rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Czwartek, 18.10.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 682586
polec strone 290995
Strona główna 140924
Zamówienia publiczne 112281
Nabór pracowników 63772
Zamówienia publiczne - szczegóły 61155
Nieruchomości 56793
Dotacje na zadania publiczne 41601
Urząd Gminy 21074
Uchwały i zarządzenia 18106
Dane Publiczne 17151
Praca Urzędu 15875
Gmina 15476
Druki do pobrania 15158
Młodzieżowa Rada Gminy 14188
Informacje o innych zamówieniach 12696
Uchwały Rady Gminy 12621
Rada Gminy Krzyżanowice 11751
Zamówienia publiczne - archiwum 9675
Inne ogloszenia i informacje 9076
Prawo miejscowe 9054
Wójt Gminy 8753
Jak szukać 8487
Statystyka strony 7881
Jednostki Organizacyjne Gminy 7565
Oświadczenia majątkowe 7560
Informacje i ogłoszenia 7344
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 7312
Nabór pracowników - Archiwum 7249
Sekretarz Gminy 6924
Instrukcja obsługi BIP 6806
Załatwianie spraw 6784
Urząd Stanu Cywilnego 6506
Budżet gminy 6416
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6300
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6138
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 5960
Jednostki Pomocnicze 5921
Skarbnik Gminy 5914
Ośrodek Pomocy Społecznej 5595
Wybory samorządowe 5499
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 5477
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 5472
Mapa witryny 5273
Komisje Rady Gminy 5256
Redakcja 5132
Szukaj 4993
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4992
Webmaster 4705
Procedury prawne 4703
Referat Gospodarki Przestrzennej 4690
Zastrzeżenia 4686
strona83 4621
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4606
Kierownictwo Urzędu Gminy 4587
Polityka prywatności 4433
Referat Organizacyjny 4269
Referaty urzędu 4222
Tworków 4186
Dokumenty programowe 4172
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4138
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4117
Referat Budżetu i Finansów 4032
Rok 2010 4008
Krzyżanowice 3955
Struktura Urzędu Gminy 3870
Statut gminy 3834
Chałupki 3822
Oświadczenia majątkowe 2012 3777
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3752
Oświadczenia majątkowe 2013 3699
Sprawozdania i opinie 3693
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3573
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3541
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3488
Majątek Gminy 3480
Linki 3468
Rok 2012 3443
Samodzielen stanowiska 3404
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3394
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3361
Opłaty, czynsze i podatki 3320
Oświadczenia majatkowe 2014 3304
Bolesław 3302
Rok 2010 3297
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3295
Kontakt - dojazd 3289
Przyznanie mieszkania komunalnego 3289
Zastępca Wójta Gminy 3274
Rok 2009 3247
Rozgraniczenie nieruchomości 3230
Rok 2011 3229
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3202
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3153
Rok 2009 3120
Bieńkowice 3084
Wymeldowanie z pobytu stałego 3082
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3060
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3056
Podział nieruchomości 3025
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3024
Zameldowanie na pobyt stały 3022
Zameldowanie na pobyt czasowy 2997
Oświadczenia majątkowe 2011 2991
Sporządzenie aktu urodzenia 2984
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2984
Sporządzenie aktu zgonu 2981
Wybory parlamentarne 2980
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2966
Rok 2008 2963
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2962
Rok 2013 2962
Roszków 2952
oswiadczenia majatkowe 2009 2944
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2935
Zabełków 2934
Owsiszcze 2931
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2931
Rok 2010 2929
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2917
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2908
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2908
Nabór pracowników 2892
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2889
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2876
Regulamin organizacyjny urzędu 2863
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2845
Rok 2013 2839
Szkoły Podstawowe 2784
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2783
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2774
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2773
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2770
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2765
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2754
Rok 2005 2731
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2728
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2726
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2709
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2700
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2698
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2680
Pozostałe jednostki i instytucje 2677
Rok 2008 2668
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2667
Rok 2012 2656
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2654
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2637
Rok 2006 2635
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2630
oswiadczenia majatkowe 2006 2622
Komisja Do Spraw Społecznych 2618
Rok 2007 2608
Statut Urzędu Gminy 2603
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2596
Rok 2014 2580
Rudyszwałd 2560
Rok 2011 2557
Przedszkola 2552
Nowa Wioska 2549
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2536
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2526
Komisja Rewizyjna 2511
Rok 2014 2511
Rok 2015 2508
Rok 2009 2502
Rok 2016 2499
oswiadczenia majatkowe 2007 2498
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2485
Straż Miejska 2447
Oświadczenia majątkowe 2015 2446
Rok 2007 2441
oswiadczenie majatkowe 2009 2434
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2423
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2420
Gminna Biblioteka Publiczna 2416
Rok 2016 2410
Rok 2015 2400
Rok 2011 2388
Pozostałe opłaty 2385
Rok 2006 2385
Przedszkole w Bieńkowicach 2380
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2367
Rok 2008 2366
oswiadczenie majatkowe 2008 2338
Rejestr Działalności Regulowanej 2337
oswiadczenia majatkowe 2003 2330
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2324
Przedszkole w Krzyżanowicach 2315
oswiadczenia majatkowe 2002 2292
Rok 2006 2286
Rok 2005 2285
Uchwały 2281
2006 2279
Przedszkole w Tworkowie 2274
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2251
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2247
Rok 2007 2240
Przedszkole w Chałupkach 2234
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2231
Statut 2212
2015 2187
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2179
2008 2153
2007 2151
oswiadczenia majatkowe 2005 2115
oswiadczenia majatkowe 2004 2078
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2076
Majątek 2009 2074
Podatek rolny 2068
Podatek od Środków transportowych 2051
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2046
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2044
2011 2039
Oświadczenia majątkowe 2016 2037
wodociagi 2034
Statut 2024
Rok 2017 2021
Podatek leśny 2014
Wyniki kontroli 2011
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1998
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1993
Rejestry, ewidencje, archiwa 1992
Rok 2005 1945
Statut 1941
Rok 2011 1938
Język migowy 1909
2007 1891
Statut 1890
Regulamin organizacyjny 1885
Zarządzenia 1878
Regulamin pracy 1870
Plany i programy 1868
strona6 1868
Regulamin pracy 1849
Regulamin organizacyjny 1838
Statut 1790
Rok 2012 1771
Regulamin pracy 1762
Statut 1760
Rok 2017 1756
Majątek 1753
Regulamin pracy 1749
Rok 2012 1748
Majątek 1732
2014 1728
Majątek 1725
Plany i programy 1717
Regulamin organizacyjny 1707
Regulamin organizacyjny 1693
Statut 1683
Plany i programy 1675
Plany i programy 1659
Plany i programy 1655
Majątek 1645
Regulamin organizacyjny 1638
Majątek 1631
Regulamin pracy 1621
Statut 1617
zarzadzenia wojta 1614
Regulamin pracy 1612
Statut 1597
Regulamin organizacyjny 1593
Majątek 1581
strona4 1577
Regulamin organizacyjny 1575
Statut 1575
Majątek 1572
Plany i programy 1546
2004 1545
strona6 1541
Statut 1536
Regulamin pracy 1532
strona2 1526
Statut 1526
strona6 1519
strona5 1519
Regulamin organizacyjny 1518
Majątek 1511
Plany i programy 1506
Statut 1502
Majątek 1501
Plany i programy 1494
Plany i programy 1493
2010 1491
strona3 1486
Regulamin organizacyjny 1486
2012 1484
Majątek 1479
Statut 1469
2015 1468
strona2 1466
Regulamin pracy 1459
strona4 1455
Majątek 1439
Plany i programy 1435
Majątek 1431
strona4 1430
2011 1414
Statut 1413
Regulamin organizacyjny 1412
strona5 1408
Regulamin pracy 1408
Majątek 1405
2013 1402
strona6 1401
Regulamin organizacyjny 1401
strona3 1399
Archiwum 1396
strona5 1394
2002 1391
Regulamin pracy 1389
2007 1387
Regulamin pracy 1374
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1363
2009 1363
Wybory prezydenckie 1363
Statut 1360
2003 1344
2005 1334
strona6 1331
strona4 1329
2012 1329
strona5 1323
Budżet 2009 1320
2010 1315
2011 1308
2009 1299
2006 1298
2008 1289
Rok 2013 1285
2008 1282
2007 1277
2001 1265
2003 1261
2016 1260
Rok 2013 1252
2000 1249
2002 1249
2005 1247
2001 1245
2004 1241
zamowienia ogl 1240
Protokoły Sesji Rady Gminy 1236
2000 1234
Rok 2006 1227
2006 1227
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1207
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1206
Referendum ogólnokrajowe 1206
wybory pe 2009 1192
wybory pe 1173
testowa12 1164
2014 1154
Rok 2014 1148
Budżet 2010 1137
testowa13 1131
2014 1123
2014 1120
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1109
Rok 2014 1106
testowa19 1097
testowa15 1086
testowa20 1086
2017 1083
testowa17 1078
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1078
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1075
testowa16 1068
Poprzednia wersja serwisu 1065
2015 1051
wybory pe 1044
uttmpkge 1034
testowa11 1029
wybory pe 2009 1027
imdkrmsbky 1026
Rok 2015 1022
Rok 2015 1020
zqphdzsds 1017
testowa14 1015
lornuive 1006
Plany postępowań 999
qzltzdoa 998
fxrpizhudwbi 975
xsfwlqjid 974
qvnzanwjcam 974
azpdxzidvo 973
ftkpapaxsjoscji 961
mpfubhzq 960
bqudjqakrbgldp 958
fhuonwdzbjq 956
nhwgkcsbh 953
ckiaobcxe 951
ikzgxvwvyysjt 950
ssnuzhyxmwe 949
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 948
xlwmxxhzazp 948
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 947
yagutgczdsfvgn 943
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 940
ezlxbjfvcejeirpt 940
ybmwibxpm 940
mislgznfncywin 939
wozfzddwodpythwy 939
sszsbqjqgbanir 938
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 937
kwmqkiphx 936
otshoqdoftduy 935
qqgrpogwhagxlz 932
tcctucan 931
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 931
vlhsbhuzbxw 930
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 929
pwlzmirkpn 929
wvbjhwaap 929
zawarcie zwiazku malzenskiego 925
vviliblsxtmgry 925
bdnmgrrcqdtypfv 925
xctxkltk 922
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 921
strona137 921
stviihbzqe 920
hoezja 920
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 919
nej w Bch 919
he 918
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 915
lffnpkuivczx 912
ihjcnrvzvios 912
oswiadczenia majatkowe 2008 911
2015 909
poezja 908
afohnvmwrwt 906
ba8153407191791390c3eb19fe7 905
rei-kinemat 905
ecyilymexlm 905
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 902
bppqrdbj 901
ptvjuxxtzi 900
jzvufkimhavt 900
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 899
iusmxnhkhwyp 899
Rok 2018 898
ioezja 897
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 894
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 894
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 892
jak a 892
gykmrtqgs 891
itqfuaifdn 888
juqfohypzarkxif 887
bmspgshmlmz 885
cumifggvofwpfny 885
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 883
chwazqlmhqillexc 881
09b 877
elhwpmpbxhq 876
llmglluxcn 876
cgbhlhruegnn 875
rada gminy krzyzanowice 873
pvcqswvju 872
prawo mne publiczne 872
umedhyzczbu 871
indux 871
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 870
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 869
hzehkflqsaoxanhe 868
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 867
Rok 2018 866
kallcfhtrmdstm 865
hoyaekjo 863
10907813b97e249163587e6246612e21 862
x 861
krckmwdfjetgzpk 860
efkfafmi 858
strona56 858
qhwcqdyr 857
menu 857
lhswtgutypmcsssv 856
fpjnwtcqatwpxbe 855
stdona6 853
nsfmfdsuchyr 852
jjywzgmsduceulka 851
8f7150 848
eqlzofxae 847
8fa97507 846
cpvripoypjrz 846
ormctuldung 844
hceaa5b2cb118e5 838
etta 837
rudyszwalh solectwo 837
jihmhkehumurg 836
rfcakvnjwuy 836
oa-marzen 836
fhqkmvoisafz 833
vksjwlicisgn 833
ocwimjto 833
nrtpofwecofxhyn 830
3 830
putxisgqip 826
jpsrpbzljoydbyc 825
9c5ur8fee8ak714na23a 825
urznA-la-Une 825
djdymkljcaq 824
Spenden fuer Pakistan 822
338e 818
inder 817
page427 815
denvtynazzduifzt 814
zags 813
4484-Krajobraz-Zimowy 812
8 gminy krzyzanowice 811
haqlrxzoq 808
DrivewayTestimona4 808
6ler265rde9a4fi3ab 806
2463 804
issvigyqhgv 803
prawo miej 802
tykalsliony 802
370p8d 801
oajatkowego 799
c8t8cacb8d2a6 799
xxiintrt 798
qqvhfewkutselzwj 797
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 796
avrmxtlkosz 796
239-hereinspaziert-pampa-live 796
ewwSkr y und Strategien 796
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 795
mapa yitryny 793
rubjajoczfzee 791
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 789
koledy 787
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 784
rada gminy krzanowice 783
speyside-malt-scotch-whisky 782
iejestr zmian 782
phcxgjdj 781
julyiracy urzedu 780
propositions-0 780
2nf raje20l5b 780
dapubliczne 779
mzqgcbmtlfbikyih 779
eavtldcmx 778
cnbyapxniiwi 777
strona58 776
xkmsbchpjioj 775
etzszgtvvkvjlhme 775
solectwo gorki slaskie 774
12-rodinca 772
enmjudnjvq 771
wawsgrony 767
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 767
strny-www 766
hmarsacvud 766
ihewnrhwstsj 765
tydkgogrnspsycgi 765
rMdakcjh 764
nabor pracownikow 762
rujestr zmian 762
redakcDa 761
pickmeup online 761
cata szukac 761
strona130 760
hcywe 758
mweeddplaty czynsze i podatki 757
7892 756
mapa es-etInstituts 754
main 754
qwkotdlfyim 754
iqkwfkmdvquggtn 753
statut biblioteka publiczna 753
regolamin pracy wodociagi 752
06aa6eb1b53v58b37 751
hutguwllbmc 750
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 748
informBeratung 747
strzezenia 745
odlacmjmiyg 743
azsrbnxxyzejsj 741
dqwguyihhr 741
lriyayxjdc 740
iuvxoybwlml 738
riwoysmiu 737
Rok 2017 737
oswiadczenia majatkowe 735
xutkrrghzjwvshur 735
xowdagcwytya 734
etito-a13 734
lkyaxvupapetes 734
przedszkole w nedzy 733
hnaitstiukojm tfolrgi bip 731
option 731
zaktrzezenia 729
miny krzyzanowice 725
wcipezrse 725
ronde 722
poezage dans la lune 721
analiza wskaznikow 721
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 719
izrskekkzo 719
uexektam 717
exnzzosebntm 716
qlencjnclmof 716
kfduotspgd 715
bnnquxjibpcwukz 711
pdilznigk 710
efpyazcvbklnerzu 709
adjhzqwq 708
plany i programy wodociagi 706
gbafrtwryelqr 706
nieruchomosci 705
sprawodania 705
hnxplxeal 705
ajpuafudt 705
skwarcmisdhlinmz 705
kierownictwo urzedu gminy 704
rejestrzmian 700
ztvtglopfx 699
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 699
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 698
gtbpanelrhvycchh 697
fyugzcqgpgeaqbz 696
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 695
komisje rady gminy 695
prxvnrgywadbln 695
ivefktqw 694
plany 5 693
mqzvteuocfyfdwno 688
fqubkvkm 685
woirrmcdboru 684
tag 682
ulmuqccmeq 682
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 681
ujaabgomwr 681
mkqwgqpqlrbob 679
jvqmonvhaoxeknoc 678
jednostki orgOigacyjne gminy 676
ghuycbucjc 676
oswiadczenia majatkowe 2012 676
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 673
oswiadczenia majatkowe 2010 673
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 672
rwrsqackx 670
ospmoimmknabdq 670
kqajnmafgefuwhn 664
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 662
galleria 661
yzygkxykrr 660
epzpsxoivkn 659
xfkldiclefhzwh 659
nubzozqpu 657
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 657
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 656
yogdhmksdwvcaoo 655
ilkkyajsck 653
rclhdzrhinxupdna 652
loswptyhxnufqhz 650
yjttbhwdruk 650
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 642
fotkkwpec 642
kkacuptqtbfxhbg 641
aegszmfcsoe 641
khjxrsrjwu 641
rcicjzsasci 640
ocakxgjn 640
2016 640
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 638
ihzthzhkdodyit 638
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 636
ukgimcnmfgkl 636
bdlilkwwph 636
phyumdank 635
Archiwum 635
urridbgujcc 634
grufekuoicnf 633
cptejmmrvc 633
aktualnosci szczegoly 628
ldryuknnvnmwi 625
uqknihdmhlqssv 623
vwzylaqzteip 623
ujqjktjdcvnh 622
lkcafbmwh 622
wgzembdvoelqvett 621
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 621
uccockhoz 621
aciwsxjqvtkp 619
lyduprsbypuxiu 619
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 619
jqbvuditir 613
czaqhkkovcqkkp 612
ipkmaxrozmtyclu 610
ojfrcimxgohx 607
jak to zalatwic 606
fhiaxkjvhbxn 602
strona102 601
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 597
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 596
2017 595
icqwjghhs 593
nqcujyks 592
vuqklgkylow 590
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 590
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 590
xcadfhyhtcizfgwa 588
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 588
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 587
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 587
2016 - Wybory uzupełniające 587
test 586
inne i informacje 584
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 581
vnsqemow 578
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 577
uprwljwm 576
bfxbmbiqxecw 574
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 574
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 573
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 572
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 572
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 571
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 571
yoridmctxlcn 570
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 567
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 567
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 564
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 562
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 562
Archiwum 562
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 560
album 560
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 556
uploadtest 556
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 555
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 555
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 553
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 550
c929f2210333206f417e3862f431776d 548
531db99cb00833bcd414459069dc7387 548
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 547
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 545
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 543
Rok 2017 542
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 540
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 540
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 540
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 539
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 537
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 537
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 536
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 535
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 535
b2330fc4531de135266de49078c270dd 534
je-media-player 534
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 533
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 532
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 532
Rok 2017 532
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 531
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 531
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 531
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 530
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 530
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 529
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 528
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 528
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 527
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 527
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 526
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 524
strona98 524
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 523
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 523
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 523
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 523
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 522
strona119 522
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 521
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 520
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 518
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 518
strona118 516
strona103 515
a4380923dd651c195b1631af7c829187 514
strona88 513
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 513
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 511
strona104 510
2018 508
strona127 506
strona107 505
strona111 504
strona105 504
strona84 500
strona123 498
strona85 497
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 496
strona117 496
strona109 496
strona100 495
strona99 487
strona130 485
strona2 484
721e049e9903c3a740c4902878c99923 483
fck about 480
strona106 479
b59442085644532ef03417a3e5a76437 477
Oświadczenia majątkowe 2017 476
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 474
strona112 473
Aktualności 472
strona78 471
strona87 471
strona120 471
strona110 471
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 471
strona114 469
Konsultacje 466
strona126 460
strona125 459
strona115 458
strona124 458
strona81 453
strona1 447
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 447
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 446
strona86 445
strona122 445
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 445
strona90 442
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 442
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 442
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 441
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 440
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 439
strona97 437
strona108 436
strona89 435
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 433
strona121 428
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 427
strona113 425
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 424
strona116 423
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 420
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 418
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 418
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 416
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 416
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 416
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 413
postacie historyczne 413
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 412
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 410
strona101 409
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 407
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 407
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 406
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 405
informacje ogolne 402
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 400
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 399
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 399
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 398
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 398
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 398
zameldowanie czasowe 398
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 397
55312eec654a75a08dc83de96adde735 397
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 396
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 396
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 394
Rok 2018 394
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 392
010e406df2463597c58286a93f8b3160 392
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 392
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 392
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 391
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 391
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 390
urzad gminy 390
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 389
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 389
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 388
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 387
wirtualne panoramy 387
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 386
310614fca8fb8e5491295336298c340f 385
624ec1c881656ee6418604df2928494b 385
tv 385
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 384
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 384
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 384
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 382
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 382
herb 382
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 381
dfd786998e082758be12670d856df755 379
dokumenty programowe 377
2017 - Wybory uzupełniające 377
675be3930765f553975c0b140bbf0863 376
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 376
rady soleckie 376
84f2798f05d595273de40e3046329309 374
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 373
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 373
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 372
gsd 371
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 371
Konsultacje - 2017 371
strona1 370
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 370
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 369
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 368
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 368
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 367
historia 367
solectwa gminy 367
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 363
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 362
e kartka 362
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 360
krzyzanowickie gminne wiesci 360
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 358
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 353
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 351
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 351
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 351
wydanie zaswiadczenia obywatela 349
wymeldowanie czasowego 349
akty zgonu 348
kalendarz imprez 347
publikacje o gminie 347
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 347
RODO 346
podatki czynsze oplaty 345
wybory prezydenckie 345
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 344
baza noclegowa 343
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 341
1890153 341
Formy Pomocy 341
inne jednostki gminy 339
kamera internetowa 339
do dane osobowe 336
strona173 336
akty urodzenia 334
do zniszczenie 332
sciezka turystyczna 331
13 331
ksiega gosci 330
kierownictwo urzedu 330
nabycie nieruchomosci z negatywnym 327
opieka medyczna 326
do utrata 325
przyznanie mieszkania komunalnego 325
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 325
sekap 324
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 322
nabycie lokalu 321
lokalne okienko przedsiebiorczosci 320
skladowisko odpadow komunalnych 319
nabor pracownikow 2 319
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 319
83009411 318
zawarcie zwiazku malzenskiego 317
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 317
plan zagospodarowania 316
urzedy i instytucje 315
usage 201506 315
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 315
9219adc5c42107c4911e249155320648 315
srodki pozyskane 314
wojt gminy 314
ogloszenia urzedowe szczegoly 314
97921034 314
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 312
pomieszczenia urzedu 311
zameldowanie na pobyt staly 311
2018 311
55698257 310
wymeldowanie stale 309
zabytki 308
wydanie zezwolenia na wycinke 308
parafie koscioly kaplice 307
Bohumin 307
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 307
aktualnosci 306
oferty inwestycyjne 306
do waznosc 306
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 305
91660233 305
rozgraniczenie nieruchomosci 303
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 303
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 303
57914815 303
baza firm 302
przyznanie dodatku mieszkaniowego 302
wspolne przedsiewziecia 301
tapety 301
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 301
gminy partnerskie 300
struktura urzedu gminy 300
nabycie gruntu dzierzawa najem 300
7155151 300
18341305 300
nadanie numeru porzadkowego 299
58030739 299
49037550 298
15203753 298
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 297
wydanie zezwolenia na reklamy 297
94686102 297
skreslenie z ewidencji 296
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 296
91951614 296
stowarzyszenia i organizacje 295
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 295
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 295
41329744 295
przyroda 294
komunikacja 291
nabycie lokalu 291
mlodziezowa rada gminy 289
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 289
258e130476290221f597c56d351224b6 289
76936223 289
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 288
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 288
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 288
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 288
strona132 287
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 287
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 287
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 286
do pierwszy 285
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 283
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 282
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 282
61848725 281
obszar przygraniczny 280
94127667 280
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 279
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 279
88356866 279
2018 279
rada gminy 278
outputhtml 278
96995197 278
33864833 277
Projekt 277
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 276
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 276
77717904 276
41804125 276
Rok 2018 276
galeria 275
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 275
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 275
56783039 275
43637318 275
50423822 275
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 274
32434603 274
26375150 274
trasy rowerowe 273
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 273
jednostki oswiatowe 272
ogolnodostepne obiekty sportowe 272
9543903 272
podzial nieruchomosci 271
zmiana wpisu ewidencji 271
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 271
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 271
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 271
23526617 271
9228953 271
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 270
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 269
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 269
64702354 269
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 268
39996664 267
Przeciwdziałanie przemocy 267
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 266
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 266
6547884cea64550284728eb26b0947ef 265
2 265
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 264
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 264
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 264
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 263
37857430 263
zespoly artystyczne 262
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 262
79f69230354b71206fb723c571cce58b 262
96204523 262
13728681 262
54622189 262
75651551 261
75704222 261
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 260
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 260
9776218 260
16512377 260
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 259
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 259
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 259
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 258
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 258
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 258
11953993 258
20476231 258
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 257
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 257
26600653 257
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 256
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 256
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 256
97907875 256
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 255
80807075 255
51257731 255
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 254
68515130 254
28565340 254
39189659 254
30781401 254
54887450 254
77457779 254
1 254
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 253
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 253
oswiadczenia majatkowe 2015 253
56445286 253
29437828 253
36579613 253
53492196 253
31005869 253
9020112 253
38089055 252
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 251
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 250
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 250
11 250
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 249
31505775 249
60203258 249
59594775 249
24790050 249
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 248
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 247
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 246
65002542 246
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 246
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 245
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 244
79768593 244
65043455 244
70130822 243
14 243
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 242
IFrameManager 242
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 242
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 241
69854477 241
95422935 241
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 240
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 240
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 240
82352903 240
26033261 240
Pomoc Społeczna 240
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 239
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 239
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 239
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 238
87513721 238
17634047 238
29284578 238
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 237
71699356 237
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 236
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 236
45756654 235
Rok 2018 235
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 233
id 232
whatsnew 231
27138799 230
12 230
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 229
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 228
96592330 228
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 227
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 226
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 225
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 224
88997807 223
e68879a4839773d105f0689875dace83 222
Świadczenie wychowawcze (500+) 222
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 221
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 221
Świadczenia rodzinne 220
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 219
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 218
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 218
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 218
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 218
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 218
99518901 218
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 217
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 213
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 212
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 211
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 210
63707305 210
Fundusz alimentacyjny 209
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 208
Zasiłek dla opiekuna 208
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 207
strona188 205
204
Karta dużej rodziny 203
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 199
Specjalny zasiłek opiekuńczy 197
2704-zapytanie-ofertowe 191
Zasiłek pielęgnacyjny 190
Świadczenie rodzicielskie 190
Plany i programy 188
Plany i programy 187
Regulamin organizacyjny 185
privacy 182
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 180
Regulamin pracy 180
Regulamin organizacyjny 179
Plany i programy 177
Regulamin organizacyjny 175
Regulamin pracy 175
Regulamin pracy 174
company 173
Statut 173
Majątek 173
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 171
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 153
contact 140
start 132
strona186 130
regulamin organizacyjny urzedu 128
1-aktualnosci 122
naboor pracownikow 121
oswiadczenia majatkowe 2016 116
guestbook 95
strona7 87
Dobry start 70
RODO 59
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33
strona209 30
Rejestr instytucji kultury 21
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 20
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 20
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 20
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 20
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 20
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 20
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 20
076ccd93ad68be51f23707988e934906 19
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 19
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 19
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 19
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 19
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 19
5878531649e31dd68c52529e00059976 19
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 19
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 19
b18e8fb514012229891cf024b6436526 19
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 19
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 19
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 19
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 19
138aab288c363726990120413c62acee 18
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 18
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 18
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 18
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 18
4be49c79f233b4f4070794825c323733 18
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 18
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 18
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 18
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 18
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 18
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 18
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 18
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 18
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 18
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 18
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 18
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 18
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 17
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 17
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 16
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 11
dev 6
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 5
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 7881 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM