rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Piątek, 20.10.2017
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 537864
polec strone 273778
Strona główna 121452
Zamówienia publiczne 103156
Nabór pracowników 57408
Zamówienia publiczne - szczegóły 55317
Nieruchomości 44765
Dotacje na zadania publiczne 31147
Urząd Gminy 18637
Uchwały i zarządzenia 15544
Dane Publiczne 14721
Praca Urzędu 13774
Gmina 13697
Druki do pobrania 13466
Młodzieżowa Rada Gminy 13298
Informacje o innych zamówieniach 11052
Uchwały Rady Gminy 10831
Rada Gminy Krzyżanowice 10315
Inne ogloszenia i informacje 8243
Wójt Gminy 8179
Zamówienia publiczne - archiwum 7932
Prawo miejscowe 7849
Jak szukać 7444
Statystyka strony 6974
Nabór pracowników - Archiwum 6607
Jednostki Organizacyjne Gminy 6540
Oświadczenia majątkowe 6370
Informacje i ogłoszenia 6337
Sekretarz Gminy 6315
Instrukcja obsługi BIP 6102
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 6014
Załatwianie spraw 5756
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 5617
Urząd Stanu Cywilnego 5590
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 5564
Budżet gminy 5471
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 5394
Skarbnik Gminy 5384
Jednostki Pomocnicze 5171
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 4658
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 4606
Wybory samorządowe 4558
Mapa witryny 4528
Szukaj 4528
Komisje Rady Gminy 4485
Redakcja 4462
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4456
Ośrodek Pomocy Społecznej 4369
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4359
Zastrzeżenia 4103
Referat Gospodarki Przestrzennej 4091
Oświadczenia majątkowe 2010 4081
Webmaster 4079
Kierownictwo Urzędu Gminy 4074
Procedury prawne 4016
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 3939
Polityka prywatności 3852
Referat Organizacyjny 3744
Referaty urzędu 3680
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 3622
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3613
Referat Budżetu i Finansów 3528
Tworków 3514
Dokumenty programowe 3509
Rok 2010 3436
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3407
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3390
Krzyżanowice 3349
Struktura Urzędu Gminy 3338
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3319
Chałupki 3264
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3235
Sprawozdania i opinie 3169
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3153
Oświadczenia majątkowe 2013 3150
Przyznanie mieszkania komunalnego 3095
Statut gminy 3075
Oświadczenia majątkowe 2012 3075
Rozgraniczenie nieruchomości 3019
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3010
Linki 2995
Samodzielen stanowiska 2985
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 2983
Zastępca Wójta Gminy 2922
Wymeldowanie z pobytu stałego 2921
Opłaty, czynsze i podatki 2909
Rok 2012 2898
Majątek Gminy 2896
Rok 2010 2881
Zameldowanie na pobyt stały 2865
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 2855
Podział nieruchomości 2855
Rok 2009 2854
Bolesław 2846
Zameldowanie na pobyt czasowy 2844
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2844
Sporządzenie aktu zgonu 2823
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 2819
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2811
Sporządzenie aktu urodzenia 2809
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2784
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2757
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2754
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2751
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2751
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2732
Rok 2011 2727
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2712
Oświadczenia majatkowe 2014 2709
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 2696
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2689
Regulamin pracy Urzędu Gminy 2688
Kontakt - dojazd 2671
Rok 2009 2664
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2625
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2623
Oświadczenia majątkowe 2009 2623
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2606
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2605
Wybory parlamentarne 2601
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2569
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2561
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2559
Bieńkowice 2553
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2551
Oświadczenia majątkowe 2011 2540
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2531
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2514
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2492
Rok 2010 2483
Rok 2013 2475
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2474
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2471
Regulamin organizacyjny urzędu 2460
Rok 2008 2441
Owsiszcze 2440
Roszków 2437
Zabełków 2430
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2414
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2410
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2409
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2376
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach 2372
Rok 2013 2372
Szkoły Podstawowe i Gimnazja 2334
Oświadczenia majątkowe 2006 2318
Pozostałe jednostki i instytucje 2270
Statut Urzędu Gminy 2257
Rok 2012 2248
Nowa Wioska 2231
Szkoła Podstawowa w Zabełkowie 2231
Rok 2005 2209
Komisja Rewizyjna 2208
Rok 2007 2207
Rok 2008 2206
Oświadczenia majątkowe 2007 2203
Komisja Do Spraw Społecznych 2197
Rok 2009 2174
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 2154
Oświadczenie majątkowe 2008 2148
Rok 2011 2140
Rok 2006 2139
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2133
Nabór pracowników 2123
Przedszkola 2112
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2100
Rudyszwałd 2084
Rok 2011 2083
Straż Miejska 2065
Oświadczenie majątkowe 2008 2064
Gminna Biblioteka Publiczna 2054
Rok 2014 2046
Rok 2014 2040
Rok 2007 2031
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2022
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 2019
Pozostałe opłaty 2018
Oświadczenia majątkowe 2003 2002
Oświadczenia majątkowe 2002 1996
Przedszkole w Krzyżanowicach 1944
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 1923
Rejestr Działalności Regulowanej 1919
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 1918
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 1913
Rok 2008 1907
Rok 2015 1905
Przedszkole w Tworkowie 1903
Przedszkole w Bieńkowicach 1897
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 1876
Rok 2006 1874
Rok 2006 1869
Rok 2015 1860
Rok 2005 1859
Rok 2007 1846
Przedszkole w Zabełkowie 1845
Oświadczenia majątkowe 2005 1836
2008 1822
Przedszkole w Chałupkach 1821
Oświadczenia majątkowe 2004 1816
Statut 1815
2015 1812
2007 1804
Rok 2016 1802
Uchwały 1801
2006 1797
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 1791
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra sp. z o.o. 1788
Podatek rolny 1787
2011 1777
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 1776
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1750
Podatek od Środków transportowych 1740
Podatek leśny 1737
Wyniki kontroli 1716
Rok 2016 1716
Rejestry, ewidencje, archiwa 1701
Majątek 2009 1693
Statut 1683
Statut 1649
2007 1647
Plany i programy 1628
Rok 2012 1618
Oświadczenia majątkowe 2015 1612
Rok 2005 1594
Rok 2012 1583
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 1573
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1565
Język migowy 1554
Statut 1549
Regulamin organizacyjny 1531
Zarządzenia 1531
Rok 2011 1530
Regulamin pracy 1529
Regulamin pracy 1526
Regulamin organizacyjny 1514
Plany i programy 1489
Statut 1481
Regulamin pracy 1475
Regulamin pracy 1447
Majątek 1442
Majątek 1442
Statut 1435
Plany i programy 1424
Majątek 1423
Regulamin organizacyjny 1397
Plany i programy 1392
Regulamin organizacyjny 1389
Plany i programy 1381
Regulamin pracy 1372
Statut 1367
Plany i programy 1365
Regulamin organizacyjny 1365
Plany i programy 1364
zarzadzenia wojta 1363
Statut 1356
Majątek 1335
Statut 1332
2014 1332
Regulamin pracy 1331
Plany i programy 1321
Regulamin organizacyjny 1320
Majątek 1318
Regulamin organizacyjny 1311
Regulamin pracy 1310
Majątek 1306
Statut 1303
Plany i programy 1301
Majątek 1296
Majątek 1293
Statut 1292
Statut 1291
Statut 1285
Regulamin organizacyjny 1282
Statut 1277
Plany i programy 1275
Regulamin organizacyjny 1275
Regulamin organizacyjny 1272
Regulamin organizacyjny 1265
Regulamin organizacyjny 1263
Statut 1261
Majątek 1257
Plany i programy 1256
Majątek 1246
Plany i programy 1246
Regulamin pracy 1239
Regulamin pracy 1237
Regulamin pracy 1233
Majątek 1230
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1225
Majątek 1219
Majątek 1217
Majątek 1211
Statut 1209
Majątek 1208
Plany i programy 1207
Regulamin pracy 1207
Regulamin organizacyjny 1206
2012 1203
Regulamin organizacyjny 1201
Regulamin pracy 1198
Regulamin pracy 1196
Plany i programy 1196
Budżet 2009 1187
Regulamin organizacyjny 1183
Plany i programy 1183
Statut 1182
Regulamin pracy 1179
Regulamin pracy 1163
2004 1160
Statut 1154
2010 1152
2007 1120
Rok 2013 1112
2011 1110
2013 1106
Rok 2013 1102
2009 1100
2002 1091
Protokoły Sesji Rady Gminy 1081
zamowienia ogl 1076
2003 1074
2012 1071
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1068
2005 1065
2011 1056
wybory pe 2009 1053
2010 1047
Rok 2006 1041
2009 1040
2006 1036
2007 1036
2008 1033
Rok 2017 1029
testowa12 1023
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1023
2015 1020
wybory pe 1015
2003 1008
2001 1002
2006 997
2001 997
2008 996
2000 995
Budżet 2010 994
2000 993
2005 991
Rok 2014 986
2004 982
2002 980
Archiwum 979
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 974
testowa13 953
testowa19 952
Rok 2014 942
testowa17 939
testowa20 918
testowa15 916
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 916
2014 915
testowa16 900
Poprzednia wersja serwisu 897
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 895
testowa11 892
Wybory prezydenckie 890
uttmpkge 888
2014 884
testowa14 882
Rok 2015 871
Rok 2015 870
wybory pe 869
2014 865
wybory pe 2009 859
imdkrmsbky 850
Referendum ogólnokrajowe 845
lornuive 840
xsfwlqjid 840
qzltzdoa 826
fxrpizhudwbi 823
bqudjqakrbgldp 818
qvnzanwjcam 816
zqphdzsds 815
ckiaobcxe 814
yagutgczdsfvgn 808
ssnuzhyxmwe 805
wozfzddwodpythwy 800
nhwgkcsbh 798
xlwmxxhzazp 797
azpdxzidvo 795
kwmqkiphx 794
otshoqdoftduy 793
wvbjhwaap 793
fhuonwdzbjq 789
ezlxbjfvcejeirpt 789
qqgrpogwhagxlz 789
ftkpapaxsjoscji 788
pwlzmirkpn 788
zawarcie zwiazku malzenskiego 786
ikzgxvwvyysjt 784
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 783
tcctucan 780
lffnpkuivczx 780
mislgznfncywin 778
vlhsbhuzbxw 776
ybmwibxpm 776
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 774
nej w Bch 773
sszsbqjqgbanir 772
oswiadczenia majatkowe 2008 771
Ogłoszenie dot. dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 30.08.2013 771
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 769
vviliblsxtmgry 769
ptvjuxxtzi 767
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 767
bppqrdbj 767
mpfubhzq 767
xctxkltk 766
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 761
ecyilymexlm 761
hoezja 760
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 757
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 757
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 756
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 755
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 755
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 755
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 754
gykmrtqgs 753
cumifggvofwpfny 752
ioezja 748
he 748
cgbhlhruegnn 746
bdnmgrrcqdtypfv 745
rei-kinemat 745
ihjcnrvzvios 742
pvcqswvju 741
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 740
llmglluxcn 740
elhwpmpbxhq 739
jzvufkimhavt 739
juqfohypzarkxif 737
2015 737
Rok 2017 736
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 735
afohnvmwrwt 735
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 732
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 732
stviihbzqe 731
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 730
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 726
itqfuaifdn 725
bmspgshmlmz 724
lhswtgutypmcsssv 724
10907813b97e249163587e6246612e21 723
krckmwdfjetgzpk 722
x 722
fpjnwtcqatwpxbe 721
chwazqlmhqillexc 718
umedhyzczbu 717
eqlzofxae 717
jak a 717
hzehkflqsaoxanhe 716
ba8153407191791390c3eb19fe7 714
ormctuldung 709
stdona6 709
menu 706
indux 706
kallcfhtrmdstm 705
oa-marzen 704
2016 704
rfcakvnjwuy 702
nsfmfdsuchyr 702
8fa97507 701
fhqkmvoisafz 700
jihmhkehumurg 699
poezja 699
jjywzgmsduceulka 698
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 697
etta 697
hoyaekjo 696
09b 695
qhwcqdyr 695
nrtpofwecofxhyn 694
8f7150 693
iusmxnhkhwyp 691
efkfafmi 691
Oświadczenia majątkowe 2016 689
jpsrpbzljoydbyc 685
9c5ur8fee8ak714na23a 679
prawo mne publiczne 679
hceaa5b2cb118e5 679
zags 677
rudyszwalh solectwo 676
rada gminy krzyzanowice 675
putxisgqip 673
ocwimjto 673
8 gminy krzyzanowice 672
djdymkljcaq 670
haqlrxzoq 667
oajatkowego 667
ewwSkr y und Strategien 667
3 666
xxiintrt 666
prawo miej 663
avrmxtlkosz 662
c8t8cacb8d2a6 662
338e 662
inder 661
vksjwlicisgn 661
strona56 659
cpvripoypjrz 658
mapa yitryny 657
issvigyqhgv 656
370p8d 656
6ler265rde9a4fi3ab 655
4484-Krajobraz-Zimowy 653
urznA-la-Une 651
DrivewayTestimona4 650
julyiracy urzedu 650
iejestr zmian 648
dapubliczne 647
koledy 647
rada gminy krzanowice 646
speyside-malt-scotch-whisky 644
strona58 644
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 643
propositions-0 642
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 641
solectwo gorki slaskie 639
tykalsliony 638
phcxgjdj 638
qqvhfewkutselzwj 636
denvtynazzduifzt 636
rMdakcjh 635
12-rodinca 635
pickmeup online 635
mweeddplaty czynsze i podatki 635
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 632
wawsgrony 632
239-hereinspaziert-pampa-live 632
strny-www 631
enmjudnjvq 631
eavtldcmx 630
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 629
page427 629
hmarsacvud 629
2015 629
rubjajoczfzee 628
iqkwfkmdvquggtn 625
redakcDa 625
Spenden fuer Pakistan 625
strona130 625
2463 624
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 624
etzszgtvvkvjlhme 624
tydkgogrnspsycgi 624
cnbyapxniiwi 623
main 622
7892 621
2nf raje20l5b 621
hcywe 620
mapa es-etInstituts 619
06aa6eb1b53v58b37 619
hutguwllbmc 618
xkmsbchpjioj 617
informBeratung 617
nabor pracownikow 613
mzqgcbmtlfbikyih 613
oswiadczenia majatkowe 610
strzezenia 609
iuvxoybwlml 608
lriyayxjdc 608
xowdagcwytya 607
cata szukac 607
hnaitstiukojm tfolrgi bip 606
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 605
statut biblioteka publiczna 604
rujestr zmian 602
miny krzyzanowice 602
etito-a13 601
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 599
poezage dans la lune 599
wcipezrse 597
ronde 596
dqwguyihhr 596
ihewnrhwstsj 595
regolamin pracy wodociagi 593
odlacmjmiyg 592
lkyaxvupapetes 592
zaktrzezenia 590
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 590
bnnquxjibpcwukz 584
qwkotdlfyim 583
xutkrrghzjwvshur 583
kierownictwo urzedu gminy 582
adjhzqwq 582
option 579
rejestrzmian 576
ztvtglopfx 576
przedszkole w nedzy 576
azsrbnxxyzejsj 574
gbafrtwryelqr 573
efpyazcvbklnerzu 573
ivefktqw 568
plany 5 568
analiza wskaznikow 568
izrskekkzo 568
prxvnrgywadbln 565
gtbpanelrhvycchh 564
mqzvteuocfyfdwno 563
fyugzcqgpgeaqbz 563
tag 562
kfduotspgd 562
exnzzosebntm 562
ajpuafudt 557
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 556
jvqmonvhaoxeknoc 554
nieruchomosci 553
qlencjnclmof 552
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 551
mkqwgqpqlrbob 551
plany i programy wodociagi 551
oswiadczenia majatkowe 2012 551
riwoysmiu 549
sprawodania 548
ghuycbucjc 548
hnxplxeal 548
oswiadczenia majatkowe 2010 548
komisje rady gminy 546
ospmoimmknabdq 541
nubzozqpu 540
kqajnmafgefuwhn 540
jednostki orgOigacyjne gminy 539
galleria 538
epzpsxoivkn 538
yzygkxykrr 535
pdilznigk 535
fqubkvkm 532
ujaabgomwr 532
uexektam 530
loswptyhxnufqhz 529
xfkldiclefhzwh 527
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 523
yjttbhwdruk 523
ulmuqccmeq 521
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 520
ilkkyajsck 519
rwrsqackx 518
ocakxgjn 518
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 517
skwarcmisdhlinmz 517
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 516
ukgimcnmfgkl 514
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 513
ihzthzhkdodyit 513
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 510
kkacuptqtbfxhbg 509
grufekuoicnf 508
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 507
aegszmfcsoe 506
2017 506
woirrmcdboru 503
rclhdzrhinxupdna 503
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 502
fotkkwpec 502
ujqjktjdcvnh 501
urridbgujcc 501
phyumdank 501
uqknihdmhlqssv 501
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 500
wgzembdvoelqvett 498
yogdhmksdwvcaoo 496
lkcafbmwh 496
bdlilkwwph 495
aciwsxjqvtkp 493
czaqhkkovcqkkp 487
khjxrsrjwu 486
jak to zalatwic 485
rcicjzsasci 484
jqbvuditir 484
vwzylaqzteip 482
cptejmmrvc 479
uccockhoz 473
icqwjghhs 473
xcadfhyhtcizfgwa 467
nqcujyks 467
aktualnosci szczegoly 467
ojfrcimxgohx 466
vuqklgkylow 462
test 462
ldryuknnvnmwi 461
fhiaxkjvhbxn 458
vnsqemow 455
lyduprsbypuxiu 452
inne i informacje 452
uprwljwm 451
ipkmaxrozmtyclu 450
bfxbmbiqxecw 448
album 445
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 444
yoridmctxlcn 441
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 438
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 437
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 432
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 432
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 431
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 430
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 430
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 429
Plany postępowań 428
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 425
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 424
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 423
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 422
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 421
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 420
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 420
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 420
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 419
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 418
je-media-player 418
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 417
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 417
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 416
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 416
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 416
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 416
c929f2210333206f417e3862f431776d 414
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 413
b2330fc4531de135266de49078c270dd 412
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 412
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 411
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 411
strona102 411
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 410
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 409
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 409
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 409
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 409
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 408
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 408
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 408
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 407
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 407
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 406
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 406
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 406
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 406
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 406
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 405
uploadtest 405
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 404
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 403
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 403
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 403
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 402
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 402
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 401
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 400
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 400
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 400
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 398
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 397
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 397
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 396
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 395
a4380923dd651c195b1631af7c829187 395
531db99cb00833bcd414459069dc7387 395
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 394
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 391
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 388
strona118 387
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 386
strona104 386
strona105 384
strona103 383
strona107 382
strona109 378
strona127 377
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 376
strona111 376
strona100 376
strona119 374
strona88 371
strona130 368
strona98 368
strona123 363
strona117 360
strona78 360
strona85 358
fck about 356
strona106 355
Rok 2017 354
strona84 351
strona115 348
strona125 345
strona87 344
strona81 344
strona110 343
strona112 341
strona120 340
strona124 338
strona122 335
strona2 335
strona86 333
strona90 333
strona114 330
strona99 330
strona97 329
strona89 328
strona121 327
strona108 325
strona1 322
strona126 320
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 317
2016 - Wybory uzupełniające 317
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 315
strona116 314
721e049e9903c3a740c4902878c99923 313
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 311
strona113 307
strona101 303
b59442085644532ef03417a3e5a76437 301
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 297
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 297
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 296
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 295
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 293
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 293
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 292
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 292
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 291
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 291
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 290
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 290
informacje ogolne 290
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 289
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 288
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 288
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 288
zameldowanie czasowe 287
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 286
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 285
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 285
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 285
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 284
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 284
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 284
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 284
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 283
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 283
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 283
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 283
55312eec654a75a08dc83de96adde735 282
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 281
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 281
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 281
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 281
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 278
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 278
postacie historyczne 278
2016 278
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 277
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 277
dfd786998e082758be12670d856df755 277
310614fca8fb8e5491295336298c340f 277
herb 276
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 275
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 275
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 275
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 275
624ec1c881656ee6418604df2928494b 275
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 274
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 273
84f2798f05d595273de40e3046329309 273
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 273
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 270
strona1 268
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 268
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 268
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 268
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 268
010e406df2463597c58286a93f8b3160 268
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 268
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 267
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 267
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 267
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 267
historia 267
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 266
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 266
gsd 265
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 265
675be3930765f553975c0b140bbf0863 264
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 263
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 262
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 261
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 260
dokumenty programowe 258
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 257
solectwa gminy 257
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 254
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 254
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 252
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 250
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 246
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 245
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 241
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 241
urzad gminy 231
kalendarz imprez 230
wirtualne panoramy 230
kamera internetowa 230
e kartka 229
publikacje o gminie 228
ksiega gosci 226
wybory prezydenckie 226
krzyzanowickie gminne wiesci 225
kierownictwo urzedu 225
wymeldowanie czasowego 223
wydanie zaswiadczenia obywatela 222
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 222
sekap 219
lokalne okienko przedsiebiorczosci 217
sciezka turystyczna 215
urzedy i instytucje 212
srodki pozyskane 212
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 212
tv 211
skladowisko odpadow komunalnych 211
wymeldowanie stale 210
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 207
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 207
rady soleckie 206
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 206
ogloszenia urzedowe szczegoly 206
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 205
podatki czynsze oplaty 204
Archiwum 204
akty urodzenia 203
do waznosc 203
rozgraniczenie nieruchomosci 203
wydanie zezwolenia na wycinke 202
2017 202
oferty inwestycyjne 201
wojt gminy 201
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 200
wspolne przedsiewziecia 199
struktura urzedu gminy 199
nabor pracownikow 2 199
Bohumin 198
do zniszczenie 198
do dane osobowe 198
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 198
baza firm 196
nabycie nieruchomosci z negatywnym 196
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 196
pomieszczenia urzedu 195
nadanie numeru porzadkowego 195
usage 201506 195
opieka medyczna 194
zawarcie zwiazku malzenskiego 192
parafie koscioly kaplice 190
zabytki 190
zameldowanie na pobyt staly 190
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 188
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 188
przyznanie mieszkania komunalnego 187
plan zagospodarowania 186
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 186
mlodziezowa rada gminy 185
inne jednostki gminy 185
akty zgonu 184
do utrata 184
nabycie lokalu 183
wydanie zezwolenia na reklamy 182
do pierwszy 181
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 181
gminy partnerskie 179
nabycie gruntu dzierzawa najem 179
Rok 2017 179
aktualnosci 178
przyroda 177
trasy rowerowe 177
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 177
jednostki oswiatowe 176
outputhtml 176
podzial nieruchomosci 175
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 175
galeria 174
zmiana wpisu ewidencji 174
ogolnodostepne obiekty sportowe 173
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 173
Rok 2017 173
nabycie lokalu 172
skreslenie z ewidencji 172
Archiwum 172
baza noclegowa 171
tapety 171
strona132 169
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 169
stowarzyszenia i organizacje 167
obszar przygraniczny 167
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 166
komunikacja 165
przyznanie dodatku mieszkaniowego 164
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 163
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 161
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 161
zespoly artystyczne 159
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 159
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 159
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 157
9219adc5c42107c4911e249155320648 154
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 153
rada gminy 152
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 151
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 150
strona173 150
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 149
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 149
258e130476290221f597c56d351224b6 149
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 147
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 147
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 147
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 146
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 144
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 142
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 141
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 141
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 141
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 139
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 139
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 138
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 138
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 137
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 137
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 137
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 137
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 137
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 136
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 136
77717904 136
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 135
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 135
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 135
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 135
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 133
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 133
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 133
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 133
oswiadczenia majatkowe 2015 133
2017 - Wybory uzupełniające 133
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 132
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 132
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 132
79f69230354b71206fb723c571cce58b 132
97921034 132
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 131
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 131
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 131
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 131
50423822 131
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 130
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 130
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 130
31505775 130
61848725 130
6547884cea64550284728eb26b0947ef 129
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 129
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 128
30781401 128
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 127
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 127
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 127
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 126
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 126
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 126
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 126
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 125
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 125
e68879a4839773d105f0689875dace83 125
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 125
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 124
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 124
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 124
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 123
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 123
18341305 123
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 122
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 122
80807075 122
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 121
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 121
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 121
58030739 121
94127667 121
whatsnew 120
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 120
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 120
57914815 120
43637318 120
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 119
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 119
33864833 119
64702354 119
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 118
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 118
23526617 118
99518901 118
56783039 118
53492196 118
41804125 118
IFrameManager 117
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 117
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 117
88356866 117
49037550 117
60203258 117
24790050 117
15203753 117
13 117
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 116
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 116
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 116
54622189 116
41329744 116
75704222 116
32434603 115
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 114
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 114
1890153 114
96204523 113
37857430 113
29437828 112
97907875 112
91660233 112
16512377 112
17634047 112
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 111
68515130 111
28565340 111
65002542 111
51257731 111
65043455 111
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 110
38089055 110
26600653 110
29284578 110
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 109
56445286 109
36579613 109
76936223 109
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 108
11953993 108
55698257 108
26375150 108
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 107
59594775 107
69854477 107
11 107
94686102 106
96995197 106
9776218 106
83009411 106
31005869 106
20476231 106
1 106
7155151 105
39189659 105
13728681 105
79768593 105
75651551 105
9543903 105
26033261 105
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 104
70130822 104
63707305 103
95422935 103
88997807 103
9228953 102
54887450 102
9020112 102
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 101
82352903 101
77457779 101
14 100
91951614 99
39996664 99
45756654 99
71699356 98
12 98
2 98
27138799 95
id 95
87513721 92
96592330 91
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 74
company 65
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 58
privacy 56
contact 42
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 41
2704-zapytanie-ofertowe 41
strona188 34
regulamin organizacyjny urzedu 31
strona186 28
naboor pracownikow 23
oswiadczenia majatkowe 2016 21
start 12
1-aktualnosci 10
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 6974 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM