rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Poniedziałek, 16.09.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 811485
polec strone 298227
Strona główna 157159
Zamówienia publiczne 120575
Nabór pracowników 70156
Nieruchomości 68672
Zamówienia publiczne - szczegóły 65219
Dotacje na zadania publiczne 51511
Urząd Gminy 23770
Uchwały i zarządzenia 21303
Dane Publiczne 19577
Praca Urzędu 18378
Gmina 17363
Druki do pobrania 16697
Młodzieżowa Rada Gminy 14945
Uchwały Rady Gminy 14874
Rada Gminy Krzyżanowice 14207
Informacje o innych zamówieniach 14121
Zamówienia publiczne - archiwum 11259
Prawo miejscowe 10330
Inne ogloszenia i informacje 9819
Jak szukać 9674
Wójt Gminy 9235
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 9216
Oświadczenia majątkowe 9047
Statystyka strony 8633
Jednostki Organizacyjne Gminy 8479
Informacje i ogłoszenia 8305
Nabór pracowników - Archiwum 7818
Załatwianie spraw 7638
Instrukcja obsługi BIP 7615
Sekretarz Gminy 7421
Budżet gminy 7341
Urząd Stanu Cywilnego 7315
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 7106
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6720
Jednostki Pomocnicze 6705
Ośrodek Pomocy Społecznej 6666
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6653
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 6500
Skarbnik Gminy 6406
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 6321
Wybory samorządowe 6259
Komisje Rady Gminy 6111
Mapa witryny 5912
Redakcja 5673
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5563
Szukaj 5540
Procedury prawne 5272
Referat Gospodarki Przestrzennej 5247
Kierownictwo Urzędu Gminy 5203
Webmaster 5201
Zastrzeżenia 5169
Polityka prywatności 4907
strona83 4853
Dokumenty programowe 4836
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4768
Referaty urzędu 4754
Referat Organizacyjny 4723
Tworków 4678
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4646
Referat Budżetu i Finansów 4504
Rok 2010 4405
Krzyżanowice 4352
Statut gminy 4348
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4324
Struktura Urzędu Gminy 4302
Sprawozdania i opinie 4286
Chałupki 4221
Oświadczenia majątkowe 2012 4208
Oświadczenia majątkowe 2013 4160
Linki 3952
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3897
Majątek Gminy 3878
Rok 2012 3838
Kontakt - dojazd 3815
Samodzielen stanowiska 3789
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3717
Opłaty, czynsze i podatki 3702
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3695
Oświadczenia majatkowe 2014 3674
Zastępca Wójta Gminy 3665
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3644
Rok 2009 3609
Bolesław 3603
Wybory parlamentarne 3576
Rok 2011 3559
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3558
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3533
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3515
Rok 2010 3512
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3491
Przyznanie mieszkania komunalnego 3466
Bieńkowice 3447
Rok 2008 3445
Rok 2009 3411
Rozgraniczenie nieruchomości 3405
Nabór pracowników 3365
Rok 2013 3355
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3349
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3349
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3310
Oświadczenia majątkowe 2011 3296
Rok 2008 3286
Roszków 3262
Wymeldowanie z pobytu stałego 3225
Zabełków 3224
Rok 2007 3218
Owsiszcze 3213
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3194
Rok 2010 3192
Podział nieruchomości 3187
Zameldowanie na pobyt stały 3173
Regulamin organizacyjny urzędu 3157
Sporządzenie aktu urodzenia 3145
Sporządzenie aktu zgonu 3143
Zameldowanie na pobyt czasowy 3141
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3141
oswiadczenia majatkowe 2009 3139
Szkoły Podstawowe 3134
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3125
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3121
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3121
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3110
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3097
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3095
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3089
Rok 2013 3087
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3082
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3074
Rok 2005 3065
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3064
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3045
Rok 2006 3032
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3026
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3022
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3017
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3013
Oświadczenia majątkowe 2015 3011
Pozostałe jednostki i instytucje 2994
Komisja Do Spraw Społecznych 2971
Rok 2014 2959
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2934
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2933
Rok 2007 2932
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2926
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2923
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2923
Rok 2016 2919
Rok 2015 2911
Statut Urzędu Gminy 2901
Oświadczenia majątkowe 2016 2894
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2888
Rok 2012 2879
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2875
Przedszkola 2870
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2867
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2865
Komisja Rewizyjna 2855
Rok 2016 2850
Nowa Wioska 2823
Rudyszwałd 2820
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2818
oswiadczenia majatkowe 2006 2809
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2808
Rejestr Działalności Regulowanej 2806
Rok 2014 2804
Przedszkole w Bieńkowicach 2787
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2782
Rok 2009 2781
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2775
Rok 2011 2770
Rok 2015 2749
Straż Miejska 2748
Gminna Biblioteka Publiczna 2747
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2747
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2746
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2727
Uchwały 2724
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2710
Przedszkole w Krzyżanowicach 2702
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2689
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2682
oswiadczenia majatkowe 2007 2674
Pozostałe opłaty 2660
oswiadczenie majatkowe 2009 2626
Rok 2006 2624
Przedszkole w Tworkowie 2606
Rok 2008 2603
Rok 2011 2600
Przedszkole w Chałupkach 2599
Rok 2017 2539
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2523
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2515
Rok 2006 2511
Rok 2005 2507
oswiadczenie majatkowe 2008 2504
oswiadczenia majatkowe 2003 2503
Statut 2502
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2501
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2497
2006 2492
oswiadczenia majatkowe 2002 2472
Rok 2007 2459
2015 2406
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2387
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2379
Rok 2017 2374
2007 2371
2008 2359
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2327
Podatek od Środków transportowych 2310
wodociagi 2299
Majątek 2009 2297
Statut 2293
oswiadczenia majatkowe 2005 2290
Podatek rolny 2279
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2262
oswiadczenia majatkowe 2004 2252
2011 2238
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2234
Wyniki kontroli 2232
Podatek leśny 2218
Rejestry, ewidencje, archiwa 2211
Zarządzenia 2204
Język migowy 2190
Rok 2011 2167
Statut 2156
Rok 2005 2152
Regulamin organizacyjny 2151
Plany i programy 2151
Regulamin organizacyjny 2149
Regulamin pracy 2139
Regulamin pracy 2130
strona6 2108
2007 2097
Statut 2041
Regulamin pracy 2015
Majątek 2012
Majątek 2003
Statut 2000
Statut 1985
Regulamin pracy 1974
Plany i programy 1964
Majątek 1964
Regulamin organizacyjny 1962
2014 1955
Rok 2006 1941
Rok 2012 1936
Regulamin organizacyjny 1935
Statut 1931
Plany i programy 1916
Rok 2012 1903
Majątek 1881
Plany i programy 1877
Majątek 1852
Regulamin organizacyjny 1851
Plany i programy 1851
Statut 1849
Regulamin pracy 1839
Regulamin organizacyjny 1834
Majątek 1814
Wybory prezydenckie 1813
Majątek 1807
Rok 2018 1801
strona4 1785
zarzadzenia wojta 1781
Regulamin pracy 1781
Regulamin pracy 1776
Statut 1775
Regulamin organizacyjny 1773
2004 1757
Plany i programy 1749
Statut 1743
Statut 1742
2010 1741
strona6 1740
wybory pe 2009 1730
strona2 1727
Majątek 1723
strona5 1714
Statut 1707
strona3 1698
2012 1693
Statut 1689
2015 1688
Plany i programy 1684
Regulamin organizacyjny 1681
strona6 1678
Statut 1675
Majątek 1672
Plany i programy 1668
Plany i programy 1656
Regulamin pracy 1649
Majątek 1642
Regulamin organizacyjny 1641
Plany i programy 1635
Referendum ogólnokrajowe 1627
Archiwum 1625
strona4 1624
2011 1623
2013 1623
strona2 1621
Majątek 1609
2002 1607
Majątek 1605
Regulamin organizacyjny 1586
strona4 1585
Statut 1581
Regulamin pracy 1579
2009 1579
Majątek 1578
strona6 1576
2007 1576
Regulamin organizacyjny 1571
strona5 1569
strona5 1562
Regulamin pracy 1552
strona3 1550
2016 1539
Regulamin pracy 1538
2012 1538
2003 1538
2005 1532
Statut 1531
Oświadczenia majątkowe 2017 1530
2010 1520
2011 1512
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1511
2009 1501
2006 1498
Plany postępowań 1492
2008 1484
2008 1482
strona4 1481
Rok 2018 1479
strona6 1472
2007 1472
2001 1458
2001 1458
strona5 1455
2000 1453
2003 1449
2002 1445
Budżet 2009 1442
2004 1440
2005 1435
2000 1435
Rok 2013 1423
2006 1420
2017 1416
Rok 2013 1414
Protokoły Sesji Rady Gminy 1407
Rok 2019 1401
zamowienia ogl 1395
2014 1374
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1361
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1356
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1350
2014 1343
wybory pe 1334
wybory pe 2009 1324
2014 1324
testowa12 1313
Rok 2014 1305
Budżet 2010 1287
2015 1281
testowa13 1278
Rok 2014 1272
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1260
Oświadczenia majątkowe 2018 1258
testowa19 1247
testowa15 1241
testowa20 1233
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1227
testowa17 1224
testowa16 1216
Poprzednia wersja serwisu 1200
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1188
testowa11 1187
wybory pe 1187
Rok 2015 1183
uttmpkge 1179
Rok 2015 1179
imdkrmsbky 1172
zqphdzsds 1172
testowa14 1160
qzltzdoa 1151
2015 1144
lornuive 1135
qvnzanwjcam 1124
xsfwlqjid 1121
fhuonwdzbjq 1117
mpfubhzq 1113
fxrpizhudwbi 1112
ckiaobcxe 1106
azpdxzidvo 1105
ikzgxvwvyysjt 1102
nhwgkcsbh 1098
ftkpapaxsjoscji 1094
ezlxbjfvcejeirpt 1094
wvbjhwaap 1092
ybmwibxpm 1091
ssnuzhyxmwe 1087
tcctucan 1086
sszsbqjqgbanir 1086
qqgrpogwhagxlz 1084
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1083
bqudjqakrbgldp 1083
he 1082
wozfzddwodpythwy 1078
nej w Bch 1078
zawarcie zwiazku malzenskiego 1077
mislgznfncywin 1077
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1076
yagutgczdsfvgn 1076
otshoqdoftduy 1076
stviihbzqe 1076
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1075
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1075
xlwmxxhzazp 1072
poezja 1072
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1071
vviliblsxtmgry 1071
bdnmgrrcqdtypfv 1071
strona137 1071
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1070
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1069
rei-kinemat 1068
xctxkltk 1067
ioezja 1067
pwlzmirkpn 1066
vlhsbhuzbxw 1064
kwmqkiphx 1064
bppqrdbj 1062
afohnvmwrwt 1061
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1059
ecyilymexlm 1059
lffnpkuivczx 1058
ihjcnrvzvios 1056
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1055
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1053
hoezja 1053
ba8153407191791390c3eb19fe7 1051
jak a 1049
ptvjuxxtzi 1045
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1045
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1042
jzvufkimhavt 1041
juqfohypzarkxif 1040
itqfuaifdn 1040
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1036
iusmxnhkhwyp 1035
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1034
09b 1032
cumifggvofwpfny 1032
RODO 1031
chwazqlmhqillexc 1030
hzehkflqsaoxanhe 1029
cgbhlhruegnn 1028
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1027
rada gminy krzyzanowice 1027
oswiadczenia majatkowe 2008 1026
elhwpmpbxhq 1025
indux 1025
kallcfhtrmdstm 1024
bmspgshmlmz 1023
llmglluxcn 1021
gykmrtqgs 1019
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1018
prawo mne publiczne 1018
efkfafmi 1017
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1012
fpjnwtcqatwpxbe 1010
10907813b97e249163587e6246612e21 1008
x 1006
strona56 1006
umedhyzczbu 1004
pvcqswvju 1004
cpvripoypjrz 1004
ormctuldung 1003
nsfmfdsuchyr 1001
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 999
qhwcqdyr 999
8f7150 998
jjywzgmsduceulka 995
krckmwdfjetgzpk 995
hceaa5b2cb118e5 993
stdona6 992
hoyaekjo 991
rudyszwalh solectwo 991
menu 988
fhqkmvoisafz 983
etta 982
ocwimjto 982
Rok 2017 982
nrtpofwecofxhyn 981
djdymkljcaq 981
rfcakvnjwuy 980
9c5ur8fee8ak714na23a 980
338e 980
Konsultacje 979
lhswtgutypmcsssv 978
eqlzofxae 977
Spenden fuer Pakistan 977
4484-Krajobraz-Zimowy 976
jihmhkehumurg 973
putxisgqip 973
zags 973
8fa97507 972
3 971
8 gminy krzyzanowice 970
denvtynazzduifzt 970
inder 968
vksjwlicisgn 968
jpsrpbzljoydbyc 964
oa-marzen 962
urznA-la-Une 962
oajatkowego 961
6ler265rde9a4fi3ab 959
2463 958
page427 957
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 956
prawo miej 953
2018 953
370p8d 951
c8t8cacb8d2a6 951
tykalsliony 949
haqlrxzoq 948
Rok 2019 948
rubjajoczfzee 947
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 944
xxiintrt 943
issvigyqhgv 937
239-hereinspaziert-pampa-live 936
avrmxtlkosz 935
koledy 934
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 932
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 931
solectwo gorki slaskie 931
mapa yitryny 930
12-rodinca 928
2nf raje20l5b 928
speyside-malt-scotch-whisky 927
DrivewayTestimona4 927
phcxgjdj 927
Archiwum 926
propositions-0 925
ewwSkr y und Strategien 923
etzszgtvvkvjlhme 923
hcywe 922
cnbyapxniiwi 921
qqvhfewkutselzwj 920
strny-www 918
hmarsacvud 918
iejestr zmian 917
dapubliczne 917
rujestr zmian 915
rMdakcjh 914
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 914
xkmsbchpjioj 913
iqkwfkmdvquggtn 913
7892 912
enmjudnjvq 912
rada gminy krzanowice 912
eavtldcmx 910
cata szukac 909
redakcDa 906
julyiracy urzedu 906
mzqgcbmtlfbikyih 905
2017 904
strona58 901
main 900
strona130 900
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 900
mapa es-etInstituts 899
ihewnrhwstsj 899
mweeddplaty czynsze i podatki 898
hutguwllbmc 897
informBeratung 895
wawsgrony 895
tydkgogrnspsycgi 895
pickmeup online 890
odlacmjmiyg 890
oswiadczenia majatkowe 889
riwoysmiu 889
azsrbnxxyzejsj 886
nabor pracownikow 885
strzezenia 885
lkyaxvupapetes 885
06aa6eb1b53v58b37 884
statut biblioteka publiczna 884
iuvxoybwlml 883
qwkotdlfyim 883
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 882
przedszkole w nedzy 881
analiza wskaznikow 878
regolamin pracy wodociagi 877
miny krzyzanowice 876
xowdagcwytya 876
dqwguyihhr 875
zaktrzezenia 874
etito-a13 873
Aktualności 873
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 869
poezage dans la lune 868
lriyayxjdc 866
ronde 862
hnaitstiukojm tfolrgi bip 859
wcipezrse 858
xutkrrghzjwvshur 856
fyugzcqgpgeaqbz 855
adjhzqwq 854
qlencjnclmof 854
2016 853
option 852
sprawodania 852
gtbpanelrhvycchh 850
efpyazcvbklnerzu 850
ajpuafudt 850
kierownictwo urzedu gminy 849
bnnquxjibpcwukz 849
plany i programy wodociagi 848
kfduotspgd 847
nieruchomosci 846
uexektam 845
skwarcmisdhlinmz 844
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 843
exnzzosebntm 842
izrskekkzo 842
gbafrtwryelqr 836
pdilznigk 836
ztvtglopfx 835
ivefktqw 834
plany 5 834
prxvnrgywadbln 834
woirrmcdboru 834
fqubkvkm 832
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 831
ujaabgomwr 831
ulmuqccmeq 829
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 827
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 826
rejestrzmian 825
jednostki orgOigacyjne gminy 825
rwrsqackx 823
yzygkxykrr 823
ospmoimmknabdq 822
ghuycbucjc 819
Rok 2017 819
mqzvteuocfyfdwno 818
komisje rady gminy 818
hnxplxeal 818
oswiadczenia majatkowe 2012 818
oswiadczenia majatkowe 2010 818
xfkldiclefhzwh 816
mkqwgqpqlrbob 815
jvqmonvhaoxeknoc 815
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 814
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 814
tag 810
yogdhmksdwvcaoo 805
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 804
2016 - Wybory uzupełniające 803
galleria 801
yjttbhwdruk 801
loswptyhxnufqhz 800
Archiwum 800
khjxrsrjwu 797
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 796
epzpsxoivkn 794
kqajnmafgefuwhn 794
nubzozqpu 793
bdlilkwwph 793
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 792
ocakxgjn 792
fotkkwpec 790
rclhdzrhinxupdna 790
rcicjzsasci 788
ukgimcnmfgkl 786
cptejmmrvc 785
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 783
phyumdank 783
uccockhoz 781
grufekuoicnf 780
lkcafbmwh 777
urridbgujcc 776
kkacuptqtbfxhbg 776
ilkkyajsck 775
vwzylaqzteip 773
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 772
Rok 2017 772
uqknihdmhlqssv 771
aktualnosci szczegoly 766
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 765
aegszmfcsoe 764
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 763
czaqhkkovcqkkp 760
ihzthzhkdodyit 760
aciwsxjqvtkp 760
ldryuknnvnmwi 760
wgzembdvoelqvett 759
jqbvuditir 759
lyduprsbypuxiu 754
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 753
ipkmaxrozmtyclu 749
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 748
fhiaxkjvhbxn 748
jak to zalatwic 747
icqwjghhs 746
ujqjktjdcvnh 743
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 739
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 738
nqcujyks 737
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 734
test 734
bfxbmbiqxecw 732
vnsqemow 731
inne i informacje 730
strona102 730
uprwljwm 729
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 729
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 725
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 723
yoridmctxlcn 717
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 717
ojfrcimxgohx 717
Rok 2018 717
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 715
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 714
vuqklgkylow 713
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 713
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 712
uploadtest 712
2018 712
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 711
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 711
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 707
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 706
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 706
album 706
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 704
xcadfhyhtcizfgwa 703
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 703
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 700
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 698
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 697
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 696
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 695
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 694
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 693
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 685
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 683
je-media-player 683
c929f2210333206f417e3862f431776d 679
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 678
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 678
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 677
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 677
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 676
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 675
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 675
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 674
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 674
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 674
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 671
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 670
strona98 670
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 669
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 668
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 667
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 666
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 666
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 665
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 665
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 665
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 665
531db99cb00833bcd414459069dc7387 664
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 663
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 663
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 663
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 663
strona118 663
strona88 663
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 661
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 660
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 660
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 659
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 658
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 657
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 656
a4380923dd651c195b1631af7c829187 654
strona111 652
strona119 652
strona105 652
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 652
strona107 650
strona103 650
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 649
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 649
strona127 646
strona85 643
strona100 643
strona104 642
2018 639
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 636
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 636
strona109 634
b2330fc4531de135266de49078c270dd 633
strona84 626
Formy Pomocy 626
strona117 624
strona130 622
strona2 622
strona110 620
strona123 614
fck about 611
strona106 610
strona87 607
strona78 603
721e049e9903c3a740c4902878c99923 602
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 601
strona99 599
strona124 599
Konsultacje - 2017 599
strona114 595
strona112 593
2017 - Wybory uzupełniające 591
strona120 588
strona126 586
strona125 584
strona89 582
b59442085644532ef03417a3e5a76437 582
strona122 579
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 579
strona97 578
strona115 575
strona90 572
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 572
strona1 568
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 566
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 566
strona81 564
strona86 562
strona121 562
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 562
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 560
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 559
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 558
strona108 554
strona116 553
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 552
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 551
postacie historyczne 550
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 544
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 543
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 543
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 543
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 543
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 542
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 542
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 540
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 540
Przeciwdziałanie przemocy 539
strona113 538
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 538
Projekt 538
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 537
Rok 2018 537
strona101 532
informacje ogolne 531
zameldowanie czasowe 531
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 529
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 528
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 526
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 526
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 526
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 525
010e406df2463597c58286a93f8b3160 522
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 521
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 521
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 520
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 519
55312eec654a75a08dc83de96adde735 518
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 518
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 518
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 518
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 517
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 516
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 516
wirtualne panoramy 516
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 514
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 514
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 513
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 513
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 511
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 511
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 510
herb 510
tv 510
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 509
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 509
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 507
urzad gminy 507
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 502
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 502
gsd 501
dokumenty programowe 501
strona1 500
624ec1c881656ee6418604df2928494b 500
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 499
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 499
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 498
dfd786998e082758be12670d856df755 497
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 496
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 496
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 496
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 495
675be3930765f553975c0b140bbf0863 495
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 495
310614fca8fb8e5491295336298c340f 493
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 492
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 492
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 491
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 488
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 485
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 485
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 484
historia 481
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 479
84f2798f05d595273de40e3046329309 478
publikacje o gminie 478
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 476
rady soleckie 476
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 474
solectwa gminy 474
strona173 474
e kartka 471
wymeldowanie czasowego 468
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 467
wybory prezydenckie 467
Rok 2018 467
wydanie zaswiadczenia obywatela 466
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 466
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 465
13 465
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 464
baza noclegowa 463
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 461
inne jednostki gminy 461
Pomoc Społeczna 461
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 460
sciezka turystyczna 458
podatki czynsze oplaty 458
do dane osobowe 457
akty urodzenia 456
krzyzanowickie gminne wiesci 455
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 455
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 453
kalendarz imprez 449
do zniszczenie 448
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 448
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 447
opieka medyczna 446
sekap 446
nabycie lokalu 444
Rejestr instytucji kultury 443
kamera internetowa 442
83009411 441
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 440
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 440
kierownictwo urzedu 439
akty zgonu 439
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 439
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 438
Bohumin 437
nabor pracownikow 2 437
plan zagospodarowania 437
przyznanie mieszkania komunalnego 437
nabycie nieruchomosci z negatywnym 437
lokalne okienko przedsiebiorczosci 436
zawarcie zwiazku malzenskiego 436
wojt gminy 436
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 436
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 436
ogloszenia urzedowe szczegoly 435
gminy partnerskie 433
skladowisko odpadow komunalnych 432
1890153 431
57914815 431
91660233 430
urzedy i instytucje 429
ksiega gosci 429
pomieszczenia urzedu 429
srodki pozyskane 429
9219adc5c42107c4911e249155320648 428
Fundusz alimentacyjny 428
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 427
aktualnosci 425
struktura urzedu gminy 425
wymeldowanie stale 425
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 425
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 425
parafie koscioly kaplice 424
przyroda 424
18341305 424
wydanie zezwolenia na reklamy 423
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 423
55698257 423
15203753 423
zabytki 421
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 421
97921034 421
wydanie zezwolenia na wycinke 420
7155151 420
58030739 420
baza firm 418
do utrata 418
Świadczenie wychowawcze (500+) 418
nabycie gruntu dzierzawa najem 416
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 416
94686102 416
91951614 415
Świadczenia rodzinne 415
przyznanie dodatku mieszkaniowego 414
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 414
41329744 414
do waznosc 413
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 412
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 411
usage 201506 411
komunikacja 410
wspolne przedsiewziecia 410
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 410
49037550 410
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 410
mlodziezowa rada gminy 409
76936223 409
zameldowanie na pobyt staly 408
rozgraniczenie nieruchomosci 408
oferty inwestycyjne 406
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 406
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 406
96995197 406
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 404
94127667 404
strona132 403
nabycie lokalu 402
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 402
61848725 402
Zasiłek dla opiekuna 402
outputhtml 401
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 401
88356866 401
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 400
nadanie numeru porzadkowego 399
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 399
33864833 399
50423822 399
16512377 399
tapety 398
56783039 398
41804125 398
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 397
skreslenie z ewidencji 397
Zasiłek pielęgnacyjny 397
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 396
rada gminy 396
43637318 396
stowarzyszenia i organizacje 395
galeria 395
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 395
32434603 395
zespoly artystyczne 394
obszar przygraniczny 394
79f69230354b71206fb723c571cce58b 394
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 393
oswiadczenia majatkowe 2015 393
96204523 393
9228953 393
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 392
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 392
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 392
jednostki oswiatowe 391
Karta dużej rodziny 391
trasy rowerowe 390
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 390
30781401 390
2019 390
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 389
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 389
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 389
zmiana wpisu ewidencji 388
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 388
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 388
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 388
23526617 388
53492196 388
6547884cea64550284728eb26b0947ef 387
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 387
77717904 387
Świadczenie rodzicielskie 387
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 385
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 385
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 385
podzial nieruchomosci 383
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 383
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 383
54622189 383
383
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 382
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 382
77457779 382
258e130476290221f597c56d351224b6 381
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 381
26600653 381
do pierwszy 380
37857430 380
Specjalny zasiłek opiekuńczy 380
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 379
97907875 379
20476231 379
75651551 378
54887450 378
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 377
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 377
38089055 377
9020112 377
75704222 377
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 376
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 376
9776218 376
11 376
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 375
9543903 375
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 374
56445286 374
28565340 374
2 374
IFrameManager 373
64702354 373
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 372
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 372
31505775 371
60203258 371
59594775 371
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 370
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 370
29437828 370
11953993 370
39996664 370
31005869 370
26375150 370
ogolnodostepne obiekty sportowe 369
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 369
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 369
70130822 369
65002542 369
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 367
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 367
68515130 367
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 366
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 365
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 365
14 365
Plany i programy 365
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 364
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 364
1 364
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 363
12 363
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 362
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 362
36579613 362
79768593 362
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 361
95422935 361
13728681 360
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 359
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 359
87513721 359
45756654 359
Regulamin organizacyjny 359
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 358
29284578 357
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 356
Regulamin organizacyjny 356
Regulamin pracy 356
39189659 355
71699356 355
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 354
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 354
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 354
27138799 354
17634047 354
Regulamin pracy 354
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 353
26033261 353
51257731 353
whatsnew 352
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 352
82352903 352
80807075 352
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 350
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 350
id 350
Plany i programy 350
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 347
24790050 346
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 344
69854477 344
Statut 344
Plany i programy 344
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 342
88997807 342
65043455 342
Majątek 341
Regulamin organizacyjny 341
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 340
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 340
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 340
RODO 340
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 339
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 339
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 338
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 338
99518901 338
e68879a4839773d105f0689875dace83 337
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 336
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 336
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 335
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 334
96592330 334
Regulamin pracy 334
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 333
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 332
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 330
63707305 329
strona188 329
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 328
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 327
privacy 327
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 326
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 324
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 320
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 319
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 319
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 311
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 306
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 304
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 303
company 303
2704-zapytanie-ofertowe 303
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 290
2019 290
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 287
guestbook 287
Dobry start 287
Oświadczenia majątkowe 2019 280
contact 274
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 268
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 261
Konsultacje - 2019 261
Rok 2019 255
start 251
regulamin organizacyjny urzedu 247
oswiadczenia majatkowe 2016 245
naboor pracownikow 244
2019 244
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 243
strona186 239
1-aktualnosci 237
RODO 228
Sprawozdania roczne 200
Rok 2019 196
nagrania sesji kadencja 2018 2023 182
strona7 177
Rok 2019 174
strona209 156
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 150
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 148
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 142
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 140
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 140
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 135
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 135
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 134
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 134
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 133
138aab288c363726990120413c62acee 132
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 132
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 132
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 131
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 131
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 131
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 130
5878531649e31dd68c52529e00059976 130
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 129
Konsultacje - 2018 129
076ccd93ad68be51f23707988e934906 128
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 128
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 128
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 128
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 128
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 126
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 126
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 126
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 125
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 125
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 124
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 123
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 123
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 122
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 121
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 118
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 115
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 115
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 111
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 111
b18e8fb514012229891cf024b6436526 110
strona231 110
Raport o stanie Gminy 110
dev 108
sesje kadencji 2018 2023 107
strona220 104
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 103
sesje20182023 103
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 102
Sprawozdania roczne 100
4be49c79f233b4f4070794825c323733 84
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 79
dp konsultacje 71
Sprawozdania roczne 68
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 35
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 34
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 33
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 31
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 24
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 22
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 22
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 22
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 22
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 22
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 22
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 22
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 22
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 21
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 21
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 21
36165c62f7b7df72863d470d73302627 21
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 21
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 21
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 21
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 21
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 21
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 21
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 21
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 20
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 20
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 20
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 20
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 20
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 20
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 20
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 20
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 20
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 20
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 20
be3b0b544433b768685e3436621590ff 20
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 19
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 19
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 19
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 19
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 19
298f587406c914fad5373bb689300433 19
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 19
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 19
77143919d1234297079f075357988f3b 19
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 19
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 19
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 19
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 19
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 18
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 18
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 18
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 18
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 18
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 16
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 15
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 15
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 15
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 15
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 15
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 15
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 14
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 14
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 14
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 14
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 14
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 14
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 14
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 14
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 14
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 14
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 14
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 14
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 14
0613239e122094abb4ef998c01d16958 14
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 14
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 14
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 14
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 14
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 14
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 14
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 14
662a2e96162905620397b19c9d249781 14
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 14
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 14
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 14
42dab56861d81108ee356d037190c315 13
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 13
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 13
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 13
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 13
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 13
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 13
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 13
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 13
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 13
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 13
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 13
a753a43564c29148df3150afb4475440 13
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 13
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 13
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 13
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 13
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 12
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 12
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 12
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 12
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 12
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 11
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 11
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 11
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 9
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 8633 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM