rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Piątek, 22.09.2023
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1680821
polec strone 350352
Strona główna 235780
Zamówienia publiczne 155986
Nieruchomości 110199
Nabór pracowników 89284
Dotacje na zadania publiczne 85755
Zamówienia publiczne - szczegóły 81211
Uchwały i zarządzenia 35184
Urząd Gminy 33645
Dane Publiczne 29072
Praca Urzędu 27458
Gmina 24246
Informacje o innych zamówieniach 23435
Rada Gminy Krzyżanowice 23407
Druki do pobrania 23363
Uchwały Rady Gminy 22674
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 17115
Młodzieżowa Rada Gminy 16599
Zamówienia publiczne - archiwum 16459
Jak szukać 15677
Prawo miejscowe 15180
Oświadczenia majątkowe 14228
Statystyka strony 13906
Inne ogloszenia i informacje 12929
Jednostki Organizacyjne Gminy 11842
Informacje i ogłoszenia 11747
Załatwianie spraw 11457
Instrukcja obsługi BIP 11256
Wójt Gminy 10930
Ośrodek Pomocy Społecznej 10284
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 10012
Budżet gminy 9991
Nabór pracowników - Archiwum 9989
Urząd Stanu Cywilnego 9442
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 9313
Mapa witryny 9308
Jednostki Pomocnicze 9272
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 9170
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 9135
Redakcja 9119
Sekretarz Gminy 9108
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 9002
Plany postępowań 8938
Szukaj 8236
Wybory samorządowe 8207
Skarbnik Gminy 8106
Komisje Rady Gminy 7929
Webmaster 7823
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 7765
Zastrzeżenia 7743
Polityka prywatności 7490
Kierownictwo Urzędu Gminy 7266
Referat Gospodarki Przestrzennej 7222
Dokumenty programowe 7090
Referaty urzędu 7039
Procedury prawne 7010
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 6770
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 6562
Referat Organizacyjny 6458
Tworków 6369
Sprawozdania i opinie 6290
Statut gminy 6271
Referat Budżetu i Finansów 6192
Struktura Urzędu Gminy 6155
Linki 6104
Chałupki 6061
Kontakt - dojazd 6004
strona83 5918
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 5857
Rok 2010 5847
Krzyżanowice 5818
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5785
Opłaty, czynsze i podatki 5521
Samodzielen stanowiska 5495
Majątek Gminy 5493
oswiadczenia majatkowe 2013 5457
strona132 5439
Zastępca Wójta Gminy 5309
Oświadczenia majatkowe 2014 5278
Wybory parlamentarne 5267
Rok 2012 5248
Bieńkowice 5245
Nabór pracowników 5197
Bolesław 5069
Regulamin pracy Urzędu Gminy 5029
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 4981
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 4896
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 4894
Gminna Biblioteka Publiczna 4886
Przedszkole w Tworkowie 4867
Rok 2009 4849
Przedszkole w Bieńkowicach 4838
Oświadczenia majątkowe 2016 4837
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 4799
Oświadczenia majątkowe 2015 4785
Rok 2011 4777
Rok 2010 4760
Rok 2013 4744
Rok 2009 4742
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 4730
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4727
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 4701
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 4680
Owsiszcze 4634
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 4614
Rok 2008 4571
Zabełków 4549
Regulamin organizacyjny urzędu 4545
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 4545
Roszków 4542
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 4541
Szkoły Podstawowe 4526
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4524
Rok 2008 4517
Rok 2013 4509
RODO 4482
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 4474
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 4472
Uchwały 4455
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 4451
Rok 2016 4451
Przyznanie mieszkania komunalnego 4446
Rok 2005 4432
Przedszkole w Chałupkach 4428
Przedszkole w Krzyżanowicach 4427
Rok 2010 4426
Rejestr Działalności Regulowanej 4391
Pozostałe jednostki i instytucje 4385
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 4367
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 4357
Rok 2007 4355
Nowa Wioska 4343
strona128 4340
Rok 2014 4314
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 4295
Statut Urzędu Gminy 4288
Rozgraniczenie nieruchomości 4272
Pozostałe opłaty 4259
Zameldowanie na pobyt czasowy 4258
Rok 2016 4257
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 4251
Rok 2015 4246
Przedszkola 4234
Rok 2014 4232
Sporządzenie aktu urodzenia 4230
Rok 2006 4224
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 4222
Komisja Do Spraw Społecznych 4222
Rok 2017 4204
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 4186
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 4164
Rok 2012 4156
Rudyszwałd 4153
Rok 2015 4142
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 4122
Wymeldowanie z pobytu stałego 4122
Zameldowanie na pobyt stały 4120
Rok 2007 4119
Podział nieruchomości 4095
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 4093
Sporządzenie aktu zgonu 4077
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 4054
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 4047
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 4025
Rok 2011 4008
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3996
Straż Miejska 3994
Rok 2009 3992
Komisja Rewizyjna 3989
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 3984
Rok 2017 3948
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3922
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3914
oswiadczenia majatkowe 2009 3914
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3902
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3899
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3890
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3881
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3872
Rok 2019 3849
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3845
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3822
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3804
Rok 2006 3797
Statut 3775
Rok 2011 3773
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3751
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 3749
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3741
Wybory prezydenckie 3732
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 3727
Zarządzenia 3723
Rok 2008 3708
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3690
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3687
2006 3665
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3664
Oświadczenia majątkowe 2019 3661
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 3660
Rok 2006 3659
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3650
Rok 2005 3646
2007 3638
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 3634
Oświadczenia majątkowe 2018 3627
oswiadczenia majatkowe 2006 3621
2015 3612
Statut 3588
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3581
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3574
Podatek rolny 3574
2008 3569
Rok 2007 3561
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 3519
Podatek od Środków transportowych 3517
Oświadczenia majątkowe 2020 3516
Język migowy 3505
oswiadczenia majatkowe 2007 3486
Rok 2019 3478
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 3477
Oświadczenia majątkowe 2017 3461
Majątek 2009 3421
Rok 2005 3418
Plany i programy 3409
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 3409
Rok 2018 3397
oswiadczenie majatkowe 2009 3390
Regulamin pracy 3369
Regulamin organizacyjny 3330
Rok 2011 3316
Podatek leśny 3299
Regulamin organizacyjny 3299
Regulamin pracy 3296
2011 3288
Statut 3264
Wyniki kontroli 3259
oswiadczenie majatkowe 2008 3254
wodociagi 3241
Rejestry, ewidencje, archiwa 3239
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 3237
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 3233
Statut 3220
oswiadczenia majatkowe 2002 3211
2007 3198
oswiadczenia majatkowe 2003 3196
Majątek 3195
Rok 2020 3177
Majątek 3144
Rok 2018 3138
2014 3101
Statut 3099
Plany i programy 3096
oswiadczenia majatkowe 2005 3088
Plany i programy 3081
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 3080
Regulamin pracy 3036
Majątek 3028
Referendum ogólnokrajowe 3007
Rok 2020 3007
oswiadczenia majatkowe 2004 3005
Regulamin pracy 3002
Statut 2993
Regulamin organizacyjny 2990
Archiwum 2980
Regulamin organizacyjny 2947
Plany i programy 2925
2016 2921
2010 2916
Majątek 2908
Majątek 2904
Majątek 2891
Statut 2889
Regulamin organizacyjny 2888
Regulamin organizacyjny 2888
Statut 2876
strona6 2864
Regulamin organizacyjny 2863
Regulamin pracy 2863
Plany i programy 2855
2007 2834
Regulamin pracy 2830
Rok 2006 2826
Majątek 2825
2004 2820
Konsultacje 2817
2015 2815
Regulamin pracy 2806
Statut 2801
Plany i programy 2799
Statut 2791
2002 2790
Majątek 2789
2009 2775
Statut 2772
2013 2771
Regulamin pracy 2767
Rok 2012 2765
Statut 2745
2012 2743
Statut 2739
Regulamin organizacyjny 2730
Plany i programy 2726
2000 2720
Plany i programy 2710
Statut 2706
2011 2698
Majątek 2696
2012 2690
2007 2685
Majątek 2676
Petycje 2674
Plany i programy 2671
Statut 2661
2003 2660
zarzadzenia wojta 2659
Plany i programy 2659
Rok 2012 2652
Oświadczenia majątkowe 2021 2648
2001 2644
Majątek 2623
Regulamin pracy 2618
2006 2613
2017 2612
Regulamin organizacyjny 2607
Regulamin organizacyjny 2606
Regulamin organizacyjny 2591
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 2591
Majątek 2585
2011 2585
strona4 2579
Aktualności 2578
strona2 2577
Rok 2021 2577
Majątek 2576
2010 2569
Regulamin pracy 2568
2009 2568
2005 2556
2000 2554
Statut 2552
Regulamin pracy 2549
2008 2547
2008 2523
wybory pe 2009 2512
strona3 2511
2002 2509
2006 2501
strona6 2494
2004 2493
2005 2492
2001 2487
2003 2481
zamowienia ogl 2475
strona5 2470
2014 2468
strona5 2460
Protokoły Sesji Rady Gminy 2426
Rok 2021 2419
strona6 2393
2014 2391
2015 2385
strona4 2380
strona2 2370
Sprawozdania roczne 2356
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2349
2014 2331
strona4 2327
Spisy powszechne 2322
strona6 2312
strona5 2306
strona3 2276
Budżet 2009 2260
strona4 2238
Rok 2013 2205
2015 2196
strona6 2184
wybory pe 2183
strona5 2179
Rok 2017 2174
2017 2165
Rok 2013 2159
Deklaracja dostępności 2152
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2134
wybory pe 2009 2131
2018 2090
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2063
Rok 2022 2049
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2044
Rok 2017 2035
Budżet 2010 2032
Raport o stanie Gminy 2032
Archiwum 2023
lornuive 2009
2016 2009
testowa12 2002
wybory pe 2002
kwmqkiphx 2002
testowa20 2001
Rok 2014 2001
RODO 1999
qzltzdoa 1994
Rok 2018 1980
testowa16 1979
Rok 2014 1977
testowa13 1973
Rok 2015 1973
2019 1965
testowa19 1964
testowa15 1957
poezja 1953
imdkrmsbky 1948
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1947
he 1945
Archiwum 1944
Poprzednia wersja serwisu 1943
vviliblsxtmgry 1943
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1933
ioezja 1921
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1919
Formy Pomocy 1918
Rok 2015 1917
afohnvmwrwt 1909
testowa17 1908
Rok 2017 1905
2018 1898
ssnuzhyxmwe 1896
qvnzanwjcam 1894
uttmpkge 1893
ezlxbjfvcejeirpt 1893
testowa11 1891
zqphdzsds 1891
nsfmfdsuchyr 1888
nhwgkcsbh 1879
Rok 2022 1877
2018 1876
testowa14 1874
fhuonwdzbjq 1865
qqgrpogwhagxlz 1863
2016 - Wybory uzupełniające 1863
xsfwlqjid 1857
zawarcie zwiazku malzenskiego 1853
mpfubhzq 1853
ckiaobcxe 1851
strona137 1851
bqudjqakrbgldp 1838
tcctucan 1837
Rejestr instytucji kultury 1837
vlhsbhuzbxw 1836
mislgznfncywin 1833
koledy 1833
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1831
ecyilymexlm 1829
ybmwibxpm 1825
prawo mne publiczne 1823
sszsbqjqgbanir 1820
hoezja 1820
etta 1819
cgbhlhruegnn 1818
wvbjhwaap 1815
338e 1815
ba8153407191791390c3eb19fe7 1812
iusmxnhkhwyp 1812
Dostępność 1812
jihmhkehumurg 1811
yagutgczdsfvgn 1807
rei-kinemat 1806
2463 1803
stdona6 1798
jzvufkimhavt 1797
ftkpapaxsjoscji 1795
09b 1795
fxrpizhudwbi 1794
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1793
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1791
pwlzmirkpn 1791
otshoqdoftduy 1790
pvcqswvju 1789
nej w Bch 1789
chwazqlmhqillexc 1787
indux 1787
jak a 1786
mapa yitryny 1785
azpdxzidvo 1784
cpvripoypjrz 1784
strona58 1782
xctxkltk 1781
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1778
xlwmxxhzazp 1778
ihjcnrvzvios 1776
stviihbzqe 1776
wozfzddwodpythwy 1774
bppqrdbj 1774
bdnmgrrcqdtypfv 1774
9c5ur8fee8ak714na23a 1774
issvigyqhgv 1772
ikzgxvwvyysjt 1771
strona56 1771
hzehkflqsaoxanhe 1768
efkfafmi 1765
itqfuaifdn 1763
strona130 1763
ptvjuxxtzi 1762
Projekt 1760
8f7150 1759
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1756
juqfohypzarkxif 1755
llmglluxcn 1755
eavtldcmx 1754
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1753
x 1753
ormctuldung 1751
hcywe 1751
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1748
lffnpkuivczx 1746
3 1746
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1745
nrtpofwecofxhyn 1744
8fa97507 1744
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1744
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1743
inder 1743
zags 1743
prawo miej 1742
mapa es-etInstituts 1741
gykmrtqgs 1740
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1739
4484-Krajobraz-Zimowy 1737
rada gminy krzyzanowice 1737
bmspgshmlmz 1736
putxisgqip 1735
cumifggvofwpfny 1734
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1731
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1731
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1729
umedhyzczbu 1728
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1727
oa-marzen 1726
kallcfhtrmdstm 1724
c8t8cacb8d2a6 1719
menu 1712
qhwcqdyr 1710
cnbyapxniiwi 1710
hoyaekjo 1709
Przeciwdziałanie przemocy 1709
ujaabgomwr 1704
strny-www 1703
ocwimjto 1703
lhswtgutypmcsssv 1702
strzezenia 1702
rudyszwalh solectwo 1702
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1701
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1701
denvtynazzduifzt 1700
elhwpmpbxhq 1699
oswiadczenia majatkowe 2008 1698
dapubliczne 1696
krckmwdfjetgzpk 1694
zaktrzezenia 1693
370p8d 1693
djdymkljcaq 1688
informBeratung 1688
hmarsacvud 1688
page427 1687
2017 - Wybory uzupełniające 1687
fhqkmvoisafz 1685
hceaa5b2cb118e5 1683
RODO 1683
eqlzofxae 1682
haqlrxzoq 1682
12-rodinca 1680
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1678
rfcakvnjwuy 1678
xxiintrt 1677
fpjnwtcqatwpxbe 1676
jpsrpbzljoydbyc 1676
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1674
10907813b97e249163587e6246612e21 1673
urznA-la-Une 1673
Spenden fuer Pakistan 1672
qwkotdlfyim 1672
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1668
speyside-malt-scotch-whisky 1666
pickmeup online 1663
jjywzgmsduceulka 1662
izrskekkzo 1662
lriyayxjdc 1662
main 1659
8 gminy krzyzanowice 1657
redakcDa 1655
avrmxtlkosz 1654
przedszkole w nedzy 1652
xkmsbchpjioj 1651
Rok 2023 1651
tykalsliony 1650
vksjwlicisgn 1649
oajatkowego 1647
rubjajoczfzee 1646
7892 1645
analiza wskaznikow 1645
qlencjnclmof 1643
kkacuptqtbfxhbg 1642
6ler265rde9a4fi3ab 1641
propositions-0 1641
phcxgjdj 1641
rwrsqackx 1637
solectwo gorki slaskie 1635
cata szukac 1632
oswiadczenia majatkowe 2012 1631
rMdakcjh 1630
julyiracy urzedu 1630
strona105 1628
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 1627
enmjudnjvq 1626
239-hereinspaziert-pampa-live 1625
ulmuqccmeq 1623
iqkwfkmdvquggtn 1621
etito-a13 1621
rclhdzrhinxupdna 1621
wawsgrony 1620
2nf raje20l5b 1618
hutguwllbmc 1618
DrivewayTestimona4 1616
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1616
ronde 1616
ewwSkr y und Strategien 1616
qqvhfewkutselzwj 1616
statut biblioteka publiczna 1615
wcipezrse 1614
2019 1613
ivefktqw 1611
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1610
nieruchomosci 1607
dqwguyihhr 1607
lkyaxvupapetes 1606
riwoysmiu 1603
etzszgtvvkvjlhme 1603
fqubkvkm 1602
nabor pracownikow 1601
Pomoc Społeczna 1601
xowdagcwytya 1600
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1598
azsrbnxxyzejsj 1597
iejestr zmian 1595
rujestr zmian 1595
option 1594
kfduotspgd 1594
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1592
iuvxoybwlml 1591
mkqwgqpqlrbob 1590
mweeddplaty czynsze i podatki 1588
ihewnrhwstsj 1588
sprawodania 1585
ajpuafudt 1584
rada gminy krzanowice 1583
vwzylaqzteip 1583
odlacmjmiyg 1581
plany i programy wodociagi 1577
oswiadczenia majatkowe 2010 1577
oswiadczenia majatkowe 1576
tydkgogrnspsycgi 1575
06aa6eb1b53v58b37 1573
adjhzqwq 1572
uploadtest 1572
tag 1570
plany 5 1570
xutkrrghzjwvshur 1569
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 1569
regolamin pracy wodociagi 1566
Rok 2018 1566
mzqgcbmtlfbikyih 1564
uexektam 1564
Konsultacje - 2017 1563
Świadczenia rodzinne 1562
Rok 2018 1561
skwarcmisdhlinmz 1560
gbafrtwryelqr 1557
hnxplxeal 1556
poezage dans la lune 1555
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1553
kierownictwo urzedu gminy 1553
ztvtglopfx 1553
miny krzyzanowice 1551
galleria 1549
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1544
strona100 1544
exnzzosebntm 1543
woirrmcdboru 1543
prxvnrgywadbln 1541
ghuycbucjc 1541
ospmoimmknabdq 1538
yzygkxykrr 1537
xfkldiclefhzwh 1537
ocakxgjn 1535
efpyazcvbklnerzu 1531
Fundusz alimentacyjny 1531
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1530
Rok 2019 1530
Świadczenie wychowawcze (500+) 1529
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1527
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1526
bnnquxjibpcwukz 1526
gtbpanelrhvycchh 1524
cptejmmrvc 1524
rejestrzmian 1523
pdilznigk 1522
Zasiłek dla opiekuna 1520
fyugzcqgpgeaqbz 1519
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1514
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1514
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1511
urridbgujcc 1510
komisje rady gminy 1509
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 1509
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1508
phyumdank 1507
strona107 1507
Karta dużej rodziny 1507
aegszmfcsoe 1506
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1505
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1504
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 1503
uccockhoz 1502
1502
yogdhmksdwvcaoo 1499
jvqmonvhaoxeknoc 1498
czaqhkkovcqkkp 1498
bdlilkwwph 1498
nqcujyks 1498
yjttbhwdruk 1497
nubzozqpu 1493
ilkkyajsck 1493
strona118 1490
fotkkwpec 1489
grufekuoicnf 1488
loswptyhxnufqhz 1485
rcicjzsasci 1485
khjxrsrjwu 1484
test 1484
strona120 1484
mqzvteuocfyfdwno 1483
jqbvuditir 1483
uprwljwm 1482
fck about 1481
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1479
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 1478
jednostki orgOigacyjne gminy 1477
kqajnmafgefuwhn 1477
strona103 1476
2019 1476
ukgimcnmfgkl 1473
Świadczenie rodzicielskie 1473
ihzthzhkdodyit 1471
fhiaxkjvhbxn 1471
epzpsxoivkn 1470
Zasiłek pielęgnacyjny 1470
bfxbmbiqxecw 1469
album 1467
aciwsxjqvtkp 1464
strona102 1463
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1461
lkcafbmwh 1459
icqwjghhs 1459
strona99 1458
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 1457
jak to zalatwic 1453
ldryuknnvnmwi 1453
lyduprsbypuxiu 1452
strona113 1448
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1446
strona98 1446
c929f2210333206f417e3862f431776d 1444
strona2 1444
uqknihdmhlqssv 1443
vuqklgkylow 1442
ipkmaxrozmtyclu 1440
aktualnosci szczegoly 1437
strona88 1435
strona114 1435
strona127 1433
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1432
Oświadczenia majątkowe 2022 1431
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1430
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1429
strona111 1429
wgzembdvoelqvett 1427
strona97 1421
ujqjktjdcvnh 1419
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1419
strona85 1418
strona84 1418
vnsqemow 1417
inne i informacje 1417
strona122 1417
yoridmctxlcn 1414
Rejestr petycji 1413
strona119 1409
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 1407
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 1404
strona112 1401
strona104 1401
Regulamin organizacyjny 1401
Rok 2019 1401
ojfrcimxgohx 1400
je-media-player 1400
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 1398
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 1396
strona109 1396
postacie historyczne 1396
Plany i programy 1396
xcadfhyhtcizfgwa 1393
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 1393
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1393
strona110 1392
Dobry start 1391
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 1389
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 1389
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 1388
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 1387
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 1386
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 1386
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 1385
strona116 1385
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 1383
strona117 1380
tv 1379
strona123 1378
strona78 1378
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 1377
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 1374
strona106 1373
Rok 2020 1373
Regulamin organizacyjny 1372
strona130 1370
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 1368
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 1367
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 1366
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 1366
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 1363
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 1363
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 1362
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 1361
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 1361
strona124 1361
strona1 1360
Regulamin organizacyjny 1359
Plany i programy 1356
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 1354
strona89 1353
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 1351
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 1351
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 1349
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 1349
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 1347
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 1346
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 1345
Regulamin pracy 1344
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 1343
Regulamin pracy 1343
strona126 1342
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 1341
Majątek 1339
Plany i programy 1338
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 1337
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 1335
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 1335
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 1334
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 1333
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 1331
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 1331
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 1331
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 1329
Konsultacje - 2019 1329
strona125 1328
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 1325
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 1325
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 1325
531db99cb00833bcd414459069dc7387 1324
strona115 1323
strona87 1323
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 1319
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 1319
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 1318
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 1318
2021 1318
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 1316
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 1316
herb 1316
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 1315
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 1315
strona121 1315
Statut 1314
strona86 1310
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 1309
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 1306
strona90 1306
informacje ogolne 1306
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 1305
Regulamin pracy 1305
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 1304
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 1303
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 1303
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 1301
a4380923dd651c195b1631af7c829187 1300
strona108 1300
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 1299
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 1298
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 1295
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 1295
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 1293
strona81 1290
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1290
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 1287
b59442085644532ef03417a3e5a76437 1280
Rok 2019 1274
strona101 1271
721e049e9903c3a740c4902878c99923 1267
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 1260
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 1258
b2330fc4531de135266de49078c270dd 1253
Sprawozdania roczne 1251
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 1247
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 1245
aktualnosci 1240
gsd 1236
strona1 1234
55312eec654a75a08dc83de96adde735 1234
strona173 1233
zameldowanie czasowe 1232
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 1231
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 1231
2020 1227
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 1218
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 1212
96204523 1208
wirtualne panoramy 1207
historia 1206
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 1204
94127667 1203
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 1202
wybory prezydenckie 1193
kalendarz imprez 1190
Rok 2021 1190
29437828 1188
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 1184
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 1182
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 1180
privacy 1180
010e406df2463597c58286a93f8b3160 1177
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 1176
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 1175
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 1174
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 1173
96995197 1173
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 1172
baza noclegowa 1169
13 1169
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 1165
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 1164
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 1163
e kartka 1161
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 1160
18341305 1159
dokumenty programowe 1156
nabor pracownikow 2 1154
2020 1153
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 1152
gminy partnerskie 1150
akty urodzenia 1150
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 1149
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 1149
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 1147
mlodziezowa rada gminy 1147
11953993 1145
zawarcie zwiazku malzenskiego 1144
39996664 1144
urzad gminy 1142
7155151 1142
sekap 1140
16512377 1138
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 1136
pomieszczenia urzedu 1135
zabytki 1130
publikacje o gminie 1128
opieka medyczna 1126
1 1126
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 1125
skreslenie z ewidencji 1125
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 1124
rady soleckie 1124
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 1122
tapety 1121
kamera internetowa 1120
do dane osobowe 1120
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 1118
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 1118
1890153 1118
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 1117
strona132 1115
32434603 1115
Rok 2023 1113
70130822 1112
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 1111
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 1110
dfd786998e082758be12670d856df755 1109
do utrata 1108
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 1106
54887450 1106
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 1105
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 1104
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 1103
solectwa gminy 1102
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 1101
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 1100
plan zagospodarowania 1100
675be3930765f553975c0b140bbf0863 1098
usage 201506 1098
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 1095
624ec1c881656ee6418604df2928494b 1095
15203753 1095
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 1094
Bohumin 1094
83009411 1094
11 1094
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 1091
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 1090
Wybory Prezydenckie - 2020 1088
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 1086
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 1085
sciezka turystyczna 1085
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 1084
33864833 1084
przyroda 1083
nadanie numeru porzadkowego 1083
id 1083
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 1082
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 1081
wymeldowanie czasowego 1081
96592330 1081
56783039 1080
57914815 1080
84f2798f05d595273de40e3046329309 1079
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 1078
do zniszczenie 1078
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 1077
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 1077
91660233 1077
53492196 1075
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 1074
struktura urzedu gminy 1074
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 1072
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 1071
ksiega gosci 1071
97907875 1071
oferty inwestycyjne 1070
41329744 1070
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 1069
komunikacja 1069
12 1069
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 1068
wymeldowanie stale 1068
59594775 1068
31005869 1068
28565340 1067
60203258 1067
77457779 1067
310614fca8fb8e5491295336298c340f 1065
wojt gminy 1065
37857430 1065
9228953 1065
55698257 1064
do waznosc 1063
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 1062
75651551 1062
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 1061
41804125 1060
podatki czynsze oplaty 1059
63707305 1059
58030739 1059
inne jednostki gminy 1058
srodki pozyskane 1058
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 1058
88356866 1058
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 1057
49037550 1056
30781401 1056
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 1055
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 1055
kierownictwo urzedu 1054
akty zgonu 1054
31505775 1054
Rok 2020 1054
Spis rolny 2020 1054
baza firm 1053
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 1052
nabycie lokalu 1050
26600653 1050
97921034 1050
IFrameManager 1049
94686102 1049
76936223 1049
91951614 1049
jednostki oswiatowe 1047
69854477 1046
Konsultacje - 2018 1046
nabycie nieruchomosci z negatywnym 1045
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 1044
outputhtml 1044
50423822 1044
Sprawozdania roczne 1044
rozgraniczenie nieruchomosci 1041
wydanie zezwolenia na reklamy 1041
29284578 1041
2 1041
galeria 1040
27138799 1040
ogloszenia urzedowe szczegoly 1039
39189659 1038
20476231 1038
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 1037
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 1037
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 1036
87513721 1036
9020112 1036
wydanie zaswiadczenia obywatela 1035
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 1034
23526617 1034
61848725 1034
38089055 1033
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 1030
zespoly artystyczne 1030
54622189 1030
9543903 1030
77717904 1030
krzyzanowickie gminne wiesci 1029
rada gminy 1029
75704222 1029
nabycie lokalu 1028
9776218 1027
82352903 1026
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 1025
parafie koscioly kaplice 1025
przyznanie mieszkania komunalnego 1024
guestbook 1024
68515130 1022
14 1022
2022 1022
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 1021
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 1021
do pierwszy 1019
company 1019
Rok 2020 1019
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 1017
26375150 1017
wspolne przedsiewziecia 1016
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 1016
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 1016
lokalne okienko przedsiebiorczosci 1015
nabycie gruntu dzierzawa najem 1015
79768593 1014
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 1013
urzedy i instytucje 1012
43637318 1012
88997807 1012
naboor pracownikow 1012
17634047 1011
13728681 1010
45756654 1009
36579613 1008
65043455 1007
zameldowanie na pobyt staly 1005
trasy rowerowe 1004
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 1004
9219adc5c42107c4911e249155320648 1003
strona188 1002
nagrania sesji kadencja 2018 2023 1001
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 1000
64702354 1000
skladowisko odpadow komunalnych 999
wydanie zezwolenia na wycinke 998
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 998
zmiana wpisu ewidencji 996
56445286 996
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 995
65002542 995
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 993
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 993
80807075 993
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 992
whatsnew 991
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 988
obszar przygraniczny 987
95422935 987
Konsultacje - 2020 987
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 986
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 985
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 985
2704-zapytanie-ofertowe 985
strona186 985
przyznanie dodatku mieszkaniowego 983
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 983
podzial nieruchomosci 982
26033261 982
51257731 981
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 979
99518901 978
24790050 978
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 977
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 975
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 974
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 974
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 973
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 971
71699356 970
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 969
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 969
oswiadczenia majatkowe 2015 969
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 968
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 966
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 965
stowarzyszenia i organizacje 962
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 962
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 961
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 961
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 960
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 960
ogolnodostepne obiekty sportowe 959
contact 959
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 958
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 958
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 957
6547884cea64550284728eb26b0947ef 957
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 956
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 955
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 955
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 954
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 954
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 953
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 953
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 952
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 950
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 948
258e130476290221f597c56d351224b6 944
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 944
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 942
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 941
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 937
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 937
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 936
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 934
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 933
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 931
79f69230354b71206fb723c571cce58b 931
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 930
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 927
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 926
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 926
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 924
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 923
Rok 2022 923
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 921
start 921
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 920
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 918
e68879a4839773d105f0689875dace83 916
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 915
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 914
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 913
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 911
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 910
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 909
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 908
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 908
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 907
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 906
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 905
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 904
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 903
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 899
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 899
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 898
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 897
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 894
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 894
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 893
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 893
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 893
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 893
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 892
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 891
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 889
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 888
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 888
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 887
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 887
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 884
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 880
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 879
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 878
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 874
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 874
2021 871
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 868
1-aktualnosci 868
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 860
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 859
Inne dokumenty 853
sesje20182023 847
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 846
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 843
oswiadczenia majatkowe 2016 837
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 834
regulamin organizacyjny urzedu 834
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 825
strona209 819
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 809
dev 797
Rok 2021 787
Raporty jednostek 786
strona231 781
strona7 780
strona220 776
Rok 2021 773
sesje kadencji 2018 2023 744
Wybory Prezydenckie - 2015 739
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 736
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 736
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 730
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 726
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 725
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 722
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 717
inquiry 715
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 712
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 705
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 703
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 702
b18e8fb514012229891cf024b6436526 702
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 700
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 698
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 698
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 697
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 693
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 691
5878531649e31dd68c52529e00059976 691
Konsultacje - 2021 691
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 690
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 690
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 689
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 686
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 685
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 684
dp konsultacje 681
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 679
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 677
076ccd93ad68be51f23707988e934906 673
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 672
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 672
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 670
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 670
138aab288c363726990120413c62acee 668
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 668
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 668
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 665
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 665
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 663
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 658
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 657
4be49c79f233b4f4070794825c323733 652
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 648
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 640
outline 640
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 634
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 629
42dab56861d81108ee356d037190c315 624
strona128 623
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 619
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 618
Konsultacje - 2022 612
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 608
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 598
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 588
strona6 588
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 585
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 584
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 584
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 582
77143919d1234297079f075357988f3b 580
be3b0b544433b768685e3436621590ff 580
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 579
662a2e96162905620397b19c9d249781 579
298f587406c914fad5373bb689300433 578
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 578
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 577
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 577
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 575
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 574
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 573
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 572
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 572
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 571
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 571
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 570
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 570
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 570
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 568
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 568
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 568
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 567
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 566
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 566
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 566
36165c62f7b7df72863d470d73302627 565
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 565
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 564
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 564
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 563
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 562
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 561
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 560
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 560
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 559
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 559
login 559
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 558
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 558
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 557
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 557
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 557
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 556
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 556
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 556
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 555
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 555
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 554
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 554
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 554
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 553
Rok 2022 553
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 552
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 552
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 552
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 552
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 551
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 551
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 551
2022 551
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 550
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 550
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 550
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 549
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 549
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 549
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 548
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 548
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 548
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 546
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 546
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 546
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 545
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 545
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 545
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 545
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 545
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 544
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 544
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 544
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 543
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 543
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 543
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 543
Rok 2022 543
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 542
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 542
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 542
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 542
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 541
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 541
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 541
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 539
strona5 539
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 538
0613239e122094abb4ef998c01d16958 538
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 538
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 537
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 534
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 533
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 533
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 532
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 532
370p8d 532
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 530
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 529
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 527
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 526
a753a43564c29148df3150afb4475440 519
2023 513
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 509
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 507
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 496
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 493
budzet gminy 457
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 445
protocol 445
h authenticate 431
zamowienia szczeg 423
fck dtd test 423
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 411
Rok 2023 406
sitemap 401
Ośwaidczenia majątkowe 2023 391
ckfinder 388
about 384
borrowxx 383
rssmap 378
uchwaly rady giminy 2020 375
iframe 370
setp1 355
login index 355
strona7 355
strona16 343
readonly 334
strona1 334
file-manager 330
testowa10 330
strona1 326
strona1 325
strona1 310
strona1 306
Konsultacje - 2023 297
strona8 294
strona1 293
strona1 293
strona1 289
strona1 285
strona17 281
Dane przestrzenne 273
strona12 269
2023 268
elfinder 267
strona15 263
testowa9 255
strona28 246
strona21 243
strona1 243
strona2 243
strona22 243
strona1 242
testowa18 242
strona8 240
testowa7 240
strona1 239
strona9 238
strona11 237
strona14 237
testowa2 236
testowa1 235
testowa8 235
testowa3 235
testowa5 235
strona10 235
strona1 234
strona13 234
testowa4 234
testowa6 233
Rok 2023 233
admin 230
Rok 2023 223
dokumenty14d8 programowe 197
dokumenty programowe 196
dokumenty prog5a8ramowe 196
dokument2000y programowe 194
dokument5a8y programowe 194
guestimage 189
2023 184
list 169
webconsole 152
e4npjde2 144
logon 141
captcha 141
NonExistent 140
home 139
copyright 139
SysMgr 138
SeleniumLog 137
LocalIndex 136
wwwboard 134
webcam 134
release-notes 134
qm4h9t0e 134
sapmc 133
6r6iut18 133
GeneralChassisConfig 133
tmcm about 132
am about 130
ElxWyoQO ZcX 129
WebAdmin 129
vti inf 129
Wybory ławników 129
historyFrame 128
preview 126
idxasp 125
szczegoly 112
328-rewitalizacja-budynku-dawnej-wozowni-przy-ruinach-zamku-w-tworkowie 95
gzoksit 38
sekretarz 32
license 31
elfinder-cke 31
content 26
android 23
FioriLaunchpad 22
groovyconsole 21
userimage 21
examples 20
custom 18
outside 18
setup 17
tmindex 16
prawo miejscow zarzadzenia 2023 14
default 13
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
+like+Gecko)+Chrome/83.0.4103.116+Safari/537.36 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 13906 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM