rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Niedziela, 23.09.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 677374
polec strone 289052
Strona główna 139668
Zamówienia publiczne 111623
Nabór pracowników 63498
Zamówienia publiczne - szczegóły 60782
Nieruchomości 56026
Dotacje na zadania publiczne 40958
Urząd Gminy 20928
Uchwały i zarządzenia 17957
Dane Publiczne 16904
Praca Urzędu 15762
Gmina 15360
Druki do pobrania 15075
Młodzieżowa Rada Gminy 14150
Informacje o innych zamówieniach 12609
Uchwały Rady Gminy 12509
Rada Gminy Krzyżanowice 11658
Zamówienia publiczne - archiwum 9571
Inne ogloszenia i informacje 9029
Prawo miejscowe 8988
Wójt Gminy 8724
Jak szukać 8429
Statystyka strony 7848
Jednostki Organizacyjne Gminy 7495
Oświadczenia majątkowe 7486
Informacje i ogłoszenia 7284
Nabór pracowników - Archiwum 7220
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 7217
Sekretarz Gminy 6891
Instrukcja obsługi BIP 6771
Załatwianie spraw 6734
Urząd Stanu Cywilnego 6467
Budżet gminy 6364
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6241
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6104
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 5918
Skarbnik Gminy 5888
Jednostki Pomocnicze 5870
Ośrodek Pomocy Społecznej 5534
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 5428
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 5427
Wybory samorządowe 5327
Mapa witryny 5236
Komisje Rady Gminy 5217
Redakcja 5110
Szukaj 4970
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4958
Webmaster 4677
Procedury prawne 4671
Zastrzeżenia 4666
Referat Gospodarki Przestrzennej 4661
strona83 4608
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4601
Kierownictwo Urzędu Gminy 4557
Polityka prywatności 4410
Referat Organizacyjny 4240
Referaty urzędu 4201
Tworków 4153
Dokumenty programowe 4133
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4131
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4090
Referat Budżetu i Finansów 4000
Rok 2010 3983
Krzyżanowice 3937
Struktura Urzędu Gminy 3848
Chałupki 3802
Statut gminy 3791
Oświadczenia majątkowe 2012 3748
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3747
Oświadczenia majątkowe 2013 3671
Sprawozdania i opinie 3665
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3568
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3533
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3484
Majątek Gminy 3448
Linki 3444
Rok 2012 3424
Samodzielen stanowiska 3388
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3388
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3353
Opłaty, czynsze i podatki 3303
Bolesław 3285
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3285
Przyznanie mieszkania komunalnego 3283
Rok 2010 3281
Oświadczenia majatkowe 2014 3275
Kontakt - dojazd 3266
Zastępca Wójta Gminy 3258
Rok 2009 3230
Rozgraniczenie nieruchomości 3224
Rok 2011 3213
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3188
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3147
Rok 2009 3101
Wymeldowanie z pobytu stałego 3076
Bieńkowice 3063
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3042
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3041
Podział nieruchomości 3021
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3019
Zameldowanie na pobyt stały 3014
Zameldowanie na pobyt czasowy 2991
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2979
Sporządzenie aktu urodzenia 2978
Sporządzenie aktu zgonu 2975
Oświadczenia majątkowe 2011 2975
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2961
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2959
Wybory parlamentarne 2958
Rok 2008 2941
oswiadczenia majatkowe 2009 2939
Rok 2013 2936
Roszków 2930
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2929
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2925
Owsiszcze 2916
Zabełków 2915
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2909
Rok 2010 2909
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2903
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2903
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2882
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2869
Nabór pracowników 2866
Regulamin organizacyjny urzędu 2850
Rok 2013 2826
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2823
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2778
Szkoły Podstawowe 2767
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2767
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2757
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2757
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2754
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2748
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2723
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2718
Rok 2005 2702
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2702
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2693
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2683
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2675
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2651
Rok 2008 2651
Pozostałe jednostki i instytucje 2650
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2650
Rok 2012 2641
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2622
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2619
Rok 2006 2616
oswiadczenia majatkowe 2006 2613
Komisja Do Spraw Społecznych 2605
Statut Urzędu Gminy 2589
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2589
Rok 2007 2587
Rok 2014 2552
Rudyszwałd 2551
Rok 2011 2543
Nowa Wioska 2537
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2533
Przedszkola 2531
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2522
Komisja Rewizyjna 2500
oswiadczenia majatkowe 2007 2491
Rok 2014 2491
Rok 2009 2483
Rok 2015 2477
Rok 2016 2472
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2464
Rok 2007 2428
Straż Miejska 2428
oswiadczenie majatkowe 2009 2425
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2408
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2406
Oświadczenia majątkowe 2015 2405
Gminna Biblioteka Publiczna 2392
Rok 2016 2381
Rok 2015 2376
Rok 2006 2372
Rok 2011 2372
Pozostałe opłaty 2368
Przedszkole w Bieńkowicach 2364
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2354
Rok 2008 2353
oswiadczenie majatkowe 2008 2332
oswiadczenia majatkowe 2003 2322
Rejestr Działalności Regulowanej 2314
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2307
Przedszkole w Krzyżanowicach 2296
oswiadczenia majatkowe 2002 2285
Rok 2006 2272
2006 2265
Rok 2005 2263
Uchwały 2249
Przedszkole w Tworkowie 2248
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2240
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2234
Rok 2007 2228
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2220
Przedszkole w Chałupkach 2214
Statut 2201
2015 2173
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2166
2008 2140
2007 2138
oswiadczenia majatkowe 2005 2105
oswiadczenia majatkowe 2004 2068
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2065
Majątek 2009 2063
Podatek rolny 2056
Podatek od Środków transportowych 2036
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2027
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2026
wodociagi 2024
2011 2018
Wyniki kontroli 2007
Statut 2007
Podatek leśny 2002
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1986
Rok 2017 1983
Rejestry, ewidencje, archiwa 1979
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1975
Oświadczenia majątkowe 2016 1947
Rok 2005 1930
Statut 1927
Rok 2011 1922
Język migowy 1894
Statut 1885
2007 1879
Regulamin organizacyjny 1868
Zarządzenia 1861
Regulamin pracy 1858
strona6 1858
Plany i programy 1855
Regulamin pracy 1836
Regulamin organizacyjny 1823
Statut 1781
Rok 2012 1765
Statut 1751
Regulamin pracy 1748
Rok 2012 1742
Majątek 1741
Regulamin pracy 1740
Majątek 1722
Rok 2017 1717
Majątek 1714
2014 1707
Plany i programy 1702
Regulamin organizacyjny 1689
Regulamin organizacyjny 1680
Statut 1669
Plany i programy 1666
Plany i programy 1650
Plany i programy 1636
Majątek 1631
Regulamin organizacyjny 1628
Majątek 1616
Regulamin pracy 1613
zarzadzenia wojta 1607
Statut 1605
Regulamin pracy 1599
Statut 1586
Regulamin organizacyjny 1581
Majątek 1569
Statut 1566
strona4 1565
Majątek 1564
Regulamin organizacyjny 1563
Plany i programy 1540
2004 1531
strona6 1529
Statut 1525
strona2 1520
Statut 1519
Regulamin pracy 1516
Regulamin organizacyjny 1512
strona6 1512
strona5 1510
Majątek 1504
Statut 1499
Plany i programy 1498
Majątek 1494
Plany i programy 1489
Plany i programy 1487
Regulamin organizacyjny 1480
strona3 1479
2010 1476
Majątek 1473
2012 1470
strona2 1462
Statut 1462
2015 1455
Regulamin pracy 1448
strona4 1445
Majątek 1431
Majątek 1426
Plany i programy 1426
strona4 1423
Regulamin organizacyjny 1406
Statut 1405
strona5 1401
2011 1399
Regulamin pracy 1398
Majątek 1396
strona6 1395
Regulamin organizacyjny 1395
strona3 1394
2013 1392
strona5 1386
Archiwum 1383
Regulamin pracy 1380
2002 1377
2007 1372
Regulamin pracy 1368
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1359
Statut 1353
2009 1352
Wybory prezydenckie 1340
2003 1331
strona6 1325
strona4 1324
2012 1320
2005 1319
strona5 1315
Budżet 2009 1314
2010 1306
2011 1297
2009 1287
2006 1286
2008 1278
Rok 2013 1278
2007 1265
2008 1264
2001 1255
2003 1250
Rok 2013 1246
2016 1245
2002 1238
2005 1236
2000 1236
Protokoły Sesji Rady Gminy 1233
zamowienia ogl 1232
2004 1232
2001 1231
Rok 2006 1222
2000 1220
2006 1216
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1201
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1199
wybory pe 2009 1188
Referendum ogólnokrajowe 1188
wybory pe 1166
testowa12 1158
Rok 2014 1146
2014 1144
Budżet 2010 1133
testowa13 1126
2014 1112
2014 1110
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1104
Rok 2014 1102
testowa19 1090
testowa15 1078
testowa20 1078
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1073
testowa17 1072
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1070
2017 1067
testowa16 1061
Poprzednia wersja serwisu 1058
2015 1042
wybory pe 1038
uttmpkge 1029
imdkrmsbky 1023
testowa11 1022
wybory pe 2009 1022
Rok 2015 1018
Rok 2015 1014
zqphdzsds 1012
testowa14 1008
lornuive 1001
qzltzdoa 989
qvnzanwjcam 971
fxrpizhudwbi 970
xsfwlqjid 970
Plany postępowań 968
azpdxzidvo 966
ftkpapaxsjoscji 957
bqudjqakrbgldp 955
mpfubhzq 953
fhuonwdzbjq 948
nhwgkcsbh 948
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 944
ckiaobcxe 944
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 943
ssnuzhyxmwe 941
xlwmxxhzazp 941
ikzgxvwvyysjt 941
yagutgczdsfvgn 938
mislgznfncywin 935
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 935
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 935
wozfzddwodpythwy 934
ezlxbjfvcejeirpt 934
sszsbqjqgbanir 932
ybmwibxpm 932
kwmqkiphx 931
otshoqdoftduy 930
tcctucan 926
wvbjhwaap 926
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 924
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 924
qqgrpogwhagxlz 924
pwlzmirkpn 923
vlhsbhuzbxw 922
vviliblsxtmgry 920
zawarcie zwiazku malzenskiego 919
bdnmgrrcqdtypfv 919
strona137 918
xctxkltk 917
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 915
stviihbzqe 915
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 914
hoezja 914
nej w Bch 913
he 911
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 910
lffnpkuivczx 908
oswiadczenia majatkowe 2008 905
ihjcnrvzvios 905
poezja 901
afohnvmwrwt 900
rei-kinemat 900
ecyilymexlm 898
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 897
bppqrdbj 896
ba8153407191791390c3eb19fe7 896
ptvjuxxtzi 894
jzvufkimhavt 893
iusmxnhkhwyp 892
2015 892
ioezja 891
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 890
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 889
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 889
jak a 887
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 885
gykmrtqgs 885
juqfohypzarkxif 881
cumifggvofwpfny 880
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 879
bmspgshmlmz 879
itqfuaifdn 879
chwazqlmhqillexc 875
elhwpmpbxhq 872
llmglluxcn 872
09b 871
cgbhlhruegnn 870
pvcqswvju 867
prawo mne publiczne 867
indux 866
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 865
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 865
umedhyzczbu 865
rada gminy krzyzanowice 864
hzehkflqsaoxanhe 863
kallcfhtrmdstm 863
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 862
hoyaekjo 858
x 858
10907813b97e249163587e6246612e21 857
krckmwdfjetgzpk 856
strona56 854
qhwcqdyr 853
fpjnwtcqatwpxbe 851
lhswtgutypmcsssv 851
nsfmfdsuchyr 849
menu 849
stdona6 847
efkfafmi 846
jjywzgmsduceulka 845
eqlzofxae 843
8f7150 843
8fa97507 843
cpvripoypjrz 840
ormctuldung 838
oa-marzen 833
hceaa5b2cb118e5 833
etta 832
rfcakvnjwuy 831
rudyszwalh solectwo 831
Rok 2018 831
jihmhkehumurg 829
fhqkmvoisafz 829
vksjwlicisgn 827
ocwimjto 827
3 825
nrtpofwecofxhyn 824
jpsrpbzljoydbyc 820
putxisgqip 820
9c5ur8fee8ak714na23a 820
djdymkljcaq 819
urznA-la-Une 817
Spenden fuer Pakistan 813
338e 813
inder 811
page427 811
denvtynazzduifzt 809
4484-Krajobraz-Zimowy 807
zags 806
haqlrxzoq 805
6ler265rde9a4fi3ab 803
8 gminy krzyzanowice 803
DrivewayTestimona4 801
2463 799
prawo miej 797
issvigyqhgv 797
370p8d 797
tykalsliony 795
oajatkowego 793
xxiintrt 793
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 792
avrmxtlkosz 792
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 792
239-hereinspaziert-pampa-live 792
c8t8cacb8d2a6 791
qqvhfewkutselzwj 790
Rok 2018 790
ewwSkr y und Strategien 789
rubjajoczfzee 786
mapa yitryny 785
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 785
koledy 783
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 779
speyside-malt-scotch-whisky 777
iejestr zmian 777
dapubliczne 777
rada gminy krzanowice 776
julyiracy urzedu 775
propositions-0 775
phcxgjdj 775
2nf raje20l5b 774
mzqgcbmtlfbikyih 773
etzszgtvvkvjlhme 773
cnbyapxniiwi 772
strona58 771
eavtldcmx 770
xkmsbchpjioj 769
solectwo gorki slaskie 767
12-rodinca 766
enmjudnjvq 764
wawsgrony 762
strny-www 761
hmarsacvud 761
tydkgogrnspsycgi 761
rMdakcjh 760
ihewnrhwstsj 760
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 759
redakcDa 758
nabor pracownikow 756
rujestr zmian 756
pickmeup online 755
cata szukac 755
strona130 753
mweeddplaty czynsze i podatki 752
hcywe 751
7892 750
main 750
iqkwfkmdvquggtn 748
qwkotdlfyim 748
06aa6eb1b53v58b37 747
mapa es-etInstituts 746
regolamin pracy wodociagi 746
statut biblioteka publiczna 746
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 745
hutguwllbmc 744
strzezenia 741
informBeratung 740
odlacmjmiyg 736
azsrbnxxyzejsj 736
lriyayxjdc 735
dqwguyihhr 734
iuvxoybwlml 732
riwoysmiu 732
xutkrrghzjwvshur 731
xowdagcwytya 729
oswiadczenia majatkowe 729
etito-a13 729
lkyaxvupapetes 729
przedszkole w nedzy 728
hnaitstiukojm tfolrgi bip 727
Rok 2017 727
option 726
zaktrzezenia 723
miny krzyzanowice 720
ronde 719
wcipezrse 719
poezage dans la lune 714
analiza wskaznikow 714
uexektam 712
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 711
kfduotspgd 711
exnzzosebntm 711
izrskekkzo 711
qlencjnclmof 710
bnnquxjibpcwukz 706
pdilznigk 704
efpyazcvbklnerzu 704
adjhzqwq 702
plany i programy wodociagi 702
hnxplxeal 702
ajpuafudt 702
sprawodania 701
skwarcmisdhlinmz 701
kierownictwo urzedu gminy 700
gbafrtwryelqr 700
nieruchomosci 699
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 697
rejestrzmian 696
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 695
ztvtglopfx 695
fyugzcqgpgeaqbz 694
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 692
gtbpanelrhvycchh 692
ivefktqw 690
komisje rady gminy 690
prxvnrgywadbln 690
plany 5 689
mqzvteuocfyfdwno 683
fqubkvkm 682
woirrmcdboru 680
tag 677
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 676
ulmuqccmeq 676
ujaabgomwr 674
mkqwgqpqlrbob 673
jvqmonvhaoxeknoc 673
jednostki orgOigacyjne gminy 672
ghuycbucjc 672
oswiadczenia majatkowe 2012 671
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 670
oswiadczenia majatkowe 2010 669
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 667
rwrsqackx 666
ospmoimmknabdq 665
kqajnmafgefuwhn 657
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 657
xfkldiclefhzwh 656
galleria 655
epzpsxoivkn 655
yzygkxykrr 655
nubzozqpu 652
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 652
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 651
yogdhmksdwvcaoo 650
ilkkyajsck 648
rclhdzrhinxupdna 646
loswptyhxnufqhz 645
yjttbhwdruk 644
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 639
fotkkwpec 637
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 636
rcicjzsasci 636
ocakxgjn 636
aegszmfcsoe 636
khjxrsrjwu 636
kkacuptqtbfxhbg 635
ihzthzhkdodyit 634
bdlilkwwph 632
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 631
ukgimcnmfgkl 630
urridbgujcc 630
phyumdank 629
2016 629
grufekuoicnf 628
cptejmmrvc 626
aktualnosci szczegoly 625
ldryuknnvnmwi 619
Archiwum 618
ujqjktjdcvnh 617
lkcafbmwh 617
wgzembdvoelqvett 616
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 616
uccockhoz 616
uqknihdmhlqssv 616
vwzylaqzteip 615
aciwsxjqvtkp 614
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 614
lyduprsbypuxiu 613
jqbvuditir 610
czaqhkkovcqkkp 607
ipkmaxrozmtyclu 605
jak to zalatwic 602
ojfrcimxgohx 599
strona102 597
fhiaxkjvhbxn 595
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 593
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 593
icqwjghhs 589
nqcujyks 586
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 586
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 585
vuqklgkylow 584
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 584
xcadfhyhtcizfgwa 583
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 583
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 581
test 581
2017 581
inne i informacje 577
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 576
2016 - Wybory uzupełniające 576
vnsqemow 573
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 571
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 571
uprwljwm 570
bfxbmbiqxecw 569
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 568
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 568
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 568
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 567
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 567
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 564
yoridmctxlcn 563
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 563
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 560
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 558
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 558
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 556
album 555
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 552
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 552
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 552
uploadtest 552
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 547
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 546
531db99cb00833bcd414459069dc7387 545
Archiwum 545
c929f2210333206f417e3862f431776d 543
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 542
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 539
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 538
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 536
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 535
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 534
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 534
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 533
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 532
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 531
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 531
je-media-player 531
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 530
b2330fc4531de135266de49078c270dd 530
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 530
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 527
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 527
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 526
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 526
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 526
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 526
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 525
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 525
Rok 2017 525
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 524
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 524
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 523
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 522
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 522
strona98 522
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 520
strona119 520
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 519
Rok 2017 519
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 518
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 518
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 518
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 517
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 516
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 516
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 514
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 514
strona118 513
strona103 511
a4380923dd651c195b1631af7c829187 509
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 509
strona88 506
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 504
strona104 504
strona111 500
strona107 500
strona127 499
strona105 497
strona84 496
strona123 494
strona117 493
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 491
strona85 491
strona100 491
strona109 490
strona99 484
strona130 480
strona2 480
721e049e9903c3a740c4902878c99923 478
2018 476
fck about 473
b59442085644532ef03417a3e5a76437 473
strona106 472
strona112 470
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 470
strona78 467
strona120 467
strona114 467
strona110 467
strona87 466
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 466
strona126 456
strona115 455
strona125 454
strona124 453
strona81 450
Aktualności 450
Konsultacje 447
strona1 444
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 444
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 444
strona122 442
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 441
strona86 439
strona90 438
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 438
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 437
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 437
strona97 435
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 435
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 435
strona89 432
strona108 431
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 429
strona121 424
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 423
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 421
strona113 420
strona116 417
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 417
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 414
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 414
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 414
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 413
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 413
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 410
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 410
postacie historyczne 410
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 407
strona101 405
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 405
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 403
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 403
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 399
informacje ogolne 399
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 397
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 395
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 395
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 395
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 394
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 394
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 394
zameldowanie czasowe 394
55312eec654a75a08dc83de96adde735 393
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 393
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 392
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 390
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 390
010e406df2463597c58286a93f8b3160 389
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 388
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 388
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 388
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 387
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 387
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 386
urzad gminy 386
wirtualne panoramy 385
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 384
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 384
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 382
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 382
tv 382
310614fca8fb8e5491295336298c340f 381
624ec1c881656ee6418604df2928494b 380
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 379
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 379
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 379
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 379
herb 377
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 376
dfd786998e082758be12670d856df755 376
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 375
675be3930765f553975c0b140bbf0863 374
dokumenty programowe 374
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 373
84f2798f05d595273de40e3046329309 371
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 370
rady soleckie 370
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 369
gsd 368
Rok 2018 368
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 367
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 367
strona1 366
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 366
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 365
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 365
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 364
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 364
historia 364
2017 - Wybory uzupełniające 364
Oświadczenia majątkowe 2017 364
solectwa gminy 362
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 359
e kartka 359
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 358
Konsultacje - 2017 357
krzyzanowickie gminne wiesci 356
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 355
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 355
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 350
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 348
wymeldowanie czasowego 347
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 346
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 346
publikacje o gminie 345
wydanie zaswiadczenia obywatela 345
akty zgonu 344
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 343
kalendarz imprez 342
baza noclegowa 340
podatki czynsze oplaty 340
wybory prezydenckie 340
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 338
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 338
1890153 338
inne jednostki gminy 336
kamera internetowa 334
do dane osobowe 333
akty urodzenia 329
13 329
Formy Pomocy 329
sciezka turystyczna 328
do zniszczenie 328
strona173 328
ksiega gosci 326
kierownictwo urzedu 324
nabycie nieruchomosci z negatywnym 324
opieka medyczna 323
do utrata 323
sekap 322
przyznanie mieszkania komunalnego 322
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 321
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 320
nabycie lokalu 319
skladowisko odpadow komunalnych 315
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 315
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 315
83009411 315
lokalne okienko przedsiebiorczosci 314
nabor pracownikow 2 314
plan zagospodarowania 314
zawarcie zwiazku malzenskiego 313
usage 201506 312
9219adc5c42107c4911e249155320648 312
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 311
97921034 311
srodki pozyskane 310
urzedy i instytucje 309
wojt gminy 309
ogloszenia urzedowe szczegoly 309
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 309
pomieszczenia urzedu 308
zameldowanie na pobyt staly 307
55698257 307
RODO 307
zabytki 306
wymeldowanie stale 305
Bohumin 304
aktualnosci 303
wydanie zezwolenia na wycinke 303
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 303
parafie koscioly kaplice 302
oferty inwestycyjne 302
do waznosc 302
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 302
57914815 301
91660233 301
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 300
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 300
tapety 299
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 299
rozgraniczenie nieruchomosci 299
baza firm 298
gminy partnerskie 298
przyznanie dodatku mieszkaniowego 298
wspolne przedsiewziecia 297
58030739 297
18341305 297
nabycie gruntu dzierzawa najem 296
7155151 296
struktura urzedu gminy 295
nadanie numeru porzadkowego 295
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 295
skreslenie z ewidencji 294
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 294
49037550 294
15203753 294
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 293
wydanie zezwolenia na reklamy 293
94686102 293
91951614 293
41329744 293
stowarzyszenia i organizacje 292
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 291
przyroda 290
2018 290
nabycie lokalu 288
komunikacja 287
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 287
mlodziezowa rada gminy 286
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 286
258e130476290221f597c56d351224b6 286
76936223 286
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 285
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 285
strona132 284
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 284
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 284
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 284
do pierwszy 283
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 282
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 279
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 279
obszar przygraniczny 278
61848725 278
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 277
94127667 277
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 276
outputhtml 275
88356866 275
rada gminy 274
96995197 274
77717904 274
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 273
33864833 273
50423822 273
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 272
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 272
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 272
56783039 272
43637318 272
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 272
galeria 271
32434603 271
41804125 271
26375150 271
trasy rowerowe 270
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 270
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 270
9228953 270
jednostki oswiatowe 269
ogolnodostepne obiekty sportowe 269
23526617 269
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 268
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 268
9543903 268
podzial nieruchomosci 267
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 267
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 267
zmiana wpisu ewidencji 266
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 266
64702354 266
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 265
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 265
39996664 265
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 264
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 263
Rok 2018 263
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 262
6547884cea64550284728eb26b0947ef 262
2 262
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 261
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 261
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 260
37857430 260
zespoly artystyczne 259
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 259
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 259
96204523 259
54622189 259
13728681 258
75651551 258
75704222 258
79f69230354b71206fb723c571cce58b 257
16512377 257
Projekt 257
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 256
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 256
11953993 256
9776218 256
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 255
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 255
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 255
20476231 255
Przeciwdziałanie przemocy 255
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 254
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 254
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 254
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 254
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 254
28565340 253
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 252
26600653 252
97907875 252
51257731 252
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 251
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 251
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 251
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 251
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 251
56445286 251
68515130 251
80807075 251
30781401 251
54887450 251
77457779 251
31005869 250
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 249
29437828 249
36579613 249
39189659 249
53492196 249
1 249
38089055 248
9020112 248
11 248
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 246
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 246
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 246
60203258 246
oswiadczenia majatkowe 2015 245
31505775 245
59594775 245
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 244
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 244
24790050 244
65002542 243
65043455 243
79768593 242
70130822 242
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 241
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 240
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 239
IFrameManager 239
95422935 239
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 238
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 238
14 238
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 237
82352903 237
26033261 237
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 236
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 236
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 236
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 236
69854477 236
29284578 236
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 235
71699356 235
17634047 235
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 235
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 234
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 234
87513721 234
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 233
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 233
45756654 232
Pomoc Społeczna 230
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 229
id 229
whatsnew 227
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 226
27138799 226
12 226
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 224
96592330 224
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 223
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 223
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 222
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 221
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 220
88997807 220
e68879a4839773d105f0689875dace83 219
Rok 2018 219
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 217
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 216
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 216
99518901 216
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 215
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 215
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 215
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 214
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 214
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 214
Świadczenie wychowawcze (500+) 212
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 211
Świadczenia rodzinne 211
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 208
63707305 208
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 206
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 205
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 203
Fundusz alimentacyjny 203
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 202
Zasiłek dla opiekuna 201
strona188 200
197
Karta dużej rodziny 194
Specjalny zasiłek opiekuńczy 189
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 189
2704-zapytanie-ofertowe 187
Plany i programy 184
Plany i programy 182
Zasiłek pielęgnacyjny 181
Świadczenie rodzicielskie 180
Regulamin organizacyjny 179
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 178
privacy 178
Regulamin pracy 177
Regulamin organizacyjny 175
Plany i programy 171
company 169
Regulamin organizacyjny 169
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 168
Majątek 168
Regulamin pracy 168
Statut 167
Regulamin pracy 167
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 150
contact 136
start 128
2018 127
strona186 125
regulamin organizacyjny urzedu 125
1-aktualnosci 118
naboor pracownikow 115
oswiadczenia majatkowe 2016 113
guestbook 86
strona7 85
Dobry start 60
RODO 43
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25
strona209 23
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 16
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 16
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 16
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 15
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 15
5878531649e31dd68c52529e00059976 15
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 15
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 15
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 15
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 15
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 15
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 15
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 15
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 15
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 15
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 15
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 15
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 15
076ccd93ad68be51f23707988e934906 14
138aab288c363726990120413c62acee 14
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 14
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 14
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 14
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 14
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 14
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 14
4be49c79f233b4f4070794825c323733 14
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 14
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 14
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 14
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 14
b18e8fb514012229891cf024b6436526 14
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 14
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 14
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 14
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 14
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 14
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 14
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 14
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 13
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 13
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 13
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 6
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 7848 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM