rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Niedziela, 24.06.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 637878
polec strone 283268
Strona główna 134626
Zamówienia publiczne 109163
Nabór pracowników 62353
Zamówienia publiczne - szczegóły 59224
Nieruchomości 52882
Dotacje na zadania publiczne 38299
Urząd Gminy 20369
Uchwały i zarządzenia 17382
Dane Publiczne 16375
Praca Urzędu 15302
Gmina 14944
Druki do pobrania 14698
Młodzieżowa Rada Gminy 14004
Informacje o innych zamówieniach 12225
Uchwały Rady Gminy 12143
Rada Gminy Krzyżanowice 11305
Zamówienia publiczne - archiwum 9131
Inne ogloszenia i informacje 8848
Prawo miejscowe 8749
Wójt Gminy 8604
Jak szukać 8204
Statystyka strony 7640
Jednostki Organizacyjne Gminy 7279
Oświadczenia majątkowe 7177
Informacje i ogłoszenia 7098
Nabór pracowników - Archiwum 7082
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 6906
Sekretarz Gminy 6757
Instrukcja obsługi BIP 6626
Załatwianie spraw 6565
Urząd Stanu Cywilnego 6242
Budżet gminy 6180
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6109
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 5984
Skarbnik Gminy 5790
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 5786
Jednostki Pomocnicze 5705
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 5237
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 5220
Ośrodek Pomocy Społecznej 5166
Wybory samorządowe 5088
Komisje Rady Gminy 5054
Mapa witryny 5046
Redakcja 4987
Szukaj 4859
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4830
Procedury prawne 4572
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4570
Zastrzeżenia 4566
Webmaster 4561
Referat Gospodarki Przestrzennej 4547
Oświadczenia majątkowe 2010 4507
Kierownictwo Urzędu Gminy 4457
Polityka prywatności 4296
Referat Organizacyjny 4135
Referaty urzędu 4101
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4093
Dokumenty programowe 4012
Tworków 4011
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 3994
Referat Budżetu i Finansów 3917
Rok 2010 3874
Krzyżanowice 3847
Struktura Urzędu Gminy 3754
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3719
Chałupki 3699
Statut gminy 3621
Oświadczenia majątkowe 2012 3602
Sprawozdania i opinie 3580
Oświadczenia majątkowe 2013 3559
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3543
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3511
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3450
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3357
Linki 3349
Majątek Gminy 3343
Rok 2012 3329
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3318
Samodzielen stanowiska 3307
Przyznanie mieszkania komunalnego 3247
Opłaty, czynsze i podatki 3235
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3230
Bolesław 3210
Rok 2010 3210
Zastępca Wójta Gminy 3193
Rozgraniczenie nieruchomości 3188
Rok 2009 3160
Oświadczenia majatkowe 2014 3153
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3122
Rok 2011 3121
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3110
Kontakt - dojazd 3094
Wymeldowanie z pobytu stałego 3044
Rok 2009 3012
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 2989
Podział nieruchomości 2987
Zameldowanie na pobyt stały 2984
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 2978
Regulamin pracy Urzędu Gminy 2972
Zameldowanie na pobyt czasowy 2961
Bieńkowice 2957
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2951
Sporządzenie aktu urodzenia 2948
Sporządzenie aktu zgonu 2945
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2932
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2927
Oświadczenia majątkowe 2011 2898
Wybory parlamentarne 2894
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2893
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2893
Oświadczenia majątkowe 2009 2886
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2878
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2873
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2870
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2848
Rok 2013 2845
Zabełków 2838
Owsiszcze 2837
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2836
Roszków 2835
Rok 2008 2828
Rok 2010 2823
Regulamin organizacyjny urzędu 2779
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2757
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2754
Nabór pracowników 2746
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2736
Rok 2013 2736
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2725
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2723
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2694
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2692
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2689
Szkoły Podstawowe 2680
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2675
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2673
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2661
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2652
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2629
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2628
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2602
Rok 2005 2587
Rok 2012 2575
Rok 2008 2574
Pozostałe jednostki i instytucje 2569
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2566
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2553
Oświadczenia majątkowe 2006 2551
Komisja Do Spraw Społecznych 2534
Statut Urzędu Gminy 2518
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2518
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2511
Rok 2006 2503
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2502
Rok 2007 2501
Rudyszwałd 2481
Nowa Wioska 2481
Rok 2011 2481
Rok 2014 2446
Komisja Rewizyjna 2439
Przedszkola 2437
Oświadczenia majątkowe 2007 2436
Rok 2009 2418
Rok 2014 2404
Oświadczenie majątkowe 2008 2374
Rok 2015 2369
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2353
Straż Miejska 2353
Rok 2007 2352
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2349
Rok 2016 2335
Rok 2011 2320
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2319
Pozostałe opłaty 2305
Gminna Biblioteka Publiczna 2303
Oświadczenie majątkowe 2008 2283
Rok 2016 2283
Rok 2006 2273
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2272
Rok 2015 2272
Rok 2008 2263
Oświadczenia majątkowe 2003 2261
Przedszkole w Bieńkowicach 2255
Oświadczenia majątkowe 2002 2238
Rejestr Działalności Regulowanej 2236
Oświadczenia majątkowe 2015 2232
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2222
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2222
Przedszkole w Krzyżanowicach 2206
2006 2202
Rok 2006 2199
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2186
Rok 2005 2178
Przedszkole w Tworkowie 2164
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2164
Rok 2007 2155
Uchwały 2143
Przedszkole w Chałupkach 2130
2015 2125
Statut 2112
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2093
2008 2090
2007 2071
Oświadczenia majątkowe 2005 2058
Oświadczenia majątkowe 2004 2023
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2016
Majątek 2009 2007
Podatek rolny 2004
Podatek od Środków transportowych 1989
2011 1970
wodociagi 1968
Wyniki kontroli 1967
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 1958
Podatek leśny 1957
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1947
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 1938
Statut 1930
Rejestry, ewidencje, archiwa 1929
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1907
Statut 1875
Rok 2005 1865
Statut 1861
Rok 2011 1861
2007 1833
strona6 1818
Język migowy 1818
Regulamin organizacyjny 1796
Zarządzenia 1787
Rok 2017 1783
Plany i programy 1777
Regulamin pracy 1777
Regulamin pracy 1771
Regulamin organizacyjny 1759
Rok 2012 1732
Statut 1731
Rok 2012 1711
Statut 1690
Regulamin pracy 1683
Regulamin pracy 1672
Majątek 1668
Majątek 1666
Majątek 1656
2014 1642
Plany i programy 1632
Plany i programy 1627
Regulamin organizacyjny 1619
Regulamin organizacyjny 1613
Rok 2017 1602
Statut 1599
Plany i programy 1595
Oświadczenia majątkowe 2016 1592
zarzadzenia wojta 1577
Plany i programy 1577
Regulamin pracy 1570
Regulamin organizacyjny 1568
Majątek 1563
Majątek 1551
Statut 1545
Statut 1538
Regulamin pracy 1532
Statut 1524
Regulamin organizacyjny 1515
Majątek 1512
Regulamin organizacyjny 1511
strona4 1506
Majątek 1506
Plany i programy 1489
strona6 1486
Statut 1480
strona2 1479
2004 1476
Statut 1474
strona5 1471
Regulamin organizacyjny 1466
Majątek 1462
Statut 1458
strona6 1457
Plany i programy 1455
Regulamin pracy 1451
Plany i programy 1448
Majątek 1445
Plany i programy 1444
strona3 1443
Regulamin organizacyjny 1442
strona2 1432
Majątek 1427
2012 1419
2010 1418
strona4 1412
Statut 1398
strona4 1398
Regulamin pracy 1397
Majątek 1395
2015 1392
Majątek 1387
strona5 1378
Plany i programy 1373
strona3 1366
Regulamin organizacyjny 1365
Statut 1364
Regulamin pracy 1358
strona6 1357
Majątek 1354
strona5 1354
Regulamin organizacyjny 1352
2011 1344
Regulamin pracy 1337
2013 1335
Archiwum 1334
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1329
2002 1326
Regulamin pracy 1323
2007 1312
Statut 1311
2009 1306
strona6 1301
strona4 1296
Budżet 2009 1290
2003 1285
strona5 1282
2012 1274
Wybory prezydenckie 1272
2005 1265
2010 1260
2011 1257
Rok 2013 1248
2009 1241
2006 1235
2008 1229
2007 1218
Rok 2013 1218
2008 1212
2001 1212
zamowienia ogl 1202
Protokoły Sesji Rady Gminy 1202
2003 1202
Rok 2006 1197
2005 1192
2000 1189
2002 1189
2004 1187
2001 1186
2000 1175
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1173
2016 1173
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1172
2006 1170
wybory pe 2009 1159
wybory pe 1135
testowa12 1132
Referendum ogólnokrajowe 1128
Rok 2014 1116
Budżet 2010 1108
testowa13 1098
2014 1098
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1076
Rok 2014 1071
2014 1063
2014 1062
testowa19 1061
testowa20 1052
testowa15 1050
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1050
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1048
testowa17 1043
testowa16 1035
Poprzednia wersja serwisu 1030
wybory pe 1006
uttmpkge 1003
testowa11 996
imdkrmsbky 996
wybory pe 2009 988
Rok 2015 985
zqphdzsds 984
testowa14 983
Rok 2015 983
2015 979
lornuive 977
2017 977
qzltzdoa 963
qvnzanwjcam 944
fxrpizhudwbi 943
xsfwlqjid 942
azpdxzidvo 940
ftkpapaxsjoscji 933
bqudjqakrbgldp 928
fhuonwdzbjq 924
mpfubhzq 924
nhwgkcsbh 923
ckiaobcxe 921
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 919
xlwmxxhzazp 916
ssnuzhyxmwe 915
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 914
ikzgxvwvyysjt 914
mislgznfncywin 911
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 911
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 910
yagutgczdsfvgn 910
wozfzddwodpythwy 908
ezlxbjfvcejeirpt 907
sszsbqjqgbanir 907
kwmqkiphx 903
otshoqdoftduy 902
ybmwibxpm 902
tcctucan 899
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 899
wvbjhwaap 899
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 897
qqgrpogwhagxlz 897
pwlzmirkpn 896
vviliblsxtmgry 896
vlhsbhuzbxw 896
zawarcie zwiazku malzenskiego 894
bdnmgrrcqdtypfv 893
strona137 892
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 889
xctxkltk 888
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 887
stviihbzqe 885
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 883
hoezja 882
nej w Bch 882
he 881
lffnpkuivczx 880
oswiadczenia majatkowe 2008 877
ihjcnrvzvios 877
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 873
afohnvmwrwt 873
rei-kinemat 873
poezja 872
bppqrdbj 870
ba8153407191791390c3eb19fe7 870
ptvjuxxtzi 869
ecyilymexlm 869
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 864
iusmxnhkhwyp 864
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 863
jzvufkimhavt 863
jak a 862
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 861
Plany postępowań 861
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 859
gykmrtqgs 859
ioezja 859
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 855
juqfohypzarkxif 855
cumifggvofwpfny 855
itqfuaifdn 853
bmspgshmlmz 852
elhwpmpbxhq 846
llmglluxcn 846
cgbhlhruegnn 845
09b 844
2015 842
pvcqswvju 841
chwazqlmhqillexc 841
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 840
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 839
umedhyzczbu 839
hzehkflqsaoxanhe 839
prawo mne publiczne 839
kallcfhtrmdstm 837
indux 837
rada gminy krzyzanowice 837
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 836
hoyaekjo 833
10907813b97e249163587e6246612e21 832
krckmwdfjetgzpk 828
qhwcqdyr 828
x 827
fpjnwtcqatwpxbe 824
lhswtgutypmcsssv 824
strona56 824
nsfmfdsuchyr 823
menu 822
stdona6 821
efkfafmi 819
jjywzgmsduceulka 817
8f7150 817
eqlzofxae 816
8fa97507 816
cpvripoypjrz 814
ormctuldung 810
oa-marzen 808
rudyszwalh solectwo 805
hceaa5b2cb118e5 805
rfcakvnjwuy 804
vksjwlicisgn 803
fhqkmvoisafz 802
etta 802
jihmhkehumurg 801
ocwimjto 800
3 798
nrtpofwecofxhyn 797
9c5ur8fee8ak714na23a 796
putxisgqip 795
jpsrpbzljoydbyc 792
djdymkljcaq 792
urznA-la-Une 787
inder 786
Spenden fuer Pakistan 786
page427 784
338e 784
zags 782
denvtynazzduifzt 780
8 gminy krzyzanowice 779
4484-Krajobraz-Zimowy 778
haqlrxzoq 777
DrivewayTestimona4 777
6ler265rde9a4fi3ab 774
prawo miej 772
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 772
2463 772
370p8d 772
tykalsliony 771
issvigyqhgv 771
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 767
oajatkowego 767
xxiintrt 767
avrmxtlkosz 765
ewwSkr y und Strategien 765
c8t8cacb8d2a6 765
239-hereinspaziert-pampa-live 764
qqvhfewkutselzwj 763
rubjajoczfzee 762
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 761
mapa yitryny 756
koledy 755
iejestr zmian 753
speyside-malt-scotch-whisky 752
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 752
julyiracy urzedu 751
dapubliczne 750
propositions-0 750
phcxgjdj 750
rada gminy krzanowice 750
mzqgcbmtlfbikyih 747
strona58 747
2nf raje20l5b 746
etzszgtvvkvjlhme 745
xkmsbchpjioj 742
solectwo gorki slaskie 740
enmjudnjvq 739
12-rodinca 738
eavtldcmx 737
strny-www 736
ihewnrhwstsj 736
cnbyapxniiwi 736
wawsgrony 735
hmarsacvud 735
rMdakcjh 733
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 733
tydkgogrnspsycgi 733
redakcDa 732
pickmeup online 731
cata szukac 731
rujestr zmian 729
nabor pracownikow 728
strona130 727
mweeddplaty czynsze i podatki 726
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 724
main 724
hcywe 724
qwkotdlfyim 724
7892 723
iqkwfkmdvquggtn 721
06aa6eb1b53v58b37 721
mapa es-etInstituts 720
regolamin pracy wodociagi 718
statut biblioteka publiczna 718
informBeratung 717
hutguwllbmc 717
strzezenia 716
odlacmjmiyg 709
iuvxoybwlml 709
azsrbnxxyzejsj 709
riwoysmiu 707
dqwguyihhr 707
xutkrrghzjwvshur 706
lriyayxjdc 706
xowdagcwytya 704
oswiadczenia majatkowe 704
hnaitstiukojm tfolrgi bip 703
etito-a13 702
option 702
lkyaxvupapetes 702
przedszkole w nedzy 701
zaktrzezenia 698
wcipezrse 695
miny krzyzanowice 693
ronde 693
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 691
analiza wskaznikow 691
poezage dans la lune 690
kfduotspgd 688
uexektam 687
izrskekkzo 686
qlencjnclmof 684
bnnquxjibpcwukz 683
exnzzosebntm 683
efpyazcvbklnerzu 681
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 678
sprawodania 678
plany i programy wodociagi 678
skwarcmisdhlinmz 678
adjhzqwq 677
hnxplxeal 677
kierownictwo urzedu gminy 676
pdilznigk 676
ajpuafudt 675
nieruchomosci 674
gbafrtwryelqr 674
fyugzcqgpgeaqbz 673
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 673
rejestrzmian 671
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 671
ztvtglopfx 670
Rok 2017 670
gtbpanelrhvycchh 669
ivefktqw 666
plany 5 663
prxvnrgywadbln 663
komisje rady gminy 662
mqzvteuocfyfdwno 660
fqubkvkm 658
woirrmcdboru 654
tag 653
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 652
ulmuqccmeq 651
ghuycbucjc 650
jednostki orgOigacyjne gminy 649
mkqwgqpqlrbob 648
jvqmonvhaoxeknoc 648
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 648
oswiadczenia majatkowe 2012 647
oswiadczenia majatkowe 2010 645
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 642
rwrsqackx 642
ospmoimmknabdq 641
ujaabgomwr 639
galleria 632
epzpsxoivkn 632
kqajnmafgefuwhn 632
xfkldiclefhzwh 632
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 631
nubzozqpu 629
yzygkxykrr 629
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 628
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 628
yogdhmksdwvcaoo 625
loswptyhxnufqhz 622
rclhdzrhinxupdna 622
ilkkyajsck 620
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 615
yjttbhwdruk 615
rcicjzsasci 614
ocakxgjn 612
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 611
khjxrsrjwu 611
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 609
fotkkwpec 609
kkacuptqtbfxhbg 609
bdlilkwwph 609
aegszmfcsoe 608
ihzthzhkdodyit 608
grufekuoicnf 606
ukgimcnmfgkl 605
urridbgujcc 605
aktualnosci szczegoly 601
phyumdank 600
cptejmmrvc 596
ujqjktjdcvnh 594
lkcafbmwh 594
uqknihdmhlqssv 593
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 592
wgzembdvoelqvett 591
uccockhoz 591
aciwsxjqvtkp 590
lyduprsbypuxiu 589
vwzylaqzteip 588
jqbvuditir 587
ldryuknnvnmwi 587
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 587
czaqhkkovcqkkp 581
2016 578
jak to zalatwic 577
ipkmaxrozmtyclu 576
ojfrcimxgohx 573
fhiaxkjvhbxn 568
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 567
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 567
strona102 567
icqwjghhs 565
Rok 2018 563
nqcujyks 561
xcadfhyhtcizfgwa 559
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 559
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 559
vuqklgkylow 558
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 558
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 556
test 556
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 555
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 550
inne i informacje 547
uprwljwm 546
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 546
vnsqemow 546
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 546
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 544
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 543
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 543
bfxbmbiqxecw 542
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 541
Archiwum 541
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 540
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 538
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 536
Rok 2018 536
yoridmctxlcn 534
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 534
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 533
album 533
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 531
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 530
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 525
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 524
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 524
uploadtest 524
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 523
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 521
531db99cb00833bcd414459069dc7387 520
2017 520
c929f2210333206f417e3862f431776d 517
2016 - Wybory uzupełniające 517
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 516
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 513
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 511
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 511
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 510
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 508
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 507
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 507
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 507
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 506
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 506
je-media-player 506
b2330fc4531de135266de49078c270dd 505
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 504
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 504
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 502
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 502
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 501
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 500
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 500
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 500
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 500
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 500
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 498
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 498
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 497
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 497
strona98 496
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 495
strona119 495
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 494
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 494
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 494
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 492
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 492
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 492
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 491
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 490
strona118 489
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 488
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 487
strona103 486
a4380923dd651c195b1631af7c829187 484
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 479
strona88 479
strona104 474
strona107 471
strona84 471
strona111 470
strona105 470
strona123 468
strona117 468
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 468
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 467
strona85 467
strona127 464
strona100 462
strona109 461
strona99 461
Archiwum 461
strona2 454
Rok 2017 453
Rok 2017 453
strona130 452
b59442085644532ef03417a3e5a76437 450
fck about 448
strona112 444
strona106 444
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 444
strona78 443
strona120 443
strona114 441
strona87 439
721e049e9903c3a740c4902878c99923 438
strona110 436
strona115 433
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 430
strona126 427
strona125 426
strona81 425
strona124 423
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 422
strona1 420
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 419
strona122 418
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 416
strona86 415
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 415
strona90 414
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 413
strona97 412
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 411
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 410
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 410
strona89 407
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 406
strona108 403
strona121 401
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 399
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 396
strona116 395
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 393
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 392
strona113 390
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 390
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 390
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 389
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 388
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 388
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 386
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 385
postacie historyczne 384
strona101 383
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 382
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 381
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 379
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 376
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 376
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 375
informacje ogolne 375
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 373
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 373
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 372
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 372
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 371
zameldowanie czasowe 371
Konsultacje 371
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 370
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 370
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 370
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 369
55312eec654a75a08dc83de96adde735 368
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 366
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 366
010e406df2463597c58286a93f8b3160 366
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 366
urzad gminy 366
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 365
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 364
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 363
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 363
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 363
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 363
wirtualne panoramy 363
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 361
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 358
tv 358
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 357
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 357
624ec1c881656ee6418604df2928494b 357
310614fca8fb8e5491295336298c340f 356
dfd786998e082758be12670d856df755 355
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 354
dokumenty programowe 354
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 353
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 353
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 353
675be3930765f553975c0b140bbf0863 352
herb 351
84f2798f05d595273de40e3046329309 350
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 350
strona1 346
gsd 346
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 346
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 346
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 346
rady soleckie 346
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 344
historia 344
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 343
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 343
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 342
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 342
e kartka 340
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 339
solectwa gminy 339
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 336
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 334
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 334
krzyzanowickie gminne wiesci 334
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 327
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 324
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 324
wydanie zaswiadczenia obywatela 324
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 324
publikacje o gminie 323
akty zgonu 323
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 322
kalendarz imprez 321
wymeldowanie czasowego 320
2018 320
podatki czynsze oplaty 319
baza noclegowa 318
wybory prezydenckie 318
1890153 318
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 317
inne jednostki gminy 314
kamera internetowa 314
do dane osobowe 312
2017 - Wybory uzupełniające 312
Aktualności 310
akty urodzenia 308
do zniszczenie 307
13 307
sciezka turystyczna 306
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 305
ksiega gosci 303
nabycie nieruchomosci z negatywnym 303
opieka medyczna 302
kierownictwo urzedu 302
do utrata 302
sekap 301
przyznanie mieszkania komunalnego 300
strona173 300
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 297
nabycie lokalu 296
skladowisko odpadow komunalnych 295
nabor pracownikow 2 294
83009411 294
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 293
lokalne okienko przedsiebiorczosci 292
plan zagospodarowania 292
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 291
zawarcie zwiazku malzenskiego 290
97921034 290
srodki pozyskane 289
usage 201506 289
urzedy i instytucje 288
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 288
9219adc5c42107c4911e249155320648 288
zameldowanie na pobyt staly 287
ogloszenia urzedowe szczegoly 287
pomieszczenia urzedu 286
wojt gminy 286
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 285
zabytki 284
Bohumin 284
wymeldowanie stale 284
Konsultacje - 2017 284
aktualnosci 282
do waznosc 282
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 282
wydanie zezwolenia na wycinke 282
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 282
oferty inwestycyjne 281
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 281
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 280
55698257 280
91660233 280
parafie koscioly kaplice 279
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 279
przyznanie dodatku mieszkaniowego 279
57914815 279
baza firm 278
tapety 278
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 278
18341305 278
rozgraniczenie nieruchomosci 277
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 277
7155151 277
gminy partnerskie 276
nabycie gruntu dzierzawa najem 276
58030739 276
nadanie numeru porzadkowego 275
49037550 275
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 274
15203753 274
wspolne przedsiewziecia 273
skreslenie z ewidencji 273
struktura urzedu gminy 272
wydanie zezwolenia na reklamy 272
94686102 272
91951614 272
41329744 272
stowarzyszenia i organizacje 271
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 271
przyroda 270
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 270
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 270
nabycie lokalu 269
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 268
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 268
Rok 2018 267
komunikacja 266
76936223 266
strona132 263
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 263
258e130476290221f597c56d351224b6 263
mlodziezowa rada gminy 262
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 262
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 262
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 262
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 260
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 260
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 260
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 258
61848725 258
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 257
obszar przygraniczny 256
do pierwszy 256
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 256
94127667 256
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 255
96995197 255
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 254
outputhtml 254
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 254
77717904 254
rada gminy 253
88356866 253
50423822 253
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 252
33864833 252
43637318 252
56783039 251
32434603 251
26375150 251
galeria 250
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 250
trasy rowerowe 249
ogolnodostepne obiekty sportowe 249
23526617 249
9228953 249
jednostki oswiatowe 248
9543903 248
41804125 248
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 247
podzial nieruchomosci 246
64702354 245
39996664 245
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 244
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 244
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 244
zmiana wpisu ewidencji 243
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 243
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 242
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 242
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 242
37857430 241
2 241
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 240
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 240
zespoly artystyczne 239
96204523 239
54622189 239
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 238
13728681 238
75651551 238
6547884cea64550284728eb26b0947ef 237
16512377 237
75704222 237
11953993 236
9776218 236
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 235
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 235
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 235
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 235
20476231 235
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 234
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 234
54887450 233
51257731 233
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 232
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 232
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 231
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 231
56445286 231
68515130 231
28565340 231
26600653 231
30781401 231
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 230
79f69230354b71206fb723c571cce58b 230
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 230
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 230
97907875 230
53492196 230
80807075 230
31005869 230
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 229
29437828 229
39189659 229
77457779 229
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 228
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 228
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 228
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 228
36579613 228
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 227
38089055 227
9020112 227
11 227
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 226
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 226
60203258 226
1 226
31505775 225
59594775 225
24790050 225
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 224
Formy Pomocy 224
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 223
65002542 223
65043455 223
70130822 222
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 221
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 221
79768593 221
2018 221
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 219
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 219
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 218
IFrameManager 218
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 218
oswiadczenia majatkowe 2015 218
95422935 218
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 217
82352903 217
14 217
26033261 216
29284578 216
69854477 215
71699356 215
17634047 215
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 215
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 214
87513721 214
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 213
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 213
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 213
Rok 2018 213
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 212
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 212
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 212
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 212
45756654 212
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 209
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 209
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 209
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 208
id 207
whatsnew 205
27138799 205
12 205
96592330 204
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 203
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 203
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 202
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 199
88997807 199
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 198
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 196
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 196
99518901 196
e68879a4839773d105f0689875dace83 195
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 195
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 192
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 191
Przeciwdziałanie przemocy 191
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 190
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 189
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 189
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 188
63707305 188
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 187
Projekt 185
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 184
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 184
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 184
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 182
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 180
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 177
strona188 174
Pomoc Społeczna 167
Rok 2018 167
2704-zapytanie-ofertowe 166
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 164
Świadczenia rodzinne 159
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 158
privacy 158
Świadczenie wychowawcze (500+) 158
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 155
Zasiłek dla opiekuna 155
Jednorazowe świadczenie 154
Fundusz alimentacyjny 151
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 146
Plany i programy 146
Karta dużej rodziny 143
company 142
Regulamin organizacyjny 142
Specjalny zasiłek opiekuńczy 140
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 140
Plany i programy 140
Świadczenie rodzicielskie 138
Regulamin organizacyjny 136
Regulamin pracy 136
Plany i programy 136
Zasiłek pielęgnacyjny 135
Majątek 131
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 130
Statut 130
Regulamin pracy 129
Regulamin organizacyjny 126
Regulamin pracy 125
contact 115
start 107
RODO 105
regulamin organizacyjny urzedu 104
strona186 97
naboor pracownikow 96
1-aktualnosci 92
oswiadczenia majatkowe 2016 90
guestbook 64
strona7 62
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 7640 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM