rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Piątek, 16.04.2021
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1092310
polec strone 322305
Strona główna 183354
Zamówienia publiczne 136545
Nieruchomości 86132
Nabór pracowników 76402
Zamówienia publiczne - szczegóły 72356
Dotacje na zadania publiczne 64522
Urząd Gminy 27599
Uchwały i zarządzenia 26703
Dane Publiczne 23326
Praca Urzędu 21363
Gmina 20000
Druki do pobrania 19676
Uchwały Rady Gminy 17736
Informacje o innych zamówieniach 17731
Rada Gminy Krzyżanowice 17516
Młodzieżowa Rada Gminy 15751
Zamówienia publiczne - archiwum 14114
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 12339
Prawo miejscowe 12203
Jak szukać 11505
Statystyka strony 11110
Inne ogloszenia i informacje 10915
Oświadczenia majątkowe 10730
Wójt Gminy 9980
Informacje i ogłoszenia 9858
Jednostki Organizacyjne Gminy 9818
Załatwianie spraw 9148
Nabór pracowników - Archiwum 8809
Instrukcja obsługi BIP 8720
Budżet gminy 8499
Urząd Stanu Cywilnego 8293
Sekretarz Gminy 8208
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 8159
Ośrodek Pomocy Społecznej 8112
Jednostki Pomocnicze 7786
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 7706
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 7678
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 7613
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 7456
Mapa witryny 7193
Wybory samorządowe 7186
Skarbnik Gminy 7146
Komisje Rady Gminy 6971
Redakcja 6713
Szukaj 6621
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 6542
Referat Gospodarki Przestrzennej 6096
Webmaster 5997
Kierownictwo Urzędu Gminy 5979
Procedury prawne 5978
Zastrzeżenia 5962
Dokumenty programowe 5710
Polityka prywatności 5709
Referaty urzędu 5663
Referat Organizacyjny 5466
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 5405
Tworków 5368
strona83 5281
Referat Budżetu i Finansów 5224
Statut gminy 5156
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5132
Sprawozdania i opinie 5030
Struktura Urzędu Gminy 4996
Rok 2010 4974
Krzyżanowice 4931
Chałupki 4885
Linki 4876
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4869
strona132 4860
oswiadczenia majatkowe 2013 4819
Kontakt - dojazd 4717
Majątek Gminy 4564
Samodzielen stanowiska 4450
Opłaty, czynsze i podatki 4381
Rok 2012 4342
Oświadczenia majatkowe 2014 4299
Wybory parlamentarne 4288
Zastępca Wójta Gminy 4251
Bolesław 4199
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4187
Rok 2009 4105
Nabór pracowników 4105
Bieńkowice 4099
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 4072
Rok 2011 4052
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4004
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3968
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3967
Rok 2010 3966
Rok 2009 3929
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3903
Rok 2008 3893
Rok 2013 3892
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3875
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3868
Oświadczenia majątkowe 2016 3857
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3852
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3847
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3841
Owsiszcze 3798
Przyznanie mieszkania komunalnego 3794
strona128 3788
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3786
Rok 2008 3778
Oświadczenia majątkowe 2015 3768
Rok 2010 3744
Zabełków 3741
Roszków 3717
Rozgraniczenie nieruchomości 3710
Szkoły Podstawowe 3702
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3698
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3691
Regulamin organizacyjny urzędu 3675
Rok 2007 3647
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3618
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3613
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3606
Rok 2013 3597
Rok 2005 3580
Rok 2016 3560
Gminna Biblioteka Publiczna 3550
Pozostałe jednostki i instytucje 3532
Wymeldowanie z pobytu stałego 3529
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3522
Zameldowanie na pobyt czasowy 3517
Rok 2006 3503
Podział nieruchomości 3488
Sporządzenie aktu urodzenia 3485
Zameldowanie na pobyt stały 3475
Przedszkole w Bieńkowicach 3474
Sporządzenie aktu zgonu 3470
Rok 2014 3470
Plany postępowań 3468
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3466
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 3464
Komisja Do Spraw Społecznych 3443
Uchwały 3442
Rok 2015 3441
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3427
oswiadczenia majatkowe 2009 3427
Statut Urzędu Gminy 3419
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3416
Rok 2016 3412
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3407
Przedszkola 3400
Rok 2007 3398
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3396
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3393
Rejestr Działalności Regulowanej 3384
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3375
Rok 2014 3372
Nowa Wioska 3355
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3355
Rok 2012 3354
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 3344
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 3333
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3321
Przedszkole w Krzyżanowicach 3315
Rudyszwałd 3308
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3308
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3306
Komisja Rewizyjna 3292
Rok 2015 3284
Przedszkole w Tworkowie 3283
Przedszkole w Chałupkach 3272
Pozostałe opłaty 3262
Rok 2011 3249
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3233
Rok 2017 3228
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3225
Straż Miejska 3216
Rok 2009 3214
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3213
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3203
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3199
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3189
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3175
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 3169
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3162
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3152
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3149
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3098
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3088
oswiadczenia majatkowe 2006 3085
Rok 2006 3063
Rok 2011 3059
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3054
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 3040
Rok 2008 3034
Rok 2017 3025
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3021
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2981
oswiadczenia majatkowe 2007 2970
Statut 2969
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2950
Rok 2006 2943
2006 2933
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2929
Rok 2005 2925
oswiadczenie majatkowe 2009 2909
Rok 2007 2904
Rok 2019 2874
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2871
2007 2849
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2839
2015 2827
Wybory prezydenckie 2823
Zarządzenia 2822
2008 2819
Statut 2819
Podatek rolny 2787
Podatek od Środków transportowych 2780
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 2779
oswiadczenie majatkowe 2008 2771
oswiadczenia majatkowe 2003 2761
oswiadczenia majatkowe 2002 2740
Majątek 2009 2733
Plany i programy 2686
Język migowy 2677
Regulamin pracy 2649
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2642
Rok 2011 2641
2011 2640
Rejestry, ewidencje, archiwa 2636
wodociagi 2634
Wyniki kontroli 2623
Regulamin organizacyjny 2620
Podatek leśny 2609
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2609
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2608
Regulamin organizacyjny 2604
Regulamin pracy 2594
oswiadczenia majatkowe 2005 2583
Statut 2566
Rok 2005 2563
Oświadczenia majątkowe 2018 2563
oswiadczenia majatkowe 2004 2535
RODO 2535
2007 2519
Majątek 2484
Majątek 2457
Regulamin pracy 2434
Statut 2415
strona6 2413
Rok 2018 2413
Plany i programy 2400
Rok 2019 2394
Statut 2393
Oświadczenia majątkowe 2017 2384
Majątek 2378
2014 2377
Regulamin organizacyjny 2375
Regulamin pracy 2374
Statut 2368
Plany i programy 2348
Regulamin organizacyjny 2331
Statut 2320
Majątek 2303
Plany i programy 2299
Regulamin organizacyjny 2275
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 2274
Majątek 2271
Statut 2264
Regulamin pracy 2257
Regulamin organizacyjny 2247
Plany i programy 2243
Majątek 2235
Rok 2006 2235
Rok 2012 2232
Majątek 2226
Oświadczenia majątkowe 2019 2208
2010 2206
Regulamin organizacyjny 2198
Regulamin pracy 2194
Rok 2012 2187
Regulamin pracy 2182
Statut 2168
2004 2165
Referendum ogólnokrajowe 2162
Statut 2157
Plany i programy 2149
2016 2137
Statut 2135
Majątek 2135
2015 2115
2012 2107
Statut 2106
zarzadzenia wojta 2105
2002 2098
strona4 2096
Statut 2086
Regulamin organizacyjny 2082
Regulamin pracy 2080
Majątek 2070
Statut 2069
strona2 2068
Rok 2018 2067
Archiwum 2061
Plany i programy 2048
Plany i programy 2047
2013 2040
Plany i programy 2038
strona6 2036
2011 2028
Plany i programy 2027
Regulamin organizacyjny 2022
Majątek 2019
strona5 2009
Majątek 2003
strona3 2003
2009 1995
Majątek 1990
Regulamin organizacyjny 1980
wybory pe 2009 1977
Regulamin pracy 1976
Statut 1972
2007 1970
Majątek 1961
Regulamin organizacyjny 1961
2003 1953
strona6 1946
2012 1930
2001 1928
Regulamin pracy 1922
2011 1922
2005 1919
Regulamin pracy 1917
2010 1916
2009 1914
2017 1907
strona4 1900
Statut 1900
2000 1894
2006 1886
2008 1885
strona2 1879
2001 1878
2000 1877
2007 1875
2008 1872
Rok 2020 1871
strona4 1861
2003 1851
strona5 1850
strona6 1846
2005 1843
2006 1842
2004 1841
strona5 1840
2002 1834
strona3 1804
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1801
Protokoły Sesji Rady Gminy 1799
2014 1770
Konsultacje 1768
strona4 1766
zamowienia ogl 1764
2014 1752
strona6 1730
strona5 1728
Rok 2013 1727
Budżet 2009 1722
2015 1718
Rok 2013 1714
2014 1706
wybory pe 1614
Rok 2020 1606
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1598
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1590
wybory pe 2009 1580
Aktualności 1574
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1573
Budżet 2010 1560
Rok 2014 1557
testowa12 1556
2015 1544
testowa13 1529
Rok 2014 1510
testowa15 1509
testowa19 1505
testowa20 1494
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1483
testowa16 1480
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 1475
testowa17 1474
Poprzednia wersja serwisu 1462
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1452
wybory pe 1450
Rok 2015 1447
Rok 2015 1444
Rok 2017 1444
testowa11 1442
uttmpkge 1440
zqphdzsds 1435
imdkrmsbky 1432
testowa14 1422
lornuive 1416
qzltzdoa 1416
2018 1416
2017 1412
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1406
fhuonwdzbjq 1389
xsfwlqjid 1387
mpfubhzq 1376
he 1371
ckiaobcxe 1369
nhwgkcsbh 1365
ybmwibxpm 1362
Archiwum 1362
qvnzanwjcam 1361
tcctucan 1353
poezja 1353
fxrpizhudwbi 1352
azpdxzidvo 1350
ftkpapaxsjoscji 1349
strona137 1349
ioezja 1340
wvbjhwaap 1339
nej w Bch 1339
afohnvmwrwt 1338
hoezja 1337
rei-kinemat 1336
ikzgxvwvyysjt 1335
ssnuzhyxmwe 1334
stviihbzqe 1332
09b 1330
xctxkltk 1328
yagutgczdsfvgn 1326
ezlxbjfvcejeirpt 1324
sszsbqjqgbanir 1322
qqgrpogwhagxlz 1322
vviliblsxtmgry 1321
jak a 1321
ecyilymexlm 1319
bdnmgrrcqdtypfv 1318
otshoqdoftduy 1317
pwlzmirkpn 1316
mislgznfncywin 1315
etta 1315
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1313
kwmqkiphx 1313
xlwmxxhzazp 1312
bppqrdbj 1312
indux 1312
ptvjuxxtzi 1311
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1307
wozfzddwodpythwy 1306
bqudjqakrbgldp 1306
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1305
ihjcnrvzvios 1304
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1301
vlhsbhuzbxw 1301
strona56 1301
zawarcie zwiazku malzenskiego 1298
juqfohypzarkxif 1297
llmglluxcn 1297
lffnpkuivczx 1296
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1295
itqfuaifdn 1295
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1294
8f7150 1293
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 1293
ba8153407191791390c3eb19fe7 1291
Rok 2017 1291
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1290
cgbhlhruegnn 1290
jzvufkimhavt 1290
efkfafmi 1289
x 1288
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1287
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1285
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1284
chwazqlmhqillexc 1284
kallcfhtrmdstm 1283
iusmxnhkhwyp 1279
umedhyzczbu 1278
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1277
cumifggvofwpfny 1277
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1275
hzehkflqsaoxanhe 1273
gykmrtqgs 1273
338e 1271
stdona6 1270
qhwcqdyr 1269
ormctuldung 1269
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1267
bmspgshmlmz 1266
inder 1265
nsfmfdsuchyr 1264
prawo mne publiczne 1263
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1262
elhwpmpbxhq 1260
menu 1260
3 1257
hoyaekjo 1256
pvcqswvju 1255
rada gminy krzyzanowice 1255
putxisgqip 1254
cpvripoypjrz 1254
zags 1253
ocwimjto 1253
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1252
oswiadczenia majatkowe 2008 1250
fpjnwtcqatwpxbe 1249
2463 1248
2016 1248
page427 1247
krckmwdfjetgzpk 1246
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1244
370p8d 1244
eqlzofxae 1242
10907813b97e249163587e6246612e21 1241
8fa97507 1240
hceaa5b2cb118e5 1240
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1239
djdymkljcaq 1239
c8t8cacb8d2a6 1239
9c5ur8fee8ak714na23a 1236
rudyszwalh solectwo 1235
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1232
rfcakvnjwuy 1229
4484-Krajobraz-Zimowy 1229
lhswtgutypmcsssv 1228
oa-marzen 1226
jihmhkehumurg 1225
fhqkmvoisafz 1225
prawo miej 1225
Spenden fuer Pakistan 1224
Rok 2018 1219
nrtpofwecofxhyn 1217
denvtynazzduifzt 1217
jjywzgmsduceulka 1216
oajatkowego 1216
jpsrpbzljoydbyc 1215
8 gminy krzyzanowice 1215
2019 1214
koledy 1213
urznA-la-Une 1212
12-rodinca 1212
tykalsliony 1209
2018 1209
vksjwlicisgn 1208
6ler265rde9a4fi3ab 1207
xxiintrt 1205
haqlrxzoq 1204
avrmxtlkosz 1201
7892 1198
Rok 2017 1197
dapubliczne 1195
hcywe 1192
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1191
rubjajoczfzee 1188
xkmsbchpjioj 1187
main 1187
strona130 1187
strny-www 1186
propositions-0 1186
mapa yitryny 1185
phcxgjdj 1184
rMdakcjh 1183
julyiracy urzedu 1183
hmarsacvud 1181
Archiwum 1180
solectwo gorki slaskie 1179
2016 - Wybory uzupełniające 1177
enmjudnjvq 1176
eavtldcmx 1176
DrivewayTestimona4 1174
issvigyqhgv 1174
2nf raje20l5b 1174
hutguwllbmc 1174
cata szukac 1172
Formy Pomocy 1171
iejestr zmian 1169
redakcDa 1169
239-hereinspaziert-pampa-live 1169
cnbyapxniiwi 1168
strona58 1167
informBeratung 1165
rujestr zmian 1163
qqvhfewkutselzwj 1163
riwoysmiu 1162
ewwSkr y und Strategien 1161
mapa es-etInstituts 1160
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1159
ronde 1159
etito-a13 1158
speyside-malt-scotch-whisky 1157
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1156
pickmeup online 1155
etzszgtvvkvjlhme 1152
iqkwfkmdvquggtn 1150
odlacmjmiyg 1150
zaktrzezenia 1147
strzezenia 1146
ihewnrhwstsj 1146
wawsgrony 1143
oswiadczenia majatkowe 1141
azsrbnxxyzejsj 1139
nabor pracownikow 1138
06aa6eb1b53v58b37 1138
mzqgcbmtlfbikyih 1138
analiza wskaznikow 1138
qwkotdlfyim 1135
tydkgogrnspsycgi 1134
dqwguyihhr 1134
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1133
rada gminy krzanowice 1133
iuvxoybwlml 1132
miny krzyzanowice 1130
sprawodania 1128
lkyaxvupapetes 1125
2018 1125
statut biblioteka publiczna 1124
adjhzqwq 1123
xowdagcwytya 1122
mweeddplaty czynsze i podatki 1119
option 1119
plany 5 1119
regolamin pracy wodociagi 1116
wcipezrse 1116
ajpuafudt 1116
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1115
nieruchomosci 1113
poezage dans la lune 1111
uexektam 1111
lriyayxjdc 1110
przedszkole w nedzy 1108
ulmuqccmeq 1108
ujaabgomwr 1105
ivefktqw 1104
tag 1102
qlencjnclmof 1099
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1098
ztvtglopfx 1098
kierownictwo urzedu gminy 1097
kfduotspgd 1096
izrskekkzo 1096
woirrmcdboru 1096
plany i programy wodociagi 1095
efpyazcvbklnerzu 1093
gbafrtwryelqr 1092
fqubkvkm 1091
exnzzosebntm 1091
ghuycbucjc 1087
bnnquxjibpcwukz 1086
rwrsqackx 1086
rejestrzmian 1084
skwarcmisdhlinmz 1084
gtbpanelrhvycchh 1083
prxvnrgywadbln 1082
xutkrrghzjwvshur 1082
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1081
yzygkxykrr 1078
fyugzcqgpgeaqbz 1078
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1078
pdilznigk 1074
hnxplxeal 1073
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1066
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1065
oswiadczenia majatkowe 2012 1062
galleria 1061
xfkldiclefhzwh 1061
phyumdank 1061
bdlilkwwph 1061
nubzozqpu 1059
komisje rady gminy 1056
yjttbhwdruk 1056
Projekt 1056
mkqwgqpqlrbob 1055
rcicjzsasci 1055
ocakxgjn 1053
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1052
oswiadczenia majatkowe 2010 1051
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1050
jednostki orgOigacyjne gminy 1050
ospmoimmknabdq 1050
mqzvteuocfyfdwno 1047
jvqmonvhaoxeknoc 1047
khjxrsrjwu 1046
Oświadczenia majątkowe 2020 1046
loswptyhxnufqhz 1044
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1043
uccockhoz 1043
fotkkwpec 1041
epzpsxoivkn 1040
ilkkyajsck 1040
rclhdzrhinxupdna 1040
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1039
yogdhmksdwvcaoo 1039
cptejmmrvc 1039
vwzylaqzteip 1034
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1034
ukgimcnmfgkl 1031
kkacuptqtbfxhbg 1028
test 1028
kqajnmafgefuwhn 1026
urridbgujcc 1024
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1023
lkcafbmwh 1023
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1022
grufekuoicnf 1020
jak to zalatwic 1015
aegszmfcsoe 1013
strona102 1013
Przeciwdziałanie przemocy 1013
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1012
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1010
jqbvuditir 1010
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1007
ipkmaxrozmtyclu 1007
ihzthzhkdodyit 1006
aciwsxjqvtkp 1006
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1006
czaqhkkovcqkkp 1005
2017 - Wybory uzupełniające 1004
uqknihdmhlqssv 1002
aktualnosci szczegoly 1001
album 1001
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1000
ldryuknnvnmwi 1000
fhiaxkjvhbxn 1000
lyduprsbypuxiu 997
nqcujyks 996
wgzembdvoelqvett 993
icqwjghhs 989
uploadtest 989
uprwljwm 987
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 987
vnsqemow 983
Rejestr instytucji kultury 983
ujqjktjdcvnh 981
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 980
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 973
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 973
inne i informacje 969
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 968
bfxbmbiqxecw 968
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 963
vuqklgkylow 962
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 962
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 960
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 960
je-media-player 960
Konsultacje - 2017 958
yoridmctxlcn 955
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 954
ojfrcimxgohx 954
strona111 954
strona98 954
xcadfhyhtcizfgwa 950
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 948
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 947
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 945
strona104 945
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 942
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 942
strona105 942
strona85 941
Pomoc Społeczna 940
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 939
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 939
Rok 2018 939
strona119 938
strona118 938
strona88 937
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 935
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 934
strona107 932
strona109 932
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 931
strona103 931
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 930
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 929
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 929
strona127 929
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 927
strona2 927
strona100 926
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 924
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 919
strona110 918
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 916
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 916
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 914
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 913
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 913
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 911
strona117 911
strona78 911
strona84 908
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 905
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 905
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 905
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 904
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 904
strona130 904
c929f2210333206f417e3862f431776d 902
strona123 902
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 901
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 900
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 900
strona99 900
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 899
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 899
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 899
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 896
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 895
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 895
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 895
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 895
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 895
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 893
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 892
fck about 892
strona106 892
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 891
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 891
Rok 2018 891
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 890
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 889
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 889
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 889
strona87 889
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 888
strona120 888
strona124 887
Deklaracja dostępności 887
strona122 886
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 886
strona114 885
a4380923dd651c195b1631af7c829187 884
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 883
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 883
strona89 883
Świadczenia rodzinne 883
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 882
531db99cb00833bcd414459069dc7387 882
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 881
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 879
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 879
RODO 879
2019 878
Fundusz alimentacyjny 876
Świadczenie wychowawcze (500+) 875
strona97 874
strona1 871
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 867
strona112 867
strona126 863
Zasiłek dla opiekuna 862
strona125 861
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 860
Raport o stanie Gminy 860
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 856
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 853
strona121 852
strona115 850
strona86 846
b2330fc4531de135266de49078c270dd 839
strona116 838
Karta dużej rodziny 837
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 837
Petycje 834
strona108 833
strona90 833
strona81 830
strona113 829
828
721e049e9903c3a740c4902878c99923 827
Zasiłek pielęgnacyjny 824
strona101 822
b59442085644532ef03417a3e5a76437 817
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 816
Specjalny zasiłek opiekuńczy 813
Świadczenie rodzicielskie 812
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 809
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 808
herb 802
postacie historyczne 799
tv 798
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 793
Rok 2019 793
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 791
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 791
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 789
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 785
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 783
informacje ogolne 776
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 775
zameldowanie czasowe 772
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 771
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 765
strona173 765
010e406df2463597c58286a93f8b3160 764
Plany i programy 762
Regulamin organizacyjny 762
gsd 761
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 759
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 759
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 759
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 758
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 758
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 757
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 757
2019 757
strona1 753
55312eec654a75a08dc83de96adde735 753
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 751
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 750
Regulamin pracy 748
Sprawozdania roczne 748
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 747
wirtualne panoramy 747
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 746
RODO 746
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 745
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 744
historia 743
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 742
Regulamin pracy 741
Plany i programy 741
Regulamin organizacyjny 740
Dobry start 740
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 739
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 737
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 736
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 736
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 736
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 735
Rok 2019 734
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 729
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 728
Plany i programy 727
dokumenty programowe 725
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 723
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 723
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 722
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 720
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 720
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 719
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 719
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 719
urzad gminy 719
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 718
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 718
Regulamin organizacyjny 716
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 715
624ec1c881656ee6418604df2928494b 715
Konsultacje - 2019 715
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 713
Majątek 713
Statut 712
13 710
Regulamin pracy 709
rady soleckie 707
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 706
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 706
675be3930765f553975c0b140bbf0863 705
e kartka 703
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 702
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 701
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 701
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 699
solectwa gminy 696
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 695
sekap 694
Spisy powszechne 694
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 693
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 692
publikacje o gminie 692
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 691
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 690
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 690
dfd786998e082758be12670d856df755 690
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 688
baza noclegowa 688
akty urodzenia 687
sciezka turystyczna 685
83009411 685
310614fca8fb8e5491295336298c340f 682
57914815 682
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 680
wybory prezydenckie 679
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 678
opieka medyczna 678
do zniszczenie 678
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 677
84f2798f05d595273de40e3046329309 677
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 676
wymeldowanie czasowego 676
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 676
Bohumin 674
inne jednostki gminy 673
do dane osobowe 673
kalendarz imprez 671
aktualnosci 671
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 669
18341305 669
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 668
tapety 667
41329744 667
kamera internetowa 666
przyroda 665
wojt gminy 665
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 664
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 663
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 663
7155151 662
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 660
plan zagospodarowania 660
1890153 660
91660233 660
94127667 660
ksiega gosci 659
97921034 659
baza firm 658
wydanie zaswiadczenia obywatela 657
srodki pozyskane 656
do utrata 656
55698257 656
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 655
15203753 655
94686102 654
wymeldowanie stale 653
56783039 653
zabytki 652
akty zgonu 652
91951614 652
podatki czynsze oplaty 651
49037550 651
komunikacja 650
gminy partnerskie 649
kierownictwo urzedu 649
76936223 649
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 648
nabycie lokalu 647
Rok 2019 647
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 646
96204523 646
16512377 646
galeria 644
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 643
strona132 643
Rok 2020 643
58030739 641
pomieszczenia urzedu 640
usage 201506 640
9228953 640
nabor pracownikow 2 639
do waznosc 639
96995197 639
krzyzanowickie gminne wiesci 638
struktura urzedu gminy 637
33864833 637
88356866 637
30781401 637
nabycie nieruchomosci z negatywnym 636
outputhtml 636
50423822 636
ogloszenia urzedowe szczegoly 634
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 633
11 633
41804125 632
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 631
rada gminy 630
61848725 630
parafie koscioly kaplice 628
zawarcie zwiazku malzenskiego 628
9219adc5c42107c4911e249155320648 628
54622189 628
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 627
31505775 625
32434603 625
urzedy i instytucje 624
nabycie lokalu 624
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 624
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 624
9776218 624
lokalne okienko przedsiebiorczosci 623
23526617 623
43637318 623
skladowisko odpadow komunalnych 622
przyznanie mieszkania komunalnego 622
wydanie zezwolenia na reklamy 622
26600653 622
97907875 622
oferty inwestycyjne 621
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 621
2 620
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 618
wspolne przedsiewziecia 617
75651551 616
9020112 616
38089055 615
20476231 615
nabycie gruntu dzierzawa najem 614
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 614
56445286 614
77717904 614
id 614
IFrameManager 613
29437828 613
53492196 613
mlodziezowa rada gminy 612
75704222 612
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 611
28565340 611
9543903 611
65002542 611
77457779 611
zespoly artystyczne 610
14 610
60203258 609
37857430 608
87513721 608
12 608
zameldowanie na pobyt staly 607
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 606
54887450 606
29284578 606
privacy 606
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 605
trasy rowerowe 604
31005869 604
1 604
strona188 604
wydanie zezwolenia na wycinke 603
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 603
64702354 603
59594775 603
jednostki oswiatowe 602
obszar przygraniczny 602
70130822 602
26375150 602
rozgraniczenie nieruchomosci 601
79768593 601
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 600
68515130 600
39996664 600
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 599
nadanie numeru porzadkowego 598
przyznanie dodatku mieszkaniowego 597
zmiana wpisu ewidencji 597
skreslenie z ewidencji 597
11953993 596
36579613 595
95422935 595
do pierwszy 594
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 594
podzial nieruchomosci 594
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 594
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 592
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 592
24790050 592
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 591
13728681 590
69854477 590
17634047 590
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 588
71699356 588
51257731 588
guestbook 588
82352903 587
88997807 586
stowarzyszenia i organizacje 585
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 585
99518901 585
80807075 584
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 583
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 583
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 583
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 583
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 583
27138799 583
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 582
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 582
oswiadczenia majatkowe 2015 582
39189659 582
26033261 581
45756654 580
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 579
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 579
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 578
whatsnew 577
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 577
6547884cea64550284728eb26b0947ef 577
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 577
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 577
96592330 576
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 575
79f69230354b71206fb723c571cce58b 575
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 571
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 571
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 570
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 570
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 569
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 569
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 569
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 568
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 568
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 568
65043455 568
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 567
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 567
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 564
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 564
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 563
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 562
Wybory Prezydenckie - 2020 562
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 561
2020 561
63707305 560
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 559
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 559
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 558
258e130476290221f597c56d351224b6 558
company 557
ogolnodostepne obiekty sportowe 556
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 556
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 556
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 555
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 554
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 552
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 550
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 550
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 550
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 549
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 548
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 548
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 548
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 545
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 543
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 543
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 543
Sprawozdania roczne 543
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 542
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 541
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 541
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 540
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 539
contact 537
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 536
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 535
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 535
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 533
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 533
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 533
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 530
e68879a4839773d105f0689875dace83 530
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 529
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 529
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 529
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 529
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 527
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 524
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 522
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 521
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 519
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 518
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 518
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 518
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 517
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 516
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 515
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 514
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 513
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 512
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 512
nagrania sesji kadencja 2018 2023 512
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 504
2704-zapytanie-ofertowe 504
start 501
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 500
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 498
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 496
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 494
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 493
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 490
strona186 490
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 486
Konsultacje - 2018 485
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 480
Rok 2021 476
1-aktualnosci 473
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 462
Sprawozdania roczne 454
naboor pracownikow 442
regulamin organizacyjny urzedu 441
oswiadczenia majatkowe 2016 440
2020 432
strona209 411
Rejestr petycji 396
strona7 387
Konsultacje - 2020 386
Rok 2020 379
strona220 365
strona231 361
Rok 2020 361
dev 358
Spis rolny 2020 347
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 345
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 344
sesje20182023 338
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 337
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 333
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 332
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 330
sesje kadencji 2018 2023 330
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 327
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 326
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 325
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 324
b18e8fb514012229891cf024b6436526 324
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 319
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 318
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 317
138aab288c363726990120413c62acee 316
5878531649e31dd68c52529e00059976 316
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 316
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 316
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 316
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 315
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 315
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 315
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 314
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 313
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 312
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 312
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 312
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 311
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 311
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 311
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 310
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 310
076ccd93ad68be51f23707988e934906 309
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 309
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 309
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 307
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 299
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 298
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 297
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 294
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 293
dp konsultacje 291
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 279
Rok 2021 274
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 271
4be49c79f233b4f4070794825c323733 267
2021 238
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 224
Wybory Prezydenckie - 2015 224
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 221
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 217
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 216
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 215
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 212
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 208
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 208
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 206
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 206
be3b0b544433b768685e3436621590ff 206
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 205
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 205
Rok 2021 205
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 204
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 204
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 203
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 202
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 202
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 202
outline 201
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 200
298f587406c914fad5373bb689300433 200
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 200
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 199
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 199
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 199
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 198
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 198
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 198
inquiry 198
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 197
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 197
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 197
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 197
77143919d1234297079f075357988f3b 197
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 196
36165c62f7b7df72863d470d73302627 196
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 196
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 196
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 196
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 196
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 195
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 194
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 194
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 194
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 193
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 193
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 193
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 192
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 191
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 190
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 190
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 190
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 190
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 190
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 190
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 190
42dab56861d81108ee356d037190c315 189
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 189
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 189
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 189
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 189
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 189
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 189
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 189
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 188
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 188
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 188
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 188
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 187
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 187
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 187
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 187
662a2e96162905620397b19c9d249781 187
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 186
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 186
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 185
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 185
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 185
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 185
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 185
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 185
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 184
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 184
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 184
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 184
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 183
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 183
0613239e122094abb4ef998c01d16958 182
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 182
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 182
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 182
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 182
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 181
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 181
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 181
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 180
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 180
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 179
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 179
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 178
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 178
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 178
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 178
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 178
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 177
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 176
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 176
a753a43564c29148df3150afb4475440 175
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 175
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 175
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 174
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 174
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 166
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 160
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 153
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 153
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 145
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 139
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 133
strona5 130
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 129
strona6 122
strona128 113
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 103
Konsultacje - 2021 101
2021 98
Rok 2021 78
370p8d 76
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 73
Rok 2021 73
budzet gminy 72
Dostępność 59
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 58
login 41
Inne dokumenty 34
Raporty jednostek 23
uchwaly rady giminy 2020 14
zamowienia szczeg 10
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
+like+Gecko)+Chrome/83.0.4103.116+Safari/537.36 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 11110 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM