rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Czwartek, 14.12.2017
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 571154
polec strone 277649
Strona główna 124408
Zamówienia publiczne 104509
Nabór pracowników 58357
Zamówienia publiczne - szczegóły 56257
Nieruchomości 46517
Dotacje na zadania publiczne 32738
Urząd Gminy 19041
Uchwały i zarządzenia 15941
Dane Publiczne 15038
Praca Urzędu 14120
Gmina 14015
Druki do pobrania 13693
Młodzieżowa Rada Gminy 13438
Informacje o innych zamówieniach 11309
Uchwały Rady Gminy 11087
Rada Gminy Krzyżanowice 10516
Inne ogloszenia i informacje 8341
Wójt Gminy 8252
Zamówienia publiczne - archiwum 8209
Prawo miejscowe 8045
Jak szukać 7589
Statystyka strony 7066
Jednostki Organizacyjne Gminy 6725
Nabór pracowników - Archiwum 6677
Oświadczenia majątkowe 6503
Informacje i ogłoszenia 6474
Sekretarz Gminy 6396
Instrukcja obsługi BIP 6202
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 6202
Załatwianie spraw 5941
Urząd Stanu Cywilnego 5730
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 5719
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 5650
Budżet gminy 5600
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 5471
Skarbnik Gminy 5458
Jednostki Pomocnicze 5265
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 4772
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 4717
Wybory samorządowe 4663
Mapa witryny 4607
Szukaj 4595
Komisje Rady Gminy 4562
Redakcja 4562
Ośrodek Pomocy Społecznej 4535
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4467
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4458
Oświadczenia majątkowe 2010 4198
Zastrzeżenia 4176
Webmaster 4173
Referat Gospodarki Przestrzennej 4167
Kierownictwo Urzędu Gminy 4161
Procedury prawne 4123
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 3970
Polityka prywatności 3926
Referat Organizacyjny 3807
Referaty urzędu 3769
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 3691
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3627
Tworków 3620
Dokumenty programowe 3598
Referat Budżetu i Finansów 3587
Rok 2010 3544
Krzyżanowice 3476
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3456
Struktura Urzędu Gminy 3435
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3413
Chałupki 3359
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3340
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3255
Oświadczenia majątkowe 2013 3235
Sprawozdania i opinie 3219
Statut gminy 3197
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3172
Oświadczenia majątkowe 2012 3171
Przyznanie mieszkania komunalnego 3111
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3072
Rozgraniczenie nieruchomości 3050
Linki 3049
Samodzielen stanowiska 3044
Rok 2012 3009
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3005
Zastępca Wójta Gminy 2989
Majątek Gminy 2983
Opłaty, czynsze i podatki 2956
Rok 2010 2954
Wymeldowanie z pobytu stałego 2943
Bolesław 2925
Rok 2009 2897
Podział nieruchomości 2885
Zameldowanie na pobyt stały 2885
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 2879
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 2870
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2864
Zameldowanie na pobyt czasowy 2858
Sporządzenie aktu zgonu 2839
Rok 2011 2826
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2825
Sporządzenie aktu urodzenia 2824
Oświadczenia majatkowe 2014 2821
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2803
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2787
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2785
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2774
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2770
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2756
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2749
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 2745
Kontakt - dojazd 2743
Regulamin pracy Urzędu Gminy 2737
Rok 2009 2731
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2704
Oświadczenia majątkowe 2009 2681
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2654
Bieńkowice 2646
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2645
Wybory parlamentarne 2637
Oświadczenia majątkowe 2011 2625
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2622
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2622
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2583
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2577
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2576
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2568
Rok 2013 2568
Rok 2010 2566
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2564
Roszków 2542
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2529
Rok 2008 2528
Zabełków 2528
Regulamin organizacyjny urzędu 2520
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2516
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2514
Owsiszcze 2506
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2490
Rok 2013 2469
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2454
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2436
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2431
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2417
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2400
Szkoły Podstawowe 2396
Oświadczenia majątkowe 2006 2347
Rok 2012 2333
Pozostałe jednostki i instytucje 2317
Statut Urzędu Gminy 2298
Rok 2008 2297
Komisja Do Spraw Społecznych 2287
Rok 2005 2286
Nowa Wioska 2278
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2271
Rok 2007 2254
Komisja Rewizyjna 2241
Oświadczenia majątkowe 2007 2232
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2225
Rok 2011 2222
Rok 2009 2219
Rok 2006 2214
Oświadczenie majątkowe 2008 2179
Nabór pracowników 2176
Przedszkola 2172
Rudyszwałd 2168
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2148
Rok 2014 2145
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2143
Rok 2014 2130
Rok 2011 2113
Straż Miejska 2111
Gminna Biblioteka Publiczna 2104
Rok 2007 2099
Oświadczenie majątkowe 2008 2086
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2083
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2075
Pozostałe opłaty 2073
Oświadczenia majątkowe 2003 2039
Oświadczenia majątkowe 2002 2021
Rok 2015 2003
Rok 2015 1999
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 1993
Przedszkole w Krzyżanowicach 1988
Rejestr Działalności Regulowanej 1969
Rok 2008 1967
Rok 2006 1966
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 1964
Przedszkole w Bieńkowicach 1959
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 1952
Przedszkole w Tworkowie 1946
Rok 2016 1946
Rok 2006 1936
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 1927
Rok 2005 1926
Rok 2007 1912
2006 1887
2015 1883
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 1877
Uchwały 1873
Rok 2016 1870
2008 1866
Oświadczenia majątkowe 2005 1866
Statut 1864
Przedszkole w Chałupkach 1861
Oświadczenia majątkowe 2004 1843
2007 1841
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 1829
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 1823
wodociagi 1821
Podatek rolny 1818
2011 1799
Podatek od Środków transportowych 1789
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1782
Oświadczenia majątkowe 2015 1769
Podatek leśny 1759
Wyniki kontroli 1758
Majątek 2009 1756
Rejestry, ewidencje, archiwa 1731
Statut 1718
Statut 1710
2007 1669
strona6 1661
Statut 1638
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1638
Rok 2005 1633
Rok 2012 1632
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 1629
Rok 2011 1614
Rok 2012 1598
Język migowy 1597
Regulamin organizacyjny 1582
Zarządzenia 1578
Regulamin pracy 1573
Regulamin pracy 1568
Regulamin organizacyjny 1558
Plany i programy 1546
Statut 1522
Regulamin pracy 1499
Majątek 1492
Statut 1490
Majątek 1488
Regulamin pracy 1485
Majątek 1480
Plany i programy 1473
Regulamin organizacyjny 1439
Plany i programy 1433
Regulamin organizacyjny 1431
Plany i programy 1420
zarzadzenia wojta 1411
Plany i programy 1407
Statut 1401
Regulamin organizacyjny 1401
Regulamin pracy 1399
Statut 1396
2014 1387
Plany i programy 1385
Statut 1370
Regulamin pracy 1368
Majątek 1365
Regulamin organizacyjny 1349
Plany i programy 1344
Majątek 1344
strona5 1339
Majątek 1338
strona2 1337
strona2 1336
Regulamin organizacyjny 1335
Majątek 1330
Statut 1329
Majątek 1328
Statut 1325
Statut 1319
Plany i programy 1318
strona4 1313
Plany i programy 1310
Regulamin organizacyjny 1304
Plany i programy 1303
strona4 1299
strona6 1297
Regulamin organizacyjny 1297
strona3 1296
Statut 1291
Regulamin organizacyjny 1290
Rok 2017 1275
Majątek 1270
strona3 1269
Regulamin pracy 1268
Majątek 1265
Majątek 1260
strona5 1260
Regulamin pracy 1258
2012 1254
Majątek 1248
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1243
2004 1243
Statut 1238
strona6 1231
strona5 1231
Majątek 1230
Regulamin organizacyjny 1229
Regulamin pracy 1223
Regulamin organizacyjny 1220
Regulamin pracy 1217
Plany i programy 1217
Statut 1212
2010 1205
Regulamin pracy 1203
strona4 1200
strona6 1200
Budżet 2009 1197
strona5 1184
Statut 1176
2007 1148
2011 1140
2015 1134
2013 1132
Rok 2013 1130
2009 1127
2002 1125
Rok 2013 1121
2003 1117
Protokoły Sesji Rady Gminy 1102
2012 1099
zamowienia ogl 1095
2011 1092
2005 1089
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1083
2010 1073
Archiwum 1069
2009 1067
wybory pe 2009 1066
2007 1065
Rok 2006 1064
2006 1060
2008 1057
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1046
2008 1045
testowa12 1037
2003 1032
wybory pe 1030
2000 1029
2001 1028
2001 1028
2005 1025
2002 1022
2006 1021
2000 1019
Rok 2014 1019
Budżet 2010 1006
2004 1005
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 982
testowa19 969
testowa13 965
Wybory prezydenckie 960
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 956
Rok 2014 954
testowa17 953
2014 942
testowa15 930
testowa20 929
Rok 2017 927
Poprzednia wersja serwisu 923
testowa16 916
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 913
wybory pe 908
2014 908
testowa11 903
uttmpkge 896
2014 893
testowa14 892
Rok 2015 889
Rok 2015 884
lornuive 883
Referendum ogólnokrajowe 882
wybory pe 2009 870
imdkrmsbky 864
2016 855
zqphdzsds 853
xsfwlqjid 852
fxrpizhudwbi 848
qzltzdoa 845
Oświadczenia majątkowe 2016 843
qvnzanwjcam 842
nhwgkcsbh 831
bqudjqakrbgldp 829
ckiaobcxe 829
ssnuzhyxmwe 824
yagutgczdsfvgn 823
ikzgxvwvyysjt 820
ezlxbjfvcejeirpt 819
wozfzddwodpythwy 815
azpdxzidvo 814
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 811
xlwmxxhzazp 809
kwmqkiphx 809
sszsbqjqgbanir 808
ybmwibxpm 807
qqgrpogwhagxlz 806
mpfubhzq 805
fhuonwdzbjq 804
otshoqdoftduy 804
wvbjhwaap 802
pwlzmirkpn 801
tcctucan 800
vlhsbhuzbxw 800
ftkpapaxsjoscji 798
zawarcie zwiazku malzenskiego 797
vviliblsxtmgry 797
mislgznfncywin 794
lffnpkuivczx 793
xctxkltk 793
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 792
strona137 791
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 790
oswiadczenia majatkowe 2008 787
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 786
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 785
nej w Bch 785
rei-kinemat 784
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 783
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 782
bdnmgrrcqdtypfv 780
2015 780
ptvjuxxtzi 779
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 779
bppqrdbj 778
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 777
ecyilymexlm 777
ihjcnrvzvios 775
hoezja 772
stviihbzqe 771
jzvufkimhavt 770
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 769
gykmrtqgs 769
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 768
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 767
ioezja 767
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 766
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 766
itqfuaifdn 766
cumifggvofwpfny 764
he 764
jak a 761
bmspgshmlmz 757
cgbhlhruegnn 756
llmglluxcn 755
elhwpmpbxhq 754
afohnvmwrwt 752
pvcqswvju 751
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 749
umedhyzczbu 749
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 748
juqfohypzarkxif 746
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 745
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 745
poezja 745
ba8153407191791390c3eb19fe7 742
09b 738
x 738
lhswtgutypmcsssv 737
10907813b97e249163587e6246612e21 735
hoyaekjo 735
krckmwdfjetgzpk 735
chwazqlmhqillexc 735
fpjnwtcqatwpxbe 733
nsfmfdsuchyr 732
qhwcqdyr 732
eqlzofxae 728
hzehkflqsaoxanhe 728
stdona6 728
jjywzgmsduceulka 727
8f7150 725
efkfafmi 725
menu 725
iusmxnhkhwyp 724
indux 722
ormctuldung 721
8fa97507 720
kallcfhtrmdstm 719
oa-marzen 717
rfcakvnjwuy 716
jihmhkehumurg 715
fhqkmvoisafz 715
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 711
rudyszwalh solectwo 711
rada gminy krzyzanowice 711
hceaa5b2cb118e5 710
etta 708
nrtpofwecofxhyn 707
9c5ur8fee8ak714na23a 707
prawo mne publiczne 706
jpsrpbzljoydbyc 701
putxisgqip 701
strona56 701
djdymkljcaq 699
zags 693
urznA-la-Une 690
vksjwlicisgn 690
8 gminy krzyzanowice 686
DrivewayTestimona4 685
issvigyqhgv 684
ocwimjto 684
3 683
cpvripoypjrz 682
oajatkowego 680
370p8d 680
xxiintrt 679
haqlrxzoq 678
ewwSkr y und Strategien 677
c8t8cacb8d2a6 677
prawo miej 676
avrmxtlkosz 675
tykalsliony 675
inder 673
338e 673
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 671
mapa yitryny 670
qqvhfewkutselzwj 670
Spenden fuer Pakistan 669
2015 669
rubjajoczfzee 666
6ler265rde9a4fi3ab 665
page427 665
koledy 665
rada gminy krzanowice 665
4484-Krajobraz-Zimowy 664
iejestr zmian 663
julyiracy urzedu 663
dapubliczne 661
strona58 660
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 657
speyside-malt-scotch-whisky 655
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 655
propositions-0 655
2463 653
solectwo gorki slaskie 651
phcxgjdj 649
denvtynazzduifzt 648
12-rodinca 647
pickmeup online 646
239-hereinspaziert-pampa-live 646
rMdakcjh 645
strny-www 644
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 644
hmarsacvud 644
mzqgcbmtlfbikyih 643
enmjudnjvq 643
wawsgrony 642
mweeddplaty czynsze i podatki 642
tydkgogrnspsycgi 642
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 640
eavtldcmx 640
xkmsbchpjioj 639
iqkwfkmdvquggtn 639
rujestr zmian 639
redakcDa 638
main 638
strona130 638
cnbyapxniiwi 637
etzszgtvvkvjlhme 636
7892 635
06aa6eb1b53v58b37 634
hcywe 634
informBeratung 632
2017 632
mapa es-etInstituts 630
2nf raje20l5b 630
hutguwllbmc 629
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 627
statut biblioteka publiczna 627
strzezenia 624
nabor pracownikow 623
odlacmjmiyg 622
cata szukac 621
iuvxoybwlml 621
xowdagcwytya 619
lriyayxjdc 619
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 618
oswiadczenia majatkowe 618
dqwguyihhr 618
hnaitstiukojm tfolrgi bip 617
azsrbnxxyzejsj 617
etito-a13 614
miny krzyzanowice 612
poezage dans la lune 611
xutkrrghzjwvshur 610
wcipezrse 609
ronde 608
ihewnrhwstsj 607
regolamin pracy wodociagi 606
qwkotdlfyim 605
zaktrzezenia 602
przedszkole w nedzy 602
lkyaxvupapetes 601
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 599
kfduotspgd 598
bnnquxjibpcwukz 596
kierownictwo urzedu gminy 595
efpyazcvbklnerzu 595
exnzzosebntm 593
option 590
ztvtglopfx 590
adjhzqwq 590
nieruchomosci 590
qlencjnclmof 590
riwoysmiu 588
gbafrtwryelqr 588
rejestrzmian 585
analiza wskaznikow 583
izrskekkzo 582
ivefktqw 581
plany 5 580
prxvnrgywadbln 580
gtbpanelrhvycchh 578
mqzvteuocfyfdwno 576
fyugzcqgpgeaqbz 576
sprawodania 575
tag 572
uexektam 571
ajpuafudt 571
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 569
oswiadczenia majatkowe 2012 567
mkqwgqpqlrbob 564
jvqmonvhaoxeknoc 564
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 563
plany i programy wodociagi 562
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 562
ghuycbucjc 561
ulmuqccmeq 561
ospmoimmknabdq 560
oswiadczenia majatkowe 2010 560
komisje rady gminy 559
skwarcmisdhlinmz 559
hnxplxeal 557
pdilznigk 554
kqajnmafgefuwhn 553
epzpsxoivkn 552
jednostki orgOigacyjne gminy 551
nubzozqpu 551
galleria 548
ujaabgomwr 547
fqubkvkm 544
yzygkxykrr 543
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 543
rclhdzrhinxupdna 539
loswptyhxnufqhz 538
xfkldiclefhzwh 538
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 536
yjttbhwdruk 535
ilkkyajsck 535
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 533
yogdhmksdwvcaoo 533
rwrsqackx 532
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 529
woirrmcdboru 529
ocakxgjn 528
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 525
urridbgujcc 525
ihzthzhkdodyit 525
kkacuptqtbfxhbg 524
ukgimcnmfgkl 523
grufekuoicnf 519
aegszmfcsoe 519
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 518
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 518
phyumdank 517
fotkkwpec 514
ujqjktjdcvnh 512
uqknihdmhlqssv 511
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 510
lkcafbmwh 510
wgzembdvoelqvett 507
vwzylaqzteip 506
bdlilkwwph 505
aciwsxjqvtkp 504
rcicjzsasci 501
ldryuknnvnmwi 501
czaqhkkovcqkkp 499
khjxrsrjwu 499
jak to zalatwic 497
jqbvuditir 496
Plany postępowań 490
cptejmmrvc 489
uccockhoz 487
icqwjghhs 484
nqcujyks 481
xcadfhyhtcizfgwa 480
aktualnosci szczegoly 479
ojfrcimxgohx 478
vuqklgkylow 476
lyduprsbypuxiu 476
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 474
fhiaxkjvhbxn 473
test 473
ipkmaxrozmtyclu 470
vnsqemow 468
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 466
uprwljwm 465
inne i informacje 465
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 463
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 463
bfxbmbiqxecw 461
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 461
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 459
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 459
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 459
yoridmctxlcn 456
album 455
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 454
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 453
strona102 452
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 449
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 449
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 448
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 448
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 444
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 443
c929f2210333206f417e3862f431776d 442
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 442
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 440
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 440
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 438
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 437
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 437
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 436
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 434
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 434
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 432
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 432
je-media-player 431
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 430
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 430
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 430
Rok 2017 429
uploadtest 428
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 427
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 426
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 425
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 423
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 423
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 421
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 421
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 421
b2330fc4531de135266de49078c270dd 421
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 420
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 420
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 420
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 420
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 419
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 419
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 419
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 419
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 418
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 418
531db99cb00833bcd414459069dc7387 417
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 416
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 416
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 414
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 414
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 414
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 414
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 413
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 412
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 411
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 410
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 408
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 407
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 407
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 407
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 405
a4380923dd651c195b1631af7c829187 405
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 397
strona104 397
strona107 396
strona118 395
strona105 395
strona103 392
strona84 391
strona111 390
strona85 390
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 388
strona127 387
strona109 387
strona100 385
strona119 384
strona98 380
strona130 379
strona88 379
strona123 377
strona78 372
strona106 371
strona2 371
fck about 368
strona117 367
strona87 365
2016 365
strona110 363
strona115 358
2016 - Wybory uzupełniające 355
strona112 354
strona125 354
strona99 354
strona81 353
b59442085644532ef03417a3e5a76437 353
strona120 349
strona124 348
strona122 345
strona114 344
strona86 343
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 342
strona90 340
strona97 340
721e049e9903c3a740c4902878c99923 338
strona89 336
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 336
strona108 335
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 335
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 334
strona121 333
strona1 333
strona126 332
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 328
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 328
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 328
strona116 324
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 323
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 321
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 320
strona113 319
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 319
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 318
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 317
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 315
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 314
strona101 313
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 311
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 310
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 308
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 306
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 306
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 306
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 304
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 304
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 303
postacie historyczne 303
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 302
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 302
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 301
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 301
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 300
informacje ogolne 300
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 299
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 298
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 297
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 296
zameldowanie czasowe 296
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 295
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 295
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 294
55312eec654a75a08dc83de96adde735 294
Archiwum 294
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 293
010e406df2463597c58286a93f8b3160 292
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 292
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 292
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 292
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 291
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 291
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 291
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 290
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 288
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 287
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 287
310614fca8fb8e5491295336298c340f 287
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 287
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 286
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 285
675be3930765f553975c0b140bbf0863 284
dokumenty programowe 284
herb 284
84f2798f05d595273de40e3046329309 283
dfd786998e082758be12670d856df755 283
624ec1c881656ee6418604df2928494b 282
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 278
strona1 277
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 277
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 276
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 276
historia 275
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 274
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 274
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 274
2017 274
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 273
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 273
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 273
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 272
gsd 271
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 271
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 269
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 269
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 268
e kartka 268
solectwa gminy 266
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 265
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 261
krzyzanowickie gminne wiesci 260
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 258
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 257
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 257
urzad gminy 254
kalendarz imprez 254
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 253
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 253
wirtualne panoramy 253
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 252
tv 249
wydanie zaswiadczenia obywatela 248
rady soleckie 244
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 242
kamera internetowa 240
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 240
sciezka turystyczna 238
publikacje o gminie 236
ksiega gosci 235
wybory prezydenckie 235
opieka medyczna 232
kierownictwo urzedu 232
do dane osobowe 232
wymeldowanie czasowego 232
sekap 231
Rok 2017 230
lokalne okienko przedsiebiorczosci 226
przyznanie mieszkania komunalnego 226
do zniszczenie 223
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 222
Rok 2017 222
skladowisko odpadow komunalnych 220
urzedy i instytucje 219
srodki pozyskane 219
nabor pracownikow 2 219
zawarcie zwiazku malzenskiego 219
nabycie lokalu 219
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 217
wymeldowanie stale 217
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 217
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 217
nabycie nieruchomosci z negatywnym 216
inne jednostki gminy 213
podatki czynsze oplaty 213
oferty inwestycyjne 213
plan zagospodarowania 213
do waznosc 213
Archiwum 213
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 212
akty urodzenia 212
wydanie zezwolenia na wycinke 212
ogloszenia urzedowe szczegoly 212
wojt gminy 211
Bohumin 210
rozgraniczenie nieruchomosci 210
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 210
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 210
nadanie numeru porzadkowego 208
wspolne przedsiewziecia 207
aktualnosci 207
akty zgonu 207
baza firm 206
struktura urzedu gminy 206
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 206
baza noclegowa 203
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 203
przyroda 202
usage 201506 202
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 201
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 201
strona173 201
pomieszczenia urzedu 200
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 200
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 199
zameldowanie na pobyt staly 198
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 198
parafie koscioly kaplice 197
zabytki 197
do utrata 195
wydanie zezwolenia na reklamy 195
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 194
do pierwszy 192
mlodziezowa rada gminy 191
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 191
przyznanie dodatku mieszkaniowego 189
gminy partnerskie 188
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 187
97921034 187
nabycie gruntu dzierzawa najem 186
outputhtml 186
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 185
trasy rowerowe 184
nabycie lokalu 184
podzial nieruchomosci 184
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 184
galeria 183
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 183
jednostki oswiatowe 182
258e130476290221f597c56d351224b6 182
skreslenie z ewidencji 180
ogolnodostepne obiekty sportowe 179
57914815 179
zmiana wpisu ewidencji 178
strona132 177
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 177
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 177
9219adc5c42107c4911e249155320648 177
stowarzyszenia i organizacje 176
tapety 176
obszar przygraniczny 174
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 174
15203753 174
13 173
komunikacja 172
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 172
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 172
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 172
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 171
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 170
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 170
77717904 170
zespoly artystyczne 169
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 169
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 168
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 168
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 168
49037550 168
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 167
61848725 166
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 165
1890153 165
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 164
83009411 164
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 163
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 163
64702354 163
18341305 163
43637318 163
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 162
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 161
rada gminy 160
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 160
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 160
94127667 159
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 158
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 158
50423822 158
88356866 157
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 155
79f69230354b71206fb723c571cce58b 155
91951614 155
41804125 155
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 154
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 154
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 154
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 154
31505775 154
2017 - Wybory uzupełniające 153
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 152
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 151
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 151
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 151
oswiadczenia majatkowe 2015 151
29437828 151
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 150
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 149
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 149
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 149
55698257 149
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 148
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 148
30781401 148
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 147
94686102 147
23526617 147
80807075 147
76936223 146
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 145
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 145
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 145
56445286 145
96995197 145
33864833 145
37857430 145
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 144
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 144
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 144
91660233 144
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 143
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 143
9776218 143
53492196 143
39996664 143
9543903 143
24790050 143
68515130 142
32434603 142
58030739 142
11 142
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 141
54622189 141
51257731 141
65043455 141
IFrameManager 140
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 140
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 140
26375150 140
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 139
28565340 139
36579613 139
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 138
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 138
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 138
6547884cea64550284728eb26b0947ef 138
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 138
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 138
7155151 138
26600653 138
97907875 138
41329744 138
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 137
39189659 137
13728681 137
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 136
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 136
69854477 136
29284578 136
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 135
11953993 135
59594775 135
65002542 135
77457779 135
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 134
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 134
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 134
96204523 134
54887450 134
20476231 134
17634047 134
16512377 133
9020112 133
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 132
e68879a4839773d105f0689875dace83 132
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 132
99518901 132
38089055 132
31005869 132
1 132
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 131
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 131
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 131
60203258 131
9228953 131
26033261 131
whatsnew 130
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 130
79768593 130
75704222 130
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 129
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 128
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 128
56783039 128
70130822 128
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 127
88997807 127
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 126
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 126
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 126
82352903 126
45756654 126
2 126
71699356 125
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 124
14 124
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 123
12 123
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 122
95422935 122
id 122
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 121
63707305 121
27138799 121
75651551 119
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 118
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 117
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 115
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 115
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 115
96592330 114
87513721 114
privacy 93
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 81
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 79
company 76
2704-zapytanie-ofertowe 74
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 65
strona188 63
Aktualności 55
Konsultacje 53
contact 50
Formy Pomocy 46
regulamin organizacyjny urzedu 38
strona186 34
naboor pracownikow 30
Świadczenia rodzinne 30
Pomoc Społeczna 29
Projekt 29
oswiadczenia majatkowe 2016 28
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 26
Świadczenie wychowawcze (500+) 26
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 26
Fundusz alimentacyjny 23
start 22
Karta dużej rodziny 22
Przeciwdziałanie przemocy 22
Jednorazowe świadczenie 20
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 19
1-aktualnosci 18
Zasiłek dla opiekuna 16
Zasiłek pielęgnacyjny 14
Specjalny zasiłek opiekuńczy 14
Świadczenie rodzicielskie 13
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 12
Regulamin organizacyjny 6
Regulamin pracy 6
Statut 4
Majątek 4
guestbook 3
Plany i programy 3
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
Regulamin pracy 2
Plany i programy 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
strona7 1
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 1
Regulamin organizacyjny 1
Regulamin pracy 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 7066 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM