rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Niedziela, 19.09.2021
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1208052
polec strone 334778
Strona główna 191694
Zamówienia publiczne 140152
Nieruchomości 94195
Nabór pracowników 78285
Zamówienia publiczne - szczegóły 74077
Dotacje na zadania publiczne 72034
Urząd Gminy 28684
Uchwały i zarządzenia 27955
Dane Publiczne 24246
Praca Urzędu 22341
Gmina 20690
Druki do pobrania 20315
Informacje o innych zamówieniach 18746
Uchwały Rady Gminy 18459
Rada Gminy Krzyżanowice 18394
Młodzieżowa Rada Gminy 15915
Zamówienia publiczne - archiwum 14564
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 13152
Prawo miejscowe 12616
Jak szukać 12397
Statystyka strony 11642
Oświadczenia majątkowe 11357
Inne ogloszenia i informacje 11325
Informacje i ogłoszenia 10230
Wójt Gminy 10137
Jednostki Organizacyjne Gminy 10133
Załatwianie spraw 9557
Nabór pracowników - Archiwum 9041
Instrukcja obsługi BIP 9040
Budżet gminy 8767
Ośrodek Pomocy Społecznej 8508
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 8495
Urząd Stanu Cywilnego 8459
Sekretarz Gminy 8369
Jednostki Pomocnicze 8032
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 7963
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 7929
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 7839
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 7777
Mapa witryny 7466
Skarbnik Gminy 7386
Wybory samorządowe 7364
Komisje Rady Gminy 7148
Redakcja 7057
Szukaj 6850
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 6770
Referat Gospodarki Przestrzennej 6297
Webmaster 6244
Kierownictwo Urzędu Gminy 6226
Zastrzeżenia 6196
Procedury prawne 6162
Dokumenty programowe 5963
Polityka prywatności 5949
Referaty urzędu 5917
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 5661
Referat Organizacyjny 5641
Tworków 5519
Referat Budżetu i Finansów 5452
strona83 5389
Statut gminy 5365
Sprawozdania i opinie 5292
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5239
Struktura Urzędu Gminy 5237
Rok 2010 5115
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 5089
Krzyżanowice 5074
Chałupki 5064
Linki 5062
strona132 4985
Kontakt - dojazd 4970
oswiadczenia majatkowe 2013 4967
Majątek Gminy 4720
Samodzielen stanowiska 4655
Opłaty, czynsze i podatki 4558
Oświadczenia majatkowe 2014 4501
Wybory parlamentarne 4492
Rok 2012 4486
Zastępca Wójta Gminy 4418
Plany postępowań 4411
Bolesław 4378
Nabór pracowników 4298
Bieńkowice 4284
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4277
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 4262
Rok 2009 4250
Rok 2011 4185
Rok 2010 4117
Regulamin pracy Urzędu Gminy 4111
Oświadczenia majątkowe 2016 4102
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4093
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 4073
Rok 2009 4068
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 4061
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 4054
Rok 2013 4025
Rok 2008 4012
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 4005
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3994
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3991
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3968
Oświadczenia majątkowe 2015 3964
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3960
Owsiszcze 3937
Przyznanie mieszkania komunalnego 3907
strona128 3906
Rok 2008 3902
Zabełków 3887
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3884
Rok 2010 3866
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3855
Gminna Biblioteka Publiczna 3851
Roszków 3846
Szkoły Podstawowe 3845
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3829
Regulamin organizacyjny urzędu 3821
Rozgraniczenie nieruchomości 3798
Rok 2013 3766
Rok 2007 3759
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3755
Rok 2016 3729
Przedszkole w Bieńkowicach 3727
Rok 2005 3725
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3705
Pozostałe jednostki i instytucje 3690
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 3664
Rok 2006 3646
Uchwały 3634
Wymeldowanie z pobytu stałego 3629
Rok 2014 3625
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3623
Podział nieruchomości 3615
Nowa Wioska 3613
Zameldowanie na pobyt czasowy 3612
Sporządzenie aktu urodzenia 3609
Rok 2016 3607
Sporządzenie aktu zgonu 3596
Komisja Do Spraw Społecznych 3592
Rok 2015 3592
Rok 2014 3576
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3575
Statut Urzędu Gminy 3575
Przedszkola 3572
Zameldowanie na pobyt stały 3562
Przedszkole w Tworkowie 3557
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3556
Rejestr Działalności Regulowanej 3553
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 3552
oswiadczenia majatkowe 2009 3548
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3532
Przedszkole w Krzyżanowicach 3526
Rok 2007 3521
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 3517
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3516
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3507
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3504
Przedszkole w Chałupkach 3485
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3484
Rok 2012 3474
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3456
Rudyszwałd 3454
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 3449
Rok 2015 3438
Komisja Rewizyjna 3428
Pozostałe opłaty 3419
Rok 2011 3417
Rok 2017 3414
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3409
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3408
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 3402
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3399
Rok 2009 3377
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3372
Straż Miejska 3369
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3347
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3347
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3316
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3312
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3308
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3285
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3269
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3241
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3241
Rok 2006 3236
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 3223
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3213
oswiadczenia majatkowe 2006 3209
Rok 2017 3199
Rok 2011 3196
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3193
Rok 2008 3147
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3134
Statut 3101
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3100
Rok 2019 3087
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 3076
oswiadczenia majatkowe 2007 3075
Rok 2006 3067
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 3062
2006 3061
Rok 2005 3038
Rok 2007 3038
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 3036
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 3033
oswiadczenie majatkowe 2009 3013
Wybory prezydenckie 3009
Zarządzenia 3003
2007 2976
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2974
2015 2965
Statut 2961
Podatek rolny 2957
2008 2942
Podatek od Środków transportowych 2931
RODO 2930
oswiadczenie majatkowe 2008 2863
Majątek 2009 2863
oswiadczenia majatkowe 2002 2850
oswiadczenia majatkowe 2003 2834
Język migowy 2832
Oświadczenia majątkowe 2018 2824
Plany i programy 2814
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2781
Regulamin pracy 2773
2011 2772
Rok 2011 2760
Rejestry, ewidencje, archiwa 2742
Regulamin organizacyjny 2738
Podatek leśny 2735
Wyniki kontroli 2734
Regulamin organizacyjny 2733
wodociagi 2732
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2718
Regulamin pracy 2713
Rok 2005 2700
oswiadczenia majatkowe 2005 2690
Statut 2685
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2682
Oświadczenia majątkowe 2019 2661
Rok 2018 2637
2007 2633
oswiadczenia majatkowe 2004 2629
Oświadczenia majątkowe 2017 2628
Majątek 2616
Rok 2019 2612
Majątek 2590
Statut 2540
Regulamin pracy 2535
Statut 2534
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 2526
2014 2522
Plany i programy 2516
Regulamin pracy 2506
Regulamin organizacyjny 2497
strona6 2491
Majątek 2489
Statut 2472
Plany i programy 2470
Regulamin organizacyjny 2450
Majątek 2408
Plany i programy 2405
Statut 2403
Regulamin organizacyjny 2392
Majątek 2383
Regulamin organizacyjny 2374
Plany i programy 2371
Regulamin pracy 2370
Statut 2364
Majątek 2355
2010 2344
Regulamin organizacyjny 2336
Statut 2334
Majątek 2330
Referendum ogólnokrajowe 2322
Rok 2006 2319
Rok 2012 2318
2016 2318
Regulamin pracy 2304
Regulamin pracy 2302
Rok 2018 2299
2004 2290
Plany i programy 2280
Rok 2012 2270
Statut 2266
Statut 2265
Archiwum 2262
Majątek 2247
2015 2246
2002 2241
Regulamin pracy 2239
2012 2220
Statut 2218
zarzadzenia wojta 2208
Statut 2195
strona4 2186
Statut 2186
Regulamin organizacyjny 2181
2013 2175
Majątek 2174
Plany i programy 2174
Plany i programy 2156
2011 2155
strona2 2150
2009 2148
Plany i programy 2147
Plany i programy 2140
strona6 2135
Statut 2131
Majątek 2130
Majątek 2129
Regulamin organizacyjny 2125
2003 2099
2007 2094
Majątek 2092
wybory pe 2009 2091
strona3 2088
Rok 2020 2088
strona5 2087
Regulamin pracy 2087
Regulamin organizacyjny 2082
2001 2078
Regulamin organizacyjny 2066
Majątek 2056
2011 2043
2009 2040
2012 2036
2006 2035
2017 2033
2000 2029
2005 2027
2010 2027
Regulamin pracy 2026
strona6 2025
Regulamin pracy 2020
Statut 2017
Rok 2020 2007
2000 2004
strona4 2000
2008 1999
2008 1998
2007 1989
2001 1983
2005 1967
strona2 1963
2003 1959
strona4 1958
2006 1957
2004 1956
2002 1949
strona5 1941
strona6 1940
Protokoły Sesji Rady Gminy 1937
Konsultacje 1936
strona5 1935
2014 1927
Oświadczenia majątkowe 2020 1905
strona3 1894
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1883
2014 1874
zamowienia ogl 1869
strona4 1850
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 1829
2015 1828
strona6 1815
Rok 2013 1814
Budżet 2009 1813
2014 1809
strona5 1808
Rok 2013 1792
Aktualności 1774
wybory pe 1703
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1679
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1677
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1669
wybory pe 2009 1664
Budżet 2010 1659
2015 1654
testowa12 1640
Rok 2014 1631
testowa13 1611
Rok 2014 1611
testowa15 1596
testowa19 1589
Rok 2017 1583
testowa16 1573
testowa20 1572
Poprzednia wersja serwisu 1558
testowa17 1551
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1551
2017 1551
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 1551
imdkrmsbky 1546
Rok 2015 1546
2018 1540
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1532
testowa11 1527
wybory pe 1527
Rok 2015 1526
testowa14 1517
uttmpkge 1517
zqphdzsds 1517
lornuive 1510
qzltzdoa 1502
Archiwum 1478
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1471
mpfubhzq 1471
nhwgkcsbh 1469
fhuonwdzbjq 1467
ckiaobcxe 1466
xsfwlqjid 1465
he 1451
poezja 1447
ybmwibxpm 1445
qvnzanwjcam 1439
strona137 1439
tcctucan 1438
etta 1433
afohnvmwrwt 1429
fxrpizhudwbi 1428
ftkpapaxsjoscji 1428
ssnuzhyxmwe 1427
rei-kinemat 1427
wvbjhwaap 1426
hoezja 1425
Rok 2017 1425
azpdxzidvo 1423
mislgznfncywin 1421
yagutgczdsfvgn 1421
ioezja 1418
nej w Bch 1418
ikzgxvwvyysjt 1414
09b 1414
stviihbzqe 1413
xctxkltk 1408
jak a 1408
indux 1408
kwmqkiphx 1407
sszsbqjqgbanir 1406
qqgrpogwhagxlz 1405
ezlxbjfvcejeirpt 1404
bdnmgrrcqdtypfv 1401
otshoqdoftduy 1398
vviliblsxtmgry 1396
ecyilymexlm 1396
xlwmxxhzazp 1395
ihjcnrvzvios 1394
ptvjuxxtzi 1393
bppqrdbj 1393
pvcqswvju 1393
strona56 1393
wozfzddwodpythwy 1392
pwlzmirkpn 1392
juqfohypzarkxif 1392
itqfuaifdn 1391
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1383
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1382
efkfafmi 1382
2016 1381
zawarcie zwiazku malzenskiego 1379
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1379
vlhsbhuzbxw 1379
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1378
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1378
bqudjqakrbgldp 1378
llmglluxcn 1377
338e 1377
8f7150 1375
Rok 2018 1375
nsfmfdsuchyr 1371
2019 1371
cgbhlhruegnn 1370
jzvufkimhavt 1370
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1369
ormctuldung 1369
rada gminy krzyzanowice 1369
x 1369
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1368
lffnpkuivczx 1368
chwazqlmhqillexc 1368
ba8153407191791390c3eb19fe7 1365
cpvripoypjrz 1365
zags 1364
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1363
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1363
2018 1363
umedhyzczbu 1360
kallcfhtrmdstm 1360
cumifggvofwpfny 1359
hzehkflqsaoxanhe 1356
gykmrtqgs 1355
stdona6 1355
inder 1354
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1351
iusmxnhkhwyp 1351
qhwcqdyr 1351
Rok 2017 1350
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1349
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1347
2463 1347
putxisgqip 1345
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1344
hoyaekjo 1343
9c5ur8fee8ak714na23a 1343
3 1343
prawo mne publiczne 1343
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1341
bmspgshmlmz 1341
menu 1340
elhwpmpbxhq 1338
c8t8cacb8d2a6 1338
ocwimjto 1333
page427 1329
strona130 1329
krckmwdfjetgzpk 1327
oa-marzen 1327
370p8d 1326
hceaa5b2cb118e5 1325
oswiadczenia majatkowe 2008 1323
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1322
eqlzofxae 1321
fhqkmvoisafz 1321
4484-Krajobraz-Zimowy 1321
urznA-la-Une 1320
fpjnwtcqatwpxbe 1319
12-rodinca 1317
10907813b97e249163587e6246612e21 1316
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1316
djdymkljcaq 1316
8fa97507 1316
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1314
rfcakvnjwuy 1314
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1312
haqlrxzoq 1311
Archiwum 1311
rudyszwalh solectwo 1308
Spenden fuer Pakistan 1307
lhswtgutypmcsssv 1305
prawo miej 1303
Formy Pomocy 1303
jihmhkehumurg 1300
koledy 1299
denvtynazzduifzt 1299
oajatkowego 1298
nrtpofwecofxhyn 1296
strny-www 1296
8 gminy krzyzanowice 1296
xxiintrt 1296
jpsrpbzljoydbyc 1295
dapubliczne 1294
eavtldcmx 1292
jjywzgmsduceulka 1291
tykalsliony 1290
main 1290
redakcDa 1288
vksjwlicisgn 1288
7892 1285
6ler265rde9a4fi3ab 1284
2018 1283
hcywe 1279
avrmxtlkosz 1276
julyiracy urzedu 1276
2016 - Wybory uzupełniające 1275
propositions-0 1274
rMdakcjh 1272
hmarsacvud 1267
xkmsbchpjioj 1266
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1266
rubjajoczfzee 1265
cata szukac 1265
phcxgjdj 1264
enmjudnjvq 1262
mapa yitryny 1259
hutguwllbmc 1259
ewwSkr y und Strategien 1258
etito-a13 1258
solectwo gorki slaskie 1258
2nf raje20l5b 1257
cnbyapxniiwi 1256
issvigyqhgv 1254
strona58 1253
strzezenia 1251
DrivewayTestimona4 1251
mapa es-etInstituts 1250
informBeratung 1249
qqvhfewkutselzwj 1247
speyside-malt-scotch-whisky 1246
iejestr zmian 1246
239-hereinspaziert-pampa-live 1246
pickmeup online 1244
ronde 1244
rujestr zmian 1240
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1240
zaktrzezenia 1240
riwoysmiu 1239
etzszgtvvkvjlhme 1236
dqwguyihhr 1233
iqkwfkmdvquggtn 1232
odlacmjmiyg 1232
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1229
ihewnrhwstsj 1228
nabor pracownikow 1227
azsrbnxxyzejsj 1227
oswiadczenia majatkowe 1225
sprawodania 1224
wawsgrony 1223
06aa6eb1b53v58b37 1223
ivefktqw 1222
rada gminy krzanowice 1219
analiza wskaznikow 1219
ajpuafudt 1218
iuvxoybwlml 1215
mzqgcbmtlfbikyih 1214
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1214
qwkotdlfyim 1212
tydkgogrnspsycgi 1211
nieruchomosci 1209
lkyaxvupapetes 1207
rclhdzrhinxupdna 1205
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1204
miny krzyzanowice 1203
mweeddplaty czynsze i podatki 1201
option 1201
plany 5 1201
uexektam 1200
xowdagcwytya 1199
statut biblioteka publiczna 1199
poezage dans la lune 1198
adjhzqwq 1198
lriyayxjdc 1196
wcipezrse 1194
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1193
gbafrtwryelqr 1193
tag 1192
regolamin pracy wodociagi 1191
ulmuqccmeq 1189
rwrsqackx 1187
przedszkole w nedzy 1186
ujaabgomwr 1184
kierownictwo urzedu gminy 1180
ztvtglopfx 1180
ospmoimmknabdq 1180
ghuycbucjc 1179
woirrmcdboru 1178
skwarcmisdhlinmz 1178
kfduotspgd 1175
izrskekkzo 1175
Projekt 1173
plany i programy wodociagi 1172
qlencjnclmof 1172
bnnquxjibpcwukz 1171
prxvnrgywadbln 1171
gtbpanelrhvycchh 1171
fqubkvkm 1170
exnzzosebntm 1168
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1167
efpyazcvbklnerzu 1167
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1167
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1166
rejestrzmian 1162
Rejestr instytucji kultury 1161
Petycje 1159
galleria 1156
nubzozqpu 1154
yzygkxykrr 1154
fyugzcqgpgeaqbz 1154
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1154
pdilznigk 1153
xutkrrghzjwvshur 1153
Przeciwdziałanie przemocy 1153
mkqwgqpqlrbob 1151
komisje rady gminy 1151
Rok 2021 1150
hnxplxeal 1149
jvqmonvhaoxeknoc 1141
phyumdank 1141
rcicjzsasci 1140
yjttbhwdruk 1140
bdlilkwwph 1140
xfkldiclefhzwh 1138
oswiadczenia majatkowe 2012 1137
ocakxgjn 1136
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1135
urridbgujcc 1134
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1133
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1132
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1130
uccockhoz 1130
2017 - Wybory uzupełniające 1129
kqajnmafgefuwhn 1127
vwzylaqzteip 1127
oswiadczenia majatkowe 2010 1125
jednostki orgOigacyjne gminy 1122
loswptyhxnufqhz 1120
fotkkwpec 1120
ilkkyajsck 1120
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1117
mqzvteuocfyfdwno 1117
yogdhmksdwvcaoo 1117
grufekuoicnf 1116
khjxrsrjwu 1115
cptejmmrvc 1114
test 1114
epzpsxoivkn 1112
jqbvuditir 1112
kkacuptqtbfxhbg 1109
jak to zalatwic 1108
ukgimcnmfgkl 1108
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1107
aegszmfcsoe 1106
Raport o stanie Gminy 1105
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 1102
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1100
lkcafbmwh 1098
strona102 1097
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1094
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1090
uploadtest 1086
Konsultacje - 2017 1086
ipkmaxrozmtyclu 1084
album 1084
aktualnosci szczegoly 1083
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1082
aciwsxjqvtkp 1081
fhiaxkjvhbxn 1080
Deklaracja dostępności 1080
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1079
vuqklgkylow 1078
czaqhkkovcqkkp 1078
ihzthzhkdodyit 1078
ldryuknnvnmwi 1078
nqcujyks 1077
uqknihdmhlqssv 1076
RODO 1073
icqwjghhs 1072
wgzembdvoelqvett 1071
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1071
uprwljwm 1070
lyduprsbypuxiu 1069
ujqjktjdcvnh 1064
Pomoc Społeczna 1060
vnsqemow 1058
strona111 1057
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 1056
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 1054
Rok 2018 1050
Spisy powszechne 1050
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 1049
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 1046
inne i informacje 1044
bfxbmbiqxecw 1040
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 1039
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 1038
je-media-player 1037
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 1036
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 1036
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 1036
strona103 1035
ojfrcimxgohx 1032
strona98 1032
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 1031
xcadfhyhtcizfgwa 1030
yoridmctxlcn 1029
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 1029
strona127 1028
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 1027
Rok 2018 1027
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 1026
strona104 1026
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 1024
strona119 1023
strona105 1023
strona85 1022
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 1018
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 1018
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 1017
strona88 1016
Świadczenia rodzinne 1016
strona118 1015
strona109 1013
strona100 1013
strona2 1013
strona107 1010
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 1009
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 1008
strona84 1007
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 1005
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 1002
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 1002
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 1000
strona110 1000
2019 1000
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 999
Fundusz alimentacyjny 999
Świadczenie wychowawcze (500+) 999
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 998
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 998
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 996
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 996
strona117 996
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 995
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 995
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 994
strona120 992
strona123 991
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 989
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 988
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 988
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 987
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 987
strona78 986
fck about 985
strona130 983
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 983
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 981
strona99 981
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 980
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 980
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 979
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 975
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 975
postacie historyczne 975
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 974
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 973
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 973
strona106 973
strona122 973
Zasiłek dla opiekuna 973
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 971
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 971
c929f2210333206f417e3862f431776d 970
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 970
strona114 970
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 969
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 969
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 968
strona87 968
strona124 967
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 965
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 964
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 962
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 961
strona112 961
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 961
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 960
strona89 960
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 959
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 959
strona97 958
strona1 956
956
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 955
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 955
Rok 2019 955
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 954
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 954
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 953
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 952
a4380923dd651c195b1631af7c829187 951
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 951
Specjalny zasiłek opiekuńczy 951
531db99cb00833bcd414459069dc7387 950
Karta dużej rodziny 949
Świadczenie rodzicielskie 948
strona125 947
Sprawozdania roczne 943
tv 939
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 938
strona126 938
strona86 935
Zasiłek pielęgnacyjny 934
strona121 931
strona116 931
2019 930
strona115 929
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 922
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 917
b2330fc4531de135266de49078c270dd 915
strona113 914
strona90 910
strona108 908
strona81 908
informacje ogolne 905
721e049e9903c3a740c4902878c99923 903
strona101 900
b59442085644532ef03417a3e5a76437 894
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 889
herb 887
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 886
Regulamin organizacyjny 883
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 881
Plany i programy 876
strona1 874
RODO 871
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 869
Rok 2019 867
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 864
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 864
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 861
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 860
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 858
Plany i programy 854
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 853
strona173 853
Dobry start 853
gsd 852
Regulamin pracy 851
zameldowanie czasowe 849
Konsultacje - 2019 847
Regulamin organizacyjny 846
Plany i programy 846
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 844
010e406df2463597c58286a93f8b3160 844
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 844
Regulamin pracy 842
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 841
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 835
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 829
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 827
wirtualne panoramy 825
e kartka 825
Regulamin organizacyjny 825
historia 824
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 823
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 822
Statut 822
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 818
Majątek 818
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 817
Regulamin pracy 817
55312eec654a75a08dc83de96adde735 813
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 812
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 806
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 801
dokumenty programowe 801
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 800
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 799
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 795
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 793
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 793
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 792
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 792
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 791
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 789
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 789
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 789
urzad gminy 789
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 788
13 787
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 786
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 785
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 784
Rok 2019 783
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 781
624ec1c881656ee6418604df2928494b 781
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 780
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 778
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 778
akty urodzenia 774
rady soleckie 773
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 772
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 772
sekap 772
83009411 772
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 771
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 770
Rok 2020 770
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 768
opieka medyczna 767
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 766
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 765
675be3930765f553975c0b140bbf0863 765
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 765
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 764
Bohumin 763
solectwa gminy 762
sciezka turystyczna 762
tapety 761
aktualnosci 758
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 757
publikacje o gminie 757
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 756
dfd786998e082758be12670d856df755 756
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 756
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 755
57914815 755
wybory prezydenckie 753
id 752
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 750
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 750
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 750
baza noclegowa 750
do utrata 750
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 749
310614fca8fb8e5491295336298c340f 748
nabor pracownikow 2 748
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 747
84f2798f05d595273de40e3046329309 747
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 747
do zniszczenie 746
kalendarz imprez 744
7155151 744
18341305 742
41329744 742
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 741
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 740
inne jednostki gminy 740
kamera internetowa 738
akty zgonu 738
do dane osobowe 738
wymeldowanie czasowego 738
wojt gminy 738
przyroda 737
plan zagospodarowania 737
88356866 737
nabycie nieruchomosci z negatywnym 736
15203753 736
Rok 2021 735
komunikacja 734
91660233 734
zabytki 733
ksiega gosci 733
srodki pozyskane 733
56783039 733
1890153 732
wymeldowanie stale 731
94127667 731
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 730
96995197 730
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 729
49037550 729
55698257 729
97921034 729
do waznosc 728
nabycie lokalu 728
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 728
kierownictwo urzedu 727
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 727
baza firm 726
usage 201506 726
94686102 726
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 725
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 725
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 725
wydanie zaswiadczenia obywatela 725
91951614 725
50423822 725
76936223 724
gminy partnerskie 723
16512377 723
IFrameManager 722
strona132 721
97907875 720
galeria 719
podatki czynsze oplaty 718
96204523 718
oferty inwestycyjne 717
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 716
9228953 715
58030739 712
wydanie zezwolenia na reklamy 711
outputhtml 711
parafie koscioly kaplice 710
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 709
pomieszczenia urzedu 708
41804125 708
ogloszenia urzedowe szczegoly 707
61848725 707
33864833 707
struktura urzedu gminy 706
11 706
54622189 705
30781401 705
krzyzanowickie gminne wiesci 704
2 704
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 703
26600653 703
przyznanie mieszkania komunalnego 702
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 700
nabycie lokalu 700
75651551 700
guestbook 700
31505775 699
23526617 697
60203258 697
9543903 697
lokalne okienko przedsiebiorczosci 696
zawarcie zwiazku malzenskiego 696
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 696
9776218 696
75704222 695
26375150 695
9219adc5c42107c4911e249155320648 694
32434603 694
rada gminy 693
70130822 693
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 692
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 692
29437828 690
28565340 690
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 689
privacy 688
2020 688
urzedy i instytucje 687
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 687
65002542 687
77457779 687
nabycie gruntu dzierzawa najem 686
43637318 686
9020112 686
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 685
17634047 685
12 685
20476231 684
skladowisko odpadow komunalnych 683
53492196 683
jednostki oswiatowe 682
56445286 682
79768593 682
54887450 682
77717904 682
29284578 682
14 682
trasy rowerowe 681
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 681
11953993 681
38089055 681
mlodziezowa rada gminy 680
zespoly artystyczne 680
wspolne przedsiewziecia 680
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 680
68515130 679
87513721 679
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 677
59594775 677
64702354 676
37857430 676
31005869 676
1 676
36579613 675
39996664 674
strona188 674
obszar przygraniczny 672
rozgraniczenie nieruchomosci 671
wydanie zezwolenia na wycinke 671
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 671
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 671
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 670
69854477 670
zameldowanie na pobyt staly 668
82352903 667
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 666
Sprawozdania roczne 666
whatsnew 664
80807075 664
przyznanie dodatku mieszkaniowego 663
nadanie numeru porzadkowego 663
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 663
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 663
95422935 663
zmiana wpisu ewidencji 662
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 662
do pierwszy 661
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 661
51257731 661
13728681 660
88997807 660
podzial nieruchomosci 659
skreslenie z ewidencji 659
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 659
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 659
24790050 659
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 658
96592330 658
stowarzyszenia i organizacje 657
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 657
99518901 657
71699356 657
26033261 657
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 656
45756654 656
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 654
27138799 653
39189659 652
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 651
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 649
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 648
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 648
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 645
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 644
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 644
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 643
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 643
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 643
oswiadczenia majatkowe 2015 643
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 642
65043455 640
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 639
Wybory Prezydenckie - 2020 637
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 636
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 636
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 636
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 635
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 634
6547884cea64550284728eb26b0947ef 634
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 633
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 631
ogolnodostepne obiekty sportowe 629
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 629
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 629
258e130476290221f597c56d351224b6 629
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 628
company 628
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 627
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 627
63707305 627
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 626
79f69230354b71206fb723c571cce58b 626
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 626
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 625
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 625
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 624
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 623
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 623
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 621
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 620
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 619
contact 619
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 617
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 617
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 617
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 616
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 614
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 614
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 614
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 612
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 612
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 611
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 610
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 609
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 609
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 608
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 607
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 606
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 604
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 602
Konsultacje - 2018 601
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 599
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 598
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 597
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 597
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 597
e68879a4839773d105f0689875dace83 594
nagrania sesji kadencja 2018 2023 592
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 591
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 590
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 590
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 589
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 588
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 588
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 587
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 587
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 587
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 583
start 583
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 582
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 582
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 580
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 580
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 580
strona186 580
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 579
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 579
2020 579
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 578
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 573
Sprawozdania roczne 571
2704-zapytanie-ofertowe 570
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 569
Rejestr petycji 569
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 568
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 568
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 566
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 559
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 551
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 551
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 550
2021 547
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 546
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 543
1-aktualnosci 543
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 540
oswiadczenia majatkowe 2016 526
Konsultacje - 2020 526
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 524
naboor pracownikow 514
regulamin organizacyjny urzedu 503
Rok 2020 490
strona209 477
Spis rolny 2020 476
Rok 2020 469
dev 466
strona7 456
Rok 2021 446
strona231 441
strona220 437
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 424
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 417
sesje20182023 417
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 414
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 409
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 407
b18e8fb514012229891cf024b6436526 404
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 404
sesje kadencji 2018 2023 398
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 396
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 395
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 392
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 391
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 390
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 387
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 383
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 382
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 381
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 381
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 381
5878531649e31dd68c52529e00059976 380
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 379
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 378
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 378
Dostępność 378
Oświadczenia majątkowe 2021 378
138aab288c363726990120413c62acee 377
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 377
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 377
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 376
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 375
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 375
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 375
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 374
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 374
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 373
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 371
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 371
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 370
076ccd93ad68be51f23707988e934906 368
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 363
dp konsultacje 362
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 360
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 359
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 356
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 353
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 348
4be49c79f233b4f4070794825c323733 336
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 329
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 302
Wybory Prezydenckie - 2015 301
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 286
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 286
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 279
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 276
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 276
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 275
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 273
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 272
be3b0b544433b768685e3436621590ff 272
outline 272
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 271
inquiry 271
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 270
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 270
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 270
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 268
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 267
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 267
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 266
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 265
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 265
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 263
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 263
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 263
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 262
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 262
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 262
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 262
662a2e96162905620397b19c9d249781 262
77143919d1234297079f075357988f3b 261
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 261
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 260
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 260
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 259
298f587406c914fad5373bb689300433 259
36165c62f7b7df72863d470d73302627 259
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 259
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 258
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 258
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 257
42dab56861d81108ee356d037190c315 256
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 256
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 256
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 256
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 256
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 255
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 255
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 255
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 254
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 253
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 253
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 253
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 253
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 253
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 253
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 252
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 252
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 252
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 251
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 251
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 251
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 251
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 251
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 250
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 250
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 250
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 250
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 250
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 249
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 249
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 249
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 248
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 247
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 247
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 247
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 247
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 246
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 246
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 246
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 246
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 245
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 245
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 245
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 245
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 245
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 244
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 244
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 243
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 243
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 243
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 243
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 242
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 241
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 241
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 241
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 240
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 239
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 239
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 238
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 238
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 237
2021 237
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 236
0613239e122094abb4ef998c01d16958 236
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 236
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 236
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 236
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 233
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 233
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 233
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 232
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 229
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 227
a753a43564c29148df3150afb4475440 226
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 225
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 225
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 220
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 215
Konsultacje - 2021 211
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 206
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 204
strona5 197
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 195
Rok 2021 194
strona6 189
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 183
strona128 183
Rok 2021 183
Inne dokumenty 171
Raporty jednostek 161
370p8d 143
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 136
budzet gminy 133
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 116
login 105
protocol 79
uchwaly rady giminy 2020 71
zamowienia szczeg 60
login index 46
setp1 43
iframe 38
borrowxx 37
file-manager 22
about 21
sitemap 21
fck dtd test 20
ckfinder 20
rssmap 20
readonly 19
h authenticate 19
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
+like+Gecko)+Chrome/83.0.4103.116+Safari/537.36 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 11642 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM