rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Wtorek, 05.07.2022
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1389822
polec strone 341255
Strona główna 207358
Zamówienia publiczne 147030
Nieruchomości 101295
Nabór pracowników 81726
Dotacje na zadania publiczne 80857
Zamówienia publiczne - szczegóły 77198
Uchwały i zarządzenia 31130
Urząd Gminy 31006
Dane Publiczne 26492
Praca Urzędu 24583
Gmina 22483
Druki do pobrania 21748
Rada Gminy Krzyżanowice 20897
Informacje o innych zamówieniach 20330
Uchwały Rady Gminy 20131
Młodzieżowa Rada Gminy 16209
Zamówienia publiczne - archiwum 15284
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 14662
Jak szukać 14366
Prawo miejscowe 13944
Statystyka strony 13017
Oświadczenia majątkowe 12507
Inne ogloszenia i informacje 11956
Jednostki Organizacyjne Gminy 10899
Informacje i ogłoszenia 10822
Wójt Gminy 10482
Załatwianie spraw 10439
Instrukcja obsługi BIP 10219
Nabór pracowników - Archiwum 9389
Budżet gminy 9348
Ośrodek Pomocy Społecznej 9240
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 9092
Urząd Stanu Cywilnego 8853
Sekretarz Gminy 8667
Mapa witryny 8611
Jednostki Pomocnicze 8545
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 8513
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 8467
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 8358
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 8333
Redakcja 8293
Skarbnik Gminy 7702
Wybory samorządowe 7683
Komisje Rady Gminy 7514
Szukaj 7401
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 7193
Webmaster 7187
Zastrzeżenia 7122
Polityka prywatności 6884
Referat Gospodarki Przestrzennej 6668
Kierownictwo Urzędu Gminy 6658
Procedury prawne 6526
Dokumenty programowe 6448
Referaty urzędu 6362
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 6045
Referat Organizacyjny 5947
Plany postępowań 5879
Tworków 5869
Statut gminy 5760
Referat Budżetu i Finansów 5753
Sprawozdania i opinie 5723
Struktura Urzędu Gminy 5633
strona83 5612
Linki 5493
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5463
Chałupki 5460
Rok 2010 5451
Kontakt - dojazd 5411
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 5406
Krzyżanowice 5357
oswiadczenia majatkowe 2013 5196
strona132 5177
Majątek Gminy 5050
Opłaty, czynsze i podatki 5004
Samodzielen stanowiska 4987
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 4914
Oświadczenia majatkowe 2014 4845
Wybory parlamentarne 4781
Rok 2012 4768
Zastępca Wójta Gminy 4766
Bieńkowice 4736
Bolesław 4646
Nabór pracowników 4607
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 4537
Rok 2009 4511
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4452
Rok 2011 4437
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 4417
Regulamin pracy Urzędu Gminy 4403
Rok 2009 4397
Oświadczenia majątkowe 2016 4393
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 4375
Rok 2010 4358
Gminna Biblioteka Publiczna 4331
Rok 2013 4306
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 4298
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4281
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 4276
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 4269
Oświadczenia majątkowe 2015 4258
Owsiszcze 4235
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 4233
Rok 2008 4233
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 4210
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 4209
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 4193
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 4176
Przedszkole w Tworkowie 4166
Rok 2008 4165
Zabełków 4158
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 4156
Przyznanie mieszkania komunalnego 4140
Regulamin organizacyjny urzędu 4135
Przedszkole w Bieńkowicach 4126
Szkoły Podstawowe 4121
Roszków 4118
Rok 2010 4097
strona128 4096
Rok 2013 4071
Rok 2016 4043
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 4027
Rok 2005 4026
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 4019
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 4010
Rozgraniczenie nieruchomości 3991
Rok 2007 3990
Pozostałe jednostki i instytucje 3977
Uchwały 3971
Rejestr Działalności Regulowanej 3934
Nowa Wioska 3931
Rok 2016 3900
Zameldowanie na pobyt czasowy 3893
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 3893
Statut Urzędu Gminy 3891
Rok 2006 3886
Przedszkole w Chałupkach 3883
Rok 2014 3880
Komisja Do Spraw Społecznych 3876
Rok 2014 3871
Przedszkola 3870
Przedszkole w Krzyżanowicach 3848
Sporządzenie aktu urodzenia 3838
Wymeldowanie z pobytu stałego 3834
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3831
Zameldowanie na pobyt stały 3831
Rok 2015 3830
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3816
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3815
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 3811
Podział nieruchomości 3809
Sporządzenie aktu zgonu 3801
Pozostałe opłaty 3798
Rok 2012 3768
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3761
Rok 2007 3756
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3744
Rok 2015 3734
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 3732
Rudyszwałd 3713
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3711
oswiadczenia majatkowe 2009 3706
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3698
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3685
Rok 2017 3682
Rok 2011 3666
Komisja Rewizyjna 3663
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3653
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3634
Straż Miejska 3620
Rok 2009 3619
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3599
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3585
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3582
RODO 3576
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3565
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3564
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3541
Rok 2017 3532
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3524
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3515
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 3512
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3491
Rok 2006 3471
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3459
Statut 3425
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3424
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3420
Rok 2011 3420
Rok 2019 3415
oswiadczenia majatkowe 2006 3402
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3385
Rok 2008 3372
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3368
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 3327
2006 3320
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 3318
Wybory prezydenckie 3318
Rok 2006 3309
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 3306
2007 3301
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3299
Zarządzenia 3293
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3266
oswiadczenia majatkowe 2007 3262
Rok 2007 3261
Rok 2005 3254
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 3249
2015 3243
Podatek rolny 3220
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 3211
Statut 3211
2008 3201
oswiadczenie majatkowe 2009 3183
Oświadczenia majątkowe 2018 3180
Podatek od Środków transportowych 3165
Oświadczenia majątkowe 2019 3140
Język migowy 3119
Majątek 2009 3094
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 3073
Plany i programy 3045
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 3042
oswiadczenie majatkowe 2008 3029
Regulamin pracy 3015
oswiadczenia majatkowe 2002 3013
Oświadczenia majątkowe 2017 3011
Rok 2005 2995
Rok 2011 2994
oswiadczenia majatkowe 2003 2988
Regulamin organizacyjny 2986
2011 2985
Podatek leśny 2984
Rok 2019 2984
Regulamin organizacyjny 2975
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2962
Regulamin pracy 2957
Rejestry, ewidencje, archiwa 2953
Wyniki kontroli 2948
Rok 2018 2948
wodociagi 2913
Statut 2897
2007 2890
oswiadczenia majatkowe 2005 2883
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2863
Majątek 2852
Majątek 2834
Statut 2825
Statut 2797
oswiadczenia majatkowe 2004 2789
Regulamin pracy 2751
Oświadczenia majątkowe 2020 2746
2014 2742
Plany i programy 2719
Majątek 2715
Regulamin organizacyjny 2714
Statut 2709
Regulamin pracy 2708
Plany i programy 2697
Rok 2018 2694
strona6 2655
Regulamin organizacyjny 2652
Plany i programy 2631
Majątek 2615
Regulamin organizacyjny 2604
Majątek 2603
Referendum ogólnokrajowe 2602
Regulamin organizacyjny 2598
Majątek 2592
Statut 2591
Regulamin pracy 2583
Statut 2582
2010 2580
Statut 2576
Plany i programy 2575
Rok 2020 2570
Archiwum 2564
2016 2563
Regulamin organizacyjny 2560
Rok 2012 2548
Majątek 2543
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 2541
Rok 2020 2541
Regulamin pracy 2519
Rok 2006 2515
2004 2512
Regulamin pracy 2511
Plany i programy 2506
2015 2494
Statut 2489
Statut 2479
Majątek 2469
2002 2466
Regulamin pracy 2461
2009 2452
Statut 2450
Statut 2444
2013 2435
Rok 2012 2434
Plany i programy 2431
2012 2430
Statut 2415
zarzadzenia wojta 2406
Regulamin organizacyjny 2403
Majątek 2399
2007 2384
2011 2381
Plany i programy 2375
Plany i programy 2374
Plany i programy 2363
strona4 2361
Majątek 2358
Majątek 2342
Statut 2341
Regulamin pracy 2334
Regulamin organizacyjny 2326
2003 2324
strona2 2321
2001 2313
Majątek 2310
Regulamin organizacyjny 2307
2012 2304
wybory pe 2009 2302
Konsultacje 2301
2000 2300
strona6 2298
2006 2296
2007 2287
Regulamin organizacyjny 2285
Majątek 2272
2011 2269
2017 2267
2009 2259
strona3 2254
strona5 2254
Regulamin pracy 2248
2005 2248
Statut 2247
2000 2244
2010 2231
Regulamin pracy 2228
2008 2225
2008 2221
2002 2213
2001 2195
2006 2191
2004 2189
strona6 2187
2005 2184
strona5 2178
2003 2175
strona4 2172
Protokoły Sesji Rady Gminy 2172
strona2 2159
2014 2146
strona4 2118
strona5 2103
strona6 2101
2014 2082
zamowienia ogl 2073
Aktualności 2071
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2069
2015 2054
strona3 2052
2014 2033
strona4 2006
Budżet 2009 1998
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 1988
strona6 1979
Rok 2013 1978
strona5 1970
Rok 2021 1970
Rok 2013 1952
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1906
wybory pe 1892
2015 1878
Rok 2017 1847
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1839
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1833
wybory pe 2009 1832
Budżet 2010 1830
Petycje 1812
testowa20 1807
2017 1806
testowa12 1792
Rok 2014 1790
testowa13 1767
2018 1767
Rok 2014 1763
testowa15 1751
testowa19 1743
Rok 2017 1732
testowa16 1731
Poprzednia wersja serwisu 1729
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1710
Rok 2015 1710
imdkrmsbky 1708
Archiwum 1707
testowa17 1706
wybory pe 1696
qzltzdoa 1695
Rok 2021 1695
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1694
poezja 1690
testowa11 1688
he 1687
lornuive 1682
zqphdzsds 1680
uttmpkge 1679
Rok 2015 1678
testowa14 1674
vviliblsxtmgry 1648
xsfwlqjid 1647
mpfubhzq 1643
Rok 2018 1640
nhwgkcsbh 1633
ckiaobcxe 1632
qvnzanwjcam 1624
fhuonwdzbjq 1623
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1623
ybmwibxpm 1621
nsfmfdsuchyr 1621
mislgznfncywin 1619
tcctucan 1617
ssnuzhyxmwe 1616
afohnvmwrwt 1612
cgbhlhruegnn 1609
2019 1609
hoezja 1608
kwmqkiphx 1607
strona137 1605
Spisy powszechne 1605
ezlxbjfvcejeirpt 1604
iusmxnhkhwyp 1604
etta 1604
ecyilymexlm 1604
ioezja 1601
sszsbqjqgbanir 1599
wvbjhwaap 1597
qqgrpogwhagxlz 1595
rei-kinemat 1591
nej w Bch 1589
2016 1588
fxrpizhudwbi 1587
ftkpapaxsjoscji 1586
Rok 2017 1586
2018 1585
azpdxzidvo 1581
09b 1581
pvcqswvju 1580
indux 1580
jak a 1577
yagutgczdsfvgn 1574
bdnmgrrcqdtypfv 1574
chwazqlmhqillexc 1571
jzvufkimhavt 1570
stdona6 1569
2016 - Wybory uzupełniające 1569
ikzgxvwvyysjt 1568
xctxkltk 1568
stviihbzqe 1568
ihjcnrvzvios 1567
xlwmxxhzazp 1566
bqudjqakrbgldp 1563
otshoqdoftduy 1562
pwlzmirkpn 1560
bppqrdbj 1560
strona56 1560
Formy Pomocy 1556
ptvjuxxtzi 1555
zawarcie zwiazku malzenskiego 1554
itqfuaifdn 1554
8f7150 1553
efkfafmi 1550
wozfzddwodpythwy 1549
juqfohypzarkxif 1549
Deklaracja dostępności 1549
338e 1548
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1546
vlhsbhuzbxw 1546
jihmhkehumurg 1546
ormctuldung 1546
llmglluxcn 1546
prawo mne publiczne 1544
8fa97507 1542
x 1542
gykmrtqgs 1540
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1539
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1538
3 1537
Archiwum 1537
cpvripoypjrz 1535
lffnpkuivczx 1533
rada gminy krzyzanowice 1533
zags 1532
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1530
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1530
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1529
ba8153407191791390c3eb19fe7 1529
kallcfhtrmdstm 1529
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1528
inder 1527
2018 1526
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1525
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1525
bmspgshmlmz 1524
cumifggvofwpfny 1523
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1522
oa-marzen 1520
umedhyzczbu 1519
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1518
hzehkflqsaoxanhe 1518
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1517
qhwcqdyr 1509
2463 1509
putxisgqip 1508
9c5ur8fee8ak714na23a 1506
hoyaekjo 1504
ocwimjto 1503
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1500
strona130 1495
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1494
strny-www 1492
lhswtgutypmcsssv 1491
oswiadczenia majatkowe 2008 1490
menu 1490
rudyszwalh solectwo 1490
c8t8cacb8d2a6 1489
issvigyqhgv 1488
denvtynazzduifzt 1488
elhwpmpbxhq 1487
dapubliczne 1486
page427 1486
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1483
370p8d 1483
eavtldcmx 1483
hmarsacvud 1482
hceaa5b2cb118e5 1482
krckmwdfjetgzpk 1481
4484-Krajobraz-Zimowy 1481
informBeratung 1480
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1479
Raport o stanie Gminy 1479
fhqkmvoisafz 1478
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1477
12-rodinca 1477
rfcakvnjwuy 1476
jpsrpbzljoydbyc 1474
haqlrxzoq 1473
urznA-la-Une 1472
eqlzofxae 1471
fpjnwtcqatwpxbe 1468
djdymkljcaq 1465
koledy 1464
Spenden fuer Pakistan 1463
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1462
prawo miej 1462
speyside-malt-scotch-whisky 1457
zaktrzezenia 1457
xxiintrt 1457
Rejestr instytucji kultury 1457
strona58 1456
nrtpofwecofxhyn 1454
main 1454
10907813b97e249163587e6246612e21 1449
oajatkowego 1449
8 gminy krzyzanowice 1448
redakcDa 1448
jjywzgmsduceulka 1447
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1446
xkmsbchpjioj 1443
rubjajoczfzee 1443
vksjwlicisgn 1443
7892 1440
tykalsliony 1440
propositions-0 1439
hcywe 1437
6ler265rde9a4fi3ab 1436
mapa es-etInstituts 1435
avrmxtlkosz 1434
analiza wskaznikow 1432
cnbyapxniiwi 1432
cata szukac 1431
mapa yitryny 1430
rMdakcjh 1428
julyiracy urzedu 1428
phcxgjdj 1426
qlencjnclmof 1422
enmjudnjvq 1419
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1418
solectwo gorki slaskie 1418
etito-a13 1415
hutguwllbmc 1413
ewwSkr y und Strategien 1411
strzezenia 1410
2nf raje20l5b 1410
ronde 1409
qqvhfewkutselzwj 1408
pickmeup online 1407
wcipezrse 1407
ujaabgomwr 1405
Projekt 1405
DrivewayTestimona4 1403
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1397
riwoysmiu 1397
etzszgtvvkvjlhme 1396
qwkotdlfyim 1396
azsrbnxxyzejsj 1396
nieruchomosci 1395
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1395
239-hereinspaziert-pampa-live 1394
2017 - Wybory uzupełniające 1393
iejestr zmian 1391
fqubkvkm 1390
rujestr zmian 1389
option 1388
rclhdzrhinxupdna 1388
mweeddplaty czynsze i podatki 1387
ihewnrhwstsj 1387
Przeciwdziałanie przemocy 1387
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1386
odlacmjmiyg 1386
dqwguyihhr 1386
iqkwfkmdvquggtn 1384
nabor pracownikow 1382
ivefktqw 1382
oswiadczenia majatkowe 1381
sprawodania 1381
ajpuafudt 1380
wawsgrony 1379
iuvxoybwlml 1375
06aa6eb1b53v58b37 1374
rada gminy krzanowice 1374
Oświadczenia majątkowe 2021 1374
przedszkole w nedzy 1373
plany i programy wodociagi 1373
lkyaxvupapetes 1370
mzqgcbmtlfbikyih 1368
statut biblioteka publiczna 1367
tydkgogrnspsycgi 1365
lriyayxjdc 1364
plany 5 1362
xowdagcwytya 1361
tag 1359
adjhzqwq 1359
RODO 1357
poezage dans la lune 1356
izrskekkzo 1355
uexektam 1352
Sprawozdania roczne 1351
regolamin pracy wodociagi 1350
gbafrtwryelqr 1347
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1346
miny krzyzanowice 1345
rwrsqackx 1345
ulmuqccmeq 1344
skwarcmisdhlinmz 1344
oswiadczenia majatkowe 2012 1342
ztvtglopfx 1340
woirrmcdboru 1339
ghuycbucjc 1337
ospmoimmknabdq 1337
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1334
kierownictwo urzedu gminy 1334
kkacuptqtbfxhbg 1331
kfduotspgd 1329
ocakxgjn 1328
prxvnrgywadbln 1327
gtbpanelrhvycchh 1327
efpyazcvbklnerzu 1327
xfkldiclefhzwh 1324
bnnquxjibpcwukz 1323
exnzzosebntm 1323
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 1323
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1320
rejestrzmian 1317
galleria 1314
pdilznigk 1314
mkqwgqpqlrbob 1313
hnxplxeal 1310
fyugzcqgpgeaqbz 1310
vwzylaqzteip 1310
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1309
yzygkxykrr 1309
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1309
xutkrrghzjwvshur 1308
komisje rady gminy 1307
Konsultacje - 2017 1304
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1300
nubzozqpu 1299
cptejmmrvc 1299
oswiadczenia majatkowe 2010 1298
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1297
aegszmfcsoe 1295
urridbgujcc 1294
phyumdank 1294
uccockhoz 1293
yjttbhwdruk 1292
bdlilkwwph 1291
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1287
czaqhkkovcqkkp 1287
jvqmonvhaoxeknoc 1286
rcicjzsasci 1286
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1285
Pomoc Społeczna 1284
ilkkyajsck 1280
grufekuoicnf 1280
loswptyhxnufqhz 1279
fotkkwpec 1279
Rok 2018 1278
jednostki orgOigacyjne gminy 1276
khjxrsrjwu 1276
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1275
mqzvteuocfyfdwno 1274
test 1272
kqajnmafgefuwhn 1271
strona118 1269
jqbvuditir 1267
2019 1267
yogdhmksdwvcaoo 1266
epzpsxoivkn 1264
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1264
ukgimcnmfgkl 1264
ihzthzhkdodyit 1264
strona102 1258
Rok 2018 1255
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1253
lkcafbmwh 1253
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1252
album 1251
strona103 1251
aciwsxjqvtkp 1250
uploadtest 1250
jak to zalatwic 1249
icqwjghhs 1246
strona105 1244
Świadczenia rodzinne 1242
lyduprsbypuxiu 1241
ldryuknnvnmwi 1241
fhiaxkjvhbxn 1240
ipkmaxrozmtyclu 1239
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 1239
aktualnosci szczegoly 1235
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1232
vuqklgkylow 1231
uqknihdmhlqssv 1229
strona127 1227
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1224
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1224
nqcujyks 1224
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1223
Fundusz alimentacyjny 1222
wgzembdvoelqvett 1220
bfxbmbiqxecw 1220
strona111 1220
strona98 1219
uprwljwm 1217
Świadczenie wychowawcze (500+) 1217
ujqjktjdcvnh 1215
vnsqemow 1214
inne i informacje 1213
strona85 1211
strona88 1207
strona120 1207
Rok 2019 1204
yoridmctxlcn 1203
strona119 1202
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 1201
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 1199
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 1199
je-media-player 1196
strona104 1196
1194
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 1193
Zasiłek dla opiekuna 1193
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 1191
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 1191
strona109 1191
Karta dużej rodziny 1191
ojfrcimxgohx 1190
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 1187
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 1186
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 1186
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 1186
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 1185
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 1184
postacie historyczne 1183
xcadfhyhtcizfgwa 1181
strona107 1181
strona100 1179
Świadczenie rodzicielskie 1175
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 1172
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 1172
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 1170
strona78 1170
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 1169
strona117 1168
strona84 1168
strona2 1168
strona123 1166
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1166
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 1165
strona110 1165
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1165
strona99 1164
strona122 1164
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 1161
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 1160
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 1159
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 1159
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 1158
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 1156
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 1151
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 1151
strona116 1151
Zasiłek pielęgnacyjny 1150
fck about 1149
strona1 1149
strona130 1147
RODO 1147
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 1146
strona106 1146
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 1145
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 1144
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 1143
strona112 1140
strona89 1140
2019 1140
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 1138
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 1138
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 1138
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 1136
strona124 1136
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 1134
strona114 1134
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 1133
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 1132
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 1132
strona115 1130
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 1127
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 1127
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 1125
strona97 1125
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 1124
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 1123
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 1122
strona125 1122
strona126 1122
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 1121
strona87 1121
c929f2210333206f417e3862f431776d 1120
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 1118
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 1118
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 1117
531db99cb00833bcd414459069dc7387 1116
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 1115
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 1113
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 1111
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 1111
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 1110
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 1110
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 1108
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 1107
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 1106
strona113 1104
herb 1103
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 1102
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 1101
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 1100
Plany i programy 1100
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 1099
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 1099
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 1098
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 1098
tv 1098
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 1096
a4380923dd651c195b1631af7c829187 1096
strona121 1096
Regulamin organizacyjny 1096
strona86 1095
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 1094
strona90 1093
Rok 2019 1093
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 1092
informacje ogolne 1085
Regulamin organizacyjny 1081
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 1080
strona81 1077
strona108 1073
Dobry start 1073
Konsultacje - 2019 1070
Plany i programy 1068
strona101 1065
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 1062
Regulamin pracy 1060
b2330fc4531de135266de49078c270dd 1054
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 1053
Regulamin pracy 1051
Plany i programy 1051
721e049e9903c3a740c4902878c99923 1047
b59442085644532ef03417a3e5a76437 1047
Rok 2020 1046
Regulamin organizacyjny 1045
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 1041
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 1039
55312eec654a75a08dc83de96adde735 1038
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 1029
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 1028
Regulamin pracy 1025
Statut 1024
strona1 1023
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 1021
strona173 1021
Majątek 1016
gsd 1015
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1008
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 1004
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 1003
zameldowanie czasowe 1003
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 1002
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 998
wirtualne panoramy 996
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 988
Rok 2019 986
010e406df2463597c58286a93f8b3160 980
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 976
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 975
historia 973
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 971
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 969
13 969
Dostępność 969
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 964
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 962
2021 962
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 957
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 955
dokumenty programowe 954
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 952
e kartka 952
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 950
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 948
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 941
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 936
opieka medyczna 936
sekap 922
nabor pracownikow 2 921
aktualnosci 920
2020 919
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 917
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 916
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 915
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 914
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 913
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 913
urzad gminy 913
do utrata 912
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 911
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 910
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 910
wybory prezydenckie 909
rady soleckie 908
kalendarz imprez 908
Rejestr petycji 908
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 907
Sprawozdania roczne 907
675be3930765f553975c0b140bbf0863 906
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 905
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 904
dfd786998e082758be12670d856df755 903
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 901
akty urodzenia 900
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 899
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 899
83009411 898
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 897
624ec1c881656ee6418604df2928494b 895
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 894
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 893
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 893
solectwa gminy 893
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 892
96995197 892
tapety 890
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 889
Bohumin 889
96204523 889
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 888
32434603 888
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 887
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 887
7155151 886
57914815 886
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 884
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 884
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 883
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 883
plan zagospodarowania 883
91660233 883
sciezka turystyczna 882
publikacje o gminie 881
id 881
33864833 880
18341305 879
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 878
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 878
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 877
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 877
baza noclegowa 877
1 877
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 876
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 874
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 873
56783039 873
15203753 872
do zniszczenie 871
41329744 871
privacy 871
310614fca8fb8e5491295336298c340f 869
komunikacja 869
do dane osobowe 869
29437828 869
37857430 869
55698257 869
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 867
1890153 866
Rok 2022 865
zabytki 864
ksiega gosci 864
88356866 864
94127667 864
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 863
wymeldowanie czasowego 863
przyroda 862
kamera internetowa 862
wojt gminy 861
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 860
usage 201506 860
97921034 860
84f2798f05d595273de40e3046329309 859
do waznosc 859
wymeldowanie stale 859
16512377 859
91951614 858
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 857
akty zgonu 857
49037550 857
inne jednostki gminy 856
97907875 856
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 854
kierownictwo urzedu 854
srodki pozyskane 854
Rok 2021 854
strona132 853
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 852
nabycie lokalu 852
94686102 852
58030739 852
nabycie nieruchomosci z negatywnym 851
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 850
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 850
baza firm 850
oferty inwestycyjne 850
50423822 850
12 850
76936223 849
75651551 849
70130822 849
IFrameManager 848
9228953 848
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 846
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 845
podatki czynsze oplaty 845
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 845
29284578 845
pomieszczenia urzedu 843
jednostki oswiatowe 842
gminy partnerskie 842
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 839
outputhtml 839
41804125 839
61848725 838
38089055 838
galeria 837
87513721 837
2 836
parafie koscioly kaplice 835
9020112 835
wydanie zezwolenia na reklamy 834
75704222 834
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 833
54887450 833
wydanie zaswiadczenia obywatela 832
26600653 832
11 832
9776218 831
ogloszenia urzedowe szczegoly 830
28565340 830
54622189 830
skreslenie z ewidencji 829
60203258 829
9543903 828
guestbook 828
rada gminy 827
Wybory Prezydenckie - 2020 827
struktura urzedu gminy 826
30781401 826
82352903 825
31505775 825
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 824
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 824
krzyzanowickie gminne wiesci 824
nabycie lokalu 823
przyznanie mieszkania komunalnego 822
26375150 822
do pierwszy 821
68515130 820
20476231 819
17634047 819
79768593 818
zawarcie zwiazku malzenskiego 817
43637318 817
23526617 816
77717904 816
88997807 816
14 816
53492196 815
company 815
lokalne okienko przedsiebiorczosci 814
77457779 814
mlodziezowa rada gminy 813
13728681 813
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 810
36579613 810
59594775 810
urzedy i instytucje 809
56445286 809
31005869 809
11953993 808
zespoly artystyczne 806
39996664 805
2020 805
65002542 804
trasy rowerowe 803
wspolne przedsiewziecia 803
nabycie gruntu dzierzawa najem 803
9219adc5c42107c4911e249155320648 803
strona188 803
64702354 802
69854477 801
whatsnew 799
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 798
skladowisko odpadow komunalnych 797
96592330 797
95422935 797
rozgraniczenie nieruchomosci 796
wydanie zezwolenia na wycinke 796
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 796
obszar przygraniczny 795
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 795
zameldowanie na pobyt staly 793
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 793
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 793
nadanie numeru porzadkowego 792
24790050 792
39189659 791
80807075 790
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 789
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 789
51257731 789
Konsultacje - 2018 788
przyznanie dodatku mieszkaniowego 786
zmiana wpisu ewidencji 785
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 785
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 785
45756654 785
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 784
99518901 784
27138799 784
podzial nieruchomosci 783
26033261 783
71699356 782
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 780
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 780
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 778
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 778
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 776
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 776
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 776
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 775
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 775
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 774
65043455 772
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 771
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 769
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 768
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 768
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 767
stowarzyszenia i organizacje 766
Sprawozdania roczne 766
oswiadczenia majatkowe 2015 765
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 764
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 764
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 763
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 761
contact 761
strona186 761
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 759
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 759
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 758
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 758
63707305 758
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 757
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 757
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 756
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 755
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 753
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 752
ogolnodostepne obiekty sportowe 750
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 749
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 748
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 747
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 747
258e130476290221f597c56d351224b6 745
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 745
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 743
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 742
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 742
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 742
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 739
nagrania sesji kadencja 2018 2023 739
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 738
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 737
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 737
Konsultacje - 2020 737
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 736
6547884cea64550284728eb26b0947ef 736
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 736
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 732
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 732
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 731
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 730
79f69230354b71206fb723c571cce58b 730
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 728
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 728
2704-zapytanie-ofertowe 728
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 727
Rok 2020 727
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 726
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 726
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 726
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 724
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 722
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 722
Spis rolny 2020 722
Rok 2020 721
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 719
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 719
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 717
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 715
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 714
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 714
start 714
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 712
e68879a4839773d105f0689875dace83 711
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 709
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 709
naboor pracownikow 709
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 707
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 706
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 705
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 705
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 704
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 703
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 702
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 699
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 698
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 695
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 694
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 694
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 694
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 693
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 692
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 691
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 691
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 689
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 689
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 689
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 687
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 687
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 685
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 683
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 681
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 675
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 673
1-aktualnosci 672
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 670
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 655
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 653
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 648
oswiadczenia majatkowe 2016 647
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 645
Rok 2022 645
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 638
regulamin organizacyjny urzedu 627
strona209 627
dev 599
strona231 585
strona7 582
strona220 582
sesje20182023 573
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 538
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 537
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 536
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 527
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 527
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 523
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 521
sesje kadencji 2018 2023 520
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 519
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 518
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 515
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 509
b18e8fb514012229891cf024b6436526 509
2021 509
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 506
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 503
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 500
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 497
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 496
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 496
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 494
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 494
dp konsultacje 494
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 493
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 493
5878531649e31dd68c52529e00059976 492
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 492
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 492
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 488
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 487
076ccd93ad68be51f23707988e934906 486
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 486
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 485
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 484
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 484
Wybory Prezydenckie - 2015 483
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 481
138aab288c363726990120413c62acee 480
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 479
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 476
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 472
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 472
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 472
Rok 2021 471
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 470
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 469
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 468
Rok 2021 461
4be49c79f233b4f4070794825c323733 460
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 447
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 445
Inne dokumenty 444
outline 434
42dab56861d81108ee356d037190c315 427
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 422
Konsultacje - 2021 417
Raporty jednostek 415
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 413
inquiry 409
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 397
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 396
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 394
be3b0b544433b768685e3436621590ff 393
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 389
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 389
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 389
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 388
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 388
662a2e96162905620397b19c9d249781 388
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 387
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 386
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 385
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 385
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 384
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 384
36165c62f7b7df72863d470d73302627 382
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 382
298f587406c914fad5373bb689300433 381
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 381
77143919d1234297079f075357988f3b 381
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 380
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 378
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 378
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 377
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 376
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 375
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 375
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 375
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 374
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 374
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 373
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 373
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 373
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 372
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 372
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 371
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 370
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 370
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 370
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 369
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 369
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 369
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 368
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 367
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 367
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 366
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 366
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 365
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 365
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 365
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 365
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 364
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 364
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 364
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 363
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 362
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 362
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 361
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 361
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 361
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 361
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 360
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 360
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 359
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 359
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 359
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 359
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 359
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 358
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 358
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 357
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 357
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 356
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 356
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 356
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 355
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 355
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 355
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 355
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 354
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 354
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 354
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 354
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 353
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 353
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 353
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 353
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 353
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 352
Rok 2022 352
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 351
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 351
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 350
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 350
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 350
0613239e122094abb4ef998c01d16958 349
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 349
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 349
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 349
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 348
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 348
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 348
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 348
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 346
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 342
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 341
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 341
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 341
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 340
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 339
a753a43564c29148df3150afb4475440 331
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 327
strona5 326
strona6 326
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 325
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 321
strona128 320
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 305
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 297
2022 294
370p8d 269
budzet gminy 264
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 261
login 250
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 226
Konsultacje - 2022 226
protocol 209
ckfinder 206
about 204
uchwaly rady giminy 2020 192
zamowienia szczeg 191
Rok 2022 180
login index 176
Rok 2022 173
iframe 172
setp1 170
h authenticate 169
borrowxx 166
2022 165
sitemap 158
rssmap 153
fck dtd test 152
file-manager 152
readonly 150
strona1 113
strona17 99
strona1 80
strona12 79
strona1 78
strona15 78
testowa10 76
testowa9 76
strona1 63
elfinder 62
strona1 61
strona1 61
strona1 60
strona8 60
strona16 59
strona1 58
strona1 58
strona1 58
strona7 57
strona22 56
strona28 56
testowa7 55
strona21 55
strona1 55
strona1 55
testowa5 55
testowa6 55
strona8 54
strona9 54
testowa3 54
testowa2 54
strona10 54
strona1 54
testowa8 53
strona14 53
testowa1 52
strona11 52
strona2 52
testowa18 52
strona13 52
testowa4 52
admin 43
dokumenty programowe 5
dokument5a8y programowe 5
dokument2000y programowe 4
dokumenty14d8 programowe 4
dokumenty prog5a8ramowe 4
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
+like+Gecko)+Chrome/83.0.4103.116+Safari/537.36 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 13017 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM