rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Wtorek, 25.01.2022
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1283078
polec strone 338198
Strona główna 198939
Zamówienia publiczne 143279
Nieruchomości 99095
Nabór pracowników 80032
Dotacje na zadania publiczne 79916
Zamówienia publiczne - szczegóły 75198
Urząd Gminy 30016
Uchwały i zarządzenia 29698
Dane Publiczne 25490
Praca Urzędu 23641
Gmina 21740
Druki do pobrania 20912
Rada Gminy Krzyżanowice 19914
Informacje o innych zamówieniach 19474
Uchwały Rady Gminy 19203
Młodzieżowa Rada Gminy 16042
Zamówienia publiczne - archiwum 14864
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 13846
Jak szukać 13498
Prawo miejscowe 13478
Statystyka strony 12507
Oświadczenia majątkowe 11796
Inne ogloszenia i informacje 11625
Informacje i ogłoszenia 10517
Jednostki Organizacyjne Gminy 10399
Wójt Gminy 10260
Załatwianie spraw 9888
Instrukcja obsługi BIP 9784
Nabór pracowników - Archiwum 9176
Budżet gminy 9006
Ośrodek Pomocy Społecznej 8853
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 8744
Urząd Stanu Cywilnego 8613
Sekretarz Gminy 8486
Jednostki Pomocnicze 8227
Mapa witryny 8217
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 8178
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 8104
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 8095
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 8051
Redakcja 7871
Skarbnik Gminy 7532
Wybory samorządowe 7483
Komisje Rady Gminy 7316
Szukaj 7043
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 6977
Webmaster 6918
Zastrzeżenia 6879
Polityka prywatności 6634
Referat Gospodarki Przestrzennej 6450
Kierownictwo Urzędu Gminy 6399
Procedury prawne 6299
Dokumenty programowe 6165
Referaty urzędu 6108
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 5809
Referat Organizacyjny 5764
Tworków 5667
Referat Budżetu i Finansów 5569
Statut gminy 5533
Sprawozdania i opinie 5485
strona83 5468
Struktura Urzędu Gminy 5420
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5330
Rok 2010 5247
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 5208
Linki 5195
Chałupki 5191
Krzyżanowice 5190
Kontakt - dojazd 5174
Plany postępowań 5090
oswiadczenia majatkowe 2013 5067
strona132 5059
Majątek Gminy 4858
Samodzielen stanowiska 4803
Opłaty, czynsze i podatki 4709
Oświadczenia majatkowe 2014 4618
Wybory parlamentarne 4610
Rok 2012 4598
Zastępca Wójta Gminy 4568
Bieńkowice 4512
Bolesław 4485
Nabór pracowników 4447
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 4385
Rok 2009 4363
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4362
Rok 2011 4288
Regulamin pracy Urzędu Gminy 4231
Oświadczenia majątkowe 2016 4226
Rok 2010 4215
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 4197
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 4193
Rok 2009 4179
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4174
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 4153
Rok 2013 4136
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 4135
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 4134
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 4107
Rok 2008 4102
Oświadczenia majątkowe 2015 4086
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 4085
Gminna Biblioteka Publiczna 4077
Owsiszcze 4069
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 4045
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 4042
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 4012
Rok 2008 3998
Przyznanie mieszkania komunalnego 3996
Zabełków 3993
strona128 3983
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3976
Rok 2010 3958
Regulamin organizacyjny urzędu 3957
Roszków 3956
Szkoły Podstawowe 3950
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3949
Przedszkole w Bieńkowicach 3905
Rok 2013 3879
Rozgraniczenie nieruchomości 3872
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3870
Rok 2016 3867
Rok 2007 3851
Rok 2005 3840
Pozostałe jednostki i instytucje 3813
Przedszkole w Tworkowie 3791
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 3786
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3785
Uchwały 3784
Rok 2006 3753
Rok 2016 3748
Nowa Wioska 3744
Statut Urzędu Gminy 3718
Rok 2014 3718
Wymeldowanie z pobytu stałego 3712
Sporządzenie aktu urodzenia 3710
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3701
Zameldowanie na pobyt czasowy 3691
Podział nieruchomości 3689
Sporządzenie aktu zgonu 3686
Rok 2015 3686
Komisja Do Spraw Społecznych 3685
Rok 2014 3682
Rejestr Działalności Regulowanej 3681
Przedszkola 3680
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3675
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 3665
Przedszkole w Krzyżanowicach 3651
Zameldowanie na pobyt stały 3638
Przedszkole w Chałupkach 3635
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3633
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 3632
oswiadczenia majatkowe 2009 3617
Rok 2007 3614
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3606
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3606
Rok 2012 3596
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3586
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3579
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3561
Rudyszwałd 3553
Rok 2015 3536
Pozostałe opłaty 3530
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 3528
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3525
Rok 2017 3520
Komisja Rewizyjna 3517
Rok 2011 3517
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3499
Rok 2009 3483
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3482
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3480
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3476
Straż Miejska 3462
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3425
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3419
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3405
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3393
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3382
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3375
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 3349
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3343
Rok 2006 3334
Rok 2017 3334
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3317
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3310
Rok 2011 3292
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3285
oswiadczenia majatkowe 2006 3283
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3263
Rok 2019 3250
Rok 2008 3243
RODO 3222
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3208
Statut 3200
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3169
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 3169
Rok 2006 3160
2006 3159
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 3153
oswiadczenia majatkowe 2007 3149
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 3136
Rok 2007 3133
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 3132
Rok 2005 3128
Wybory prezydenckie 3128
Zarządzenia 3127
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 3113
2007 3113
oswiadczenie majatkowe 2009 3080
Statut 3072
Podatek rolny 3066
2015 3052
2008 3048
Podatek od Środków transportowych 3031
Oświadczenia majątkowe 2018 2955
Majątek 2009 2951
Język migowy 2947
oswiadczenie majatkowe 2008 2934
Plany i programy 2916
oswiadczenia majatkowe 2002 2913
oswiadczenia majatkowe 2003 2898
Oświadczenia majątkowe 2019 2890
Regulamin pracy 2881
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2877
Rok 2011 2859
2011 2858
Podatek leśny 2833
Regulamin organizacyjny 2832
Regulamin organizacyjny 2832
Wyniki kontroli 2831
Rejestry, ewidencje, archiwa 2828
Regulamin pracy 2806
wodociagi 2804
Rok 2005 2802
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2797
Oświadczenia majątkowe 2017 2793
Statut 2776
Rok 2018 2773
oswiadczenia majatkowe 2005 2763
Rok 2019 2763
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2747
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 2747
2007 2724
Majątek 2715
Majątek 2696
oswiadczenia majatkowe 2004 2691
Statut 2637
Statut 2626
Regulamin pracy 2620
2014 2614
Plany i programy 2597
Regulamin pracy 2596
Regulamin organizacyjny 2584
Majątek 2575
Statut 2564
Plany i programy 2562
strona6 2560
Regulamin organizacyjny 2533
Plany i programy 2500
Majątek 2489
Majątek 2481
Regulamin organizacyjny 2477
Regulamin organizacyjny 2470
Statut 2467
Plany i programy 2460
Regulamin pracy 2459
Statut 2452
Majątek 2450
Rok 2018 2444
Statut 2440
2010 2440
2016 2430
Referendum ogólnokrajowe 2428
Regulamin organizacyjny 2427
Majątek 2415
Regulamin pracy 2398
Regulamin pracy 2387
Rok 2006 2387
Rok 2012 2380
Plany i programy 2376
2004 2375
Archiwum 2362
Statut 2357
Statut 2353
Majątek 2341
2015 2336
2002 2334
Regulamin pracy 2333
Rok 2012 2331
Statut 2324
2012 2300
Rok 2020 2300
Rok 2020 2293
Statut 2289
Oświadczenia majątkowe 2020 2284
Statut 2281
zarzadzenia wojta 2280
Regulamin organizacyjny 2277
Majątek 2271
2013 2266
Plany i programy 2262
strona4 2256
2011 2247
2009 2243
Plany i programy 2242
Plany i programy 2240
Plany i programy 2238
Majątek 2232
Majątek 2217
Statut 2217
strona2 2215
Regulamin pracy 2213
strona6 2208
Regulamin organizacyjny 2204
2003 2195
2001 2186
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 2184
2007 2180
Majątek 2176
Regulamin organizacyjny 2175
wybory pe 2009 2159
Regulamin organizacyjny 2155
strona5 2154
strona3 2151
Majątek 2141
2011 2130
2006 2126
2000 2124
2005 2123
2009 2123
2017 2123
2012 2115
2010 2112
Regulamin pracy 2111
Statut 2110
Regulamin pracy 2104
2000 2102
2008 2095
strona6 2089
Konsultacje 2088
2007 2083
2008 2082
strona4 2068
2001 2067
2006 2057
strona2 2055
2005 2051
2003 2046
2004 2043
2002 2032
Protokoły Sesji Rady Gminy 2023
strona4 2021
2014 2017
strona5 2006
strona6 2005
strona5 2005
2014 1961
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1957
strona3 1956
zamowienia ogl 1949
2015 1922
Aktualności 1916
strona4 1914
2014 1897
strona6 1879
Rok 2013 1878
Budżet 2009 1877
strona5 1872
Rok 2013 1854
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 1770
wybory pe 1766
Rok 2021 1756
2015 1744
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1742
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1737
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1734
Budżet 2010 1731
wybory pe 2009 1728
Rok 2017 1706
testowa12 1701
Rok 2014 1694
testowa13 1671
Rok 2014 1669
2017 1660
testowa15 1658
testowa19 1649
testowa20 1648
testowa16 1637
2018 1629
Poprzednia wersja serwisu 1626
testowa17 1614
imdkrmsbky 1614
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1612
Rok 2015 1610
wybory pe 1597
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1594
testowa11 1589
Rok 2015 1583
uttmpkge 1582
zqphdzsds 1581
testowa14 1580
lornuive 1578
qzltzdoa 1571
Archiwum 1564
mpfubhzq 1545
nhwgkcsbh 1534
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1533
xsfwlqjid 1532
ckiaobcxe 1532
fhuonwdzbjq 1527
he 1520
Rok 2017 1518
tcctucan 1509
ybmwibxpm 1509
poezja 1509
strona137 1506
qvnzanwjcam 1505
etta 1502
Rok 2018 1499
ioezja 1496
ssnuzhyxmwe 1494
rei-kinemat 1493
hoezja 1493
afohnvmwrwt 1491
fxrpizhudwbi 1489
mislgznfncywin 1487
wvbjhwaap 1487
ftkpapaxsjoscji 1486
nej w Bch 1486
azpdxzidvo 1483
yagutgczdsfvgn 1482
09b 1482
indux 1477
ikzgxvwvyysjt 1475
stviihbzqe 1475
jak a 1475
qqgrpogwhagxlz 1474
chwazqlmhqillexc 1474
xctxkltk 1471
bdnmgrrcqdtypfv 1471
kwmqkiphx 1471
2019 1471
sszsbqjqgbanir 1468
xlwmxxhzazp 1465
ezlxbjfvcejeirpt 1463
ecyilymexlm 1463
2016 1461
pwlzmirkpn 1460
otshoqdoftduy 1459
vviliblsxtmgry 1459
ihjcnrvzvios 1459
ptvjuxxtzi 1457
bppqrdbj 1456
pvcqswvju 1456
itqfuaifdn 1456
strona56 1456
wozfzddwodpythwy 1455
juqfohypzarkxif 1455
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1453
efkfafmi 1453
2018 1453
llmglluxcn 1448
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1447
8f7150 1446
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1445
Petycje 1445
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1444
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1442
vlhsbhuzbxw 1442
x 1441
338e 1441
nsfmfdsuchyr 1440
zawarcie zwiazku malzenskiego 1439
Rok 2017 1438
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1437
bqudjqakrbgldp 1437
cgbhlhruegnn 1436
ormctuldung 1435
rada gminy krzyzanowice 1433
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1432
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1430
jzvufkimhavt 1430
cpvripoypjrz 1430
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1428
ba8153407191791390c3eb19fe7 1428
zags 1428
kallcfhtrmdstm 1427
lffnpkuivczx 1424
umedhyzczbu 1423
cumifggvofwpfny 1423
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1422
prawo mne publiczne 1422
inder 1420
gykmrtqgs 1419
iusmxnhkhwyp 1419
stdona6 1418
qhwcqdyr 1417
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1415
hzehkflqsaoxanhe 1415
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1414
putxisgqip 1414
3 1413
2463 1413
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1411
Formy Pomocy 1410
bmspgshmlmz 1409
9c5ur8fee8ak714na23a 1407
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1405
hoyaekjo 1405
Archiwum 1401
menu 1398
ocwimjto 1398
elhwpmpbxhq 1396
oa-marzen 1394
c8t8cacb8d2a6 1394
page427 1393
oswiadczenia majatkowe 2008 1392
strona130 1391
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1389
370p8d 1389
hceaa5b2cb118e5 1388
krckmwdfjetgzpk 1387
2018 1385
4484-Krajobraz-Zimowy 1383
12-rodinca 1382
fhqkmvoisafz 1381
eqlzofxae 1380
haqlrxzoq 1379
8fa97507 1379
urznA-la-Une 1378
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1377
fpjnwtcqatwpxbe 1377
rfcakvnjwuy 1377
djdymkljcaq 1377
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1375
rudyszwalh solectwo 1373
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1372
Spenden fuer Pakistan 1372
10907813b97e249163587e6246612e21 1371
prawo miej 1366
denvtynazzduifzt 1364
jihmhkehumurg 1363
lhswtgutypmcsssv 1363
koledy 1362
2016 - Wybory uzupełniające 1362
oajatkowego 1361
strny-www 1359
jpsrpbzljoydbyc 1358
dapubliczne 1358
xxiintrt 1356
eavtldcmx 1356
8 gminy krzyzanowice 1355
main 1355
nrtpofwecofxhyn 1353
redakcDa 1351
jjywzgmsduceulka 1350
7892 1349
tykalsliony 1349
vksjwlicisgn 1347
6ler265rde9a4fi3ab 1343
propositions-0 1342
hcywe 1342
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1339
julyiracy urzedu 1338
strona58 1337
zaktrzezenia 1335
hmarsacvud 1334
avrmxtlkosz 1333
rMdakcjh 1333
rubjajoczfzee 1332
cata szukac 1330
phcxgjdj 1327
enmjudnjvq 1326
xkmsbchpjioj 1324
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1323
hutguwllbmc 1323
issvigyqhgv 1322
solectwo gorki slaskie 1320
cnbyapxniiwi 1319
mapa yitryny 1318
ewwSkr y und Strategien 1318
2nf raje20l5b 1317
etito-a13 1317
speyside-malt-scotch-whisky 1315
informBeratung 1315
strzezenia 1312
mapa es-etInstituts 1312
ronde 1311
DrivewayTestimona4 1310
iejestr zmian 1307
pickmeup online 1306
qqvhfewkutselzwj 1306
riwoysmiu 1305
239-hereinspaziert-pampa-live 1304
rujestr zmian 1303
etzszgtvvkvjlhme 1300
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1299
dqwguyihhr 1299
Rok 2021 1293
iqkwfkmdvquggtn 1292
odlacmjmiyg 1292
ihewnrhwstsj 1290
oswiadczenia majatkowe 1289
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1288
nabor pracownikow 1288
Spisy powszechne 1288
ivefktqw 1286
sprawodania 1286
wawsgrony 1285
azsrbnxxyzejsj 1285
ajpuafudt 1285
06aa6eb1b53v58b37 1282
iuvxoybwlml 1280
analiza wskaznikow 1280
nieruchomosci 1278
Rejestr instytucji kultury 1278
rada gminy krzanowice 1277
mzqgcbmtlfbikyih 1275
qwkotdlfyim 1274
lkyaxvupapetes 1273
Projekt 1272
tydkgogrnspsycgi 1269
plany 5 1267
rclhdzrhinxupdna 1265
xowdagcwytya 1264
option 1264
miny krzyzanowice 1262
adjhzqwq 1262
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1261
statut biblioteka publiczna 1260
wcipezrse 1260
uexektam 1260
lriyayxjdc 1260
mweeddplaty czynsze i podatki 1259
poezage dans la lune 1259
Przeciwdziałanie przemocy 1254
Raport o stanie Gminy 1253
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1252
regolamin pracy wodociagi 1252
gbafrtwryelqr 1252
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1251
tag 1250
ulmuqccmeq 1248
ujaabgomwr 1247
przedszkole w nedzy 1246
rwrsqackx 1246
ghuycbucjc 1245
kierownictwo urzedu gminy 1243
ztvtglopfx 1242
ospmoimmknabdq 1238
woirrmcdboru 1238
skwarcmisdhlinmz 1238
Deklaracja dostępności 1237
prxvnrgywadbln 1234
izrskekkzo 1234
kfduotspgd 1233
efpyazcvbklnerzu 1233
exnzzosebntm 1232
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1232
plany i programy wodociagi 1231
qlencjnclmof 1231
gtbpanelrhvycchh 1231
bnnquxjibpcwukz 1230
fqubkvkm 1230
xfkldiclefhzwh 1228
rejestrzmian 1226
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1225
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1225
galleria 1220
2017 - Wybory uzupełniające 1219
pdilznigk 1217
nubzozqpu 1213
komisje rady gminy 1212
yzygkxykrr 1211
fyugzcqgpgeaqbz 1211
hnxplxeal 1210
xutkrrghzjwvshur 1210
mkqwgqpqlrbob 1208
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1205
phyumdank 1204
rcicjzsasci 1203
ocakxgjn 1202
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1201
oswiadczenia majatkowe 2012 1201
jvqmonvhaoxeknoc 1200
aegszmfcsoe 1200
yjttbhwdruk 1198
bdlilkwwph 1198
uccockhoz 1197
urridbgujcc 1195
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1193
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 1192
czaqhkkovcqkkp 1188
oswiadczenia majatkowe 2010 1187
vwzylaqzteip 1187
Konsultacje - 2017 1187
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1185
jednostki orgOigacyjne gminy 1184
kqajnmafgefuwhn 1183
fotkkwpec 1182
loswptyhxnufqhz 1181
ilkkyajsck 1180
RODO 1178
grufekuoicnf 1177
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1176
test 1176
mqzvteuocfyfdwno 1175
khjxrsrjwu 1175
epzpsxoivkn 1173
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1173
yogdhmksdwvcaoo 1173
jqbvuditir 1171
cptejmmrvc 1171
kkacuptqtbfxhbg 1170
jak to zalatwic 1169
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1168
ukgimcnmfgkl 1166
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1161
strona102 1160
lkcafbmwh 1157
album 1153
uploadtest 1153
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1152
Pomoc Społeczna 1152
icqwjghhs 1150
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1149
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1145
ipkmaxrozmtyclu 1143
aktualnosci szczegoly 1142
ihzthzhkdodyit 1141
nqcujyks 1141
fhiaxkjvhbxn 1141
aciwsxjqvtkp 1139
ldryuknnvnmwi 1137
vuqklgkylow 1135
uqknihdmhlqssv 1133
wgzembdvoelqvett 1131
uprwljwm 1130
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1129
Rok 2018 1129
lyduprsbypuxiu 1127
ujqjktjdcvnh 1124
vnsqemow 1122
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 1120
strona111 1119
Rok 2018 1118
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 1116
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 1114
Świadczenia rodzinne 1110
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 1108
inne i informacje 1105
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 1103
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 1102
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 1101
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 1100
bfxbmbiqxecw 1099
je-media-player 1099
strona104 1098
strona103 1098
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 1096
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 1096
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 1095
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 1094
strona127 1093
ojfrcimxgohx 1092
strona98 1092
Fundusz alimentacyjny 1092
2019 1092
strona119 1091
Świadczenie wychowawcze (500+) 1091
strona105 1089
xcadfhyhtcizfgwa 1088
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 1087
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 1086
yoridmctxlcn 1084
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 1083
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 1082
strona85 1082
strona109 1082
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 1079
strona88 1078
strona118 1077
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 1076
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 1076
strona100 1076
Rok 2019 1075
strona107 1074
strona2 1072
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 1072
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 1070
strona84 1068
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 1067
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 1066
strona110 1066
strona117 1064
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 1063
postacie historyczne 1063
Zasiłek dla opiekuna 1063
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 1061
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 1058
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 1058
Karta dużej rodziny 1058
Sprawozdania roczne 1057
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 1056
1056
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 1054
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 1054
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 1053
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 1053
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 1053
strona123 1052
strona120 1052
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 1051
strona130 1051
strona78 1051
fck about 1050
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 1049
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 1049
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 1047
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 1047
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 1046
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 1046
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1046
Świadczenie rodzicielskie 1044
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 1043
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 1042
strona99 1042
strona122 1042
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 1040
strona114 1038
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 1036
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 1036
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 1035
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 1034
strona106 1034
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 1032
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 1031
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 1031
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 1028
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 1027
strona87 1027
strona124 1027
c929f2210333206f417e3862f431776d 1026
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 1026
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 1025
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 1024
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 1023
strona89 1023
Zasiłek pielęgnacyjny 1023
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1023
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 1022
strona1 1022
strona112 1021
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 1020
a4380923dd651c195b1631af7c829187 1019
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 1018
strona97 1018
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 1017
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 1016
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 1016
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 1015
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 1014
2019 1014
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 1013
strona125 1013
531db99cb00833bcd414459069dc7387 1010
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 1010
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 1009
strona126 1002
tv 1002
strona86 1001
strona116 1001
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 996
strona115 995
strona121 994
RODO 987
strona113 986
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 984
b2330fc4531de135266de49078c270dd 977
strona90 975
Regulamin organizacyjny 974
strona108 971
strona81 970
721e049e9903c3a740c4902878c99923 967
informacje ogolne 966
Plany i programy 966
strona101 965
b59442085644532ef03417a3e5a76437 957
Rok 2019 957
Konsultacje - 2019 955
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 951
herb 951
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 950
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 950
Dobry start 944
Plany i programy 943
Plany i programy 934
strona1 933
Regulamin pracy 933
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 928
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 926
Regulamin organizacyjny 926
Regulamin pracy 925
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 924
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 924
gsd 921
strona173 921
Regulamin organizacyjny 921
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 917
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 914
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 910
zameldowanie czasowe 906
Statut 906
Rok 2020 905
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 900
Regulamin pracy 900
Majątek 898
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 897
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 895
010e406df2463597c58286a93f8b3160 893
55312eec654a75a08dc83de96adde735 888
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 886
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 886
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 881
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 881
historia 880
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 879
wirtualne panoramy 878
e kartka 871
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 869
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 869
Rok 2019 865
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 863
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 857
dokumenty programowe 851
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 848
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 848
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 847
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 846
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 844
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 844
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 843
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 842
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 839
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 839
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 838
urzad gminy 838
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 837
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 836
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 836
13 836
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 836
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 832
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 831
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 830
83009411 830
624ec1c881656ee6418604df2928494b 829
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 828
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 828
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 827
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 824
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 824
rady soleckie 824
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 822
sekap 821
akty urodzenia 819
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 818
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 817
opieka medyczna 817
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 814
675be3930765f553975c0b140bbf0863 814
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 813
aktualnosci 813
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 812
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 810
tapety 810
solectwa gminy 809
Bohumin 809
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 807
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 807
dfd786998e082758be12670d856df755 804
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 804
57914815 804
sciezka turystyczna 802
publikacje o gminie 802
96995197 802
91660233 802
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 800
id 800
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 799
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 799
wybory prezydenckie 799
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 798
310614fca8fb8e5491295336298c340f 798
do utrata 798
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 797
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 796
56783039 796
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 795
baza noclegowa 795
7155151 795
do zniszczenie 794
41329744 794
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 792
nabor pracownikow 2 792
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 791
kalendarz imprez 790
18341305 790
84f2798f05d595273de40e3046329309 789
do dane osobowe 788
15203753 788
55698257 787
kamera internetowa 786
plan zagospodarowania 786
88356866 786
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 785
komunikacja 785
akty zgonu 785
wojt gminy 785
inne jednostki gminy 784
przyroda 783
wymeldowanie czasowego 783
ksiega gosci 782
2020 782
wymeldowanie stale 781
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 780
1890153 780
94127667 780
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 779
zabytki 778
srodki pozyskane 778
49037550 778
97921034 778
do waznosc 777
nabycie nieruchomosci z negatywnym 777
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 775
91951614 775
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 774
kierownictwo urzedu 774
nabycie lokalu 774
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 774
baza firm 772
94686102 772
58030739 772
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 771
usage 201506 771
IFrameManager 771
16512377 771
50423822 770
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 769
gminy partnerskie 769
76936223 769
97907875 769
strona132 768
96204523 768
Sprawozdania roczne 768
galeria 767
oferty inwestycyjne 767
wydanie zaswiadczenia obywatela 766
9228953 766
podatki czynsze oplaty 763
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 760
outputhtml 759
87513721 759
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 758
pomieszczenia urzedu 758
30781401 758
parafie koscioly kaplice 757
33864833 757
41804125 756
2 756
54622189 755
wydanie zezwolenia na reklamy 754
61848725 754
ogloszenia urzedowe szczegoly 753
26600653 752
11 752
struktura urzedu gminy 750
32434603 750
9776218 750
9543903 750
70130822 749
guestbook 749
rada gminy 748
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 747
krzyzanowickie gminne wiesci 747
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 747
75651551 747
przyznanie mieszkania komunalnego 746
75704222 746
nabycie lokalu 745
23526617 745
60203258 745
Oświadczenia majątkowe 2021 745
31505775 744
12 743
29437828 742
26375150 742
lokalne okienko przedsiebiorczosci 741
28565340 741
29284578 740
9020112 739
privacy 738
zawarcie zwiazku malzenskiego 737
9219adc5c42107c4911e249155320648 737
56445286 736
43637318 736
65002542 736
17634047 736
53492196 735
77457779 735
20476231 735
urzedy i instytucje 734
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 734
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 734
14 734
Rejestr petycji 734
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 732
79768593 732
68515130 731
54887450 731
77717904 730
jednostki oswiatowe 729
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 729
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 729
11953993 729
skreslenie z ewidencji 728
38089055 728
59594775 727
mlodziezowa rada gminy 726
zespoly artystyczne 726
trasy rowerowe 726
nabycie gruntu dzierzawa najem 726
37857430 726
skladowisko odpadow komunalnych 725
1 725
2021 725
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 724
36579613 724
64702354 724
31005869 724
wspolne przedsiewziecia 722
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 721
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 720
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 720
39996664 719
strona188 718
rozgraniczenie nieruchomosci 717
69854477 716
88997807 715
obszar przygraniczny 714
zameldowanie na pobyt staly 714
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 714
wydanie zezwolenia na wycinke 714
24790050 714
95422935 713
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 712
13728681 712
80807075 712
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 711
whatsnew 711
82352903 711
przyznanie dodatku mieszkaniowego 710
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 710
51257731 710
do pierwszy 708
nadanie numeru porzadkowego 708
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 707
Wybory Prezydenckie - 2020 707
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 706
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 706
39189659 706
26033261 706
zmiana wpisu ewidencji 705
99518901 705
96592330 705
45756654 705
podzial nieruchomosci 704
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 704
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 704
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 704
71699356 704
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 703
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 702
stowarzyszenia i organizacje 701
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 701
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 699
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 699
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 699
27138799 698
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 696
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 691
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 691
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 690
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 688
oswiadczenia majatkowe 2015 688
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 687
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 687
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 687
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 687
65043455 687
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 686
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 685
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 682
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 682
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 682
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 680
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 678
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 678
Konsultacje - 2018 677
2020 677
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 676
258e130476290221f597c56d351224b6 676
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 675
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 675
company 675
6547884cea64550284728eb26b0947ef 674
63707305 674
ogolnodostepne obiekty sportowe 673
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 673
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 673
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 671
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 671
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 671
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 671
contact 671
79f69230354b71206fb723c571cce58b 669
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 668
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 668
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 667
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 666
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 664
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 664
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 663
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 660
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 660
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 660
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 659
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 658
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 658
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 657
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 656
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 655
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 655
Sprawozdania roczne 653
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 651
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 651
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 650
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 648
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 647
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 647
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 646
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 646
nagrania sesji kadencja 2018 2023 645
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 644
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 643
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 641
e68879a4839773d105f0689875dace83 640
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 640
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 637
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 636
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 636
2704-zapytanie-ofertowe 636
Rok 2021 635
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 634
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 634
start 634
strona186 633
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 632
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 629
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 629
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 629
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 629
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 627
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 626
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 626
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 624
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 623
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 623
Dostępność 623
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 621
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 618
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 616
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 616
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 616
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 610
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 609
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 601
Konsultacje - 2020 597
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 594
1-aktualnosci 592
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 591
Rok 2020 591
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 589
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 586
Rok 2020 582
Spis rolny 2020 574
oswiadczenia majatkowe 2016 572
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 571
naboor pracownikow 562
regulamin organizacyjny urzedu 548
strona209 546
dev 513
strona7 503
strona231 500
strona220 488
sesje20182023 467
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 465
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 462
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 461
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 458
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 456
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 454
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 450
b18e8fb514012229891cf024b6436526 446
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 442
sesje kadencji 2018 2023 442
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 440
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 438
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 434
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 433
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 431
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 431
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 430
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 429
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 427
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 427
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 425
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 425
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 425
5878531649e31dd68c52529e00059976 424
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 422
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 421
138aab288c363726990120413c62acee 420
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 420
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 420
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 420
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 420
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 419
076ccd93ad68be51f23707988e934906 418
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 418
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 415
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 415
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 414
dp konsultacje 410
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 408
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 407
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 404
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 402
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 398
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 387
4be49c79f233b4f4070794825c323733 382
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 379
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 377
Wybory Prezydenckie - 2015 369
2021 359
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 354
Rok 2021 343
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 334
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 331
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 326
outline 326
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 325
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 323
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 322
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 322
be3b0b544433b768685e3436621590ff 322
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 321
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 320
inquiry 320
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 319
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 319
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 318
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 318
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 317
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 317
662a2e96162905620397b19c9d249781 317
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 314
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 313
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 312
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 312
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 311
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 311
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 310
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 309
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 309
36165c62f7b7df72863d470d73302627 309
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 309
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 309
298f587406c914fad5373bb689300433 308
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 308
Rok 2021 308
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 307
77143919d1234297079f075357988f3b 307
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 305
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 304
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 304
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 304
Konsultacje - 2021 304
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 303
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 303
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 303
42dab56861d81108ee356d037190c315 302
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 302
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 302
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 302
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 302
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 302
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 301
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 301
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 300
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 300
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 300
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 300
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 300
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 299
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 299
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 299
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 298
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 298
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 297
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 296
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 296
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 296
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 296
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 296
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 296
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 296
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 295
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 295
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 295
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 294
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 293
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 293
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 293
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 293
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 293
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 292
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 292
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 291
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 290
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 290
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 290
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 289
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 288
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 288
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 288
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 287
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 287
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 287
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 287
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 287
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 286
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 286
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 286
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 285
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 285
0613239e122094abb4ef998c01d16958 285
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 285
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 285
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 285
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 284
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 284
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 283
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 282
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 282
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 281
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 281
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 281
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 276
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 275
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 274
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 274
Inne dokumenty 274
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 273
a753a43564c29148df3150afb4475440 268
Raporty jednostek 266
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 263
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 252
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 251
strona5 243
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 239
strona6 234
strona128 230
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 229
370p8d 187
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 185
budzet gminy 178
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 161
login 155
protocol 127
uchwaly rady giminy 2020 112
zamowienia szczeg 106
login index 94
setp1 87
iframe 85
borrowxx 84
ckfinder 83
about 77
h authenticate 77
file-manager 73
Rok 2022 70
sitemap 69
fck dtd test 68
readonly 65
rssmap 64
Rok 2022 51
Rok 2022 49
2022 34
Rok 2022 24
Konsultacje - 2022 24
2022 23
Rok 2022 19
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
+like+Gecko)+Chrome/83.0.4103.116+Safari/537.36 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 12507 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM