rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Środa, 23.08.2017
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 509906
polec strone 269736
Strona główna 118296
Zamówienia publiczne 101797
Nabór pracowników 56445
Zamówienia publiczne - szczegóły 54356
Nieruchomości 42667
Dotacje na zadania publiczne 29280
Urząd Gminy 18207
Uchwały i zarządzenia 15094
Dane Publiczne 14321
Praca Urzędu 13429
Gmina 13374
Druki do pobrania 13217
Młodzieżowa Rada Gminy 13168
Informacje o innych zamówieniach 10778
Uchwały Rady Gminy 10527
Rada Gminy Krzyżanowice 10030
Wójt Gminy 8101
Inne ogloszenia i informacje 8081
Zamówienia publiczne - archiwum 7675
Prawo miejscowe 7621
Jak szukać 7253
Statystyka strony 6844
Nabór pracowników - Archiwum 6512
Jednostki Organizacyjne Gminy 6375
Oświadczenia majątkowe 6220
Sekretarz Gminy 6202
Informacje i ogłoszenia 6171
Instrukcja obsługi BIP 5951
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 5797
Załatwianie spraw 5580
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 5486
Urząd Stanu Cywilnego 5474
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 5460
Skarbnik Gminy 5305
Budżet gminy 5304
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 5295
Jednostki Pomocnicze 5051
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 4561
Wybory samorządowe 4479
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 4473
Szukaj 4452
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4434
Komisje Rady Gminy 4409
Mapa witryny 4384
Redakcja 4344
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4268
Ośrodek Pomocy Społecznej 4202
Referat Gospodarki Przestrzennej 4029
Oświadczenia majątkowe 2010 3996
Zastrzeżenia 3989
Kierownictwo Urzędu Gminy 3976
Webmaster 3956
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 3917
Procedury prawne 3850
Polityka prywatności 3737
Referat Organizacyjny 3668
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3595
Referaty urzędu 3570
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 3550
Referat Budżetu i Finansów 3461
Tworków 3417
Dokumenty programowe 3402
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3372
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3369
Rok 2010 3356
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3300
Struktura Urzędu Gminy 3227
Krzyżanowice 3221
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3220
Chałupki 3193
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3130
Sprawozdania i opinie 3102
Przyznanie mieszkania komunalnego 3073
Oświadczenia majątkowe 2013 3059
Rozgraniczenie nieruchomości 2994
Statut gminy 2985
Oświadczenia majątkowe 2012 2981
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 2966
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 2964
Linki 2908
Samodzielen stanowiska 2906
Wymeldowanie z pobytu stałego 2893
Zastępca Wójta Gminy 2863
Zameldowanie na pobyt stały 2851
Majątek Gminy 2837
Podział nieruchomości 2835
Opłaty, czynsze i podatki 2830
Zameldowanie na pobyt czasowy 2826
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 2824
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2820
Rok 2012 2817
Rok 2009 2809
Rok 2010 2800
Sporządzenie aktu zgonu 2799
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2791
Sporządzenie aktu urodzenia 2788
Bolesław 2769
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2768
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 2758
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2738
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2735
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2727
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2720
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2717
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2686
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2670
Rok 2011 2640
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 2638
Regulamin pracy Urzędu Gminy 2627
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2606
Rok 2009 2606
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2598
Oświadczenia majatkowe 2014 2597
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2589
Kontakt - dojazd 2588
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2584
Oświadczenia majątkowe 2009 2571
Wybory parlamentarne 2561
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2547
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2544
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2540
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2529
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2506
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2498
Bieńkowice 2484
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2468
Oświadczenia majątkowe 2011 2465
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2447
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2419
Rok 2010 2415
Regulamin organizacyjny urzędu 2412
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2399
Rok 2013 2398
Rok 2008 2373
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2366
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2353
Owsiszcze 2352
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2348
Zabełków 2345
Roszków 2339
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach 2324
Rok 2013 2299
Szkoły Podstawowe i Gimnazja 2286
Oświadczenia majątkowe 2006 2276
Pozostałe jednostki i instytucje 2229
Statut Urzędu Gminy 2204
Szkoła Podstawowa w Zabełkowie 2198
Nowa Wioska 2184
Rok 2012 2178
Komisja Rewizyjna 2167
Oświadczenia majątkowe 2007 2159
Rok 2007 2157
Rok 2005 2138
Rok 2009 2125
Rok 2008 2117
Komisja Do Spraw Społecznych 2113
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2112
Oświadczenie majątkowe 2008 2110
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 2097
Rok 2006 2082
Rok 2011 2076
Przedszkola 2057
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2055
Nabór pracowników 2049
Rok 2011 2047
Oświadczenie majątkowe 2008 2033
Gminna Biblioteka Publiczna 2016
Rudyszwałd 2010
Straż Miejska 2003
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 1989
Rok 2007 1978
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 1976
Oświadczenia majątkowe 2003 1969
Rok 2014 1968
Oświadczenia majątkowe 2002 1960
Pozostałe opłaty 1954
Rok 2014 1954
Przedszkole w Krzyżanowicach 1911
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 1884
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 1881
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 1866
Rejestr Działalności Regulowanej 1864
Przedszkole w Tworkowie 1861
Rok 2008 1855
Przedszkole w Bieńkowicach 1848
Rok 2015 1838
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 1825
Przedszkole w Zabełkowie 1816
Rok 2006 1816
Oświadczenia majątkowe 2005 1808
Rok 2006 1807
Rok 2005 1803
Rok 2007 1798
Statut 1791
Oświadczenia majątkowe 2004 1784
Przedszkole w Chałupkach 1782
2008 1774
Rok 2015 1762
2007 1760
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra sp. z o.o. 1754
Podatek rolny 1753
2011 1751
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 1746
Uchwały 1743
2015 1738
2006 1733
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 1727
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1717
Podatek leśny 1702
Podatek od Środków transportowych 1697
Wyniki kontroli 1684
Rejestry, ewidencje, archiwa 1675
Rok 2016 1668
Majątek 2009 1645
Statut 1645
2007 1618
Plany i programy 1596
Rok 2012 1596
Rok 2016 1591
Statut 1588
Rok 2012 1564
Rok 2005 1545
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 1520
Język migowy 1508
Regulamin pracy 1503
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1493
Regulamin organizacyjny 1491
Regulamin organizacyjny 1488
Regulamin pracy 1487
Statut 1481
Zarządzenia 1480
Oświadczenia majątkowe 2015 1463
Rok 2011 1457
Plany i programy 1452
Regulamin pracy 1451
Statut 1434
Regulamin pracy 1415
Majątek 1413
Majątek 1406
Statut 1400
Plany i programy 1396
Majątek 1379
Regulamin organizacyjny 1363
Regulamin organizacyjny 1359
Plany i programy 1358
Plany i programy 1352
Regulamin pracy 1346
Plany i programy 1340
Regulamin organizacyjny 1335
Statut 1333
Statut 1325
zarzadzenia wojta 1323
Plany i programy 1313
Statut 1308
Majątek 1306
Regulamin pracy 1303
Regulamin organizacyjny 1293
Plany i programy 1293
Majątek 1289
2014 1289
Regulamin organizacyjny 1288
Statut 1284
Regulamin pracy 1281
Plany i programy 1278
Majątek 1268
Majątek 1265
Majątek 1265
Statut 1263
Statut 1257
Statut 1255
Regulamin organizacyjny 1253
Regulamin organizacyjny 1244
Plany i programy 1240
Statut 1235
Regulamin organizacyjny 1234
Regulamin organizacyjny 1233
Statut 1233
Majątek 1229
Regulamin organizacyjny 1228
Plany i programy 1222
Majątek 1216
Regulamin pracy 1212
Regulamin pracy 1211
Plany i programy 1209
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1206
Regulamin pracy 1206
Majątek 1202
Majątek 1198
Majątek 1191
Majątek 1191
Plany i programy 1187
Statut 1187
Regulamin pracy 1184
Regulamin organizacyjny 1182
Regulamin pracy 1173
Plany i programy 1173
Regulamin organizacyjny 1172
2012 1171
Regulamin pracy 1168
Budżet 2009 1165
Majątek 1163
Regulamin organizacyjny 1163
Plany i programy 1158
Regulamin pracy 1157
Statut 1156
Regulamin pracy 1142
Statut 1132
2004 1101
2010 1100
Rok 2013 1097
2007 1093
Rok 2013 1086
2011 1077
2013 1077
Protokoły Sesji Rady Gminy 1064
2009 1061
2002 1061
zamowienia ogl 1054
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1052
2012 1045
2005 1037
2003 1037
wybory pe 2009 1032
2011 1026
Rok 2006 1015
2010 1013
2009 1009
2007 1006
testowa12 1005
2006 1005
2008 1002
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 998
wybory pe 992
2003 981
2001 974
2001 974
Budżet 2010 973
2008 972
2006 967
2000 966
2000 963
Rok 2014 959
2004 958
2005 956
2002 952
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 947
2015 941
testowa19 935
testowa13 933
Rok 2014 922
testowa17 921
Archiwum 921
testowa20 899
testowa15 896
2014 888
testowa16 884
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 884
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 883
testowa11 873
Poprzednia wersja serwisu 873
uttmpkge 865
testowa14 864
Rok 2015 848
2014 847
Rok 2015 847
wybory pe 842
wybory pe 2009 841
Wybory prezydenckie 838
imdkrmsbky 834
2014 834
xsfwlqjid 825
lornuive 809
qzltzdoa 806
bqudjqakrbgldp 800
fxrpizhudwbi 799
ckiaobcxe 793
yagutgczdsfvgn 792
qvnzanwjcam 791
wozfzddwodpythwy 785
ssnuzhyxmwe 785
Referendum ogólnokrajowe 779
wvbjhwaap 777
nhwgkcsbh 776
qqgrpogwhagxlz 776
xlwmxxhzazp 775
otshoqdoftduy 775
azpdxzidvo 775
fhuonwdzbjq 774
pwlzmirkpn 773
kwmqkiphx 772
zawarcie zwiazku malzenskiego 771
zqphdzsds 771
ftkpapaxsjoscji 767
ezlxbjfvcejeirpt 767
lffnpkuivczx 765
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 763
tcctucan 760
ikzgxvwvyysjt 755
nej w Bch 754
mislgznfncywin 753
ybmwibxpm 752
vlhsbhuzbxw 751
ptvjuxxtzi 750
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 750
oswiadczenia majatkowe 2008 748
xctxkltk 748
vviliblsxtmgry 746
bppqrdbj 746
Ogłoszenie dot. dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 30.08.2013 743
Rok 2017 740
sszsbqjqgbanir 739
ecyilymexlm 739
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 737
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 737
cumifggvofwpfny 737
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 735
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 735
gykmrtqgs 735
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 734
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 734
hoezja 734
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 732
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 732
mpfubhzq 732
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 730
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 730
he 730
cgbhlhruegnn 726
afohnvmwrwt 723
llmglluxcn 723
elhwpmpbxhq 722
pvcqswvju 722
ihjcnrvzvios 721
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 719
bdnmgrrcqdtypfv 719
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 717
stviihbzqe 716
ioezja 715
juqfohypzarkxif 714
jzvufkimhavt 714
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 713
rei-kinemat 710
lhswtgutypmcsssv 708
x 706
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 705
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 704
10907813b97e249163587e6246612e21 704
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 702
krckmwdfjetgzpk 701
fpjnwtcqatwpxbe 700
chwazqlmhqillexc 700
eqlzofxae 698
hzehkflqsaoxanhe 694
umedhyzczbu 693
bmspgshmlmz 693
jak a 691
stdona6 691
itqfuaifdn 690
kallcfhtrmdstm 690
2015 689
ormctuldung 688
oa-marzen 686
indux 685
etta 684
rfcakvnjwuy 683
8fa97507 683
ba8153407191791390c3eb19fe7 682
jihmhkehumurg 681
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 681
menu 681
jjywzgmsduceulka 679
nsfmfdsuchyr 679
fhqkmvoisafz 678
nrtpofwecofxhyn 678
poezja 675
hoyaekjo 671
jpsrpbzljoydbyc 671
8f7150 668
09b 667
iusmxnhkhwyp 664
qhwcqdyr 663
efkfafmi 663
9c5ur8fee8ak714na23a 658
8 gminy krzyzanowice 656
hceaa5b2cb118e5 654
ocwimjto 654
rudyszwalh solectwo 653
zags 652
djdymkljcaq 651
3 649
xxiintrt 648
haqlrxzoq 647
putxisgqip 647
oajatkowego 646
inder 645
avrmxtlkosz 645
prawo mne publiczne 645
ewwSkr y und Strategien 645
338e 641
rada gminy krzyzanowice 640
prawo miej 639
c8t8cacb8d2a6 638
mapa yitryny 637
strona56 636
issvigyqhgv 635
370p8d 634
6ler265rde9a4fi3ab 633
4484-Krajobraz-Zimowy 632
strona58 632
DrivewayTestimona4 630
julyiracy urzedu 630
cpvripoypjrz 630
iejestr zmian 629
propositions-0 628
koledy 627
dapubliczne 626
vksjwlicisgn 625
speyside-malt-scotch-whisky 624
rada gminy krzanowice 624
solectwo gorki slaskie 621
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 620
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 620
phcxgjdj 620
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 618
239-hereinspaziert-pampa-live 618
urznA-la-Une 617
strny-www 616
rMdakcjh 616
12-rodinca 616
iqkwfkmdvquggtn 614
wawsgrony 614
denvtynazzduifzt 614
pickmeup online 613
hmarsacvud 613
mweeddplaty czynsze i podatki 610
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 609
enmjudnjvq 609
eavtldcmx 609
strona130 609
page427 608
qqvhfewkutselzwj 607
main 606
tykalsliony 605
hcywe 605
2016 605
06aa6eb1b53v58b37 604
redakcDa 603
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 603
tydkgogrnspsycgi 603
Spenden fuer Pakistan 602
etzszgtvvkvjlhme 602
mapa es-etInstituts 601
2463 601
informBeratung 600
7892 599
2nf raje20l5b 599
xkmsbchpjioj 598
rubjajoczfzee 598
cnbyapxniiwi 598
2015 596
nabor pracownikow 595
hutguwllbmc 595
mzqgcbmtlfbikyih 594
strzezenia 591
xowdagcwytya 590
oswiadczenia majatkowe 587
hnaitstiukojm tfolrgi bip 586
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 585
lriyayxjdc 585
cata szukac 584
iuvxoybwlml 583
rujestr zmian 582
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 582
etito-a13 582
regolamin pracy wodociagi 580
statut biblioteka publiczna 580
wcipezrse 580
miny krzyzanowice 579
poezage dans la lune 579
zaktrzezenia 578
ronde 577
ihewnrhwstsj 577
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 577
dqwguyihhr 574
lkyaxvupapetes 572
odlacmjmiyg 568
bnnquxjibpcwukz 568
option 566
kierownictwo urzedu gminy 566
xutkrrghzjwvshur 563
ztvtglopfx 561
adjhzqwq 559
analiza wskaznikow 559
gbafrtwryelqr 559
rejestrzmian 553
przedszkole w nedzy 553
plany 5 552
prxvnrgywadbln 551
ivefktqw 550
exnzzosebntm 549
izrskekkzo 549
qwkotdlfyim 548
gtbpanelrhvycchh 548
efpyazcvbklnerzu 546
mqzvteuocfyfdwno 544
tag 543
fyugzcqgpgeaqbz 543
Rok 2017 542
azsrbnxxyzejsj 541
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 539
ajpuafudt 539
oswiadczenia majatkowe 2012 537
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 536
jvqmonvhaoxeknoc 536
plany i programy wodociagi 535
kfduotspgd 535
ghuycbucjc 533
mkqwgqpqlrbob 530
qlencjnclmof 530
komisje rady gminy 529
oswiadczenia majatkowe 2010 529
nieruchomosci 527
hnxplxeal 527
epzpsxoivkn 526
kqajnmafgefuwhn 525
riwoysmiu 524
sprawodania 524
nubzozqpu 524
galleria 522
jednostki orgOigacyjne gminy 522
Oświadczenia majątkowe 2016 518
yzygkxykrr 517
ujaabgomwr 517
loswptyhxnufqhz 516
fqubkvkm 516
pdilznigk 512
ospmoimmknabdq 512
xfkldiclefhzwh 507
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 506
rwrsqackx 504
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 503
yjttbhwdruk 503
ocakxgjn 503
uexektam 498
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 498
ilkkyajsck 497
kkacuptqtbfxhbg 496
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 493
ukgimcnmfgkl 493
ihzthzhkdodyit 493
ulmuqccmeq 492
aegszmfcsoe 490
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 489
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 489
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 488
grufekuoicnf 488
ujqjktjdcvnh 487
skwarcmisdhlinmz 487
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 486
phyumdank 483
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 482
uqknihdmhlqssv 482
lkcafbmwh 482
wgzembdvoelqvett 480
fotkkwpec 480
bdlilkwwph 478
urridbgujcc 477
woirrmcdboru 477
aciwsxjqvtkp 477
jak to zalatwic 471
jqbvuditir 471
czaqhkkovcqkkp 470
khjxrsrjwu 469
yogdhmksdwvcaoo 465
rclhdzrhinxupdna 464
rcicjzsasci 462
vwzylaqzteip 457
cptejmmrvc 456
uccockhoz 454
icqwjghhs 452
xcadfhyhtcizfgwa 451
nqcujyks 450
ojfrcimxgohx 448
test 444
ldryuknnvnmwi 443
vuqklgkylow 442
aktualnosci szczegoly 442
vnsqemow 441
inne i informacje 439
fhiaxkjvhbxn 438
uprwljwm 433
bfxbmbiqxecw 429
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 428
lyduprsbypuxiu 427
ipkmaxrozmtyclu 425
album 425
yoridmctxlcn 422
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 417
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 408
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 407
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 406
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 406
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 405
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 405
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 404
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 402
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 401
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 400
je-media-player 400
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 398
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 398
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 397
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 397
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 396
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 396
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 396
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 396
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 395
b2330fc4531de135266de49078c270dd 395
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 395
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 394
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 394
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 394
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 393
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 393
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 392
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 392
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 391
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 391
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 390
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 390
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 389
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 389
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 389
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 389
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 389
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 389
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 388
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 388
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 388
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 388
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 387
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 387
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 387
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 386
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 386
c929f2210333206f417e3862f431776d 385
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 385
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 385
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 384
uploadtest 384
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 383
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 383
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 381
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 381
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 380
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 379
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 379
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 379
a4380923dd651c195b1631af7c829187 379
531db99cb00833bcd414459069dc7387 377
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 375
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 371
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 371
strona102 370
strona104 370
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 369
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 368
strona107 368
strona103 368
strona118 366
strona105 365
strona119 362
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 360
strona127 360
strona109 360
strona111 359
strona100 359
Plany postępowań 359
strona88 357
strona98 356
strona130 354
strona78 346
strona85 345
strona123 345
strona106 342
strona117 340
strona115 338
fck about 330
strona112 328
strona125 327
strona87 326
strona81 325
strona120 324
strona122 323
strona84 322
strona86 320
strona90 320
strona124 320
strona110 317
strona114 315
strona89 314
strona2 314
strona121 313
strona97 313
strona108 312
strona99 311
2017 311
strona126 308
strona116 304
strona1 303
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 297
strona101 296
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 296
721e049e9903c3a740c4902878c99923 295
strona113 288
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 288
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 283
2016 - Wybory uzupełniające 282
Rok 2017 280
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 278
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 277
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 277
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 277
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 276
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 276
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 274
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 274
b59442085644532ef03417a3e5a76437 274
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 273
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 272
zameldowanie czasowe 272
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 271
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 270
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 270
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 269
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 269
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 269
informacje ogolne 269
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 268
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 268
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 268
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 268
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 267
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 267
55312eec654a75a08dc83de96adde735 267
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 266
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 266
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 266
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 265
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 265
postacie historyczne 265
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 264
84f2798f05d595273de40e3046329309 262
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 262
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 262
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 262
310614fca8fb8e5491295336298c340f 262
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 262
624ec1c881656ee6418604df2928494b 262
herb 262
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 261
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 260
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 258
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 258
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 257
strona1 256
dfd786998e082758be12670d856df755 256
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 255
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 255
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 255
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 255
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 254
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 254
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 254
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 254
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 253
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 253
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 253
010e406df2463597c58286a93f8b3160 252
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 252
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 252
historia 252
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 250
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 250
675be3930765f553975c0b140bbf0863 250
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 250
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 249
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 248
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 247
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 247
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 246
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 245
gsd 243
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 243
solectwa gminy 243
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 242
dokumenty programowe 240
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 240
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 237
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 237
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 232
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 229
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 228
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 227
kamera internetowa 221
wybory prezydenckie 216
ksiega gosci 214
wymeldowanie czasowego 212
2016 212
kalendarz imprez 211
publikacje o gminie 211
kierownictwo urzedu 211
wydanie zaswiadczenia obywatela 209
wirtualne panoramy 207
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 207
sekap 206
urzad gminy 205
e kartka 204
urzedy i instytucje 201
lokalne okienko przedsiebiorczosci 200
srodki pozyskane 200
sciezka turystyczna 199
krzyzanowickie gminne wiesci 198
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 198
skladowisko odpadow komunalnych 197
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 195
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 195
wymeldowanie stale 193
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 192
ogloszenia urzedowe szczegoly 192
rozgraniczenie nieruchomosci 190
tv 189
podatki czynsze oplaty 189
oferty inwestycyjne 187
Bohumin 186
wydanie zezwolenia na wycinke 185
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 185
baza firm 184
do dane osobowe 184
nadanie numeru porzadkowego 184
pomieszczenia urzedu 183
do waznosc 183
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 183
struktura urzedu gminy 182
akty urodzenia 182
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 182
nabor pracownikow 2 181
nabycie nieruchomosci z negatywnym 181
wspolne przedsiewziecia 180
wojt gminy 180
rady soleckie 179
zabytki 179
zameldowanie na pobyt staly 179
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 179
do zniszczenie 178
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 176
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 175
do utrata 174
parafie koscioly kaplice 172
zawarcie zwiazku malzenskiego 172
mlodziezowa rada gminy 171
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 171
usage 201506 171
akty zgonu 170
do pierwszy 170
plan zagospodarowania 168
gminy partnerskie 167
wydanie zezwolenia na reklamy 167
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 166
jednostki oswiatowe 165
opieka medyczna 165
ogolnodostepne obiekty sportowe 165
przyznanie mieszkania komunalnego 165
inne jednostki gminy 164
trasy rowerowe 164
aktualnosci 163
nabycie lokalu 163
nabycie gruntu dzierzawa najem 163
podzial nieruchomosci 163
przyroda 162
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 162
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 161
outputhtml 161
tapety 160
zmiana wpisu ewidencji 160
galeria 159
stowarzyszenia i organizacje 158
nabycie lokalu 158
obszar przygraniczny 157
przyznanie dodatku mieszkaniowego 156
skreslenie z ewidencji 156
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 155
komunikacja 154
Archiwum 154
2017 153
strona132 152
zespoly artystyczne 151
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 151
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 146
baza noclegowa 145
Rok 2017 145
rada gminy 141
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 141
Archiwum 138
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 137
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 135
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 135
Rok 2017 133
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 132
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 131
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 130
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 128
9219adc5c42107c4911e249155320648 127
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 125
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 125
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 125
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 125
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 124
strona173 124
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 123
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 123
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 123
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 122
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 121
258e130476290221f597c56d351224b6 121
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 120
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 120
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 120
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 119
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 119
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 118
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 118
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 117
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 117
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 117
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 116
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 116
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 116
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 115
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 115
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 115
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 115
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 115
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 114
6547884cea64550284728eb26b0947ef 114
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 114
77717904 114
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 113
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 113
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 113
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 113
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 113
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 112
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 112
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 112
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 112
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 112
e68879a4839773d105f0689875dace83 112
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 112
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 112
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 111
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 111
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 111
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 110
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 109
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 108
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 108
79f69230354b71206fb723c571cce58b 108
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 108
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 107
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 107
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 107
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 107
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 107
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 106
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 106
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 106
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 106
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 105
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 105
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 105
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 105
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 104
whatsnew 103
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 103
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 103
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 103
61848725 103
50423822 103
IFrameManager 102
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 102
oswiadczenia majatkowe 2015 102
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 100
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 100
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 100
18341305 100
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 99
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 98
94127667 98
2017 - Wybory uzupełniające 98
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 97
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 97
31505775 97
53492196 97
75704222 97
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 96
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 96
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 96
30781401 96
97921034 96
80807075 94
96204523 93
54622189 93
24790050 93
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 92
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 92
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 92
56783039 92
33864833 92
64702354 92
60203258 92
37857430 92
79768593 91
16512377 91
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 90
76936223 90
97907875 90
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 89
99518901 89
41804125 89
65043455 89
94686102 88
29437828 88
36579613 88
58030739 88
41329744 88
51257731 88
9228953 87
68515130 86
7155151 86
57914815 86
95422935 86
31005869 86
29284578 86
23526617 85
28565340 85
32434603 85
88356866 85
75651551 85
43637318 85
14 85
11953993 84
59594775 84
15203753 84
17634047 84
26375150 84
1890153 83
26033261 83
1 83
26600653 82
65002542 82
77457779 82
11 82
13 82
83009411 81
91951614 81
91660233 81
54887450 81
56445286 80
38089055 80
49037550 80
69854477 80
20476231 80
39189659 79
13728681 79
70130822 79
71699356 79
88997807 79
9776218 78
96592330 78
9543903 78
82352903 77
96995197 76
55698257 76
id 76
2 76
45756654 75
63707305 74
9020112 74
27138799 73
12 73
39996664 70
87513721 68
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 57
company 52
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 43
privacy 39
contact 33
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 23
2704-zapytanie-ofertowe 19
regulamin organizacyjny urzedu 17
strona188 16
strona186 15
oswiadczenia majatkowe 2016 12
naboor pracownikow 10
start 4
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 6844 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM