rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Czwartek, 30.03.2023
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1571156
polec strone 347863
Strona główna 225929
Zamówienia publiczne 152463
Nieruchomości 107941
Dotacje na zadania publiczne 85238
Nabór pracowników 85207
Zamówienia publiczne - szczegóły 79611
Uchwały i zarządzenia 33425
Urząd Gminy 32575
Dane Publiczne 27831
Praca Urzędu 26046
Gmina 23522
Druki do pobrania 22715
Rada Gminy Krzyżanowice 22362
Informacje o innych zamówieniach 22327
Uchwały Rady Gminy 21636
Młodzieżowa Rada Gminy 16466
Zamówienia publiczne - archiwum 16078
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 15965
Jak szukać 15206
Prawo miejscowe 14712
Statystyka strony 13611
Oświadczenia majątkowe 13302
Inne ogloszenia i informacje 12560
Jednostki Organizacyjne Gminy 11497
Informacje i ogłoszenia 11375
Załatwianie spraw 11088
Instrukcja obsługi BIP 10911
Wójt Gminy 10752
Ośrodek Pomocy Społecznej 9852
Nabór pracowników - Archiwum 9768
Budżet gminy 9744
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 9643
Urząd Stanu Cywilnego 9181
Mapa witryny 9087
Jednostki Pomocnicze 9021
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 8981
Sekretarz Gminy 8954
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 8869
Redakcja 8844
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 8819
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 8719
Szukaj 7987
Skarbnik Gminy 7953
Wybory samorządowe 7940
Plany postępowań 7786
Komisje Rady Gminy 7770
Webmaster 7574
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 7549
Zastrzeżenia 7513
Polityka prywatności 7258
Kierownictwo Urzędu Gminy 7041
Referat Gospodarki Przestrzennej 6999
Dokumenty programowe 6829
Procedury prawne 6819
Referaty urzędu 6773
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 6375
Referat Organizacyjny 6238
Tworków 6196
Sprawozdania i opinie 6063
Statut gminy 6049
Referat Budżetu i Finansów 6035
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 6017
Struktura Urzędu Gminy 5972
Linki 5899
Chałupki 5857
strona83 5810
Kontakt - dojazd 5752
Rok 2010 5700
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 5671
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5665
Krzyżanowice 5613
oswiadczenia majatkowe 2013 5365
strona132 5337
Majątek Gminy 5336
Opłaty, czynsze i podatki 5330
Samodzielen stanowiska 5303
Zastępca Wójta Gminy 5148
Oświadczenia majatkowe 2014 5116
Rok 2012 5086
Bieńkowice 5029
Wybory parlamentarne 5021
Nabór pracowników 4922
Bolesław 4870
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 4788
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 4768
Rok 2009 4733
Regulamin pracy Urzędu Gminy 4719
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 4717
Gminna Biblioteka Publiczna 4715
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 4660
Rok 2011 4653
Oświadczenia majątkowe 2016 4651
Przedszkole w Tworkowie 4639
Rok 2009 4632
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4631
Przedszkole w Bieńkowicach 4603
Rok 2010 4580
Rok 2013 4569
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 4556
Oświadczenia majątkowe 2015 4547
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 4518
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 4515
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 4507
Owsiszcze 4477
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 4452
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4444
Rok 2008 4440
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 4419
Zabełków 4400
Regulamin organizacyjny urzędu 4394
Roszków 4386
Szkoły Podstawowe 4385
Rok 2008 4379
Rok 2013 4371
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 4355
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 4353
Przyznanie mieszkania komunalnego 4334
Rok 2010 4306
Rok 2005 4305
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 4300
Rok 2016 4279
Uchwały 4276
strona128 4252
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 4242
Przedszkole w Chałupkach 4230
Pozostałe jednostki i instytucje 4227
Przedszkole w Krzyżanowicach 4211
Rok 2007 4205
Rejestr Działalności Regulowanej 4197
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 4193
Nowa Wioska 4184
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 4180
Rozgraniczenie nieruchomości 4174
Zameldowanie na pobyt czasowy 4159
Statut Urzędu Gminy 4149
Sporządzenie aktu urodzenia 4138
Rok 2016 4134
RODO 4119
Pozostałe opłaty 4115
Rok 2014 4115
Przedszkola 4102
Rok 2014 4102
Rok 2006 4096
Komisja Do Spraw Społecznych 4093
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 4092
Rok 2015 4055
Rok 2017 4047
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 4036
Rok 2015 4031
Wymeldowanie z pobytu stałego 4026
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 4026
Zameldowanie na pobyt stały 4024
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 4022
Rok 2012 4006
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3995
Podział nieruchomości 3994
Sporządzenie aktu zgonu 3983
Rudyszwałd 3981
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3973
Rok 2007 3966
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3946
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3942
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3906
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3891
Rok 2011 3886
Rok 2009 3882
Komisja Rewizyjna 3860
Straż Miejska 3854
oswiadczenia majatkowe 2009 3839
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3826
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3820
Rok 2017 3805
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 3799
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3795
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3782
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3778
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3776
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3764
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3749
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3721
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3710
Rok 2019 3690
Rok 2006 3677
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3651
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3646
Statut 3633
Rok 2011 3629
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3599
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3598
Rok 2008 3590
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3581
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 3574
Wybory prezydenckie 3573
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3561
Zarządzenia 3552
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 3549
oswiadczenia majatkowe 2006 3548
Rok 2006 3539
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 3535
2006 3524
Rok 2005 3512
2007 3508
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3484
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3464
Rok 2007 3453
Oświadczenia majątkowe 2019 3452
Podatek rolny 3447
Statut 3445
Oświadczenia majątkowe 2018 3442
2015 3440
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 3428
2008 3422
oswiadczenia majatkowe 2007 3408
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 3405
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 3387
Podatek od Środków transportowych 3386
Język migowy 3376
oswiadczenie majatkowe 2009 3314
Majątek 2009 3306
Rok 2019 3302
Rok 2005 3299
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 3289
Oświadczenia majątkowe 2017 3279
Oświadczenia majątkowe 2020 3268
Plany i programy 3258
Regulamin pracy 3240
Rok 2018 3221
Regulamin organizacyjny 3206
Rok 2011 3198
Podatek leśny 3188
oswiadczenie majatkowe 2008 3185
2011 3180
Regulamin organizacyjny 3172
wodociagi 3162
Regulamin pracy 3147
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 3142
Wyniki kontroli 3138
oswiadczenia majatkowe 2002 3138
Statut 3135
Rejestry, ewidencje, archiwa 3128
oswiadczenia majatkowe 2003 3118
Statut 3104
2007 3089
Majątek 3075
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 3044
Majątek 3020
oswiadczenia majatkowe 2005 3018
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 3010
2014 2991
Plany i programy 2990
Statut 2990
Rok 2020 2985
Rok 2018 2965
Plany i programy 2954
oswiadczenia majatkowe 2004 2929
Regulamin pracy 2928
Majątek 2913
Statut 2891
Regulamin pracy 2887
Regulamin organizacyjny 2884
Rok 2020 2872
Referendum ogólnokrajowe 2848
Regulamin organizacyjny 2834
Plany i programy 2815
Archiwum 2799
Majątek 2796
2010 2796
Majątek 2794
strona6 2787
Majątek 2785
Regulamin organizacyjny 2782
2016 2781
Regulamin organizacyjny 2780
Statut 2778
Statut 2768
Regulamin pracy 2759
Plany i programy 2749
Rok 2006 2747
Regulamin organizacyjny 2744
Majątek 2721
Statut 2715
2007 2714
Regulamin pracy 2709
2004 2707
2015 2702
Regulamin pracy 2697
Plany i programy 2686
Majątek 2684
Rok 2012 2684
2002 2676
Statut 2674
Statut 2666
Regulamin pracy 2663
2013 2657
2009 2656
Statut 2636
Statut 2635
2012 2630
Plany i programy 2625
Regulamin organizacyjny 2605
2000 2603
Konsultacje 2596
Statut 2592
Majątek 2591
2011 2591
2012 2576
2007 2574
Rok 2012 2573
Plany i programy 2572
zarzadzenia wojta 2566
Majątek 2562
Plany i programy 2552
Plany i programy 2548
Statut 2538
2003 2538
2001 2525
Majątek 2517
Regulamin pracy 2510
strona2 2507
strona4 2503
Regulamin organizacyjny 2497
Regulamin organizacyjny 2497
2006 2495
Majątek 2493
2017 2477
Regulamin organizacyjny 2473
Majątek 2465
2011 2464
Regulamin pracy 2463
2009 2455
2010 2449
2000 2447
Statut 2445
Regulamin pracy 2442
wybory pe 2009 2442
2005 2442
strona3 2437
2008 2433
strona6 2423
2008 2416
2002 2402
strona5 2398
strona5 2392
2001 2388
2004 2385
2006 2384
2005 2381
zamowienia ogl 2380
2003 2375
2014 2356
Rok 2021 2349
Aktualności 2344
Protokoły Sesji Rady Gminy 2337
Petycje 2333
strona6 2320
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 2314
strona4 2311
strona2 2300
2014 2277
2015 2269
strona4 2254
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2243
strona6 2241
strona5 2234
2014 2222
Rok 2021 2217
strona3 2204
Budżet 2009 2187
strona4 2167
Oświadczenia majątkowe 2021 2129
Rok 2013 2127
strona6 2114
strona5 2111
wybory pe 2106
Rok 2013 2085
2015 2074
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2058
wybory pe 2009 2057
Rok 2017 2052
Spisy powszechne 2046
2017 2013
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1980
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1976
2018 1969
Budżet 2010 1961
Deklaracja dostępności 1960
testowa20 1938
lornuive 1936
testowa12 1927
wybory pe 1927
Rok 2014 1925
Rok 2017 1924
qzltzdoa 1921
kwmqkiphx 1918
Archiwum 1913
testowa16 1909
Rok 2014 1900
testowa13 1899
Rok 2015 1894
testowa15 1889
testowa19 1888
poezja 1880
imdkrmsbky 1874
vviliblsxtmgry 1869
Poprzednia wersja serwisu 1868
he 1866
Sprawozdania roczne 1859
Rok 2018 1847
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1845
Rok 2015 1845
testowa17 1838
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1838
afohnvmwrwt 1833
2016 1832
2019 1825
uttmpkge 1822
zqphdzsds 1820
qvnzanwjcam 1820
ssnuzhyxmwe 1819
testowa11 1818
nsfmfdsuchyr 1816
ezlxbjfvcejeirpt 1814
nhwgkcsbh 1805
Raport o stanie Gminy 1804
testowa14 1803
Rok 2022 1798
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1796
fhuonwdzbjq 1793
Archiwum 1792
Rok 2017 1790
qqgrpogwhagxlz 1786
ioezja 1785
Formy Pomocy 1785
zawarcie zwiazku malzenskiego 1784
xsfwlqjid 1783
strona137 1780
mpfubhzq 1775
2018 1769
ckiaobcxe 1767
bqudjqakrbgldp 1764
vlhsbhuzbxw 1764
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1762
tcctucan 1759
2016 - Wybory uzupełniające 1755
mislgznfncywin 1754
ybmwibxpm 1749
sszsbqjqgbanir 1747
ecyilymexlm 1747
prawo mne publiczne 1747
hoezja 1745
cgbhlhruegnn 1744
etta 1744
338e 1741
ba8153407191791390c3eb19fe7 1740
2018 1740
iusmxnhkhwyp 1738
yagutgczdsfvgn 1737
wvbjhwaap 1735
jihmhkehumurg 1735
2463 1732
09b 1724
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1722
fxrpizhudwbi 1721
nej w Bch 1721
jzvufkimhavt 1719
rei-kinemat 1719
otshoqdoftduy 1718
stdona6 1718
pwlzmirkpn 1717
ftkpapaxsjoscji 1716
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1716
pvcqswvju 1716
mapa yitryny 1714
azpdxzidvo 1712
chwazqlmhqillexc 1711
indux 1711
cpvripoypjrz 1711
jak a 1710
strona58 1707
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1705
bdnmgrrcqdtypfv 1704
9c5ur8fee8ak714na23a 1703
xlwmxxhzazp 1702
xctxkltk 1702
bppqrdbj 1701
koledy 1701
ihjcnrvzvios 1699
stviihbzqe 1698
issvigyqhgv 1696
ikzgxvwvyysjt 1695
strona56 1694
hzehkflqsaoxanhe 1692
Rejestr instytucji kultury 1691
wozfzddwodpythwy 1690
strona130 1689
efkfafmi 1688
ptvjuxxtzi 1687
8f7150 1685
itqfuaifdn 1683
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1682
juqfohypzarkxif 1682
x 1680
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1679
eavtldcmx 1678
llmglluxcn 1677
8fa97507 1675
hcywe 1675
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1674
ormctuldung 1674
zags 1673
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1672
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1671
3 1670
lffnpkuivczx 1669
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1668
inder 1668
gykmrtqgs 1667
putxisgqip 1665
prawo miej 1663
mapa es-etInstituts 1663
cumifggvofwpfny 1662
4484-Krajobraz-Zimowy 1662
rada gminy krzyzanowice 1661
kallcfhtrmdstm 1660
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1659
bmspgshmlmz 1659
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1658
nrtpofwecofxhyn 1656
umedhyzczbu 1655
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1654
oa-marzen 1654
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1651
c8t8cacb8d2a6 1640
Projekt 1640
cnbyapxniiwi 1639
qhwcqdyr 1637
hoyaekjo 1636
menu 1633
lhswtgutypmcsssv 1632
ocwimjto 1631
strny-www 1630
strzezenia 1629
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1628
denvtynazzduifzt 1628
oswiadczenia majatkowe 2008 1627
rudyszwalh solectwo 1626
ujaabgomwr 1626
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1625
elhwpmpbxhq 1623
dapubliczne 1623
370p8d 1621
zaktrzezenia 1619
krckmwdfjetgzpk 1615
page427 1615
informBeratung 1614
djdymkljcaq 1612
hmarsacvud 1611
hceaa5b2cb118e5 1610
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1609
fhqkmvoisafz 1608
eqlzofxae 1607
haqlrxzoq 1606
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1605
12-rodinca 1605
rfcakvnjwuy 1604
jpsrpbzljoydbyc 1604
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1603
urznA-la-Une 1602
qwkotdlfyim 1602
xxiintrt 1601
fpjnwtcqatwpxbe 1600
Spenden fuer Pakistan 1598
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1596
pickmeup online 1595
Przeciwdziałanie przemocy 1595
speyside-malt-scotch-whisky 1592
10907813b97e249163587e6246612e21 1589
lriyayxjdc 1589
main 1584
izrskekkzo 1584
jjywzgmsduceulka 1582
8 gminy krzyzanowice 1582
xkmsbchpjioj 1581
redakcDa 1581
tykalsliony 1579
vksjwlicisgn 1576
2017 - Wybory uzupełniające 1575
avrmxtlkosz 1574
rubjajoczfzee 1574
przedszkole w nedzy 1573
7892 1571
analiza wskaznikow 1571
oajatkowego 1570
6ler265rde9a4fi3ab 1569
propositions-0 1567
rwrsqackx 1567
kkacuptqtbfxhbg 1567
qlencjnclmof 1566
RODO 1565
Rok 2022 1565
phcxgjdj 1564
rMdakcjh 1561
oswiadczenia majatkowe 2012 1558
RODO 1558
julyiracy urzedu 1557
cata szukac 1557
solectwo gorki slaskie 1555
strona105 1552
enmjudnjvq 1551
etito-a13 1549
rclhdzrhinxupdna 1549
ulmuqccmeq 1548
239-hereinspaziert-pampa-live 1546
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1545
ewwSkr y und Strategien 1544
2nf raje20l5b 1544
statut biblioteka publiczna 1544
iqkwfkmdvquggtn 1543
ronde 1543
DrivewayTestimona4 1542
hutguwllbmc 1542
qqvhfewkutselzwj 1542
wcipezrse 1542
wawsgrony 1541
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1536
ivefktqw 1535
etzszgtvvkvjlhme 1528
fqubkvkm 1528
riwoysmiu 1527
nieruchomosci 1527
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1526
xowdagcwytya 1526
dqwguyihhr 1525
lkyaxvupapetes 1524
option 1523
azsrbnxxyzejsj 1523
rujestr zmian 1522
kfduotspgd 1522
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 1520
iejestr zmian 1519
nabor pracownikow 1519
mweeddplaty czynsze i podatki 1519
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1516
ihewnrhwstsj 1513
odlacmjmiyg 1512
iuvxoybwlml 1512
mkqwgqpqlrbob 1512
sprawodania 1512
ajpuafudt 1512
rada gminy krzanowice 1509
vwzylaqzteip 1508
oswiadczenia majatkowe 2010 1506
plany i programy wodociagi 1504
oswiadczenia majatkowe 1503
tydkgogrnspsycgi 1500
06aa6eb1b53v58b37 1499
tag 1497
plany 5 1496
mzqgcbmtlfbikyih 1495
regolamin pracy wodociagi 1494
Dostępność 1493
adjhzqwq 1492
xutkrrghzjwvshur 1492
uexektam 1491
uploadtest 1491
Pomoc Społeczna 1491
hnxplxeal 1485
poezage dans la lune 1484
skwarcmisdhlinmz 1483
gbafrtwryelqr 1481
miny krzyzanowice 1476
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1476
ztvtglopfx 1475
galleria 1474
2019 1474
woirrmcdboru 1472
Konsultacje - 2017 1472
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1469
kierownictwo urzedu gminy 1467
exnzzosebntm 1467
strona100 1467
ghuycbucjc 1466
prxvnrgywadbln 1465
ospmoimmknabdq 1463
yzygkxykrr 1460
Rok 2018 1460
xfkldiclefhzwh 1458
ocakxgjn 1458
efpyazcvbklnerzu 1455
bnnquxjibpcwukz 1454
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1453
rejestrzmian 1453
gtbpanelrhvycchh 1453
Świadczenia rodzinne 1453
Rok 2018 1450
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1449
cptejmmrvc 1449
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 1449
pdilznigk 1447
fyugzcqgpgeaqbz 1447
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1444
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1442
komisje rady gminy 1437
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1437
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1435
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1433
aegszmfcsoe 1433
urridbgujcc 1432
phyumdank 1432
nubzozqpu 1425
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1424
uccockhoz 1424
nqcujyks 1424
strona107 1424
jvqmonvhaoxeknoc 1423
yogdhmksdwvcaoo 1423
Świadczenie wychowawcze (500+) 1423
Fundusz alimentacyjny 1422
yjttbhwdruk 1421
bdlilkwwph 1421
czaqhkkovcqkkp 1420
strona118 1420
fotkkwpec 1415
ilkkyajsck 1415
grufekuoicnf 1414
rcicjzsasci 1413
khjxrsrjwu 1411
Rok 2019 1410
jqbvuditir 1408
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 1408
test 1407
mqzvteuocfyfdwno 1406
loswptyhxnufqhz 1406
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1406
Zasiłek dla opiekuna 1406
kqajnmafgefuwhn 1404
uprwljwm 1404
jednostki orgOigacyjne gminy 1403
strona120 1403
strona103 1403
fck about 1402
ihzthzhkdodyit 1400
fhiaxkjvhbxn 1400
Karta dużej rodziny 1398
epzpsxoivkn 1396
bfxbmbiqxecw 1395
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 1395
ukgimcnmfgkl 1392
aciwsxjqvtkp 1389
lkcafbmwh 1389
strona102 1389
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 1386
icqwjghhs 1386
album 1386
strona99 1386
1384
lyduprsbypuxiu 1382
jak to zalatwic 1379
ldryuknnvnmwi 1379
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1374
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1374
c929f2210333206f417e3862f431776d 1372
strona98 1370
ipkmaxrozmtyclu 1369
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 1369
strona113 1368
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1367
uqknihdmhlqssv 1366
vuqklgkylow 1364
aktualnosci szczegoly 1360
strona114 1360
Świadczenie rodzicielskie 1360
strona127 1358
strona88 1357
2019 1357
strona2 1356
wgzembdvoelqvett 1353
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1352
strona111 1351
Zasiłek pielęgnacyjny 1350
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1348
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1346
vnsqemow 1346
ujqjktjdcvnh 1344
strona97 1344
yoridmctxlcn 1343
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1342
strona85 1342
inne i informacje 1341
strona84 1339
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 1337
strona122 1336
strona119 1334
strona104 1328
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 1327
je-media-player 1325
postacie historyczne 1323
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 1322
strona112 1322
ojfrcimxgohx 1321
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 1321
strona109 1320
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 1319
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 1318
strona110 1318
xcadfhyhtcizfgwa 1316
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 1315
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 1312
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 1312
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 1310
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 1310
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 1310
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 1307
strona78 1305
tv 1305
strona116 1304
strona123 1303
strona117 1303
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 1302
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 1301
strona130 1297
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 1295
strona106 1295
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 1293
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 1292
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 1291
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 1290
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 1290
Plany i programy 1289
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 1288
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 1288
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 1287
strona1 1287
strona124 1286
Regulamin organizacyjny 1286
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 1282
Rok 2019 1279
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 1278
strona89 1277
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 1276
Dobry start 1276
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 1275
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 1272
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 1272
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 1270
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 1270
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 1268
strona126 1268
Regulamin organizacyjny 1264
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 1263
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 1263
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 1261
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 1261
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 1259
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 1259
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 1257
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 1256
strona125 1256
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 1255
strona87 1255
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 1254
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 1254
strona115 1253
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 1252
531db99cb00833bcd414459069dc7387 1251
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 1250
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 1247
Rok 2020 1247
Regulamin organizacyjny 1246
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 1245
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 1245
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 1244
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 1244
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 1243
Plany i programy 1243
herb 1242
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1242
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 1241
Regulamin pracy 1240
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 1238
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 1237
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 1236
strona121 1236
Regulamin pracy 1236
Konsultacje - 2019 1236
strona90 1234
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 1233
strona86 1232
Plany i programy 1232
informacje ogolne 1230
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 1229
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 1229
Majątek 1229
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 1228
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 1227
a4380923dd651c195b1631af7c829187 1226
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 1225
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 1224
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 1224
strona108 1224
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 1221
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 1219
strona81 1212
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 1208
Statut 1208
b59442085644532ef03417a3e5a76437 1205
Regulamin pracy 1200
721e049e9903c3a740c4902878c99923 1196
Rejestr petycji 1196
strona101 1195
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 1184
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1183
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 1182
2021 1180
b2330fc4531de135266de49078c270dd 1174
Rok 2019 1171
55312eec654a75a08dc83de96adde735 1167
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 1166
gsd 1162
aktualnosci 1162
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 1159
strona1 1158
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 1158
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 1156
zameldowanie czasowe 1154
strona173 1153
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 1145
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 1133
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 1133
94127667 1133
Sprawozdania roczne 1132
96204523 1130
wirtualne panoramy 1129
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 1120
kalendarz imprez 1120
wybory prezydenckie 1120
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 1117
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 1111
historia 1111
2020 1110
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 1108
29437828 1107
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 1106
privacy 1106
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 1105
010e406df2463597c58286a93f8b3160 1103
96995197 1102
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 1101
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 1101
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 1099
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 1095
13 1095
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 1092
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 1091
baza noclegowa 1090
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 1088
e kartka 1088
18341305 1086
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 1084
dokumenty programowe 1081
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 1080
nabor pracownikow 2 1079
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 1076
gminy partnerskie 1076
akty urodzenia 1076
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 1071
39996664 1071
Rok 2021 1068
7155151 1067
16512377 1067
zawarcie zwiazku malzenskiego 1066
mlodziezowa rada gminy 1065
urzad gminy 1064
sekap 1063
pomieszczenia urzedu 1060
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 1056
11953993 1054
skreslenie z ewidencji 1053
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 1052
opieka medyczna 1052
zabytki 1052
1 1051
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 1050
publikacje o gminie 1050
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 1049
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 1049
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 1045
strona132 1044
32434603 1044
rady soleckie 1043
tapety 1043
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 1042
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 1042
kamera internetowa 1042
do dane osobowe 1042
1890153 1042
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 1037
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 1036
dfd786998e082758be12670d856df755 1035
do utrata 1035
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 1034
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 1034
70130822 1034
54887450 1033
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 1032
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 1032
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 1031
plan zagospodarowania 1031
usage 201506 1030
675be3930765f553975c0b140bbf0863 1027
624ec1c881656ee6418604df2928494b 1027
solectwa gminy 1027
15203753 1025
2020 1025
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 1023
83009411 1023
11 1023
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 1021
Bohumin 1021
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 1020
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 1020
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 1015
sciezka turystyczna 1013
nadanie numeru porzadkowego 1013
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 1012
33864833 1012
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 1011
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 1011
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 1008
57914815 1008
84f2798f05d595273de40e3046329309 1007
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 1007
wymeldowanie czasowego 1007
96592330 1007
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 1006
przyroda 1006
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 1005
91660233 1004
id 1003
struktura urzedu gminy 1002
56783039 1002
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 1000
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 1000
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 999
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 999
12 999
Wybory Prezydenckie - 2020 998
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 997
59594775 997
oferty inwestycyjne 996
41329744 996
komunikacja 995
ksiega gosci 995
do zniszczenie 995
28565340 994
97907875 994
37857430 993
55698257 993
310614fca8fb8e5491295336298c340f 992
podatki czynsze oplaty 992
9228953 992
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 991
wymeldowanie stale 991
60203258 991
srodki pozyskane 989
wojt gminy 988
63707305 988
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 986
49037550 986
88356866 984
77457779 984
41804125 984
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 983
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 983
31505775 983
75651551 983
30781401 983
31005869 983
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 982
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 982
26600653 982
97921034 981
do waznosc 980
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 979
akty zgonu 979
91951614 979
inne jednostki gminy 978
baza firm 977
kierownictwo urzedu 977
nabycie lokalu 977
58030739 977
76936223 977
94686102 975
nabycie nieruchomosci z negatywnym 974
IFrameManager 974
27138799 973
69854477 973
outputhtml 972
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 971
50423822 971
29284578 969
jednostki oswiatowe 968
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 967
2 967
galeria 966
39189659 966
87513721 966
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 965
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 965
20476231 964
wydanie zezwolenia na reklamy 963
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 962
23526617 962
61848725 962
9020112 962
ogloszenia urzedowe szczegoly 961
38089055 961
75704222 961
wydanie zaswiadczenia obywatela 960
rozgraniczenie nieruchomosci 960
parafie koscioly kaplice 958
krzyzanowickie gminne wiesci 958
77717904 958
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 956
82352903 955
Konsultacje - 2018 955
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 954
54622189 954
zespoly artystyczne 953
nabycie lokalu 953
9776218 953
rada gminy 952
9543903 951
guestbook 951
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 950
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 949
przyznanie mieszkania komunalnego 948
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 948
68515130 948
do pierwszy 947
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 947
14 947
company 946
lokalne okienko przedsiebiorczosci 945
53492196 944
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 943
26375150 943
nabycie gruntu dzierzawa najem 941
43637318 941
88997807 941
65043455 941
naboor pracownikow 941
wspolne przedsiewziecia 940
Sprawozdania roczne 940
17634047 939
79768593 938
Rok 2020 938
urzedy i instytucje 937
36579613 937
13728681 937
45756654 935
Spis rolny 2020 932
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 930
strona188 930
9219adc5c42107c4911e249155320648 929
zameldowanie na pobyt staly 927
64702354 927
trasy rowerowe 926
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 926
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 926
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 926
skladowisko odpadow komunalnych 923
56445286 922
65002542 922
nagrania sesji kadencja 2018 2023 922
wydanie zezwolenia na wycinke 921
whatsnew 921
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 920
80807075 920
95422935 918
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 917
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 917
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 917
obszar przygraniczny 916
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 916
zmiana wpisu ewidencji 915
strona186 915
Rok 2020 914
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 912
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 912
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 911
podzial nieruchomosci 910
24790050 910
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 909
26033261 909
51257731 909
99518901 908
przyznanie dodatku mieszkaniowego 907
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 906
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 903
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 903
71699356 903
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 902
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 901
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 900
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 900
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 899
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 898
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 898
oswiadczenia majatkowe 2015 896
Konsultacje - 2020 895
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 894
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 893
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 892
stowarzyszenia i organizacje 890
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 889
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 889
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 889
ogolnodostepne obiekty sportowe 887
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 887
contact 886
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 885
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 885
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 884
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 884
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 883
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 882
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 880
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 880
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 879
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 878
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 877
6547884cea64550284728eb26b0947ef 875
258e130476290221f597c56d351224b6 873
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 872
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 871
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 871
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 871
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 865
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 865
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 864
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 863
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 862
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 860
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 859
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 858
79f69230354b71206fb723c571cce58b 856
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 855
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 854
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 853
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 851
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 848
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 847
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 847
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 846
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 844
2704-zapytanie-ofertowe 843
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 842
e68879a4839773d105f0689875dace83 842
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 841
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 841
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 840
start 838
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 837
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 836
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 833
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 831
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 831
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 830
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 829
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 829
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 827
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 826
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 826
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 825
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 821
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 821
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 820
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 819
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 819
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 819
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 818
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 817
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 816
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 815
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 813
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 813
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 812
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 811
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 811
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 806
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 804
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 803
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 801
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 798
1-aktualnosci 794
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 786
2022 780
sesje20182023 776
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 773
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 770
regulamin organizacyjny urzedu 764
oswiadczenia majatkowe 2016 761
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 758
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 753
strona209 748
2021 744
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 735
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 735
Rok 2022 728
dev 724
strona7 709
strona231 708
strona220 707
Inne dokumenty 703
sesje kadencji 2018 2023 674
Rok 2021 664
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 662
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 660
Rok 2021 660
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 655
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 655
Raporty jednostek 653
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 647
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 646
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 644
inquiry 643
Wybory Prezydenckie - 2015 643
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 641
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 633
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 629
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 628
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 628
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 626
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 626
b18e8fb514012229891cf024b6436526 625
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 623
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 617
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 616
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 615
5878531649e31dd68c52529e00059976 615
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 614
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 613
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 612
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 612
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 611
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 610
dp konsultacje 609
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 605
076ccd93ad68be51f23707988e934906 603
Konsultacje - 2021 603
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 600
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 598
138aab288c363726990120413c62acee 595
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 594
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 594
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 593
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 592
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 592
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 591
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 591
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 588
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 582
4be49c79f233b4f4070794825c323733 581
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 574
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 567
outline 567
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 564
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 562
42dab56861d81108ee356d037190c315 556
strona128 554
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 543
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 538
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 532
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 525
strona6 521
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 518
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 515
be3b0b544433b768685e3436621590ff 515
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 513
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 512
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 512
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 512
662a2e96162905620397b19c9d249781 511
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 510
298f587406c914fad5373bb689300433 509
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 509
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 509
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 508
77143919d1234297079f075357988f3b 508
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 507
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 506
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 502
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 502
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 502
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 502
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 502
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 502
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 499
36165c62f7b7df72863d470d73302627 499
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 498
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 498
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 497
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 497
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 497
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 497
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 496
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 496
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 495
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 494
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 494
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 494
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 492
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 492
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 492
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 491
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 490
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 490
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 490
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 489
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 489
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 489
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 489
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 488
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 488
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 487
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 487
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 486
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 486
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 486
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 485
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 485
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 484
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 484
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 483
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 483
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 483
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 483
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 482
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 482
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 481
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 481
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 480
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 479
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 478
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 478
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 478
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 478
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 478
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 478
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 478
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 478
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 478
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 478
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 477
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 477
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 477
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 476
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 476
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 475
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 475
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 474
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 473
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 473
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 473
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 472
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 471
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 471
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 471
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 471
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 470
0613239e122094abb4ef998c01d16958 470
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 469
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 469
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 469
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 468
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 468
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 468
strona5 467
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 464
370p8d 462
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 461
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 457
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 457
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 456
a753a43564c29148df3150afb4475440 456
Konsultacje - 2022 452
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 442
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 442
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 429
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 423
Rok 2023 421
2022 420
Rok 2022 411
login 410
Rok 2022 400
budzet gminy 388
Oświadczenia majątkowe 2022 380
protocol 377
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 374
h authenticate 371
fck dtd test 357
zamowienia szczeg 356
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 346
sitemap 341
about 320
ckfinder 318
rssmap 318
borrowxx 313
uchwaly rady giminy 2020 306
login index 295
iframe 295
setp1 285
Rok 2023 285
strona7 280
strona16 279
strona1 270
readonly 269
testowa10 266
file-manager 265
strona1 265
strona1 251
strona1 240
strona1 231
strona1 227
strona1 227
strona8 227
strona1 225
strona1 223
strona17 219
strona12 204
strona15 198
testowa9 193
elfinder 192
strona1 179
strona28 178
strona22 177
testowa7 176
strona21 176
strona1 176
strona8 174
testowa1 173
strona9 173
testowa8 173
strona1 173
testowa5 173
strona14 173
testowa3 172
strona1 171
strona11 171
strona2 171
testowa2 171
strona10 171
testowa6 170
testowa18 170
testowa4 170
strona13 169
admin 161
Rok 2023 149
2023 141
dokumenty programowe 127
dokument2000y programowe 127
dokumenty prog5a8ramowe 125
dokument5a8y programowe 124
dokumenty14d8 programowe 122
Dane przestrzenne 103
list 92
Rok 2023 88
2023 85
guestimage 84
Konsultacje - 2023 82
Rok 2023 74
webconsole 73
e4npjde2 70
captcha 70
NonExistent 69
qm4h9t0e 66
copyright 66
wwwboard 65
SeleniumLog 64
LocalIndex 63
home 62
6r6iut18 62
tmcm about 62
sapmc 60
SysMgr 60
webcam 60
release-notes 60
preview 60
vti inf 60
ElxWyoQO ZcX 59
idxasp 59
logon 58
GeneralChassisConfig 58
am about 57
WebAdmin 57
historyFrame 57
328-rewitalizacja-budynku-dawnej-wozowni-przy-ruinach-zamku-w-tworkowie 21
szczegoly 17
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
+like+Gecko)+Chrome/83.0.4103.116+Safari/537.36 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 13611 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM