rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Wtorek, 20.02.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 593763
polec strone 280009
Strona główna 128314
Zamówienia publiczne 106220
Nabór pracowników 59495
Zamówienia publiczne - szczegóły 57569
Nieruchomości 48723
Dotacje na zadania publiczne 34743
Urząd Gminy 19519
Uchwały i zarządzenia 16452
Dane Publiczne 15479
Praca Urzędu 14533
Gmina 14333
Druki do pobrania 14072
Młodzieżowa Rada Gminy 13623
Informacje o innych zamówieniach 11627
Uchwały Rady Gminy 11486
Rada Gminy Krzyżanowice 10767
Inne ogloszenia i informacje 8521
Zamówienia publiczne - archiwum 8498
Wójt Gminy 8344
Prawo miejscowe 8286
Jak szukać 7788
Statystyka strony 7283
Jednostki Organizacyjne Gminy 6892
Nabór pracowników - Archiwum 6785
Informacje i ogłoszenia 6699
Oświadczenia majątkowe 6676
Sekretarz Gminy 6494
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 6444
Instrukcja obsługi BIP 6320
Załatwianie spraw 6144
Urząd Stanu Cywilnego 5871
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 5838
Budżet gminy 5791
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 5763
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 5584
Skarbnik Gminy 5540
Jednostki Pomocnicze 5396
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 4901
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 4870
Wybory samorządowe 4802
Mapa witryny 4743
Ośrodek Pomocy Społecznej 4738
Komisje Rady Gminy 4710
Redakcja 4695
Szukaj 4688
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4563
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4493
Oświadczenia majątkowe 2010 4309
Webmaster 4298
Zastrzeżenia 4286
Referat Gospodarki Przestrzennej 4276
Procedury prawne 4275
Kierownictwo Urzędu Gminy 4242
Polityka prywatności 4025
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4002
Referat Organizacyjny 3894
Referaty urzędu 3869
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 3777
Dokumenty programowe 3735
Tworków 3730
Referat Budżetu i Finansów 3678
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3652
Rok 2010 3650
Krzyżanowice 3595
Struktura Urzędu Gminy 3532
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3477
Chałupki 3462
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3437
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3366
Oświadczenia majątkowe 2013 3340
Sprawozdania i opinie 3337
Statut gminy 3335
Oświadczenia majątkowe 2012 3322
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3276
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3209
Przyznanie mieszkania komunalnego 3144
Linki 3137
Samodzielen stanowiska 3123
Rok 2012 3115
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3109
Majątek Gminy 3090
Rozgraniczenie nieruchomości 3086
Zastępca Wójta Gminy 3053
Opłaty, czynsze i podatki 3051
Rok 2010 3033
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3028
Bolesław 3010
Wymeldowanie z pobytu stałego 2965
Rok 2009 2960
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 2932
Oświadczenia majatkowe 2014 2917
Rok 2011 2916
Podział nieruchomości 2908
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 2904
Zameldowanie na pobyt stały 2903
Zameldowanie na pobyt czasowy 2881
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2879
Sporządzenie aktu zgonu 2862
Kontakt - dojazd 2854
Sporządzenie aktu urodzenia 2854
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2850
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2833
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2813
Rok 2009 2813
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2812
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 2802
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2799
Regulamin pracy Urzędu Gminy 2799
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2791
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2783
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2777
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2743
Oświadczenia majątkowe 2009 2741
Bieńkowice 2719
Wybory parlamentarne 2713
Oświadczenia majątkowe 2011 2709
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2675
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2660
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2650
Rok 2013 2649
Rok 2010 2647
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2645
Zabełków 2624
Roszków 2617
Rok 2008 2615
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2610
Owsiszcze 2603
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2603
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2594
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2592
Regulamin organizacyjny urzędu 2590
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2586
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2573
Rok 2013 2552
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2543
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2543
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2514
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2513
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2509
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2485
Szkoły Podstawowe 2481
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2444
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2428
Rok 2012 2400
Oświadczenia majątkowe 2006 2399
Pozostałe jednostki i instytucje 2385
Rok 2008 2382
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2371
Rok 2005 2369
Komisja Do Spraw Społecznych 2355
Statut Urzędu Gminy 2352
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2330
Nowa Wioska 2323
Rok 2007 2320
Rok 2011 2310
Komisja Rewizyjna 2295
Rok 2006 2291
Oświadczenia majątkowe 2007 2286
Rok 2009 2274
Rudyszwałd 2255
Nabór pracowników 2244
Przedszkola 2242
Rok 2014 2237
Oświadczenie majątkowe 2008 2229
Rok 2014 2212
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2198
Rok 2007 2178
Straż Miejska 2172
Rok 2011 2172
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2171
Gminna Biblioteka Publiczna 2170
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2169
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2162
Oświadczenie majątkowe 2008 2137
Pozostałe opłaty 2137
Rok 2015 2130
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2104
Oświadczenia majątkowe 2003 2097
Rok 2015 2073
Rok 2016 2069
Oświadczenia majątkowe 2002 2068
Rok 2006 2067
Rejestr Działalności Regulowanej 2059
Przedszkole w Bieńkowicach 2056
Przedszkole w Krzyżanowicach 2051
Rok 2008 2046
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2041
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2038
Przedszkole w Tworkowie 2015
Rok 2006 2013
Rok 2016 2005
Rok 2005 1997
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 1988
Rok 2007 1986
2006 1982
2015 1957
Uchwały 1949
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 1943
Przedszkole w Chałupkach 1938
Oświadczenia majątkowe 2015 1929
Statut 1924
2008 1923
Oświadczenia majątkowe 2005 1918
2007 1899
Oświadczenia majątkowe 2004 1887
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 1884
wodociagi 1866
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 1861
Podatek rolny 1860
Podatek od Środków transportowych 1845
2011 1838
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1827
Wyniki kontroli 1819
Majątek 2009 1816
Podatek leśny 1807
Rejestry, ewidencje, archiwa 1794
Statut 1785
Statut 1769
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 1727
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1717
2007 1710
Statut 1710
strona6 1708
Rok 2005 1699
Rok 2011 1684
Język migowy 1658
Rok 2012 1654
Regulamin organizacyjny 1639
Zarządzenia 1635
Regulamin pracy 1630
Rok 2012 1624
Regulamin pracy 1623
Plany i programy 1610
Regulamin organizacyjny 1606
Statut 1577
Statut 1553
Regulamin pracy 1548
Majątek 1547
Majątek 1540
Regulamin pracy 1530
Majątek 1523
Plany i programy 1511
Regulamin organizacyjny 1488
Plany i programy 1487
Rok 2017 1485
Regulamin organizacyjny 1483
Plany i programy 1469
zarzadzenia wojta 1467
Plany i programy 1455
Statut 1453
2014 1453
Regulamin organizacyjny 1452
Regulamin pracy 1446
Statut 1432
Regulamin pracy 1416
strona6 1412
Majątek 1412
Majątek 1410
Statut 1407
Regulamin organizacyjny 1398
Statut 1395
Majątek 1387
Majątek 1385
strona2 1384
Regulamin organizacyjny 1381
strona4 1379
Plany i programy 1379
strona5 1377
Statut 1366
strona2 1362
Majątek 1361
Statut 1359
Plany i programy 1353
strona6 1352
Plany i programy 1347
strona3 1346
Regulamin organizacyjny 1342
Plany i programy 1341
Regulamin organizacyjny 1337
Statut 1335
strona4 1334
strona4 1325
Majątek 1321
2004 1320
Regulamin pracy 1316
Majątek 1308
Majątek 1300
2012 1299
strona3 1297
Regulamin pracy 1291
strona5 1291
Majątek 1289
Statut 1279
strona5 1269
strona6 1267
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1262
2010 1262
Regulamin organizacyjny 1257
Regulamin pracy 1257
Majątek 1256
Plany i programy 1255
Statut 1255
Regulamin organizacyjny 1250
Regulamin pracy 1246
Rok 2017 1231
strona6 1228
strona4 1226
Regulamin pracy 1226
Budżet 2009 1219
2015 1217
strona5 1211
Statut 1208
2011 1190
2007 1186
2002 1184
2013 1184
2009 1174
2003 1157
Rok 2013 1155
Rok 2013 1149
Archiwum 1148
2012 1146
2011 1132
2005 1131
Protokoły Sesji Rady Gminy 1125
2010 1120
zamowienia ogl 1119
2009 1107
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1106
Rok 2006 1104
2006 1103
2007 1100
2008 1098
2008 1096
wybory pe 2009 1088
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1083
2003 1075
2005 1072
2001 1072
2000 1071
2002 1071
2001 1065
Wybory prezydenckie 1064
testowa12 1062
wybory pe 1056
2006 1055
2000 1055
2004 1051
Rok 2014 1044
Oświadczenia majątkowe 2016 1039
Budżet 2010 1032
testowa13 1010
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1005
testowa19 990
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 984
Rok 2014 984
2014 981
testowa17 975
2016 965
testowa20 960
testowa15 958
Referendum ogólnokrajowe 957
Poprzednia wersja serwisu 952
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 949
testowa16 946
2014 945
wybory pe 936
2014 931
testowa11 926
uttmpkge 920
testowa14 914
Rok 2015 910
Rok 2015 908
lornuive 907
imdkrmsbky 905
wybory pe 2009 900
zqphdzsds 889
xsfwlqjid 873
fxrpizhudwbi 872
qzltzdoa 872
qvnzanwjcam 869
nhwgkcsbh 855
azpdxzidvo 855
bqudjqakrbgldp 854
ckiaobcxe 852
ikzgxvwvyysjt 849
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 844
ssnuzhyxmwe 844
yagutgczdsfvgn 842
mpfubhzq 840
wozfzddwodpythwy 838
ezlxbjfvcejeirpt 837
xlwmxxhzazp 837
2015 837
ftkpapaxsjoscji 836
sszsbqjqgbanir 836
fhuonwdzbjq 833
kwmqkiphx 833
ybmwibxpm 832
tcctucan 831
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 830
otshoqdoftduy 829
wvbjhwaap 829
qqgrpogwhagxlz 827
pwlzmirkpn 825
vviliblsxtmgry 825
vlhsbhuzbxw 824
zawarcie zwiazku malzenskiego 823
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 823
mislgznfncywin 821
xctxkltk 817
strona137 817
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 816
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 815
lffnpkuivczx 815
bdnmgrrcqdtypfv 815
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 814
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 814
nej w Bch 812
oswiadczenia majatkowe 2008 810
stviihbzqe 809
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 807
ihjcnrvzvios 807
rei-kinemat 805
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 804
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 803
ecyilymexlm 803
ptvjuxxtzi 802
bppqrdbj 799
hoezja 799
jzvufkimhavt 797
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 796
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 795
he 795
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 792
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 792
ioezja 791
jak a 791
gykmrtqgs 790
cumifggvofwpfny 788
itqfuaifdn 787
poezja 785
afohnvmwrwt 784
bmspgshmlmz 779
ba8153407191791390c3eb19fe7 779
elhwpmpbxhq 777
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 776
cgbhlhruegnn 776
llmglluxcn 775
juqfohypzarkxif 773
pvcqswvju 773
09b 772
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 771
umedhyzczbu 771
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 769
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 767
2017 767
10907813b97e249163587e6246612e21 765
hoyaekjo 764
chwazqlmhqillexc 763
qhwcqdyr 761
x 760
iusmxnhkhwyp 759
lhswtgutypmcsssv 758
krckmwdfjetgzpk 758
hzehkflqsaoxanhe 757
kallcfhtrmdstm 757
fpjnwtcqatwpxbe 756
nsfmfdsuchyr 756
jjywzgmsduceulka 753
efkfafmi 753
indux 753
rada gminy krzyzanowice 753
menu 752
stdona6 752
8f7150 750
eqlzofxae 749
prawo mne publiczne 748
8fa97507 746
ormctuldung 743
oa-marzen 740
hceaa5b2cb118e5 739
rfcakvnjwuy 738
rudyszwalh solectwo 737
strona56 736
jihmhkehumurg 735
fhqkmvoisafz 735
nrtpofwecofxhyn 733
etta 733
9c5ur8fee8ak714na23a 731
putxisgqip 729
jpsrpbzljoydbyc 727
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 726
djdymkljcaq 722
cpvripoypjrz 721
vksjwlicisgn 719
urznA-la-Une 717
3 717
2015 717
zags 716
ocwimjto 715
DrivewayTestimona4 713
8 gminy krzyzanowice 713
Spenden fuer Pakistan 710
haqlrxzoq 708
inder 707
338e 705
issvigyqhgv 704
370p8d 704
xxiintrt 703
tykalsliony 702
prawo miej 701
ewwSkr y und Strategien 701
c8t8cacb8d2a6 700
oajatkowego 699
avrmxtlkosz 698
qqvhfewkutselzwj 698
4484-Krajobraz-Zimowy 697
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 696
page427 696
6ler265rde9a4fi3ab 695
rubjajoczfzee 694
denvtynazzduifzt 692
mapa yitryny 691
2463 689
koledy 687
speyside-malt-scotch-whisky 686
julyiracy urzedu 685
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 685
rada gminy krzanowice 685
iejestr zmian 683
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 683
propositions-0 682
phcxgjdj 682
dapubliczne 680
strona58 680
239-hereinspaziert-pampa-live 676
12-rodinca 674
mzqgcbmtlfbikyih 674
solectwo gorki slaskie 673
xkmsbchpjioj 671
enmjudnjvq 671
eavtldcmx 671
wawsgrony 670
rMdakcjh 668
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 668
strny-www 667
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 667
tydkgogrnspsycgi 667
pickmeup online 666
rujestr zmian 665
hmarsacvud 665
2nf raje20l5b 664
cnbyapxniiwi 663
mweeddplaty czynsze i podatki 662
strona130 661
redakcDa 660
main 660
etzszgtvvkvjlhme 660
iqkwfkmdvquggtn 658
7892 658
hcywe 658
mapa es-etInstituts 656
06aa6eb1b53v58b37 654
informBeratung 652
statut biblioteka publiczna 652
nabor pracownikow 651
strzezenia 651
hutguwllbmc 651
odlacmjmiyg 647
cata szukac 646
regolamin pracy wodociagi 645
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 644
azsrbnxxyzejsj 644
dqwguyihhr 644
ihewnrhwstsj 643
iuvxoybwlml 643
lriyayxjdc 642
xowdagcwytya 641
qwkotdlfyim 640
oswiadczenia majatkowe 639
hnaitstiukojm tfolrgi bip 638
etito-a13 636
wcipezrse 634
xutkrrghzjwvshur 633
miny krzyzanowice 632
zaktrzezenia 631
przedszkole w nedzy 631
poezage dans la lune 630
lkyaxvupapetes 630
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 629
ronde 629
riwoysmiu 629
kfduotspgd 625
exnzzosebntm 623
bnnquxjibpcwukz 621
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 621
qlencjnclmof 621
option 619
adjhzqwq 618
efpyazcvbklnerzu 618
analiza wskaznikow 616
kierownictwo urzedu gminy 613
nieruchomosci 613
izrskekkzo 612
gbafrtwryelqr 611
ztvtglopfx 610
uexektam 609
rejestrzmian 606
sprawodania 603
ivefktqw 602
prxvnrgywadbln 602
gtbpanelrhvycchh 602
plany 5 601
Plany postępowań 601
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 599
plany i programy wodociagi 598
fyugzcqgpgeaqbz 598
ajpuafudt 598
skwarcmisdhlinmz 598
mqzvteuocfyfdwno 595
pdilznigk 593
hnxplxeal 593
tag 591
ulmuqccmeq 591
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 589
jvqmonvhaoxeknoc 588
komisje rady gminy 587
mkqwgqpqlrbob 585
ghuycbucjc 585
oswiadczenia majatkowe 2012 585
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 582
ospmoimmknabdq 581
oswiadczenia majatkowe 2010 581
jednostki orgOigacyjne gminy 576
fqubkvkm 576
kqajnmafgefuwhn 573
galleria 572
ujaabgomwr 572
nubzozqpu 569
epzpsxoivkn 568
yzygkxykrr 567
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 567
woirrmcdboru 565
rwrsqackx 564
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 563
yogdhmksdwvcaoo 563
xfkldiclefhzwh 561
rclhdzrhinxupdna 561
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 559
loswptyhxnufqhz 558
ilkkyajsck 557
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 553
yjttbhwdruk 553
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 552
ocakxgjn 548
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 547
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 547
kkacuptqtbfxhbg 547
aegszmfcsoe 546
ihzthzhkdodyit 546
urridbgujcc 543
grufekuoicnf 543
ukgimcnmfgkl 541
phyumdank 541
fotkkwpec 540
bdlilkwwph 536
uqknihdmhlqssv 535
ujqjktjdcvnh 533
khjxrsrjwu 532
lkcafbmwh 532
wgzembdvoelqvett 531
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 531
rcicjzsasci 529
aciwsxjqvtkp 529
vwzylaqzteip 529
ldryuknnvnmwi 528
jqbvuditir 525
czaqhkkovcqkkp 521
jak to zalatwic 520
cptejmmrvc 519
uccockhoz 517
lyduprsbypuxiu 514
aktualnosci szczegoly 514
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 513
ojfrcimxgohx 506
icqwjghhs 505
nqcujyks 503
fhiaxkjvhbxn 503
Rok 2017 500
xcadfhyhtcizfgwa 499
vuqklgkylow 497
ipkmaxrozmtyclu 496
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 494
test 493
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 492
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 492
strona102 491
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 490
inne i informacje 489
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 488
vnsqemow 488
uprwljwm 487
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 485
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 484
bfxbmbiqxecw 483
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 483
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 483
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 482
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 481
yoridmctxlcn 479
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 477
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 476
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 474
album 473
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 472
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 468
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 468
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 467
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 467
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 466
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 463
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 462
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 462
c929f2210333206f417e3862f431776d 460
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 459
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 459
uploadtest 456
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 455
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 455
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 455
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 453
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 450
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 450
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 449
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 449
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 449
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 449
531db99cb00833bcd414459069dc7387 449
je-media-player 449
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 448
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 447
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 446
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 446
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 445
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 444
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 444
b2330fc4531de135266de49078c270dd 444
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 443
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 443
2016 443
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 442
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 442
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 441
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 441
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 440
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 438
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 438
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 438
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 437
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 436
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 436
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 435
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 434
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 434
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 434
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 433
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 432
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 430
a4380923dd651c195b1631af7c829187 426
strona118 422
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 421
strona103 420
strona84 420
strona107 418
strona104 417
strona105 415
strona98 415
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 414
strona85 413
strona119 412
strona111 410
strona88 410
strona100 410
strona127 406
strona109 405
strona123 404
strona2 400
strona130 399
strona117 399
fck about 393
strona78 392
b59442085644532ef03417a3e5a76437 392
strona106 390
strona99 388
2016 - Wybory uzupełniające 387
strona87 385
strona110 385
strona112 381
strona115 378
strona120 375
strona125 373
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 373
strona114 372
strona81 372
strona124 368
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 368
2017 367
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 365
strona122 364
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 364
strona86 363
strona126 362
strona90 361
721e049e9903c3a740c4902878c99923 361
Archiwum 361
strona97 359
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 357
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 357
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 356
strona89 355
strona1 354
strona108 352
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 352
strona121 351
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 349
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 348
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 346
strona116 344
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 342
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 341
strona113 339
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 338
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 336
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 335
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 334
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 333
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 331
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 331
strona101 330
postacie historyczne 330
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 327
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 327
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 327
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 326
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 326
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 324
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 323
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 323
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 322
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 322
informacje ogolne 321
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 320
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 320
zameldowanie czasowe 320
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 319
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 318
55312eec654a75a08dc83de96adde735 318
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 318
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 317
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 317
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 316
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 316
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 315
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 315
010e406df2463597c58286a93f8b3160 314
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 314
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 312
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 312
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 311
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 309
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 308
624ec1c881656ee6418604df2928494b 308
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 307
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 307
310614fca8fb8e5491295336298c340f 306
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 305
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 305
dfd786998e082758be12670d856df755 305
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 305
Rok 2017 304
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 303
dokumenty programowe 303
675be3930765f553975c0b140bbf0863 302
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 302
herb 302
84f2798f05d595273de40e3046329309 301
strona1 297
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 297
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 297
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 296
Rok 2017 296
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 295
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 293
historia 293
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 292
gsd 291
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 291
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 290
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 290
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 289
urzad gminy 289
wirtualne panoramy 289
e kartka 289
solectwa gminy 288
tv 288
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 286
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 286
krzyzanowickie gminne wiesci 286
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 283
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 283
Archiwum 283
rady soleckie 279
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 278
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 274
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 273
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 273
kalendarz imprez 272
wydanie zaswiadczenia obywatela 272
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 272
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 266
kamera internetowa 264
publikacje o gminie 260
do dane osobowe 259
sciezka turystyczna 257
wymeldowanie czasowego 257
wybory prezydenckie 256
ksiega gosci 254
kierownictwo urzedu 254
opieka medyczna 252
przyznanie mieszkania komunalnego 252
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 252
sekap 251
inne jednostki gminy 250
podatki czynsze oplaty 248
akty zgonu 246
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 246
nabycie lokalu 245
skladowisko odpadow komunalnych 244
akty urodzenia 244
do zniszczenie 244
lokalne okienko przedsiebiorczosci 243
baza noclegowa 242
nabor pracownikow 2 242
zawarcie zwiazku malzenskiego 242
nabycie nieruchomosci z negatywnym 242
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 242
srodki pozyskane 240
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 240
plan zagospodarowania 239
strona173 239
urzedy i instytucje 237
ogloszenia urzedowe szczegoly 237
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 237
Bohumin 234
wojt gminy 234
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 233
wymeldowanie stale 233
wydanie zezwolenia na wycinke 233
aktualnosci 232
oferty inwestycyjne 232
do waznosc 232
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 232
do utrata 230
baza firm 228
rozgraniczenie nieruchomosci 228
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 227
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 227
pomieszczenia urzedu 226
97921034 226
usage 201506 225
wspolne przedsiewziecia 224
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 224
zabytki 223
struktura urzedu gminy 223
nadanie numeru porzadkowego 223
1890153 223
zameldowanie na pobyt staly 222
przyznanie dodatku mieszkaniowego 222
parafie koscioly kaplice 221
przyroda 221
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 221
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 220
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 220
57914815 220
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 219
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 218
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 217
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 217
13 217
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 215
15203753 215
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 214
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 214
gminy partnerskie 213
wydanie zezwolenia na reklamy 213
83009411 212
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 210
mlodziezowa rada gminy 209
nabycie gruntu dzierzawa najem 209
skreslenie z ewidencji 208
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 208
do pierwszy 207
nabycie lokalu 207
258e130476290221f597c56d351224b6 207
9219adc5c42107c4911e249155320648 207
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 206
outputhtml 206
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 206
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 206
tapety 205
18341305 205
49037550 205
55698257 203
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 202
komunikacja 201
strona132 201
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 201
trasy rowerowe 200
galeria 200
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 200
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 200
jednostki oswiatowe 199
podzial nieruchomosci 199
43637318 199
94127667 199
obszar przygraniczny 198
61848725 198
stowarzyszenia i organizacje 197
ogolnodostepne obiekty sportowe 197
91660233 197
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 196
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 196
91951614 196
77717904 196
zmiana wpisu ewidencji 195
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 195
58030739 193
rada gminy 192
94686102 192
zespoly artystyczne 190
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 190
88356866 190
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 189
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 189
64702354 189
50423822 189
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 188
7155151 188
76936223 188
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 187
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 187
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 187
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 186
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 186
2017 - Wybory uzupełniające 186
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 185
96995197 185
9543903 185
41329744 185
79f69230354b71206fb723c571cce58b 183
41804125 183
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 182
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 182
32434603 182
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 181
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 180
23526617 180
33864833 180
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 179
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 179
53492196 179
37857430 179
39996664 179
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 178
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 178
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 178
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 178
29437828 178
30781401 178
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 177
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 177
68515130 177
31505775 177
26375150 177
13728681 176
54622189 176
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 175
56445286 175
9776218 175
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 174
6547884cea64550284728eb26b0947ef 174
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 174
96204523 174
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 173
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 173
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 173
28565340 173
51257731 173
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 172
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 172
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 172
oswiadczenia majatkowe 2015 172
56783039 172
11953993 172
26600653 172
59594775 172
9020112 172
65043455 172
11 172
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 171
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 171
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 171
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 171
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 171
39189659 171
80807075 171
24790050 171
69854477 170
54887450 170
20476231 170
2 170
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 169
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 169
36579613 169
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 168
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 168
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 168
60203258 168
97907875 168
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 167
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 167
9228953 167
1 167
IFrameManager 166
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 166
31005869 166
16512377 166
77457779 166
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 165
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 165
38089055 165
29284578 165
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 164
65002542 164
26033261 164
17634047 164
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 163
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 163
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 163
79768593 163
75704222 163
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 162
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 162
70130822 162
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 161
82352903 160
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 158
id 158
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 156
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 156
95422935 156
14 156
whatsnew 155
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 155
75651551 155
45756654 155
71699356 154
12 154
Konsultacje 154
87513721 152
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 151
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 150
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 149
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 149
e68879a4839773d105f0689875dace83 149
27138799 149
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 148
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 147
99518901 147
96592330 147
88997807 147
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 145
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 144
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 144
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 144
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 143
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 143
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 140
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 139
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 138
63707305 138
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 136
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 135
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 134
Rok 2018 127
Aktualności 120
Rok 2018 119
privacy 114
2704-zapytanie-ofertowe 109
strona188 105
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 103
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 101
company 97
Formy Pomocy 85
2018 85
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 84
Konsultacje - 2017 77
contact 70
Projekt 66
Przeciwdziałanie przemocy 64
Pomoc Społeczna 63
Świadczenia rodzinne 62
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 61
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 61
regulamin organizacyjny urzedu 58
Świadczenie wychowawcze (500+) 58
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 54
Rok 2018 53
2018 52
Rok 2018 51
strona186 50
naboor pracownikow 50
Jednorazowe świadczenie 49
Fundusz alimentacyjny 48
Karta dużej rodziny 47
oswiadczenia majatkowe 2016 46
start 46
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 44
Zasiłek dla opiekuna 43
1-aktualnosci 42
Specjalny zasiłek opiekuńczy 41
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 41
Zasiłek pielęgnacyjny 40
Świadczenie rodzicielskie 40
Regulamin organizacyjny 33
Plany i programy 33
Regulamin pracy 32
Plany i programy 32
Regulamin pracy 32
Plany i programy 32
Regulamin pracy 32
Regulamin organizacyjny 32
Statut 31
Majątek 30
Regulamin organizacyjny 28
Rok 2018 27
guestbook 20
strona7 18
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 7283 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM