rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Czwartek, 25.05.2017
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 479937
polec strone 249706
Strona główna 113702
Zamówienia publiczne 99213
Nabór pracowników 54774
Zamówienia publiczne - szczegóły 51983
Nieruchomości 40847
Dotacje na zadania publiczne 27785
Urząd Gminy 17628
Uchwały i zarządzenia 14486
Dane Publiczne 13796
Młodzieżowa Rada Gminy 13023
Gmina 12985
Praca Urzędu 12877
Druki do pobrania 12850
Informacje o innych zamówieniach 10358
Uchwały Rady Gminy 10140
Rada Gminy Krzyżanowice 9706
Wójt Gminy 8018
Inne ogloszenia i informacje 7889
Prawo miejscowe 7355
Zamówienia publiczne - archiwum 7283
Jak szukać 7049
Statystyka strony 6676
Nabór pracowników - Archiwum 6388
Jednostki Organizacyjne Gminy 6196
Sekretarz Gminy 6060
Informacje i ogłoszenia 5956
Oświadczenia majątkowe 5946
Instrukcja obsługi BIP 5786
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 5470
Załatwianie spraw 5347
Urząd Stanu Cywilnego 5323
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 5312
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 5275
Skarbnik Gminy 5226
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 5123
Budżet gminy 5115
Jednostki Pomocnicze 4923
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 4420
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4403
Wybory samorządowe 4359
Komisje Rady Gminy 4331
Szukaj 4316
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 4297
Mapa witryny 4260
Redakcja 4185
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4140
Ośrodek Pomocy Społecznej 4023
Referat Gospodarki Przestrzennej 3943
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 3886
Kierownictwo Urzędu Gminy 3860
Oświadczenia majątkowe 2010 3860
Zastrzeżenia 3849
Webmaster 3822
Polityka prywatności 3617
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3573
Referat Organizacyjny 3562
Procedury prawne 3554
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 3469
Referaty urzędu 3399
Referat Budżetu i Finansów 3386
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3350
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3342
Tworków 3304
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3274
Rok 2010 3257
Dokumenty programowe 3254
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3192
Struktura Urzędu Gminy 3091
Chałupki 3084
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3076
Krzyżanowice 3072
Przyznanie mieszkania komunalnego 3031
Sprawozdania i opinie 3001
Rozgraniczenie nieruchomości 2969
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 2934
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 2927
Oświadczenia majątkowe 2013 2921
Wymeldowanie z pobytu stałego 2869
Oświadczenia majątkowe 2012 2867
Statut gminy 2846
Zameldowanie na pobyt stały 2825
Samodzielen stanowiska 2815
Linki 2813
Podział nieruchomości 2813
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 2800
Zameldowanie na pobyt czasowy 2799
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2798
Zastępca Wójta Gminy 2790
Sporządzenie aktu zgonu 2776
Majątek Gminy 2772
Sporządzenie aktu urodzenia 2763
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2762
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2745
Rok 2009 2739
Rok 2012 2725
Opłaty, czynsze i podatki 2723
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2716
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2709
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2699
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2697
Rok 2010 2695
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2692
Bolesław 2687
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 2677
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2656
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2637
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2572
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 2567
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2559
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2556
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2537
Regulamin pracy Urzędu Gminy 2527
Rok 2011 2527
Rok 2009 2521
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2520
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2518
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2510
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2506
Wybory parlamentarne 2497
Oświadczenia majątkowe 2009 2487
Kontakt - dojazd 2483
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2482
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2477
Oświadczenia majatkowe 2014 2451
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2431
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2425
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2379
Bieńkowice 2375
Regulamin organizacyjny urzędu 2359
Oświadczenia majątkowe 2011 2358
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2340
Rok 2010 2331
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2324
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2313
Rok 2013 2302
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2300
Owsiszcze 2275
Rok 2008 2270
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach 2257
Roszków 2242
Szkoły Podstawowe i Gimnazja 2242
Zabełków 2235
Oświadczenia majątkowe 2006 2217
Rok 2013 2212
Pozostałe jednostki i instytucje 2175
Szkoła Podstawowa w Zabełkowie 2154
Statut Urzędu Gminy 2125
Komisja Rewizyjna 2122
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2092
Rok 2012 2091
Nowa Wioska 2090
Oświadczenia majątkowe 2007 2086
Rok 2007 2083
Rok 2009 2065
Oświadczenie majątkowe 2008 2061
Rok 2005 2055
Rok 2008 2031
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 2025
Komisja Do Spraw Społecznych 2010
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2004
Rok 2006 1992
Przedszkola 1992
Rok 2011 1977
Rok 2011 1972
Nabór pracowników 1969
Oświadczenie majątkowe 2008 1968
Gminna Biblioteka Publiczna 1945
Rudyszwałd 1943
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 1935
Straż Miejska 1922
Oświadczenia majątkowe 2002 1912
Oświadczenia majątkowe 2003 1904
Rok 2007 1896
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 1896
Rok 2014 1867
Przedszkole w Krzyżanowicach 1854
Pozostałe opłaty 1851
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 1848
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 1832
Rok 2014 1831
Przedszkole w Tworkowie 1814
Przedszkole w Bieńkowicach 1805
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 1799
Rok 2008 1783
Rejestr Działalności Regulowanej 1783
Przedszkole w Zabełkowie 1764
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 1759
Oświadczenia majątkowe 2005 1756
Statut 1748
Rok 2015 1743
Rok 2006 1736
Oświadczenia majątkowe 2004 1734
Przedszkole w Chałupkach 1733
2008 1732
Rok 2007 1731
Rok 2006 1723
Rok 2005 1723
2011 1711
Podatek rolny 1702
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra sp. z o.o. 1702
2007 1701
Uchwały 1678
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 1664
2006 1663
Podatek leśny 1661
Podatek od Środków transportowych 1650
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 1650
Wyniki kontroli 1645
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1644
Rok 2015 1636
Rejestry, ewidencje, archiwa 1633
2015 1630
Majątek 2009 1601
Statut 1601
2007 1576
Rok 2012 1569
Plany i programy 1564
Rok 2012 1540
Statut 1515
Regulamin pracy 1470
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 1469
Rok 2005 1456
Regulamin organizacyjny 1453
Regulamin pracy 1451
Język migowy 1449
Regulamin organizacyjny 1447
Rok 2016 1431
Zarządzenia 1423
Regulamin pracy 1419
Plany i programy 1412
Statut 1406
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1404
Rok 2016 1389
Majątek 1381
Regulamin pracy 1381
Majątek 1378
Statut 1366
Plany i programy 1364
Statut 1352
Rok 2011 1351
Majątek 1337
Regulamin organizacyjny 1330
Plany i programy 1325
Regulamin organizacyjny 1322
Plany i programy 1320
Regulamin pracy 1319
Regulamin organizacyjny 1312
Plany i programy 1308
Statut 1296
zarzadzenia wojta 1294
Statut 1289
Statut 1279
Regulamin pracy 1272
Majątek 1272
Regulamin organizacyjny 1263
Majątek 1262
Statut 1260
Plany i programy 1260
Regulamin organizacyjny 1255
Plany i programy 1249
2014 1242
Majątek 1239
Plany i programy 1236
Regulamin pracy 1235
Statut 1231
Majątek 1230
Statut 1230
Majątek 1226
Regulamin organizacyjny 1224
Statut 1222
Regulamin organizacyjny 1222
Statut 1207
Oświadczenia majątkowe 2015 1207
Plany i programy 1206
Statut 1205
Regulamin organizacyjny 1204
Regulamin organizacyjny 1202
Majątek 1202
Plany i programy 1198
Regulamin organizacyjny 1197
Regulamin pracy 1190
Regulamin pracy 1190
Majątek 1189
Plany i programy 1183
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1174
Regulamin pracy 1174
Majątek 1172
Majątek 1166
Plany i programy 1163
Majątek 1163
Majątek 1163
Regulamin pracy 1163
Regulamin organizacyjny 1154
Budżet 2009 1150
Regulamin pracy 1149
Regulamin organizacyjny 1148
Statut 1148
Plany i programy 1147
Regulamin pracy 1142
Regulamin organizacyjny 1135
Majątek 1133
Plany i programy 1133
Statut 1131
Regulamin pracy 1130
2012 1128
Regulamin pracy 1114
Statut 1108
Rok 2013 1077
Rok 2013 1058
2010 1050
Protokoły Sesji Rady Gminy 1043
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1033
2011 1033
2007 1031
2013 1024
zamowienia ogl 1022
2004 1021
wybory pe 2009 1013
2009 1006
2002 1006
2012 1004
Rok 2006 997
2005 989
testowa12 984
2011 984
2010 974
2003 974
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 973
wybory pe 972
2006 972
2009 972
2007 965
2008 963
Budżet 2010 951
Rok 2014 936
2008 934
2001 934
2003 934
2006 933
2001 932
2000 928
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 926
2000 924
2005 918
2004 917
testowa19 914
2002 913
testowa13 909
testowa17 901
Rok 2014 893
testowa15 880
testowa20 879
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 869
testowa16 866
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 866
Poprzednia wersja serwisu 854
testowa11 853
2014 843
testowa14 841
2015 841
Archiwum 840
uttmpkge 839
wybory pe 821
wybory pe 2009 818
imdkrmsbky 817
Rok 2015 813
Rok 2015 811
2014 809
xsfwlqjid 805
2014 794
lornuive 787
qzltzdoa 786
fxrpizhudwbi 782
bqudjqakrbgldp 776
qvnzanwjcam 774
ckiaobcxe 773
yagutgczdsfvgn 771
wozfzddwodpythwy 768
ssnuzhyxmwe 768
nhwgkcsbh 760
qqgrpogwhagxlz 760
pwlzmirkpn 755
wvbjhwaap 755
zqphdzsds 754
fhuonwdzbjq 753
otshoqdoftduy 753
xlwmxxhzazp 751
azpdxzidvo 751
kwmqkiphx 751
Wybory prezydenckie 750
zawarcie zwiazku malzenskiego 748
ezlxbjfvcejeirpt 747
tcctucan 747
ftkpapaxsjoscji 746
lffnpkuivczx 745
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 742
ikzgxvwvyysjt 738
ptvjuxxtzi 736
ybmwibxpm 735
nej w Bch 734
oswiadczenia majatkowe 2008 732
vlhsbhuzbxw 731
xctxkltk 729
mislgznfncywin 728
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 724
sszsbqjqgbanir 724
vviliblsxtmgry 724
bppqrdbj 722
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 720
gykmrtqgs 720
ecyilymexlm 717
Referendum ogólnokrajowe 717
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 716
cumifggvofwpfny 716
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 714
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 712
mpfubhzq 712
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 711
he 711
pvcqswvju 710
Ogłoszenie dot. dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 30.08.2013 710
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 709
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 709
llmglluxcn 708
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 707
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 707
elhwpmpbxhq 705
ihjcnrvzvios 705
afohnvmwrwt 705
hoezja 705
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 702
cgbhlhruegnn 702
ioezja 701
bdnmgrrcqdtypfv 700
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 698
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 695
stviihbzqe 695
jzvufkimhavt 693
juqfohypzarkxif 692
rei-kinemat 691
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 690
lhswtgutypmcsssv 689
x 688
eqlzofxae 684
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 683
10907813b97e249163587e6246612e21 682
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 680
chwazqlmhqillexc 680
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 677
bmspgshmlmz 676
umedhyzczbu 674
fpjnwtcqatwpxbe 674
kallcfhtrmdstm 674
ormctuldung 674
hzehkflqsaoxanhe 673
krckmwdfjetgzpk 673
itqfuaifdn 672
oa-marzen 670
jak a 669
stdona6 669
rfcakvnjwuy 667
indux 666
jihmhkehumurg 665
nsfmfdsuchyr 664
etta 663
ba8153407191791390c3eb19fe7 662
8fa97507 662
nrtpofwecofxhyn 661
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 660
poezja 659
fhqkmvoisafz 658
jjywzgmsduceulka 658
menu 655
09b 650
jpsrpbzljoydbyc 650
2015 648
hoyaekjo 646
qhwcqdyr 644
efkfafmi 644
iusmxnhkhwyp 641
8f7150 641
9c5ur8fee8ak714na23a 640
8 gminy krzyzanowice 637
zags 636
rudyszwalh solectwo 633
xxiintrt 633
hceaa5b2cb118e5 633
ocwimjto 630
inder 628
putxisgqip 628
haqlrxzoq 627
djdymkljcaq 627
oajatkowego 626
prawo mne publiczne 626
avrmxtlkosz 625
338e 625
ewwSkr y und Strategien 624
3 622
rada gminy krzyzanowice 622
c8t8cacb8d2a6 622
issvigyqhgv 619
prawo miej 618
DrivewayTestimona4 617
370p8d 616
mapa yitryny 614
strona58 614
4484-Krajobraz-Zimowy 612
iejestr zmian 611
cpvripoypjrz 611
strona56 611
6ler265rde9a4fi3ab 610
propositions-0 609
koledy 608
dapubliczne 607
vksjwlicisgn 607
rada gminy krzanowice 607
julyiracy urzedu 603
solectwo gorki slaskie 603
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 602
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 602
12-rodinca 601
wawsgrony 601
phcxgjdj 601
239-hereinspaziert-pampa-live 600
iqkwfkmdvquggtn 599
pickmeup online 598
strny-www 597
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 597
rMdakcjh 595
hmarsacvud 594
mweeddplaty czynsze i podatki 592
main 591
speyside-malt-scotch-whisky 590
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 590
page427 589
enmjudnjvq 589
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 587
strona130 587
informBeratung 586
urznA-la-Une 586
qqvhfewkutselzwj 586
denvtynazzduifzt 586
06aa6eb1b53v58b37 584
xkmsbchpjioj 583
tykalsliony 583
Spenden fuer Pakistan 583
2463 583
mapa es-etInstituts 581
redakcDa 581
2nf raje20l5b 581
hcywe 581
eavtldcmx 580
7892 578
etzszgtvvkvjlhme 578
mzqgcbmtlfbikyih 577
rubjajoczfzee 577
xowdagcwytya 575
tydkgogrnspsycgi 575
nabor pracownikow 573
strzezenia 570
oswiadczenia majatkowe 568
cnbyapxniiwi 568
hutguwllbmc 567
lriyayxjdc 566
cata szukac 565
iuvxoybwlml 565
regolamin pracy wodociagi 564
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 563
statut biblioteka publiczna 562
rujestr zmian 561
zaktrzezenia 561
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 561
ronde 561
etito-a13 561
poezage dans la lune 559
miny krzyzanowice 558
hnaitstiukojm tfolrgi bip 558
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 558
wcipezrse 557
dqwguyihhr 557
ihewnrhwstsj 554
odlacmjmiyg 552
kierownictwo urzedu gminy 549
lkyaxvupapetes 549
bnnquxjibpcwukz 547
analiza wskaznikow 545
option 544
xutkrrghzjwvshur 544
gbafrtwryelqr 543
2015 542
ztvtglopfx 538
ivefktqw 536
adjhzqwq 536
przedszkole w nedzy 536
prxvnrgywadbln 535
rejestrzmian 532
plany 5 532
gtbpanelrhvycchh 532
qwkotdlfyim 530
exnzzosebntm 530
fyugzcqgpgeaqbz 529
izrskekkzo 528
efpyazcvbklnerzu 525
mqzvteuocfyfdwno 524
tag 522
azsrbnxxyzejsj 522
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 521
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 517
ajpuafudt 517
oswiadczenia majatkowe 2012 517
plany i programy wodociagi 516
kfduotspgd 514
jvqmonvhaoxeknoc 514
qlencjnclmof 512
oswiadczenia majatkowe 2010 512
mkqwgqpqlrbob 509
nieruchomosci 508
galleria 508
ghuycbucjc 508
komisje rady gminy 507
2016 507
riwoysmiu 506
epzpsxoivkn 506
nubzozqpu 504
kqajnmafgefuwhn 504
hnxplxeal 503
yzygkxykrr 502
loswptyhxnufqhz 501
sprawodania 498
jednostki orgOigacyjne gminy 497
fqubkvkm 495
ospmoimmknabdq 492
ujaabgomwr 489
rwrsqackx 487
pdilznigk 487
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 487
xfkldiclefhzwh 486
ocakxgjn 486
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 483
ilkkyajsck 481
yjttbhwdruk 480
uexektam 475
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 475
ulmuqccmeq 475
kkacuptqtbfxhbg 473
ujqjktjdcvnh 472
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 472
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 472
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 471
ihzthzhkdodyit 471
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 470
phyumdank 469
aegszmfcsoe 468
skwarcmisdhlinmz 468
ukgimcnmfgkl 467
grufekuoicnf 466
wgzembdvoelqvett 464
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 464
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 463
fotkkwpec 463
uqknihdmhlqssv 461
lkcafbmwh 461
aciwsxjqvtkp 459
bdlilkwwph 458
urridbgujcc 457
woirrmcdboru 457
jak to zalatwic 456
jqbvuditir 452
rcicjzsasci 449
czaqhkkovcqkkp 449
yogdhmksdwvcaoo 449
khjxrsrjwu 449
rclhdzrhinxupdna 444
vwzylaqzteip 442
uccockhoz 434
icqwjghhs 434
nqcujyks 430
vuqklgkylow 428
cptejmmrvc 428
xcadfhyhtcizfgwa 427
ojfrcimxgohx 427
ldryuknnvnmwi 425
test 424
fhiaxkjvhbxn 422
vnsqemow 421
uprwljwm 417
aktualnosci szczegoly 416
inne i informacje 416
bfxbmbiqxecw 412
lyduprsbypuxiu 407
yoridmctxlcn 406
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 406
ipkmaxrozmtyclu 403
album 403
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 391
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 388
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 387
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 387
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 386
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 386
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 385
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 384
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 383
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 382
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 382
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 382
je-media-player 382
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 380
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 380
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 379
b2330fc4531de135266de49078c270dd 379
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 378
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 378
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 377
Rok 2017 377
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 375
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 375
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 375
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 375
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 374
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 374
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 374
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 374
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 373
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 373
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 373
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 372
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 372
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 371
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 371
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 370
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 370
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 370
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 370
c929f2210333206f417e3862f431776d 369
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 369
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 369
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 368
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 368
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 368
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 368
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 368
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 368
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 367
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 367
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 366
uploadtest 366
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 365
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 365
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 365
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 363
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 363
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 363
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 362
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 362
a4380923dd651c195b1631af7c829187 362
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 362
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 359
531db99cb00833bcd414459069dc7387 358
strona102 356
strona104 354
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 353
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 352
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 350
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 350
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 349
strona118 346
strona107 345
strona109 343
strona111 342
strona127 342
strona98 342
strona103 342
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 341
strona130 340
strona100 340
strona119 339
strona88 339
strona105 339
strona78 334
strona106 330
strona123 326
strona115 325
strona85 324
strona117 319
strona112 316
fck about 312
strona122 312
Rok 2017 312
strona81 310
strona125 309
strona86 308
strona87 308
strona120 306
strona90 306
strona110 306
strona84 305
strona124 303
strona99 301
strona89 301
strona114 299
strona97 298
strona2 298
strona121 297
strona126 296
strona108 295
strona116 291
strona101 283
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 283
strona1 281
strona113 277
721e049e9903c3a740c4902878c99923 267
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 263
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 262
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 261
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 261
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 258
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 255
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 255
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 255
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 254
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 254
b59442085644532ef03417a3e5a76437 254
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 254
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 254
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 253
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 253
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 253
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 251
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 251
55312eec654a75a08dc83de96adde735 251
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 251
Plany postępowań 251
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 249
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 248
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 248
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 248
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 248
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 248
310614fca8fb8e5491295336298c340f 248
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 247
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 247
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 247
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 247
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 246
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 246
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 246
strona1 245
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 245
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 245
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 245
624ec1c881656ee6418604df2928494b 245
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 244
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 243
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 243
84f2798f05d595273de40e3046329309 241
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 240
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 240
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 240
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 240
postacie historyczne 240
zameldowanie czasowe 240
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 239
herb 239
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 238
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 238
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 238
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 237
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 237
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 237
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 237
2016 - Wybory uzupełniające 237
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 236
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 236
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 236
010e406df2463597c58286a93f8b3160 236
dfd786998e082758be12670d856df755 236
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 235
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 235
informacje ogolne 235
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 233
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 232
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 232
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 232
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 232
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 231
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 231
675be3930765f553975c0b140bbf0863 230
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 230
historia 229
gsd 228
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 227
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 227
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 226
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 222
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 217
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 217
solectwa gminy 215
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 213
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 212
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 210
dokumenty programowe 208
Rok 2017 197
kamera internetowa 194
wymeldowanie czasowego 191
ksiega gosci 188
wybory prezydenckie 188
Oświadczenia majątkowe 2016 188
urzad gminy 186
kierownictwo urzedu 184
wydanie zaswiadczenia obywatela 184
publikacje o gminie 182
srodki pozyskane 181
urzedy i instytucje 179
krzyzanowickie gminne wiesci 179
wirtualne panoramy 179
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 178
kalendarz imprez 177
e kartka 176
sekap 175
lokalne okienko przedsiebiorczosci 174
skladowisko odpadow komunalnych 174
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 174
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 172
sciezka turystyczna 170
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 170
ogloszenia urzedowe szczegoly 167
tv 166
podatki czynsze oplaty 166
rozgraniczenie nieruchomosci 165
wymeldowanie stale 164
nadanie numeru porzadkowego 164
baza firm 163
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 163
Bohumin 162
oferty inwestycyjne 162
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 162
do dane osobowe 162
pomieszczenia urzedu 159
struktura urzedu gminy 159
nabycie nieruchomosci z negatywnym 159
zabytki 157
nabor pracownikow 2 157
2017 157
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 156
rady soleckie 155
wspolne przedsiewziecia 155
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 155
wydanie zezwolenia na wycinke 154
akty urodzenia 152
do zniszczenie 152
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 152
wojt gminy 152
zameldowanie na pobyt staly 151
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 151
do waznosc 150
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 150
do utrata 148
plan zagospodarowania 147
zawarcie zwiazku malzenskiego 147
usage 201506 146
mlodziezowa rada gminy 145
do pierwszy 145
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 145
parafie koscioly kaplice 144
wydanie zezwolenia na reklamy 144
akty zgonu 143
trasy rowerowe 141
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 141
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 141
ogolnodostepne obiekty sportowe 140
przyznanie mieszkania komunalnego 140
aktualnosci 139
nabycie gruntu dzierzawa najem 139
obszar przygraniczny 138
podzial nieruchomosci 138
tapety 137
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 137
outputhtml 137
inne jednostki gminy 136
opieka medyczna 136
gminy partnerskie 136
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 136
przyroda 135
nabycie lokalu 135
nabycie lokalu 135
skreslenie z ewidencji 135
zmiana wpisu ewidencji 134
galeria 133
jednostki oswiatowe 131
przyznanie dodatku mieszkaniowego 131
strona132 129
stowarzyszenia i organizacje 126
zespoly artystyczne 126
komunikacja 126
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 125
baza noclegowa 123
rada gminy 121
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 119
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 117
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 114
2016 113
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 110
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 108
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 108
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 107
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 106
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 106
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 105
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 105
9219adc5c42107c4911e249155320648 105
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 104
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 103
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 102
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 102
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 102
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 101
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 100
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 100
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 100
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 99
258e130476290221f597c56d351224b6 99
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 99
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 99
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 99
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 98
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 98
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 98
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 97
strona173 97
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 96
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 96
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 96
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 96
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 96
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 96
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 95
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 95
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 95
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 95
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 95
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 94
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 94
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 94
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 94
Rok 2017 94
2017 94
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 93
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 93
e68879a4839773d105f0689875dace83 93
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 93
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 93
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 92
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 92
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 92
79f69230354b71206fb723c571cce58b 92
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 92
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 91
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 91
6547884cea64550284728eb26b0947ef 90
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 90
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 90
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 90
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 89
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 89
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 89
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 89
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 88
IFrameManager 88
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 88
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 88
Rok 2017 88
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 87
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 87
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 87
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 87
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 87
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 87
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 87
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 87
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 87
77717904 87
whatsnew 86
Archiwum 86
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 85
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 85
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 85
61848725 85
Archiwum 85
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 84
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 84
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 83
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 83
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 83
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 83
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 82
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 81
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 81
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 80
75704222 80
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 79
33864833 79
30781401 79
18341305 78
37857430 78
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 77
56783039 77
79768593 77
54622189 77
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 76
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 76
41804125 76
94127667 76
31505775 75
64702354 75
53492196 75
65043455 75
96204523 74
97921034 74
68515130 73
50423822 73
oswiadczenia majatkowe 2015 72
7155151 72
76936223 72
60203258 72
43637318 72
80807075 72
9228953 72
31005869 72
24790050 72
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 71
94686102 71
36579613 71
95422935 71
16512377 71
28565340 70
88356866 70
75651551 70
23526617 69
57914815 69
54887450 69
51257731 69
29284578 69
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 68
99518901 68
26600653 68
15203753 68
17634047 68
14 68
29437828 67
32434603 67
41329744 67
65002542 67
26375150 67
11 67
13 67
13728681 66
9776218 66
1890153 66
83009411 66
70130822 66
71699356 66
56445286 65
59594775 65
11953993 64
96592330 64
49037550 64
20476231 64
88997807 64
63707305 63
77457779 63
26033261 63
96995197 62
58030739 62
91951614 62
97907875 62
69854477 62
9543903 62
1 62
38089055 61
91660233 61
39189659 60
12 59
82352903 58
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 57
27138799 57
39996664 57
55698257 57
45756654 57
87513721 56
id 56
2 55
9020112 54
2017 - Wybory uzupełniające 54
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 36
company 32
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 27
contact 21
privacy 21
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 7
2704-zapytanie-ofertowe 5
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 6676 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM