rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Sobota, 24.10.2020
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 969253
polec strone 311618
Strona główna 175422
Zamówienia publiczne 132267
Nieruchomości 80256
Nabór pracowników 74991
Zamówienia publiczne - szczegóły 70039
Dotacje na zadania publiczne 60327
Urząd Gminy 26571
Uchwały i zarządzenia 25017
Dane Publiczne 22309
Praca Urzędu 20616
Gmina 19327
Druki do pobrania 18832
Uchwały Rady Gminy 16812
Rada Gminy Krzyżanowice 16339
Informacje o innych zamówieniach 16075
Młodzieżowa Rada Gminy 15624
Zamówienia publiczne - archiwum 13261
Prawo miejscowe 11731
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 11346
Jak szukać 10998
Statystyka strony 10656
Inne ogloszenia i informacje 10528
Oświadczenia majątkowe 10290
Wójt Gminy 9812
Jednostki Organizacyjne Gminy 9484
Informacje i ogłoszenia 9328
Załatwianie spraw 8748
Nabór pracowników - Archiwum 8572
Instrukcja obsługi BIP 8398
Budżet gminy 8232
Urząd Stanu Cywilnego 8159
Sekretarz Gminy 8034
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 7901
Ośrodek Pomocy Społecznej 7648
Jednostki Pomocnicze 7540
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 7446
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 7398
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 7349
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 7122
Skarbnik Gminy 6973
Wybory samorządowe 6958
Mapa witryny 6869
Komisje Rady Gminy 6821
Redakcja 6361
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 6331
Szukaj 6315
Referat Gospodarki Przestrzennej 5903
Procedury prawne 5775
Kierownictwo Urzędu Gminy 5769
Webmaster 5766
Zastrzeżenia 5730
Polityka prywatności 5472
Dokumenty programowe 5445
Referaty urzędu 5405
Referat Organizacyjny 5303
Tworków 5196
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 5192
strona83 5134
Referat Budżetu i Finansów 5075
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5028
Statut gminy 4935
Sprawozdania i opinie 4819
Struktura Urzędu Gminy 4808
Rok 2010 4793
Krzyżanowice 4778
Chałupki 4711
strona132 4687
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4673
Linki 4611
Oświadczenia majątkowe 2013 4607
Kontakt - dojazd 4418
Majątek Gminy 4387
Samodzielen stanowiska 4280
Opłaty, czynsze i podatki 4202
Rok 2012 4193
Wybory parlamentarne 4146
Oświadczenia majatkowe 2014 4129
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4106
Zastępca Wójta Gminy 4092
Bolesław 4041
Rok 2009 3952
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3924
Rok 2011 3904
Nabór pracowników 3901
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3886
Bieńkowice 3883
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3881
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3869
Rok 2010 3815
Rok 2009 3781
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3764
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3761
Rok 2008 3754
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3750
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3746
Rok 2013 3738
Przyznanie mieszkania komunalnego 3701
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3694
strona128 3659
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3655
Rok 2008 3632
Owsiszcze 3629
Rozgraniczenie nieruchomości 3624
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3599
Zabełków 3597
Rok 2010 3591
Roszków 3578
Oświadczenia majątkowe 2016 3568
Szkoły Podstawowe 3556
Oświadczenia majątkowe 2015 3536
Regulamin organizacyjny urzędu 3521
Rok 2007 3521
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3515
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3513
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3472
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3463
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3456
Wymeldowanie z pobytu stałego 3442
Rok 2013 3441
Rok 2005 3418
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3414
Podział nieruchomości 3401
Rok 2016 3399
Zameldowanie na pobyt czasowy 3396
Pozostałe jednostki i instytucje 3387
Zameldowanie na pobyt stały 3384
Sporządzenie aktu urodzenia 3375
Sporządzenie aktu zgonu 3365
Rok 2006 3362
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3356
Rok 2014 3333
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3332
oswiadczenia majatkowe 2009 3330
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3324
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3313
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3305
Komisja Do Spraw Społecznych 3305
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3296
Rok 2015 3291
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3290
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 3283
Statut Urzędu Gminy 3282
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3269
Przedszkole w Bieńkowicach 3261
Uchwały 3250
Rok 2016 3248
Rok 2007 3247
Przedszkola 3241
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3240
Gminna Biblioteka Publiczna 3239
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3223
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3217
Rejestr Działalności Regulowanej 3216
Rok 2012 3201
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 3186
Komisja Rewizyjna 3179
Nowa Wioska 3177
Rok 2014 3165
Rudyszwałd 3164
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 3162
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3149
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3145
Przedszkole w Krzyżanowicach 3144
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3141
Rok 2015 3130
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3123
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3112
Pozostałe opłaty 3093
Rok 2009 3086
Rok 2011 3086
Straż Miejska 3079
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3076
Przedszkole w Tworkowie 3075
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3071
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3068
Przedszkole w Chałupkach 3062
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3061
Rok 2017 3047
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3024
oswiadczenia majatkowe 2006 3006
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3006
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2994
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2976
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2968
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2943
Rok 2006 2920
Rok 2011 2905
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2901
Rok 2008 2898
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2885
oswiadczenia majatkowe 2007 2873
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2871
Rok 2017 2843
Statut 2829
oswiadczenie majatkowe 2009 2827
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2826
Rok 2006 2812
2006 2795
Rok 2005 2792
Rok 2007 2769
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2732
2007 2701
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2698
2015 2695
oswiadczenie majatkowe 2008 2693
oswiadczenia majatkowe 2003 2683
2008 2669
oswiadczenia majatkowe 2002 2661
Statut 2660
Zarządzenia 2649
Podatek rolny 2644
Podatek od Środków transportowych 2635
Wybory prezydenckie 2624
Rok 2019 2616
Majątek 2009 2611
Język migowy 2542
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2538
2011 2535
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2534
Plany i programy 2531
wodociagi 2530
Wyniki kontroli 2522
Rok 2011 2506
Rejestry, ewidencje, archiwa 2505
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2504
Podatek leśny 2499
Regulamin pracy 2495
Regulamin organizacyjny 2490
oswiadczenia majatkowe 2005 2490
Regulamin organizacyjny 2473
Regulamin pracy 2451
oswiadczenia majatkowe 2004 2450
Statut 2444
Rok 2005 2422
2007 2391
Majątek 2340
Majątek 2327
strona6 2324
Regulamin pracy 2312
Oświadczenia majątkowe 2018 2301
Statut 2298
Plany i programy 2276
Plany postępowań 2274
Statut 2273
Majątek 2261
Regulamin organizacyjny 2260
Regulamin pracy 2259
Statut 2245
2014 2243
Rok 2018 2231
Statut 2225
Regulamin organizacyjny 2223
Plany i programy 2218
Majątek 2184
Plany i programy 2177
Regulamin organizacyjny 2157
Majątek 2150
Statut 2149
Rok 2012 2139
Rok 2006 2137
Regulamin pracy 2136
Rok 2019 2131
Plany i programy 2128
Regulamin organizacyjny 2126
Oświadczenia majątkowe 2017 2121
Majątek 2105
Majątek 2104
Rok 2012 2089
RODO 2078
Regulamin pracy 2075
2010 2075
Regulamin organizacyjny 2069
Regulamin pracy 2060
2004 2057
Statut 2040
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 2039
Statut 2031
Plany i programy 2028
Referendum ogólnokrajowe 2018
Statut 2017
Majątek 2012
zarzadzenia wojta 2009
strona4 2004
2015 1994
2012 1993
Statut 1981
strona2 1967
Statut 1964
2002 1959
Majątek 1951
Regulamin organizacyjny 1951
Statut 1951
Regulamin pracy 1945
2016 1945
strona6 1944
Plany i programy 1940
Plany i programy 1927
Archiwum 1925
2011 1917
Plany i programy 1916
strona5 1916
2013 1916
Plany i programy 1913
strona3 1908
Rok 2018 1907
Majątek 1902
Regulamin organizacyjny 1901
wybory pe 2009 1900
Majątek 1881
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 1881
Majątek 1872
2007 1866
2009 1865
Regulamin pracy 1860
Regulamin organizacyjny 1858
strona6 1852
Statut 1852
Majątek 1849
Regulamin organizacyjny 1836
2012 1830
2003 1822
2011 1818
2010 1814
strona4 1812
2005 1811
Regulamin pracy 1808
2009 1808
Regulamin pracy 1806
2001 1799
strona2 1792
Statut 1785
2006 1781
2008 1781
2008 1775
2017 1765
strona4 1763
2001 1761
2000 1759
strona6 1757
strona5 1757
2007 1756
2000 1753
strona5 1749
2003 1744
2004 1738
2006 1731
2005 1731
2002 1730
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1719
strona3 1718
Protokoły Sesji Rady Gminy 1683
Oświadczenia majątkowe 2019 1672
strona4 1671
2014 1658
zamowienia ogl 1654
2014 1648
strona6 1639
strona5 1631
Budżet 2009 1621
Rok 2013 1620
Rok 2013 1614
2014 1614
2015 1593
wybory pe 1523
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1518
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1518
wybory pe 2009 1500
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1499
Rok 2014 1485
Konsultacje 1481
testowa12 1479
Budżet 2010 1471
2015 1442
Rok 2014 1441
testowa13 1439
testowa15 1419
testowa19 1414
testowa20 1411
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1410
testowa17 1394
testowa16 1391
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1381
Poprzednia wersja serwisu 1374
wybory pe 1372
Rok 2015 1359
Rok 2015 1359
testowa11 1355
zqphdzsds 1351
uttmpkge 1348
imdkrmsbky 1341
Aktualności 1338
testowa14 1333
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1333
qzltzdoa 1322
Rok 2020 1315
lornuive 1311
Rok 2017 1308
fhuonwdzbjq 1303
xsfwlqjid 1301
2018 1295
qvnzanwjcam 1287
mpfubhzq 1287
2017 1282
ckiaobcxe 1281
ybmwibxpm 1277
nhwgkcsbh 1275
he 1274
fxrpizhudwbi 1268
azpdxzidvo 1267
poezja 1266
tcctucan 1264
ssnuzhyxmwe 1260
nej w Bch 1260
ftkpapaxsjoscji 1258
ikzgxvwvyysjt 1255
wvbjhwaap 1253
stviihbzqe 1251
afohnvmwrwt 1251
rei-kinemat 1247
strona137 1247
ezlxbjfvcejeirpt 1246
ioezja 1246
yagutgczdsfvgn 1245
qqgrpogwhagxlz 1245
xctxkltk 1244
sszsbqjqgbanir 1243
hoezja 1241
vviliblsxtmgry 1240
ecyilymexlm 1240
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1239
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1238
Archiwum 1238
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1236
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1235
bqudjqakrbgldp 1235
mislgznfncywin 1232
bppqrdbj 1232
wozfzddwodpythwy 1230
xlwmxxhzazp 1230
otshoqdoftduy 1229
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1228
zawarcie zwiazku malzenskiego 1227
pwlzmirkpn 1226
bdnmgrrcqdtypfv 1226
kwmqkiphx 1225
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1223
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1223
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1220
vlhsbhuzbxw 1220
ihjcnrvzvios 1220
09b 1219
jak a 1218
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1215
lffnpkuivczx 1213
ba8153407191791390c3eb19fe7 1213
indux 1213
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1212
ptvjuxxtzi 1211
itqfuaifdn 1211
chwazqlmhqillexc 1209
jzvufkimhavt 1207
etta 1207
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1206
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1206
llmglluxcn 1204
juqfohypzarkxif 1203
cgbhlhruegnn 1201
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1200
kallcfhtrmdstm 1200
cumifggvofwpfny 1199
iusmxnhkhwyp 1199
efkfafmi 1197
8f7150 1196
strona56 1196
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1195
hzehkflqsaoxanhe 1192
bmspgshmlmz 1191
gykmrtqgs 1190
prawo mne publiczne 1187
x 1186
nsfmfdsuchyr 1185
rada gminy krzyzanowice 1183
umedhyzczbu 1182
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1181
ormctuldung 1181
fpjnwtcqatwpxbe 1177
qhwcqdyr 1177
menu 1176
stdona6 1176
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1175
elhwpmpbxhq 1174
10907813b97e249163587e6246612e21 1172
oswiadczenia majatkowe 2008 1172
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1171
cpvripoypjrz 1171
pvcqswvju 1170
hceaa5b2cb118e5 1169
hoyaekjo 1166
c8t8cacb8d2a6 1166
krckmwdfjetgzpk 1165
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1164
9c5ur8fee8ak714na23a 1161
ocwimjto 1160
rudyszwalh solectwo 1158
338e 1158
fhqkmvoisafz 1156
3 1155
inder 1154
zags 1154
8fa97507 1154
eqlzofxae 1153
djdymkljcaq 1153
Rok 2017 1150
jihmhkehumurg 1147
4484-Krajobraz-Zimowy 1147
page427 1147
370p8d 1147
nrtpofwecofxhyn 1146
rfcakvnjwuy 1146
putxisgqip 1146
lhswtgutypmcsssv 1145
jjywzgmsduceulka 1141
2463 1140
Spenden fuer Pakistan 1138
denvtynazzduifzt 1138
jpsrpbzljoydbyc 1136
8 gminy krzyzanowice 1133
oa-marzen 1132
urznA-la-Une 1129
prawo miej 1128
oajatkowego 1127
2016 1127
vksjwlicisgn 1126
6ler265rde9a4fi3ab 1123
tykalsliony 1117
haqlrxzoq 1116
koledy 1116
avrmxtlkosz 1115
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1112
12-rodinca 1111
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 1109
xxiintrt 1107
rubjajoczfzee 1106
phcxgjdj 1102
solectwo gorki slaskie 1102
7892 1097
mapa yitryny 1097
239-hereinspaziert-pampa-live 1094
issvigyqhgv 1094
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1092
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1091
julyiracy urzedu 1091
xkmsbchpjioj 1090
hcywe 1090
propositions-0 1089
enmjudnjvq 1089
eavtldcmx 1089
strona130 1089
2nf raje20l5b 1088
rMdakcjh 1087
hmarsacvud 1087
DrivewayTestimona4 1086
dapubliczne 1086
iejestr zmian 1085
ewwSkr y und Strategien 1085
strny-www 1084
qqvhfewkutselzwj 1083
cnbyapxniiwi 1081
speyside-malt-scotch-whisky 1080
rujestr zmian 1080
main 1080
hutguwllbmc 1080
Rok 2018 1080
2018 1078
cata szukac 1077
etzszgtvvkvjlhme 1076
redakcDa 1075
Rok 2017 1075
2016 - Wybory uzupełniające 1072
Archiwum 1071
iqkwfkmdvquggtn 1070
mapa es-etInstituts 1070
strona58 1070
riwoysmiu 1069
informBeratung 1064
oswiadczenia majatkowe 1062
tydkgogrnspsycgi 1061
rada gminy krzanowice 1061
pickmeup online 1060
mzqgcbmtlfbikyih 1060
analiza wskaznikow 1059
etito-a13 1058
odlacmjmiyg 1057
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1056
06aa6eb1b53v58b37 1056
ihewnrhwstsj 1056
ronde 1054
strzezenia 1052
statut biblioteka publiczna 1051
zaktrzezenia 1050
wawsgrony 1049
mweeddplaty czynsze i podatki 1048
lkyaxvupapetes 1048
dqwguyihhr 1048
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 1048
nabor pracownikow 1047
regolamin pracy wodociagi 1046
qwkotdlfyim 1046
miny krzyzanowice 1045
iuvxoybwlml 1044
azsrbnxxyzejsj 1044
xowdagcwytya 1042
adjhzqwq 1041
przedszkole w nedzy 1038
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1037
sprawodania 1034
plany 5 1029
lriyayxjdc 1028
poezage dans la lune 1027
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1026
ajpuafudt 1025
ulmuqccmeq 1024
wcipezrse 1023
plany i programy wodociagi 1022
nieruchomosci 1017
efpyazcvbklnerzu 1017
ujaabgomwr 1017
option 1016
ztvtglopfx 1016
woirrmcdboru 1016
2019 1016
ivefktqw 1015
qlencjnclmof 1015
uexektam 1014
skwarcmisdhlinmz 1012
gtbpanelrhvycchh 1011
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1010
gbafrtwryelqr 1008
izrskekkzo 1008
xutkrrghzjwvshur 1008
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1008
fyugzcqgpgeaqbz 1007
kierownictwo urzedu gminy 1006
kfduotspgd 1006
exnzzosebntm 1006
bnnquxjibpcwukz 1005
Formy Pomocy 1004
2018 1002
fqubkvkm 1000
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 999
ghuycbucjc 999
yzygkxykrr 996
prxvnrgywadbln 995
rwrsqackx 994
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 994
rejestrzmian 993
pdilznigk 992
tag 990
hnxplxeal 985
xfkldiclefhzwh 985
oswiadczenia majatkowe 2012 983
mkqwgqpqlrbob 981
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 979
komisje rady gminy 977
jednostki orgOigacyjne gminy 977
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 976
mqzvteuocfyfdwno 976
oswiadczenia majatkowe 2010 976
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 975
jvqmonvhaoxeknoc 975
ospmoimmknabdq 975
yjttbhwdruk 975
bdlilkwwph 975
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 971
galleria 971
nubzozqpu 971
ocakxgjn 967
yogdhmksdwvcaoo 964
phyumdank 963
loswptyhxnufqhz 962
rclhdzrhinxupdna 960
kqajnmafgefuwhn 959
cptejmmrvc 959
fotkkwpec 958
ilkkyajsck 957
rcicjzsasci 956
ukgimcnmfgkl 956
khjxrsrjwu 956
vwzylaqzteip 953
epzpsxoivkn 952
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 951
uccockhoz 949
kkacuptqtbfxhbg 949
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 946
urridbgujcc 944
lkcafbmwh 944
grufekuoicnf 940
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 938
ihzthzhkdodyit 934
jqbvuditir 930
czaqhkkovcqkkp 930
uqknihdmhlqssv 929
aciwsxjqvtkp 929
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 927
aegszmfcsoe 927
ipkmaxrozmtyclu 927
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 927
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 926
jak to zalatwic 924
lyduprsbypuxiu 924
test 924
aktualnosci szczegoly 921
Rok 2020 921
fhiaxkjvhbxn 918
ldryuknnvnmwi 915
wgzembdvoelqvett 914
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 912
icqwjghhs 911
nqcujyks 910
strona102 910
Projekt 904
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 902
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 900
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 899
uprwljwm 899
vnsqemow 899
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 895
ujqjktjdcvnh 894
bfxbmbiqxecw 893
inne i informacje 891
uploadtest 890
album 888
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 886
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 884
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 884
2017 - Wybory uzupełniające 879
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 876
vuqklgkylow 875
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 873
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 872
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 872
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 872
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 872
yoridmctxlcn 871
ojfrcimxgohx 871
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 871
je-media-player 870
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 869
xcadfhyhtcizfgwa 868
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 867
Przeciwdziałanie przemocy 867
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 864
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 863
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 863
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 861
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 859
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 857
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 855
strona111 855
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 849
strona98 849
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 847
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 843
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 842
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 842
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 841
strona105 841
Konsultacje - 2017 841
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 838
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 838
strona88 838
strona104 838
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 837
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 837
strona119 837
strona118 837
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 836
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 835
Rok 2018 835
strona85 834
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 832
strona107 832
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 831
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 831
strona127 831
Rejestr instytucji kultury 831
c929f2210333206f417e3862f431776d 830
strona100 830
strona103 829
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 828
strona109 828
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 827
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 827
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 827
strona2 827
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 826
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 825
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 825
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 824
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 824
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 823
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 822
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 821
strona110 821
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 820
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 820
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 818
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 817
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 817
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 817
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 815
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 815
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 814
a4380923dd651c195b1631af7c829187 812
strona130 812
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 811
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 811
strona117 811
strona78 811
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 810
strona84 810
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 810
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 809
531db99cb00833bcd414459069dc7387 809
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 807
strona123 807
Pomoc Społeczna 803
fck about 800
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 798
strona99 797
strona106 794
strona87 793
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 791
strona114 787
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 786
strona120 786
strona124 784
strona89 784
strona122 777
strona97 776
b2330fc4531de135266de49078c270dd 771
strona1 771
Rok 2018 770
strona126 767
strona112 766
2019 763
strona125 762
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 762
721e049e9903c3a740c4902878c99923 759
strona121 754
strona115 753
b59442085644532ef03417a3e5a76437 752
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 749
strona86 748
strona90 740
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 739
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 738
strona108 732
strona81 731
Świadczenia rodzinne 731
strona113 730
strona116 730
Fundusz alimentacyjny 730
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 728
strona101 726
Świadczenie wychowawcze (500+) 725
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 722
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 722
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 718
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 717
postacie historyczne 717
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 714
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 713
Zasiłek dla opiekuna 713
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 712
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 705
herb 704
informacje ogolne 700
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 698
zameldowanie czasowe 698
010e406df2463597c58286a93f8b3160 694
Karta dużej rodziny 694
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 693
tv 693
RODO 693
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 690
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 689
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 689
Zasiłek pielęgnacyjny 689
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 688
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 688
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 687
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 687
Świadczenie rodzicielskie 686
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 684
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 684
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 684
Specjalny zasiłek opiekuńczy 683
55312eec654a75a08dc83de96adde735 682
682
Oświadczenia majątkowe 2020 682
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 680
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 678
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 677
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 677
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 676
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 675
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 673
wirtualne panoramy 673
strona1 672
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 671
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 671
gsd 666
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 665
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 664
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 663
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 663
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 662
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 661
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 661
dokumenty programowe 661
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 660
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 659
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 659
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 658
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 656
624ec1c881656ee6418604df2928494b 654
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 651
Rok 2019 651
historia 650
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 649
strona173 649
Regulamin organizacyjny 649
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 646
675be3930765f553975c0b140bbf0863 645
urzad gminy 644
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 642
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 641
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 640
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 639
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 639
Plany i programy 638
2019 638
Raport o stanie Gminy 637
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 635
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 635
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 633
Regulamin pracy 633
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 631
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 630
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 630
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 627
Regulamin organizacyjny 626
publikacje o gminie 625
solectwa gminy 624
Regulamin pracy 624
dfd786998e082758be12670d856df755 623
310614fca8fb8e5491295336298c340f 621
sciezka turystyczna 621
Plany i programy 619
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 618
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 617
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 617
rady soleckie 617
13 616
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 615
84f2798f05d595273de40e3046329309 614
Plany i programy 614
wybory prezydenckie 613
baza noclegowa 612
e kartka 612
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 611
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 610
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 608
akty urodzenia 608
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 606
wymeldowanie czasowego 606
Regulamin organizacyjny 606
Sprawozdania roczne 604
inne jednostki gminy 603
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 602
do zniszczenie 602
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 601
Statut 601
Majątek 601
opieka medyczna 600
sekap 600
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 600
do dane osobowe 598
Dobry start 598
wydanie zaswiadczenia obywatela 596
83009411 596
Regulamin pracy 595
57914815 593
podatki czynsze oplaty 590
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 589
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 589
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 589
kalendarz imprez 587
plan zagospodarowania 586
kamera internetowa 585
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 584
srodki pozyskane 584
Bohumin 583
wymeldowanie stale 583
wojt gminy 582
kierownictwo urzedu 580
18341305 580
41329744 578
krzyzanowickie gminne wiesci 577
ksiega gosci 577
nabor pracownikow 2 577
7155151 577
przyroda 576
pomieszczenia urzedu 576
nabycie lokalu 576
gminy partnerskie 575
aktualnosci 575
97921034 575
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 574
15203753 574
do utrata 573
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 572
55698257 572
94127667 572
tapety 571
akty zgonu 571
1890153 571
91951614 571
RODO 571
baza firm 570
91660233 570
zawarcie zwiazku malzenskiego 569
ogloszenia urzedowe szczegoly 569
nabycie nieruchomosci z negatywnym 568
parafie koscioly kaplice 566
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 566
struktura urzedu gminy 565
9219adc5c42107c4911e249155320648 565
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 565
skladowisko odpadow komunalnych 564
94686102 564
lokalne okienko przedsiebiorczosci 563
przyznanie mieszkania komunalnego 563
56783039 563
76936223 563
Rok 2019 562
zabytki 561
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 560
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 560
komunikacja 559
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 559
galeria 558
wydanie zezwolenia na reklamy 558
58030739 557
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 556
49037550 556
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 555
96204523 555
16512377 555
do waznosc 554
usage 201506 554
Konsultacje - 2019 554
strona132 553
nabycie gruntu dzierzawa najem 553
urzedy i instytucje 552
33864833 552
rada gminy 551
88356866 550
oferty inwestycyjne 549
9228953 549
outputhtml 548
61848725 548
50423822 548
96995197 547
zameldowanie na pobyt staly 546
nabycie lokalu 546
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 545
mlodziezowa rada gminy 544
wspolne przedsiewziecia 544
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 544
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 543
30781401 543
41804125 541
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 540
przyznanie dodatku mieszkaniowego 539
wydanie zezwolenia na wycinke 539
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 539
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 538
54622189 538
obszar przygraniczny 537
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 537
31505775 537
32434603 537
43637318 537
11 537
jednostki oswiatowe 536
rozgraniczenie nieruchomosci 536
26600653 536
9776218 535
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 534
skreslenie z ewidencji 534
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 534
23526617 532
97907875 532
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 532
nadanie numeru porzadkowego 531
IFrameManager 531
53492196 530
54887450 529
zespoly artystyczne 528
zmiana wpisu ewidencji 528
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 528
75651551 528
77717904 528
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 527
9020112 527
2 527
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 526
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 526
38089055 526
trasy rowerowe 525
podzial nieruchomosci 525
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 525
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 525
id 525
Rok 2019 525
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 524
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 524
75704222 524
20476231 524
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 523
29437828 523
37857430 523
65002542 523
oswiadczenia majatkowe 2015 522
77457779 522
14 522
Deklaracja dostępności 522
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 521
56445286 521
28565340 521
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 520
6547884cea64550284728eb26b0947ef 520
31005869 520
stowarzyszenia i organizacje 519
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 518
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 518
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 517
79f69230354b71206fb723c571cce58b 517
68515130 517
59594775 517
64702354 516
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 515
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 514
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 514
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 514
87513721 514
26375150 514
strona188 514
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 513
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 513
79768593 513
60203258 513
12 513
1 513
privacy 513
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 512
70130822 512
9543903 512
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 511
39996664 511
do pierwszy 510
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 510
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 510
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 510
29284578 510
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 508
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 508
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 507
36579613 507
95422935 507
11953993 506
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 505
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 505
80807075 505
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 504
71699356 504
ogolnodostepne obiekty sportowe 502
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 502
17634047 502
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 501
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 501
13728681 501
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 500
27138799 500
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 499
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 499
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 499
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 498
258e130476290221f597c56d351224b6 498
82352903 498
69854477 498
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 496
whatsnew 496
51257731 496
88997807 496
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 495
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 495
99518901 495
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 494
39189659 494
45756654 494
24790050 494
26033261 492
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 491
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 490
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 490
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 489
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 489
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 488
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 485
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 485
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 484
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 483
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 483
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 482
96592330 482
Rok 2020 481
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 480
65043455 480
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 479
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 478
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 478
Wybory Prezydenckie - 2020 478
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 477
Petycje 477
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 476
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 476
63707305 476
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 475
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 474
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 473
e68879a4839773d105f0689875dace83 473
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 471
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 471
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 470
guestbook 470
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 466
company 466
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 465
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 465
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 463
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 462
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 460
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 460
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 459
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 459
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 456
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 456
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 455
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 455
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 454
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 453
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 444
contact 444
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 442
2704-zapytanie-ofertowe 442
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 438
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 437
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 437
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 435
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 433
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 427
nagrania sesji kadencja 2018 2023 427
Sprawozdania roczne 425
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 420
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 415
start 409
strona186 403
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 400
1-aktualnosci 389
regulamin organizacyjny urzedu 381
Konsultacje - 2018 376
naboor pracownikow 375
oswiadczenia majatkowe 2016 374
2020 360
Spisy powszechne 351
Sprawozdania roczne 335
strona209 325
strona7 307
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 283
sesje20182023 278
strona220 278
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 276
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 275
2020 271
dev 270
strona231 270
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 268
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 267
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 267
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 267
sesje kadencji 2018 2023 266
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 263
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 263
b18e8fb514012229891cf024b6436526 263
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 263
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 261
5878531649e31dd68c52529e00059976 259
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 257
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 257
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 257
138aab288c363726990120413c62acee 256
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 256
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 256
Rok 2020 256
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 254
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 254
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 254
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 254
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 254
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 253
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 253
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 253
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 252
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 252
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 252
076ccd93ad68be51f23707988e934906 251
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 251
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 250
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 249
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 247
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 247
Konsultacje - 2020 246
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 245
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 240
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 240
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 239
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 235
Rok 2020 228
Rejestr petycji 223
dp konsultacje 221
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 217
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 209
4be49c79f233b4f4070794825c323733 207
Spis rolny 2020 193
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 166
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 162
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 159
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 159
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 158
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 157
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 153
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 151
be3b0b544433b768685e3436621590ff 150
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 148
Wybory Prezydenckie - 2015 148
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 147
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 147
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 146
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 146
36165c62f7b7df72863d470d73302627 145
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 145
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 145
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 145
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 144
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 143
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 143
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 143
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 143
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 143
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 143
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 142
298f587406c914fad5373bb689300433 142
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 141
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 141
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 141
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 140
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 140
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 140
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 140
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 140
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 139
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 139
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 139
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 139
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 139
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 138
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 138
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 138
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 138
77143919d1234297079f075357988f3b 138
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 137
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 137
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 137
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 136
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 135
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 135
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 135
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 135
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 135
42dab56861d81108ee356d037190c315 134
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 134
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 134
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 134
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 134
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 134
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 133
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 133
662a2e96162905620397b19c9d249781 133
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 132
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 132
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 132
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 132
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 131
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 131
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 130
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 130
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 130
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 129
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 129
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 129
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 129
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 129
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 128
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 128
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 128
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 128
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 128
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 128
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 127
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 127
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 127
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 127
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 127
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 126
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 126
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 126
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 126
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 125
0613239e122094abb4ef998c01d16958 125
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 125
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 124
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 124
a753a43564c29148df3150afb4475440 124
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 124
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 124
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 123
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 123
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 123
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 122
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 122
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 122
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 121
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 119
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 119
outline 119
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 118
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 115
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 109
inquiry 108
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 105
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 102
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 93
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 84
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 82
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 77
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 75
strona5 47
strona6 40
strona128 26
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 15
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 4
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 10656 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM