rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Wtorek, 26.01.2021
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1035793
polec strone 316943
Strona główna 179336
Zamówienia publiczne 134305
Nieruchomości 83388
Nabór pracowników 75708
Zamówienia publiczne - szczegóły 71001
Dotacje na zadania publiczne 62591
Urząd Gminy 27098
Uchwały i zarządzenia 25919
Dane Publiczne 22832
Praca Urzędu 20984
Gmina 19635
Druki do pobrania 19278
Uchwały Rady Gminy 17309
Informacje o innych zamówieniach 16961
Rada Gminy Krzyżanowice 16920
Młodzieżowa Rada Gminy 15687
Zamówienia publiczne - archiwum 13703
Prawo miejscowe 11968
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 11869
Jak szukać 11276
Statystyka strony 10925
Inne ogloszenia i informacje 10735
Oświadczenia majątkowe 10496
Wójt Gminy 9888
Jednostki Organizacyjne Gminy 9652
Informacje i ogłoszenia 9635
Załatwianie spraw 8964
Nabór pracowników - Archiwum 8684
Instrukcja obsługi BIP 8584
Budżet gminy 8369
Urząd Stanu Cywilnego 8230
Sekretarz Gminy 8116
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 8040
Ośrodek Pomocy Społecznej 7903
Jednostki Pomocnicze 7680
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 7579
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 7559
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 7487
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 7277
Wybory samorządowe 7086
Skarbnik Gminy 7057
Mapa witryny 7054
Komisje Rady Gminy 6898
Redakcja 6546
Szukaj 6472
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 6425
Referat Gospodarki Przestrzennej 5995
Webmaster 5895
Kierownictwo Urzędu Gminy 5883
Procedury prawne 5881
Zastrzeżenia 5857
Polityka prywatności 5600
Dokumenty programowe 5589
Referaty urzędu 5524
Referat Organizacyjny 5387
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 5303
Tworków 5296
strona83 5215
Referat Budżetu i Finansów 5144
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5079
Statut gminy 5047
Sprawozdania i opinie 4928
Struktura Urzędu Gminy 4901
Rok 2010 4891
Krzyżanowice 4850
Chałupki 4801
strona132 4788
Linki 4775
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4759
Oświadczenia majątkowe 2013 4707
Kontakt - dojazd 4559
Majątek Gminy 4482
Samodzielen stanowiska 4359
Opłaty, czynsze i podatki 4295
Rok 2012 4273
Oświadczenia majatkowe 2014 4232
Wybory parlamentarne 4225
Zastępca Wójta Gminy 4173
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4147
Bolesław 4122
Rok 2009 4033
Nabór pracowników 4003
Rok 2011 3983
Bieńkowice 3966
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3963
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3959
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3928
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3911
Rok 2010 3890
Rok 2009 3859
Rok 2008 3827
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3825
Rok 2013 3823
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3812
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3808
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3804
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3763
Przyznanie mieszkania komunalnego 3747
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3746
strona128 3728
Owsiszcze 3724
Oświadczenia majątkowe 2016 3718
Rok 2008 3710
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3698
Rok 2010 3673
Zabełków 3671
Rozgraniczenie nieruchomości 3667
Oświadczenia majątkowe 2015 3660
Roszków 3647
Szkoły Podstawowe 3637
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3611
Regulamin organizacyjny urzędu 3608
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3592
Rok 2007 3589
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3563
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3543
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3539
Rok 2013 3517
Rok 2005 3505
Wymeldowanie z pobytu stałego 3485
Rok 2016 3484
Zameldowanie na pobyt czasowy 3463
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3461
Pozostałe jednostki i instytucje 3459
Rok 2006 3444
Podział nieruchomości 3440
Zameldowanie na pobyt stały 3429
Sporządzenie aktu urodzenia 3422
Sporządzenie aktu zgonu 3416
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3408
Rok 2014 3406
Gminna Biblioteka Publiczna 3405
oswiadczenia majatkowe 2009 3380
Rok 2015 3377
Komisja Do Spraw Społecznych 3374
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 3373
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3372
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3367
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3365
Przedszkole w Bieńkowicach 3364
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3356
Statut Urzędu Gminy 3349
Uchwały 3342
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3337
Rok 2016 3336
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3335
Rok 2007 3328
Przedszkola 3319
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3316
Rejestr Działalności Regulowanej 3302
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3284
Rok 2012 3276
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 3271
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3266
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3264
Rok 2014 3258
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 3248
Nowa Wioska 3247
Rudyszwałd 3238
Komisja Rewizyjna 3232
Przedszkole w Krzyżanowicach 3225
Rok 2015 3215
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3192
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3183
Przedszkole w Tworkowie 3180
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3176
Pozostałe opłaty 3173
Rok 2011 3166
Przedszkole w Chałupkach 3163
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3161
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3154
Rok 2009 3154
Rok 2017 3144
Straż Miejska 3140
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3120
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3119
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3110
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3108
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3101
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 3087
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3061
oswiadczenia majatkowe 2006 3049
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3049
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3016
Rok 2006 2999
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2982
Rok 2011 2979
Rok 2008 2968
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2959
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2942
Rok 2017 2934
oswiadczenia majatkowe 2007 2920
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2910
Statut 2898
Plany postępowań 2895
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2883
Rok 2006 2882
oswiadczenie majatkowe 2009 2868
2006 2866
Rok 2005 2862
Rok 2007 2840
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2804
2007 2774
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2771
2015 2765
Statut 2751
Rok 2019 2744
2008 2742
Zarządzenia 2734
oswiadczenie majatkowe 2008 2733
oswiadczenia majatkowe 2003 2726
Wybory prezydenckie 2724
Podatek rolny 2719
Podatek od Środków transportowych 2702
oswiadczenia majatkowe 2002 2699
Majątek 2009 2671
Plany i programy 2617
Język migowy 2610
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2591
2011 2591
Regulamin pracy 2578
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2577
wodociagi 2575
Rok 2011 2574
Wyniki kontroli 2570
Rejestry, ewidencje, archiwa 2556
Podatek leśny 2552
Regulamin organizacyjny 2552
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2550
Regulamin organizacyjny 2542
oswiadczenia majatkowe 2005 2539
Regulamin pracy 2518
Statut 2503
Rok 2005 2500
oswiadczenia majatkowe 2004 2495
2007 2457
Oświadczenia majątkowe 2018 2453
Majątek 2418
Majątek 2391
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 2380
Regulamin pracy 2369
strona6 2363
Statut 2353
Plany i programy 2339
Statut 2333
RODO 2330
Rok 2018 2328
Majątek 2324
2014 2317
Regulamin pracy 2314
Regulamin organizacyjny 2312
Statut 2309
Plany i programy 2284
Rok 2019 2279
Regulamin organizacyjny 2276
Statut 2266
Oświadczenia majątkowe 2017 2262
Majątek 2246
Plany i programy 2238
Regulamin organizacyjny 2215
Statut 2207
Majątek 2207
Regulamin pracy 2196
Rok 2006 2190
Regulamin organizacyjny 2186
Rok 2012 2186
Plany i programy 2182
Majątek 2171
Majątek 2164
2010 2140
Rok 2012 2137
Regulamin pracy 2132
Regulamin organizacyjny 2131
Regulamin pracy 2120
2004 2114
Referendum ogólnokrajowe 2102
Statut 2098
Statut 2098
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 2088
Plany i programy 2086
Statut 2078
Majątek 2078
2015 2063
zarzadzenia wojta 2056
Statut 2054
2012 2053
strona4 2052
2016 2048
2002 2034
Statut 2027
Regulamin pracy 2018
strona2 2016
Majątek 2012
Regulamin organizacyjny 2008
Statut 2008
Rok 2018 2000
Plany i programy 1996
Archiwum 1994
strona6 1990
Plany i programy 1989
Plany i programy 1981
2013 1981
2011 1976
Plany i programy 1969
Regulamin organizacyjny 1965
Majątek 1964
strona5 1962
strona3 1957
Oświadczenia majątkowe 2019 1947
Majątek 1944
wybory pe 2009 1933
Majątek 1931
2009 1926
Regulamin organizacyjny 1921
Regulamin pracy 1919
2007 1915
Statut 1914
Majątek 1908
strona6 1897
Regulamin organizacyjny 1897
2003 1887
2012 1881
2011 1873
Regulamin pracy 1868
2010 1867
2009 1866
Regulamin pracy 1865
2005 1864
2001 1861
strona4 1855
Statut 1844
2006 1836
strona2 1835
2017 1834
2008 1827
2008 1827
2001 1826
2000 1822
2007 1820
2000 1818
strona4 1810
strona5 1804
2003 1803
strona6 1796
strona5 1792
2004 1790
2006 1787
2005 1786
2002 1783
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1762
Rok 2020 1759
strona3 1753
Protokoły Sesji Rady Gminy 1750
2014 1718
strona4 1716
zamowienia ogl 1709
2014 1703
strona6 1682
Rok 2013 1676
strona5 1675
Budżet 2009 1672
Rok 2013 1663
2014 1661
2015 1661
Konsultacje 1621
wybory pe 1568
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1558
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1556
wybory pe 2009 1538
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1538
Rok 2014 1520
testowa12 1512
Budżet 2010 1512
2015 1495
testowa13 1480
Rok 2014 1475
Aktualności 1471
testowa15 1460
testowa19 1456
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1449
testowa20 1448
testowa16 1433
testowa17 1430
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1418
wybory pe 1415
Poprzednia wersja serwisu 1415
Rok 2015 1405
Rok 2015 1403
testowa11 1399
uttmpkge 1395
zqphdzsds 1388
imdkrmsbky 1383
testowa14 1379
Rok 2017 1376
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1372
qzltzdoa 1367
lornuive 1365
2017 1360
Rok 2020 1358
2018 1355
fhuonwdzbjq 1344
xsfwlqjid 1341
qvnzanwjcam 1325
he 1325
mpfubhzq 1324
ckiaobcxe 1319
ybmwibxpm 1318
nhwgkcsbh 1317
fxrpizhudwbi 1308
poezja 1308
azpdxzidvo 1306
ftkpapaxsjoscji 1305
tcctucan 1305
strona137 1300
nej w Bch 1298
Archiwum 1297
ssnuzhyxmwe 1296
wvbjhwaap 1296
ikzgxvwvyysjt 1293
rei-kinemat 1292
ioezja 1292
afohnvmwrwt 1291
stviihbzqe 1288
hoezja 1288
yagutgczdsfvgn 1287
ezlxbjfvcejeirpt 1285
qqgrpogwhagxlz 1285
xctxkltk 1285
vviliblsxtmgry 1282
ecyilymexlm 1281
sszsbqjqgbanir 1280
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1278
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1275
09b 1273
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1271
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1271
mislgznfncywin 1270
xlwmxxhzazp 1270
bppqrdbj 1270
pwlzmirkpn 1269
bdnmgrrcqdtypfv 1269
jak a 1269
otshoqdoftduy 1268
bqudjqakrbgldp 1267
kwmqkiphx 1267
zawarcie zwiazku malzenskiego 1266
wozfzddwodpythwy 1266
indux 1264
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1263
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1263
etta 1261
ihjcnrvzvios 1260
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1259
ptvjuxxtzi 1257
vlhsbhuzbxw 1257
ba8153407191791390c3eb19fe7 1257
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1256
lffnpkuivczx 1254
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1252
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1251
llmglluxcn 1251
strona56 1251
juqfohypzarkxif 1248
jzvufkimhavt 1248
itqfuaifdn 1248
cgbhlhruegnn 1247
8f7150 1247
chwazqlmhqillexc 1247
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1244
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1241
kallcfhtrmdstm 1240
x 1240
cumifggvofwpfny 1239
iusmxnhkhwyp 1237
efkfafmi 1234
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1233
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1232
bmspgshmlmz 1230
hzehkflqsaoxanhe 1229
ormctuldung 1228
umedhyzczbu 1227
gykmrtqgs 1227
nsfmfdsuchyr 1225
qhwcqdyr 1225
prawo mne publiczne 1225
Rok 2017 1225
stdona6 1223
rada gminy krzyzanowice 1220
338e 1220
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1218
menu 1218
elhwpmpbxhq 1216
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1212
fpjnwtcqatwpxbe 1212
oswiadczenia majatkowe 2008 1211
inder 1211
hoyaekjo 1210
krckmwdfjetgzpk 1209
cpvripoypjrz 1209
3 1208
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 1208
10907813b97e249163587e6246612e21 1207
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1207
pvcqswvju 1206
ocwimjto 1206
hceaa5b2cb118e5 1204
c8t8cacb8d2a6 1203
putxisgqip 1202
zags 1202
page427 1199
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1198
9c5ur8fee8ak714na23a 1198
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 1198
eqlzofxae 1197
8fa97507 1197
rudyszwalh solectwo 1196
2463 1196
370p8d 1196
djdymkljcaq 1194
fhqkmvoisafz 1191
2016 1190
rfcakvnjwuy 1186
jihmhkehumurg 1184
lhswtgutypmcsssv 1184
4484-Krajobraz-Zimowy 1184
nrtpofwecofxhyn 1183
Spenden fuer Pakistan 1182
jpsrpbzljoydbyc 1180
jjywzgmsduceulka 1179
oa-marzen 1178
prawo miej 1177
denvtynazzduifzt 1175
8 gminy krzyzanowice 1174
oajatkowego 1167
6ler265rde9a4fi3ab 1166
urznA-la-Une 1166
vksjwlicisgn 1166
koledy 1166
tykalsliony 1162
haqlrxzoq 1157
12-rodinca 1157
avrmxtlkosz 1156
xxiintrt 1156
2018 1156
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1152
7892 1151
2019 1148
rubjajoczfzee 1146
Rok 2018 1145
dapubliczne 1144
mapa yitryny 1141
solectwo gorki slaskie 1141
hcywe 1140
propositions-0 1138
Rok 2017 1138
xkmsbchpjioj 1137
hmarsacvud 1136
phcxgjdj 1136
strona130 1135
strny-www 1134
rMdakcjh 1134
julyiracy urzedu 1134
DrivewayTestimona4 1133
main 1133
239-hereinspaziert-pampa-live 1132
issvigyqhgv 1131
enmjudnjvq 1130
Archiwum 1129
iejestr zmian 1128
hutguwllbmc 1127
cnbyapxniiwi 1127
2016 - Wybory uzupełniające 1126
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1125
ewwSkr y und Strategien 1125
2nf raje20l5b 1125
eavtldcmx 1125
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1124
redakcDa 1124
cata szukac 1123
rujestr zmian 1120
qqvhfewkutselzwj 1120
speyside-malt-scotch-whisky 1118
etzszgtvvkvjlhme 1118
strona58 1118
riwoysmiu 1116
mapa es-etInstituts 1115
ronde 1112
informBeratung 1111
pickmeup online 1109
etito-a13 1108
iqkwfkmdvquggtn 1106
odlacmjmiyg 1105
oswiadczenia majatkowe 1102
ihewnrhwstsj 1100
tydkgogrnspsycgi 1100
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1099
zaktrzezenia 1099
06aa6eb1b53v58b37 1099
mzqgcbmtlfbikyih 1099
rada gminy krzanowice 1099
analiza wskaznikow 1099
Formy Pomocy 1099
strzezenia 1096
wawsgrony 1092
nabor pracownikow 1091
qwkotdlfyim 1090
dqwguyihhr 1089
azsrbnxxyzejsj 1088
statut biblioteka publiczna 1087
miny krzyzanowice 1085
mweeddplaty czynsze i podatki 1085
iuvxoybwlml 1085
sprawodania 1084
lkyaxvupapetes 1084
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1081
xowdagcwytya 1081
adjhzqwq 1081
regolamin pracy wodociagi 1081
plany 5 1077
poezage dans la lune 1074
przedszkole w nedzy 1074
option 1070
wcipezrse 1070
lriyayxjdc 1067
ajpuafudt 1066
2018 1066
nieruchomosci 1063
ulmuqccmeq 1063
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1062
plany i programy wodociagi 1057
uexektam 1057
qlencjnclmof 1057
ujaabgomwr 1057
efpyazcvbklnerzu 1056
ivefktqw 1055
ztvtglopfx 1055
tag 1052
izrskekkzo 1052
kierownictwo urzedu gminy 1051
woirrmcdboru 1051
kfduotspgd 1050
bnnquxjibpcwukz 1048
xutkrrghzjwvshur 1048
skwarcmisdhlinmz 1048
exnzzosebntm 1047
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1046
fqubkvkm 1046
gbafrtwryelqr 1046
gtbpanelrhvycchh 1046
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1046
fyugzcqgpgeaqbz 1043
ghuycbucjc 1042
rwrsqackx 1037
rejestrzmian 1035
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1033
prxvnrgywadbln 1033
yzygkxykrr 1031
pdilznigk 1031
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1029
hnxplxeal 1027
oswiadczenia majatkowe 2012 1020
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1019
xfkldiclefhzwh 1019
mkqwgqpqlrbob 1017
komisje rady gminy 1017
jednostki orgOigacyjne gminy 1017
bdlilkwwph 1016
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1015
mqzvteuocfyfdwno 1014
oswiadczenia majatkowe 2010 1014
yjttbhwdruk 1014
nubzozqpu 1011
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1010
phyumdank 1010
galleria 1009
jvqmonvhaoxeknoc 1009
ospmoimmknabdq 1009
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1007
ocakxgjn 1007
rcicjzsasci 1006
loswptyhxnufqhz 1000
yogdhmksdwvcaoo 1000
khjxrsrjwu 1000
rclhdzrhinxupdna 998
fotkkwpec 996
ilkkyajsck 996
cptejmmrvc 995
kqajnmafgefuwhn 993
uccockhoz 993
epzpsxoivkn 992
ukgimcnmfgkl 990
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 989
kkacuptqtbfxhbg 989
vwzylaqzteip 988
Projekt 988
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 985
urridbgujcc 981
grufekuoicnf 980
lkcafbmwh 979
test 979
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 977
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 972
ihzthzhkdodyit 972
aegszmfcsoe 971
jak to zalatwic 969
jqbvuditir 969
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 968
aciwsxjqvtkp 967
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 965
czaqhkkovcqkkp 965
aktualnosci szczegoly 963
strona102 962
uqknihdmhlqssv 961
ipkmaxrozmtyclu 961
lyduprsbypuxiu 959
ldryuknnvnmwi 959
fhiaxkjvhbxn 954
wgzembdvoelqvett 953
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 950
nqcujyks 949
icqwjghhs 948
album 948
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 945
2017 - Wybory uzupełniające 944
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 943
uprwljwm 942
Przeciwdziałanie przemocy 941
uploadtest 940
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 940
vnsqemow 938
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 938
ujqjktjdcvnh 936
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 936
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 934
bfxbmbiqxecw 929
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 929
inne i informacje 928
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 926
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 922
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 920
vuqklgkylow 915
je-media-player 913
xcadfhyhtcizfgwa 912
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 912
ojfrcimxgohx 912
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 912
Rejestr instytucji kultury 912
yoridmctxlcn 911
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 911
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 909
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 908
Konsultacje - 2017 907
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 906
strona111 905
strona98 905
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 901
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 901
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 900
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 899
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 898
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 897
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 896
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 896
strona104 894
strona105 893
Rok 2018 892
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 890
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 889
strona119 889
strona118 889
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 887
strona85 887
strona88 887
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 884
strona107 884
strona109 884
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 883
strona127 882
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 880
strona103 880
strona2 879
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 878
strona100 878
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 877
Pomoc Społeczna 877
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 875
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 872
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 872
strona110 872
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 871
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 871
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 870
c929f2210333206f417e3862f431776d 868
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 868
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 868
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 868
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 866
strona117 865
strona78 865
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 863
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 862
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 862
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 862
strona84 862
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 861
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 861
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 860
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 860
strona130 860
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 859
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 859
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 858
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 857
strona123 857
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 855
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 855
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 855
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 854
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 854
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 853
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 851
strona99 851
a4380923dd651c195b1631af7c829187 850
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 849
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 849
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 848
531db99cb00833bcd414459069dc7387 848
Oświadczenia majątkowe 2020 848
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 845
strona106 844
strona87 843
fck about 841
strona120 840
strona124 838
strona114 836
strona89 835
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 834
strona122 833
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 833
Rok 2018 833
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 830
strona97 824
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 822
strona112 821
strona1 820
strona126 816
2019 815
strona125 813
strona115 807
b2330fc4531de135266de49078c270dd 806
strona121 805
Świadczenia rodzinne 804
Fundusz alimentacyjny 802
strona86 799
Zasiłek dla opiekuna 798
721e049e9903c3a740c4902878c99923 797
Świadczenie wychowawcze (500+) 796
b59442085644532ef03417a3e5a76437 788
strona116 787
strona90 786
strona108 785
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 785
RODO 784
strona81 782
strona113 781
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 779
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 777
strona101 775
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 775
Karta dużej rodziny 772
Zasiłek pielęgnacyjny 765
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 762
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 761
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 760
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 760
herb 758
758
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 756
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 755
postacie historyczne 755
Specjalny zasiłek opiekuńczy 754
tv 752
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 751
Świadczenie rodzicielskie 750
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 744
Raport o stanie Gminy 743
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 740
informacje ogolne 736
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 733
zameldowanie czasowe 732
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 729
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 728
010e406df2463597c58286a93f8b3160 728
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 726
Rok 2019 725
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 724
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 724
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 724
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 720
55312eec654a75a08dc83de96adde735 720
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 720
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 718
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 717
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 715
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 714
Deklaracja dostępności 714
gsd 711
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 710
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 710
strona1 709
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 709
wirtualne panoramy 708
strona173 707
2019 707
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 706
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 706
Regulamin organizacyjny 706
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 705
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 703
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 703
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 699
Plany i programy 699
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 696
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 695
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 695
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 694
Regulamin pracy 694
dokumenty programowe 693
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 692
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 692
historia 692
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 691
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 691
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 689
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 689
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 688
624ec1c881656ee6418604df2928494b 688
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 683
Regulamin organizacyjny 683
Regulamin pracy 683
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 682
Plany i programy 679
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 678
675be3930765f553975c0b140bbf0863 677
RODO 677
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 676
urzad gminy 676
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 674
Sprawozdania roczne 674
Dobry start 673
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 672
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 672
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 671
Plany i programy 668
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 667
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 666
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 665
13 665
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 664
Regulamin organizacyjny 663
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 662
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 662
rady soleckie 661
solectwa gminy 660
e kartka 660
Statut 659
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 658
Majątek 658
dfd786998e082758be12670d856df755 657
Regulamin pracy 656
sciezka turystyczna 655
310614fca8fb8e5491295336298c340f 654
publikacje o gminie 653
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 652
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 651
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 650
84f2798f05d595273de40e3046329309 650
sekap 650
baza noclegowa 649
wybory prezydenckie 648
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 647
akty urodzenia 644
Petycje 644
83009411 642
Rok 2019 642
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 641
wymeldowanie czasowego 641
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 639
opieka medyczna 639
57914815 639
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 637
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 637
inne jednostki gminy 637
do zniszczenie 635
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 634
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 633
Konsultacje - 2019 633
do dane osobowe 632
kamera internetowa 628
wydanie zaswiadczenia obywatela 628
kalendarz imprez 627
Bohumin 627
18341305 626
plan zagospodarowania 624
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 624
aktualnosci 623
7155151 623
przyroda 622
41329744 622
tapety 621
podatki czynsze oplaty 620
wojt gminy 620
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 619
baza firm 618
94127667 618
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 617
15203753 617
srodki pozyskane 616
1890153 616
55698257 616
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 615
ksiega gosci 615
wymeldowanie stale 615
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 615
91660233 614
97921034 614
gminy partnerskie 612
kierownictwo urzedu 611
91951614 611
56783039 610
akty zgonu 609
94686102 609
krzyzanowickie gminne wiesci 608
nabycie lokalu 608
49037550 608
zabytki 607
pomieszczenia urzedu 607
do utrata 607
komunikacja 606
nabor pracownikow 2 606
nabycie nieruchomosci z negatywnym 606
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 605
galeria 603
76936223 603
ogloszenia urzedowe szczegoly 602
96204523 602
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 601
16512377 601
struktura urzedu gminy 600
zawarcie zwiazku malzenskiego 600
58030739 599
usage 201506 597
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 597
strona132 596
parafie koscioly kaplice 595
do waznosc 595
9219adc5c42107c4911e249155320648 595
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 595
33864833 594
88356866 594
50423822 594
Rok 2019 594
lokalne okienko przedsiebiorczosci 593
96995197 593
30781401 593
skladowisko odpadow komunalnych 592
przyznanie mieszkania komunalnego 592
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 592
9228953 592
wydanie zezwolenia na reklamy 591
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 590
outputhtml 589
61848725 589
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 588
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 588
11 588
rada gminy 587
urzedy i instytucje 586
31505775 584
54622189 584
41804125 584
nabycie lokalu 583
nabycie gruntu dzierzawa najem 583
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 583
32434603 583
9776218 583
oferty inwestycyjne 582
wspolne przedsiewziecia 581
43637318 580
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 579
23526617 578
mlodziezowa rada gminy 577
zameldowanie na pobyt staly 577
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 577
97907875 577
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 576
26600653 576
2 575
38089055 574
Rok 2020 574
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 573
75651551 573
IFrameManager 572
20476231 572
id 572
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 571
77717904 571
28565340 570
53492196 570
9020112 570
zespoly artystyczne 569
przyznanie dodatku mieszkaniowego 569
65002542 569
jednostki oswiatowe 568
obszar przygraniczny 568
rozgraniczenie nieruchomosci 568
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 568
56445286 568
29437828 568
75704222 568
14 568
wydanie zezwolenia na wycinke 567
37857430 567
9543903 567
77457779 567
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 566
nadanie numeru porzadkowego 565
skreslenie z ewidencji 565
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 564
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 564
54887450 564
31005869 563
zmiana wpisu ewidencji 562
trasy rowerowe 561
podzial nieruchomosci 561
64702354 561
87513721 561
26375150 561
12 560
1 560
privacy 560
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 559
59594775 559
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 558
29284578 558
60203258 557
39996664 557
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 556
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 556
79768593 556
strona188 556
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 555
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 555
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 555
70130822 555
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 554
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 554
68515130 554
do pierwszy 553
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 553
11953993 553
stowarzyszenia i organizacje 552
oswiadczenia majatkowe 2015 552
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 550
95422935 550
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 549
36579613 549
71699356 549
17634047 549
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 548
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 547
6547884cea64550284728eb26b0947ef 547
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 547
13728681 547
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 546
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 546
24790050 546
80807075 545
79f69230354b71206fb723c571cce58b 544
82352903 544
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 543
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 543
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 543
27138799 543
51257731 543
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 542
69854477 542
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 541
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 541
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 541
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 540
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 540
99518901 540
39189659 540
guestbook 540
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 539
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 539
88997807 539
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 536
45756654 536
26033261 536
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 535
whatsnew 533
ogolnodostepne obiekty sportowe 532
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 532
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 532
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 531
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 530
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 529
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 529
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 528
96592330 528
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 527
258e130476290221f597c56d351224b6 527
65043455 527
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 526
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 525
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 525
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 524
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 523
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 521
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 520
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 520
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 520
Wybory Prezydenckie - 2020 520
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 519
63707305 519
Spisy powszechne 517
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 515
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 515
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 514
company 514
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 513
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 513
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 513
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 511
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 510
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 509
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 508
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 507
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 506
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 506
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 504
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 504
e68879a4839773d105f0689875dace83 502
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 501
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 501
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 501
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 501
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 501
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 498
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 496
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 495
2020 494
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 493
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 493
contact 491
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 490
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 490
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 489
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 488
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 488
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 487
Sprawozdania roczne 487
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 486
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 486
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 485
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 483
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 482
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 472
2704-zapytanie-ofertowe 472
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 471
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 470
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 469
nagrania sesji kadencja 2018 2023 468
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 466
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 464
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 463
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 457
start 455
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 450
strona186 446
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 432
1-aktualnosci 431
Konsultacje - 2018 428
regulamin organizacyjny urzedu 410
oswiadczenia majatkowe 2016 406
naboor pracownikow 404
Sprawozdania roczne 393
strona209 371
2020 365
strona7 344
Konsultacje - 2020 330
strona220 321
Rok 2020 319
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 316
strona231 316
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 310
dev 310
Rok 2020 310
sesje20182023 307
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 304
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 302
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 302
sesje kadencji 2018 2023 299
Rejestr petycji 299
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 297
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 297
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 296
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 295
b18e8fb514012229891cf024b6436526 294
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 292
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 291
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 290
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 290
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 288
138aab288c363726990120413c62acee 287
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 287
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 287
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 287
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 287
5878531649e31dd68c52529e00059976 286
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 285
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 284
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 284
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 284
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 283
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 283
076ccd93ad68be51f23707988e934906 282
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 282
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 282
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 280
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 279
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 279
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 279
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 278
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 277
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 271
Spis rolny 2020 271
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 270
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 270
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 268
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 266
dp konsultacje 257
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 247
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 242
4be49c79f233b4f4070794825c323733 235
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 196
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 191
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 189
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 189
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 187
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 187
Wybory Prezydenckie - 2015 183
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 181
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 180
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 180
be3b0b544433b768685e3436621590ff 180
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 179
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 179
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 179
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 179
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 178
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 178
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 176
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 175
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 174
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 173
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 173
298f587406c914fad5373bb689300433 173
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 173
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 173
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 173
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 173
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 173
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 173
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 172
36165c62f7b7df72863d470d73302627 172
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 172
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 172
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 172
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 171
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 171
77143919d1234297079f075357988f3b 171
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 170
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 170
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 170
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 169
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 169
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 168
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 168
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 168
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 167
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 166
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 166
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 165
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 165
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 165
42dab56861d81108ee356d037190c315 164
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 164
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 164
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 164
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 164
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 164
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 164
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 164
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 163
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 163
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 163
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 162
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 162
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 162
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 162
662a2e96162905620397b19c9d249781 162
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 162
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 161
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 161
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 161
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 161
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 161
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 160
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 160
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 160
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 160
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 160
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 159
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 159
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 159
outline 159
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 158
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 158
0613239e122094abb4ef998c01d16958 158
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 158
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 158
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 158
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 158
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 157
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 157
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 157
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 157
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 156
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 156
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 156
inquiry 156
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 155
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 154
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 153
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 153
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 153
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 153
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 152
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 152
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 152
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 152
a753a43564c29148df3150afb4475440 152
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 151
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 150
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 149
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 149
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 148
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 146
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 138
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 134
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 127
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 124
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 117
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 109
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 107
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 101
strona5 92
strona6 83
Rok 2021 74
strona128 70
Rok 2021 43
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 42
370p8d 41
2021 39
Rok 2021 38
budzet gminy 30
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 29
Konsultacje - 2021 18
Rok 2021 15
2021 13
login 11
Rok 2021 10
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 10925 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM