rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Sobota, 25.05.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 762538
polec strone 296929
Strona główna 152239
Zamówienia publiczne 117650
Nabór pracowników 67967
Nieruchomości 64682
Zamówienia publiczne - szczegóły 64012
Dotacje na zadania publiczne 48114
Urząd Gminy 23055
Uchwały i zarządzenia 20306
Dane Publiczne 18904
Praca Urzędu 17576
Gmina 16911
Druki do pobrania 16290
Młodzieżowa Rada Gminy 14762
Uchwały Rady Gminy 14341
Informacje o innych zamówieniach 13624
Rada Gminy Krzyżanowice 13600
Zamówienia publiczne - archiwum 10747
Prawo miejscowe 9960
Inne ogloszenia i informacje 9619
Jak szukać 9405
Wójt Gminy 9059
Oświadczenia majątkowe 8638
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 8562
Statystyka strony 8432
Jednostki Organizacyjne Gminy 8249
Informacje i ogłoszenia 8060
Nabór pracowników - Archiwum 7624
Instrukcja obsługi BIP 7467
Załatwianie spraw 7405
Sekretarz Gminy 7257
Budżet gminy 7120
Urząd Stanu Cywilnego 7012
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6950
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6555
Jednostki Pomocnicze 6500
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6474
Ośrodek Pomocy Społecznej 6309
Skarbnik Gminy 6248
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 6197
Wybory samorządowe 6085
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 6031
Komisje Rady Gminy 5842
Mapa witryny 5777
Redakcja 5549
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5373
Szukaj 5342
Procedury prawne 5147
Webmaster 5098
Zastrzeżenia 5074
Referat Gospodarki Przestrzennej 5051
Kierownictwo Urzędu Gminy 5023
Polityka prywatności 4808
strona83 4777
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4712
Dokumenty programowe 4673
Referaty urzędu 4592
Referat Organizacyjny 4565
Tworków 4515
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4503
Referat Budżetu i Finansów 4330
Rok 2010 4301
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4265
Krzyżanowice 4238
Statut gminy 4191
Struktura Urzędu Gminy 4159
Sprawozdania i opinie 4149
Chałupki 4096
Oświadczenia majątkowe 2012 4080
Oświadczenia majątkowe 2013 4036
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3847
Linki 3844
Rok 2012 3750
Majątek Gminy 3747
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3668
Samodzielen stanowiska 3662
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3643
Kontakt - dojazd 3642
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3590
Opłaty, czynsze i podatki 3571
Oświadczenia majatkowe 2014 3569
Zastępca Wójta Gminy 3547
Rok 2009 3516
Bolesław 3503
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3501
Rok 2011 3477
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3472
Rok 2010 3447
Wybory parlamentarne 3441
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3429
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3426
Przyznanie mieszkania komunalnego 3408
Rozgraniczenie nieruchomości 3340
Bieńkowice 3334
Rok 2009 3321
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3269
Rok 2013 3261
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3259
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3248
Rok 2008 3221
Oświadczenia majątkowe 2011 3205
Nabór pracowników 3202
Roszków 3180
Wymeldowanie z pobytu stałego 3178
Zabełków 3140
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3140
Podział nieruchomości 3140
Owsiszcze 3127
Zameldowanie na pobyt stały 3125
Rok 2010 3115
Zameldowanie na pobyt czasowy 3091
Sporządzenie aktu zgonu 3088
Sporządzenie aktu urodzenia 3088
oswiadczenia majatkowe 2009 3077
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3070
Regulamin organizacyjny urzędu 3067
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3067
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3059
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3049
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3046
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3029
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3025
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3017
Szkoły Podstawowe 3016
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3015
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3003
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3002
Rok 2005 3000
Rok 2013 2996
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2979
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2979
Rok 2006 2944
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2942
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2926
Pozostałe jednostki i instytucje 2886
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2885
Rok 2008 2884
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2873
Komisja Do Spraw Społecznych 2873
Rok 2014 2872
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2871
Rok 2007 2869
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2864
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2861
Oświadczenia majątkowe 2015 2852
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2834
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2825
Rok 2015 2817
Rok 2012 2814
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2811
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2809
Statut Urzędu Gminy 2801
Rok 2016 2793
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2777
Komisja Rewizyjna 2768
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2766
Przedszkola 2764
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2759
Rok 2016 2750
oswiadczenia majatkowe 2006 2749
Nowa Wioska 2743
Rudyszwałd 2740
Rok 2014 2727
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2721
Rejestr Działalności Regulowanej 2708
Rok 2011 2703
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2695
Rok 2009 2689
Rok 2007 2663
Oświadczenia majątkowe 2016 2663
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2658
Straż Miejska 2656
Rok 2015 2638
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2637
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2634
Gminna Biblioteka Publiczna 2630
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2628
Przedszkole w Bieńkowicach 2625
oswiadczenia majatkowe 2007 2616
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2597
Uchwały 2591
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2577
Pozostałe opłaty 2571
Przedszkole w Krzyżanowicach 2559
oswiadczenie majatkowe 2009 2555
Rok 2006 2547
Rok 2008 2535
Rok 2011 2533
Przedszkole w Tworkowie 2481
Przedszkole w Chałupkach 2447
oswiadczenia majatkowe 2003 2444
oswiadczenie majatkowe 2008 2442
Rok 2005 2437
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2437
Rok 2006 2436
2006 2422
Statut 2409
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2408
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2405
oswiadczenia majatkowe 2002 2400
Rok 2007 2393
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2389
Rok 2017 2382
2015 2335
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2333
2007 2298
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2291
2008 2288
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2240
oswiadczenia majatkowe 2005 2231
Majątek 2009 2227
Podatek od Środków transportowych 2225
Rok 2017 2218
Podatek rolny 2216
Statut 2199
oswiadczenia majatkowe 2004 2195
wodociagi 2194
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2194
2011 2169
Podatek leśny 2160
Wyniki kontroli 2158
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2147
Rejestry, ewidencje, archiwa 2138
Zarządzenia 2112
Język migowy 2107
Rok 2011 2098
Rok 2005 2092
Statut 2080
Regulamin organizacyjny 2068
Plany i programy 2055
Regulamin organizacyjny 2043
Regulamin pracy 2036
Regulamin pracy 2030
2007 2020
strona6 2015
Statut 1995
Statut 1926
Majątek 1922
Regulamin pracy 1916
Majątek 1909
Statut 1896
2014 1890
Regulamin pracy 1886
Regulamin organizacyjny 1881
Rok 2012 1878
Plany i programy 1877
Majątek 1876
Regulamin organizacyjny 1848
Statut 1847
Rok 2012 1846
Plany i programy 1825
Majątek 1798
Plany i programy 1796
Plany i programy 1792
Regulamin organizacyjny 1776
Majątek 1768
Statut 1760
Regulamin pracy 1756
Regulamin organizacyjny 1749
Majątek 1731
Regulamin pracy 1724
Wybory prezydenckie 1721
zarzadzenia wojta 1719
strona4 1719
Statut 1716
Majątek 1714
Regulamin organizacyjny 1696
Regulamin pracy 1694
2004 1685
Statut 1683
Plany i programy 1675
strona6 1667
Statut 1657
strona2 1656
2010 1651
Rok 2018 1651
strona5 1646
Majątek 1638
Statut 1638
Regulamin organizacyjny 1626
2012 1624
strona6 1623
2015 1621
strona3 1618
Majątek 1615
Plany i programy 1615
Statut 1611
Statut 1608
Plany i programy 1602
Plany i programy 1598
Regulamin organizacyjny 1589
Majątek 1582
Regulamin pracy 1574
strona2 1564
Plany i programy 1561
strona4 1561
2011 1557
Majątek 1555
Archiwum 1550
2013 1548
Referendum ogólnokrajowe 1541
Majątek 1540
2002 1531
strona4 1527
Statut 1525
Regulamin organizacyjny 1522
strona6 1517
2007 1515
Regulamin pracy 1514
Majątek 1512
Regulamin organizacyjny 1512
2009 1508
strona5 1507
strona5 1503
strona3 1502
Regulamin pracy 1494
Regulamin pracy 1483
Statut 1475
2012 1473
2003 1470
2005 1468
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1459
2010 1456
2016 1451
2006 1442
2011 1441
2009 1437
strona4 1429
strona6 1421
2008 1420
strona5 1415
2008 1414
Budżet 2009 1405
2007 1405
Rok 2006 1389
2003 1389
2001 1388
2000 1384
2001 1379
Rok 2018 1378
Rok 2013 1376
2002 1374
2004 1371
2005 1367
2000 1364
Plany postępowań 1359
Rok 2013 1354
2006 1352
Protokoły Sesji Rady Gminy 1347
zamowienia ogl 1336
2017 1313
Oświadczenia majątkowe 2017 1313
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1303
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1300
2014 1298
wybory pe 2009 1286
2014 1277
wybory pe 1274
testowa12 1257
2014 1255
Rok 2014 1249
Budżet 2010 1239
testowa13 1225
Rok 2014 1216
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1207
2015 1205
testowa19 1195
wybory pe 2009 1185
testowa15 1182
testowa20 1180
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1176
testowa17 1170
testowa16 1158
Poprzednia wersja serwisu 1158
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1153
wybory pe 1137
testowa11 1135
uttmpkge 1128
Rok 2015 1128
imdkrmsbky 1124
Rok 2015 1124
zqphdzsds 1116
testowa14 1108
qzltzdoa 1098
lornuive 1093
qvnzanwjcam 1077
2015 1075
fxrpizhudwbi 1069
xsfwlqjid 1069
azpdxzidvo 1066
mpfubhzq 1063
ckiaobcxe 1059
fhuonwdzbjq 1058
ftkpapaxsjoscji 1056
ikzgxvwvyysjt 1052
nhwgkcsbh 1047
ssnuzhyxmwe 1044
ezlxbjfvcejeirpt 1043
bqudjqakrbgldp 1042
ybmwibxpm 1042
sszsbqjqgbanir 1038
wvbjhwaap 1036
tcctucan 1035
otshoqdoftduy 1034
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1033
yagutgczdsfvgn 1032
xlwmxxhzazp 1031
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1031
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1030
qqgrpogwhagxlz 1030
mislgznfncywin 1029
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1029
zawarcie zwiazku malzenskiego 1028
wozfzddwodpythwy 1028
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1025
nej w Bch 1025
strona137 1025
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1024
vlhsbhuzbxw 1024
bdnmgrrcqdtypfv 1022
kwmqkiphx 1022
he 1021
pwlzmirkpn 1020
vviliblsxtmgry 1020
stviihbzqe 1019
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1018
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1017
xctxkltk 1015
poezja 1012
lffnpkuivczx 1011
bppqrdbj 1011
rei-kinemat 1011
hoezja 1011
ihjcnrvzvios 1009
ba8153407191791390c3eb19fe7 1007
ioezja 1006
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1004
afohnvmwrwt 1004
ecyilymexlm 1002
jak a 999
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 997
ptvjuxxtzi 996
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 995
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 992
oswiadczenia majatkowe 2008 990
iusmxnhkhwyp 990
jzvufkimhavt 989
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 987
itqfuaifdn 987
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 986
juqfohypzarkxif 986
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 985
cumifggvofwpfny 982
bmspgshmlmz 980
gykmrtqgs 979
chwazqlmhqillexc 978
rada gminy krzyzanowice 978
hzehkflqsaoxanhe 977
elhwpmpbxhq 977
cgbhlhruegnn 976
09b 975
indux 973
prawo mne publiczne 972
kallcfhtrmdstm 971
llmglluxcn 971
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 969
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 963
umedhyzczbu 961
pvcqswvju 961
efkfafmi 960
10907813b97e249163587e6246612e21 959
fpjnwtcqatwpxbe 955
x 955
strona56 955
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 951
nsfmfdsuchyr 951
krckmwdfjetgzpk 951
hoyaekjo 950
cpvripoypjrz 950
ormctuldung 947
menu 947
jjywzgmsduceulka 946
qhwcqdyr 946
stdona6 945
8f7150 941
lhswtgutypmcsssv 937
hceaa5b2cb118e5 937
eqlzofxae 932
8fa97507 932
ocwimjto 932
9c5ur8fee8ak714na23a 931
rudyszwalh solectwo 931
etta 930
fhqkmvoisafz 929
nrtpofwecofxhyn 929
rfcakvnjwuy 927
djdymkljcaq 926
oa-marzen 925
3 925
Spenden fuer Pakistan 924
vksjwlicisgn 924
jihmhkehumurg 923
putxisgqip 921
338e 920
denvtynazzduifzt 918
urznA-la-Une 917
8 gminy krzyzanowice 914
4484-Krajobraz-Zimowy 914
jpsrpbzljoydbyc 913
inder 913
page427 909
Rok 2017 909
oajatkowego 908
6ler265rde9a4fi3ab 907
zags 907
haqlrxzoq 906
2463 905
prawo miej 899
RODO 898
c8t8cacb8d2a6 896
tykalsliony 895
370p8d 895
issvigyqhgv 892
rubjajoczfzee 891
DrivewayTestimona4 890
xxiintrt 890
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 889
avrmxtlkosz 888
239-hereinspaziert-pampa-live 885
mapa yitryny 884
koledy 881
qqvhfewkutselzwj 881
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 880
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 879
ewwSkr y und Strategien 879
2nf raje20l5b 878
propositions-0 876
speyside-malt-scotch-whisky 875
cnbyapxniiwi 875
solectwo gorki slaskie 874
12-rodinca 873
Konsultacje 873
iejestr zmian 872
dapubliczne 871
phcxgjdj 868
etzszgtvvkvjlhme 868
eavtldcmx 867
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 866
rada gminy krzanowice 865
xkmsbchpjioj 864
hmarsacvud 864
enmjudnjvq 864
hcywe 863
julyiracy urzedu 862
strny-www 861
rMdakcjh 861
mzqgcbmtlfbikyih 860
redakcDa 859
strona58 859
rujestr zmian 858
iqkwfkmdvquggtn 855
cata szukac 855
2018 855
ihewnrhwstsj 854
tydkgogrnspsycgi 853
7892 851
strona130 851
wawsgrony 849
main 847
mweeddplaty czynsze i podatki 846
mapa es-etInstituts 845
qwkotdlfyim 844
pickmeup online 843
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 843
nabor pracownikow 842
informBeratung 841
strzezenia 841
06aa6eb1b53v58b37 840
odlacmjmiyg 840
statut biblioteka publiczna 839
hutguwllbmc 838
Archiwum 838
Oświadczenia majątkowe 2018 838
azsrbnxxyzejsj 837
oswiadczenia majatkowe 833
regolamin pracy wodociagi 833
lkyaxvupapetes 833
iuvxoybwlml 830
riwoysmiu 830
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 830
przedszkole w nedzy 829
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 826
dqwguyihhr 825
lriyayxjdc 824
etito-a13 823
xowdagcwytya 822
analiza wskaznikow 822
zaktrzezenia 818
miny krzyzanowice 816
poezage dans la lune 816
hnaitstiukojm tfolrgi bip 816
xutkrrghzjwvshur 814
option 812
ronde 811
wcipezrse 810
efpyazcvbklnerzu 805
adjhzqwq 803
bnnquxjibpcwukz 803
sprawodania 803
izrskekkzo 802
kfduotspgd 800
qlencjnclmof 799
uexektam 798
exnzzosebntm 798
fyugzcqgpgeaqbz 796
ajpuafudt 796
skwarcmisdhlinmz 795
kierownictwo urzedu gminy 794
nieruchomosci 794
plany i programy wodociagi 794
pdilznigk 794
gtbpanelrhvycchh 792
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 790
gbafrtwryelqr 789
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 787
ivefktqw 785
ztvtglopfx 785
2016 785
rejestrzmian 784
2017 783
plany 5 782
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 781
hnxplxeal 779
ulmuqccmeq 779
woirrmcdboru 779
ujaabgomwr 779
komisje rady gminy 778
prxvnrgywadbln 778
mqzvteuocfyfdwno 776
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 775
fqubkvkm 774
jednostki orgOigacyjne gminy 772
ospmoimmknabdq 771
mkqwgqpqlrbob 768
rwrsqackx 768
oswiadczenia majatkowe 2012 767
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 766
tag 765
oswiadczenia majatkowe 2010 765
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 762
jvqmonvhaoxeknoc 761
ghuycbucjc 760
yzygkxykrr 760
xfkldiclefhzwh 755
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 754
yogdhmksdwvcaoo 752
galleria 751
kqajnmafgefuwhn 748
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 746
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 746
yjttbhwdruk 745
epzpsxoivkn 744
rclhdzrhinxupdna 744
nubzozqpu 743
loswptyhxnufqhz 742
khjxrsrjwu 739
Aktualności 739
2016 - Wybory uzupełniające 737
Rok 2019 737
phyumdank 735
fotkkwpec 733
Rok 2017 733
ilkkyajsck 732
ukgimcnmfgkl 731
ocakxgjn 731
rcicjzsasci 730
uccockhoz 730
bdlilkwwph 729
Archiwum 729
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 728
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 728
cptejmmrvc 728
grufekuoicnf 727
kkacuptqtbfxhbg 726
aegszmfcsoe 724
urridbgujcc 723
vwzylaqzteip 721
lkcafbmwh 720
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 719
ihzthzhkdodyit 719
uqknihdmhlqssv 716
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 714
aktualnosci szczegoly 711
aciwsxjqvtkp 709
lyduprsbypuxiu 708
jqbvuditir 707
czaqhkkovcqkkp 707
ldryuknnvnmwi 707
ujqjktjdcvnh 705
wgzembdvoelqvett 703
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 701
ipkmaxrozmtyclu 698
Rok 2017 698
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 697
jak to zalatwic 696
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 695
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 693
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 690
fhiaxkjvhbxn 690
icqwjghhs 687
strona102 687
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 682
inne i informacje 680
nqcujyks 678
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 678
ojfrcimxgohx 677
test 677
bfxbmbiqxecw 676
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 676
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 674
uprwljwm 671
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 669
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 668
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 667
vnsqemow 667
vuqklgkylow 666
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 666
yoridmctxlcn 664
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 664
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 664
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 664
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 663
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 663
xcadfhyhtcizfgwa 662
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 658
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 658
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 657
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 655
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 655
uploadtest 655
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 651
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 647
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 646
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 646
album 645
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 644
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 641
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 639
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 639
c929f2210333206f417e3862f431776d 631
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 631
Rok 2018 631
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 630
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 629
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 628
je-media-player 628
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 627
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 627
531db99cb00833bcd414459069dc7387 627
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 626
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 626
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 626
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 625
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 625
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 623
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 622
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 621
strona98 621
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 620
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 620
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 620
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 619
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 618
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 617
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 615
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 615
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 615
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 615
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 615
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 615
2018 615
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 614
strona88 614
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 613
strona118 613
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 612
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 610
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 610
strona107 609
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 608
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 607
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 607
b2330fc4531de135266de49078c270dd 606
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 604
a4380923dd651c195b1631af7c829187 601
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 600
strona119 600
strona105 600
strona111 598
strona100 597
strona103 596
strona127 593
strona85 592
strona104 591
strona109 584
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 583
Rok 2019 580
strona130 579
strona84 579
strona117 576
strona123 575
strona2 573
strona106 564
fck about 563
strona110 563
strona99 559
721e049e9903c3a740c4902878c99923 558
strona112 555
strona78 555
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 555
strona87 552
b59442085644532ef03417a3e5a76437 549
2018 548
strona120 544
strona114 544
strona124 543
strona126 541
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 539
strona125 538
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 537
strona115 533
strona122 530
Formy Pomocy 530
strona81 527
strona89 527
Konsultacje - 2017 527
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 524
2017 - Wybory uzupełniające 524
strona86 522
strona1 522
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 522
strona97 521
strona90 520
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 518
strona121 517
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 517
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 515
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 512
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 511
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 509
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 509
strona108 508
strona116 508
postacie historyczne 503
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 502
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 502
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 500
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 500
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 500
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 500
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 499
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 496
strona113 494
strona101 492
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 487
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 486
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 486
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 486
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 484
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 484
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 483
informacje ogolne 483
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 482
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 480
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 479
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 479
zameldowanie czasowe 477
010e406df2463597c58286a93f8b3160 476
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 476
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 476
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 476
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 474
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 474
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 473
55312eec654a75a08dc83de96adde735 473
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 472
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 472
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 470
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 470
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 469
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 469
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 469
wirtualne panoramy 469
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 468
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 468
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 468
herb 467
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 464
Rok 2018 464
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 463
urzad gminy 463
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 462
624ec1c881656ee6418604df2928494b 462
Projekt 462
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 461
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 460
tv 460
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 459
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 459
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 457
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 457
dfd786998e082758be12670d856df755 457
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 457
dokumenty programowe 457
310614fca8fb8e5491295336298c340f 456
gsd 453
strona1 452
675be3930765f553975c0b140bbf0863 452
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 451
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 451
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 449
Przeciwdziałanie przemocy 449
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 448
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 448
rady soleckie 445
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 443
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 443
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 442
84f2798f05d595273de40e3046329309 441
historia 441
solectwa gminy 438
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 437
e kartka 435
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 432
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 431
wybory prezydenckie 431
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 430
publikacje o gminie 430
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 429
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 428
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 428
wydanie zaswiadczenia obywatela 426
strona173 426
wymeldowanie czasowego 424
krzyzanowickie gminne wiesci 423
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 422
inne jednostki gminy 417
akty urodzenia 417
13 417
podatki czynsze oplaty 416
baza noclegowa 415
do dane osobowe 415
akty zgonu 414
kalendarz imprez 413
sciezka turystyczna 412
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 412
opieka medyczna 410
do zniszczenie 410
kamera internetowa 409
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 409
sekap 404
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 404
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 402
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 401
1890153 401
nabycie lokalu 400
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 400
nabor pracownikow 2 399
83009411 399
przyznanie mieszkania komunalnego 398
nabycie nieruchomosci z negatywnym 398
ksiega gosci 397
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 396
kierownictwo urzedu 395
lokalne okienko przedsiebiorczosci 395
skladowisko odpadow komunalnych 395
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 395
Rok 2018 395
plan zagospodarowania 394
zawarcie zwiazku malzenskiego 394
do utrata 394
gminy partnerskie 392
srodki pozyskane 390
urzedy i instytucje 389
ogloszenia urzedowe szczegoly 389
pomieszczenia urzedu 388
Bohumin 387
9219adc5c42107c4911e249155320648 387
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 387
57914815 387
91660233 387
wojt gminy 386
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 386
aktualnosci 385
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 385
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 385
zabytki 384
wydanie zezwolenia na wycinke 384
97921034 384
Pomoc Społeczna 384
wymeldowanie stale 383
usage 201506 383
struktura urzedu gminy 381
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 381
parafie koscioly kaplice 380
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 380
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 380
15203753 380
zameldowanie na pobyt staly 379
przyroda 378
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 377
nabycie gruntu dzierzawa najem 377
wydanie zezwolenia na reklamy 377
7155151 377
55698257 377
58030739 376
91951614 376
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 375
18341305 375
baza firm 374
oferty inwestycyjne 373
przyznanie dodatku mieszkaniowego 373
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 372
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 372
94686102 372
do waznosc 371
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 371
41329744 371
rozgraniczenie nieruchomosci 370
nadanie numeru porzadkowego 370
mlodziezowa rada gminy 369
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 369
wspolne przedsiewziecia 367
49037550 367
tapety 365
komunikacja 364
strona132 364
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 364
76936223 364
50423822 363
94127667 363
skreslenie z ewidencji 362
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 362
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 362
33864833 362
stowarzyszenia i organizacje 361
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 361
nabycie lokalu 360
outputhtml 359
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 359
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 359
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 359
96995197 359
61848725 359
56783039 358
41804125 358
rada gminy 357
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 357
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 357
88356866 357
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 356
obszar przygraniczny 355
258e130476290221f597c56d351224b6 355
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 355
32434603 355
43637318 355
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 354
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 354
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 353
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 353
do pierwszy 352
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 351
9228953 351
galeria 350
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 350
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 350
Rejestr instytucji kultury 350
zespoly artystyczne 349
96204523 349
trasy rowerowe 348
79f69230354b71206fb723c571cce58b 348
16512377 348
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 348
jednostki oswiatowe 347
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 347
23526617 347
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 346
oswiadczenia majatkowe 2015 346
Fundusz alimentacyjny 346
Świadczenie wychowawcze (500+) 346
podzial nieruchomosci 345
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 345
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 345
77717904 345
ogolnodostepne obiekty sportowe 344
zmiana wpisu ewidencji 344
6547884cea64550284728eb26b0947ef 344
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 344
30781401 344
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 343
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 343
54622189 343
Świadczenia rodzinne 343
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 342
9543903 342
26375150 341
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 340
26600653 340
97907875 340
53492196 340
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 339
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 339
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 339
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 339
75651551 339
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 339
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 338
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 337
64702354 337
37857430 337
2 337
9776218 336
20476231 336
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 335
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 335
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 335
9020112 335
75704222 335
39996664 334
11 334
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 333
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 333
56445286 333
31005869 333
77457779 333
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 332
38089055 332
54887450 332
65002542 332
Zasiłek dla opiekuna 332
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 331
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 331
Karta dużej rodziny 331
Zasiłek pielęgnacyjny 331
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 330
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 330
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 330
28565340 330
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 329
60203258 329
59594775 329
IFrameManager 328
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 328
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 327
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 327
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 327
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 327
29437828 327
11953993 327
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 326
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 326
13728681 326
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 325
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 324
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 324
68515130 324
31505775 324
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 323
95422935 323
70130822 323
Specjalny zasiłek opiekuńczy 323
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 323
36579613 322
39189659 322
51257731 322
80807075 321
1 321
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 320
320
Świadczenie rodzicielskie 318
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 317
79768593 316
87513721 316
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 315
71699356 315
26033261 315
17634047 315
29284578 315
12 315
14 315
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 314
24790050 314
45756654 313
whatsnew 312
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 312
65043455 312
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 311
82352903 311
id 311
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 309
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 308
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 308
27138799 308
69854477 308
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 307
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 307
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 307
Plany i programy 307
e68879a4839773d105f0689875dace83 305
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 305
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 303
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 300
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 300
96592330 300
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 299
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 299
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 298
Regulamin pracy 298
Plany i programy 298
88997807 297
Regulamin pracy 297
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 295
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 294
99518901 294
Regulamin organizacyjny 293
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 292
Regulamin organizacyjny 290
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 288
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 287
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 286
63707305 286
strona188 286
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 285
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 285
Majątek 285
Regulamin organizacyjny 285
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 282
Statut 282
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 281
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 280
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 280
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 279
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 279
Plany i programy 278
Regulamin pracy 278
privacy 274
2704-zapytanie-ofertowe 263
company 260
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 250
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 249
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 246
RODO 242
guestbook 240
contact 232
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 231
strona186 212
regulamin organizacyjny urzedu 204
start 204
Dobry start 204
oswiadczenia majatkowe 2016 203
naboor pracownikow 203
1-aktualnosci 197
2019 183
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 179
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 168
2019 167
Konsultacje - 2019 166
nagrania sesji kadencja 2018 2023 156
RODO 154
strona7 146
Rok 2019 132
2019 128
strona209 116
Rok 2019 111
Sprawozdania roczne 108
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 104
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 104
Rok 2019 102
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 101
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 100
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 100
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 99
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 98
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 98
138aab288c363726990120413c62acee 97
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 96
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 96
5878531649e31dd68c52529e00059976 95
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 95
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 94
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 94
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 94
076ccd93ad68be51f23707988e934906 93
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 93
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 92
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 92
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 92
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 92
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 91
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 91
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 91
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 90
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 90
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 88
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 88
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 88
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 88
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 87
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 86
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 86
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 85
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 85
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 82
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 82
b18e8fb514012229891cf024b6436526 81
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 78
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 77
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 77
Konsultacje - 2018 77
dev 74
sesje20182023 69
strona220 69
4be49c79f233b4f4070794825c323733 68
strona231 68
sesje kadencji 2018 2023 65
dp konsultacje 43
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 42
Sprawozdania roczne 20
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 17
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 13
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 13
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 12
Sprawozdania roczne 5
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 8432 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM