rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Sobota, 18.08.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 665734
polec strone 284825
Strona główna 137552
Zamówienia publiczne 110674
Nabór pracowników 63023
Zamówienia publiczne - szczegóły 60191
Nieruchomości 54739
Dotacje na zadania publiczne 39896
Urząd Gminy 20691
Uchwały i zarządzenia 17695
Dane Publiczne 16681
Praca Urzędu 15587
Gmina 15176
Druki do pobrania 14912
Młodzieżowa Rada Gminy 14094
Informacje o innych zamówieniach 12462
Uchwały Rady Gminy 12365
Rada Gminy Krzyżanowice 11502
Zamówienia publiczne - archiwum 9390
Inne ogloszenia i informacje 8965
Prawo miejscowe 8892
Wójt Gminy 8671
Jak szukać 8327
Statystyka strony 7741
Jednostki Organizacyjne Gminy 7403
Oświadczenia majątkowe 7393
Informacje i ogłoszenia 7203
Nabór pracowników - Archiwum 7152
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 7082
Sekretarz Gminy 6837
Instrukcja obsługi BIP 6716
Załatwianie spraw 6657
Urząd Stanu Cywilnego 6352
Budżet gminy 6277
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6185
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6048
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 5854
Skarbnik Gminy 5843
Jednostki Pomocnicze 5809
Ośrodek Pomocy Społecznej 5388
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 5351
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 5312
Wybory samorządowe 5176
Mapa witryny 5175
Komisje Rady Gminy 5139
Redakcja 5064
Szukaj 4915
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4895
Procedury prawne 4635
Webmaster 4630
Zastrzeżenia 4628
Referat Gospodarki Przestrzennej 4614
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4589
strona83 4560
Kierownictwo Urzędu Gminy 4517
Polityka prywatności 4373
Referat Organizacyjny 4196
Referaty urzędu 4159
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4117
Tworków 4101
Dokumenty programowe 4090
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4049
Referat Budżetu i Finansów 3972
Rok 2010 3939
Krzyżanowice 3904
Struktura Urzędu Gminy 3811
Chałupki 3760
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3735
Statut gminy 3712
Oświadczenia majątkowe 2012 3682
Sprawozdania i opinie 3631
Oświadczenia majątkowe 2013 3615
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3556
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3524
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3469
Majątek Gminy 3400
Linki 3393
Rok 2012 3391
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3375
Samodzielen stanowiska 3356
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3341
Opłaty, czynsze i podatki 3281
Przyznanie mieszkania komunalnego 3271
Bolesław 3260
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3258
Rok 2010 3251
Zastępca Wójta Gminy 3231
Oświadczenia majatkowe 2014 3216
Rozgraniczenie nieruchomości 3208
Rok 2009 3202
Rok 2011 3183
Kontakt - dojazd 3166
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3164
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3131
Wymeldowanie z pobytu stałego 3064
Rok 2009 3063
Bieńkowice 3021
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3016
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3014
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3009
Podział nieruchomości 3009
Zameldowanie na pobyt stały 3002
Zameldowanie na pobyt czasowy 2979
Sporządzenie aktu urodzenia 2967
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2965
Sporządzenie aktu zgonu 2962
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2950
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2948
Oświadczenia majątkowe 2011 2946
Wybory parlamentarne 2936
oswiadczenia majatkowe 2009 2920
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2911
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2911
Rok 2008 2908
Rok 2013 2904
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2896
Roszków 2896
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2890
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2889
Zabełków 2884
Owsiszcze 2879
Rok 2010 2878
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2866
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2857
Regulamin organizacyjny urzędu 2823
Nabór pracowników 2816
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2797
Rok 2013 2789
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2769
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2754
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2742
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2736
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2732
Szkoły Podstawowe 2723
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2713
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2712
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2705
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2691
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2681
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2664
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2662
Rok 2005 2658
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2641
Pozostałe jednostki i instytucje 2621
Rok 2008 2614
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2613
Rok 2012 2610
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2605
oswiadczenia majatkowe 2006 2598
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2583
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2578
Rok 2006 2577
Komisja Do Spraw Społecznych 2570
Statut Urzędu Gminy 2560
Rok 2007 2550
Rudyszwałd 2523
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2523
Rok 2011 2521
Nowa Wioska 2516
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2513
Rok 2014 2510
Przedszkola 2488
Komisja Rewizyjna 2477
oswiadczenia majatkowe 2007 2471
Rok 2014 2457
Rok 2009 2454
Rok 2015 2430
oswiadczenie majatkowe 2009 2410
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2399
Straż Miejska 2398
Rok 2007 2397
Rok 2016 2389
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2384
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2370
Gminna Biblioteka Publiczna 2355
Rok 2011 2353
Pozostałe opłaty 2342
Rok 2006 2338
Rok 2015 2336
Rok 2016 2336
Oświadczenia majątkowe 2015 2324
Rok 2008 2320
Przedszkole w Bieńkowicach 2319
oswiadczenie majatkowe 2008 2315
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2312
oswiadczenia majatkowe 2003 2308
Rejestr Działalności Regulowanej 2286
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2271
oswiadczenia majatkowe 2002 2266
Przedszkole w Krzyżanowicach 2252
Rok 2006 2238
2006 2236
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2235
Rok 2005 2229
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2214
Przedszkole w Tworkowie 2202
Uchwały 2201
Rok 2007 2200
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2197
Przedszkole w Chałupkach 2179
Statut 2170
2015 2152
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2133
2008 2119
2007 2115
oswiadczenia majatkowe 2005 2088
oswiadczenia majatkowe 2004 2054
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2048
Podatek rolny 2037
Majątek 2009 2037
Podatek od Środków transportowych 2019
wodociagi 2005
2011 2000
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 1997
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 1997
Wyniki kontroli 1992
Podatek leśny 1985
Statut 1975
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1969
Rejestry, ewidencje, archiwa 1957
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1947
Statut 1906
Rok 2005 1905
Rok 2011 1895
Rok 2017 1891
Statut 1878
Język migowy 1865
2007 1861
strona6 1847
Regulamin organizacyjny 1839
Zarządzenia 1828
Plany i programy 1822
Regulamin pracy 1818
Regulamin pracy 1809
Oświadczenia majątkowe 2016 1803
Regulamin organizacyjny 1797
Statut 1762
Rok 2012 1752
Rok 2012 1730
Statut 1723
Regulamin pracy 1722
Majątek 1714
Regulamin pracy 1709
Majątek 1698
Majątek 1688
2014 1679
Plany i programy 1671
Rok 2017 1660
Regulamin organizacyjny 1656
Regulamin organizacyjny 1651
Plany i programy 1650
Statut 1637
Plany i programy 1624
Plany i programy 1607
Majątek 1599
Regulamin organizacyjny 1599
zarzadzenia wojta 1597
Regulamin pracy 1594
Majątek 1591
Statut 1573
Regulamin pracy 1569
Statut 1569
Regulamin organizacyjny 1552
Statut 1548
Majątek 1543
Majątek 1543
Regulamin organizacyjny 1541
strona4 1539
Plany i programy 1516
2004 1510
strona2 1506
Statut 1504
strona6 1503
Statut 1502
strona5 1497
strona6 1493
Regulamin organizacyjny 1491
Regulamin pracy 1489
Majątek 1484
Statut 1479
Plany i programy 1478
Majątek 1471
strona3 1469
Plany i programy 1468
Plany i programy 1464
Regulamin organizacyjny 1464
2010 1457
2012 1454
strona2 1452
Majątek 1448
strona4 1434
Statut 1433
2015 1429
Regulamin pracy 1426
Majątek 1416
strona4 1415
Majątek 1405
Plany i programy 1401
strona5 1394
strona3 1384
Regulamin organizacyjny 1383
2011 1382
strona6 1381
Statut 1381
Regulamin pracy 1378
strona5 1375
Majątek 1372
Regulamin organizacyjny 1372
2013 1368
Archiwum 1366
2002 1359
Regulamin pracy 1356
2007 1354
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1344
Regulamin pracy 1342
2009 1336
Statut 1331
strona6 1318
strona4 1317
2003 1315
Wybory prezydenckie 1313
Budżet 2009 1307
2012 1305
strona5 1302
2005 1300
2010 1292
2011 1282
2009 1272
Rok 2013 1268
2006 1266
2008 1260
2007 1249
2008 1241
2001 1238
Rok 2013 1237
2003 1232
zamowienia ogl 1223
Protokoły Sesji Rady Gminy 1221
2005 1220
2002 1220
2000 1218
2001 1217
2004 1217
2016 1214
Rok 2006 1213
2000 1205
2006 1204
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1192
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1189
wybory pe 2009 1176
Referendum ogólnokrajowe 1168
wybory pe 1155
testowa12 1149
Rok 2014 1136
2014 1127
Budżet 2010 1125
testowa13 1118
2014 1094
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1093
Rok 2014 1090
2014 1090
testowa19 1080
testowa20 1070
testowa15 1067
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1065
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1064
testowa17 1062
testowa16 1053
Poprzednia wersja serwisu 1049
2017 1031
wybory pe 1026
uttmpkge 1021
2015 1020
testowa11 1014
imdkrmsbky 1013
wybory pe 2009 1010
Rok 2015 1006
Rok 2015 1004
testowa14 1001
zqphdzsds 1001
lornuive 993
qzltzdoa 981
qvnzanwjcam 963
fxrpizhudwbi 961
xsfwlqjid 960
azpdxzidvo 958
ftkpapaxsjoscji 950
bqudjqakrbgldp 945
mpfubhzq 943
fhuonwdzbjq 940
nhwgkcsbh 939
ckiaobcxe 938
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 937
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 933
xlwmxxhzazp 933
ssnuzhyxmwe 932
ikzgxvwvyysjt 932
yagutgczdsfvgn 929
Plany postępowań 929
mislgznfncywin 927
wozfzddwodpythwy 927
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 927
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 926
ezlxbjfvcejeirpt 925
sszsbqjqgbanir 924
ybmwibxpm 921
kwmqkiphx 919
otshoqdoftduy 918
tcctucan 916
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 916
wvbjhwaap 915
vlhsbhuzbxw 915
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 914
vviliblsxtmgry 914
qqgrpogwhagxlz 914
pwlzmirkpn 912
bdnmgrrcqdtypfv 911
zawarcie zwiazku malzenskiego 910
strona137 909
xctxkltk 907
stviihbzqe 905
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 904
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 904
hoezja 902
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 901
he 901
nej w Bch 901
lffnpkuivczx 899
ihjcnrvzvios 896
oswiadczenia majatkowe 2008 894
afohnvmwrwt 890
rei-kinemat 890
poezja 890
ba8153407191791390c3eb19fe7 888
ecyilymexlm 888
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 887
bppqrdbj 887
ptvjuxxtzi 885
iusmxnhkhwyp 882
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 881
jzvufkimhavt 881
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 879
ioezja 879
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 878
jak a 878
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 876
gykmrtqgs 876
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 873
juqfohypzarkxif 873
cumifggvofwpfny 872
2015 871
itqfuaifdn 870
bmspgshmlmz 868
chwazqlmhqillexc 865
llmglluxcn 864
elhwpmpbxhq 863
09b 862
cgbhlhruegnn 861
pvcqswvju 860
prawo mne publiczne 858
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 857
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 856
umedhyzczbu 856
hzehkflqsaoxanhe 856
kallcfhtrmdstm 854
indux 854
rada gminy krzyzanowice 854
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 853
hoyaekjo 850
10907813b97e249163587e6246612e21 848
x 847
krckmwdfjetgzpk 845
qhwcqdyr 845
strona56 843
lhswtgutypmcsssv 841
fpjnwtcqatwpxbe 840
menu 840
nsfmfdsuchyr 838
stdona6 837
efkfafmi 836
jjywzgmsduceulka 835
8fa97507 834
eqlzofxae 833
8f7150 832
cpvripoypjrz 831
ormctuldung 827
oa-marzen 824
rudyszwalh solectwo 823
hceaa5b2cb118e5 823
rfcakvnjwuy 822
jihmhkehumurg 821
etta 821
vksjwlicisgn 820
fhqkmvoisafz 818
ocwimjto 818
3 816
nrtpofwecofxhyn 813
9c5ur8fee8ak714na23a 812
putxisgqip 811
jpsrpbzljoydbyc 810
djdymkljcaq 808
urznA-la-Une 807
338e 806
inder 803
Spenden fuer Pakistan 803
page427 802
denvtynazzduifzt 800
zags 798
8 gminy krzyzanowice 797
4484-Krajobraz-Zimowy 796
haqlrxzoq 794
DrivewayTestimona4 794
6ler265rde9a4fi3ab 793
2463 791
prawo miej 790
tykalsliony 788
370p8d 788
issvigyqhgv 787
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 784
xxiintrt 784
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 783
oajatkowego 783
239-hereinspaziert-pampa-live 783
c8t8cacb8d2a6 783
avrmxtlkosz 782
ewwSkr y und Strategien 782
qqvhfewkutselzwj 781
rubjajoczfzee 778
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 777
mapa yitryny 775
koledy 774
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 770
iejestr zmian 769
speyside-malt-scotch-whisky 768
rada gminy krzanowice 768
julyiracy urzedu 767
phcxgjdj 767
dapubliczne 766
propositions-0 766
mzqgcbmtlfbikyih 765
2nf raje20l5b 764
cnbyapxniiwi 764
etzszgtvvkvjlhme 763
strona58 763
xkmsbchpjioj 759
eavtldcmx 758
solectwo gorki slaskie 758
enmjudnjvq 757
12-rodinca 756
wawsgrony 754
hmarsacvud 753
ihewnrhwstsj 753
strny-www 751
tydkgogrnspsycgi 751
rMdakcjh 750
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 750
redakcDa 749
cata szukac 748
nabor pracownikow 747
pickmeup online 747
rujestr zmian 746
mweeddplaty czynsze i podatki 743
strona130 743
hcywe 742
7892 741
qwkotdlfyim 741
main 740
Rok 2018 740
iqkwfkmdvquggtn 739
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 739
06aa6eb1b53v58b37 738
mapa es-etInstituts 737
regolamin pracy wodociagi 736
statut biblioteka publiczna 735
hutguwllbmc 734
strzezenia 733
informBeratung 732
odlacmjmiyg 726
azsrbnxxyzejsj 726
dqwguyihhr 725
iuvxoybwlml 724
riwoysmiu 724
lriyayxjdc 724
xutkrrghzjwvshur 722
xowdagcwytya 721
oswiadczenia majatkowe 720
etito-a13 720
lkyaxvupapetes 720
hnaitstiukojm tfolrgi bip 718
option 718
przedszkole w nedzy 718
zaktrzezenia 715
ronde 711
miny krzyzanowice 710
wcipezrse 710
analiza wskaznikow 707
poezage dans la lune 706
uexektam 705
kfduotspgd 704
izrskekkzo 703
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 702
exnzzosebntm 701
Rok 2017 701
qlencjnclmof 700
bnnquxjibpcwukz 698
efpyazcvbklnerzu 696
plany i programy wodociagi 695
pdilznigk 695
sprawodania 694
hnxplxeal 694
ajpuafudt 694
skwarcmisdhlinmz 694
kierownictwo urzedu gminy 693
adjhzqwq 693
gbafrtwryelqr 692
nieruchomosci 690
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 689
fyugzcqgpgeaqbz 688
rejestrzmian 687
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 686
ztvtglopfx 686
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 685
gtbpanelrhvycchh 684
prxvnrgywadbln 683
ivefktqw 682
plany 5 681
komisje rady gminy 680
Rok 2018 679
mqzvteuocfyfdwno 675
fqubkvkm 674
woirrmcdboru 672
ulmuqccmeq 669
tag 668
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 668
ghuycbucjc 666
ujaabgomwr 666
jednostki orgOigacyjne gminy 665
jvqmonvhaoxeknoc 665
oswiadczenia majatkowe 2012 664
mkqwgqpqlrbob 663
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 663
oswiadczenia majatkowe 2010 661
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 659
rwrsqackx 658
ospmoimmknabdq 657
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 649
xfkldiclefhzwh 649
galleria 648
epzpsxoivkn 648
kqajnmafgefuwhn 647
yzygkxykrr 646
nubzozqpu 644
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 644
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 643
yogdhmksdwvcaoo 641
loswptyhxnufqhz 637
ilkkyajsck 637
rclhdzrhinxupdna 637
yjttbhwdruk 634
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 629
rcicjzsasci 629
fotkkwpec 628
ocakxgjn 628
khjxrsrjwu 628
kkacuptqtbfxhbg 627
aegszmfcsoe 627
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 626
bdlilkwwph 626
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 625
ihzthzhkdodyit 624
grufekuoicnf 622
ukgimcnmfgkl 620
urridbgujcc 620
phyumdank 619
aktualnosci szczegoly 617
cptejmmrvc 615
ujqjktjdcvnh 609
lkcafbmwh 609
wgzembdvoelqvett 608
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 608
uqknihdmhlqssv 608
uccockhoz 607
aciwsxjqvtkp 607
vwzylaqzteip 607
lyduprsbypuxiu 606
ldryuknnvnmwi 606
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 606
2016 605
jqbvuditir 603
czaqhkkovcqkkp 600
ipkmaxrozmtyclu 596
jak to zalatwic 595
ojfrcimxgohx 592
Archiwum 590
strona102 587
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 585
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 585
fhiaxkjvhbxn 585
icqwjghhs 581
nqcujyks 579
xcadfhyhtcizfgwa 578
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 578
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 576
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 576
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 575
vuqklgkylow 574
test 574
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 572
inne i informacje 569
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 567
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 565
vnsqemow 564
uprwljwm 563
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 563
bfxbmbiqxecw 561
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 561
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 561
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 560
2017 560
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 559
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 557
yoridmctxlcn 555
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 555
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 553
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 553
2016 - Wybory uzupełniające 553
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 551
album 550
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 549
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 548
uploadtest 545
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 544
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 544
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 544
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 541
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 538
531db99cb00833bcd414459069dc7387 537
c929f2210333206f417e3862f431776d 535
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 534
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 531
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 529
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 529
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 528
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 525
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 525
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 524
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 524
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 523
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 523
b2330fc4531de135266de49078c270dd 522
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 522
je-media-player 522
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 521
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 520
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 519
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 519
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 518
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 517
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 517
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 517
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 516
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 516
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 516
Archiwum 516
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 514
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 514
strona98 514
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 513
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 512
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 512
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 510
strona119 510
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 509
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 509
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 508
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 508
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 506
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 506
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 505
strona118 505
strona103 503
Rok 2017 503
a4380923dd651c195b1631af7c829187 502
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 500
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 496
strona88 496
strona104 495
Rok 2017 492
strona107 491
strona111 490
strona84 490
strona127 487
strona105 487
strona123 485
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 484
strona117 484
strona85 483
strona100 482
strona109 479
strona99 476
strona130 471
strona2 470
721e049e9903c3a740c4902878c99923 469
b59442085644532ef03417a3e5a76437 465
fck about 464
strona112 461
strona106 461
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 461
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 460
strona78 459
strona120 459
strona114 456
strona87 455
strona110 453
strona115 448
strona126 446
strona125 444
strona124 442
strona81 441
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 437
strona1 436
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 435
strona122 434
strona86 431
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 431
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 430
strona90 429
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 429
strona97 427
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 426
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 426
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 426
strona89 423
strona108 421
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 421
strona121 417
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 414
Konsultacje 414
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 412
strona116 410
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 409
strona113 408
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 406
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 406
Aktualności 406
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 404
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 404
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 403
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 402
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 402
postacie historyczne 402
2018 400
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 399
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 397
strona101 396
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 396
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 395
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 390
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 390
informacje ogolne 390
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 389
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 388
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 387
55312eec654a75a08dc83de96adde735 386
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 386
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 386
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 385
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 385
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 384
zameldowanie czasowe 384
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 383
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 382
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 380
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 380
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 380
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 380
010e406df2463597c58286a93f8b3160 379
urzad gminy 379
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 378
wirtualne panoramy 378
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 377
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 377
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 376
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 375
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 375
624ec1c881656ee6418604df2928494b 373
tv 373
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 372
310614fca8fb8e5491295336298c340f 372
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 371
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 370
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 369
dfd786998e082758be12670d856df755 369
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 369
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 367
dokumenty programowe 367
herb 367
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 366
675be3930765f553975c0b140bbf0863 365
84f2798f05d595273de40e3046329309 364
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 363
rady soleckie 362
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 361
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 360
strona1 359
gsd 359
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 358
historia 358
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 357
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 356
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 356
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 355
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 354
e kartka 353
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 352
solectwa gminy 351
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 349
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 347
krzyzanowickie gminne wiesci 347
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 346
2017 - Wybory uzupełniające 342
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 341
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 339
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 339
publikacje o gminie 338
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 337
wydanie zaswiadczenia obywatela 337
wymeldowanie czasowego 337
akty zgonu 336
kalendarz imprez 335
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 335
baza noclegowa 332
podatki czynsze oplaty 332
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 331
wybory prezydenckie 331
1890153 331
Konsultacje - 2017 331
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 330
inne jednostki gminy 329
Rok 2018 329
kamera internetowa 327
do dane osobowe 325
akty urodzenia 322
do zniszczenie 321
13 321
sciezka turystyczna 319
nabycie nieruchomosci z negatywnym 317
opieka medyczna 316
ksiega gosci 316
kierownictwo urzedu 316
do utrata 316
sekap 315
strona173 315
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 314
przyznanie mieszkania komunalnego 313
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 312
nabycie lokalu 309
skladowisko odpadow komunalnych 308
nabor pracownikow 2 307
83009411 307
plan zagospodarowania 306
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 306
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 306
lokalne okienko przedsiebiorczosci 305
zawarcie zwiazku malzenskiego 304
usage 201506 304
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 304
9219adc5c42107c4911e249155320648 304
srodki pozyskane 303
97921034 303
ogloszenia urzedowe szczegoly 302
urzedy i instytucje 301
pomieszczenia urzedu 301
wojt gminy 301
zameldowanie na pobyt staly 300
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 300
zabytki 298
55698257 298
Bohumin 297
wymeldowanie stale 297
aktualnosci 295
do waznosc 295
wydanie zezwolenia na wycinke 295
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 295
oferty inwestycyjne 294
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 294
parafie koscioly kaplice 293
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 293
57914815 293
91660233 293
tapety 292
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 292
przyznanie dodatku mieszkaniowego 292
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 292
baza firm 291
rozgraniczenie nieruchomosci 291
gminy partnerskie 290
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 290
7155151 290
18341305 290
nabycie gruntu dzierzawa najem 289
58030739 289
Formy Pomocy 289
wspolne przedsiewziecia 288
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 288
nadanie numeru porzadkowego 288
49037550 288
skreslenie z ewidencji 287
15203753 287
struktura urzedu gminy 286
wydanie zezwolenia na reklamy 286
94686102 286
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 285
91951614 285
41329744 285
stowarzyszenia i organizacje 284
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 284
przyroda 283
nabycie lokalu 282
komunikacja 280
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 280
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 279
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 279
76936223 279
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 278
258e130476290221f597c56d351224b6 278
mlodziezowa rada gminy 277
strona132 277
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 277
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 276
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 276
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 275
do pierwszy 272
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 272
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 272
61848725 271
obszar przygraniczny 270
94127667 270
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 269
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 268
outputhtml 268
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 267
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 267
96995197 267
77717904 267
rada gminy 266
33864833 266
88356866 266
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 265
56783039 265
43637318 265
50423822 265
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 264
32434603 264
26375150 264
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 263
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 263
41804125 263
trasy rowerowe 262
galeria 262
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 262
9228953 262
9543903 262
jednostki oswiatowe 261
ogolnodostepne obiekty sportowe 261
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 261
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 261
23526617 261
podzial nieruchomosci 260
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 259
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 259
64702354 259
2018 259
zmiana wpisu ewidencji 258
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 258
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 258
39996664 258
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 257
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 256
6547884cea64550284728eb26b0947ef 255
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 255
2 255
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 254
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 253
37857430 253
zespoly artystyczne 252
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 252
96204523 251
13728681 251
54622189 251
75651551 251
75704222 251
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 250
79f69230354b71206fb723c571cce58b 250
16512377 250
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 249
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 249
9776218 249
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 248
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 248
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 247
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 247
11953993 247
20476231 247
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 247
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 246
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 246
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 246
51257731 246
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 245
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 245
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 245
28565340 245
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 244
56445286 244
68515130 244
97907875 244
30781401 244
54887450 244
77457779 244
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 243
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 243
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 243
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 243
26600653 243
31005869 243
Rok 2018 243
29437828 242
39189659 242
53492196 242
80807075 242
1 242
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 241
36579613 241
38089055 241
11 241
9020112 240
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 239
60203258 239
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 238
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 238
59594775 238
31505775 237
24790050 237
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 236
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 236
65002542 236
65043455 235
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 234
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 234
70130822 234
79768593 233
IFrameManager 232
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 231
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 231
oswiadczenia majatkowe 2015 231
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 230
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 230
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 230
82352903 230
95422935 230
29284578 230
14 230
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 229
69854477 229
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 228
71699356 228
26033261 228
Przeciwdziałanie przemocy 228
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 227
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 227
17634047 227
RODO 227
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 226
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 226
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 226
87513721 226
Projekt 226
45756654 225
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 224
id 221
whatsnew 220
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 220
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 219
12 219
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 218
27138799 218
96592330 217
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 215
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 214
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 214
e68879a4839773d105f0689875dace83 212
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 212
88997807 212
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 210
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 210
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 209
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 209
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 209
99518901 209
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 207
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 206
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 206
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 206
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 206
Oświadczenia majątkowe 2017 203
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 201
63707305 201
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 200
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 198
Pomoc Społeczna 198
Rok 2018 197
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 196
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 195
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 193
Świadczenia rodzinne 190
strona188 189
Świadczenie wychowawcze (500+) 183
2704-zapytanie-ofertowe 180
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 180
Fundusz alimentacyjny 179
177
Zasiłek dla opiekuna 177
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 171
privacy 170
Karta dużej rodziny 169
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 167
Plany i programy 164
Specjalny zasiłek opiekuńczy 163
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 160
company 159
Zasiłek pielęgnacyjny 159
Świadczenie rodzicielskie 159
Regulamin organizacyjny 159
Plany i programy 158
Regulamin organizacyjny 154
Regulamin pracy 154
Plany i programy 152
Majątek 148
Statut 147
Regulamin pracy 147
Regulamin organizacyjny 144
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 142
Regulamin pracy 141
contact 128
start 120
regulamin organizacyjny urzedu 117
strona186 114
naboor pracownikow 108
1-aktualnosci 108
oswiadczenia majatkowe 2016 103
guestbook 79
strona7 76
Dobry start 39
2018 31
strona209 13
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 10
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 9
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 9
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 9
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 9
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 9
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 9
076ccd93ad68be51f23707988e934906 8
138aab288c363726990120413c62acee 8
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 8
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 8
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 8
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 8
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 8
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 8
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 8
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 8
5878531649e31dd68c52529e00059976 8
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 8
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 8
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 8
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 8
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 8
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 8
b18e8fb514012229891cf024b6436526 8
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 8
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 8
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 8
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 8
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 8
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 8
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 8
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 8
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 8
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 8
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 8
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 8
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 8
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 7
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 7
4be49c79f233b4f4070794825c323733 7
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 7
RODO 4
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 7741 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM