rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Sobota, 21.04.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 611978
polec strone 281088
Strona główna 131653
Zamówienia publiczne 107755
Nabór pracowników 61471
Zamówienia publiczne - szczegóły 58410
Nieruchomości 50650
Dotacje na zadania publiczne 36359
Urząd Gminy 20004
Uchwały i zarządzenia 16971
Dane Publiczne 15976
Praca Urzędu 14991
Gmina 14696
Druki do pobrania 14455
Młodzieżowa Rada Gminy 13876
Informacje o innych zamówieniach 11958
Uchwały Rady Gminy 11845
Rada Gminy Krzyżanowice 11088
Zamówienia publiczne - archiwum 8854
Inne ogloszenia i informacje 8705
Prawo miejscowe 8554
Wójt Gminy 8511
Jak szukać 8052
Statystyka strony 7495
Jednostki Organizacyjne Gminy 7137
Nabór pracowników - Archiwum 6978
Informacje i ogłoszenia 6954
Oświadczenia majątkowe 6924
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 6721
Sekretarz Gminy 6665
Instrukcja obsługi BIP 6508
Załatwianie spraw 6407
Urząd Stanu Cywilnego 6070
Budżet gminy 6038
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6003
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 5907
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 5717
Skarbnik Gminy 5703
Jednostki Pomocnicze 5591
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 5083
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 5063
Wybory samorządowe 4985
Ośrodek Pomocy Społecznej 4948
Mapa witryny 4925
Komisje Rady Gminy 4911
Redakcja 4872
Szukaj 4795
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4733
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4541
Webmaster 4474
Procedury prawne 4466
Zastrzeżenia 4466
Referat Gospodarki Przestrzennej 4440
Oświadczenia majątkowe 2010 4428
Kierownictwo Urzędu Gminy 4374
Polityka prywatności 4204
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4058
Referat Organizacyjny 4052
Referaty urzędu 4015
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 3920
Dokumenty programowe 3909
Tworków 3893
Referat Budżetu i Finansów 3834
Rok 2010 3788
Krzyżanowice 3752
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3696
Struktura Urzędu Gminy 3671
Chałupki 3614
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3518
Statut gminy 3509
Sprawozdania i opinie 3499
Oświadczenia majątkowe 2012 3490
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3489
Oświadczenia majątkowe 2013 3475
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3415
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3327
Linki 3278
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3276
Majątek Gminy 3264
Rok 2012 3250
Samodzielen stanowiska 3246
Przyznanie mieszkania komunalnego 3206
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3181
Opłaty, czynsze i podatki 3179
Rozgraniczenie nieruchomości 3151
Rok 2010 3145
Bolesław 3144
Zastępca Wójta Gminy 3140
Rok 2009 3093
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3078
Oświadczenia majatkowe 2014 3066
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3060
Rok 2011 3037
Wymeldowanie z pobytu stałego 3016
Kontakt - dojazd 3006
Podział nieruchomości 2959
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 2955
Zameldowanie na pobyt stały 2952
Rok 2009 2938
Zameldowanie na pobyt czasowy 2931
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2924
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 2919
Regulamin pracy Urzędu Gminy 2917
Sporządzenie aktu zgonu 2914
Sporządzenie aktu urodzenia 2911
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2900
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2891
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2862
Bieńkowice 2862
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2861
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2847
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2841
Wybory parlamentarne 2837
Oświadczenia majątkowe 2009 2837
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2835
Oświadczenia majątkowe 2011 2834
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2825
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2805
Rok 2013 2779
Zabełków 2764
Rok 2010 2759
Owsiszcze 2757
Rok 2008 2751
Roszków 2751
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2724
Regulamin organizacyjny urzędu 2723
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2705
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2696
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2694
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2694
Rok 2013 2665
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2664
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2657
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2642
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2635
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2632
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2630
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2618
Szkoły Podstawowe 2613
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2598
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2581
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2574
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2543
Rok 2012 2508
Rok 2005 2505
Pozostałe jednostki i instytucje 2505
Rok 2008 2499
Oświadczenia majątkowe 2006 2498
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2482
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2479
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2474
Komisja Do Spraw Społecznych 2466
Statut Urzędu Gminy 2458
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2439
Rok 2007 2436
Nowa Wioska 2428
Rok 2006 2423
Rok 2011 2420
Rudyszwałd 2409
Komisja Rewizyjna 2385
Oświadczenia majątkowe 2007 2382
Rok 2009 2372
Rok 2014 2370
Przedszkola 2369
Rok 2014 2336
Oświadczenie majątkowe 2008 2327
Nabór pracowników 2320
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2295
Straż Miejska 2290
Rok 2015 2286
Rok 2007 2284
Rok 2011 2275
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2269
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2259
Pozostałe opłaty 2249
Gminna Biblioteka Publiczna 2247
Oświadczenie majątkowe 2008 2235
Rok 2016 2231
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2209
Oświadczenia majątkowe 2003 2204
Rok 2006 2200
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2200
Rok 2015 2194
Rok 2016 2181
Rejestr Działalności Regulowanej 2179
Przedszkole w Bieńkowicach 2176
Rok 2008 2176
Oświadczenia majątkowe 2002 2173
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2154
Przedszkole w Krzyżanowicach 2143
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2141
Rok 2006 2125
2006 2123
Rok 2005 2105
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2105
Oświadczenia majątkowe 2015 2099
Przedszkole w Tworkowie 2097
Rok 2007 2094
2015 2065
Uchwały 2063
Przedszkole w Chałupkach 2061
2008 2038
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2031
Statut 2025
2007 2017
Oświadczenia majątkowe 2005 2009
Oświadczenia majątkowe 2004 1974
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 1970
Podatek rolny 1956
Majątek 2009 1948
Podatek od Środków transportowych 1944
2011 1923
wodociagi 1921
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 1917
Wyniki kontroli 1913
Podatek leśny 1913
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1904
Rejestry, ewidencje, archiwa 1885
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 1862
Statut 1859
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1840
Statut 1828
Statut 1817
Rok 2005 1810
Rok 2011 1799
2007 1791
strona6 1766
Język migowy 1762
Zarządzenia 1731
Regulamin organizacyjny 1729
Regulamin pracy 1709
Regulamin pracy 1706
Plany i programy 1703
Rok 2012 1699
Regulamin organizacyjny 1690
Statut 1686
Rok 2012 1673
Rok 2017 1663
Statut 1636
Regulamin pracy 1631
Regulamin pracy 1629
Majątek 1618
Majątek 1611
Majątek 1597
Plany i programy 1589
Plany i programy 1580
2014 1576
Regulamin organizacyjny 1570
Regulamin organizacyjny 1566
Plany i programy 1545
Statut 1544
zarzadzenia wojta 1543
Plany i programy 1530
Regulamin pracy 1527
Regulamin organizacyjny 1526
Majątek 1507
Statut 1506
Majątek 1497
Regulamin pracy 1488
Statut 1485
Statut 1483
Regulamin organizacyjny 1471
Rok 2017 1469
Majątek 1467
Regulamin organizacyjny 1465
Majątek 1463
strona6 1458
strona4 1456
Plany i programy 1445
strona2 1441
Statut 1440
Statut 1431
strona5 1431
Majątek 1426
Regulamin organizacyjny 1421
Plany i programy 1414
2004 1414
Statut 1413
Plany i programy 1412
strona6 1412
Plany i programy 1411
Regulamin organizacyjny 1410
strona3 1406
strona2 1403
Regulamin pracy 1402
Majątek 1395
Majątek 1383
strona4 1379
2012 1374
strona4 1369
Majątek 1362
2010 1359
Regulamin pracy 1356
Majątek 1351
Statut 1347
strona5 1346
strona3 1336
Plany i programy 1334
2015 1332
Statut 1328
Regulamin organizacyjny 1325
Regulamin pracy 1325
strona6 1322
strona5 1320
Majątek 1319
Regulamin organizacyjny 1317
Oświadczenia majątkowe 2016 1314
Regulamin pracy 1302
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1300
Regulamin pracy 1287
2011 1287
Statut 1273
strona6 1272
2013 1272
Archiwum 1269
2002 1268
strona4 1267
2007 1260
Budżet 2009 1259
strona5 1254
2009 1251
2003 1234
2012 1228
Rok 2013 1215
Wybory prezydenckie 1213
2005 1210
2010 1208
2011 1207
Rok 2013 1191
2009 1190
2006 1189
2008 1177
2007 1173
2008 1169
Protokoły Sesji Rady Gminy 1168
zamowienia ogl 1165
2001 1160
Rok 2006 1159
2003 1159
2005 1147
2002 1147
2000 1146
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1144
2001 1139
2004 1137
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1133
2000 1130
wybory pe 2009 1129
2006 1128
wybory pe 1106
testowa12 1103
2016 1098
Rok 2014 1086
Budżet 2010 1076
Referendum ogólnokrajowe 1076
testowa13 1069
2014 1054
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1044
Rok 2014 1037
testowa19 1034
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1028
2014 1019
testowa20 1016
testowa17 1015
testowa15 1014
2014 1012
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1008
Poprzednia wersja serwisu 1002
testowa16 999
wybory pe 976
uttmpkge 970
testowa11 967
imdkrmsbky 963
wybory pe 2009 960
Rok 2015 957
testowa14 956
Rok 2015 954
lornuive 948
zqphdzsds 946
2015 929
qzltzdoa 925
fxrpizhudwbi 915
xsfwlqjid 915
qvnzanwjcam 913
azpdxzidvo 905
2017 901
nhwgkcsbh 896
bqudjqakrbgldp 896
ftkpapaxsjoscji 894
ckiaobcxe 893
mpfubhzq 890
xlwmxxhzazp 888
ikzgxvwvyysjt 887
fhuonwdzbjq 886
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 886
ssnuzhyxmwe 885
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 884
yagutgczdsfvgn 883
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 881
ezlxbjfvcejeirpt 881
mislgznfncywin 879
wozfzddwodpythwy 877
sszsbqjqgbanir 876
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 874
ybmwibxpm 874
kwmqkiphx 874
tcctucan 872
otshoqdoftduy 870
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 869
wvbjhwaap 869
vviliblsxtmgry 868
vlhsbhuzbxw 867
qqgrpogwhagxlz 866
zawarcie zwiazku malzenskiego 865
bdnmgrrcqdtypfv 865
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 862
strona137 862
pwlzmirkpn 861
xctxkltk 859
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 858
stviihbzqe 857
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 856
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 855
lffnpkuivczx 855
nej w Bch 852
oswiadczenia majatkowe 2008 850
ihjcnrvzvios 850
he 849
hoezja 848
rei-kinemat 845
bppqrdbj 842
ptvjuxxtzi 841
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 841
ecyilymexlm 841
afohnvmwrwt 839
ba8153407191791390c3eb19fe7 836
poezja 836
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 835
jzvufkimhavt 835
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 834
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 834
jak a 834
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 833
ioezja 832
gykmrtqgs 830
cumifggvofwpfny 828
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 827
itqfuaifdn 825
iusmxnhkhwyp 825
juqfohypzarkxif 824
cgbhlhruegnn 819
bmspgshmlmz 817
elhwpmpbxhq 816
chwazqlmhqillexc 814
llmglluxcn 814
umedhyzczbu 813
pvcqswvju 813
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 812
09b 812
rada gminy krzyzanowice 811
indux 809
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 807
hzehkflqsaoxanhe 807
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 806
kallcfhtrmdstm 806
hoyaekjo 805
10907813b97e249163587e6246612e21 804
qhwcqdyr 803
prawo mne publiczne 802
x 799
krckmwdfjetgzpk 798
fpjnwtcqatwpxbe 796
lhswtgutypmcsssv 796
nsfmfdsuchyr 796
2015 796
menu 794
jjywzgmsduceulka 792
stdona6 792
8f7150 790
efkfafmi 790
eqlzofxae 788
strona56 788
8fa97507 786
ormctuldung 784
oa-marzen 779
cpvripoypjrz 778
hceaa5b2cb118e5 778
rudyszwalh solectwo 777
jihmhkehumurg 775
rfcakvnjwuy 775
etta 775
fhqkmvoisafz 774
vksjwlicisgn 771
ocwimjto 771
nrtpofwecofxhyn 769
putxisgqip 769
9c5ur8fee8ak714na23a 769
3 768
jpsrpbzljoydbyc 765
djdymkljcaq 761
inder 760
Plany postępowań 760
Spenden fuer Pakistan 758
zags 757
urznA-la-Une 756
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 753
8 gminy krzyzanowice 753
page427 753
DrivewayTestimona4 752
338e 752
haqlrxzoq 750
denvtynazzduifzt 747
6ler265rde9a4fi3ab 746
4484-Krajobraz-Zimowy 746
prawo miej 745
tykalsliony 744
370p8d 742
issvigyqhgv 741
ewwSkr y und Strategien 740
xxiintrt 739
oajatkowego 738
2463 738
c8t8cacb8d2a6 738
qqvhfewkutselzwj 737
avrmxtlkosz 736
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 736
rubjajoczfzee 734
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 732
mapa yitryny 731
koledy 729
239-hereinspaziert-pampa-live 726
speyside-malt-scotch-whisky 725
iejestr zmian 724
rada gminy krzanowice 724
julyiracy urzedu 723
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 723
propositions-0 721
phcxgjdj 721
mzqgcbmtlfbikyih 720
strona58 719
dapubliczne 718
2nf raje20l5b 718
etzszgtvvkvjlhme 715
xkmsbchpjioj 714
12-rodinca 713
enmjudnjvq 712
solectwo gorki slaskie 711
eavtldcmx 710
wawsgrony 708
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 707
hmarsacvud 707
strny-www 706
rMdakcjh 706
tydkgogrnspsycgi 706
nabor pracownikow 704
pickmeup online 704
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 702
rujestr zmian 701
redakcDa 701
cnbyapxniiwi 701
ihewnrhwstsj 700
mweeddplaty czynsze i podatki 699
qwkotdlfyim 699
cata szukac 698
7892 697
main 697
strona130 696
hcywe 695
mapa es-etInstituts 694
iqkwfkmdvquggtn 693
06aa6eb1b53v58b37 693
hutguwllbmc 691
regolamin pracy wodociagi 691
strzezenia 690
informBeratung 689
statut biblioteka publiczna 689
odlacmjmiyg 682
azsrbnxxyzejsj 682
dqwguyihhr 682
riwoysmiu 681
xutkrrghzjwvshur 681
iuvxoybwlml 680
lriyayxjdc 680
xowdagcwytya 678
oswiadczenia majatkowe 676
hnaitstiukojm tfolrgi bip 675
lkyaxvupapetes 674
zaktrzezenia 673
etito-a13 673
przedszkole w nedzy 673
option 671
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 670
wcipezrse 670
miny krzyzanowice 667
ronde 666
poezage dans la lune 665
analiza wskaznikow 664
kfduotspgd 662
exnzzosebntm 659
qlencjnclmof 658
bnnquxjibpcwukz 657
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 656
izrskekkzo 656
efpyazcvbklnerzu 655
uexektam 654
adjhzqwq 653
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 651
plany i programy wodociagi 650
nieruchomosci 649
kierownictwo urzedu gminy 648
sprawodania 648
gbafrtwryelqr 648
ztvtglopfx 647
ajpuafudt 646
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 646
skwarcmisdhlinmz 646
hnxplxeal 645
pdilznigk 644
rejestrzmian 643
gtbpanelrhvycchh 643
ivefktqw 641
fyugzcqgpgeaqbz 639
plany 5 638
prxvnrgywadbln 638
mqzvteuocfyfdwno 633
komisje rady gminy 629
fqubkvkm 629
tag 627
ulmuqccmeq 626
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 624
jvqmonvhaoxeknoc 624
ghuycbucjc 623
mkqwgqpqlrbob 621
woirrmcdboru 620
jednostki orgOigacyjne gminy 619
oswiadczenia majatkowe 2012 619
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 618
oswiadczenia majatkowe 2010 618
ospmoimmknabdq 616
rwrsqackx 615
Rok 2017 615
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 612
xfkldiclefhzwh 610
galleria 608
ujaabgomwr 608
kqajnmafgefuwhn 607
epzpsxoivkn 606
nubzozqpu 606
yzygkxykrr 604
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 603
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 603
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 601
yogdhmksdwvcaoo 598
rclhdzrhinxupdna 596
loswptyhxnufqhz 593
ilkkyajsck 593
yjttbhwdruk 591
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 589
ocakxgjn 588
fotkkwpec 585
rcicjzsasci 584
kkacuptqtbfxhbg 584
khjxrsrjwu 584
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 582
grufekuoicnf 582
aegszmfcsoe 582
ihzthzhkdodyit 582
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 581
ukgimcnmfgkl 580
urridbgujcc 579
bdlilkwwph 577
phyumdank 576
uqknihdmhlqssv 568
ujqjktjdcvnh 567
cptejmmrvc 567
lkcafbmwh 567
aktualnosci szczegoly 567
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 566
wgzembdvoelqvett 565
aciwsxjqvtkp 564
vwzylaqzteip 564
lyduprsbypuxiu 562
ldryuknnvnmwi 562
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 561
jqbvuditir 559
uccockhoz 557
czaqhkkovcqkkp 557
jak to zalatwic 555
ojfrcimxgohx 547
ipkmaxrozmtyclu 546
strona102 544
fhiaxkjvhbxn 543
icqwjghhs 540
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 539
nqcujyks 538
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 536
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 536
xcadfhyhtcizfgwa 535
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 534
vuqklgkylow 531
test 530
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 528
2016 528
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 527
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 526
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 525
uprwljwm 524
inne i informacje 524
vnsqemow 523
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 522
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 519
bfxbmbiqxecw 518
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 516
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 515
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 515
yoridmctxlcn 513
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 513
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 512
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 510
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 509
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 509
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 508
album 508
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 507
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 505
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 503
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 502
uploadtest 502
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 497
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 497
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 497
c929f2210333206f417e3862f431776d 495
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 493
531db99cb00833bcd414459069dc7387 493
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 489
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 489
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 488
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 487
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 486
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 484
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 484
b2330fc4531de135266de49078c270dd 483
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 483
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 482
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 482
je-media-player 482
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 481
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 481
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 480
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 480
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 479
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 479
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 477
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 477
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 477
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 476
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 475
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 474
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 473
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 473
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 473
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 472
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 470
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 470
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 469
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 469
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 468
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 467
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 467
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 466
2016 - Wybory uzupełniające 466
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 465
Archiwum 465
strona98 464
strona118 462
strona103 462
a4380923dd651c195b1631af7c829187 461
strona119 461
2017 461
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 455
strona88 455
strona84 453
strona104 452
strona107 451
strona105 449
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 447
strona85 447
strona123 446
strona111 444
strona117 444
strona100 443
strona127 440
strona109 439
strona99 435
strona2 433
strona130 431
b59442085644532ef03417a3e5a76437 431
fck about 426
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 425
strona106 424
strona78 423
strona112 422
strona87 419
strona110 417
strona120 416
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 416
strona114 414
strona115 409
strona126 409
strona81 407
strona125 406
strona124 403
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 403
721e049e9903c3a740c4902878c99923 401
Archiwum 400
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 399
Rok 2017 399
strona122 398
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 398
strona1 396
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 396
strona86 395
strona90 394
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 394
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 392
strona97 391
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 390
strona89 387
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 387
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 385
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 385
strona108 383
strona121 383
Rok 2017 383
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 377
strona116 376
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 376
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 372
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 372
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 371
strona113 370
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 370
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 368
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 366
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 365
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 365
postacie historyczne 365
strona101 364
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 363
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 362
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 362
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 358
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 357
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 356
Rok 2018 355
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 354
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 354
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 354
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 353
informacje ogolne 353
Rok 2018 353
zameldowanie czasowe 352
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 351
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 351
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 351
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 349
55312eec654a75a08dc83de96adde735 349
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 349
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 349
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 348
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 347
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 346
010e406df2463597c58286a93f8b3160 346
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 346
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 346
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 345
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 344
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 343
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 342
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 341
624ec1c881656ee6418604df2928494b 340
urzad gminy 340
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 339
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 338
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 337
dfd786998e082758be12670d856df755 337
310614fca8fb8e5491295336298c340f 337
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 336
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 336
herb 335
wirtualne panoramy 335
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 334
dokumenty programowe 334
tv 334
675be3930765f553975c0b140bbf0863 333
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 333
84f2798f05d595273de40e3046329309 331
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 330
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 330
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 328
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 328
rady soleckie 328
strona1 327
historia 327
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 324
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 324
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 324
gsd 323
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 322
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 322
e kartka 321
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 320
solectwa gminy 320
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 318
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 317
krzyzanowickie gminne wiesci 316
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 314
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 309
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 306
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 305
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 305
wydanie zaswiadczenia obywatela 305
kalendarz imprez 304
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 303
Konsultacje 303
publikacje o gminie 302
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 298
wymeldowanie czasowego 296
wybory prezydenckie 296
kamera internetowa 295
akty zgonu 295
inne jednostki gminy 294
do dane osobowe 292
podatki czynsze oplaty 289
sciezka turystyczna 288
baza noclegowa 288
kierownictwo urzedu 286
opieka medyczna 285
ksiega gosci 285
akty urodzenia 285
do zniszczenie 285
nabycie nieruchomosci z negatywnym 285
1890153 285
przyznanie mieszkania komunalnego 283
sekap 281
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 279
skladowisko odpadow komunalnych 277
nabycie lokalu 277
strona173 277
lokalne okienko przedsiebiorczosci 276
nabor pracownikow 2 275
zawarcie zwiazku malzenskiego 274
do utrata 274
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 274
13 274
plan zagospodarowania 273
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 273
srodki pozyskane 271
ogloszenia urzedowe szczegoly 270
urzedy i instytucje 269
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 269
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 269
2017 - Wybory uzupełniające 267
Bohumin 265
wymeldowanie stale 265
wydanie zezwolenia na wycinke 265
wojt gminy 265
97921034 265
aktualnosci 264
usage 201506 264
zabytki 263
oferty inwestycyjne 263
do waznosc 263
zameldowanie na pobyt staly 263
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 262
83009411 262
baza firm 261
pomieszczenia urzedu 261
przyznanie dodatku mieszkaniowego 261
rozgraniczenie nieruchomosci 260
parafie koscioly kaplice 259
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 259
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 259
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 259
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 258
nabycie gruntu dzierzawa najem 257
nadanie numeru porzadkowego 257
9219adc5c42107c4911e249155320648 257
57914815 257
wspolne przedsiewziecia 256
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 256
55698257 256
struktura urzedu gminy 255
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 255
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 254
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 254
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 254
przyroda 253
49037550 253
91660233 253
15203753 253
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 252
skreslenie z ewidencji 251
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 251
18341305 250
gminy partnerskie 249
wydanie zezwolenia na reklamy 249
komunikacja 247
tapety 247
nabycie lokalu 246
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 246
stowarzyszenia i organizacje 245
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 245
94686102 245
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 244
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 244
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 243
7155151 243
58030739 243
mlodziezowa rada gminy 241
258e130476290221f597c56d351224b6 241
91951614 241
strona132 240
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 240
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 240
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 240
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 238
do pierwszy 237
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 237
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 237
94127667 237
obszar przygraniczny 236
76936223 236
41329744 236
outputhtml 235
61848725 235
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 234
43637318 234
rada gminy 233
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 233
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 233
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 232
galeria 231
96995197 231
77717904 231
trasy rowerowe 230
33864833 230
88356866 230
jednostki oswiatowe 229
podzial nieruchomosci 229
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 228
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 228
ogolnodostepne obiekty sportowe 226
zmiana wpisu ewidencji 226
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 226
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 226
9543903 226
50423822 226
26375150 226
32434603 225
41804125 225
56783039 224
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 222
23526617 222
Konsultacje - 2017 222
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 221
64702354 221
39996664 221
zespoly artystyczne 220
9228953 220
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 219
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 219
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 218
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 217
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 216
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 216
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 216
37857430 216
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 215
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 215
96204523 215
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 214
6547884cea64550284728eb26b0947ef 214
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 214
13728681 214
54622189 214
79f69230354b71206fb723c571cce58b 213
9776218 213
2 213
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 212
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 212
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 212
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 212
68515130 212
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 211
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 211
56445286 211
29437828 211
16512377 211
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 210
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 210
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 210
11953993 210
53492196 210
20476231 210
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 209
30781401 209
28565340 208
75704222 208
51257731 208
31505775 207
39189659 207
75651551 207
97907875 207
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 206
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 206
26600653 206
80807075 205
31005869 205
54887450 205
9020112 205
77457779 205
Aktualności 205
2018 205
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 204
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 204
11 204
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 203
59594775 203
24790050 203
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 202
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 202
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 202
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 202
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 202
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 202
36579613 202
38089055 202
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 201
60203258 201
1 201
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 200
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 200
oswiadczenia majatkowe 2015 200
65002542 200
65043455 200
IFrameManager 199
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 199
69854477 198
82352903 197
79768593 196
70130822 196
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 195
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 195
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 195
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 195
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 195
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 195
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 194
14 194
95422935 193
29284578 193
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 192
71699356 192
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 191
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 191
26033261 191
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 190
87513721 190
17634047 190
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 189
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 189
id 188
Rok 2018 188
whatsnew 187
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 187
45756654 187
27138799 185
12 185
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 184
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 183
96592330 181
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 179
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 177
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 177
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 177
99518901 177
88997807 177
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 176
e68879a4839773d105f0689875dace83 175
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 173
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 171
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 171
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 170
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 170
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 169
63707305 168
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 167
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 166
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 166
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 163
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 162
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 160
Formy Pomocy 160
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 158
Rok 2018 154
2704-zapytanie-ofertowe 149
2018 148
strona188 146
privacy 140
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 137
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 135
Projekt 133
Przeciwdziałanie przemocy 132
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 128
Pomoc Społeczna 127
company 125
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 124
Świadczenia rodzinne 122
Świadczenie wychowawcze (500+) 118
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 114
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 111
Fundusz alimentacyjny 111
Rok 2018 110
Jednorazowe świadczenie 109
Karta dużej rodziny 108
Regulamin organizacyjny 105
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 104
Specjalny zasiłek opiekuńczy 103
Zasiłek dla opiekuna 103
Zasiłek pielęgnacyjny 100
Świadczenie rodzicielskie 100
Plany i programy 100
Plany i programy 96
contact 95
Regulamin organizacyjny 95
Regulamin pracy 95
Plany i programy 95
Statut 94
Majątek 94
Regulamin pracy 94
Regulamin pracy 88
Regulamin organizacyjny 86
regulamin organizacyjny urzedu 84
start 82
strona186 76
naboor pracownikow 75
1-aktualnosci 73
oswiadczenia majatkowe 2016 71
guestbook 47
strona7 44
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 7495 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM