rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Niedziela, 25.06.2017
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 490241
polec strone 258303
Strona główna 115272
Zamówienia publiczne 100087
Nabór pracowników 55324
Zamówienia publiczne - szczegóły 52772
Nieruchomości 41484
Dotacje na zadania publiczne 28318
Urząd Gminy 17839
Uchwały i zarządzenia 14706
Dane Publiczne 13955
Gmina 13118
Młodzieżowa Rada Gminy 13088
Praca Urzędu 13070
Druki do pobrania 13000
Informacje o innych zamówieniach 10501
Uchwały Rady Gminy 10278
Rada Gminy Krzyżanowice 9816
Wójt Gminy 8045
Inne ogloszenia i informacje 7945
Prawo miejscowe 7452
Zamówienia publiczne - archiwum 7410
Jak szukać 7110
Statystyka strony 6738
Nabór pracowników - Archiwum 6437
Jednostki Organizacyjne Gminy 6247
Sekretarz Gminy 6113
Oświadczenia majątkowe 6032
Informacje i ogłoszenia 6019
Instrukcja obsługi BIP 5848
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 5581
Załatwianie spraw 5436
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 5380
Urząd Stanu Cywilnego 5374
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 5337
Skarbnik Gminy 5256
Budżet gminy 5188
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 5179
Jednostki Pomocnicze 4962
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 4482
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4415
Wybory samorządowe 4403
Szukaj 4369
Komisje Rady Gminy 4363
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 4363
Mapa witryny 4302
Redakcja 4244
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4186
Ośrodek Pomocy Społecznej 4066
Referat Gospodarki Przestrzennej 3978
Kierownictwo Urzędu Gminy 3913
Zastrzeżenia 3904
Oświadczenia majątkowe 2010 3901
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 3899
Webmaster 3870
Procedury prawne 3710
Polityka prywatności 3660
Referat Organizacyjny 3605
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3583
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 3503
Referaty urzędu 3461
Referat Budżetu i Finansów 3416
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3358
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3351
Tworków 3338
Dokumenty programowe 3305
Rok 2010 3292
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3289
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3205
Struktura Urzędu Gminy 3139
Chałupki 3123
Krzyżanowice 3116
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3104
Przyznanie mieszkania komunalnego 3050
Sprawozdania i opinie 3040
Rozgraniczenie nieruchomości 2984
Oświadczenia majątkowe 2013 2968
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 2947
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 2939
Oświadczenia majątkowe 2012 2905
Statut gminy 2902
Wymeldowanie z pobytu stałego 2879
Samodzielen stanowiska 2853
Linki 2850
Zameldowanie na pobyt stały 2836
Podział nieruchomości 2823
Zastępca Wójta Gminy 2818
Zameldowanie na pobyt czasowy 2811
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 2810
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2808
Majątek Gminy 2799
Sporządzenie aktu zgonu 2787
Sporządzenie aktu urodzenia 2776
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2774
Rok 2009 2769
Opłaty, czynsze i podatki 2760
Rok 2012 2756
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2755
Rok 2010 2736
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2726
Bolesław 2722
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2717
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2713
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2708
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 2707
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2705
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2668
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2646
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 2588
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2580
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2577
Regulamin pracy Urzędu Gminy 2572
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2572
Rok 2011 2563
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2556
Rok 2009 2554
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2530
Kontakt - dojazd 2529
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2527
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2523
Wybory parlamentarne 2520
Oświadczenia majątkowe 2009 2519
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2518
Oświadczenia majatkowe 2014 2501
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2493
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2486
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2449
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2432
Bieńkowice 2413
Oświadczenia majątkowe 2011 2393
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2386
Regulamin organizacyjny urzędu 2384
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2370
Rok 2010 2361
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2334
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2333
Rok 2013 2332
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2318
Rok 2008 2310
Owsiszcze 2300
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach 2280
Zabełków 2276
Roszków 2272
Szkoły Podstawowe i Gimnazja 2262
Oświadczenia majątkowe 2006 2243
Rok 2013 2242
Pozostałe jednostki i instytucje 2197
Szkoła Podstawowa w Zabełkowie 2171
Statut Urzędu Gminy 2160
Komisja Rewizyjna 2139
Nowa Wioska 2123
Oświadczenia majątkowe 2007 2119
Rok 2012 2118
Rok 2007 2109
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2100
Rok 2009 2089
Rok 2005 2080
Oświadczenie majątkowe 2008 2079
Rok 2008 2062
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 2057
Komisja Do Spraw Społecznych 2040
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2025
Rok 2006 2018
Przedszkola 2016
Rok 2011 2010
Rok 2011 2001
Oświadczenie majątkowe 2008 1997
Nabór pracowników 1986
Gminna Biblioteka Publiczna 1970
Rudyszwałd 1965
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 1959
Straż Miejska 1953
Oświadczenia majątkowe 2003 1935
Oświadczenia majątkowe 2002 1933
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 1926
Rok 2007 1922
Rok 2014 1902
Pozostałe opłaty 1882
Przedszkole w Krzyżanowicach 1876
Rok 2014 1874
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 1864
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 1851
Przedszkole w Tworkowie 1832
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 1827
Przedszkole w Bieńkowicach 1825
Rejestr Działalności Regulowanej 1812
Rok 2008 1808
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 1791
Przedszkole w Zabełkowie 1781
Oświadczenia majątkowe 2005 1781
Rok 2015 1778
Rok 2006 1765
Statut 1762
Rok 2007 1761
Rok 2005 1755
Oświadczenia majątkowe 2004 1755
Przedszkole w Chałupkach 1754
Rok 2006 1752
2008 1748
2007 1727
2011 1724
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra sp. z o.o. 1723
Podatek rolny 1720
Uchwały 1699
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 1688
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 1684
2006 1684
Podatek leśny 1677
Rok 2015 1675
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1674
Podatek od Środków transportowych 1666
2015 1666
Wyniki kontroli 1659
Rejestry, ewidencje, archiwa 1655
Majątek 2009 1617
Statut 1615
2007 1590
Rok 2012 1577
Plany i programy 1576
Rok 2012 1547
Statut 1540
Rok 2016 1515
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 1489
Rok 2005 1486
Regulamin pracy 1481
Język migowy 1471
Regulamin organizacyjny 1463
Regulamin organizacyjny 1461
Rok 2016 1461
Regulamin pracy 1460
Zarządzenia 1438
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1434
Statut 1429
Regulamin pracy 1428
Plany i programy 1424
Regulamin pracy 1393
Majątek 1392
Majątek 1387
Rok 2011 1386
Statut 1383
Statut 1378
Plany i programy 1375
Majątek 1349
Regulamin organizacyjny 1343
Regulamin organizacyjny 1335
Plany i programy 1335
Plany i programy 1334
Regulamin pracy 1326
Regulamin organizacyjny 1321
Plany i programy 1319
Statut 1312
Oświadczenia majątkowe 2015 1304
Statut 1303
zarzadzenia wojta 1301
Statut 1289
Majątek 1285
Regulamin pracy 1284
Regulamin organizacyjny 1274
Majątek 1272
Plany i programy 1272
Statut 1269
Regulamin organizacyjny 1266
Plany i programy 1261
Plany i programy 1260
2014 1258
Regulamin pracy 1252
Majątek 1250
Statut 1241
Majątek 1240
Statut 1240
Majątek 1238
Regulamin organizacyjny 1235
Statut 1234
Regulamin organizacyjny 1231
Plany i programy 1221
Statut 1219
Statut 1215
Regulamin organizacyjny 1213
Regulamin organizacyjny 1212
Regulamin organizacyjny 1212
Majątek 1210
Plany i programy 1205
Regulamin pracy 1198
Regulamin pracy 1197
Majątek 1197
Plany i programy 1192
Regulamin pracy 1186
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1185
Majątek 1179
Majątek 1178
Majątek 1174
Plany i programy 1173
Majątek 1172
Regulamin pracy 1171
Regulamin organizacyjny 1165
Statut 1163
Plany i programy 1161
Regulamin pracy 1159
Budżet 2009 1156
Regulamin organizacyjny 1156
Regulamin pracy 1152
2012 1148
Plany i programy 1143
Majątek 1142
Regulamin organizacyjny 1142
Statut 1139
Regulamin pracy 1137
Regulamin pracy 1123
Statut 1119
Rok 2013 1085
2010 1070
Rok 2013 1068
2007 1054
Protokoły Sesji Rady Gminy 1051
2004 1050
2011 1049
2013 1044
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1040
zamowienia ogl 1035
2002 1032
2009 1026
wybory pe 2009 1021
2012 1020
Rok 2006 1004
2005 1004
2011 997
2003 996
testowa12 991
2010 988
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 985
2006 985
2009 984
2007 983
wybory pe 980
2008 975
Budżet 2010 960
2003 954
2001 951
2001 949
2008 948
2006 946
2000 941
2000 939
Rok 2014 939
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 933
2004 932
2005 931
2002 929
testowa19 921
testowa13 918
testowa17 909
Rok 2014 902
testowa20 888
testowa15 885
2015 878
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 877
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 874
testowa16 873
Archiwum 869
Poprzednia wersja serwisu 864
testowa11 862
2014 858
testowa14 853
uttmpkge 849
wybory pe 830
Rok 2015 828
imdkrmsbky 826
Rok 2015 825
wybory pe 2009 823
2014 822
xsfwlqjid 815
2014 808
lornuive 795
qzltzdoa 790
bqudjqakrbgldp 788
fxrpizhudwbi 787
qvnzanwjcam 783
ckiaobcxe 780
Wybory prezydenckie 780
yagutgczdsfvgn 779
wozfzddwodpythwy 776
ssnuzhyxmwe 775
nhwgkcsbh 768
wvbjhwaap 767
qqgrpogwhagxlz 766
otshoqdoftduy 765
azpdxzidvo 765
pwlzmirkpn 764
xlwmxxhzazp 762
fhuonwdzbjq 761
zqphdzsds 760
kwmqkiphx 760
zawarcie zwiazku malzenskiego 758
ezlxbjfvcejeirpt 756
lffnpkuivczx 756
ftkpapaxsjoscji 753
tcctucan 753
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 750
ikzgxvwvyysjt 743
ybmwibxpm 743
ptvjuxxtzi 740
oswiadczenia majatkowe 2008 740
vlhsbhuzbxw 740
nej w Bch 740
Referendum ogólnokrajowe 740
mislgznfncywin 736
xctxkltk 735
vviliblsxtmgry 734
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 733
sszsbqjqgbanir 733
bppqrdbj 730
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 729
gykmrtqgs 726
ecyilymexlm 724
cumifggvofwpfny 723
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 722
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 722
he 722
mpfubhzq 721
Ogłoszenie dot. dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 30.08.2013 719
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 718
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 717
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 717
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 717
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 716
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 716
pvcqswvju 716
hoezja 716
cgbhlhruegnn 714
afohnvmwrwt 714
llmglluxcn 714
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 713
elhwpmpbxhq 713
ihjcnrvzvios 711
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 708
bdnmgrrcqdtypfv 708
ioezja 707
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 703
stviihbzqe 703
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 701
jzvufkimhavt 701
juqfohypzarkxif 698
rei-kinemat 698
lhswtgutypmcsssv 697
x 696
10907813b97e249163587e6246612e21 694
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 693
chwazqlmhqillexc 691
eqlzofxae 690
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 687
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 686
bmspgshmlmz 684
stdona6 683
umedhyzczbu 682
fpjnwtcqatwpxbe 681
krckmwdfjetgzpk 681
kallcfhtrmdstm 681
itqfuaifdn 680
ormctuldung 680
hzehkflqsaoxanhe 679
oa-marzen 677
jak a 676
rfcakvnjwuy 673
indux 673
jihmhkehumurg 672
etta 671
8fa97507 671
nsfmfdsuchyr 670
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 669
menu 669
ba8153407191791390c3eb19fe7 668
fhqkmvoisafz 667
nrtpofwecofxhyn 667
poezja 666
jjywzgmsduceulka 665
2015 662
jpsrpbzljoydbyc 661
09b 659
hoyaekjo 655
8f7150 653
qhwcqdyr 652
efkfafmi 652
9c5ur8fee8ak714na23a 649
iusmxnhkhwyp 648
8 gminy krzyzanowice 644
zags 642
rudyszwalh solectwo 641
hceaa5b2cb118e5 640
djdymkljcaq 639
xxiintrt 639
ocwimjto 638
3 636
putxisgqip 635
prawo mne publiczne 634
338e 634
inder 633
avrmxtlkosz 633
haqlrxzoq 633
oajatkowego 631
ewwSkr y und Strategien 631
c8t8cacb8d2a6 630
rada gminy krzyzanowice 629
issvigyqhgv 626
prawo miej 625
DrivewayTestimona4 622
mapa yitryny 622
370p8d 622
strona58 621
strona56 621
iejestr zmian 620
4484-Krajobraz-Zimowy 620
cpvripoypjrz 619
6ler265rde9a4fi3ab 617
propositions-0 617
koledy 615
dapubliczne 614
vksjwlicisgn 614
rada gminy krzanowice 612
julyiracy urzedu 611
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 611
solectwo gorki slaskie 611
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 610
12-rodinca 608
phcxgjdj 608
iqkwfkmdvquggtn 607
wawsgrony 607
239-hereinspaziert-pampa-live 607
strny-www 606
pickmeup online 606
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 603
rMdakcjh 602
hmarsacvud 602
speyside-malt-scotch-whisky 601
mweeddplaty czynsze i podatki 601
page427 598
main 598
urznA-la-Une 597
enmjudnjvq 597
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 596
denvtynazzduifzt 595
tykalsliony 594
eavtldcmx 594
informBeratung 593
qqvhfewkutselzwj 593
strona130 593
xkmsbchpjioj 592
Spenden fuer Pakistan 592
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 591
06aa6eb1b53v58b37 590
2463 590
redakcDa 589
rubjajoczfzee 589
7892 588
hcywe 588
mapa es-etInstituts 587
2nf raje20l5b 587
etzszgtvvkvjlhme 586
mzqgcbmtlfbikyih 585
tydkgogrnspsycgi 585
cnbyapxniiwi 583
nabor pracownikow 582
xowdagcwytya 582
strzezenia 576
oswiadczenia majatkowe 575
hutguwllbmc 574
lriyayxjdc 573
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 572
iuvxoybwlml 572
statut biblioteka publiczna 572
hnaitstiukojm tfolrgi bip 571
zaktrzezenia 570
poezage dans la lune 570
cata szukac 570
regolamin pracy wodociagi 570
rujestr zmian 569
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 569
ronde 569
etito-a13 567
miny krzyzanowice 566
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 565
wcipezrse 565
dqwguyihhr 563
2015 563
ihewnrhwstsj 562
odlacmjmiyg 560
lkyaxvupapetes 558
kierownictwo urzedu gminy 555
bnnquxjibpcwukz 555
option 554
xutkrrghzjwvshur 554
gbafrtwryelqr 552
analiza wskaznikow 551
ztvtglopfx 545
adjhzqwq 545
2016 545
rejestrzmian 543
przedszkole w nedzy 543
prxvnrgywadbln 543
gtbpanelrhvycchh 541
ivefktqw 540
plany 5 539
qwkotdlfyim 537
exnzzosebntm 536
izrskekkzo 535
efpyazcvbklnerzu 535
fyugzcqgpgeaqbz 534
mqzvteuocfyfdwno 533
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 531
tag 531
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 528
azsrbnxxyzejsj 528
ajpuafudt 528
oswiadczenia majatkowe 2012 526
jvqmonvhaoxeknoc 525
plany i programy wodociagi 521
kfduotspgd 521
mkqwgqpqlrbob 519
komisje rady gminy 519
qlencjnclmof 519
oswiadczenia majatkowe 2010 519
ghuycbucjc 518
riwoysmiu 516
nieruchomosci 516
galleria 514
epzpsxoivkn 512
hnxplxeal 512
kqajnmafgefuwhn 512
nubzozqpu 511
yzygkxykrr 510
sprawodania 509
loswptyhxnufqhz 509
jednostki orgOigacyjne gminy 503
fqubkvkm 503
ospmoimmknabdq 503
ujaabgomwr 503
Rok 2017 500
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 496
pdilznigk 495
rwrsqackx 494
xfkldiclefhzwh 494
ocakxgjn 492
yjttbhwdruk 490
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 489
ilkkyajsck 489
uexektam 485
kkacuptqtbfxhbg 484
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 483
ujqjktjdcvnh 482
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 482
ulmuqccmeq 482
ihzthzhkdodyit 481
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 479
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 477
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 477
phyumdank 476
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 475
ukgimcnmfgkl 475
grufekuoicnf 474
aegszmfcsoe 474
skwarcmisdhlinmz 473
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 471
wgzembdvoelqvett 470
fotkkwpec 467
uqknihdmhlqssv 467
aciwsxjqvtkp 467
lkcafbmwh 467
urridbgujcc 465
woirrmcdboru 465
bdlilkwwph 465
jqbvuditir 463
jak to zalatwic 461
khjxrsrjwu 458
yogdhmksdwvcaoo 456
rcicjzsasci 455
czaqhkkovcqkkp 455
rclhdzrhinxupdna 452
vwzylaqzteip 450
uccockhoz 444
icqwjghhs 442
cptejmmrvc 439
xcadfhyhtcizfgwa 438
nqcujyks 438
vuqklgkylow 434
ojfrcimxgohx 434
ldryuknnvnmwi 432
test 431
vnsqemow 430
fhiaxkjvhbxn 430
uprwljwm 426
aktualnosci szczegoly 424
inne i informacje 423
bfxbmbiqxecw 419
lyduprsbypuxiu 417
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 416
ipkmaxrozmtyclu 412
yoridmctxlcn 412
album 409
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 399
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 397
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 396
Rok 2017 396
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 395
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 394
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 394
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 393
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 391
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 389
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 389
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 388
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 388
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 388
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 388
je-media-player 388
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 387
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 386
b2330fc4531de135266de49078c270dd 386
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 385
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 385
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 385
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 383
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 383
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 383
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 383
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 382
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 382
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 381
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 380
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 380
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 380
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 380
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 380
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 380
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 379
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 379
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 378
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 378
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 378
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 378
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 378
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 377
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 377
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 377
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 377
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 376
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 376
c929f2210333206f417e3862f431776d 375
uploadtest 375
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 374
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 373
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 372
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 372
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 371
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 371
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 371
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 370
a4380923dd651c195b1631af7c829187 370
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 370
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 369
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 369
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 368
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 368
531db99cb00833bcd414459069dc7387 366
strona102 361
strona104 361
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 360
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 358
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 358
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 358
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 356
strona107 356
strona103 355
strona118 352
strona109 350
strona127 349
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 348
strona111 348
strona119 348
strona105 348
strona98 348
strona130 346
strona88 346
strona100 345
strona78 340
strona123 333
strona106 333
strona85 332
strona115 331
strona117 326
fck about 321
strona112 320
strona122 317
strona125 316
strona81 316
strona87 315
strona86 313
strona120 313
strona124 312
strona90 311
strona84 310
strona110 310
strona89 307
strona99 305
strona97 305
strona2 305
strona114 304
strona108 301
strona121 301
strona126 300
strona116 297
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 290
strona1 289
strona101 289
Oświadczenia majątkowe 2016 286
Plany postępowań 283
strona113 281
721e049e9903c3a740c4902878c99923 278
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 275
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 272
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 271
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 268
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 268
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 266
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 266
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 265
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 264
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 262
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 262
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 261
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 261
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 260
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 260
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 260
55312eec654a75a08dc83de96adde735 259
b59442085644532ef03417a3e5a76437 259
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 259
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 259
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 258
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 257
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 257
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 256
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 256
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 256
zameldowanie czasowe 256
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 255
310614fca8fb8e5491295336298c340f 255
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 254
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 254
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 254
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 253
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 253
624ec1c881656ee6418604df2928494b 253
84f2798f05d595273de40e3046329309 252
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 252
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 252
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 251
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 251
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 250
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 250
herb 250
2016 - Wybory uzupełniające 250
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 249
postacie historyczne 249
strona1 248
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 247
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 247
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 247
informacje ogolne 247
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 246
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 246
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 246
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 245
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 245
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 245
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 243
010e406df2463597c58286a93f8b3160 243
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 242
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 242
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 242
dfd786998e082758be12670d856df755 242
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 241
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 241
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 241
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 240
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 240
historia 239
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 238
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 238
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 236
675be3930765f553975c0b140bbf0863 236
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 236
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 236
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 235
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 234
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 234
gsd 233
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 231
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 231
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 230
solectwa gminy 228
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 228
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 223
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 222
dokumenty programowe 222
Rok 2017 222
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 219
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 218
kamera internetowa 204
wymeldowanie czasowego 203
ksiega gosci 201
kierownictwo urzedu 199
wybory prezydenckie 199
kalendarz imprez 196
publikacje o gminie 196
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 195
wydanie zaswiadczenia obywatela 193
urzad gminy 192
wirtualne panoramy 192
sekap 191
2017 191
krzyzanowickie gminne wiesci 189
e kartka 189
sciezka turystyczna 188
srodki pozyskane 188
skladowisko odpadow komunalnych 188
lokalne okienko przedsiebiorczosci 187
urzedy i instytucje 186
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 186
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 184
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 183
ogloszenia urzedowe szczegoly 183
podatki czynsze oplaty 178
wymeldowanie stale 177
rozgraniczenie nieruchomosci 177
oferty inwestycyjne 176
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 176
tv 175
nadanie numeru porzadkowego 175
Bohumin 174
baza firm 173
do dane osobowe 173
pomieszczenia urzedu 172
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 172
nabor pracownikow 2 171
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 171
struktura urzedu gminy 170
nabycie nieruchomosci z negatywnym 170
rady soleckie 168
zabytki 168
wspolne przedsiewziecia 168
do waznosc 167
do zniszczenie 166
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 166
wydanie zezwolenia na wycinke 165
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 164
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 164
wojt gminy 164
akty urodzenia 163
plan zagospodarowania 161
do pierwszy 161
do utrata 161
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 161
zameldowanie na pobyt staly 160
zawarcie zwiazku malzenskiego 159
wydanie zezwolenia na reklamy 159
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 159
parafie koscioly kaplice 158
akty zgonu 158
mlodziezowa rada gminy 156
ogolnodostepne obiekty sportowe 155
usage 201506 155
aktualnosci 154
trasy rowerowe 153
inne jednostki gminy 151
opieka medyczna 151
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 150
gminy partnerskie 149
przyznanie mieszkania komunalnego 149
skreslenie z ewidencji 149
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 149
przyroda 148
obszar przygraniczny 148
tapety 148
nabycie gruntu dzierzawa najem 148
podzial nieruchomosci 148
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 148
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 148
outputhtml 148
2016 148
nabycie lokalu 147
nabycie lokalu 146
zmiana wpisu ewidencji 146
jednostki oswiatowe 145
galeria 143
przyznanie dodatku mieszkaniowego 143
strona132 141
zespoly artystyczne 140
komunikacja 139
stowarzyszenia i organizacje 138
baza noclegowa 137
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 135
rada gminy 133
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 127
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 124
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 124
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 121
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 121
2017 120
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 116
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 115
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 115
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 114
Archiwum 114
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 113
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 113
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 113
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 111
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 111
9219adc5c42107c4911e249155320648 111
Rok 2017 111
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 110
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 110
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 109
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 109
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 109
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 108
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 108
258e130476290221f597c56d351224b6 108
strona173 108
Rok 2017 108
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 107
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 106
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 106
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 106
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 105
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 105
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 105
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 105
Archiwum 105
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 104
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 103
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 103
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 103
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 103
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 103
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 103
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 102
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 102
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 101
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 101
e68879a4839773d105f0689875dace83 101
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 100
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 100
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 100
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 100
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 100
77717904 100
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 99
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 99
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 99
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 99
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 98
6547884cea64550284728eb26b0947ef 98
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 98
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 97
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 97
79f69230354b71206fb723c571cce58b 97
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 97
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 96
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 96
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 96
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 96
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 96
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 96
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 96
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 95
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 95
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 95
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 95
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 95
IFrameManager 94
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 94
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 94
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 93
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 93
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 93
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 93
61848725 93
whatsnew 92
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 92
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 92
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 91
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 91
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 90
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 90
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 88
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 88
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 88
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 87
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 87
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 87
75704222 87
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 86
18341305 86
56783039 85
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 84
33864833 84
60203258 84
30781401 84
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 83
53492196 83
37857430 83
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 82
oswiadczenia majatkowe 2015 82
64702354 82
79768593 82
97921034 82
94127667 82
65043455 82
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 81
31505775 81
54622189 81
50423822 81
41804125 81
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 80
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 80
96204523 80
9228953 80
7155151 79
95422935 79
36579613 78
76936223 78
75651551 78
80807075 78
24790050 78
68515130 77
28565340 77
43637318 77
16512377 77
88356866 76
31005869 76
29284578 76
11 76
94686102 75
57914815 75
41329744 75
17634047 75
14 75
23526617 74
99518901 74
54887450 74
29437828 73
32434603 73
13728681 73
15203753 73
51257731 73
13 73
1890153 72
59594775 72
70130822 72
65002542 72
77457779 72
26375150 72
9776218 71
96592330 71
49037550 71
83009411 71
26600653 71
20476231 71
11953993 70
71699356 70
63707305 69
9543903 69
91660233 69
2017 - Wybory uzupełniające 69
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 68
56445286 68
58030739 68
97907875 68
88997807 68
96995197 67
38089055 67
69854477 67
1 67
45756654 66
26033261 66
82352903 65
39189659 65
91951614 65
12 63
2 63
39996664 62
id 62
27138799 61
55698257 61
87513721 61
9020112 60
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 44
company 39
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 34
privacy 28
contact 25
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 13
2704-zapytanie-ofertowe 12
strona188 8
strona186 8
regulamin organizacyjny urzedu 8
oswiadczenia majatkowe 2016 3
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 6738 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM