rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 2006224
polec strone 382551
Strona główna 252877
Zamówienia publiczne 163587
Nieruchomości 113388
Nabór pracowników 94026
Dotacje na zadania publiczne 86132
Zamówienia publiczne - szczegóły 84399
Uchwały i zarządzenia 38605
Urząd Gminy 36564
Dane Publiczne 32336
Praca Urzędu 29601
Gmina 26181
Rada Gminy Krzyżanowice 26069
Informacje o innych zamówieniach 25420
Druki do pobrania 24813
Uchwały Rady Gminy 24367
Jak szukać 22027
Statystyka strony 21424
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 18930
Zamówienia publiczne - archiwum 17310
Młodzieżowa Rada Gminy 16975
Prawo miejscowe 16563
Oświadczenia majątkowe 15730
Inne ogloszenia i informacje 13614
Jednostki Organizacyjne Gminy 12715
Instrukcja obsługi BIP 12530
Informacje i ogłoszenia 12485
Załatwianie spraw 12254
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 11387
Wójt Gminy 11288
Plany postępowań 11158
Ośrodek Pomocy Społecznej 10987
Budżet gminy 10518
Mapa witryny 10493
Nabór pracowników - Archiwum 10345
Redakcja 10255
Jednostki Pomocnicze 9928
Urząd Stanu Cywilnego 9911
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 9867
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 9859
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 9635
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 9553
Wybory samorządowe 9480
Sekretarz Gminy 9413
Webmaster 8753
Szukaj 8730
Zastrzeżenia 8706
Polityka prywatności 8408
Skarbnik Gminy 8391
Komisje Rady Gminy 8338
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 8213
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 7910
Kierownictwo Urzędu Gminy 7678
Referat Gospodarki Przestrzennej 7647
Referaty urzędu 7540
Dokumenty programowe 7516
Procedury prawne 7347
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 6921
Referat Organizacyjny 6806
Tworków 6735
Sprawozdania i opinie 6718
Linki 6706
Statut gminy 6647
Struktura Urzędu Gminy 6542
Kontakt - dojazd 6517
Referat Budżetu i Finansów 6501
Chałupki 6454
Krzyżanowice 6192
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 6130
Wybory parlamentarne 6106
Rok 2010 6091
strona83 6072
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5973
Opłaty, czynsze i podatki 5862
Samodzielen stanowiska 5860
Majątek Gminy 5803
Zastępca Wójta Gminy 5731
oswiadczenia majatkowe 2013 5617
strona132 5604
Bieńkowice 5590
Nabór pracowników 5568
RODO 5560
strona163 5535
Rok 2012 5508
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 5493
Regulamin pracy Urzędu Gminy 5427
Bolesław 5390
Gminna Biblioteka Publiczna 5376
Przedszkole w Tworkowie 5375
Przedszkole w Bieńkowicach 5333
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 5261
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 5224
Rok 2009 5156
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 5125
strona187 5096
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 5055
strona172 5027
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 5026
Rok 2011 5026
Rok 2013 5012
Rok 2009 5006
Rok 2010 4994
Owsiszcze 4947
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 4911
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4908
Zabełków 4894
Przedszkole w Krzyżanowicach 4875
Roszków 4867
Szkoły Podstawowe 4859
Przedszkole w Chałupkach 4857
Regulamin organizacyjny urzędu 4842
Rok 2008 4799
Uchwały 4784
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 4780
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 4768
Rok 2008 4765
Rok 2013 4742
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 4736
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 4726
Rejestr Działalności Regulowanej 4723
Rok 2005 4699
Rok 2016 4696
Pozostałe jednostki i instytucje 4694
Nowa Wioska 4686
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 4685
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4673
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 4665
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 4647
Rok 2010 4646
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 4645
Przyznanie mieszkania komunalnego 4629
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 4617
Rok 2006 4605
Rok 2007 4582
Statut Urzędu Gminy 4575
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 4551
Rok 2014 4541
Pozostałe opłaty 4517
Przedszkola 4515
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 4499
Rok 2016 4496
Rok 2015 4493
strona128 4486
Komisja Do Spraw Społecznych 4481
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 4469
Rok 2014 4467
Rok 2015 4450
Rok 2017 4445
Zameldowanie na pobyt czasowy 4444
Rudyszwałd 4437
Rozgraniczenie nieruchomości 4434
Sporządzenie aktu urodzenia 4405
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 4404
Rok 2012 4376
Rok 2007 4371
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 4344
Zameldowanie na pobyt stały 4318
Wymeldowanie z pobytu stałego 4304
Rok 2009 4293
Podział nieruchomości 4290
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 4284
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 4261
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 4254
Sporządzenie aktu zgonu 4249
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 4249
Komisja Rewizyjna 4245
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 4240
Straż Miejska 4240
Rok 2011 4240
Rok 2017 4227
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 4158
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 4156
Komisja Do Spraw Gospodarczych 4150
Rok 2019 4097
Wybory prezydenckie 4092
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 4085
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 4067
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 4060
Poświadczenie własnoręczności podpisu 4058
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4056
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 4052
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 4043
Zarządzenia 4038
Rok 2011 4028
Statut 4027
Rok 2006 4023
oswiadczenia majatkowe 2009 4019
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 4014
Oświadczenia majątkowe 2018 4009
Oświadczenia majątkowe 2019 4003
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 3995
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3982
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3981
Oświadczenia majątkowe 2020 3972
Rok 2008 3931
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3908
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3903
Rok 2006 3894
Rok 2005 3883
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 3881
2006 3879
2007 3852
Rok 2019 3851
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3850
2008 3848
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3845
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3830
Statut 3829
2015 3829
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3809
Podatek rolny 3793
Rok 2007 3791
Język migowy 3764
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3746
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3743
oswiadczenia majatkowe 2006 3738
Podatek od Środków transportowych 3738
strona210 3734
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 3714
Plany i programy 3661
Rok 2018 3660
Rok 2005 3650
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 3647
Majątek 2009 3643
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 3636
Regulamin pracy 3625
oswiadczenia majatkowe 2007 3608
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 3587
Regulamin organizacyjny 3571
Rok 2011 3553
Regulamin organizacyjny 3548
Rok 2020 3534
Regulamin pracy 3529
Petycje 3516
oswiadczenie majatkowe 2009 3511
Podatek leśny 3510
2011 3509
Statut 3481
Wyniki kontroli 3454
2014 3442
Statut 3430
2007 3421
Rejestry, ewidencje, archiwa 3420
Majątek 3420
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 3414
Rok 2018 3405
Majątek 3384
oswiadczenie majatkowe 2008 3374
wodociagi 3356
oswiadczenia majatkowe 2002 3323
Referendum ogólnokrajowe 3314
Statut 3304
oswiadczenia majatkowe 2003 3304
Plany i programy 3293
Plany i programy 3286
Statut 3261
Archiwum 3255
Konsultacje 3250
Rok 2020 3242
Majątek 3238
Regulamin pracy 3234
Oświadczenia majątkowe 2021 3227
Regulamin pracy 3215
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 3208
oswiadczenia majatkowe 2005 3201
Regulamin organizacyjny 3187
Sprawozdania roczne 3168
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 3166
2010 3152
2016 3145
Regulamin organizacyjny 3144
Spisy powszechne 3133
Plany i programy 3125
Majątek 3120
oswiadczenia majatkowe 2004 3119
Majątek 3110
Statut 3103
Majątek 3094
Regulamin organizacyjny 3090
Regulamin organizacyjny 3084
Statut 3083
Regulamin organizacyjny 3081
Regulamin pracy 3063
2007 3053
Plany i programy 3050
2004 3050
2015 3038
Majątek 3035
Statut 3024
Regulamin pracy 3022
2002 3019
Regulamin pracy 3009
Plany i programy 3002
2013 2993
2009 2992
Regulamin pracy 2989
strona6 2982
2003 2981
Majątek 2976
Statut 2969
2012 2965
Rok 2006 2956
Rok 2021 2954
Statut 2946
Statut 2945
Plany i programy 2936
2000 2936
Regulamin organizacyjny 2935
Plany i programy 2931
2011 2917
Statut 2910
Statut 2906
2012 2900
Rok 2012 2889
2007 2889
Majątek 2886
2008 2878
Majątek 2873
2017 2870
Statut 2868
2001 2866
Plany i programy 2861
Plany i programy 2857
Aktualności 2852
Regulamin organizacyjny 2832
2006 2831
Majątek 2828
Regulamin pracy 2815
zarzadzenia wojta 2814
Regulamin organizacyjny 2808
2011 2799
Regulamin organizacyjny 2793
Majątek 2793
2010 2789
Rok 2021 2787
Rok 2023 2779
Majątek 2777
Rok 2012 2775
2009 2774
2000 2773
Regulamin pracy 2772
Regulamin pracy 2769
2005 2767
Statut 2754
2008 2736
2005 2710
2002 2709
2006 2707
2004 2706
strona2 2700
strona4 2698
2001 2691
2003 2688
2014 2687
Dostępność 2632
strona6 2629
zamowienia ogl 2629
wybory pe 2009 2628
strona3 2624
2015 2600
2014 2595
strona5 2586
strona5 2584
RODO 2564
Protokoły Sesji Rady Gminy 2554
2014 2552
Deklaracja dostępności 2532
strona6 2529
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2514
strona4 2500
Raport o stanie Gminy 2492
strona2 2484
strona4 2454
2015 2434
strona6 2430
strona5 2424
Oświadczenia majątkowe 2022 2410
2017 2407
Rok 2017 2391
strona3 2390
Budżet 2009 2382
Rok 2022 2373
strona4 2356
2018 2335
Rok 2013 2333
Rok 2022 2330
wybory pe 2306
strona6 2303
strona5 2293
Archiwum 2284
Rok 2013 2282
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2270
Rok 2017 2252
wybory pe 2009 2246
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2244
2016 2219
Rok 2018 2205
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2196
2018 2196
2019 2187
Formy Pomocy 2175
Budżet 2010 2156
Archiwum 2154
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2153
lornuive 2129
kwmqkiphx 2126
Rejestr instytucji kultury 2126
poezja 2123
wybory pe 2122
testowa20 2119
Rok 2017 2119
testowa12 2118
Rok 2023 2117
Rok 2014 2116
qzltzdoa 2115
testowa16 2099
Rok 2014 2095
2018 2090
testowa13 2089
ioezja 2085
testowa19 2082
Rok 2015 2081
testowa15 2071
2016 - Wybory uzupełniające 2069
imdkrmsbky 2064
Poprzednia wersja serwisu 2063
he 2063
vviliblsxtmgry 2061
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 2040
afohnvmwrwt 2038
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2032
testowa17 2026
Rok 2015 2025
testowa11 2019
qvnzanwjcam 2018
uttmpkge 2010
zqphdzsds 2010
ezlxbjfvcejeirpt 2007
ssnuzhyxmwe 2006
nsfmfdsuchyr 2006
Projekt 1999
nhwgkcsbh 1998
vlhsbhuzbxw 1997
testowa14 1990
qqgrpogwhagxlz 1980
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1980
ckiaobcxe 1978
fhuonwdzbjq 1977
xsfwlqjid 1975
zawarcie zwiazku malzenskiego 1970
strona137 1970
koledy 1966
hoezja 1964
mpfubhzq 1960
bqudjqakrbgldp 1956
mislgznfncywin 1953
tcctucan 1953
338e 1951
ecyilymexlm 1949
prawo mne publiczne 1948
ybmwibxpm 1939
2463 1939
Przeciwdziałanie przemocy 1939
cgbhlhruegnn 1937
sszsbqjqgbanir 1936
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1935
rei-kinemat 1935
etta 1934
wvbjhwaap 1933
jihmhkehumurg 1927
ba8153407191791390c3eb19fe7 1927
iusmxnhkhwyp 1927
jzvufkimhavt 1920
jak a 1920
stdona6 1918
yagutgczdsfvgn 1916
RODO 1916
otshoqdoftduy 1915
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1913
mapa yitryny 1913
indux 1913
nej w Bch 1913
ftkpapaxsjoscji 1912
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1909
09b 1909
9c5ur8fee8ak714na23a 1909
strona58 1908
fxrpizhudwbi 1907
pwlzmirkpn 1907
cpvripoypjrz 1906
azpdxzidvo 1904
chwazqlmhqillexc 1904
pvcqswvju 1903
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1898
xlwmxxhzazp 1898
xctxkltk 1897
bppqrdbj 1896
ihjcnrvzvios 1896
x 1896
ikzgxvwvyysjt 1894
stviihbzqe 1894
strona130 1890
2017 - Wybory uzupełniające 1890
hcywe 1889
wozfzddwodpythwy 1888
strona56 1888
issvigyqhgv 1887
hzehkflqsaoxanhe 1885
bdnmgrrcqdtypfv 1885
itqfuaifdn 1883
3 1882
juqfohypzarkxif 1881
ptvjuxxtzi 1879
8f7150 1879
zags 1878
efkfafmi 1875
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1873
prawo miej 1871
llmglluxcn 1871
ormctuldung 1870
eavtldcmx 1870
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1868
mapa es-etInstituts 1868
lffnpkuivczx 1866
inder 1866
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1865
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1864
nrtpofwecofxhyn 1864
8fa97507 1864
gykmrtqgs 1862
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1861
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1860
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1860
bmspgshmlmz 1859
4484-Krajobraz-Zimowy 1859
2019 1859
putxisgqip 1856
cumifggvofwpfny 1853
rada gminy krzyzanowice 1852
menu 1851
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1849
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1848
oa-marzen 1848
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1845
kallcfhtrmdstm 1845
umedhyzczbu 1844
krckmwdfjetgzpk 1844
c8t8cacb8d2a6 1840
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 1838
cnbyapxniiwi 1831
denvtynazzduifzt 1830
strny-www 1827
hoyaekjo 1826
qhwcqdyr 1825
rudyszwalh solectwo 1823
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1822
370p8d 1821
ujaabgomwr 1821
strzezenia 1820
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1818
ocwimjto 1818
lhswtgutypmcsssv 1817
dapubliczne 1816
elhwpmpbxhq 1811
oswiadczenia majatkowe 2008 1810
informBeratung 1810
Pomoc Społeczna 1810
djdymkljcaq 1808
12-rodinca 1808
hmarsacvud 1808
Spenden fuer Pakistan 1806
fhqkmvoisafz 1805
zaktrzezenia 1805
page427 1804
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 1804
hceaa5b2cb118e5 1803
main 1802
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1800
eqlzofxae 1800
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1798
urznA-la-Une 1797
haqlrxzoq 1793
xxiintrt 1793
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1793
rfcakvnjwuy 1792
jpsrpbzljoydbyc 1791
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1790
10907813b97e249163587e6246612e21 1789
fpjnwtcqatwpxbe 1788
qwkotdlfyim 1786
pickmeup online 1785
przedszkole w nedzy 1783
speyside-malt-scotch-whisky 1782
7892 1782
izrskekkzo 1780
lriyayxjdc 1779
avrmxtlkosz 1777
redakcDa 1777
Ośwaidczenia majątkowe 2023 1777
xkmsbchpjioj 1776
Rok 2018 1775
jjywzgmsduceulka 1773
Świadczenia rodzinne 1772
8 gminy krzyzanowice 1771
tykalsliony 1768
qlencjnclmof 1768
Rok 2018 1765
propositions-0 1764
rubjajoczfzee 1763
analiza wskaznikow 1762
kkacuptqtbfxhbg 1760
rwrsqackx 1759
solectwo gorki slaskie 1755
phcxgjdj 1754
Rok 2019 1754
6ler265rde9a4fi3ab 1753
oajatkowego 1753
vksjwlicisgn 1753
iqkwfkmdvquggtn 1751
enmjudnjvq 1750
rMdakcjh 1748
julyiracy urzedu 1748
ronde 1748
ulmuqccmeq 1748
strona105 1747
statut biblioteka publiczna 1746
Świadczenie wychowawcze (500+) 1746
cata szukac 1744
oswiadczenia majatkowe 2012 1744
wawsgrony 1742
239-hereinspaziert-pampa-live 1742
rclhdzrhinxupdna 1741
etito-a13 1739
hutguwllbmc 1738
ewwSkr y und Strategien 1737
Karta dużej rodziny 1736
wcipezrse 1735
nieruchomosci 1734
qqvhfewkutselzwj 1733
ivefktqw 1731
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1730
Fundusz alimentacyjny 1730
Zasiłek dla opiekuna 1729
Konsultacje - 2017 1729
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1728
nabor pracownikow 1727
DrivewayTestimona4 1727
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 1727
2nf raje20l5b 1726
etzszgtvvkvjlhme 1724
lkyaxvupapetes 1723
Rejestr petycji 1723
xowdagcwytya 1722
kfduotspgd 1721
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1720
riwoysmiu 1720
dqwguyihhr 1719
1719
rujestr zmian 1718
iuvxoybwlml 1718
fqubkvkm 1718
azsrbnxxyzejsj 1716
vwzylaqzteip 1716
mkqwgqpqlrbob 1714
iejestr zmian 1713
option 1713
mweeddplaty czynsze i podatki 1708
plany i programy wodociagi 1708
sprawodania 1707
ihewnrhwstsj 1706
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1703
ajpuafudt 1703
rada gminy krzanowice 1702
2019 1702
odlacmjmiyg 1701
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 1701
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1701
tag 1699
plany 5 1699
tydkgogrnspsycgi 1696
regolamin pracy wodociagi 1696
oswiadczenia majatkowe 1694
06aa6eb1b53v58b37 1687
hnxplxeal 1687
oswiadczenia majatkowe 2010 1687
skwarcmisdhlinmz 1686
uploadtest 1686
adjhzqwq 1684
mzqgcbmtlfbikyih 1682
xutkrrghzjwvshur 1681
ghuycbucjc 1676
poezage dans la lune 1675
gbafrtwryelqr 1675
uexektam 1674
kierownictwo urzedu gminy 1673
Zasiłek pielęgnacyjny 1669
miny krzyzanowice 1668
ztvtglopfx 1668
Świadczenie rodzicielskie 1668
strona100 1667
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1664
prxvnrgywadbln 1664
xfkldiclefhzwh 1663
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1663
exnzzosebntm 1662
woirrmcdboru 1660
yzygkxykrr 1659
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1658
galleria 1657
ospmoimmknabdq 1657
efpyazcvbklnerzu 1653
gtbpanelrhvycchh 1652
strona103 1652
ocakxgjn 1650
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1644
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1641
rejestrzmian 1641
bnnquxjibpcwukz 1641
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1640
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1638
pdilznigk 1638
fyugzcqgpgeaqbz 1638
cptejmmrvc 1638
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1635
komisje rady gminy 1631
yogdhmksdwvcaoo 1631
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1628
urridbgujcc 1628
strona107 1626
aegszmfcsoe 1624
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1623
test 1623
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1622
phyumdank 1622
uccockhoz 1621
czaqhkkovcqkkp 1620
nqcujyks 1620
yjttbhwdruk 1619
jvqmonvhaoxeknoc 1615
bdlilkwwph 1615
nubzozqpu 1614
ilkkyajsck 1613
strona118 1611
rcicjzsasci 1609
Rok 2019 1609
jqbvuditir 1608
mqzvteuocfyfdwno 1606
fotkkwpec 1606
grufekuoicnf 1606
khjxrsrjwu 1604
loswptyhxnufqhz 1603
uprwljwm 1602
fhiaxkjvhbxn 1601
jednostki orgOigacyjne gminy 1600
Plany i programy 1600
ukgimcnmfgkl 1599
Rok 2020 1598
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1597
album 1597
fck about 1597
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 1596
strona120 1595
kqajnmafgefuwhn 1593
Regulamin organizacyjny 1593
ihzthzhkdodyit 1592
Dobry start 1592
epzpsxoivkn 1591
aciwsxjqvtkp 1590
strona99 1584
strona102 1581
icqwjghhs 1579
bfxbmbiqxecw 1578
Regulamin organizacyjny 1576
lkcafbmwh 1574
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 1573
jak to zalatwic 1571
lyduprsbypuxiu 1570
ldryuknnvnmwi 1570
strona98 1570
strona113 1569
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1567
vuqklgkylow 1567
strona111 1564
2021 1564
ipkmaxrozmtyclu 1559
c929f2210333206f417e3862f431776d 1559
uqknihdmhlqssv 1557
strona114 1557
Regulamin organizacyjny 1557
strona127 1555
strona88 1555
strona2 1555
Plany i programy 1555
aktualnosci szczegoly 1554
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 1549
wgzembdvoelqvett 1545
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1545
Regulamin pracy 1545
Regulamin pracy 1545
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1543
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1543
Plany i programy 1541
strona85 1539
strona119 1538
strona84 1538
strona97 1538
inne i informacje 1537
ujqjktjdcvnh 1536
Majątek 1535
strona122 1533
vnsqemow 1532
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1530
yoridmctxlcn 1526
strona117 1525
postacie historyczne 1521
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 1519
Statut 1519
strona104 1517
xcadfhyhtcizfgwa 1513
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 1513
strona112 1512
strona110 1512
ojfrcimxgohx 1511
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 1510
je-media-player 1510
strona116 1510
tv 1510
strona109 1507
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 1506
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 1506
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 1505
Regulamin pracy 1505
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 1504
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 1502
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 1501
Konsultacje - 2019 1501
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 1500
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 1496
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 1495
strona78 1494
Sprawozdania roczne 1494
strona123 1493
strona106 1493
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 1490
strona130 1486
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 1485
strona1 1485
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1483
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 1481
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 1481
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 1479
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 1479
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 1478
strona124 1478
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 1475
Rok 2019 1475
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 1472
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 1471
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 1470
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 1469
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 1469
strona89 1466
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 1464
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 1463
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 1462
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 1460
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 1459
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 1459
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 1457
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 1456
strona126 1454
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 1452
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 1452
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 1448
strona125 1448
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 1447
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 1447
herb 1446
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 1445
531db99cb00833bcd414459069dc7387 1445
strona87 1444
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 1444
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 1443
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 1442
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 1441
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 1441
2020 1440
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 1439
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 1439
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 1437
strona115 1432
strona121 1432
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 1431
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 1430
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 1430
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 1429
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 1428
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 1426
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 1423
informacje ogolne 1423
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 1422
strona86 1422
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 1420
strona90 1420
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 1418
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 1417
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 1414
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 1414
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 1412
Rok 2021 1411
strona108 1410
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 1408
a4380923dd651c195b1631af7c829187 1407
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 1406
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 1406
strona81 1406
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 1403
b59442085644532ef03417a3e5a76437 1402
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 1398
2020 1392
strona101 1390
721e049e9903c3a740c4902878c99923 1387
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 1376
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 1374
gsd 1365
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 1365
2022 1365
b2330fc4531de135266de49078c270dd 1363
strona1 1359
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 1359
aktualnosci 1358
strona173 1354
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 1353
55312eec654a75a08dc83de96adde735 1352
zameldowanie czasowe 1352
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 1348
wirtualne panoramy 1340
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 1336
historia 1336
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 1329
96204523 1329
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 1324
94127667 1321
kalendarz imprez 1317
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 1313
wybory prezydenckie 1310
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 1305
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 1305
010e406df2463597c58286a93f8b3160 1301
privacy 1301
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 1298
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 1298
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 1297
29437828 1295
13 1295
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 1292
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 1290
96995197 1289
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 1287
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 1282
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 1279
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 1279
dokumenty programowe 1278
nabor pracownikow 2 1277
baza noclegowa 1276
sekap 1275
11953993 1275
18341305 1274
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 1272
e kartka 1272
Spis rolny 2020 1269
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 1268
mlodziezowa rada gminy 1267
Wybory Prezydenckie - 2020 1266
urzad gminy 1265
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 1264
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 1264
Rok 2020 1263
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 1262
7155151 1261
akty urodzenia 1260
zawarcie zwiazku malzenskiego 1259
39996664 1259
gminy partnerskie 1258
pomieszczenia urzedu 1256
zabytki 1254
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 1253
16512377 1252
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 1250
1 1250
opieka medyczna 1248
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 1247
tapety 1247
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 1245
rady soleckie 1245
publikacje o gminie 1244
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 1243
skreslenie z ewidencji 1242
Sprawozdania roczne 1241
kamera internetowa 1238
do dane osobowe 1238
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 1235
dfd786998e082758be12670d856df755 1233
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 1233
strona132 1233
przyroda 1231
32434603 1231
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 1229
solectwa gminy 1229
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 1227
1890153 1226
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 1225
Rok 2020 1225
do utrata 1224
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 1223
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 1220
usage 201506 1220
70130822 1220
54887450 1220
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 1219
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 1219
675be3930765f553975c0b140bbf0863 1217
plan zagospodarowania 1217
id 1215
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 1214
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 1211
15203753 1211
11 1211
sciezka turystyczna 1210
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 1209
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 1208
624ec1c881656ee6418604df2928494b 1207
Bohumin 1207
Konsultacje - 2018 1207
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 1206
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 1205
galeria 1205
83009411 1205
9228953 1205
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 1202
wymeldowanie czasowego 1202
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 1201
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 1200
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 1200
84f2798f05d595273de40e3046329309 1199
57914815 1199
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 1198
96592330 1197
struktura urzedu gminy 1196
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 1195
33864833 1195
97907875 1195
do zniszczenie 1194
do waznosc 1194
nadanie numeru porzadkowego 1194
12 1194
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 1193
56783039 1193
91660233 1192
ksiega gosci 1190
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 1189
75651551 1188
53492196 1188
77457779 1188
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 1187
310614fca8fb8e5491295336298c340f 1187
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 1186
wymeldowanie stale 1186
wojt gminy 1185
41329744 1185
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 1184
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 1184
59594775 1184
komunikacja 1183
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 1182
oferty inwestycyjne 1182
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 1181
nabycie lokalu 1181
88356866 1181
37857430 1181
60203258 1179
31005869 1179
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 1176
63707305 1176
28565340 1176
55698257 1176
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 1175
41804125 1172
akty zgonu 1171
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 1171
76936223 1171
91951614 1171
baza firm 1170
podatki czynsze oplaty 1170
srodki pozyskane 1170
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 1169
kierownictwo urzedu 1169
49037550 1169
30781401 1169
58030739 1168
97921034 1168
inne jednostki gminy 1167
26600653 1167
69854477 1167
17634047 1167
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 1166
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 1165
nabycie nieruchomosci z negatywnym 1163
Rok 2022 1162
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 1161
jednostki oswiatowe 1161
IFrameManager 1161
31505775 1160
94686102 1159
2 1158
rozgraniczenie nieruchomosci 1157
87513721 1157
9543903 1157
50423822 1157
outputhtml 1156
Konsultacje - 2020 1156
27138799 1155
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 1154
wydanie zezwolenia na reklamy 1153
39189659 1153
38089055 1153
20476231 1153
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 1152
29284578 1152
14 1152
9020112 1151
nabycie gruntu dzierzawa najem 1150
54622189 1149
nabycie lokalu 1148
61848725 1147
krzyzanowickie gminne wiesci 1146
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 1146
75704222 1145
23526617 1144
wydanie zaswiadczenia obywatela 1143
77717904 1142
zespoly artystyczne 1141
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 1141
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 1141
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 1141
rada gminy 1138
ogloszenia urzedowe szczegoly 1138
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 1138
82352903 1138
9776218 1135
guestbook 1135
wspolne przedsiewziecia 1134
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 1134
79768593 1134
company 1134
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 1133
68515130 1133
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 1132
parafie koscioly kaplice 1130
do pierwszy 1130
przyznanie mieszkania komunalnego 1130
26375150 1130
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 1129
naboor pracownikow 1129
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 1128
43637318 1128
88997807 1128
nagrania sesji kadencja 2018 2023 1128
lokalne okienko przedsiebiorczosci 1126
urzedy i instytucje 1124
65043455 1124
trasy rowerowe 1123
45756654 1123
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 1120
13728681 1120
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 1119
36579613 1117
skladowisko odpadow komunalnych 1116
zameldowanie na pobyt staly 1116
56445286 1116
strona188 1115
whatsnew 1114
zmiana wpisu ewidencji 1113
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 1113
64702354 1113
2021 1113
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 1110
80807075 1109
wydanie zezwolenia na wycinke 1108
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 1108
65002542 1107
9219adc5c42107c4911e249155320648 1106
95422935 1104
24790050 1104
obszar przygraniczny 1103
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 1103
podzial nieruchomosci 1103
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 1102
strona186 1102
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 1101
26033261 1100
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 1098
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 1097
2704-zapytanie-ofertowe 1096
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 1095
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 1094
Inne dokumenty 1094
51257731 1093
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 1092
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 1092
99518901 1090
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 1089
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 1089
przyznanie dodatku mieszkaniowego 1088
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 1086
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 1086
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 1085
oswiadczenia majatkowe 2015 1085
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 1083
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 1083
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 1082
stowarzyszenia i organizacje 1081
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 1080
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1079
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 1078
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 1077
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 1077
71699356 1077
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 1076
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 1075
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 1074
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 1073
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 1071
ogolnodostepne obiekty sportowe 1070
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 1069
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 1069
contact 1069
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 1068
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 1066
6547884cea64550284728eb26b0947ef 1066
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 1065
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 1064
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 1064
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 1062
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 1060
258e130476290221f597c56d351224b6 1058
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 1057
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 1056
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 1054
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 1053
start 1053
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 1051
79f69230354b71206fb723c571cce58b 1051
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 1050
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 1049
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 1048
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 1047
Rok 2024 1047
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 1046
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 1043
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 1043
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 1042
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 1039
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 1038
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 1036
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 1035
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 1033
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 1032
e68879a4839773d105f0689875dace83 1030
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 1028
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 1027
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 1026
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 1026
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 1025
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 1024
Raporty jednostek 1022
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 1021
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 1020
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 1020
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 1019
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 1014
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 1013
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 1013
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 1012
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 1012
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 1009
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 1009
2023 1009
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 1007
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 1006
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 1005
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 1005
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 1003
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 1003
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 1003
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 1003
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 1003
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 1001
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 1000
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 1000
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 998
Rok 2021 997
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 994
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 993
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 992
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 991
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 989
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 985
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 985
1-aktualnosci 982
Rok 2021 978
sesje20182023 965
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 964
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 959
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 957
oswiadczenia majatkowe 2016 953
regulamin organizacyjny urzedu 947
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 940
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 938
strona209 928
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 921
dev 918
strona231 901
Wybory Prezydenckie - 2015 896
strona220 894
strona7 891
2024 874
sesje kadencji 2018 2023 854
Rok 2023 852
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 844
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 844
Konsultacje - 2021 841
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 840
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 838
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 837
Konsultacje - 2022 836
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 835
2022 835
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 827
inquiry 826
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 825
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 822
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 815
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 815
b18e8fb514012229891cf024b6436526 815
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 810
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 810
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 810
5878531649e31dd68c52529e00059976 807
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 804
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 804
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 803
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 803
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 803
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 802
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 797
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 796
dp konsultacje 796
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 795
2023 793
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 791
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 788
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 786
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 784
076ccd93ad68be51f23707988e934906 781
Rok 2022 780
138aab288c363726990120413c62acee 779
Rok 2022 778
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 777
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 777
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 776
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 774
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 773
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 772
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 771
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 767
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 765
4be49c79f233b4f4070794825c323733 759
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 755
outline 754
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 747
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 745
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 745
42dab56861d81108ee356d037190c315 737
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 736
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 735
strona128 732
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 727
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 725
strona6 705
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 703
Rok 2024 700
Dane przestrzenne 699
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 697
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 695
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 694
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 694
77143919d1234297079f075357988f3b 694
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 694
662a2e96162905620397b19c9d249781 694
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 691
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 689
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 689
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 688
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 688
be3b0b544433b768685e3436621590ff 687
login 687
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 686
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 686
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 686
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 686
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 686
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 685
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 684
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 683
298f587406c914fad5373bb689300433 683
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 683
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 681
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 681
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 681
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 680
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 680
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 679
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 679
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 679
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 679
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 678
36165c62f7b7df72863d470d73302627 677
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 676
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 676
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 675
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 671
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 671
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 670
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 670
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 669
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 669
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 669
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 668
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 667
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 667
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 666
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 666
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 665
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 665
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 665
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 665
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 664
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 664
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 664
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 664
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 663
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 663
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 663
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 663
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 662
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 662
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 662
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 662
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 661
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 660
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 659
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 659
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 658
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 658
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 658
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 657
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 657
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 657
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 657
Oświadczenia majątkowe 2024 657
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 656
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 656
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 655
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 655
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 655
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 655
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 655
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 655
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 654
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 654
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 654
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 653
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 653
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 652
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 652
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 651
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 650
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 649
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 649
strona5 649
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 648
0613239e122094abb4ef998c01d16958 648
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 647
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 647
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 647
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 646
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 646
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 644
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 643
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 642
370p8d 642
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 639
a753a43564c29148df3150afb4475440 630
Rok 2023 628
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 621
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 619
2023 616
Konsultacje - 2023 608
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 603
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 603
budzet gminy 574
protocol 556
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 546
h authenticate 544
zamowienia szczeg 534
fck dtd test 529
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 520
sitemap 510
Rok 2023 508
about 505
borrowxx 499
rssmap 493
ckfinder 492
setp1 489
iframe 487
Wybory ławników 485
uchwaly rady giminy 2020 480
2024 475
strona7 471
strona16 469
login index 460
file-manager 449
readonly 441
testowa10 441
strona1 441
strona1 437
strona1 434
strona1 420
strona1 417
strona8 411
strona1 406
strona1 404
strona1 400
strona17 390
strona1 389
strona12 387
Rok 2024 386
elfinder 376
testowa18 372
strona15 370
testowa9 368
strona9 362
strona2 357
strona22 357
strona8 356
strona11 356
strona1 356
admin 356
strona21 354
testowa2 354
strona14 354
strona13 354
strona28 354
strona1 352
strona10 352
testowa3 351
testowa7 349
testowa6 347
testowa8 345
strona1 345
testowa5 343
testowa1 342
testowa4 340
strona1 337
guestimage 309
dokumenty programowe 306
dokument5a8y programowe 306
dokumenty prog5a8ramowe 306
dokumenty14d8 programowe 305
dokument2000y programowe 298
Parlament Europejski 2024 298
list 295
home 289
logon 280
webconsole 271
webcam 268
e4npjde2 267
captcha 266
sapmc 263
qm4h9t0e 263
copyright 262
NonExistent 259
tmcm about 259
Konsultacje - 2024 258
SeleniumLog 257
SysMgr 256
LocalIndex 253
release-notes 252
am about 252
GeneralChassisConfig 251
6r6iut18 249
vti inf 249
wwwboard 246
ElxWyoQO ZcX 244
WebAdmin 242
historyFrame 240
preview 238
idxasp 237
Zgromadzenia 235
szczegoly 232
Rok 2024 232
Rok 2024 215
328-rewitalizacja-budynku-dawnej-wozowni-przy-ruinach-zamku-w-tworkowie 208
2024 207
content 160
gzoksit 155
tmindex 155
setup 155
FioriLaunchpad 152
license 151
sekretarz 147
custom 143
outside 142
default 141
android 140
elfinder-cke 140
groovyconsole 136
Nagrania z sesji - kadencja 2024 - 2029 136
userimage 135
examples 131
Protokoły z sesji - kadencja 2024 - 2029 131
prawo miejscow zarzadzenia 2023 128
8e930496927757aac0dbd2438cb3f4f6 122
376d41c34fac1e911e7e197b6a28270e 115
0234c510bc6d908b28c70ff313743079 111
f5e647292cc4e1064968ca62bebe7e47 111
rss 109
01894d6f048493d2cacde3c579c315a3 109
1216a1bca4361c39d1d77965c5d95ee3 109
299dc35e747eb77177d9cea10a802da2 109
f720ec3e5486f090fd382b68e230b435 107
d5e2c0adad503c91f91df240d0cd4e49 105
1514f187930072575629709336826443 102
157792e4abb490f99dbd738483e0d2d4 101
d3630410c51e60941a9001a46871070e 101
wiadomosci 100
502e4a16930e414107ee22b6198c578f 99
8e065119c74efe3a47aec8796964cf8b 99
f0b1d5879866f2c2eba77f39993d1184 99
7171e95248ff768e1ebee3edde01ea7a 99
1597d21403f63da1bb0539592597a525 98
154ff8944e6eac05d0675c95b5b8889d 98
4b7f871c66be5ac7630c27bb5e21fe7f 98
829807aa78485041f87d209b458fcdf3 97
c59bb6bab3096620efe78bdeb031f027 97
130214d369d555e15e6b1621771809ad 97
077fd57e57aab32087b0466fe6ebcca8 97
070dbb6024b5ef93784428afc71f2146 97
01259a0cb2431834302abe2df60a1327 97
Interpelacje i zapytania - kadencja 2024 - 2029 97
b58ac8403eb9cf17fae1dcd16df71fde 96
709491516820c9f43b1249622a98a2fa 96
20bcff97cc5fb24cbe58ebb037401bd9 96
a1d438de7c606094c7a374b8da4418ad 96
3783f31a590c99846281c4534e05bc6b 96
1e14bfe2714193e7af5abc64ecbd6b46 96
239786e7cc274460b889c47f6dcdc2f3 96
d880067f879409df09ac50ba315707aa 96
6e187996e9cc9d93c5f4452695768290 96
740c6faec4dc6f885b63c458995f6332 96
71dd9b48ff8928e726d4d21a5af243f3 95
553c3741e8d893fe9789a3eb8a162821 95
73c83a253e66cb5877f2d7f8beeba07f 95
154f596a0e4aec4cf23ee4b76ae3d34a 95
4a11654ad1e1e48352252859ff3032a0 95
658953f1f681915f543a40eef9acb562 95
08d562c1eedd30b15b51e35d8486d14c 95
0561bc7ecba98e39ca7994f93311ba23 95
234dd9e577ac5892481bc60663ffa405 95
021e1ea77bd91aaa0fc4d01a943a654e 95
100d5d9191f185eeb98d6e291756954a 95
60a70bb05b08d6cd95deb3bdb750dce8 94
16a5cdae362b8d27a1d8f8c7b78b4330 94
25d0a45ccd9e33b6b1ef8760801b6841 94
6828f61cee49c7a4da0f9c1d3e03b857 94
340f2a36d43c3b00e592cf08cef006f1 94
97df5fa177f4f8e4361304cf5dcacbf5 94
00003e3b9e5336685200ae85d21b4f5e 94
5a5fa2512d295bc18b5d557fb34a0888 94
b219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1 94
d2cb583f4b5bdc51b965ae555ee6bca5 94
ac73001b1d44f4925449ce09d9f5d5ca 94
44ac09ac6a149136a4102ee4b4103ae6 94
10eb6500bd1e4a3704818012a1593cc3 94
421b0ea70ab7fd681ae63a8f12695199 94
86b20716fbd5b253d27cec43127089bc 94
a18630ab1c3b9f14454cf70dc7114834 94
7b3564b05f78b6739d06a2ea3187f5ca 93
f87522788a2be2d171666752f97ddebb 93
9c8661befae6dbcd08304dbf4dcaf0db 93
03c6b06952c750899bb03d998e631860 93
3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb 93
6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 93
05128e44e27c36bdba71221bfccf735d 93
b458201027eb55a7a6dcb41b0af61993 93
b26be92d375bc16823077bd874693e9c 93
b5a4fecffcf98386694f96c74b302131 93
161fd33f67dbfd29138ce3f165d5e5dd 93
6dcb94fb55921f2416219b454651bffc 93
40f4da34bbe180214c23b9e55da4f772 93
18085327b86002fc604c323b9a07f997 93
d347df3d73566108aa6d1b5d37b59703 93
0f34132b15dd02f282a11ea1e322a96d 93
55acf8539596d25624059980986aaa78 93
99f16d388736f651ac198bf317974481 93
4e0db76ef57112b337ab492a727a6069 93
c6a024f688cd57cf6fd4495dbc50e353 93
0b7acbba52fb92b2e9c818f7f56bac99 93
15a50c8ba6a0002a2fa7e5d8c0a40bd9 93
4efa8b668ee1198289bb15965d9705b6 93
10976997a55826d2efd10358e23511de 93
2719d3088a5fe4ee5163a6486db4e179 93
1e9491470749d5b0e361ce4f0b24d037 93
0c215f194276000be6a6df6528067151 93
ba3e9b6a519cfddc560b5d53210df1bd 93
1cdf14d1e3699d61d237cf76ce1c2dca 93
3b13b1eb44b05f57735764786fab9c2c 93
c8713899f5d7bf79084d5550b0461b65 93
a48de938587144be6be3b95682b5b948 93
a64bd53139f71961c5c31a9af03d775e 92
716e1b8c6cd17b771da77391355749f3 92
74db120f0a8e5646ef5a30154e9f6deb 92
7a430339c10c642c4b2251756fd1b484 92
c91e3483cf4f90057d02aa492d2b25b1 92
ba4849411c8bbdd386150e5e32204198 92
8c12cbc89eb07068855968f976662a18 92
001ab2fa029c064a45e41f8b2644a292 92
3d127bfaea921dcdb38685db1cf60c42 92
57827ddd068a17ad6dfc6690962241e5 92
0e900ad84f63618452210ab8baae0218 92
243facb29564e7b448834a7c9d901201 92
9fa8671d6d5f2796100bbd67eca81450 92
0a6fbee9b5f6092233b7921f39554a33 92
86ef0ad0a49f303beba23d4e796fc50b 92
2b296ab4f2db709cc20056f93c4b04ee 92
4df5bde009073d3ef60da64d736724d6 92
7f96b48eff9b7a8f8ebe955363b7b260 92
cc26f87f3f9f7c0fbf2d36ad880a9a4e 92
b16e8712b35e498857df08af3944b127 92
70876df606415b050df59005c3cff238 92
26639a69fd612eeaf1f8a17cc9d1ca6f 92
39b8f721582654655a6999aabe905204 92
3bff829dde3583558708865f6de7be37 92
16c244e39517c1e577a0b778cb1ce568 92
c77409b2f7dabc444a533b98d9381690 92
397d6b4c83c91021fe928a8c4220386b 92
234833147b97bb6aed53a8f4f1c7a7d8 92
99701e768d9a09b314e43a1d9e3e9dfa 92
8383f931b0cefcc631f070480ef340e1 91
8dbdbf0cedc89e9a82967a7d983c11ca 91
88e1ce84f9feef5a08d0df0334c53468 91
d6bcb486f72ae7b5dc68b5b7df7ec887 91
e96ed478dab8595a7dbda4cbcbee168f 91
d296c101daa88a51f6ca8cfc1ac79b50 91
e3796ae838835da0b6f6ea37bcf8bcb7 91
6c9882bbac1c7093bd25041881277658 91
077e29b11be80ab57e1a2ecabb7da330 91
539fd53b59e3bb12d203f45a912eeaf2 91
9b04d152845ec0a378394003c96da594 91
cb9c528565c30d49b548831022bc9b32 91
7009013ce4f4fe6dee54211571cc3198 91
95688ba636a4720a85b3634acfec8cdd 91
eef6f4457ee96f8bae1893f5b234d238 91
71c1806ca28b555c76650f52bb0d2810 91
1ec12035e5b91874abca57cefbd59200 91
d18b09180684862f5665e1932fdb54fb 91
93fc5aed8c051ce4538e052cfe9f8692 91
2fdf132bc31b24922316fa3a6ec7c196 91
ca07544bf48826672810e8afd6575408 91
042551811c82ef07fbe3289501b5ab28 91
048e2f1447691907b18b2a37e7ed2322 91
4f20f7f5d2e7a1b640ebc8244428558c 91
f7bdb0e100275600f9e183e25d81822d 91
15ae3b9d6286f1b2a489ea4f3f4abaed 91
926c11cc055de9b8d697b6a587d40c4d 91
24f2f931f12a4d9149876a5bef93e96a 91
3569df159ec477451530c4455b2a9e86 91
766e428d1e232bbdd58664b41346196c 91
3a1dd98341fafc1dfe9bcf36360e6b84 91
00650747d878eecae4d468a880de38b2 91
d9b64cee05c46d31b10b9869a3198a6d 91
5f15805708a114ef82febede1e7419ac 91
0b7e4125b448b25fe94fded970aa057e 91
1df146af0948a68b1342ce39907668fe 91
19781cfbcf60d73cb688a6c6ca5e55ff 91
1dd5a4016c624ef51f0542d4ae60e281 91
405075699f065e43581f27d67bb68478 91
8d749ea54f6657b0396c204d3148da60 91
251c5ffd6b62cc21c446c963c76cf214 91
0b32f1a9efe5edf3dd2f38b0c0052bfe 91
0d7363894acdee742caf7fe4e97c4d49 91
426f990b332ef8193a61cc90516c1245 91
0d352b4d3a317e3eae221199fdb49651 91
f8f5161cf94df05793592f5fab95138b 91
6b5ce5a5aa1b506c66ece16c4cd9138d 91
b4edda67f0f57e218a8e766927e3e5c5 91
10c72a9d42dd07a028ee910f7854da5d 91
27b587bbe83aecf9a98c8fe6ab48cacc 91
494c08f7a144d3cc4cfa661ed1244039 91
3dde11a7673e90ad96fafd0b3b27a477 90
eefc7bfe8fd6e2c8c01aa6ca7b1aab1a 90
705f2172834666788607efbfca35afb3 90
52b738b303d90a884137546353e09ebb 90
38db3aed920cf82ab059bfccbd02be6a 90
451ee190d0efc1f77c8bcc7238979ac1 90
ecfb953d9d17e80aa226d13ff9dd04a8 90
87a1ce4101713d067ef68c3dba223ab3 90
a729d76292a6a72fc99598bbc1e33ae6 90
774412967f19ea61d448977ad9749078 90
b6846b0186a035fcc76b1b1d26fd42fa 90
08ad21c6f9da6bdf51ae0b971f43d96d 90
5edc4f7dce28c711afc6265b4f99bf57 90
86c51678350f656dcc7f490a43946ee5 90
0b7e926154c1274e8b602ff0d7c133d7 90
6b5617315c9ac918215fc7514bef514b 90
4738aad4137d4c3d49b67e8d4e2db4c5 90
3f59bced6cb38237762e1d2b8cd4e086 90
1bd413de70f32142f4a33a94134c5690 90
6e0cf80a83327822a972bcde3c1d9740 90
8eec1a372e8a99076315db9ea4d24b2c 90
ca751e6ab38280edada823df9cb45a93 90
657e31ff3231b847d7604f6647a2dfc9 90
fd11043c50c15f9e700a52b3f00136f8 90
848c4965359e617d5e16c924b4a85fd9 90
b71155d90aef3bc38cb92db5a9afe4ce 90
a58616464d14208b2677a084f5d7456f 90
0589dd536fd043ff3865f8223fef3030 90
de872154ffbf91a5dcc0e539dd2d5106 90
1b141c19b8516ff9a26065d66ecd7146 90
4bd6a600d4cb755c07712c599a95da2b 90
05425f51eaeab268c26a5d42f2ccedaf 90
46e2516e4be5d286ca371505494592b4 90
25b30eed5ea113ce7f09e62d2db55577 90
88fee0421317424e4469f33a48f50cb0 90
4a1590df1d5968d41b855005bb8b67bf 90
063e26c670d07bb7c4d30e6fc69fe056 90
2bd2e3373dce441c6c3bfadd1daa953e 90
56c82ccd658e09e829f16bb99457bcbc 90
327708dd10d68b1361ad3addbaca01f2 90
e9470886ecab9743fb7ea59420c245d2 90
c061abe12b79ffb077e88ecf5e4bcf01 90
b55796d2dc2cb0c9aff4cf90d42f5887 90
7486cef2522ee03547cfb970a404a874 90
4f1f29888cabf5d45f866fe457737a23 90
4ecb679fd35dcfd0f0894c399590be1a 90
e3a54649aeec04cf1c13907bc6c5c8aa 89
b81132591828d622fc335860bffec150 89
12e086066892a311b752673a28583d3f 89
274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4 89
45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d 89
b98249b38337c5088bbc660d8f872d6a 89
0f49c89d1e7298bb9930789c8ed59d48 89
621bf66ddb7c962aa0d22ac97d69b793 89
555d6702c950ecb729a966504af0a635 89
f675d8aec99e98b4e62c6aae5fb12fb6 89
6275d7071d005260ab9d0766d6df1145 89
b15c09f68d56c3bd35de82aefd6702bd 89
1e65040d77567934e4ffed55c656a3cc 89
d0379e4d73faa565d3e7f22b307c80f7 89
1977ab8c9f9473d8594671be4ddf9e7f 89
417fbbf2e9d5a28a855a11894b2e795a 89
02052c0f4599c2aa6bead905338f1214 89
b645e524a1512ce68947d3b9c948aa46 89
4e477793df9bdde030226dcd3a262a4a 89
916d3891a243c10fede49f9c276f1a20 89
3953630da28e5181cffca1278517e3cf 89
ef0d17b3bdb4ee2aa741ba28c7255c53 89
b4a721cfb62f5d19ec61575114d8a2d1 89
0f34314d2dd0c1b9311cb8f40eb4f255 89
2547399267ae0ffdef2b531c96c88a76 89
e464656edca5e58850f8cec98cbb979b 89
c6344b0ae32e496be8b1b701e540d566 89
4793db902bf3f6e97069337540625c11 89
4ca82b2a861f70cd15d83085b000dbde 89
aa108f56a10e75c1f20f27723ecac85f 89
7d571e5c15bad5ef8c4352ce7a1d9e78 89
cdf6581cb7aca4b7e19ef136c6e601a5 89
4219840f5b401ebe7639efe00a1fb982 89
840aae12cd1e21200e2b729b1e151323 89
40b5c8b6d8b88afbe7ab4a75ba11f9f2 89
2d0098b9484a341987c5b11e51d7b79f 89
38651c4450f87348fcbe1f992746a954 89
1943102704f8f8f3302c2b730728e023 89
2b45e8d6abf59038a975faeeb6dc0782 89
2e0aca891f2a8aedf265edf533a6d9a8 89
9a85c12a21b76392747906fc7b2aff92 89
7612936dcc85282c6fa4dd9d4ffe57f1 89
a5ae355fbd0de73bbc8ab3da0084a3a8 88
ddcb155487b88aaa80aed158006bdbdf 88
57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf 88
980a875ff6ef9c2d75e74307cbf5d205 88
72b386224056bf940cd5b01341f65e9d 88
c1d0f19c3f827daf0edd3e69c3b195a9 88
a495eebbfa243b79c5b9b224c482d0c2 88
f507783927f2ec2737ba40afbd17efb5 88
9c838d2e45b2ad1094d42f4ef36764f6 88
335f5352088d7d9bf74191e006d8e24c 88
531d29a813ef9471aad0a5558d449a73 88
cf372cbe6eae54c6a6dfb3ebbcdc3404 88
01922cbeae89ad4d79ab769e84e7c5da 88
064d5929fb1f298f64353d6f3e25ffac 88
020e3e36116fa2175efc76885d034450 88
9352d6848d5f8868810d431499d34639 88
5f7f02b7e4ade23430f345f954c938c1 88
2dfbd2f04b3ac1f6441719a9f1f40f38 88
8ef897e468650c19f3f31529712fc500 88
d6428eecbe0f7dff83fc607c5044b2b9 88
17ab7b5bb7ca18f6d5f33dfbcbaee1a2 88
a62178a8e59f8331e1cb4f057cbf0a55 88
ef70e26a0b5da778eda3f48014d087cd 88
615299acbbac3e21302bbc435091ad9f 88
161882dd2d19c716819081aee2c08b98 88
13d4635deccc230c944e4ff6e03404b5 88
427e3427c5f38a41bb9cb26525b22fba 88
e88f243bf341ded9b4ced444795c3f17 88
2bf7e9e8f3f3bce1ac5212f22414aa57 88
856b503e276cc491e7e6e0ac1b9f4b17 88
ebf12cb74e96e67e63783d93c534ef27 88
23fc4cba066f390a8cc729c7592b6ee8 88
443dec3062d0286986e21dc0631734c9 88
11833d4b4ec685c371ae6d1a65cc341e 88
97208e4cb6de9c04b325c2185316439f 88
2f46b9c859dfc08b8cdeb961418d126d 88
532a082cc38eaffa923d73bce41b4061 88
12d16adf4a9355513f9d574b76087a08 88
08b90c2ebcce5d7f46176eb7c05af0ea 88
84c230a5b1bc3495046ef916957c7238 88
049a632efba268d49b6a861759a4268a 88
ed7336aa18ce41622a5b41a6a62f4fea 88
26ed695e9b7b9f6463ef4bc1fd74fc87 88
120705de7e61c5b322ad798b8ef225a7 88
3d8d871debc0dcfeb788f3fbf310f07f 88
2e907f44e0a9616314cf3d964d4e3c93 88
533d2891bb1b332f3845f7bfd09b78ef 88
083c0f60735f1a0780b49d66523427ed 88
185afe2ab60395b0fb41349aa1469a7f 88
53c6de78244e9f528eb3e1cda69699bb 88
587524833eaf98eb779a387e33768c6a 88
6c530aae768250b8d9c3c908a13ee287 88
39e98420b5e98bfbdc8a619bef7b8f61 88
12fb63ba1566cb03484e1e5e290a73f4 88
b0b07fecb2354efcdfc9671484b6eaa9 88
3bf29f38421bc1764e6f1d1545479f93 88
b19d3c9e40467f65287c078ea8970b83 88
3103deb68465747643608bb0f506dee6 88
b3ddbc502e307665f346cbd6e52cc10d 88
8bdb5058376143fa358981954e7626b8 88
774b0e07753b0b94d1a1c5b0543b5fe1 88
d51b416788b6ee70eb0c381c06efc9f1 88
ca793d8b79c1b6665cf109d6077a8277 88
674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba 88
f4d2f2d6500412c8a6da7c426bbc7e69 87
e95a45d0b1f5afdf0ab9cde82b4b1d06 87
9a83eabfb7fa303a2d85dbc6f37483e5 87
fca758e52635df5a640f7063ddb9cdcb 87
38811c5285e34e2e3319ab7d9f2cfa5b 87
032dd17b77fab7d51a476c5ff2b5659c 87
544a4f59f691574154a60b8539ebf914 87
f023559c6d59c04e3804209f573dbff9 87
0f46c64b74a6c964c674853a89796c8e 87
bcbe3365e6ac95ea2c0343a2395834dd 87
645e6bfdd05d1a69c5e47b20f0a91d46 87
3f7bcd0b3ea822683bba8fc530f151bd 87
0266e33d3f546cb5436a10798e657d97 87
cb70ab375662576bd1ac5aaf16b3fca4 87
49b44fc23736ae85aededcc798f22c4a 87
8fbf752a03d27d94c949ca816b453196 87
f2ece8b7033187c53bdec16c369964e7 87
83b7e1c6a22424f5b4c47bb30798b770 87
ae385516bf05975c06778418ba30dc0a 87
191b624691ab236e4958bcac976a1de6 87
a56fd138b4e913761cd5a28a8ad30174 87
18064d61b6f93dab8681a460779b8429 87
acb55f9af76808c5fd5522dcdb519fde 87
8ad3c1db0f3411d9825cb088de789857 87
46ba59a6994802347d659680875fb173 87
675f9820626f5bc0afb47b57890b466e 87
5a4be1fa34e62bb8a6ec6b91d2462f5a 87
4e5c557bee41e0e7451c68b1223eafe4 87
73eae46e2ba0a8705e9c75ca5720f3b5 87
afd7de3f825e55b48cbc839e095326a4 87
9455664174358cac2500dec3f80dc833 87
bc8741c4e92bbbca75ab9fe51f54664a 87
6b54185ccddbef6cc10b6586179db501 87
85dca1d270f7f9aef00c9d372f114482 87
b704ea2c39778f07c617f6b7ce480e9e 87
f4b31bee138ff5f7b84ce1575a738f95 87
751d51528afe5e6f7fe95dece4ed32ba 87
3f24bb08a5741e4197af64e1f93a5029 87
319a67432f51ed53938542b809320dd2 87
a6a71cb59c7579f7039912b62d92e2f1 87
42ba513c42a0fd6558aa44b1de658140 87
617974172720b96de92525536de581fa 87
a08bbfbdbb6a45b690539704cc4090f2 87
59378da7650a0c665518961273af6b05 87
a431d70133ef6cf688bc4f6093922b48 87
1a68e5f4ade56ed1d4bf273e55510750 87
2de7cf2043693db2ee898479a6e44529 87
f7cfdde9db36af8e0d9a6d123d5c385e 87
097e26b2ffb0339458b55da17425a71f 87
2d71b2ae158c7c5912cc0bbde2bb9d95 87
f05f78cbeb9621b3e8c54bdf592be604 87
03924fb32bcc6248036e209a716e3339 87
20d039f53b4a6786c21ee0dbcd2d2c5d 87
55053683268957697aa39fba6f231c68 87
30b4a92517ace5825f5944c8a794ad3e 87
43904aa51d7dce2190fcebed0eed1409 87
f61b215f9d7ee27ff88b8de694fee22e 87
1102a326d5f7c9e04fc3c89d0ede88c9 87
1d94108e907bb8311d8802b48fd54b4a 87
d9896106ca98d3d05b8cbdf4fd8b13a1 87
e8bf0f27d70d480d3ab793bb7619aaa5 87
5be278a9e02bed9248a4674ff62fea2c 87
83ddfbd1c4f871159c148d7a010e69be 87
a56af13f4c4a6a4ed77f24e59794cf39 86
504c296f8eb5fd521e744da4e8371f28 86
528aecdf9cf67e516dfd5eaa675ccfd9 86
b299ad862b6f12cb57679f0538eca514 86
946e3ece1fc8b24bd656449d88eca941 86
cc9657884708170e160c8372d92f3535 86
63923f49e5241343aa7acb6a06a751e7 86
e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 86
289dff07669d7a23de0ef88d2f7129e7 86
8dace006f34038186ff908851cb7f09c 86
7f3fcfed9109f27a4b9e4abd169d6e43 86
6fae4e7975cfb72a356e6a8682456c6e 86
21a38ed2ee0c2c081c31286d29db2acc 86
570badcfe14697bf2a244e2e25b93e59 86
a1a2c3fed88e9b3ba5bc3625c074a04e 86
c0c3a9fb8385d8e03a46adadde9af3bf 86
6ba9580871babd8d9c620aa5fb366abf 86
6d6081760ded88d3807d3562178ecabb 86
c4ef9c39b300931b69a36fb3dbb8d60e 86
c6e81542b125c36346d9167691b8bd09 86
6244b2ba957c48bc64582cf2bcec3d04 86
2959ced850c7261ff93292042fed7240 86
7fb89619c7a1215bebdd9f53c27fe39e 86
9843a745d90a5a55cb0039aadeea32c0 86
90968598e1b1d4ae4838f0ad8e39bf11 86
a2fe8c05877ec786290dd1450c3385cd 86
894a200a66c2b57205af564d6883882a 86
e32084632d369461572832e6582aac36 86
86f3f50a6f945bbfa351e55faac043fb 86
1a3c31f4aad8845d25e421c69b07610d 86
0acf03f408f90ea0dcba786d300620db 86
05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b 86
50c1f44e426560f3f2cdcb3e19e39903 86
631e9c01c190fc1515b9fe3865abbb15 86
450ad5ed12c018f57a29c8f0ea7008ff 86
3f8b2a81da929223ae025fcec26dde0d 86
2c75cf2681788adaca63aa95ae028b22 86
c34a21126c8d41640188993dd093d25e 86
4a8423d5e91fda00bb7e46540e2b0cf1 86
761c7920f470038d4c8a619c79eddd62 86
68d309812548887400e375eaa036d2f1 86
2b64c2f19d868305aa8bbc2d72902cc5 86
f6d9e459b9fbf6dd26c4f7d621adec1d 86
fa8dbbcb682699544e4e8f2212115f73 86
2172fde49301047270b2897085e4319d 86
7c05147f3029c97ce26c0cb0b2469fca 86
230e41009413a5a96013ae108300afd2 86
1349b36b01e0e804a6c2909a6d0ec72a 86
ac9815bef801f58de83804bce86984ad 86
88b057334964aecf7cc034c38011add0 86
57e249d780392f6757229ae62dc68318 86
dda04f9d634145a9c68d5dfe53b21272 86
f8e59f4b2fe7c5705bf878bbd494ccdf 86
334467d41d5cf21e234465a1530ba647 86
2a0f97f81755e2878b264adf39cba68e 86
b928fec5932bf2fddd2cc88c038b8ccb 86
a9c397afa342c368ba24e7620ee41a94 86
c5d736809766d46260d816d8dbc9eb44 86
be929a31e71b3acf2b3dd3b71c858614 85
69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca 85
eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69 85
c24cd76e1ce41366a4bbe8a49b02a028 85
19f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4 85
8ad56037830fcf5c6396aa69b1c252d0 85
f4380fd29ac34f2610014e8361d088fb 85
b30958093daeed059670b35173654dc9 85
51e12869e03348d481ca682359282739 85
7c9e9afa5a9dc68ccaf27d9effeb9383 85
7f367281bba91bd682d613522a67949a 85
20754aeb165b7072f49615f07ab6122e 85
4e093aa7417fe0881bc5fbda7322a74e 85
dde16b86c64390f0af01275a44d3a42d 85
f1daf122cde863010844459363cd31db 85
a9e18cb5dd9d3ab420946fa19ebbbf52 85
37bf8bb245c5ae952fb107153f18958f 85
17f98ddf040204eda0af36a108cbdea4 85
1bf0c59238dd24a7f09a889483a50e8f 85
9040276ea7561f9eb34bc0d3c32f47df 85
80568f6743b6126cb61be9f97c55ba85 85
2e3e809d4082093c8bbf499ae9966cfc 85
37e79373884f0f0b70b5cb91fb947148 85
38a77aa456fc813af07bb428f2363c8d 85
c63a5650dcd0bf04b35bd712466010bc 85
5dfd38837dc134b2fc764c102b29fc46 85
60131a2a3f223dc8f4753bcc5771660c 85
d0d80c2a8e1344d9026b2b1261a070f2 85
2342d8a616837cd6d79017fe68172b28 85
37cfff3c04f95b22bcf166df586cd7a9 85
712a67567ec10c52c2b966224cf94d1e 85
2316788c9a61179830bbe49c5e767369 85
956685427c5cd9dcb04f784272727336 85
2ba61cc3a8f44143e1f2f13b2b729ab3 85
8767bccb1ff4231a9962e3914f4f1f8f 85
ba0a4d6ecea3e9e126dd3b6d77291c97 85
f81e516d45f7143402e9482b47248e3b 85
9f1d5659d5880fb427f6e04ae500fc25 85
a0715b3d3eeed8446fc3bf227c1e4b83 85
0c620bcfc2a979fe9f22acbe0019f276 85
5fb37d5bbdbbae16dea2f3104d7f9439 85
640258597cbc50037072712f964cf5d8 85
7cc532d783a7461f227a5da8ea80bfe1 85
a87d27f712df362cd22c7a8ef823e987 85
45c166d697d65080d54501403b433256 85
56db57b4db0a6fcb7f9e0c0b504f6472 85
c4616f5a24a66668f11ca4fa80525dc4 85
538a50fb36b97123adc3627cbdb223bf 85
4f0bf7b7b1aca9ad15317a0b4efdca14 84
3a30be93eb45566a90f4e95ee72a089a 84
c819904dde95535c60452b16c1c494f6 84
ef9280fbc5317f17d480e4d4f61b3751 84
ba5451d3c91a0f982f103cdbe249bc78 84
8f1bac3967e0ff70ebc09d8ca5e08633 84
4d171e8c3b2ef70c7afb02614b99e632 84
b2fb19fe374529d3658197da0657ab0c 84
a891af9b4934fe765b5778469d1f1f45 84
18fe8ebf5d52c8992581f439ba783aa3 84
b71cad1aa2846b5979cb84c34f7ca880 84
3d9f8ee1db299aa712a029a0e3a2d6f4 84
b4d6f2b565ca0eef1f9245403aac366a 84
cd19a3a0867f69f400961b5dd502fbc6 84
fd2ae8ec902471d8956fca3486031013 84
ac71e0079799a57cc6616312cbbbaf84 84
7ffb4e0ece07869880d51662a2234143 84
4ee78d4122ef8503fe01cdad3e9ea4ee 84
a3147b88259a8e5745ebd59394aee83e 84
cc580a0617b08b2ce02582e0af20875c 84
d40590c3ee951eb9b3992820fda32227 84
df155694b52c187021971ad5e3123819 84
9d58963592071dbf38a0fa114269959c 84
29000b029c61328a948b1c7afa01cea3 84
19ae449792fac7866a7d551fc38c08ed 84
62b98e188905060143a433b1363b3266 84
7ecd070e606afbf07a07c32e7267051f 84
b950ea26ca12daae142bd74dba4427c8 84
dcf531edc9b229acfe0f4b87e1e278dd 84
077b83af57538aa183971a2fe0971ec1 84
018dbfb5fec8d864714ede49cef50343 84
4e506257166306736b63d7e6c9f6d693 84
3a90164865f389b757673ab3eafbcad9 84
30f8f6b940d1073d8b6a5eebc46dd6e5 84
339a18def9898dd60a634b2ad8fbbd58 84
3baa271bc35fe054c86928f7016e8ae6 84
02e656adee09f8394b402d9958389b7d 84
37d097caf1299d9aa79c2c2b843d2d78 84
3b92d18aa7a6176dd37d372bc2f1eb71 84
9808ae38758804501ca3fc0697050e03 84
31b91e3a8737fd8dd3d4b0c8c679049b 84
1340ccf24722f02bbc81b3822ce23d4c 84
c5b270a763686e776039618cc709f3a6 84
1fffeb2192215ea34ce0aab63650534a 84
73f715c6cc2b110fc67503ba813f7f0e 84
747c1bcceb6109a4ef936bc70cfe67de 84
786f2d0acade1787dacb21cac85d099c 84
a7bf3f5462cc82062e41b3a2262e1a21 84
4f6312fa44a894eab0d022fce42592bf 84
66cf21351023f60e092be950584699cb 84
a34c46916c53099c8038cff641c9b127 84
bec26f4a5bef41402f39699b991bca01 84
73dc680c73e6a18c296d5889e67b6b55 84
2e7fc7cb9bf8baacf29f1b7286976f53 84
91afd735eb9677bbd3c7abbb175f6112 84
74e1513cc2927e89575044e7d6dbc8e0 84
a01ef14cfea1aaacee576832f80ab8da 84
db33fd3fae645e90637fd0d498958c41 84
e85f439bc16dc2341eb5957a1e9c2f5f 84
c5658c711ba9170700fc7d3ee3f63e40 84
24ec8468b67314c2013d215b77034476 84
daaaf13651380465fc284db6940d8478 84
7bc1ec1d9c3426357e69acd5bf320061 84
d77e68596c15c53c2a33ad143739902d 84
e25cfa90f04351958216f97e3efdabe9 84
38ed162a0dbef7b3fe0f628aa08b90e7 84
639d79cc857a6c76c2723b7e014fccb0 84
b6617980ce90f637e68c3ebe8b9be745 84
c12d1f7cc7c4b41a125b5752d1238b03 84
adf8d7f8c53c8688e63a02bfb3055497 84
49c0fa7f96aa0a5fb95c62909d5190a6 84
2fd5d41ec6cfab47e32164d5624269b1 84
6c35083f355f10ab32ebed269a58169e 84
e7a425c6ece20cbc9056f98699b53c6f 84
9ddb9dd5d8aee9a76bf217a2a3c54833 83
bfbb56bee68d99affaa64f189045d5f2 83
d96409bf894217686ba124d7356686c9 83
be83ab3ecd0db773eb2dc1b0a17836a1 83
967c2ae04b169f07e7fa8fdfd110551e 83
73601bc3bd5a961a61a973e92e29f169 83
119cfdda78d6eb10cb33fa329c735eb4 83
5df0385cba256a135be596dbe28fa7aa 83
fb6c4e0b4b90ebfb5a35ca7a9cbf1d16 83
02ed812220b0705fabb868ddbf17ea20 83
c6f798b844366ccd65d99bc7f31e0e02 83
0ade14765069c05180284d03b3097202 83
aed8c38949e3efc60bb86697f5c07c98 83
46994a3cd8d943d03b44b8fc9792d435 83
4392e631da381761421d5e1e0c3de25f 83
dcd2f3f312b6705fb06f4f9f1b55b55c 83
1f10c3650a3aa5912dccc5789fd515e8 83
3fb2389e0e156b63d97272834132843c 83
24ac838a6b14395dda537b1c38cde219 83
e41e164f7485ec4a28741a2d0ea41c74 83
77bdfcff53815626ecab7f6a1454f007 83
ab2481c9f93d0ed3033a3281d865ccb2 83
73d4d7b15bfefa13c4a035fa16bb99ed 83
524265e8b942930fbbe8a5d979d29205 83
8e5231f0eadafd174b670e838e42d97d 83
8fab6a38f0d73ed65a2ebba0c7d3a96e 83
9e197158c200ebaaca22dd182b6f2a1c 83
43413ceafd2ea8d4a5e17d21c4840d9e 83
4830891d089fc2c90e9fd352fd77dad6 83
40e4e42fc620ace091854042c732894d 83
ae9ed3423e5d1c1fe8769d705207f040 83
9e411b2d0cbcc1d9cd8775e89e96774f 83
9407c826d8e3c07ad37cb2d13d1cb641 83
4e62e752ae53fb6a6eebd0f6146aa702 83
2ef3e50fd7c1091dda165f25be7f64fd 83
2650d6089a6d640c5e85b2b88265dc2b 83
c563c2c394023a07d56ad6b3eb09537a 83
e84401ad27c4cfb9815776eb9432ff17 83
4fbe073f17f161810fdf3dab1307b30f 83
c600b4b49faa3a2a165242e90ca21ac3 83
c9e37c28ce5852218032aae6f5632b13 83
2e3ae207832305b6a0bff2dbc8a18b90 83
a0ae15571eb4a97ac1c34a114f1bb179 83
1e9b64527e41c7360750af533155aebd 83
1437751a77305a0c4c8d44127bd8c285 83
7b780be82755701ccc69c82a3e656375 83
caf14d79a71090573d8741986b4ae1a4 83
30f21d8fae944d4353b36d59500d9eaa 83
c305a250710e95cf6bad18c18a1c02f4 83
a73d18446f20a30be28c26ab513da8d8 83
97108695bd93b6be52fa0334874c8722 83
b0ab42fcb7133122b38521d13da7120b 83
e8258e5140317ff36c7f8225a3bf9590 83
ef72d53990bc4805684c9b61fa64a102 83
e73fecc08ee9b0e1a876614ec3178bac 83
943aa0fcda4ee2901a7de9321663b114 83
700fdb2ba62d4554dc268c65add4b16e 83
3b9d6e5e779c8f46c5765c194a04b59a 83
3f8e8bb571cc086ca44e9605ad23ffde 82
3b2acfe2e38102074656ed938abf4ac3 82
d1c38a09acc34845c6be3a127a5aacaf 82
d395771085aab05244a4fb8fd91bf4ee 82
d1f157379ea7e51d4a8c07aff102a43f 82
367ac971f08b41f2fe1248a63e28e837 82
c1b8bf9e071c0dabb899e7a27f353762 82
ef452c63f81d0105dd4486f775adec81 82
9f16b57bdd4400066a83cd8eaa151c41 82
999600eb275cc7196161261972daa59b 82
49e863b146f3b5470ee222ee84669b1c 82
ada71870b639ce542d6541ea178e4f25 82
1f490b64a7d1716e9952d627b9baa45e 82
6412fe12d3b2f5591d7cc7f6121a8a01 82
31c49b512f199bc6f8734034a87dd9fa 82
47e338b3c082945eff04de6d65915ade 82
734e6bfcd358e25ac1db0a4241b95651 82
1319c26b37ea5c6413750b06f30f6b6a 82
7d288f69a0110ea0add97ae01491e752 82
b1f6c0ad82dc2859e28e9f78dd886f06 82
f4ec6380c50a68a7c35d109bec48aebf 82
a69ce85561d92b453d0d8ebae2e2cff6 82
6e4621af9a4da94a7c85d7ecd19b1271 82
2a2107d1bcb556a30424faede85797a2 82
7fd29ee0cb4b910d96d0ef86f16c8854 82
c37a21223db1cda645af1264df751f7f 82
7a70c831f7cd407750d00c839b23a496 82
25048eb6a33209cb5a815bff0cf6887c 82
1b6171ff276542bd344c1600aaca6165 82
c589c3a8f99401b24b9380e86d939842 82
94629eb2f9a4d7f9309239c4bcb96f0c 82
9877c66299c5b98d81fed12827d87e4b 82
0bcd25b83e703478c74c9f575039f3f1 82
c4525d4b0ad85bb7ed6e5f31fbe008ce 82
a8345c3bb9e3896ea538ce77ffaf2c20 82
1175defd049d3301e047ce50d93e9c7a 82
18a411989b47ed75a60ac69d9da05aa5 82
0342c9a7b54450830e9727b98f8e3cb7 82
3501672ebc68a5524629080e3ef60aef 82
427357dfbc5cc1967afeef00b8e6ec80 82
8d0eadf72c6ac3576d8abc9a2ff0b6ad 82
966eaa9527eb956f0dc8788132986707 82
07dd4d5a72f5740ef0f035f201951476 82
7d9151910198dc0e9938f28d90b3723a 82
6aa21dd9979a2b2d07e367e25963ba1e 82
ded081fcbbe6cda656e5bc51dfc6bbfa 82
f15eda31a2da646eea513b0f81a5414d 82
dcda54e29207294d8e7e1b537338b1c0 82
7e3b7a5bafcb0fa8e8dfe3ea6aca9186 82
4cb811134b9d39fc3104bd06ce75abad 82
cd3afef9b8b89558cd56638c3631868a 82
39cd7b469beae7c617c73e0d008195ef 82
42c8938e4cf5777700700e642dc2a8cd 82
201e5bacd665709851b77148e225b332 82
0b105cf1504c4e241fcc6d519ea962fb 82
8c53d30ad023ce50140181f713059ddf 82
3eae62bba9ddf64f69d49dc48e2dd214 82
a78e17c964d3593d89cde3fb678f6a14 82
da0dba87d95286d836e37ca60ab1e734 81
ae3539867aaeec609a4260c6feb725f4 81
c20a7ce2a627ba838cfbff082db35197 81
706608cfdbcc1886bb7eea5513f90133 81
2b323d6eb28422cef49b266557dd31ad 81
79514e888b8f2acacc68738d0cbb803e 81
20f07591c6fcb220ffe637cda29bb3f6 81
1c67df9e0a5cfefa030b853983324004 81
4853deb8a06838c502fc6cb6ce91f704 81
61b3faf77e874a963096975a8ebd2279 81
26325336b22306af9defd5aaad5e6151 81
dd95829de39fe21f384685c07a1628d8 81
916cb4b04f32e307ee2a5c32c8d4f7b7 81
afcb7a2f1c158286b48062cd885a9866 81
1b308c0bf9f1e621437a73c326840a20 81
21a8e1f481e73c7e7d9b8f154930b010 81
7a20fd764fa23d34b52bd85bf5cb49a6 81
e46be61f0050f9cc3a98d5d2192cb0eb 81
6e04df31f1bbb1c02666d0dfa3638f76 81
296806f2f3f138794fccf685d8d691b9 81
148148d62be67e0916a833931bd32b26 81
28b805f5645425ce44eaf6bcba79a40c 81
33686c2d8930be81c843ffb7d4312605 81
3487596cf54cb393afddaa965714ab1f 81
a979ca2444b34449a2c80b012749e9cd 81
1662d1307aaa81230b651ecf00d27180 81
d69768b3da745b77e82cdbddcc8bac98 81
e3f3064ac424a80e0abec999e9ac6d17 81
50cf0fe63e0ff857e1c9d01d827267ca 81
536b08b12d4f3c719bb351eefcf1669f 81
ce6c92303f38d297e263c7180f03d402 81
598920e11d1eb2a49501d59fce5ecbb7 81
05a70454516ecd9194c293b0e415777f 81
6f611188ad4a81ffc2edab83b0705d76 81
820e694038fadbf9b60b834215b46fdb 81
4da9d7b6d119db4d2d564a2197798380 81
06f7c042b76e4b04f698c75b7b2777ea 81
a5bad363fc47f424ddf5091c8471480a 81
22f2729737ae3dc9702e4cee0eb3e900 81
feade1d2047977cd0cefdafc40175a99 81
2dfe1946b3003933b7f8ddd71f24dbb1 81
66bf858e119401396053e04633d95637 81
9f810ebd27f4dbcf1ccc9302e5125f08 81
e6a4f65e7355bb8b7671c3a18003b146 81
ce5d75028d92047a9ec617acb9c34ce6 81
a4b4a777d704346280fc18fc9ca1d6b1 81
58ec998e5f04921d22afdd67759db6e4 81
37aa5dfc44dddd0d19d4311e2c7a0240 81
ec26fc2eb2b75aece19c70392dc744c2 81
c404a5adbf90e09631678b13b05d9d7a 81
5934c1ec0cd31e12bd9084d106bc2e32 81
e572cc8a256bbf824c98a1278ffadc24 81
bc27acd4e787c0a32597d6e4b8254851 81
2b9bd744f7c0d06123d9d9557310fa80 81
e97a4f04ef1b914f6a1698caa364f693 81
d28a3097fa7cf63ad01c4f328314e2f2 81
d148c06273c73ec0461b6f82575ef353 81
6ae948577c0bd7c07f4e74b4745f74a8 81
b0eeffad438fd186126c11fecdceab44 81
04458ea7b0026a1fac9b420ebeb2efa0 81
3d928258c4682216574bbd478ea5ad1b 81
0dceb0ffa039ab83600259310bccae25 81
a522fbd52ff0d8e2c9faf085e7ec0966 81
35d58f24d7a7701719c983a1ef1979b1 81
0b115042dd978264d92d419b6c8a1450 81
37841383bc8c327de7912cf44790f3fd 81
8c1b6fa97c4288a4514365198566c6fa 81
d0921d442ee91b896ad95059d13df618 81
2d969e2cee8cfa07ce7ca0bb13c7a36d 81
0a87257e5308197df43230edf4ad1dae 81
09060616068d2b9544dc33f2fbe4ce2d 81
d790c9e6c0b5e02c87b375e782ac01bc 81
967990de5b3eac7b87d49a13c6834978 81
fea9c11c4ad9a395a636ed944a28b51a 81
ca3ec598002d2e7662e2ef4bdd58278b 81
a0ba2648acd23dc7a5829968ce531a7d 81
bd1354624fbae3b2149878941c60df99 81
769c3bce651ce5feaa01ce3b75986420 81
fd8c07a31f8a85910ad8476f5f7efb27 80
fe131d7f5a6b38b23cc967316c13dae2 80
034e2db715b4e796a5e72861ce06963a 80
006bfae3a90bab38e29382170867e962 80
8e03849e6e9b743611d4f3d35aca26cc 80
ed26bf3020dc871cb758fb451ef6f820 80
bd9dc58c7af906cdbac364aedd4c0848 80
fe663a72b27bdc613873fbbb512f6f67 80
7e0ff37942c2de60cbcbd27041196ce3 80
959a464736661e9d1fbe59d2d1743276 80
de4994a3a1ec0331d2c59d37631a4776 80
4e4faae72b1c3cbd446a70e89e59d8fc 80
8c0f24a304f10044bcb756fd2ab2370f 80
7b9d31aa17b849b238ab79cef0733041 80
8aa2c95dc0a6833d2d0cb944555739cc 80
8e80aa8666161beb9f25f5bed48f06c7 80
77684c8fdb7c184134e96d5535715990 80
244143829010ed3436bb57d2b5eed048 80
e614f646836aaed9f89ce58e837e2310 80
05c7ac946880ad7eed28166b478c7277 80
8ae1da0fe37c98412768453f82490da2 80
f4beeba0dd6c190c6ac02f85e7b3691c 80
b97f138920c54acf5eb77d23bc318b12 80
70d85f35a1fdc0ab701ff78779306407 80
74890305f6e5581d18ccfdbc2dbd7939 80
0bf04bee73b4f705123f3183a081ce28 80
908a6f6a6c131a850ecb0e3f11b08189 80
92f54963fc39a9d87c2253186808ea61 80
74934548253bcab8490ebd74afed7031 80
f6e794a75c5d51de081dbefa224304f9 80
831b1ac54cc8db480e3babac5fa2256b 80
ac34ae1fda29b8fe781ac8d6d32a6bc7 80
e2c61965b5e23b47b77d7c51611b6d7f 80
43d762ca733a839226415450b0dbf9d2 80
dc0439caeb74ffc2795571af07a7eab1 80
c90e274d55309db944076afb3ff9c391 80
a821a161aa4214f5ff5b8ca372960ebb 80
d01eeca8b24321cd2fe89dd85b9beb51 80
31a6b5568bbb9c350c1b296d9086acf0 80
06358599b7afb2506e063c1ea0a09fbd 80
b7f91ee1b94f1ed3dbb2959607f4b784 80
832353270aacb6e3322f493a66aaf5b9 80
a274315e1abede44d63005826249d1df 80
816a6db41f0e44644bc65808b6db5ca4 80
57db7d68d5335b52d5153a4e01adaa6b 80
e9a8f256f4904b06246375df06a8864b 80
0b36809566dc0773c43715990c1c1ebf 80
65184321c340b4d56581ee59b58d9d56 80
cecd845e3577efdaaf24eea03af4c033 80
601ac804ce8eac52499a1cde96bae911 80
c9bc734c0663a142b7bec265098f8dbf 80
a1bcb47486d5abaeabf8fc1d64abe62b 80
5a16bce575f3ddce9c819de125ba0029 80
7985672db979303a6c765f40915b3d30 80
7241bd19bb709da0f46807bde88aed25 80
df5192a28088ba286c78665fd53c8d40 80
3f756c61a520507428e333d99b58c169 80
d530d454337fb09964237fecb4bea6ce 80
45e7f4b7b70aea2ca2053b78bf65fd2c 80
2bcb8d4c5956c9aa0345824df34c0d81 80
d9de6a144a3cc26cb4b3c47b206a121a 80
d5a24856959a183b69834f99fad86e5d 80
03bc8e45ce4903b86f933ebb1fedbc44 80
bdbd5ebfde4934142c8a88e7a3796cd5 80
9d18e7d8be75fc41e3ae14ac99e15064 80
c0eab2dce3fc614a18251fb483e71dee 80
6a54289b29ceb58cb7609cc50e0dc1c8 80
ce758408f6ef98d7c7a7b786eca7b3a8 80
3147da8ab4a0437c15ef51a5cc7f2dc4 80
3cfbdf468f0a03187f6cee51a25e5e9a 80
030e65da2b1c944090548d36b244b28d 80
50abc3e730e36b387ca8e02c26dc0a22 80
5acdc9ca5d99ae66afdfe1eea0e3b26b 80
42fe880812925e520249e808937738d2 80
40b5f25a228570053bc64a043c3f1833 80
4b4edc2630fe75800ddc29a7b4070add 80
4ad13f04ef4373992c9d3046200aa350 80
42cd63cb189c30ed03e42ce2c069566c 80
d9b1655c134b831076d6c45620a78c33 80
bd85282513da4089c441926e1975898c 80
42853a61b26fef79e2ae788d97356799 80
2bc8ae25856bc2a6a1333d1331a3b7a6 80
b607ba543ad05417b8507ee86c54fcb7 80
9eac167ec1efbe078138397fabba902e 80
74249bfb363306265299ac4ec44d3cb6 80
de3f712d1a02c5fb481a7a99b0da7fa3 80
20546457187cf3d52ea86538403e47cc 80
84899ae725ba49884f4c85c086f1b340 80
04c6906524cd877e833fe26ddaddc62f 80
b803a9254688e259cde2ec0361c8abe4 79
eb76c4a54e67598df815abe79dda4b97 79
d37eb50d868361ea729bb4147eb3c1d8 79
a3a51080d3fcd1adab3a44996fd6b977 79
ebc2aa04e75e3caabda543a1317160c0 79
c2368d3d45705a56e51ec5940e187f8d 79
fecf2c550171d3195c879d115440ae45 79
169779d3852b32ce8b1a1724dbf5217d 79
ffe4a40fecc90fa1120088e704712fb2 79
6ba0bf4c0fe33816952cd589611c4dbc 79
d5346723901d967ccc167929e2ee94ad 79
3063682597f05e7a82731afefaf55300 79
21c5bba1dd6aed9ab48c2b34c1a0adde 79
cba4fab5fe82032158186944374bf5c0 79
3722e31eaa9efae6938cc5c435365dfd 79
59c8004549652a8e0df44e0b19aea664 79
62c1b075041300455ec2b54495d93c99 79
fd0efcca272f704a760c3b61dcc70fd0 79
fc1f073fe91403f00d2219185fdea79b 79
9b8c60725a0193e78368bf8b84c37fb2 79
900ed5ed4aeef20ab790a57aeb7fc796 79
eb352bcf0192b4f307d42f4033208256 79
940392f5f32a7ade1cc201767cf83e31 79
dbea3d0e2a17c170c412c74273778159 79
c0d8ec4888d56b0fabfe476c780e2cc4 79
ebeb300882677f350ea818c8f333f5b9 79
03db60c2331018b18c4166c1787072fe 79
c42f76f3b235e177ed57983b6721d0f3 79
8f187f643090a53e52550571a8e92ad8 79
4acd76878533a8105fce55da6da7dc76 79
0b36451530d9491114523d4b66253837 79
c0410c653460d525550e95c900d6b644 79
217e342fc01668b10cb1188d40d3370e 79
880610aa9f9de9ea7c545169c716f477 79
ef1e491a766ce3127556063d49bc2f98 79
fca0789e7891cbc0583298a238316122 79
a11ce019e96a4c60832eadd755a17a58 79
4607f7fff0dce694258e1c637512aa9d 79
2fd0fd3efa7c4cfb034317b21f3c2d93 79
76b7a3a5cf67f3c4fcde3a8b39dab7be 79
7aa685b3b1dc1d6780bf36f7340078c9 79
97788494d0cb9c4ad37af9a76290b361 79
d290dc6cabaffa37f5473eb33611607e 79
99b410aa504a6f67da128d333896ecd4 79
07ff46bb6597a4f81eed4f59360ff835 79
543bec10c8325987595fcdc492a525f4 79
a428bc20ca44f5d446cee54837b4fd6f 79
3b8c6dc0b282e4aa77ac2a109dbc83c8 79
265eceb6d4d961057f1b483a558e2885 79
53edebc543333dfbf7c5933af792c9c4 79
0ec04cb3912c4f08874dd03716f80df1 79
e6be4c22a5963ab00dfe8f3b695b5332 79
609e9d4bcc8157c00808993f612f1acd 79
8e19a39c36b8e5e3afd2a3b2692aea96 79
0801a457294fafbd8fe3116176252636 79
456048afb7253926e1fbb7486e699180 79
413894b7e2c6dfc6e8a0e9f18287e3c4 79
5c96ab47cd8c08e27bb5e3e8e7cc72c4 79
6d1e481bdcf159961818823e652a7725 79
4b2944dfea61be814911110c21ddd974 79
f4db8537e9d75da46c4efc36a2d70956 79
a18aa23ee676d7f5ffb34cf16df3e08c 79
9acf7769aeea55e2b2505c88710d4293 79
e22c686bc771d5872150738b15f3e533 79
c77331e51c5555f8f935d3344c964bd5 79
ce840aa9583592e71f3db26ee6e41703 79
ffa4eb0e32349ae57f7a0ee8c7cd7c11 79
e64928412aae022e2c27456df62dda09 79
4511dccbea0a3350d8ff72c7648cd678 79
d550216af6333c3ef7ccded988557b49 79
0fbce6c74ff376d18cb352e7fdc6273b 79
500ee9106e0e4d8f769fadfdf9f2837e 79
7dc8b441cf4e6fe9bc806679c4579e68 79
8e7991af8afa942dc572950e01177da5 79
291dbc18539ba7e19b8abb7d85aa204e 79
30a250583bc20cf070ab6c9189508fcc 79
85ba4c9aa69f722ed73d37afa4ad75ca 79
4e116472d8d66d4a4122b279f7da37f6 79
4cba8b40e26654975d5ed2256eeba2e2 79
e39505ef839c38f61139ae78da3f7615 79
165fdc9623e63b94742e6dd07b81e45b 79
d42e579306a4869517f243e83a3eab4b 79
94aef38441efa3380a3bed3faf1f9d5d 79
f2e43fa3400d826df4195a9ac70dca62 79
2c3ddf4bf13852db711dd1901fb517fa 79
1006ff12c465532f8c574aeaa4461b16 79
75455e062929d32a333868084286bb68 79
83691715fdc5baf20ed0742b0b85785b 79
8c9f32e03aeb2e3000825c8c875c4edd 79
bc7f621451b4f5df308a8e098112185d 79
3f53d7190148675e3cd472fc826828c5 79
2d3acd3e240c61820625fff66a19938f 79
0a2a51dac6138826127f093500461d91 79
0e9d935f7e3f2b502450c049ddbc7c92 79
485843481a7edacbfce101ecb1e4d2a8 79
31c0c178a9fc26ffecffd8670e6d746d 79
3eb414bf1c2a66a09c185d60553417b8 79
747d3443e319a22747fbb873e8b2f9f2 79
cc431fd7ec4437de061c2577a4603995 79
a226e450e214f350856e2980b6e55ac9 79
aeefb050911334869a7a5d9e4d0e1689 79
50cf0763d8eb871776d4f28b39deb564 79
15e122e839dfdaa7ce969536f94aecf6 79
5901fe6483310c89c35b54455f2a5557 79
6e2d5d50a943a0e0d738377f51011685 79
5c8e07660e3000f141dda8b83107ed6e 79
5db60c98209913790e4fcce4597ee37c 79
690bb330e5e7e3e07867fafc4d32ec82 79
f0682320ccbbb1f1fb1e795de5e5639a 78
47257279d0b4f033e373b16e65f8f089 78
38d6996f11a4b0f404d4219625ca24c2 78
1325cdae3b6f0f91a1b629307bf2d498 78
d7dcd79b773dc85c89b84862cdedb6cf 78
f8a85df7f5f429ca5f2ff9a695835da3 78
dff70232bcd2396f4a6c7bb57dab3e87 78
998f28b5baa9b34f23eaf2e08ed2d63c 78
ccbb0d2d7248a094aac08e8ea02fc5b0 78
fb51aea2099d8fbdfe50a5cd69ff8e50 78
8f87878fd33e07ea418c37fa7ac69b73 78
c76e4b2fa54f8506719a5c0dc14c2eb9 78
dcd3f83c96576c0fd437286a1ff6f1f0 78
1d02e76acf9122a892c8143cd6cb6222 78
54591b5c8d4291c395119bdbdb3a4ee9 78
7acba01022004f2ce03bf56ca56ec6f4 78
7240b65810859cbf2a8d9f76a638c0a3 78
219d0a315520ccbbb971bba8f5d455fe 78
4747f5ca63b8e8bd670b26e4b1573961 78
604616e4d592b744e14ec3ff33204dec 78
64be20f6dd1dd46adf110cf871e3ed35 78
cbbb18efb6e9789c7b1476058c231bd5 78
1454ca2270599546dfcd2a3700e4d2f1 78
d1d5923fc822531bbfd9d87d4760914b 78
6f221fcb5c504fe96789df252123770b 78
44012e792781772d8795acf27fabed2f 78
beda847edabdd461b87a0821a65cad5f 78
e7364a5abd2a860cf8e33b114369b92b 78
c3581d2150ff68f3b33b22634b8adaea 78
e56eea9a45b153de634b23780365f976 78
f52a7b2610fb4d3f74b4106fb80b233d 78
80ca4ee101d7cf153771824cc0b00098 78
c7b711619071c92bef604c7ad68380dd 78
ab28ad5cc818e94cad99e7f95055dd22 78
412bb949b10ebe6b9fe743385388f3cb 78
0655f117444fc1911ab9c6f6b0139051 78
2c758933af02c0b301906f2819ae1268 78
8ce5d989374d216a867cdc8871484b43 78
f4334c131c781e2a6f0a5e34814c8147 78
f5c150afbfbcef941def203e85cf40bc 78
b22b257ad0519d4500539da3c8bcf4dd 78
1192265fb31ab52a6332c561ee6e5258 78
4baf54f36935058bcc696fcef3f4689b 78
3e6ad89fe36086fb79126e36c659f5df 78
7369f3c86bf3c0a354615432832d9e8f 78
fd272fe04b7d4e68effd01bddcc6bb34 78
27669f3f141da48bfe5e6b7aa37c38f9 78
c778a2d8bf30ef1d3c2d6bc5696defad 78
94130ea17023c4837f0dcdda95034b65 78
f4d0e2e7fc057a58f7ca4a391f01940a 78
cb8a08a240f3ea7c99b220d24f54f477 78
744878fbdd26871c594f57ca61733e09 78
8977ecbb8cb82d77fb091c7a7f186163 78
c7b4bb942f0b5d4860d4319772182765 78
b3848d61bbbc6207c6668a8a9e2730ed 78
4a1c2f4dcf2bf76b6b278ae40875d536 78
1a9dcba2349fef2bb823c39e45dd6c96 78
b9ed18a301c9f3d183938c451fa183df 78
5446f217e9504bc593ad9dcf2ec88dda 78
b8b6674d4052e35e4553ac6788eb30b5 78
01b36d0eae3771391455661b45834805 78
243f6a5292350cc163601aac9ad3e854 78
f8417d04a0a2d5e1fb5c5253a365643c 78
ae3d525daf92cee0003a7f2d92c34ea3 78
f862d13454fd267baa5fedfffb200567 78
f9ab16852d455ce9203da64f4fc7f92d 78
93661c10ed346f9692f4d512319799b3 78
066d47ae0c1f736b76f1df86c0cc9205 78
37c9216b00a111ac0e1f81de25ddff77 78
c3d96fbd5b1b45096ff04c04038fff5d 78
76cf4ecb943fc5282061fffd96ff4df9 78
78211247db84d96acf4e00092a7fba80 78
45988a729df28f554d96a5b9932b17e1 78
7ab6acc5bbf252028d5ffa1b92e6beb1 78
92b78b60f9d00a0ac34898be97d15188 78
5d293363c4be77f134214bec786e2feb 78
4ba929900be728c9dc7d6007ecf00222 78
7608de7a475c0c878f60960d72a92654 78
5383c7318a3158b9bc261d0b6996f7c2 78
acfe22eeddf82266e32f8f17912d59fe 78
5723ce74503ca035097ea19fd040e5bb 78
a91e54caf4ae7dcf7a1f13640fa21079 78
7366b7a89fc9d6c90e308d633d63884f 78
dac4a67bdc4a800113b0f1ad67ed696f 78
65684369725be7c63a49221213a928e6 78
86c68e91153da429d0930c9ad13d1311 78
dd4729902a3476b2bc9675e3530a852c 78
ea67d66c5b01e5aa93fd5407f041b53d 78
88059058ba56daa4bf889eb6cdf2e6c1 78
0a656cc19f3f5b41530182a9e03982a4 78
3a6c2c9231df58107434b942fa600b22 78
67797f1f0f02ec5ccd5e3abd2d4e5b81 78
e4d78a6b4d93e1d79241f7b282fa3413 78
0e105949d99a32ca1751703e94ece601 78
5a4e1f98b2c8560d0a4d8206f4fa2f09 78
850a40f2ba21fec8567a3769263d1c5c 78
57fab836f21e4a2a4a74ad5f8aa8f819 78
d70538d0bcd4bacb90ae29025815166f 78
7c097a5ed40a8d91afd49026dd3b1062 78
792b765aa995daf26cf6f17f519c949d 78
4bdb6179647296e518bd72e62d3bf5c1 78
b87546c7a8c2532d1c07c4399786f5ac 78
afa806680e3179a764da5dc370cf9ee9 78
3251b4976f4b163ea8a8eadc83115c49 78
777faedf322f9cda62e87a9a1db76d24 78
09ea221d3db11df1f369094ffb4bda7c 78
0365aaecae1f149351d36fb06a31828f 78
2dbf21633f03afcf882eaf10e4b5caca 78
e2ad76f2326fbc6b56a45a56c59fafdb 78
b848edae25876384476f8970b8491160 78
6fec24eac8f18ed793f5eaad3dd7977c 78
07c4b1fdd1ef8da2d7e9393071204b71 78
7edccc661418aeb5761dbcdc06ad490c 78
e354fd90b2d5c777bfec87a352a18976 78
6412fef87392ae8c987b0ecc79da1902 78
7876acb66640bad41f1e1371ef30c180 78
48c3ec5c3a93a9e294a8a6392ccedeb4 78
70c445ee64b1ed0583367a12a79a9ef2 78
b53477c2821c1bf0da5d40e57b870d35 78
565030e1fce4e481f9823a7de3b8a047 78
d20be76a86c0d71c75035fced631f874 78
777669af68dbccabc30c3b6bcaa81825 78
653ac11ca60b3e021a8c609c7198acfc 78
2a8a812400df8963b2e2ac0ed01b07b8 78
81b3833e2504647f9d794f7d7b9bf341 78
d1a21da7bca4abff8b0b61b87597de73 78
fa84632d742f2729dc32ce8cb5d49733 78
1271a7029c9df08643b631b02cf9e116 78
ba95d78a7c942571185308775a97a3a0 78
2836be05e71a8f34902a6e6b37350134 78
8e489b4966fe8f703b5be647f1cbae63 78
8fc687aa152e8199fe9e73304d407bca 78
12a1d073d5ed3fa12169c67c4e2ce415 78
3070e6addcd702cb58de5d7897bfdae1 78
b19aa25ff58940d974234b48391b9549 78
1cd138d0499a68f4bb72bee04bbec2d7 78
74378afe5e8b20910cf1f939e57f0480 78
7288251b27c8f0e73f4d7f483b06a785 78
285da2198b2b496c9d447cc4ac6b0734 78
dfbd282c18300fa0eccceea6c5fac41f 78
d464b5ac99e74462f321c06ccacc4bff 78
b085c4fa543afe32970749f5e2bcdc6a 78
dfa037a53e121ecc9e0926800c3e814e 78
65b1e92c585fd4c2159d5f33b5030ff2 78
56517f19aa289885c43e8db9137fb1b0 78
33ef701c8059391708f1c3ddbe9f1f81 78
1305f6c705349316360c3ccfe7cfe847 78
d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed 78
4dc3ed26a29c9c3df3ec373524377a5b 78
50d2d2262762648589b1943078712aa6 78
20cf775fa6b5dfe621ade096f5d85d52 78
18a4e1366eb78af25ed5cfc306e8f873 78
a3f61f3a8034cbfb5ecf0d785e750fb3 78
dba1cdfcf6359389d170caadb3223ad2 78
5c645cc19a53ac1dfb155840d886050c 78
bd294168a234d75851d6f26f02723ab1 78
789a283923884fb1c9598f796581a39d 78
ab2ce2a4bbb59dab4f43dada87ef0e23 77
e9d36f808f1dda1039aa9b194ba12104 77
c999d5b6b8bab8662faae7fafe463f04 77
51624edfeb2ba95fe669e7b2d2b3be80 77
50285433069b9faf53c900cd2642fa9d 77
afd208b1d98bc70e0aedc93bb4371c14 77
8b48a57422b76904b5c3ecde9d4af512 77
9f067d8d6df2d4b8c64fb4c084d6c208 77
0d7f9017fbda691900187b22404b8a1f 77
2a10665525774fa2501c2c8c4985ce61 77
adf854f418fc96fb01ad92a2ed2fc35c 77
beb22abb9ec56c0cf7ec7d811dd91a56 77
94cb02feb750f20bad8a85dfe7e18d11 77
baeabb8ff01160eec0b5db7da2805f57 77
380a2d63cef1d5d702278e2b561e2e51 77
2118d8a1b7004ed5baf5347a4f99f502 77
d36cad380b069785900bcfd258bdecea 77
ed582716bfb4738ccd92405301122e66 77
329d1ea6acb272924f991d523b2d2b80 77
79a9887268cef1276b3c9e33cc29580f 77
0f79c3f3e971e1af245a3551b53a8737 77
2c45628967cbb49aba60cff3b368ed95 77
f9d8bf6b7414e900118caa579ea1b7be 77
2da6a99a5ce7553b10fb03803d4994a9 77
89f8f214774c7ec55bdbf7912c9ee04a 77
cd7214aaa777172bb782f7d0efddab82 77
953bd83cb0b9c9f9dc4b3ba0bfc1b236 77
78c784cf4f1360d2c590de5146e67b4c 77
c77704219ca3bd62e309f297b3c39fd9 77
8dc5983b8c4ef1d8fcd5f325f9a65511 77
82ca5dd156cc926b2992f73c2896f761 77
a6d259bfbfa2062843ef543e21d7ec8e 77
99f59c0842e83c808dd1813b48a37c6a 77
46f76a4bda9a9579eab38a8f6eabcda1 77
b7f1f29db7c23648f2bb8d6a8ee0469b 77
cc8b6a16d74a2462a1be02e79a57fb95 77
b14680dec683e744ada1f2fe08614086 77
34f9a343f945196b66f807e0eb6249fd 77
943b5fd1ef60d3a4db537af4a4d0c802 77
31c0b36aef265d9221af80872ceb62f9 77
b9f35816f460ab999cbc168c4da26ff3 77
40dba662fae60cd3bcceaa76a82d2873 77
781397bc0630d47ab531ea850bddcf63 77
39ea40e164f970c54b0530436d5a9f7a 77
137bdd55f159c4f5556391f53e608f2e 77
01b6397888c09d84f3dc89d807aa1004 77
85203ae86f2de2662ca5b6d614fbe495 77
ab24cd2b811ee48a416fc7a833d736a9 77
5de8a36008b04a6167761fa19b61aa6c 77
cffb6e2288a630c2a787a64ccc67097c 77
0b96d81f0494fde5428c7aea243c9157 77
0af787945872196b42c9f73ead2565c8 77
60ce36723c17bbac504f2ef4c8a46995 77
a957aa96221d0b7cb99ab072eaed7bf9 77
11348e03e23b137d55d94464250a67a2 77
ddd993b2fef3fdff101872bb03cfded8 77
ad5ab36761669d6eadbaee691c4a1d22 77
7297f44a1c4443049b235b59ac3ebadd 77
21f4c3b5591da245af90a2fd52fa1a55 77
021f6dd88a11ca489936ae770e4634ad 77
11958dfee29b6709f48a9ba0387a2431 77
2354c276f1c9156f4b97a11a7aa41254 77
0dbd53751c00e0784799008b44471a77 77
7c39a5f991bef4a1e34187677a65871d 77
b1adda14824f50ef24ff1c05bb66faf3 77
e85cc63b4f0f312f11e073fc68ccffd5 77
62161512d8b1b5db826778917e974b21 77
4d1a65f1c6d24c1f8f714fe7e31d29fc 77
229aeb9e2ae66f2fac1149e5240b2fdd 77
bc45ee46080d94757d84677cd9fb7395 77
c0167d1ca6ea4be5f7907b98a20fc225 77
f655e8f9339af2b629ebed05b585423a 77
7467fc45e24ec8d8b9023385c2a6066d 77
da40657c9fece7e48d30af42d31d4350 77
749a8e6c231831ef7756db230b4359c8 77
3e10f9cfe8030470e507965881025ab8 77
fa246d0262c3925617b0c72bb20eeb1d 77
0bdf2c1f053650715e1f0c725d754b96 77
46aac8e8ce9c68e9a1f4f5f56a5a3831 77
f8ff8b2090632d9143be6107d37c6c52 77
d9a5cf487c8317dba2cc8fafcf8a18a8 77
62000dee5a05a6a71de3a6127a68778a 77
3047ee053d45323e65192012176a2a1c 77
4d6ce445727ef59cc07abb95d3e4a1d4 77
f6c2a0c4b566bc99d596e58638e342b0 77
6217b2f7e4634fa665d31d3b4df81b56 77
36bedb6eb7152f39b16328448942822b 77
73a32464b3cb3ac9b59c7eb5b4356730 77
3a97a9a154f2f62638393446815456fd 77
673de96b04fa3adcae1aacda704217ef 77
7a799f9c485e4b911fb1c78cb7e753e5 77
ff70ea41bc4d78c076f1a002add81da6 77
89c0a463cc070b6c547ce09aa59abd5f 77
43cf10a7ba626e330e4bacef823450a9 77
945a1b4276b1524763d2acc19dc8c475 77
0f19d4d93ea331b17b6156e8fcdc6e3c 77
c851a9fd59eb3a9185457daa22f95c96 77
ce80993289bf0e45c95ed6c95bfdd07d 77
b06baa5b82cb371718756e2cc21de109 77
e1360bb1174a56e62f5a7d1194950342 77
21ea3211c68284b0bb4cd9a2cedc524e 77
9edd04c32a175d1c87f8dbfebba55327 77
469410db93f46bc8d2eb3a0b9717d326 77
195d221c982e47eb58347e5d06ce3180 77
7884a9652e94555c70f96b6be63be216 77
5227b6aaf294f5f027273aebf16015f2 77
8832ae39136fb470b3fbbf9f47b4570d 77
53a1320cb5d2f56130ad5222f93da374 77
20479c788fb27378c2c99eadcf207e7f 77
d37b3ca37106b2bfdeaa12647e3bb1c9 77
38181d991caac98be8fb2ecb8bd0f166 77
fc03d48253286a798f5116ec00e99b2b 77
8cff9bf6694dccfc3b6a613d05d51d16 77
4de81d9105c85bca6e6e4666e6dd536a 77
e6acf4b0f69f6f6e60e9a815938aa1ff 77
e139c454239bfde741e893edb46a06cc 77
92049debbe566ca5782a3045cf300a3c 77
ea204361fe7f024b130143eb3e189a18 77
7b4773c039d539af17c883eb9283dd14 77
41e7637e7b6a9f27a98b84d3a185c7c0 77
32e05616c8ed659463f9af00b142dd6f 77
c3e4035af2a1cde9f21e1ae1951ac80b 77
2996962656838a97af4c5f926fe6f1b0 77
c4b43ae017af4001c5193d310bf00942 77
2131f8ecf18db66a758f718dc729e00e 77
0afa92fc0f8a9cf051bf2961b06ac56b 77
bdb6920adcd0457aa17b53b22963dad9 77
0ebf197205c00fc6e0aac7261a8c1bdc 77
908c9a564a86426585b29f5335b619bc 77
4b21cf96d4cf612f239a6c322b10c8fe 77
f076073b2082f8741a9cd07b789c77a0 77
b91b1facf3b3a7890177f02ac188f14c 77
1264a061d82a2edae1574b07249800d6 77
ae587cfeea5ac21a8f1c1ea51027fef0 77
35c5a2cb362c4d214156f930e7d13252 77
362387494f6be6613daea643a7706a42 77
c254e7753095807e1cca159e48eceb21 77
0dbb3fb9a5cd1d5f8a9075b5bb8070aa 77
40cccad2ac57c29035a432356f3c978d 77
74306eef5860833e2e47ff169a73b45b 77
3ce83f544dbe69bb4fb19211fc442c2f 77
e5afb0f2dbc6d39b312d7406054cb4c6 77
13e36f06c66134ad65f532e90d898545 77
1aa3d9c6ce672447e1e5d0f1b5207e85 77
b17c0907e67d868b4e0feb43dbbe6f11 77
3e9f0fc9b2f89e043bc6233994dfcf76 77
1e8eec0db325b87b0f57b5056efd8afb 77
1d0787d664c95f8c2adb1da311af3c78 77
1feb4cdda5aafe2a48cbe27544cd8e4b 77
9fd98f856d3ca2086168f264a117ed7c 77
84fdbc3ac902561c00871c9b0c226756 77
4aaa76178f8567e05c8e8295c96171d8 77
1068bceb19323fe72b2b344ccf85c254 77
e0f120eefd76be864f36ffa8d1a1505a 77
46d0671dd4117ea366031f87f3aa0093 77
d95935d7d6fbe4895b69f61eaebfc247 76
d3b8cf8b9c797942fe68565e4ed2d8c3 76
8d12cf40aa0cf92405843c12a2d57f03 76
14b75c2d38d88b747c19de8ea5509d16 76
5fd2524092de9576f7341dc9aa5a53ae 76
2af1e9eaa807096a11b32ed26ecc2cbb 76
d0ac1ed0c5cb9ecbca3d2496ec1ad984 76
a8badd37c221a3f19d9ad0ac2196849a 76
20125fd9b2d43e340a35fb0278da235d 76
a10463df69e52e78372b724471434ec9 76
04da717026605472461b05cf41f717ee 76
a3a8185b610d2c5e39015f64972c8705 76
f2f9990bcda13be8771d656bf489dad5 76
5ef893a3104ab0cc85519a2ad3fec050 76
186f8f4eba86cca7bdf06db31f155a15 76
9f2b49181d2539e79439f4c6a6716836 76
bee3d07327a21d8e7f02e10ba4b35c15 76
158388770a41292b277c199ca8d95ccf 76
9b2f00f37307f2c2f372acafe55843f3 76
5a29503a4909fcade36b1823e7cebcf5 76
c3b7cab19af6d5c3b00428af950eef80 76
15e69232b3bfbcce60261950230e734b 76
32e0bd1497aa43e02a42f47d9d6515ad 76
e5ae7b1f180083e8a49e55e4d488bbec 76
680390c55bbd9ce416d1d69a9ab4760d 76
62e0973455fd26eb03e91d5741a4a3bb 76
3e2500c59ab4ea1d914ac27cec5ae528 76
ce128c3e8f0c0ae4b3e843dc7cbab0f7 76
349f8e8088df63050757dd8be4356216 76
812649f8ed0e2e1d911298ec67ed9e61 76
cb757ef40153ca7301d5333de1be4e06 76
969ebecd17b888ab767fff8d3d894c2d 76
a88aeeec495b4cbe092b4bcfd15b9d9c 76
52aa16fc56779ac9b2ae91a8b47927ba 76
903cc7be42d6fae3ae8c8be791ceeb74 76
9a4d6e8685bd057e4f68930bd7c8ecc0 76
6cc6e45d2f9cf66facfacd3554b52577 76
c0f6fb5d3a389de216345e490469145e 76
0868dbe2d591f3c1beb2f6dd50bdb72e 76
11b01bd09f8d22fecc14d3418f83caab 76
71af59614c8b42af334933e9261e53be 76
6aaa65bb3591df310b36d6318d6f4e0f 76
f1e03cc77d4bbd6bc2cf358dbcb7ed00 76
3f258712c3ba708ba78a60afde94352a 76
695553c0c5ba292284a3e1e64da6ed47 76
3a900dc34f5f470bc5b734222f657d7f 76
9bb9852b78e55603158ed65149db7dd6 76
359f449e012b58f30cbc80ea8b9e794a 76
e97c864e8ac67f7aed5ce53ec28638f5 76
a8aa681aaa4588a8dbd3b42b26d59a1a 76
6aed000af86a084f9cb0264161e29dd3 76
31c97cbb941d3e92d0e6f9925e9bc4d7 76
8b4224068a41c5d37f5e2d54f3995089 76
228bbc2f87caeb21bb7f6949fddcb91d 76
d2a27e83d429f0dcae6b937cf440aeb1 76
9a49a25d845a483fae4be7e341368e36 76
acf06cdd9c744f969958e1f085554c8b 76
c46482dd5d39742f0bfd417b492d0e8e 76
85ae750ad1dbdc5c2703bcfe97e77152 76
2227d753dc18505031869d44673728e2 76
98c39996bf1543e974747a2549b3107c 76
a2d10d355cdebc879e4fc6ecc6f63dd7 76
b1b0432ceafb0ce714426e9114852ac7 76
801fd8c2a4e79c1d24a40dc735c051ae 76
421b3ac5c24ee992edd6087611c60dbb 76
bd3ef5c19067fe179f71c8b86ea4b39b 76
f269cb7796c3319c9aa4d146b52139e6 76
8abfe8ac9ec214d68541fcb888c0b4c3 76
77c493ec14246d748db3ee8fce0092db 76
4a533591763dfa743a13affab1a85793 76
b8a03c5c15fcfa8dae0b03351eb1742f 76
de905148259ea27fa49e2303ef2e0017 76
a0205b87490c847182672e8d371e9948 76
e0640c93b05097a9380870aa06aa0df4 76
6f67057b6a3671fe882f6d4f27d547be 76
b2b7c555125ecacf4bb7678d9dc39a21 76
2297607a5db8576d5ad6bbd83696ff60 76
23e582ad8087f2c03a5a31c125123f9a 76
4275f89744278864da88c2fda68ec4e9 76
1e69276e3d5650de297e980aa4f59671 76
47698c15fb83a1e5bb1400accbb17f82 76
98c56bce74669e2e4e7a9fc1caa8c326 76
043c2ec6c6390dd0ac5519190a57c88c 76
9718db12cae6be37f7349779007ee589 76
04992c5115a2c2fe6d12bdc21e16f64e 76
bf1b2f4b901c21a1d8645018ea9aeb05 76
94739e5a5164b4d2396e253a11d57044 76
d2849eee3432ef804bfccac1a9cb24f0 76
2107931de60c5a7c5d526bd1d6a8a34d 76
a1d2b0ef5b72772ee48ce14b993e225c 76
3e9f7c16bd1cdea78f8e2eea72dfdfbe 76
1def1713ebf17722cbe300cfc1c88558 76
ff7a2112f8c3e3224ce8e3e26de1d932 76
0d98b597aa732aea606bde680c3b57d8 76
4fc41324cdfa35c1b9e2f8d59371eb20 76
29d74915e1b323676bfc28f91b3c4802 76
e7db14e12fb49c1d78a573e6e5f542c2 76
fdff71fcab656abfbefaabecab1a7f6d 76
09853c7fb1d3f8ee67a61b6bf4a7f8e6 76
d128a9569b806e3a93c91293aed3f40b 76
22cdb13a83f73ccd1f79ffaf607b0621 76
3d3103fc27ffaea9fcbaebd91c8fff07 76
1fa6269f58898f0e809575c9a48747ef 76
f9209b7866c9f69823201c1732cc8645 76
c862b02975932127779faae44decffb4 76
687fe34a901a03abed262a62e22f90db 76
7fe3d16a83f683a0a7f1c029536bebe7 76
e8219d4c93f6c55c6b10fe6bfe997c6c 76
0383314bf626052313b8275638fcccce 76
f5b2aa928f940f3f09a0d14f45a27875 76
c2ed25e9f9b76909fc54491a253a5066 76
41f6e8b589d6d47cc56937ff17c493f5 76
4572101f572c37f203cd8690fe6e4eeb 76
84a529a92de322be42dd3365afd54f91 76
b49b0133825194a67e0660a5557deb0a 76
f18288b44fa19637ee5476ac4cdc77d8 76
38840678620308eadd98d8632df3d6d4 76
fb6e7c396949fea1f6f6bf144dbc7908 76
529ec1f7ea830a51f00dafb5b06cf091 76
e23330785f499c128030ab1b7281f37a 76
eeb358fcbf46e89566ad3fe0707820a0 76
e17aeca56fab22ce30ac615e72cc64e5 76
553a1099bf1a5568f3e6153e44dbd6c7 76
8f065320a0ae71bd72bb0b981849ccff 76
1d73570ddb3abfb514cb3119b8569063 76
981fda867ad3a7693c11ec00d2835b86 76
ee89223a2b625b5152132ed77abbcc79 76
9f8c36919400d501da7b9211735b71f2 76
ddd65013f9f3507850f6bd4b5a68f901 76
6338b003419816b5997ca4ee479935f8 76
9ae5f16bbc85770e1dc3ef156762cec8 76
56f140884852f96cb0fa2c247b378358 76
732586672f67e2d70dc6f03919651783 76
5d5c18e4cd078a34b4db2ac85fbc1ed0 76
570ad3934c8f0b03f70f9481e7bd8b13 76
0f40c9bdd25fd8950dc1c7e66862e6d9 76
5b61616b138596dfa7c219db523f73a6 76
d869c99656ec60fc9de27338a87b2506 76
26d6e896db39edc7d7bdd357d6984c95 76
cb2c2041d9763d84d7d655e81178f444 76
70fcb77e6349f4467edd7227baa73222 76
b23975176653284f1f7356ba5539cfcb 76
f7e0b956540676a129760a3eae309294 76
04ad5632029cbfbed8e136e5f6f7ddfa 76
c182f930a06317057d31c73bb2fedd4f 76
7dc1c7653ac42a05642a667959c12239 76
f9fe83f1ea3dd2108188fb7bf8aa5b3c 76
d7aab42e6b85c49c0f1d3a115e939c74 76
58aaee7ae94b52697ad3b9275d46ec7f 76
3bd4017318837e92a66298c7855f4427 76
f12f2b34a0c3174269c19e21c07dee68 76
9a5748a2fbaa6564d05d7f2ae29a9355 76
743c41a921516b04afde48bb48e28ce6 76
283085d30e10513624c8cece7993f4de 76
bbaa9d6a1445eac881750bea6053f564 76
3e6260b81898beacda3d16db379ed329 76
06d5ae105ea1bea4d800bc96491876e9 76
00a03ec6533ca7f5c644d198d815329c 76
bb1662b7c5f22a0f905fd59e718ca05e 76
0987b8b338d6c90bbedd8631bc499221 76
3f4366aeb9c157cf9a30c90693eafc55 76
91378b331327b40e564390c43cd6b2be 76
8051a3c40561002834e59d566b7430cf 76
a41b3bb3e6b050b6c9067c67f663b915 76
a2186aa7c086b46ad4e8bf81e2a3a19b 76
177540c7bcb8db31697b601642eac8d4 76
975e6107778ce7a40b9878bfb96a16a7 76
779efbd24d5a7e37ce8dc93e7c04d572 76
7e0a0209b929d097bd3e8ef30567a5c1 76
3fc2c60b5782f641f76bcefc39fb2392 76
ccd45007df44dd0f12098f486e7e8a0f 76
d47844673f2db74d78da8687d794523d 76
b1c00bcd4b5183705c134b3365f8c45e 76
8d7628dd7a710c8638dbd22d4421ee46 76
7d2be41b1bde6ff8fe45150c37488ebb 76
57f04bb2975420e3b4c73920c687cad7 76
3e3aa687770f55c704ca997c3be81634 76
354ac345fd8c6d7ef634d9a8e3d47b83 76
e366d105cfd734677897aaccf51e97a3 76
1cd73be1e256a7405516501e94e892ac 76
0f3c5d0c3666eec8cd311bec6d878915 76
1bf50aaf147b3b0ddd26a820d2ed394d 76
86098ef82c97fa789a47a8d2e8800794 76
9649dec6196d730c5e024f204477d8d1 76
91f9fec9b080c74297a55c392b5f40a4 76
211a7a84d3d5ce4d80347da11e0c85ed 76
2b346a0aa375a07f5a90a344a61416c4 76
3e524bf740dc8cfd3f49bd3e96daee6e 76
853c68de7253cdd55dc37be410a45c60 76
02b5b45ce743bc3f285ec4d39b5968c3 76
e6cc48e3a8db9b618592a86a57960164 76
c4414e538a5475ec0244673b7f2f7dbb 76
f08b7ac8aa30a2a9ab34394e200e1a71 76
3c3c139bd8467c1587a41081ad78045e 76
e9c8064bc8dac39bed69dd1d0158c1cd 75
edcdaad57f7f4a4d3826728f009bcf24 75
d00498d9f077780f5be58d0956ce0458 75
85ffb002f52455e760e4c90cc3b71ac3 75
657538ca3ad286a7b345fb515d41e14b 75
a2a4586d331fbefea6da14912c234f59 75
b56baf5ddf91123f42fa39ebb461e126 75
26405399c51ad7b13b504e74eb7c696c 75
f3a3a63a79eb1831b0a2776bfd20d838 75
845c31a2fbc3d2e14ecb17d48dcc65a4 75
55a51239dc6fe8cf8c09ec91f36f5250 75
a8ae104615cb4e966ddb435f3e575a02 75
1d388729fedebe69bea4a1c795f49026 75
91db811b080f2bcfd928589f2414b7aa 75
edd47ba7fa1bbff38973841c9cd0733c 75
3bbca1d243b01b47c2bf42b29a8b265c 75
9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1 75
f23775b54b9e62e2d15498c3b9418630 75
9af1b63534609a9c0068fef43dfb87e9 75
fd9e2ae32b53addc06c63208be3aaa43 75
004a68efcee088ddeaaca5c5a3afaa2f 75
2853427cee00e06272cf17d4be94f7d0 75
7cff4ce87d7f2179d73e7959bf213529 75
636efd4f9aeb5781e9ea815cdd633e52 75
9e05fb01c4c2aa78872ff38b73e69197 75
05f17e3cfa5de42020eaa6df34fb4805 75
881cb5534ac04cd691cdfa681afffb45 75
38f629170ac3ab74b9d6d2cc411c2f3c 75
4f53d60aee2ffa2af10e3463da26b784 75
4aee31b0ec9f7bb7885473d95961e9a6 75
ef1f4d925a67ffc924862f69f6bb120b 75
e6d76b26416ca5de309d8fd741894447 75
841b60e20ff680b0d59aa9d6902fe289 75
9d86d83f925f2149e9edb0ac3b49229c 75
bf4334a2421c544eaa17629e52029ca1 75
5c16b0d099fd16c49462fb3c951b3ebf 75
66de6afdfb5fb3c21d0e3b5c3226bf00 75
022898bbc7110244fd24b3e410597047 75
8eb4b4c01bf3375828c5494c2f6e7685 75
8de4aa6f66a39065b3fac4aa58feaccd 75
5fcb7f9c321885a69a4f91cb553fa04d 75
c5a3c867a3dfb776552dcfc804d4937e 75
1354b84eca447ab194edadb895706bb0 75
78beb16526e99b8619b6349165556f65 75
e52ff15f1c6cff78c4e54fd19026256d 75
40a0f39c64ba33b9d04168d476f53407 75
e3050c2fe9297974cbf4328fa4f98d42 75
fb25b181bed28630afa6c026a6ed31fe 75
f4f4a06c589ea53edf4a9b18e70bbd40 75
dae21e619b67f958c716d3c779c941d2 75
646680a2406b2430bde8761a48e4a2ed 75
b1d3a8fba2c3b1a07da18922ec3d5664 75
b252e54edce965ac4408effd7ce41fb7 75
6fbb698655e6b0fdd299a543951c27ec 75
7d372e7ebdb02097c5a0e0cf18f745a1 75
d89a66c7c80a29b1bdbab0f2a1a94af8 75
a3d06db1f8c85b2837b4603a51834425 75
321cf86b4c9f5ddd04881a44067c2a5a 75
c2ba1bc54b239208cb37b901c0d3b363 75
635440afdfc39fe37995fed127d7df4f 75
a869ccbcbd9568808b8497e28275c7c8 75
7ba0691b7777b6581397456412a41390 75
a4fa7175d4757e45eac71a8487751f63 75
59a3adea76fadcb6dd9e54c96fc155d1 75
62dad6e273d32235ae02b7d321578ee8 75
f0eaf559f89ca17022783964ebe9cdfd 75
c12706a7c6e8d6476c3d2b6ae0042a82 75
687fd5c7e0142dfb2da70e5083b3c6a7 75
55d99a37b2e1badba7c8df4ccd506a88 75
6693a7aacb8a2e74c6f5fe91bc39864b 75
21b5680d80f75a616096f2e791affac6 75
ab8df9f7733db5611fd53748f1db282e 75
671d8d05d795091118b1344f715307c4 75
4c2e5eaae9152079b9e95845750bb9ab 75
582967e09f1b30ca2539968da0a174fa 75
f92586a25bb3145facd64ab20fd554ff 75
5ee0070c40a7c781507b38c59c3eb8d4 75
d594b1a945b5d645e59e21f88bd2d83b 75
5cf68969fb67aa6082363a6d4e6468e2 75
45c68484c6fc509cb25bdfca881e5cd8 75
82ba9d6eee3f026be339bb287651c3d8 75
6c2e49911b68d315555d5b3eb0dd45bf 75
672d30ab508237ac28b92c3472c56688 75
903356ae8ff820105d57f744c8a24396 75
d3e8fc83b3e886a0dc2aa9845a5215bf 75
31a262d6247f3513b19d1149102e116d 75
69295f5f6bd7d1a08da4919b5bb95bff 75
cd474f6341aeffd65f93084d0dae3453 75
331cc28f8747a032890d0429b5a5f0e5 75
b426b30042abbc15e363cb679bbc937d 75
cf5530d9e441e0d78574353214373569 75
ba2f0015122a5955f8b3a50240fb91b2 75
cbc462e27100dad71cdbf606d396ddad 75
f50c7035e532c49a0f6993d988e2e843 75
84d5711e9bf5547001b765878e7b0157 75
a569398d13eb87b14276380d2921ddbc 75
0db2e204010400f5c506620adcd1ae68 75
77ef24b42fcecae4ba74fa68137f3e43 75
0e915db6326b6fb6a3c56546980a8c93 75
11e2ad6bf99300cd3808bb105b55d4b8 75
38faae069a1371784081ea9ad9b279d0 75
219c507b38ddfc07899fc1f01ff40c44 75
3c69ccff8acc065aa5618b36b74703de 75
7a7c6a5b2f18e21e23049634cec06c68 75
bcb7c13ff9746a60fa8c3e748acd054d 75
62db9e3397c76207a687c360e0243317 75
83dc55aeb13cc9f621dcbaa80304d506 75
e44e875c12109e4fa3716c05008048b2 75
44e215cfff0d2a4a66e595d3923cb843 75
1e9f65024cd764a33b94a14b0e79f42d 75
782086acbe9f48126642e093bf6ba151 75
a424ded436368e3f9f10da14c23acc85 75
a9cc6694dc40736d7a2ec018ea566113 75
1cf44d7975e6c86cffa70cae95b5fbb2 75
363ce3cd61389226b4a55b2aee2dacd7 75
398024cb5e21d749d728926a28b19d00 75
c802ceaa43e6ad9ddc511cab5f34789c 75
3c0cd9bcd0686e8bc0a9047eae120cc5 75
327204b057100a1b7c574c2691c9a378 75
e2a89271adb634edc3e692846f9e0675 75
a5909bff60540745d3da1ccda2f99bff 75
b977b532403e14d6681a00f78f95506e 75
6c7de1f27f7de61a6daddfffbe05c058 75
840c3eda3ea42ecd90aeb3434f3510b7 75
75ac2c91d93efba8651671f18ec013d0 75
d2ab2b971ff0dc34b54c0eaa664873f0 75
e7ba053d8ba932b77348b3987ea0e40b 75
66f8c9849717ee8f5bc1630f4d44d2cb 75
f228bda69952fa13fe74d09b34e4983b 75
9d12d071c18b535cda26f47f20e5c7ae 75
84fec9a8e45846340fdf5c7c9f7ed66c 75
95a0810a93a87065bf7b28490817e9e3 75
8c74b88f3daf0f4f918d501c1f90ac2f 75
5d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce0 75
0a66e17d3ccde15bdecb253e7e293294 75
da52dbdb51e5c9b3fcacdc228065d5e0 75
f50fb34f27bd263e6be8ffcf8967ced0 75
9ad97add7f3d9f29cd262159d4540c96 75
576e5effaa235485db53702d723976d7 75
859bf1416b8b8761c5d588dee78dc65f 75
49f85a9ed090b20c8bed85a5923c669f 75
96a0cc2f93365fadfcc06ba14e95fae1 75
15d496c747570c7e50bdcd422bee5576 75
45ececbb4fa848ad3a87f3ee17919755 75
a7968b4339a1b85b7dbdb362dc44f9c4 75
ac56f8fe9eea3e4a365f29f0f1957c55 75
293835c2cc75b585649498ee74b395f5 75
2f8ef33feb54e6e5ad1e11ebdb6d4d76 75
54d4c4f1a954fc25689522435f35fedf 75
0913e2e6049a59306f85c213277a5253 75
715e8ba46f8bc29c24f3fbfdb8d96d71 75
f2dff472839eb096b6afb9211d72bc0f 75
b599e8250e4481aaa405a715419c8179 75
5bcbb819023630661a60ca318639c604 75
49c2694acd8a7b592f993d5ab39f932e 75
fe50ae64d08d4f8245aaabc55d1baf79 75
16f8e136ee5693823268874e58795216 75
4ceefb51ae9ec399a69540c895f4519f 75
7e19999864bb17b5cf10e68e3c7e6276 75
47599716060306c09493e977bbbce22e 75
9cbe38ee91368cef7c0f22de9c3461e3 75
35e2dcdbea1950a7a290dd0c282da0a0 75
47a878d199b3fcb8447a9a1b3a78ee73 75
37160db944a57234ac9bf1ea9e99ae58 75
de56596363329673fab1b93be2210df7 75
3c8f9a173f749710d6377d3150cf90da 75
6b406fba78d7b12a242a3bff04399604 75
5ca90602d3acd9a8f30b8a7cac1bdbb5 75
03056aa23aa837b508c6b305aebe1e3e 75
786e3e9f1f618f5e6dcdef631286543a 75
bd8d8aaed497d204a9c3a92e55e4aeab 75
f204aab71691a8e18c3f6f00872db63b 75
d8a3b2dde3181c8257e2e45efbd1e8ae 75
edf7f2f34f6b96fae76c68bc2268c128 75
e9412ee564384b987d086df32d4ce6b7 75
300891a62162b960cf02ce3827bb363c 75
20c9f5700da1088260df60fcc5df2b53 75
778609db5dc7e1a8315717a9cdd8fd6f 75
90aef91f0d9e7c3be322bd7bae41617d 75
494ba9ff03bdad881378a6fd4092a6c7 75
29539ed932d32f1c56324cded92c07c2 75
c2964caac096f26db222cb325aa267cb 75
018dd1e07a2de4a08e6612341bf2323e 75
8420d359404024567b5aefda1231af24 75
220a7f49d42406598587a66f02584ac3 75
1680829293f2a8541efa2647a0290f88 75
1843e35d41ccf6e63273495ba42df3c1 75
d69116f8b0140cdeb1f99a4d5096ffe4 75
794288f252f45d35735a13853e605939 75
b6cda17abb967ed28ec9610137aa45f7 75
71560ce98c8250ce57a6a970c9991a5f 75
100d9f30ca54b18d14821dc88fea0631 75
9978b7063e297d84bb2ac8e46c1c845f 75
d2cd33e9c0236a8c2d8bd3fa91ad3acf 75
bdd8817990ef209f0fb6b049f2d2ea0c 75
d5d7f5bba709f5cbbe1f74977096feb3 75
e2eacaff46787bfeefcaa24cf35264c7 75
1160453108d3e537255e9f7b931f4e90 75
b6e710870acb098e584277457ba89d68 75
5da713a690c067105aeb2fae32403405 75
9087b0efc7c7acd1ef7e153678809c77 75
a6db4ed04f1621a119799fd3d7545d3d 75
894db62f7b7a6ed2f2a277dae56a017c 75
60243f9b1ac2dba11ff8131c8f4431e0 75
b837305e43f7e535a1506fc263eee3ed 75
9cf742e94f29f454ac42ff68f37d5cc4 75
abec16f483abb4f1810ca029aadf8446 75
bbbe7ef28a0018c4484eaa8b2d0a0328 75
3f900db2608fb3eecb3ee77ba9ef5f60 75
7f278ad602c7f47aa76d1bfc90f20263 75
3fa146219c48a4393aace23e8f353125 75
97250eb3250c1fa40a321076d5be217d 75
f550e0ba9e1c4e8bb4a5ed0ac23a952d 75
79cae1be0fbae74dafbf8399ee2209cb 75
0937fb5864ed06ffb59ae5f9b5ed67a9 75
6915849303a3fe93657587cb9c469f00 75
14678db82874f1456031fcc05a3afaf6 75
f95ec3de395b4bce25b39ef6138da871 75
60a0575ee6ce460e1d86c0e9d281c4f1 75
aba22f748b1a6dff75bda4fd1ee9fe07 75
3c565485bbd2c54bb0ebe05c7ec741fc 75
c6ede20e6f597abf4b3f6bb30cee16c7 75
2fe5a27cde066c0b65acb8f2c1717464 75
022400dffec5b4477f760ca0e7449d73 75
adf7ee2dcf142b0e11888e72b43fcb75 75
b7d35509ab19d0cd2256a219de0fe0ff 75
ba9fab001f67381e56e410575874d967 75
ac4395adcb3da3b2af3d3972d7a10221 75
e4acb4c86de9d2d9a41364f93951028d 75
f06ae085fe74cd78ad5e89496b197fe1 75
961b27cff1f9ef4ee308bb33fe18a91a 75
866d90e0921ac7b024b47d672445a086 74
8d3b78d62523e16a1c95a545651db6bf 74
43a7c24e2d1fe375ce60d84ac901819f 74
853573b5a907ed8b2f4fec25a92406a2 74
db0513583c7b05237076d942baab7ce9 74
45f6a4a57549a5720dfdcdf643c78b83 74
f72a23858b9865a40479a3ce3f16649e 74
015c11191cbf983956d7c19e3434c0cf 74
c782079784c74ffdf81ee12ec6b74512 74
6605cf6f932aa6510d637af51c820a6a 74
7463afe23eae7efe3c72737a5d3d693f 74
6375f34725de10852675ac6ee7dc9e40 74
f5747f20029e7802e81c3352580ae422 74
0fe500898e3183422bebc8325bfc9515 74
a24bdc3e59a4c624eee8318a51bb55b9 74
412604be30f701b1b1e3124c252065e6 74
55a0ce8200cf39c3028ebc66f356bf7e 74
f466e84e4d899dda09be2bf2d3d7ece3 74
005f91955ff9fc532184ba7566f088fd 74
d3614f463b2d42aba2700556d42740d0 74
edb446b67d69adbfe9a21068982000c2 74
106fac81e07001e1825eadbb39fcde11 74
af94ed0d6f5acc95f97170e3685f16c0 74
de66dbc30377a1f7908db45298324aa3 74
5f0ad4db43d8723d18169b2e4817a160 74
d117dca133c64bf78a4b7696dd007189 74
02d35f682ff59f1acc13065dec46fe25 74
a56ee48e5c142c26cf645b2cc23d78fc 74
1fcee5e040cf2cb786883eb2afd6f47f 74
f5c59267dae7d123f54b741a76f28f84 74
9518dfaa68111174c238799ce9116e74 74
7303a103c93fea0445384d6ff3f3d1b9 74
9bbb9a5df34c69244286195a1154bc36 74
aa0f9de3c3f38177051c3c8741dac037 74
ded6533f55f0bc8f8d6110aeba1b878c 74
68da6e6e5325aa33287ff385b70df5d5 74
8ad124e01f97c4cf812b49a875fc0965 74
6445ba9df3c5462884f5c510426474ff 74
cc7d159d6ff3ea6f39b9419877dfc81f 74
ee77f23899e911ace641794f89c19e1c 74
149815eb972b3c370dee3b89d645ae14 74
a11f9e533f28593768ebf87075ab34f2 74
f3d9de86462c28781cbe5c47ef22c3e5 74
c902b497eb972281fb5b4e206db38ee6 74
a012869311d64a44b5a0d567cd20de04 74
ca1d3153a1cf0ed998d4879fbb50d9ab 74
019f8b946a256d9357eadc5ace2c8678 74
a209ca7b50dcaab2db7c2d4d1223d4d5 74
aee92f16efd522b9326c25cc3237ac15 74
7fc63ff01769c4fa7d9279e97e307829 74
4fc28b7093b135c21c7183ac07e928a6 74
8068fee5f49946b3a8f85b1007cd40bb 74
38ef4b66cb25e92abe4d594acb841471 74
6e2eec9ca19c076736d19ac5426473af 74
2b1905b5d4641830901acf76c957cfb1 74
af1b5754061ebbd4412adfb34c8d3534 74
6754e06e46dfa419d5afe3c9781cecad 74
dccab9bd9e0b69c49302025efdf19702 74
e846fb8a4f365ca8e84393d4f34e1b07 74
86a2f353e1e6692c05fe83d6fc79cf9d 74
aea94dc1e6d1dd330cbc2c4a480934d6 74
2912bbeedc16c67bd0529ab7d438c1ac 74
42778ef0b5805a96f9511e20b5611fce 74
f569c3d708a7558b3049d2896d2b6ce1 74
9a86d531e19ec6f5937ad1373bb118bd 74
fe7ecc4de28b2c83c016b5c6c2acd826 74
64f07f012a35c83d7c556ba0b69ef64e 74
5cb22b6ada9b860235e5e20975f23de3 74
4efb80f630ccecb2d3b9b2087b0f9c89 74
2d1ef8f39d2c1590daf9a3737c8a931d 74
d63c4a5e9b600279c3da776f6113a400 74
d4ec33c0c23ae3c91764fcc625108a5a 74
6616758da438b02b8d360ad83a5b3d77 74
78daab4f4fce94374d8a53444c77c2c6 74
2e6d9c6052e99fcdfa61d9b9da273ca2 74
fa7518562603d5c4a7ad69e2e5726f5f 74
71e63ef5b7249cfc60852f0e0f5bf4c8 74
f19ec2b84181033bf4753a5a51d5d608 74
c0f52c6624ae1359e105c8a5d8cd956a 74
a2802cade04644083dcde1c8c483ed9a 74
a0d3973ad100ad83a64c304bb58677dd 74
9fc64354454711c97058db6110b3a369 74
7caf5e22ea3eb8175ab518429c8589a4 74
8a0cd50ecce34cfd150d3d512ccf42cf 74
9b7da66eb5bb0e80c82e88fd2bfde5ce 74
7695ea769f021803c508817dd374bb27 74
c2073ffa77b5357a498057413bb09d3a 74
6caf88727c2cacf39df54ecc2f53de65 74
4ab50afd6dcc95fcba76d0fe04295632 74
9f820adf84bf8a1c259f464ba89ea11f 74
6c19e0a6da12dc02239312f151072ddd 74
dcc5c249e15c211f21e1da0f3ba66169 74
75da5036f659fe64b53f3d9b39412967 74
118921efba23fc329e6560b27861f0c2 74
1627164498da566c0eb500803f9b5f4a 74
7dd3ed2e12d7967b656d156d50308263 74
5301c4d888f5204274439e6dcf5fdb54 74
a57ecd54d4df7d999bd9c5e3b973ec75 74
cc8090c4d2791cdd9cd2cb3c24296190 74
99f0e91e4f90ecc1c3bdee598eadca30 74
cb7c403aa312160380010ee3dd4bfc53 74
35fa44c247164c5e1683d18000b0a236 74
b71f5aaf3371c2cdfb7a7c0497f569d4 74
1963bd5135521d623f6c29e6b1174975 74
02709600f60cc5f733fd879be89f4b3b 74
107878346e1d8f8fe6af7a7a588aa807 74
e71ad22eed10d8f6f8242f67695b215f 74
39016cfe079db1bfb359ca72fcba3fd8 74
97737a7937a18cf131d9e21eda811113 74
d2e3e0c2ec10101c41b7f0a11ce93c57 74
254eb3b5df0f07a3c8c134624be3119b 74
9cd013fe250ebffc853b386569ab18c0 74
3d017ba05931017b15345e3ae2c73cd0 74
099fe6b0b444c23836c4a5d07346082b 74
17d187eaf6157b4e219552d6a187290a 74
7d1e6b02af59efefd53323255d6ded3d 74
999df4ce78b966de17aee1dc87111044 74
f5dffc111454b227fbcdf36178dfe6ac 74
9103c8c82514f39d8360c7430c4ee557 74
482b31eee22486b99cdbe0ab36e959fd 74
912e79cd13c64069d91da65d62fbb78c 74
a3fefe83288ecb0e40ebe40b2bde29fe 74
66705064b387572428517e38ae23e019 74
fc322c6bd467dc6e4a70ece4ce0245f8 74
68bc9477d0f2c908eed9498bf926d89e 74
19702ce80aa823cd508f85c0034a7e97 74
960fe54b16d890a75e845fcd23afc32d 74
322a45a25fb119b2fac403e6a2cc011c 74
1b356667c9a682f8b0215d9d16d286fe 74
fbdd952178a0387b896822edb02dd34e 74
c3bfbc2fc89bd1dd71ad5fc5ac96ae69 74
e62111f5d7b0c67958f9acbdc0288154 74
cc0e1713aa0e2bcba6f5edf1436b81ef 74
9f173dfe8f89078ce25d06126842cef1 74
e99ce0cdd4f46110c2497ea4f5ead1f1 74
ec0387f057705a013c09bc5508249ea7 74
5e80048377635f2a67e0e5be24012f09 74
8b6cc3ee5ec407721ce3bf5ff4c0f56b 74
87efe7b5fa21d969f4ca491ed04b0149 74
f74e95cf0ef6ccd85c791b5d351aa327 74
35c5ce55d4c6015406e3f53558e5bed2 74
3181d59d19e76e902666df5c7821259a 74
5cc33dfe7e069a757ca0fcbe6b95c89e 74
48abd1b3f5452995d995eb78a77013c8 74
3e53ca3d4e69bc938071715257cc62b9 74
2b1d520ee7fa77e7ff90488dcd7b3467 74
6c015f9b69e6a50c3d30b75ee796bc46 74
5b0ac7cee98097ae86b00dec0ceef066 74
ac8645c4e666d447670bebf90cf8fbc2 74
cfd382c5eb817d52c7faf45a96f20b81 74
67a365a363e759793d84a4868d22bb56 74
c11abfd29e4d9b4d4b566b01114d8486 74
83d3d4b6c9579515e1679aca8cbc8033 74
81f7acabd411274fcf65ce2070ed568a 74
19a04d6ae3e382a86229740a17307c22 74
81e4fe932e45bbbc10cfce7ffb67162e 74
47c00b40b245c5389dfc3100ebb4b7a0 74
1b0251ccb8bd5f9ccf444e4bda7713e3 74
18c3714df31f8ad15df9a76f18179fc5 74
723e8f97fde15f7a8d5ff8d558ea3f16 74
43c5b26b6738782b9e45719d8a45db1b 74
6e361e90ca5f9bee5b36f3d413c51842 74
c30ca4400db3c72274c8ad819f688c21 74
ca0226c1b273bb50a210ba4a8db4ce8c 74
7993e11204b215b27694b6f139e34ce8 74
b440509a0106086a67bc2ea9df0a1dab 74
9f44e956e3a2b7b5598c625fcc802c36 74
09d37c08f7b129e96277388757530c72 74
d1c373ab1570cfb9a7dbb53c186b37a2 74
fc192b0c0d270dbf41870a63a8c76c2f 74
a385d7d1e52d89d1a445faa37f5b5307 74
028ee724157b05d04e7bdcf237d12e60 74
09a5e2a11bea20817477e0b1dfe2cc21 74
852c44ddce7e0c7e4c64d86147300831 74
30aaf34d6afd4b11cc3b3ac4704c7908 74
ac1ad983e08ad3304a97e147f522747e 74
d3b1fb02964aa64e257f9f26a31f72cf 74
3de568f8597b94bda53149c7d7f5958c 74
758a06618c69880a6cee5314ee42d52f 74
e0f7a4d0ef9b84b83b693bbf3feb8e6e 74
23af4b45f1e166141a790d1a3126e77a 74
4aecfbe5d21e3f7912bf8eb29124423a 74
d095a94d20dcaf7aa07301948549bede 74
bd0cc810b580b35884bd9df37c0e8b0f 74
e945de21a1bb5714a0bc8a897ed32e9f 74
63bfd6e8f26d1d3537f4c5038264ef36 74
39ae2ed11b14a4ccb41d35e9d1ba5d11 74
211ed78fe91938b90f84a51944b08d5a 74
6917ff2a7b53421ff4066020e2d89eec 74
25766f01628f3d34b93a36a2301dffc9 74
d58e2f077670f4de9cd7963c857f2534 74
64a08e5f1e6c39faeb90108c430eb120 74
3db11d259a9db7fb8965bdf25ec850b9 74
a05d886123a54de3ca4b0985b718fb9b 74
6a8018b3a00b69c008601b8becae392b 74
0141a8aedb1b53970fac7c81dac79fbe 74
a8166da05c5a094f7dc03724b41886e5 74
37d0b499fb84a552c17fcbb1442d7895 74
d3f5d4de09ea19461dab00590df91e4f 74
ca4b33532855080dfa79cf8a925d146d 74
43e04dd08bb1305428b0c9c8d8a2660a 74
af8d9c4e238c63fb074b44eb6aed80ae 74
d90e5b6628b4291225cba0bdc643c295 74
74c407e263578d03d02c1123aa730b52 74
70fc5f043205720a49d973d280eb83e7 74
fb0650ff38f84d526883336ff5119dc0 74
c2c2a04512b35d13102459f8784f1a2d 74
cbfe5681369338a48e2d1b63998099d6 74
6236c78e73f52110ae39e588ba88de0b 74
4f5a97cf06cf69028997db51d8726d28 74
cac8e13055d2e4f62b6322254203b293 74
335d3d1cd7ef05ec77714a215134914c 74
2119b8d43eafcf353e07d7cb5554170b 74
4625d8e31dad7d1c4c83399a6eb62f0c 74
641d77dd5271fca28764612a028d9c8e 74
7ba6d33c373fea56b7258003b16c68e5 74
16738419b15b05e74e1ecb164430bfa8 74
e1228be46de6a0234ac22ded31417bc7 74
4cf33e18ede11b79827bc78b7f2075ae 74
f02208a057804ee16ac72ff4d3cec53b 74
6e616e79d491ba42638558caf0364003 74
945e01e4dfc83449d9edc77e001e2c0c 74
fb09f481d40c4d3c0861a46bd2dc52c0 74
d5036c64412973d610202be8dce2b82a 74
ed519c02f134f2cdd836cba387b6a3c8 74
40cb228987243c91b2dd0b7c9c4a0856 74
c678aec6e828c899b32a099c14ee882c 74
d80126524c1e9641333502c664fc6ca1 74
d33174c464c877fb03e77efdab4ae804 74
9713faa264b94e2bf346a1bb52587fd8 74
8f04ac8eadb8a829a4c2117ade0f23da 74
7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f 73
65cf25ef90de99d93fa96dc49d0d8b3c 73
91cff01af640a24e7f9f7a5ab407889f 73
0f6b1f657ac30ab76519ed4c677e9909 73
be6ad6f949eeb8ebb94ebc82f0fac2f2 73
3083202a936b7d0ef8b680d7ae73fa1a 73
8c3c27ac7d298331a1bdfd0a5e8703d3 73
966b795bc7f3ccb35e3da08aebe98f18 73
50de294b9d4987a3c89b4a5cc4bdea62 73
964d1775b722eff11b8ecd9e9ed5bd9e 73
7866731eed67dc3be9693b33f50fdb48 73
c3df9051227efe58d6562d25e6a13dc8 73
5e9d17e41f784ae361ada1d0817186f6 73
c24fe9f765a44048868b5a620f05678e 73
21e4ef94f2a6b23597efabaec584b504 73
33bd1b801b3cf1b8eaf31d816bca2c95 73
d2a10b0bd670e442b1d3caa3fbf9e695 73
8c97dbeee3b0d40ced7f514b99a93d93 73
b16574c54c98b9512edbecb8fa4f47f2 73
e0b0f9051084fd476926501af19e1e96 73
952285b9b7e7a1be5aa7849f32ffff05 73
e6ff107459d435e38b54ad4c06202c33 73
6872937617af85db5a39a5243e858d1f 73
436db71e03605b5aea1e08078f29f7f2 73
5a570102ff1655264e06f782078b5af0 73
6467c327eaf8940b4dd07a08c63c5e85 73
7180ee78abc8c4401d89f708582062e4 73
e76d88aeab47da20d61b1b489af1a281 73
8b0bb3eff8c1e5bf7f206125959921d7 73
d85b63ef0ccb114d0a3bb7b7d808028f 73
3d773b5ce67533d1b5b52d9b57936860 73
c49e446a46fa27a6e18ffb6119461c3f 73
79d37fb2893b428f7ea4ed3b07a84096 73
e2e14235335d2c0aa5f6855e339233d9 73
409bbd0d0f516a326f2080c26a10d530 73
a41db61e2728ef963614a8c8755b9b9a 73
f3935d39e4ea04753b0061e1be62e192 73
b282d1735283e8eea45bce393cefe265 73
5d69dc892ba6e79fda0c6a1e286f24c5 73
e946209592563be0f01c844ab2170f0c 73
0878e4a063af2c3c2191cf4fc560c094 73
a3590023df66ac92ae35e3316026d17d 73
37e01843867c460c5db02b0e58a6f236 73
26c954646e21d70792e4db24a76a5fc0 73
67adf2b28a9bca8c22616cadac7b6b84 73
148260a1ce4fe4907df4cd475c442e28 73
d8bf84be3800d12f74d8b05e9b89836f 73
eb06b9db06012a7a4179b8f3cb5384d3 73
309a8e73b2cdb95fc1affa8845504e87 73
6be93f7a96fed60c477d30ae1de032fd 73
7b66b4fd401a271a1c7224027ce111bc 73
13111c20aee51aeb480ecbd988cd8cc9 73
b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c 73
cd4bb35c75ba84b4f39e547b1416fd35 73
98bd65207ee83bfd17ebb0db971eddf9 73
aac61539fd1fb209b44b9f9d0d8d28ac 73
907edb0aa6986220dbffb79a788596ee 73
df83971673de5c8e71ca1e2645718dad 73
fdbd31f2027f20378b1a80125fc862db 73
7c78335a8924215ea5c22fda1aac7b75 73
c89ca36e4d0430e75ca2390470a59a59 73
eb9fc349601c69352c859c1faa287874 73
43a115cbd6f4788924537365be3d6012 73
37968ad196a5085f5ed91e58df8c2cef 73
5481b2f34a74e427a2818014b8e103b0 73
63a7769efbcc83107e5e385ccc6429de 73
30192e936ba11d0a202097fed8f44b2d 73
e4a86b0d7bf4c46d7d550a92b0b2fcae 73
b112ca4087d668785e947a57493d1740 73
a5585a4d4b12277fee5cad0880611bc6 73
0f304eddb4ad6007a3093fd6d963a1d2 73
61f3a6dbc9120ea78ef75544826c814e 73
583cf6a4542809a64ad14586ec00ebe0 73
475d66314dc56a0df8fb8f7c5dbbaf78 73
8e1ad7941398486f8cede7799b886b58 73
e546594ad40b116388b50d48c6955f2b 73
09e7655fc1dc8fa7c9d6c4478313d5e6 73
d02e9bdc27a894e882fa0c9055c99722 73
033daef61ea8721921fbbeebb6f87313 73
b9009beb804fa097c04d226a8ba5102e 73
caa89215e67b35d504b99a0b22f1c56d 73
be6ad8761fe4eb9bb85934a2d21686bb 73
0e64a7b00c83e3d22ce6b3acf2c582b6 73
b20706935de35bbe643733f856d9e5d6 73
f8b7aa3a0d349d9562b424160ad18612 73
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 73
b14573b9273c38ba0f89bb63abc87973 73
ae581798565c3b1c587905bff731b86a 73
92650b2e92217715fe312e6fa7b90d82 73
23edd566480c510a2d22eb3f2fb04a62 73
ad7ed5d47b9baceb12045a929e7e2f66 73
c783eed3cfc1c978fe76e15af007e0d0 73
4efc9e02abdab6b6166251918570a307 73
cba2a355dc11678a805de3839a03e32d 73
234e691320c0ad5b45ee3c96d0d7b8f8 73
19f01591b6ca3ba03f1aedc8db12cdb9 73
54ee290e80589a2a1225c338a71839f5 73
83004190b1793d7aa15f8d0d49a13eba 73
45ab12afa05e563bb484781693dffc87 73
451ae86722d26a608c2e174b2b2773f1 73
4fc66104f8ada6257fa55f29a2a567c7 73
74627b65e6e6a4c21e06809b8e02114a 73
4f00921114932db3f8662a41b44ee68f 73
2b8501af7b64d1aaae7dd832805f0709 73
19d47109e3c9e2c1423eac228aff27d1 73
2ec0274c1774841e6820ad9339b81dbf 73
e4d09d3f57c2c971c8b2bf8efb416a0a 73
7867d6557b82ed3b5d61e6591a2a2fd3 73
b367e525a7e574817c19ad24b7b35607 73
dff1749a367a95e75a84a6385df5dfa9 73
bd33f02c4e28615b5af2d24703e066d5 73
c9f2f917078bd2db12f23c3b413d9cba 73
ecf9902e0f61677c8de25ae60b654669 73
d5e39323dd0a7b8534af8a5043a05da2 73
b7b70189b9698f6213f2799fb12925e2 73
a133710cb2bedc27da8daaadb931553b 73
d58f36f7679f85784d8b010ff248f898 73
7b86f36d139d8581d4b5a4f155ba431c 73
fdc42b6b0ee16a2f866281508ef56730 73
68fc266c3090819707d3c4c6cdcc1ed5 73
29a9f8c8460e5e2be4edde557fd83712 73
f0b8b6813306e6774a0512cde515d012 73
3eb46aa5d93b7a5939616af91addfa88 73
a0a40b610afc7e41298f3ebd55c60ded 73
f2a13eeae490ef805070086405e26087 73
8be8d5f3dc20062b39732858ab504e2b 73
32609807394d8cca2b23a6d9a75ccedd 73
4b880d619bbbcbbea22b13bfa30a1ace 73
f621f27661e5da0ee6019f6c7841bb47 73
05d74c48b5b30514d8e9bd60320fc8f6 73
51efec699670c82f306c1b8251b8a6ae 73
ea3ed20b6b101a09085ef09c97da1597 73
f6e8de88807006538cd9be5fd3ba51c1 73
84281e5e3728a8f8d1d8f85895895442 73
9c9b9968f53b847802ec73df94b649c0 73
571ac6dcf08ffecf9796cb9706c75eec 73
1e50b8b75ce32422bed8115d5da4fbaf 73
a1a3e1728ecc9bfe4ca64599f0e661df 73
b750f74544cb00c138079607276995e9 73
38a8e18d75e95ca619af8df0da1417f2 73
8a2bd3e7515b99c88006a6956bc284e9 73
8b910e56415eb6bd1037b46e6e619c58 73
46da96a4b4f35c12c83baf86872ce7c3 73
ce18a8c5b7f2ae619db847f59eb49353 73
ebb1479b12e33aebadde5d35e3c5e3e4 73
5eed2924bb4dd16357ee68f6c160befa 73
ec26dcdc2dd4deebfc38610ebe2ef318 73
d37124c4c79f357cb02c655671a432fa 73
dbd22ba3bd0df8f385bdac3e9f8be207 73
217c0e01c1828e7279051f1b6675745d 73
2b8eba3cb0d0f1d761cb74d94a5ace36 73
2a34abd6ebbd7fcf5a4421229c946c0a 73
82b0639a82d0cc70b8f5830fd2b06868 73
731309c4bb223491a9f67eac5214fb2e 73
51be2fed6c55f5aa0c16ff14c140b187 73
6788076842014c83cedadbe6b0ba0314 73
b887d8d5e65ac4dec3934028fe23ad72 73
e37b08dd3015330dcbb5d6663667b8b8 73
5a45828dead8c065099cb653a2185df1 73
7c220a2091c26a7f5e9f1cfb099511e3 73
5ac8bb8a7d745102a978c5f8ccdb61b8 73
d7619beb6eb189509885fbc192d2874b 73
85353d3b2f39b9c9b5ee3576578c04b7 73
28b60a16b55fd531047c0c958ce14b95 73
db60b95decdeed944b4cd8685417cfdc 73
d254c8a084d4545bd80577481aa03076 73
f12ee9734e1edf70ed02d9829018b3d9 73
8929c70f8d710e412d38da624b21c3c8 73
165a59f7cf3b5c4396ba65953d679f17 73
8b9e7ab295e87570551db122a04c6f7c 73
1e3b21cb226c39b6aa4634f820b372f3 73
8c9a14ffebb7677d033ffce847991293 73
2ecd2bd94734e5dd392d8678bc64cdab 73
bb073f2855d769be5bf191f6378f7150 73
b8af7d0fbf094517781e0382102d7b27 73
9cb9ed4f35cf7c2f295cc2bc6f732a84 73
a74c3bae3e13616104c1b25f9da1f11f 73
60ad83801910ec976590f69f638e0d6d 73
6e82873a32b95af115de1c414a1849cb 73
8d30aa96e72440759f74bd2306c1fa3d 73
4491777b1aa8b5b32c2e8666dbe1a495 73
c68c9c8258ea7d85472dd6fd0015f047 73
9a11883317fde3aef2e2432a58c86779 73
573eec40e4ef4f2089531dd5cbf629f8 73
22b1cd168ec628442b3d4dc00fca434b 73
5c80985bd40b8ce792f8c786bb23fe54 73
1a77befc3b608d6ed363567685f70e1e 73
1625abb8e458a79765c62009235e9d5b 73
5d151d1059a6281335a10732fc49620e 73
89a4779d3836ea432f7ea074e522a17e 73
70d5212dd052b2ef06e5e562f6f9ab9c 73
da4f21d00b1992e0b25f463b722dcc6a 73
7da18d0326a9f46a4817e19c805819ae 73
deb74a85a4a68465b75c721d45db5d3b 73
28d437661d95291767e7402dfe969962 73
07845cd9aefa6cde3f8926d25138a3a2 73
b67fb3360ae5597d85a005153451dd4e 73
b5a1d925221b37e2e399f7b319038ba0 73
9627c45df543c816a3ddf2d8ea686a99 73
649a066d415bdda4ce2a7088292645e0 73
b28d7c6b6aec04f5525b453411ff4336 73
b6e584419a62da6229cf347e5ccfa166 73
1f2b325dcdaf12a68ed498273206d263 73
4b0a0290ad7df100b77e86839989a75e 73
7e712eefe0de44f5509b2329b9196827 73
cede2d63a7c04ebd4cb55a2228c7141a 73
5dedb42b34e50082065a783265ce28a8 73
a7c628dced6a691f1fd31aebc647a0a8 73
72cad9e1f9ae79872b8d6ac34fc2851c 73
1dfcb07c683107f038d8c886145d097e 73
50a074e6a8da4662ae0a29edde722179 73
e2f374c3418c50bc30d67d5f7454a5b4 73
48a79bcf6049ad894ef98cbc17afec96 73
b030afbb3a8af8fb0759241c97466ee4 72
10fa5eb83300e5f592b9b35a0e07fc3f 72
38298f3cad250b58051bda2c11721e56 72
ecd07f4483c92ba37b7aa92dd57d5f89 72
62306523b3c77c077b2938f0d6ab91f5 72
9e7a5230cbf7fe37e92974e2c2a3ac94 72
4b01078e96f65f2ad6573ce6fecc944d 72
8d3215ae97598264ad6529613774a038 72
c0356641f421b381e475776b602a5da8 72
0dfd8a39e2a5dd536c185e19a804a73b 72
d91fb359652b5c9d9842b11d1c6fada5 72
6120d42c7249acb7b2cfcf020bf7ab75 72
d87d3902e1c4efdc9d79e94c4921bb40 72
b59c21a078fde074a6750e91ed19fb21 72
f6e06644c3fb17c52be6bd0421b599b9 72
668f33215f65faf17f6f7f1d7f4b5fc8 72
2287c6b8641dd2d21ab050eb9ff795f3 72
d958628e70134d9e1e17499a9d815a71 72
7f9bcc33944cd0718a62665e934f7653 72
f57bd0a58e953e5c43cd4a4e5af46138 72
65c89f5a9501a04c073b354f03791b1f 72
7520fa31d14f45add6d61e52df5a03ff 72
109f08ce8c30365b3040d1284390101e 72
b2bb9671f6bda2005155a9078b6fcd07 72
9f29450d2eb58feb555078bdefe28aa5 72
51a60f841b871cbc4d3cd33a0fbe59e7 72
94f79e7c90b87514a07c47bdc5498262 72
486f06aa533267bed3c590b52db3d18d 72
c97d0fb623809a739977f3cf12cba70c 72
c4f796afbc6267501964b46427b3f6ba 72
6403675579f6114559c90de0014cd3d6 72
17b3c7061788dbe82de5abe9f6fe22b3 72
ea159dc9788ffac311592613b7f71fbb 72
d5e2fbef30a4eb668a203060ec8e5eef 72
5938b4d054136e5d59ada6ec9c295d7a 72
bd5af7cd922fd2603be4ee3dc43b0b77 72
14491b756b3a51daac41c24863285549 72
c3d377d10b13f8b39bf1218a60fe77b1 72
9f8684e630c4c30cad7b1f0935cd62ab 72
f231f2107df69eab0a3862d50018a9b2 72
9ff0525c64bf3d4c9957a1d4397f1b40 72
85690f81aadc1749175c187784afc9ee 72
d5ff135377d39f1de7372c95c74dd962 72
aec851e565646f6835e915293381e20a 72
24e01830d213d75deb99c22b9cd91ddd 72
806d926414ce19d907700e23177ab4ff 72
bf5cd8b2509011b9502a72296edc14a0 72
d58f855fdcc76daf232aee454c4e59f7 72
5e7264477cf9b6b237a0d254cf0324e2 72
98cac9d33aad44bb31800130e8c50b5f 72
55a0df4b5a1786cd13a7a8de759859d4 72
43b52842663fa6e4100c72751d08de6f 72
471c50ad1a156d7256eddfd747d77931 72
d1942a3ab01eb59220e2b3a46e7ef09d 72
4fb8a7a22a82c80f2c26fe6c1e0dcbb3 72
62459f4e225e2f4f196c9d42f4ad7111 72
0c6b6f19684ed9b6ff07575fcf81c98d 72
812214fb8e7066bfa6e32c626c2c688b 72
f7dafc45da369f8581fdf3bd599075aa 72
ac4d17530106c3e3c2fb5e2dad0e51b7 72
ea6979872125d5acbac6068f186a0359 72
1f5795e7b93f423c397e6f7aaff80133 72
ce016f59ecc2366a43e1c96a4774d167 72
fdeea652a89ec3e970d22a86698ac8c4 72
517f24c02e620d5a4dac1db388664a63 72
ea06ed6e977637a81ea9d22b3090e28a 72
22508552d3fc22f867e33e6c56b30b16 72
2cc73b24083105c3d488cc61b606d4f0 72
fb642b781020b2aaeb1a7cee29acc915 72
64eec0c3fb6b12c43f51ec9e9c773fed 72
86b48b560a92d18429bcfca2c70ee733 72
999028872cfff7ae8ee330a33cbd3874 72
401704ef750f5f2e9fc84ed2c5db8292 72
87ba276ebbe553ec05d2f5b37c20125f 72
55ed523b2ca4371a31d7dbd7a2877bea 72
41f860e3b7f548abc1f8b812059137bf 72
b3f445b0ff5a783ec652cdf8e669a9bf 72
a667f4e7b0c8a3babe331569d3eac6bd 72
4eab60e55fe4c7dd567a0be28016bff3 72
1fe46a07a9ba5f05129cab882582d907 72
69dd2eff9b6a421d5ce262b093bdab23 72
3133f88cbe33bcd01a6ba439d75ae996 72
e4d2b6e6fdeca3e60e0f1a62fee3d9dd 72
82d0e1beec7c6f769b97b4420a384716 72
aeecc5a9c646444f00978ed43e747a96 72
f6f154417c4665861583f9b9c4afafa2 72
fdda6e957f1e5ee2f3b311fe4f145ae1 72
8606f35ec6c77858dfb80a385d0d1151 72
b80ba73857eed2a36dc7640e2310055a 72
2f52dc78dbbc843b19cf2f260b04812f 72
f8e6ba1db0f3c4054afec1684ba8fb26 72
f3be5eb7ff15f2013a3b65fbca4bf864 72
c8ecfaea0b7e3aa83b017a786d53b9e8 72
15c71b874531f45bba372bfc35e9b8cf 72
e1226495c14f1a62ae17aa76c1f0d457 72
36ad8b5f42db492827016448975cc22d 72
8fc4bc380e6185d2f37a64f0c8f34a93 72
350a7f5ee27d22dbe36698b10930ff96 72
671f0311e2754fcdd37f70a8550379bc 72
2191b602b73b93ec19da67d1b7e349c6 72
ca5150ff1c65880ded50f92ed067c95e 72
a1324603d9b1a22277809229934a36fd 72
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 72
d6f84c02e2a54908d96f410083beb6e0 72
58c58f9c6366538eaa0dde3624592b81 72
73741ea570def1d114a9ac9bb6726916 72
4910fcdaedc2be5c5f05533b7a9cb8c2 72
d783823cc6284b929c2cd8df2167d212 72
2a8009525763356ad5e3bb48b7475b4d 72
2fa6cb0776995363c2a2ae7d57ac3845 72
52569c045dc348f12dfc4c85000ad832 72
1eee58f7a5d6bd6df171b1d131acd79a 72
40c0cefb6fc4c2f2892648f76473bbda 72
01b7575c38dac42f3cfb7d500438b875 72
f50d8aa7aa4204ac97b2ef3ed37476f6 72
5d461a9f589b908d63d225c4859a0f1b 72
ca5fbbbddd0c0ff6c01f782c60c9d1b5 72
6439f1811e3c2d3f8870ea979b91a5a3 72
e7e4a06cffd978919b99f0b17b10ad76 72
6b8027f8d0ccac45349d84a80667a0bc 72
3ebc21c4e7f9d3d8c3e7bcbffcc3cad1 72
dc4a4d9c5ac61e879d942ede9493c98f 72
b55812911f2a27b05425d0692f19a039 72
8ce8ac3252f7a8981a64d5a473e48ea0 72
9d99197e2ebf03fc388d09f1e94af89b 72
ad0efad9dd0abaec4b8f9aaa489ec2f1 72
ca3f4ad48be4dc9ef210f96327e1331b 72
f7e0ef389ac6133c88aedbd66b44a4e1 72
2fc4a68635c26db1019047965180ce1b 72
05751401fb782aa43ddf0bc31c121b7b 72
a62567b46de3c8efcf74bdf8317532b3 72
dc1f1e86d49bb24cdec5c39d3f59143b 72
aba36cc3760e0b1c6a655f019a68b878 72
ef0e27f5a8bf73583a680da7f20ef5e9 72
d46e6e59cb2e09d436f89c57efa23735 72
5a1106fcb6c23317695f2f619988ef41 72
a896144046a1b5bd6e3e034d00b4f73a 72
b31f0c758bb498b5d56b5fea80f313a7 72
d7852cd2408d9d3205dc75b59a6ce22e 72
0ec5ba872f1179835987f9028c4cc4df 72
86e33d550dc162366a02003089ab9894 72
abe6c9167b9dbf35afc623218eaefe13 72
0d9d154fb5b905d3f6d606f8b6cbb750 72
8e68c3c7bf14ad0bcaba52babfa470bd 72
8d09e4b85c783cbc30c9b8ae175f2d33 72
88bfcf02e7f554f9e9ea350b699bc6a7 72
1c6a0198177bfcc9bd93f6aab94aad3c 72
3b2d8f129ae2f408f2153cd9ce663043 72
1397386b7a1507535c59764a15ee0c98 72
abdeb6f575ac5c6676b747bca8d09cc2 72
e0688d13958a19e087e123148555e4b4 72
06fe1c234519f6812fc4c1baae25d6af 72
bd70364a8fcba02366697df66f50b4d4 72
8169e05e2a0debcb15458f2cc1eff0ea 72
af5d5ef24881f3c3049a7b9bfe74d58b 72
a3eb043e7bf775de87763e9f8121c953 72
2056d8c1dec3d12cbce646b348d189d1 72
4ea83d951990d8bf07a68ec3e50f9156 72
663fd3c5144fd10bd5ca6611a9a5b92d 72
8b8388180314a337c9aa3c5aa8e2f37a 72
4110a1994471c595f7583ef1b74ba4cb 72
c8862fc1a32725712838863fb1a260b9 72
3a61ed715ee66c48bacf237fa7bb5289 72
248024541dbda1d3fd75fe49d1a4df4d 72
c9efe5f26cd17ba6216bbe2a7d26d490 72
ec7f346604f518906d35ef0492709f78 72
d0bb8259d8fe3c7df4554dab9d7da3c9 72
7f141cf8e7136ce8701dc6636c2a6fe4 72
22b1f2e0983160db6f7bb9f62f4dbb39 72
cdcb2f5c7b071143529ef7f2705dfbc4 72
4bbdcc0e821637155ac4217bdab70d2e 72
b38e5ff5f816ac6e4169bce9314b2996 72
ee0e95249268b86ff2053bef214bfeda 72
f2e84d98d6dc0c7acd56b40509355666 72
0cbed40c0d920b94126eaf5e707be1f5 72
bb702465f3c3141263ddd046c9585b27 72
1be883eec3231f9fe43c35bd1b4b3bb5 72
ea9268cb43f55d1d12380fb6ea5bf572 72
c157297d1a1ff043255bfb18530caaa2 72
6d3a2d24eb109dddf78374fe5d0ee067 72
ddf9029977a61241841edeae15e9b53f 72
d62bcf67cf8ef4536d0ff0204922214b 72
b3746c4a274181d2bcc315ab1f7aa87d 72
d6317f80523fdf2a7375da19c9a006b8 72
c80bcf42c220b8f5c41f85344242f1b0 72
daad8d509446c856e52d79f897232876 72
5265d33c184af566aeb7ef8afd0b9b03 72
1d38dd921e15520709f86320185c5e1d 72
1f187c8bc462403c4646ab271007edf4 72
e9074df9d70cb6f30fa378e92edbb490 71
e5be35e61264ba3d5c63534a6a3656d7 71
ddfa8a1fa86914072eb6e3e55c253856 71
7c2c48a32443ad8f805e48520f3b26a4 71
17257e81a344982579af1ae6415a7b8c 71
c0a0756dd0a93eb7c840fdeb3c65808e 71
7c9966afcc510cf5a40621d1d92bdaf1 71
fc84ad56f9f547eb89c72b9bac209312 71
f1558e79c0736bcc9770373fdf03dccb 71
b4f8e5c5fb53f5ba81072451531d5460 71
d1eb4985123f83a3414f41fffe4dde42 71
089234f71dea0ae931a029e8a3a45502 71
d44003cb6be8cff88c4f9ef9fd31b820 71
c8afe805c097dab1f1e5bdd57f8d2931 71
800de15c79c8d840f4e78d3af937d4d4 71
5ad2c993fa4f162c255867250267de48 71
aa495e18c7e3a21a4e48923b92048a61 71
d062f3e278a1fbba2303ff5a22e8c75e 71
14c4f36143b4b09cbc320d7c95a50ee7 71
16a4d8f9442ec82c5d390079cad8f194 71
748c5881461367ab9eed5af82966a480 71
0164681a5e7cab55bfaa89e9c524c9f0 71
1879d84e181b6262704e95372dc9f4dc 71
d3fad7d3634dbfb61018813546edbccb 71
5b168fdba5ee5ea262cc2d4c0b457697 71
8b3bac12926cc1d9fb5d68783376971d 71
c61f571dbd2fb949d3fe5ae1608dd48b 71
56cb94cb34617aeadff1e79b53f38354 71
cd8d5260c8131ca7aeea5d41796d1a0a 71
90f1f4972d133619a60c30f3559ec0c5 71
0c7119e3a6a2209da6a5b90e5b5b75bd 71
03227b950778ab86436ff79fe975b596 71
8073bd4ed0fe0c330290c58056a2cd5e 71
9b523b0c92185f39a0da77a82c51b46a 71
4424d2deec2f9468fb61e2db07ecd6b6 71
ab9ebd57177b5106ad7879f0896685d4 71
f1b8b7b3ceb65c188dcdc0851634cadf 71
b6f97e6f0fd175613910d613d574d0cb 71
310366dd6f1a67639b870efe6ca3613d 71
bc1ad6e8f86c42a371aff945535baebb 71
b7ae8fecf15b8b6c3c69eceae636d203 71
d4b0a4ece86c42fe7c34d6eaa9aef588 71
d5da28d4865fb92720359db84e0dd0dd 71
a8acc28734d4fe90ea24353d901ae678 71
6a783b626a6d892a132dc195e5504272 71
16437d40c29a1a7b1e78143c9c38f289 71
2051bd70fc110a2208bdbd4a743e7f79 71
83462e22a65e7e34975bbf2b639333ec 71
71ddb91e8fa0541e426a54e538075a5a 71
5a44a53b7d26bb1e54c05222f186dcfb 71
92350dee085a781753d9301fea11d51c 71
cf9a063bb9be814a77a491171cca236d 71
89b9e0a6f6d1505fe13dea0f18a2dcfa 71
9b1fc5df81cadf52164c02bf92678f95 71
41bacf567aefc61b3076c74d8925128f 71
3882c5a9869d86def6b7be879605522e 71
1eaa260fddcc15e3c1f09453b8d5bd92 71
f9afa97535cf7c8789a1c50a2cd83787 71
c9a8a89997dec2c49626cd70b7849142 71
7392ea4ca76ad2fb4c9c3b6a5c6e31e3 71
9ec1994bb176cb0b7a2cec414fe8ffb2 71
ef2f8301bf2c3404552f1c3df84df9ec 71
236522d75c8164f90a85448456e1d1aa 71
0d5501edb21a59a43435efa67f200828 71
7d9d329731cad1688ade8b557b74c68c 71
46dfb1fd21d4e16401260f54d2b6a88a 71
d974ad2631a2a6977d640ba9d4c98bdd 71
a7e272202d38f212dcdc3978bcb70a6f 71
0c3dd1f58f7ef11b0eb09971760dfdbd 71
b20bd2a22c7f0aef29ab5a4cb1934f71 71
ff1f3e444a6ff6fe872f07716803ae18 71
bcb74281f42b1d3a4c6790fa159876ba 71
61b07251e835d37322b7460d2b88c05b 71
d6b6536a9a9352f17189a9dff2f569b6 71
b53086d558f1127993271e8c504ded45 71
327efb45357264e0d764058cad59bba0 71
50a889faa543a3d86525f9325e47e593 71
c2be0c8ff27074343b8218c3b01bb3d0 71
179db74797bde5f379b623ab73ee7c64 71
aa7d66ed4b1c618962d406535c4d282a 71
95653e801f64ca51dbadb7cbd02471ae 71
d6288499d0083cc34e60a077b7c4b3e1 71
936a40b7e8eea0dc537e5f2edee1387a 71
ce47be4abd80ac324c645fd57a27fc73 71
b0169350cd35566c47ba83c6ec1d6f82 71
586f9b4035e5997f77635b13cc04984c 71
fa2e8c4385712f9a1d24c363a2cbe5b8 71
453fadbd8a1a3af50a9df4df899537b5 71
8c59fd6fbe0e9793ec2b27971221cace 71
f83630579d055dc5843ae693e7cdafe0 71
e3ca0449fa2ea7701a7ac53fb719c51a 71
878d5691c824ee2aaf770f7d36c151d6 71
26505e0494662534f633586941b77d0c 71
0233f3bb964cf325a30f8b1c2ed2da93 71
b0b79da57b95837f14be95aaa4d54cf8 71
a36b598abb934e4528412e5a2127b931 71
ac8cd1808dc30460a81cab1b0e6652fa 71
6fab6e3aa34248ec1e34a4aeedecddc8 71
7371364b3d72ac9a3ed8638e6f0be2c9 71
2067e2650cd701ae71c68080f9dbbdc1 71
d54ce9de9df77c579775a7b6b1a4bdc0 71
c1502ae5a4d514baec129f72948c266e 71
77edbe5f897a5dbcde49d31bec1537b8 71
bf2fb7d1825a1df3ca308ad0bf48591e 71
42a6845a557bef704ad8ac9cb4461d43 71
ad82140cafe816c41a9c9974e9240b7a 71
228b25587479f2fc7570428e8bcbabdc 71
8fb134f258b1f7865a6ab2d935a897c9 71
0de5d1a081a3095d62b416e44e055e7a 71
394868456436dbe743e4380554c0493a 71
243be2818a23c980ad664f30f48e5d19 71
f3175210f90bfc7ea82901db0ef7452f 71
7f6caf1f0ba788cd7953d817724c2b6e 71
d74cb35426f3d808325876f45b69dbf1 71
e8542a04d734d0cae36d648b3f519e5c 71
95c9d994f8d75d4d60f8bb8f25902339 71
a22d33b4a00c165507a61f3bed4b5149 71
db68512896941514a089c37392f0683b 71
c4fa7aecedac73641320d24d5bf3bf38 71
ee39e503b6bedf0c98c388b7e8589aca 71
c96ebeee051996333b6d70b2da6191b0 71
007d4a1214289aea09b9759ae1324e96 71
ecb47fbb07a752413640f82a945530f8 71
1a16abf2a3149fc7cd6083687cce01c2 70
786ab8c4d7ee758f80d57e65582e609d 70
23f35020df135821bc9a1c51e3900047 70
d6d0f445ef4338aba648d1a13936743c 70
859b755563f548d008f936906a959c8f 70
7d787bb950167c81630d2f1256eec848 70
ab41f0c4ba80d7c019b0cd88058283c6 70
e345fac6bc5c868f0222430c733fa26e 70
fcd4c889d516a54d5371f00e3fdd70dc 70
b91a76b0b2fa7ce160212f53f3d2edba 70
7684e5225ab986f6b32ed950eec5621d 70
9acf1b76f369030270de8f98f84d6707 70
ff8c1a3bd0c441439a0a081e560c85fc 70
4ef2f8259495563cb3a8ea4449ec4f9f 70
7a06ad497a8fb70ea0a3cf08543fb1e4 70
f52b43f6e0e444510cf55c5869d8d06b 70
216f44e2d28d4e175a194492bde9148f 70
ab7a710458b8378b523e39143a6764d6 70
db261d4f615f0e982983be499e57ccda 70
6595f3201568e5db6f3cac0a73bff243 70
7d1465fa9e3d1f2e8d9f310b400c614e 70
f7bbcc6ef14fd79655f09efb14b99316 70
1bff3f64f354e35b89422273e74cab8f 70
5df07ecf4cea616e3eb384a9be3511bb 70
9457fc28ceb408103e13533e4a5b6bd1 70
ef41d488755367316f04fc0e0e9dc9fc 70
a4351b79d9ea3d842efa89fae5d02b24 70
9edcc1391c208ba0b503fe9a22574251 70
f499d34bd87b42948b3960b8f6b82e74 70
f51238cd02c93b89d8fbee5667d077fc 70
ac52c626afc10d4075708ac4c778ddfc 70
28f7241796510e838db4a1384ae1279d 70
ec0f40c389aeef789ce03eb814facc6c 70
c6c61abda705fbc0728c076d60ed74b8 70
04fcc65450efcccdc9869442c3e36310 70
d80b7040b773199015de6d3b4293c8ff 70
9cd78264cf2cd821ba651485c111a29a 70
f78688fb6a5507413ade54a230355acd 70
caa145542f7333f6ebf99a72b87bdeba 70
8a9c8ac001d3ef9e4ce39b1177295e03 70
2e7638c6f7667569fe469fec28c7405b 70
a7b23e6eefbe6cf04b8e62a6f0915550 70
95424358822e753eb993c97ee76a9076 70
fd3ae753500ad06fd8fa224f28bcac59 70
33beffd09a1b020d1187c6b4b264014a 70
16bb35ba24bac33d95ee9f1f65a41b53 70
9465ce9a7904ba9fa5a354804734cbc4 70
d87aa42cd08ba8612664a73dbdb64221 70
c5c53759e4dd1bfe8b3dcfec37d0ea72 70
032abcd424b4312e7087f434ef1c0094 70
1763ea5a7e72dd7ee64073c2dda7a7a8 70
955fd82131e15e7b5199cbc8f983306a 70
b7a782741f667201b54880c925faec4b 70
ec73a08511f0f15158c830720aee7588 70
b7b58836dc941cc4ba33d16dab6e3059 70
ccc58dde99ac1c9f32531179b859bf46 70
33cc2b872dfe481abef0f61af181dfcf 70
d4d8d1ac7e00e9105775a6b660dd3cbb 70
6f5216f8d89b086c18298e043bfe48ed 70
ac90e5f00f7542d99231f63fb0dfeecf 70
96337d2cb0f87a553196fd9ec2cc66a8 70
10ce75ac40fc149330ea64671feda328 70
f1b77376e6da9ea8126410f9331886e8 70
6ce8d8f3b038f737cefcdafcf3752452 70
a7fd9fd835f54f0f28003c679fd44b39 70
be629262dfba85e4814b3e74dee4a724 70
76309eaf4f00ff4400a28da671b8ff91 70
39f741b5c68796daab4fea3ee7122a81 70
20cbb9b2641e10b0a2a103a85e066b89 70
a65f0f2858823c52bede86fe8d115ff5 70
30637ce29549ac951061fd211d43c3b0 70
ec42787cefadf6378e1fd7917aa05b5f 70
6d620ec78d3291c35fc5c59d91cf2548 70
e06db73b5702b904f41ccd406ac8f4ba 70
8b8f66308ee7c3ad5d1031a5721f0753 70
b7c386cf600f4649ccbaf2136bf37a97 70
36930cfb272b0f4d89622048bba7d37d 70
20aa45d37b34428587d43bf5aa2d6db7 70
f0d48bde60d407c45af7ca00d1ef927b 70
1a8207690ac54d845f7a57dd468970fa 70
c7bc77c261dc56714cf777b3e72cca43 70
2ff7b03aaa6645dd2263c569d0ff7f54 70
167cacf79c851c2fb628a3706bcbc991 70
8cf40e328089249cf77075692aa0c09b 70
cc255b9a267faa3cc19c3293c5fd7c9a 70
84adf1b967670705085ec0ca0cf48e31 70
efdf562ce2fb0ad460fd8e9d33e57f57 70
3ce6d3c8830d27ec2e6a1936ecbaa514 70
36ed197b3f31618fdbadb3df86f804bd 70
3e60e09c222f206c725385f53d7e567c 70
900c563bfd2c48c16701acca83ad858a 70
06c284d3f757b15c02f47f3ff06dc275 70
c60d870eaad6a3946ab3e8734466e532 70
fc79250f8c5b804390e8da280b4cf06e 70
4ebd440d99504722d80de606ea8507da 70
799de6d3dae4c924142cf245a1d7f703 70
dc6e224a8d74ce03bf301152d6e33e97 70
6c990b7aca7bc7058f5e98ea909e924b 70
e6af401c28c1790eaef7d55c92ab6ab6 70
1a6727711b84fd1efbb87fc565199d13 70
09b69adcd7cbae914c6204984097d2da 70
d3aeec875c479e55d1cdeea161842ec6 70
ec0bfd000f253eff3acb1043e1c06979 70
d210cf373cf002a04ec72ee395f66306 70
285a25c17f351708754cdb6d56f3962e 70
e6ba70fc093b4ce912d769ede1ceeba8 70
384babc3e7faa44cf1ca671b74499c3b 70
31ca0ca71184bbdb3de7b20a51e88e90 70
f2c3b258e9cd8ba16e18f319b3c88c66 70
29e1c59be16c852670e3be302e8c303b 70
a3048e47310d6efaa4b1eaf55227bc92 70
1c66f4627f1b9679f8db47d1287d7e98 70
73f104c9fba50050eea11d9d075247cc 70
3e195b0793297114c668f772c6e2d9ba 70
092cb13c22d51c22b9035a2b4fe76b00 70
1ea97de85eb634d580161c603422437f 70
dd7970532bfa1449085b8f43fc39a7d5 70
c7d0e7e2922845f3e1185d246d01365d 70
549406198764950208345d143aa67c7d 70
05ee45de8d877c3949760a94fa691533 70
bc9c8c705927bf419147ab7491c54896 70
12b1e42dc0746f22cf361267de07073f 69
e21cece511f43a5cb18d4932429915ed 69
c86038fe04bc7097e218b4fd6b767f4b 69
f2b1b9275b094c26ff1998a09cd9412d 69
ebf9f48abbc1bf77558f22526b9a7238 69
481d462e46c2ab976294271a175b8929 69
5d4a18500f626b6a8cb05c1b3c4d095a 69
7ef6c2494e3925e414c7730d6455b50f 69
775bc655c77d679c193f1982dac04668 69
c1f22f4c38899f51f1ed3ce20120bbd9 69
668560ec159ebc2ef751b5ca819d520b 69
e17343fd137bd00f14b47f1ea35ec3ca 69
837a7924b8c0aa866e41b2721f66135c 69
013c17ae3d8adf097f5ddd872096b8fe 69
8fcd9e5482a62a5fa130468f4cf641ef 69
c629a1a0a891379024ac1a4e971baec1 69
5f7039b1bb628805481cb58560a1208b 69
033522d9bdf796d13c4b594cbdf03184 69
58b7483ba899e0ce4d97ac5eecf6fa99 69
95a6fc111fa11c3ab209a0ed1b9abeb6 69
f5c135d79452867c4316ae8010004ee5 69
6ef80bb237adf4b6f77d0700e1255907 69
a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82 69
f471223d1a1614b58a7dc45c9d01df19 69
9aeade7beada35c83d3b344fbafe43b0 69
803ef56843860e4a48fc4cdb3065e8ce 69
e7e8f8e5982b3298c8addedf6811d500 69
a546203962b88771bb06faf8d6ec065e 69
4ca9764c98c203d7bc747cbce9d9174f 69
a19883fca95d0e5ec7ee6c94c6c32028 69
853bb47a93581ead37b1bcd749d34787 69
4b85256c4881edb6c0776df5d81f6236 69
9d03333181fb0f6bd495e8b157259880 69
f0873a91b499e265ff6d78ff6e8985a0 69
351869bde8b9d6ad1e3090bd173f600d 69
271f17707d8bfd2cd45f7e5182298703 69
de58bfe3d33dada41a9398c30e21eeed 69
c646a3b8b24cb64c1314c03292fff0fd 69
7298332f04ac004a0ca44cc69ecf6f6b 69
d82a1853da4df5edcfc6f0e3159c23be 69
7c93ebe873ef213123c8af4b188e7558 69
6ea3f1874b188558fafbab78e8c3a968 69
9fb2c3bda2393ae337242f405c93a010 69
14319d9cfc6123106878dc20b94fbaf3 69
f892447540d0e840049183faa3109b1b 69
f6876a9f998f6472cc26708e27444456 69
649adc59afdef2a8b9e943f94a04b02f 69
93d9033636450402d67cd55e60b3f926 69
f74412c3c1c8899f3c130bb30ed0e363 69
f42fff7bf91c9292a6a6dd4ee86eee6c 69
28d6abf291fdd1f27f7c5f75efc4ffb9 69
646c9941d7fb1bc793a7929328ae3f2f 69
09859012c567eb2b02d10dddf624e9d3 69
7e8dc0f571ac8e270a4a3ff986430e96 69
7a6322d4cd522986abfc17e6f73ef4ab 69
8ff717d6170a860a50f7f4fe1ab7921b 69
d79e8872a4088f54a84bc69df386e23e 69
186c9b923fc7eb4df8e7b4cfbeb234b7 69
45012e4d2d42c232d4d284754e19d9cf 69
6def9cdc404151fd9c44071edea3d735 69
d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a 69
664dd858db942cad06f24ff25df56716 69
5d4ae76f053f8f2516ad12961ef7fe97 69
e727fa59ddefcefb5d39501167623132 69
18bb68e2b38e4a8ce7cf4f6b2625768c 69
eaa52f3366768bca401dca9ea5b181dd 69
6b620aedfa4cf153467265629501dd61 69
da4902cb0bc38210839714ebdcf0efc3 69
211c1e0b83b9c69fa9c4bdede203c1e3 69
936824c0191953647ec609b4f49bc964 69
59dfa2df42d9e3d41f5b02bfc32229dd 69
f4aa0dd960521e045ae2f20621fb4ee9 69
b922ede9c9eb9eabec1c1fecbdecb45d 69
62e7f2e090fe150ef8deb4466fdc81b3 69
c9f06bc7b46d0247a91c8fc665c13d0e 69
6df182582740607da754e4515b70e32d 69
e16e74a63567ecb44ade5c87002bb1d9 69
5c151c2a9b76f9ef26d7e0f0d00c9a89 69
5505712229fb1eb500efadddc0353264 69
db182d2552835bec774847e06406bfa2 69
fc152e73692bc3c934d248f639d9e963 69
7d265aa7147bd3913fb84c7963a209d1 69
554644c0cc70e64757bfdfe8512f90c6 68
951124d4a093eeae83d9726a20295498 68
db570f6a73a4d7e10ede827746ae992c 68
daad98225feffee70936b5e3b88658c9 68
da60b579faebe684e2a2bf90d4e50c82 68
c974b58d1b0df79a20503c23e67cea69 68
670eca4ad5de0e0cfcc60ab3dd008095 68
ff12592a08c792faa97fd3d2dc40f1cd 68
d0622bf20c3152d6c0d4335f537707ca 68
9b2325e0e39703a0f619db7032e9d279 68
d756d3d2b9dac72449a6a6926534558a 68
9bb6dee73b8b0ca97466ccb24fff3139 68
2be9bd7a3434f7038ca27d1918de58bd 68
040a99f23e8960763e680041c601acab 68
ee16fa83c0f151ef85e617f5aa3867a6 68
1a99f6821980ac99136dcd2f1e9c8740 68
dd50e4d9c47cdf72d24e89d248edb35b 68
643de7cf7ba769c7466ccbc4adfd7fac 68
f5e62af885293cf4d511ceef31e61c80 68
cfd66e741860718ddecf1f6eabd05fc6 68
eded0708dfe855304a50029fccf1a677 68
9ceee7501ba30946fab8728aec06a9f5 68
79a3308b13cd31f096d8a4a34f96b66b 68
2654d1a3f16bf62d0dc4f91fa3ec9377 68
4aeae10ea1c6433c926cdfa558d31134 68
4ae1e2b07ecf6c799b91ed45e95278b8 68
e2459ae2cf7921589685a6835ec08a7c 68
8a1276c25f5efe85f0fc4020fbf5b4f8 68
f4e369c0a468d3aeeda0593ba90b5e55 68
9a1335ef5ffebb0de9d089c4182e4868 68
1bcef5d8bd566084523bf65b7e1a245d 68
b44182379bf9fae976e6ae5996e13cd8 68
42a85a0102b0a64d8737ffd2e00a57f4 68
b0d336331ae52d66769bb655c37032c6 68
bcff3f632fd16ff099a49c2f0932b47a 68
b8a6550662b363eb34145965d64d0cfb 68
ddf354219aac374f1d40b7e760ee5bb7 68
89562dccfeb1d0394b9ae7e09544dc70 68
4fc7e9c4df30aafd8b7e1ab324f27712 68
7648557e5c7f1ecd407347dde3bd9927 68
dc91d6e23d859879bbaf0a9d7f27fb77 68
919d2356219c1fa0c0bd560246532c72 68
dccb1c3a558c50d389c24d69a9856730 68
ba825ea8a40c385c33407ebe566fa1bc 68
db079083386e2e0885f278fbd1d8a476 68
22456f4b545572855c766df5eefc9832 68
40d32ab6b85a206c1d2ccf7309f1c638 68
5d9e4a04afb9f3608ccc76c1ffa7573e 68
e32c6c0d76c602ec48a1ec030982eb85 68
890ff058169b5a1d1a7f07d467f1f57b 68
ede862db5ba2829c43eed59705e9bcdb 68
ffa62ed6b346a531ee4dfb738cefe38f 68
d6e4228a1ac71c06c3aa8c0fb9686bd6 68
f3848b78b70702300c576fcd56a9addd 68
520bae6649b42ff5a3c8c58b7fcfc5a9 68
48dd34fa4a5fc8e0045aba1952e1818e 68
52156f7194073f084237a48a1c2b7ea4 68
b63c87b0a41016ad29313f0d7393cee8 68
c740a1ff47c2ee2e7bd7530f4853cbf0 68
c077c0cd415753c0f5f3aa9397d739e3 68
b344953b75615eb41588c6753a3899e9 68
7881f1e0495cfb89d108dae7db90f763 68
a67210a0de5d667351146650318c2a2e 68
65ddf8fc40f919eba2239c13c19bead4 68
a7789ef88d599b8df86bbee632b2994d 68
b139aeda1c2914e3b579aafd3ceeb1bd 68
16fc18d787294ad5171100e33d05d4e2 68
e27a949795bbe863f31c3b79a2686770 68
db98dc0dbafde48e8f74c0de001d35e4 68
4a06d868d044c50af0cf9bc82d2fc19f 68
db9eeb7e678863649bce209842e0d164 68
db116b39f7a3ac5366079b1d9fe249a5 68
88a839f2f6f1427879fc33ee4acf4f66 68
8217bb4e7fa0541e0f5e04fea764ab91 68
2d95666e2649fcfc6e3af75e09f5adb9 68
9a96a2c73c0d477ff2a6da3bf538f4f4 68
ef67f7c2d86352c2c42e19d20f881f53 68
78f7d96ea21ccae89a7b581295f34135 68
da0b566359c3862f20b5072c3d49bd0f 68
2e5c2cb8d13e8fba78d95211440ba326 68
71a8b2ffe0b594a5c1b3c28090384fd7 68
ec36e2ba64f11c9e910e0353e0836d81 68
c3810d4a9513b028fc0f2a83cb6d7b50 68
fa6c94460e902005a0b660266190c8ba 68
7fa215c9efebb3811a7ef58409907899 68
20885c72ca35d75619d6a378edea9f76 68
e36258b3c74f08054a974a5fe1703f9c 68
c133fb1bb634af68c5088f3438848bfd 68
c348616cd8a86ee661c7c98800678fad 68
983a33a9a86796df362c1108e00f54a6 68
26a95b3bf6c0fa4ba909250facfb5ae9 67
1bda7493c968ded9800b3a754fc07e5c 67
91ba4a4478a66bee9812b0804b6f9d1b 67
b4631d19343f260022ee73087c6e2eab 67
ec04e8ebba7e132043e5b4832e54f070 67
fcc7fbed7c7c66964a52463e7498ad91 67
5c53292c032b6cb8510041c54274e65f 67
fa28c6cdf8dd6f41a657c3d7caa5c709 67
f9b9f0fef2274a6b7009b5d52f44a3b6 67
c0e0b7080b94f208328b48cbea738d86 67
4cbb466a35d3bb7304ea43cd687929f0 67
f15d337c70078947cfe1b5d6f0ed3f13 67
5e751896e527c862bf67251a474b3819 67
0a49e3c3a03ebde64f85c0bacd8a08e2 67
12b668a1ada1828ba795332f419d4ef7 67
d582ac40970f9885836a61d7b2c662e4 67
c6862d63b17d713ee14f3a405d9fde77 67
8bcf57caa3ccb4c6c1a633674f4aaa84 67
991d912445bd396599bbb31f697005bc 67
de8aa43e5d5fa8536cf23e54244476fa 67
497d0b20f66cebdedc7935e3ffd46efa 67
d7fd83eaf0a5593a190e8e9c8d7ece84 67
b61a560ed1b918340a0ddd00e08c990e 67
480eb54452f63abfa7f2eb0ffb1c62fe 67
b7cf1dbb51db462f3ad750d65d42a3a6 67
e1ff36b97044a1c7c73c73e4d27aeba4 67
3d7a8f67f51564c349478f7d52abee3b 67
e9f4bcf9d56d5602c41b7ec6ab371bdc 67
a486cd07e4ac3d270571622f4f316ec5 67
23c97e9cb93576e45d2feaf00d0e8502 67
dda99de58ff020cfb57fec1404c97003 67
2596a54cdbb555cfd09cd5d991da0f55 67
cfcce0621b49c983991ead4c3d4d3b6b 67
8deb8d1dd92840f975b6931ab3a3c61e 67
2ef248c04979d6b3a7b283ec3dc32cca 67
e93028bdc1aacdfb3687181f2031765d 67
b2ea5e977c5fc1ccfa74171a9723dd61 67
e8d66338fab3727e34a9179ed8804f64 67
c6d6445d97e06d08b60853156601cf58 67
e761813f83dfc86fa1c6e0da5510c3b8 67
0e189c35adab992d274c294586143ec9 67
4772c1b987f1f6d8c9d4ef0f3b764f7a 67
ea2d131c2a2c1b6b2956919af13a76c5 66
237949cceaabe986ac5c1cd65cef13ff 66
e6b738eca0e6792ba8a9cbcba6c1881d 66
ed45e77e699645c84f3f27b7b5ad1e2d 66
e2e2fd34c1cfebdf431177db8e49fdd2 66
ab9bc301ed969f5fa62e9908d7fd80e7 66
621c090c3a61c6809130675a63897a0f 66
db9ad56c71619aeed9723314d1456037 66
cf8d8c66b1212720e569b0bd67695451 66
810bf83c7adfd8a04ac1f11508bab9e0 66
d93591bdf7860e1e4ee2fca799911215 66
eb30fa42eeb3bf429cb7e3a3d7061b3b 66
e140dbab44e01e699491a59c9978b924 66
5e34a2b4c23f4de585fb09a7f546f527 66
e8e5f71237c3b05761cda9e029a5b3d2 66
a62344a91db0bb372d136f651af0ac97 66
0996dd16b0020a17a26b94f4675fd3da 66
5c843bd82838f70b8321b95e2f1a84ef 66
fa385fb5a8e79b41a0d37b12c9f95996 66
ad80947c9909dd9d70739ca2b8f3fd2d 66
364c32263dd3f0df5095b65321f3cd79 66
d85688fce613669775c5eef50f20386a 66
e99298b28ed320343949b7631bebe7e5 66
f06edc8ab534b2c7ecbd4c2051d9cb1e 66
0d2f28fbfb3c845930a1cba0672950b1 66
9910489e4ff310896dce21303a8e7fda 66
8542516f8870173d7d1daba1daaaf0a1 66
8a1d694707eb0fefe65871369074926d 66
0cdf61037d7053ca59347ab230818335 66
806fec5af7f5b48b8a31a003e171f3fb 66
3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa 66
b1300291698eadedb559786c809cc592 66
34306d99c63613fad5b2a140398c0420 66
2bf283c05b601f21364d052ca0ec798d 66
db8419f41d890df802dca330e6284952 66
038d5463327addf90d282c35be4c5eb1 66
59112692262234e3fad47fa8eabf03a4 66
bf56a1b37b94243486b2034f8479c475 66
a952ddeda0b7e2c20744e52e728e5594 65
5cfe9b8fb129f0fe3ffc7b209ac471ed 65
19d19f93a4200dca6148155b8ccc0afd 65
f12a6a7477077af66212ef0813bcf332 65
f7fa6aca028e7ff4ef62d75ed025fe76 65
97f832f6f334d64de3e89769806e56b8 65
895daa408f494ad58006c47a30f51c1f 65
04048aeca2c0f5d84639358008ed2ae7 65
e4a93f0332b2519177ed55741ea4e5e7 65
5034a5d62f91942d2a7aeaf527dfe111 65
deb91d78cfe64ef36d96460e01234147 64
dc727151e5d55dde1e950767cf861ca5 64
1cc8a8ea51cd0adddf5dab504a285915 64
1b84c4cee2b8b3d823b30e2d604b1878 64
d11509055cea2caaa57bc2abe499b3e5 64
f44ec26e2ac3f1ab8c2472d4b1c2ea86 64
a6640ad0aca7033809ffa7165c3040f9 64
d82d678e9583c1f5f283ec56fbf1abb7 64
f4d87ed3b0dbf9c79746d00cedbb5e78 64
77133be2e96a577bd4794928976d2ae2 64
8e9cd191d3eaf58c4d262677292270e5 64
ac5145d76cd82e2fb875e94ba0c5b4b4 64
ec2f08ae409f4a81a531d63db671d55f 64
5d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387 64
73b817090081cef1bca77232f4532c5d 64
7180cffd6a8e829dacfc2a31b3f72ece 64
1bd69c7df3112fb9a584fbd9edfc6c90 64
8c5ebe834bb61a2e5ab8ef38f8d940f3 64
8452a95c40e2b232acd9b8a8712935d7 63
af086cdab7954f11a518e3af68dc2fce 63
176d4cc26aefd148d136259a089d354a 63
ec8b57b0be908301f5748fb04b0714c7 63
ec1f850d934f440cfa8e4a18d2cf5463 63
b75bd27b5a48a1b48987a18d831f6336 63
75e33da9b103b7b91dcd8da0abe1354b 62
db9e6eef2eb4f0d8c55ecc7beaf2d78d 62
76ba9f564ebbc35b1014ac498fafadd0 62
f1748d6b0fd9d439f71450117eba2725 62
e5522f7ac7cd76f19b396595c9c25b40 62
197e342c9fbad962dbe6d3322f723ca6 61
6dfe08eda761bd321f8a9b239f6f4ec3 61
77cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf 61
aa85e45da94cb0d78853c50ba636a15a 61
74de5f915765ea59816e770a8e686f38 61
03cf87174debaccd689c90c34577b82f 61
e369628fed6bf2eebe51b12efe570e6b 60
1a3f91fead97497b1a96d6104ad339f6 60
b52340b4de4566b804c9880aa0b4af5f 60
0172d289da48c48de8c5ebf3de9f7ee1 59
d87c68a56bc8eb803b44f25abb627786 59
ee8fe9093fbbb687bef15a38facc44d2 58
0ffaca95e3e5242ba1097ad8a9a6e95d 58
0ee8b85a85a49346fdff9665312a5cc4 57
0cd6a652ed1f7811192db1f700c8f0e7 56
45e03f0f460f42940faebd081950bf57 54
e8432fb72c61c9066957124e5a420a05 52
b8599b9343f82e3bc30984ca4f3fea3f 52
18a9042b3fc5b02fe3d57fea87d6992f 52
a118806694c9d9b1091fe94039ae462a 51
6a182a16e66268d7ce85fcfe945df787 51
55603a5f239e435c642244be3e891b85 51
0ab922ba3e948387b4b2a85fcb83d194 51
de043a5e421240eb846da8effe472ff1 51
217f5e7754c92d28fc6835d42f43548d 51
a655fbe4b8d7439994aa37ddad80de56 51
8d8f733a7c2a2ea60df6439a28a2b9a3 50
41b0db49fd10d95920281dead0710f58 50
7bfa32686d200c64cb46de03ac2eac0d 50
120ca817ebe8caa71e92ac53049b2c6a 50
b74084f67608d5d35079175712568095 49
27584e8cefba0a67a8d1684d55a2a16a 49
63cb524a9f51b7858733e1108bf556fa 49
f60ce002e5182e7b99a8a59b6d865a12 49
a732804c8566fc8f498947ea59a841f8 49
7d62a275027741d98073d42b8f735c68 49
c0e19ce0dbabbc0d17a4f8d4324cc8e3 49
a5e308070bd6dd3cc56283f2313522de 49
c76db12c821b79a91d361a4c705ce6b4 49
526c321538d951fe8d2b9abf54dbdb91 48
8710ef761bbb29a6f9d12e4ef8e4379c 48
a6d5ab67798f3a675dc50c1d5b6c03d4 48
c6447300d99fdbf4f3f7966295b8b5be 48
f2b5e92f61b6de923b063588ee6e7c48 48
8cb94e7a9661ea20b1293c589216d396 48
30cde89544caa549a813d660c4b27967 48
167434fa6219316417cd4160c0c5e7d2 47
2c7f9ccb5a39073e24babc3a4cb45e60 47
ddf88ea64eaed0f3de5531ac964a0a1a 47
beda24c1e1b46055dff2c39c98fd6fc1 47
e464f78f1b3fa6bfe6d887029bf66f0c 47
aafd8346a677af9db717afeadf6b62ec 47
0530e22dea41e24a039563139cdc215e 47
d7b76edf790923bf7177f7ebba5978df 47
99296ad1eb8cd89661d163ddea3f16f1 47
5c6287be4de9ff5afeaec72d54436fcf 47
d8a4e572d866aa45da78418d9d2ff9f9 46
38087d90fe0083a5d17fef54ed2b3220 46
148d411aeffed8a6f6ad4ecd77d1f904 46
2b8f621e9244cea5007bac8f5d50e476 46
4a71e49f6bda0c9b7642f39f1aa1f567 46
a4d41b834ea903526373a9a1ae2ac66e 45
1e51e0f3b6b60070219ccb91bb619a6b 45
a8ef1979aeec2737ae3830ec543ed0df 45
13384ffc9d8bdb21c53c6f72d46f7866 45
fa612be4940bae15b019b36f9282c5ab 45
174f8f613332b27e9e8a5138adb7e920 45
f816dc0acface7498e10496222e9db10 45
0d5bd023a3ee11c7abca5b42a93c4866 44
d6cf4da5ced8580c991e16fb54faa1b6 44
a57d48399922b03419153a9760c5ce53 44
82edc5c9e21035674d481640448049f3 44
8196e8d0f9ee7dfdfc7e11dbbfa30d77 44
590494d54ebe8eda5858c48f34e12b51 44
125c0e943c73bb8a0840ab524fdcbd08 43
7e05295a468401ec66e8c337855022ed 43
22cf8d98dca2b9de5052ae9253bddef3 43
b207f5c56605a9d1a22e1e134fe95ba9 43