rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Wtorek, 22.01.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 706767
polec strone 294164
Strona główna 145664
Zamówienia publiczne 114540
Nabór pracowników 65679
Zamówienia publiczne - szczegóły 62387
Nieruchomości 59988
Dotacje na zadania publiczne 44340
Urząd Gminy 21809
Uchwały i zarządzenia 18977
Dane Publiczne 17842
Praca Urzędu 16585
Gmina 16009
Druki do pobrania 15559
Młodzieżowa Rada Gminy 14389
Uchwały Rady Gminy 13182
Informacje o innych zamówieniach 13064
Rada Gminy Krzyżanowice 12460
Zamówienia publiczne - archiwum 10098
Prawo miejscowe 9366
Inne ogloszenia i informacje 9255
Wójt Gminy 8898
Jak szukać 8725
Statystyka strony 8063
Oświadczenia majątkowe 7959
Jednostki Organizacyjne Gminy 7821
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 7772
Informacje i ogłoszenia 7613
Nabór pracowników - Archiwum 7434
Sekretarz Gminy 7089
Załatwianie spraw 6991
Instrukcja obsługi BIP 6972
Urząd Stanu Cywilnego 6764
Budżet gminy 6659
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6472
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6291
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6172
Jednostki Pomocnicze 6130
Skarbnik Gminy 6063
Ośrodek Pomocy Społecznej 5900
Wybory samorządowe 5769
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 5760
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 5730
Komisje Rady Gminy 5556
Mapa witryny 5436
Redakcja 5261
Szukaj 5152
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5144
Referat Gospodarki Przestrzennej 4837
Procedury prawne 4835
Webmaster 4825
Zastrzeżenia 4796
Kierownictwo Urzędu Gminy 4783
strona83 4699
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4652
Polityka prywatności 4539
Referat Organizacyjny 4410
Referaty urzędu 4392
Tworków 4330
Dokumenty programowe 4322
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4255
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4194
Referat Budżetu i Finansów 4172
Rok 2010 4121
Krzyżanowice 4078
Statut gminy 4019
Struktura Urzędu Gminy 4010
Oświadczenia majątkowe 2012 3942
Chałupki 3933
Oświadczenia majątkowe 2013 3870
Sprawozdania i opinie 3831
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3793
Majątek Gminy 3611
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3611
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3583
Linki 3569
Rok 2012 3562
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3537
Samodzielen stanowiska 3519
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3443
Kontakt - dojazd 3440
Oświadczenia majatkowe 2014 3437
Opłaty, czynsze i podatki 3432
Zastępca Wójta Gminy 3414
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3413
Bolesław 3401
Rok 2010 3372
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3353
Przyznanie mieszkania komunalnego 3345
Rok 2009 3343
Rok 2011 3321
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3287
Rozgraniczenie nieruchomości 3278
Rok 2009 3210
Bieńkowice 3209
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3201
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3155
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3139
Wymeldowanie z pobytu stałego 3128
Oświadczenia majątkowe 2011 3102
Roszków 3088
Rok 2013 3087
Wybory parlamentarne 3082
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3077
Podział nieruchomości 3077
Rok 2008 3072
Zameldowanie na pobyt stały 3071
Zameldowanie na pobyt czasowy 3040
Zabełków 3037
Sporządzenie aktu urodzenia 3034
Sporządzenie aktu zgonu 3032
Owsiszcze 3028
Nabór pracowników 3020
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3018
Rok 2010 3014
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3011
oswiadczenia majatkowe 2009 3009
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3008
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2986
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2972
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2962
Regulamin organizacyjny urzędu 2961
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2961
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2953
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2928
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2925
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2923
Rok 2013 2915
Szkoły Podstawowe 2894
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2872
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2856
Rok 2005 2853
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2829
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2822
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2821
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2812
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2796
Pozostałe jednostki i instytucje 2784
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2775
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2774
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2771
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2754
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2752
Komisja Do Spraw Społecznych 2751
Rok 2006 2741
Rok 2008 2741
Rok 2012 2737
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2735
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2717
Rok 2007 2712
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2701
Rok 2014 2700
Statut Urzędu Gminy 2691
oswiadczenia majatkowe 2006 2683
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2669
Komisja Rewizyjna 2662
Przedszkola 2654
Oświadczenia majątkowe 2015 2653
Rudyszwałd 2646
Nowa Wioska 2641
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2641
Rok 2015 2632
Rok 2011 2629
Rok 2014 2628
Rok 2016 2623
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2608
Rok 2009 2595
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2574
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2568
oswiadczenia majatkowe 2007 2561
Rok 2016 2558
Straż Miejska 2553
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2548
Rok 2015 2517
Rok 2007 2516
Gminna Biblioteka Publiczna 2512
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2512
oswiadczenie majatkowe 2009 2483
Przedszkole w Bieńkowicach 2483
Pozostałe opłaty 2467
Rok 2006 2467
Rok 2011 2462
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2453
Rok 2008 2451
Rejestr Działalności Regulowanej 2447
Uchwały 2435
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2428
Przedszkole w Krzyżanowicach 2425
oswiadczenie majatkowe 2008 2390
oswiadczenia majatkowe 2003 2382
Rok 2006 2365
Rok 2005 2362
Przedszkole w Tworkowie 2359
2006 2347
Oświadczenia majątkowe 2016 2347
oswiadczenia majatkowe 2002 2339
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2331
Przedszkole w Chałupkach 2330
Rok 2007 2316
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2314
Statut 2301
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2282
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2268
2015 2254
2007 2218
2008 2212
Rok 2017 2194
oswiadczenia majatkowe 2005 2165
Majątek 2009 2151
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2151
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2146
Podatek rolny 2141
oswiadczenia majatkowe 2004 2133
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2123
Podatek od Środków transportowych 2120
Statut 2104
2011 2103
wodociagi 2102
Wyniki kontroli 2085
Podatek leśny 2079
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2073
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2069
Rejestry, ewidencje, archiwa 2055
Rok 2011 2023
Rok 2005 2015
Statut 2006
Zarządzenia 1991
Język migowy 1987
Regulamin organizacyjny 1966
Rok 2017 1958
2007 1957
Plany i programy 1954
Regulamin pracy 1948
Statut 1944
Regulamin pracy 1935
strona6 1932
Regulamin organizacyjny 1930
Statut 1856
Majątek 1825
Regulamin pracy 1823
Statut 1820
Rok 2012 1819
Majątek 1808
2014 1807
Rok 2012 1802
Regulamin pracy 1800
Majątek 1786
Regulamin organizacyjny 1785
Plany i programy 1782
Regulamin organizacyjny 1760
Statut 1751
Plany i programy 1732
Plany i programy 1728
Majątek 1713
Plany i programy 1711
Regulamin organizacyjny 1694
Majątek 1690
Regulamin pracy 1674
Statut 1673
Regulamin pracy 1663
zarzadzenia wojta 1660
Regulamin organizacyjny 1660
Statut 1654
strona4 1645
Majątek 1640
Majątek 1633
Regulamin organizacyjny 1631
Statut 1623
2004 1611
Plany i programy 1607
Regulamin pracy 1607
strona6 1598
Statut 1589
strona2 1583
Statut 1578
strona5 1572
strona6 1568
2010 1566
Regulamin organizacyjny 1564
Majątek 1562
Majątek 1559
2012 1556
Plany i programy 1551
Statut 1549
strona3 1547
Plany i programy 1545
2015 1543
Plany i programy 1540
Regulamin organizacyjny 1534
Statut 1531
Majątek 1526
strona2 1517
Regulamin pracy 1508
strona4 1500
Majątek 1491
Plany i programy 1488
2011 1488
2013 1482
Majątek 1481
strona4 1470
Wybory prezydenckie 1470
Statut 1469
Archiwum 1465
Regulamin organizacyjny 1459
strona6 1456
Regulamin organizacyjny 1456
2002 1456
strona5 1454
Majątek 1451
Regulamin pracy 1451
2007 1447
strona3 1446
2009 1441
Regulamin pracy 1436
strona5 1436
Regulamin pracy 1426
Statut 1407
2003 1404
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1402
2005 1397
2012 1394
strona4 1376
strona6 1376
2010 1373
2006 1371
2011 1371
strona5 1366
Budżet 2009 1361
2009 1359
2016 1359
2008 1351
2008 1345
2007 1338
Rok 2013 1331
2001 1330
Rok 2018 1325
2003 1320
2002 1315
2000 1311
2001 1309
2005 1306
2004 1300
2000 1299
Rok 2013 1299
Referendum ogólnokrajowe 1293
Protokoły Sesji Rady Gminy 1289
2006 1286
zamowienia ogl 1283
Rok 2006 1278
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1251
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1248
Rok 2018 1246
wybory pe 2009 1238
2014 1228
wybory pe 1223
testowa12 1206
2017 1200
2014 1194
Rok 2014 1192
2014 1188
Budżet 2010 1185
testowa13 1173
Rok 2014 1155
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1154
testowa19 1140
Plany postępowań 1132
testowa20 1131
testowa15 1127
2015 1123
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1120
testowa17 1117
Poprzednia wersja serwisu 1116
testowa16 1110
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1106
wybory pe 1090
uttmpkge 1076
testowa11 1074
wybory pe 2009 1074
imdkrmsbky 1073
Rok 2015 1068
Rok 2015 1067
zqphdzsds 1061
testowa14 1055
lornuive 1047
qzltzdoa 1045
xsfwlqjid 1023
qvnzanwjcam 1020
azpdxzidvo 1019
fxrpizhudwbi 1017
ftkpapaxsjoscji 1008
mpfubhzq 1007
2015 1005
fhuonwdzbjq 1003
ckiaobcxe 1003
bqudjqakrbgldp 999
ikzgxvwvyysjt 998
ssnuzhyxmwe 995
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 993
nhwgkcsbh 992
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 988
yagutgczdsfvgn 986
xlwmxxhzazp 986
ybmwibxpm 986
ezlxbjfvcejeirpt 983
wozfzddwodpythwy 981
kwmqkiphx 981
mislgznfncywin 980
sszsbqjqgbanir 980
qqgrpogwhagxlz 980
otshoqdoftduy 979
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 978
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 977
vlhsbhuzbxw 977
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 976
wvbjhwaap 976
tcctucan 973
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 971
bdnmgrrcqdtypfv 971
strona137 971
zawarcie zwiazku malzenskiego 970
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 970
vviliblsxtmgry 970
pwlzmirkpn 968
xctxkltk 967
nej w Bch 967
stviihbzqe 966
he 966
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 964
hoezja 964
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 956
afohnvmwrwt 955
poezja 955
lffnpkuivczx 954
ihjcnrvzvios 954
rei-kinemat 954
bppqrdbj 952
ecyilymexlm 952
ba8153407191791390c3eb19fe7 951
ioezja 949
oswiadczenia majatkowe 2008 948
ptvjuxxtzi 945
iusmxnhkhwyp 944
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 942
jak a 942
jzvufkimhavt 941
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 940
gykmrtqgs 939
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 937
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 937
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 935
juqfohypzarkxif 934
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 933
cumifggvofwpfny 931
itqfuaifdn 929
bmspgshmlmz 928
chwazqlmhqillexc 926
09b 925
rada gminy krzyzanowice 924
elhwpmpbxhq 922
cgbhlhruegnn 921
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 919
llmglluxcn 919
prawo mne publiczne 919
umedhyzczbu 918
indux 917
kallcfhtrmdstm 915
hzehkflqsaoxanhe 914
pvcqswvju 914
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 913
10907813b97e249163587e6246612e21 909
efkfafmi 907
Oświadczenia majątkowe 2017 907
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 906
krckmwdfjetgzpk 905
strona56 905
x 904
qhwcqdyr 901
hoyaekjo 900
fpjnwtcqatwpxbe 899
menu 899
jjywzgmsduceulka 896
ormctuldung 895
lhswtgutypmcsssv 894
8f7150 894
nsfmfdsuchyr 893
cpvripoypjrz 893
stdona6 892
eqlzofxae 890
8fa97507 888
hceaa5b2cb118e5 883
rudyszwalh solectwo 882
ocwimjto 882
vksjwlicisgn 881
etta 879
rfcakvnjwuy 878
fhqkmvoisafz 877
oa-marzen 877
nrtpofwecofxhyn 876
3 876
jihmhkehumurg 875
djdymkljcaq 874
9c5ur8fee8ak714na23a 872
putxisgqip 871
Spenden fuer Pakistan 871
urznA-la-Une 869
338e 868
jpsrpbzljoydbyc 865
denvtynazzduifzt 864
inder 863
4484-Krajobraz-Zimowy 862
page427 860
8 gminy krzyzanowice 859
zags 857
6ler265rde9a4fi3ab 850
haqlrxzoq 850
oajatkowego 850
DrivewayTestimona4 849
2463 848
prawo miej 847
tykalsliony 846
c8t8cacb8d2a6 843
issvigyqhgv 842
370p8d 841
qqvhfewkutselzwj 841
avrmxtlkosz 838
ewwSkr y und Strategien 838
rubjajoczfzee 838
xxiintrt 838
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 837
mapa yitryny 837
239-hereinspaziert-pampa-live 837
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 832
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 832
iejestr zmian 829
dapubliczne 829
koledy 829
propositions-0 826
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 825
2nf raje20l5b 824
speyside-malt-scotch-whisky 823
cnbyapxniiwi 822
mzqgcbmtlfbikyih 821
phcxgjdj 820
julyiracy urzedu 819
eavtldcmx 819
rada gminy krzanowice 819
solectwo gorki slaskie 819
strona58 818
xkmsbchpjioj 817
12-rodinca 817
enmjudnjvq 817
etzszgtvvkvjlhme 814
Rok 2017 814
rMdakcjh 811
hmarsacvud 810
ihewnrhwstsj 809
tydkgogrnspsycgi 808
strny-www 807
wawsgrony 807
hcywe 806
redakcDa 805
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 803
cata szukac 803
strona130 803
rujestr zmian 802
7892 802
iqkwfkmdvquggtn 801
nabor pracownikow 800
pickmeup online 798
mweeddplaty czynsze i podatki 797
qwkotdlfyim 797
main 796
regolamin pracy wodociagi 796
mapa es-etInstituts 795
06aa6eb1b53v58b37 795
statut biblioteka publiczna 795
strzezenia 791
hutguwllbmc 790
informBeratung 789
odlacmjmiyg 786
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 781
iuvxoybwlml 781
azsrbnxxyzejsj 780
dqwguyihhr 778
lriyayxjdc 777
oswiadczenia majatkowe 775
lkyaxvupapetes 775
przedszkole w nedzy 774
xowdagcwytya 773
etito-a13 773
hnaitstiukojm tfolrgi bip 773
riwoysmiu 772
option 771
xutkrrghzjwvshur 771
zaktrzezenia 768
analiza wskaznikow 768
wcipezrse 765
poezage dans la lune 763
miny krzyzanowice 761
ronde 760
exnzzosebntm 756
izrskekkzo 756
kfduotspgd 755
uexektam 753
bnnquxjibpcwukz 752
qlencjnclmof 751
efpyazcvbklnerzu 749
adjhzqwq 748
sprawodania 747
pdilznigk 747
ajpuafudt 747
rejestrzmian 745
plany i programy wodociagi 745
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 745
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 744
kierownictwo urzedu gminy 744
nieruchomosci 744
skwarcmisdhlinmz 744
gbafrtwryelqr 743
hnxplxeal 743
fyugzcqgpgeaqbz 739
ztvtglopfx 738
ivefktqw 735
plany 5 735
gtbpanelrhvycchh 734
komisje rady gminy 733
Archiwum 732
mqzvteuocfyfdwno 731
prxvnrgywadbln 731
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 730
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 727
fqubkvkm 726
woirrmcdboru 726
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 725
ulmuqccmeq 725
tag 723
ujaabgomwr 723
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 718
oswiadczenia majatkowe 2012 718
rwrsqackx 716
mkqwgqpqlrbob 714
jednostki orgOigacyjne gminy 714
ghuycbucjc 714
oswiadczenia majatkowe 2010 714
ospmoimmknabdq 713
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 711
jvqmonvhaoxeknoc 708
2016 706
galleria 703
kqajnmafgefuwhn 703
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 703
epzpsxoivkn 702
xfkldiclefhzwh 702
yzygkxykrr 701
yogdhmksdwvcaoo 699
2018 699
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 696
nubzozqpu 695
rclhdzrhinxupdna 694
yjttbhwdruk 693
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 692
ilkkyajsck 691
loswptyhxnufqhz 688
fotkkwpec 687
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 683
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 682
kkacuptqtbfxhbg 681
khjxrsrjwu 681
aegszmfcsoe 680
2017 680
rcicjzsasci 679
ocakxgjn 679
phyumdank 678
bdlilkwwph 677
cptejmmrvc 676
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 675
ukgimcnmfgkl 675
ihzthzhkdodyit 675
grufekuoicnf 671
uccockhoz 670
urridbgujcc 668
lkcafbmwh 666
aktualnosci szczegoly 666
uqknihdmhlqssv 665
ujqjktjdcvnh 664
vwzylaqzteip 664
ldryuknnvnmwi 663
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 663
2016 - Wybory uzupełniające 662
wgzembdvoelqvett 660
lyduprsbypuxiu 660
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 657
aciwsxjqvtkp 657
jqbvuditir 656
czaqhkkovcqkkp 655
ipkmaxrozmtyclu 654
jak to zalatwic 644
ojfrcimxgohx 642
fhiaxkjvhbxn 642
strona102 641
Archiwum 639
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 638
Rok 2017 637
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 634
icqwjghhs 634
nqcujyks 632
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 632
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 631
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 629
inne i informacje 629
vuqklgkylow 628
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 628
test 624
xcadfhyhtcizfgwa 623
Rok 2017 622
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 621
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 621
uprwljwm 618
vnsqemow 618
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 618
bfxbmbiqxecw 617
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 617
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 615
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 614
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 614
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 614
yoridmctxlcn 612
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 612
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 609
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 608
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 607
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 606
uploadtest 602
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 600
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 599
album 599
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 598
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 596
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 594
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 593
Aktualności 592
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 590
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 590
531db99cb00833bcd414459069dc7387 588
c929f2210333206f417e3862f431776d 585
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 585
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 583
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 581
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 579
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 579
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 579
Konsultacje 579
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 578
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 577
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 577
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 576
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 576
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 575
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 575
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 575
je-media-player 574
b2330fc4531de135266de49078c270dd 572
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 572
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 571
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 571
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 571
strona98 571
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 569
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 569
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 568
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 568
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 567
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 567
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 567
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 565
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 564
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 564
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 563
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 562
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 561
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 561
strona119 561
strona118 560
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 559
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 558
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 558
a4380923dd651c195b1631af7c829187 556
strona88 555
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 555
strona107 554
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 552
strona103 552
strona111 549
strona104 549
strona127 544
strona105 543
strona85 541
strona100 538
strona84 535
strona117 534
strona109 534
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 533
strona123 532
strona130 528
RODO 528
strona99 522
strona2 522
fck about 519
strona112 517
721e049e9903c3a740c4902878c99923 516
strona106 514
b59442085644532ef03417a3e5a76437 514
strona110 510
strona87 508
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 507
Rok 2018 507
strona120 505
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 505
2018 505
strona78 503
strona114 503
strona124 499
strona115 498
strona126 496
strona125 492
strona81 490
strona122 486
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 486
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 483
strona86 482
strona1 482
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 477
strona89 476
strona90 475
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 475
strona97 474
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 474
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 474
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 474
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 472
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 472
strona108 471
strona121 467
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 466
strona116 458
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 457
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 456
strona113 455
Konsultacje - 2017 455
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 454
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 454
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 454
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 453
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 453
postacie historyczne 451
2017 - Wybory uzupełniające 449
strona101 447
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 447
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 444
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 443
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 440
2018 440
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 439
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 439
informacje ogolne 437
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 436
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 436
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 435
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 435
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 433
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 433
zameldowanie czasowe 433
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 432
55312eec654a75a08dc83de96adde735 431
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 431
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 430
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 429
010e406df2463597c58286a93f8b3160 429
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 429
Formy Pomocy 427
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 426
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 426
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 426
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 426
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 425
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 424
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 424
urzad gminy 424
wirtualne panoramy 424
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 422
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 420
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 420
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 420
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 419
tv 419
624ec1c881656ee6418604df2928494b 418
herb 418
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 417
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 417
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 417
310614fca8fb8e5491295336298c340f 416
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 415
dfd786998e082758be12670d856df755 414
dokumenty programowe 414
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 412
gsd 409
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 409
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 409
rady soleckie 409
675be3930765f553975c0b140bbf0863 408
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 406
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 405
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 405
strona1 404
84f2798f05d595273de40e3046329309 404
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 401
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 401
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 401
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 398
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 398
historia 398
solectwa gminy 398
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 395
e kartka 395
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 393
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 390
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 388
Rok 2018 388
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 387
krzyzanowickie gminne wiesci 387
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 385
publikacje o gminie 385
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 384
wydanie zaswiadczenia obywatela 383
wymeldowanie czasowego 382
akty zgonu 381
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 381
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 380
kalendarz imprez 378
podatki czynsze oplaty 378
wybory prezydenckie 377
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 375
strona173 375
baza noclegowa 374
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 374
13 372
do dane osobowe 370
1890153 370
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 370
inne jednostki gminy 369
kamera internetowa 368
opieka medyczna 366
akty urodzenia 366
do zniszczenie 366
Projekt 366
sciezka turystyczna 365
ksiega gosci 362
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 362
sekap 361
kierownictwo urzedu 359
przyznanie mieszkania komunalnego 358
do utrata 357
nabycie nieruchomosci z negatywnym 357
nabycie lokalu 356
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 354
plan zagospodarowania 353
skladowisko odpadow komunalnych 351
nabor pracownikow 2 351
zawarcie zwiazku malzenskiego 350
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 350
lokalne okienko przedsiebiorczosci 349
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 349
Przeciwdziałanie przemocy 349
usage 201506 348
83009411 348
srodki pozyskane 347
9219adc5c42107c4911e249155320648 347
97921034 347
urzedy i instytucje 346
ogloszenia urzedowe szczegoly 346
wojt gminy 345
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 344
Bohumin 343
pomieszczenia urzedu 343
wymeldowanie stale 343
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 343
91660233 343
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 342
zabytki 341
zameldowanie na pobyt staly 341
wydanie zezwolenia na wycinke 341
57914815 341
parafie koscioly kaplice 340
gminy partnerskie 340
do waznosc 339
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 339
55698257 339
aktualnosci 338
oferty inwestycyjne 338
7155151 336
nadanie numeru porzadkowego 335
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 335
18341305 335
15203753 335
struktura urzedu gminy 334
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 334
przyroda 333
rozgraniczenie nieruchomosci 333
wydanie zezwolenia na reklamy 333
baza firm 332
tapety 332
94686102 332
58030739 332
przyznanie dodatku mieszkaniowego 331
nabycie gruntu dzierzawa najem 331
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 331
91951614 331
49037550 330
wspolne przedsiewziecia 329
skreslenie z ewidencji 328
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 328
41329744 327
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 325
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 325
mlodziezowa rada gminy 324
stowarzyszenia i organizacje 324
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 324
strona132 323
nabycie lokalu 323
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 323
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 322
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 321
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 320
Rok 2018 320
komunikacja 319
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 319
76936223 319
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 319
258e130476290221f597c56d351224b6 318
94127667 318
obszar przygraniczny 317
61848725 317
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 316
rada gminy 316
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 316
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 316
33864833 316
do pierwszy 315
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 313
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 313
56783039 313
96995197 313
88356866 313
50423822 313
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 312
outputhtml 312
41804125 312
32434603 311
43637318 311
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 310
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 310
77717904 309
26375150 309
galeria 308
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 308
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 308
9228953 308
trasy rowerowe 307
ogolnodostepne obiekty sportowe 307
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 307
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 307
Pomoc Społeczna 307
podzial nieruchomosci 306
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 306
9543903 306
jednostki oswiatowe 305
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 305
23526617 305
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 303
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 303
64702354 301
2 301
zmiana wpisu ewidencji 300
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 300
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 300
79f69230354b71206fb723c571cce58b 300
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 299
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 299
zespoly artystyczne 298
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 298
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 298
96204523 298
75651551 298
30781401 298
9776218 297
54622189 297
16512377 297
6547884cea64550284728eb26b0947ef 296
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 296
39996664 296
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 295
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 295
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 295
37857430 295
26600653 294
97907875 294
75704222 294
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 293
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 293
11953993 293
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 292
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 292
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 292
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 292
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 292
oswiadczenia majatkowe 2015 292
20476231 292
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 291
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 291
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 291
56445286 291
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 290
28565340 290
13728681 290
53492196 290
31005869 290
9020112 290
77457779 290
11 290
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 289
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 289
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 289
39189659 289
38089055 289
51257731 289
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 288
29437828 288
54887450 288
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 287
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 287
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 286
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 286
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 286
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 286
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 285
80807075 285
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 284
68515130 284
60203258 284
65002542 284
1 284
36579613 283
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 282
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 282
59594775 282
24790050 282
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 280
31505775 280
95422935 280
Świadczenie wychowawcze (500+) 280
IFrameManager 279
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 279
87513721 279
65043455 279
14 279
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 278
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 278
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 277
82352903 277
70130822 277
29284578 277
Świadczenia rodzinne 277
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 276
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 274
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 274
79768593 274
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 274
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 273
Fundusz alimentacyjny 273
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 272
45756654 272
26033261 272
17634047 271
12 271
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 270
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 270
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 270
69854477 270
71699356 270
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 269
27138799 267
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 266
id 265
Karta dużej rodziny 265
whatsnew 264
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 264
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 263
Zasiłek dla opiekuna 263
96592330 262
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 261
88997807 261
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 260
258
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 258
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 256
Zasiłek pielęgnacyjny 256
e68879a4839773d105f0689875dace83 255
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 255
Specjalny zasiłek opiekuńczy 255
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 254
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 254
99518901 254
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 253
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 251
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 250
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 250
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 249
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 248
Świadczenie rodzicielskie 248
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 247
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 246
63707305 246
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 245
Plany i programy 244
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 241
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 241
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 241
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 240
strona188 240
Regulamin pracy 240
Regulamin organizacyjny 238
Plany i programy 236
Regulamin pracy 234
Regulamin organizacyjny 232
Majątek 227
privacy 226
Statut 225
Plany i programy 225
Regulamin pracy 225
2704-zapytanie-ofertowe 224
Regulamin organizacyjny 224
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 214
company 214
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 206
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 190
contact 186
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 181
strona186 175
start 169
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 164
regulamin organizacyjny urzedu 161
1-aktualnosci 158
naboor pracownikow 154
oswiadczenia majatkowe 2016 152
guestbook 151
RODO 134
Dobry start 124
nagrania sesji kadencja 2018 2023 117
strona7 116
Rejestr instytucji kultury 107
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 102
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93
Rok 2019 81
Rok 2019 74
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 73
strona209 68
Oświadczenia majątkowe 2018 63
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 61
RODO 61
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 58
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 58
076ccd93ad68be51f23707988e934906 56
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 56
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 55
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 54
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 54
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 54
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 54
138aab288c363726990120413c62acee 52
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 52
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 52
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 52
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 52
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 52
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 52
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 52
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 51
5878531649e31dd68c52529e00059976 51
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 51
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 50
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 50
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 50
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 50
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 50
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 50
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 50
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 50
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 49
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 49
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 49
b18e8fb514012229891cf024b6436526 49
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 48
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 48
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 48
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 48
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 47
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 47
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 46
4be49c79f233b4f4070794825c323733 46
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 46
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 41
dev 40
sesje20182023 25
strona220 25
sesje kadencji 2018 2023 25
strona231 23
2019 20
Konsultacje - 2019 19
2019 18
Konsultacje - 2018 15
Rok 2019 14
Rok 2019 13
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 7
dp konsultacje 6
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 8063 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM