rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Czwartek, 21.11.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 832186
polec strone 299057
Strona główna 160140
Zamówienia publiczne 122662
Nabór pracowników 71194
Nieruchomości 70964
Zamówienia publiczne - szczegóły 65754
Dotacje na zadania publiczne 53243
Urząd Gminy 24199
Uchwały i zarządzenia 21931
Dane Publiczne 20064
Praca Urzędu 18785
Gmina 17677
Druki do pobrania 16933
Uchwały Rady Gminy 15206
Młodzieżowa Rada Gminy 15043
Rada Gminy Krzyżanowice 14570
Informacje o innych zamówieniach 14414
Zamówienia publiczne - archiwum 11552
Prawo miejscowe 10547
Inne ogloszenia i informacje 9945
Jak szukać 9838
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 9607
Wójt Gminy 9336
Oświadczenia majątkowe 9236
Statystyka strony 8739
Jednostki Organizacyjne Gminy 8639
Informacje i ogłoszenia 8458
Nabór pracowników - Archiwum 7935
Załatwianie spraw 7791
Instrukcja obsługi BIP 7718
Sekretarz Gminy 7514
Budżet gminy 7470
Urząd Stanu Cywilnego 7463
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 7213
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6839
Jednostki Pomocnicze 6824
Ośrodek Pomocy Społecznej 6794
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6766
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 6689
Skarbnik Gminy 6505
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 6443
Wybory samorządowe 6376
Komisje Rady Gminy 6252
Mapa witryny 5996
Redakcja 5744
Szukaj 5684
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5670
Referat Gospodarki Przestrzennej 5342
Procedury prawne 5340
Kierownictwo Urzędu Gminy 5303
Webmaster 5262
Zastrzeżenia 5229
Polityka prywatności 4971
Dokumenty programowe 4910
strona83 4879
Referaty urzędu 4844
Referat Organizacyjny 4806
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4800
Tworków 4757
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4743
Referat Budżetu i Finansów 4598
Rok 2010 4449
Statut gminy 4442
Krzyżanowice 4408
Struktura Urzędu Gminy 4376
Sprawozdania i opinie 4363
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4358
Chałupki 4292
Oświadczenia majątkowe 2012 4271
Oświadczenia majątkowe 2013 4218
Linki 4029
Majątek Gminy 3965
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3923
Kontakt - dojazd 3914
Rok 2012 3885
Samodzielen stanowiska 3876
Opłaty, czynsze i podatki 3777
Wybory parlamentarne 3770
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3742
Zastępca Wójta Gminy 3732
Oświadczenia majatkowe 2014 3724
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3719
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3674
Bolesław 3657
Rok 2009 3653
Rok 2011 3598
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3584
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3563
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3558
Rok 2010 3553
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3527
Bieńkowice 3499
Przyznanie mieszkania komunalnego 3492
Rok 2008 3485
Rok 2009 3451
Nabór pracowników 3438
Rozgraniczenie nieruchomości 3435
Rok 2013 3403
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3402
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3389
Oświadczenia majątkowe 2011 3345
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3333
Rok 2008 3321
Roszków 3302
Zabełków 3276
Owsiszcze 3266
Rok 2007 3254
Wymeldowanie z pobytu stałego 3254
Rok 2010 3230
Szkoły Podstawowe 3225
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3218
Podział nieruchomości 3213
Regulamin organizacyjny urzędu 3205
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3203
Zameldowanie na pobyt stały 3198
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3188
Sporządzenie aktu urodzenia 3177
Sporządzenie aktu zgonu 3170
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3169
Zameldowanie na pobyt czasowy 3168
oswiadczenia majatkowe 2009 3167
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3148
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3147
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3146
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3137
Rok 2013 3122
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3121
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3107
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3101
Rok 2005 3101
Oświadczenia majątkowe 2015 3095
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3090
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3077
Rok 2006 3073
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3070
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3069
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3053
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3047
Pozostałe jednostki i instytucje 3046
Komisja Do Spraw Społecznych 3030
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3008
Rok 2014 3004
Rok 2016 2996
Oświadczenia majątkowe 2016 2993
Rok 2007 2974
Rok 2015 2960
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2959
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2955
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2953
Statut Urzędu Gminy 2951
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2949
Przedszkola 2926
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2917
Rok 2012 2914
Komisja Rewizyjna 2903
Rok 2016 2903
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2901
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2896
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2893
Rudyszwałd 2863
Nowa Wioska 2860
Rejestr Działalności Regulowanej 2859
Przedszkole w Bieńkowicach 2856
Rok 2014 2844
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2843
oswiadczenia majatkowe 2006 2840
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2840
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2832
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2824
Rok 2009 2822
Uchwały 2819
Rok 2011 2808
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2802
Gminna Biblioteka Publiczna 2802
Rok 2015 2794
Straż Miejska 2793
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2776
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2775
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2768
Przedszkole w Krzyżanowicach 2761
Pozostałe opłaty 2722
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2719
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2710
oswiadczenia majatkowe 2007 2700
Przedszkole w Tworkowie 2661
Rok 2006 2659
oswiadczenie majatkowe 2009 2658
Przedszkole w Chałupkach 2656
Rok 2011 2639
Rok 2008 2636
Rok 2017 2602
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2583
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2567
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2566
Statut 2552
Rok 2006 2546
Rok 2005 2541
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2541
oswiadczenie majatkowe 2008 2532
oswiadczenia majatkowe 2003 2528
2006 2527
oswiadczenia majatkowe 2002 2504
Rok 2007 2489
Rok 2017 2453
2015 2441
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2422
2007 2413
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2412
2008 2395
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2367
Podatek od Środków transportowych 2358
Statut 2349
Majątek 2009 2343
wodociagi 2339
oswiadczenia majatkowe 2005 2323
Podatek rolny 2322
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2300
oswiadczenia majatkowe 2004 2281
2011 2276
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2274
Wyniki kontroli 2266
Zarządzenia 2262
Podatek leśny 2250
Rejestry, ewidencje, archiwa 2247
Język migowy 2236
Rok 2011 2208
Regulamin organizacyjny 2207
Regulamin organizacyjny 2198
Plany i programy 2198
Statut 2195
Regulamin pracy 2188
Rok 2005 2185
Regulamin pracy 2184
strona6 2151
2007 2136
Statut 2069
Majątek 2062
Regulamin pracy 2059
Majątek 2051
Statut 2036
Statut 2034
Regulamin pracy 2016
Plany i programy 2012
Regulamin organizacyjny 2009
Majątek 2007
2014 1991
Statut 1983
Regulamin organizacyjny 1983
Rok 2006 1969
Rok 2012 1962
Plany i programy 1954
Rok 2012 1932
Plany i programy 1928
Majątek 1927
Majątek 1903
Statut 1899
Regulamin organizacyjny 1894
Plany i programy 1882
Regulamin pracy 1880
Rok 2018 1880
Regulamin organizacyjny 1876
Wybory prezydenckie 1868
Majątek 1860
Majątek 1850
Regulamin pracy 1824
Regulamin pracy 1823
strona4 1815
Regulamin organizacyjny 1814
zarzadzenia wojta 1811
Statut 1809
2004 1796
Rok 2019 1793
Statut 1788
Plany i programy 1785
Statut 1784
2010 1783
strona6 1778
strona2 1769
Majątek 1766
wybory pe 2009 1756
strona5 1744
Statut 1741
strona3 1731
Statut 1731
2012 1727
2015 1723
Regulamin organizacyjny 1721
Plany i programy 1720
Statut 1714
Majątek 1708
strona6 1705
Plany i programy 1701
Plany i programy 1697
Regulamin pracy 1693
Plany i programy 1676
Regulamin organizacyjny 1675
Referendum ogólnokrajowe 1674
Majątek 1672
Archiwum 1663
2011 1660
2013 1658
strona2 1650
strona4 1649
2002 1644
Majątek 1641
Majątek 1641
Regulamin organizacyjny 1622
Oświadczenia majątkowe 2017 1622
Regulamin pracy 1619
2009 1616
Statut 1614
Majątek 1613
strona4 1610
2007 1608
Regulamin organizacyjny 1605
strona5 1603
strona6 1601
2016 1592
strona5 1589
Regulamin pracy 1586
Regulamin pracy 1574
strona3 1574
2003 1574
2012 1573
2005 1569
Plany postępowań 1568
Statut 1564
2010 1556
2011 1551
Rok 2018 1548
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1538
2009 1536
2006 1532
2008 1519
2008 1515
2007 1508
strona4 1507
2001 1497
2001 1496
strona6 1494
2000 1489
2003 1485
2002 1481
strona5 1479
2004 1473
2005 1471
2000 1467
Budżet 2009 1466
Protokoły Sesji Rady Gminy 1466
2017 1459
2006 1458
Rok 2013 1452
Rok 2013 1443
Oświadczenia majątkowe 2018 1437
zamowienia ogl 1431
2014 1409
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1386
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1383
2014 1378
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1374
2014 1363
wybory pe 1361
wybory pe 2009 1347
testowa12 1338
Rok 2014 1338
Budżet 2010 1317
2015 1317
testowa13 1303
Rok 2014 1298
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1285
testowa19 1274
testowa15 1265
testowa20 1262
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1253
testowa17 1250
testowa16 1242
Poprzednia wersja serwisu 1224
wybory pe 1216
Rok 2019 1215
testowa11 1210
Rok 2015 1210
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1207
uttmpkge 1206
Rok 2015 1205
zqphdzsds 1200
imdkrmsbky 1197
2015 1190
testowa14 1186
qzltzdoa 1179
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 1167
lornuive 1159
xsfwlqjid 1151
qvnzanwjcam 1146
fhuonwdzbjq 1145
mpfubhzq 1142
fxrpizhudwbi 1137
ckiaobcxe 1136
ikzgxvwvyysjt 1128
azpdxzidvo 1128
nhwgkcsbh 1125
RODO 1124
ezlxbjfvcejeirpt 1122
wvbjhwaap 1120
ftkpapaxsjoscji 1118
ybmwibxpm 1118
tcctucan 1113
ssnuzhyxmwe 1111
sszsbqjqgbanir 1111
he 1110
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1109
qqgrpogwhagxlz 1109
wozfzddwodpythwy 1108
stviihbzqe 1105
nej w Bch 1105
bqudjqakrbgldp 1104
mislgznfncywin 1103
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1102
zawarcie zwiazku malzenskiego 1101
yagutgczdsfvgn 1101
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1100
poezja 1100
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1099
otshoqdoftduy 1098
vviliblsxtmgry 1097
rei-kinemat 1097
ioezja 1097
bdnmgrrcqdtypfv 1096
strona137 1095
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1094
xlwmxxhzazp 1094
xctxkltk 1094
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1093
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1093
afohnvmwrwt 1093
vlhsbhuzbxw 1092
bppqrdbj 1090
pwlzmirkpn 1089
ecyilymexlm 1088
ihjcnrvzvios 1084
kwmqkiphx 1084
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1083
lffnpkuivczx 1083
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1082
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1080
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 1078
hoezja 1076
ba8153407191791390c3eb19fe7 1075
jak a 1075
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1072
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1068
ptvjuxxtzi 1067
jzvufkimhavt 1067
juqfohypzarkxif 1065
itqfuaifdn 1065
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1064
cumifggvofwpfny 1061
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1060
iusmxnhkhwyp 1059
09b 1058
hzehkflqsaoxanhe 1057
chwazqlmhqillexc 1057
cgbhlhruegnn 1056
indux 1054
rada gminy krzyzanowice 1054
kallcfhtrmdstm 1050
llmglluxcn 1050
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1049
elhwpmpbxhq 1049
bmspgshmlmz 1049
prawo mne publiczne 1049
Konsultacje 1049
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1047
oswiadczenia majatkowe 2008 1046
efkfafmi 1044
gykmrtqgs 1043
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1041
fpjnwtcqatwpxbe 1038
10907813b97e249163587e6246612e21 1035
strona56 1035
x 1033
ormctuldung 1032
pvcqswvju 1031
cpvripoypjrz 1030
umedhyzczbu 1029
nsfmfdsuchyr 1029
qhwcqdyr 1028
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1027
8f7150 1025
Rok 2017 1025
rudyszwalh solectwo 1021
hceaa5b2cb118e5 1020
jjywzgmsduceulka 1019
krckmwdfjetgzpk 1019
stdona6 1017
hoyaekjo 1016
rfcakvnjwuy 1012
menu 1012
ocwimjto 1012
fhqkmvoisafz 1011
djdymkljcaq 1010
nrtpofwecofxhyn 1009
etta 1009
2018 1009
338e 1008
9c5ur8fee8ak714na23a 1007
4484-Krajobraz-Zimowy 1005
Spenden fuer Pakistan 1003
putxisgqip 1002
zags 1002
eqlzofxae 1001
jihmhkehumurg 999
lhswtgutypmcsssv 999
8fa97507 998
8 gminy krzyzanowice 997
3 997
inder 996
denvtynazzduifzt 994
jpsrpbzljoydbyc 993
oajatkowego 988
vksjwlicisgn 988
2017 987
6ler265rde9a4fi3ab 985
urznA-la-Une 985
page427 985
2463 985
oa-marzen 984
prawo miej 980
c8t8cacb8d2a6 978
Archiwum 978
tykalsliony 977
370p8d 977
haqlrxzoq 976
rubjajoczfzee 974
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 971
xxiintrt 970
avrmxtlkosz 965
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 961
12-rodinca 961
239-hereinspaziert-pampa-live 961
koledy 960
issvigyqhgv 958
phcxgjdj 957
solectwo gorki slaskie 957
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 956
2nf raje20l5b 956
speyside-malt-scotch-whisky 954
mapa yitryny 952
DrivewayTestimona4 951
propositions-0 948
ewwSkr y und Strategien 948
hcywe 948
etzszgtvvkvjlhme 947
hmarsacvud 946
cnbyapxniiwi 945
strny-www 943
rMdakcjh 943
qqvhfewkutselzwj 942
rujestr zmian 940
eavtldcmx 940
xkmsbchpjioj 939
iqkwfkmdvquggtn 939
iejestr zmian 939
dapubliczne 939
enmjudnjvq 939
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 938
Aktualności 938
7892 937
cata szukac 937
rada gminy krzanowice 934
redakcDa 933
julyiracy urzedu 931
mzqgcbmtlfbikyih 929
strona130 928
main 927
mweeddplaty czynsze i podatki 926
mapa es-etInstituts 924
informBeratung 922
hutguwllbmc 922
ihewnrhwstsj 920
strona58 919
odlacmjmiyg 918
tydkgogrnspsycgi 918
wawsgrony 917
oswiadczenia majatkowe 917
riwoysmiu 916
pickmeup online 915
strzezenia 912
06aa6eb1b53v58b37 912
iuvxoybwlml 911
lkyaxvupapetes 911
azsrbnxxyzejsj 910
nabor pracownikow 909
qwkotdlfyim 909
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 907
miny krzyzanowice 906
statut biblioteka publiczna 906
przedszkole w nedzy 905
analiza wskaznikow 905
xowdagcwytya 904
regolamin pracy wodociagi 904
etito-a13 902
dqwguyihhr 901
zaktrzezenia 900
poezage dans la lune 895
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 892
lriyayxjdc 892
ronde 889
wcipezrse 887
2016 886
hnaitstiukojm tfolrgi bip 883
qlencjnclmof 881
fyugzcqgpgeaqbz 881
adjhzqwq 880
sprawodania 880
xutkrrghzjwvshur 878
kierownictwo urzedu gminy 877
plany i programy wodociagi 877
skwarcmisdhlinmz 876
kfduotspgd 875
gtbpanelrhvycchh 875
option 874
bnnquxjibpcwukz 874
efpyazcvbklnerzu 874
ajpuafudt 873
nieruchomosci 871
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 870
uexektam 868
Rok 2017 868
plany 5 867
exnzzosebntm 865
ztvtglopfx 863
prxvnrgywadbln 863
izrskekkzo 863
woirrmcdboru 861
gbafrtwryelqr 860
ivefktqw 859
fqubkvkm 857
pdilznigk 857
ujaabgomwr 857
ulmuqccmeq 854
jednostki orgOigacyjne gminy 853
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 852
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 851
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 850
rejestrzmian 850
rwrsqackx 850
yzygkxykrr 850
ospmoimmknabdq 846
ghuycbucjc 845
jvqmonvhaoxeknoc 845
oswiadczenia majatkowe 2012 845
xfkldiclefhzwh 844
mkqwgqpqlrbob 842
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 841
mqzvteuocfyfdwno 841
komisje rady gminy 841
hnxplxeal 841
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 841
oswiadczenia majatkowe 2010 841
2016 - Wybory uzupełniające 838
tag 835
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 832
yogdhmksdwvcaoo 832
Archiwum 832
yjttbhwdruk 829
galleria 828
loswptyhxnufqhz 825
bdlilkwwph 823
nubzozqpu 822
ocakxgjn 822
khjxrsrjwu 822
fotkkwpec 820
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 819
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 818
kqajnmafgefuwhn 817
rclhdzrhinxupdna 817
epzpsxoivkn 816
rcicjzsasci 814
Rok 2017 814
ukgimcnmfgkl 812
cptejmmrvc 811
kkacuptqtbfxhbg 810
phyumdank 810
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 809
lkcafbmwh 808
grufekuoicnf 807
uccockhoz 804
urridbgujcc 801
uqknihdmhlqssv 801
ilkkyajsck 799
vwzylaqzteip 799
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 796
aktualnosci szczegoly 791
czaqhkkovcqkkp 790
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 789
aciwsxjqvtkp 789
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 788
jqbvuditir 787
wgzembdvoelqvett 786
aegszmfcsoe 786
ldryuknnvnmwi 784
ihzthzhkdodyit 782
lyduprsbypuxiu 782
ipkmaxrozmtyclu 779
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 779
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 777
fhiaxkjvhbxn 776
jak to zalatwic 774
icqwjghhs 771
ujqjktjdcvnh 766
Rok 2018 765
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 764
2018 764
nqcujyks 763
bfxbmbiqxecw 762
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 761
test 761
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 760
uprwljwm 756
vnsqemow 755
inne i informacje 755
strona102 755
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 754
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 751
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 750
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 744
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 741
yoridmctxlcn 740
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 739
ojfrcimxgohx 737
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 737
vuqklgkylow 736
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 736
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 736
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 735
uploadtest 735
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 733
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 732
album 732
xcadfhyhtcizfgwa 730
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 729
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 726
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 724
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 724
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 722
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 722
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 721
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 720
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 713
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 712
je-media-player 712
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 711
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 710
c929f2210333206f417e3862f431776d 707
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 706
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 705
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 704
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 704
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 704
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 703
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 703
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 702
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 701
strona98 700
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 698
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 698
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 696
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 696
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 695
2018 694
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 693
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 692
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 692
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 692
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 692
strona118 690
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 689
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 689
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 689
strona88 688
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 687
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 687
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 686
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 685
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 683
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 683
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 683
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 683
531db99cb00833bcd414459069dc7387 683
strona111 682
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 681
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 681
strona105 681
a4380923dd651c195b1631af7c829187 680
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 679
Formy Pomocy 679
strona119 676
strona107 676
strona103 675
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 674
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 673
strona85 672
strona127 670
strona100 670
strona104 668
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 660
strona109 660
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 657
strona84 655
b2330fc4531de135266de49078c270dd 653
strona130 653
strona117 652
strona2 652
strona110 651
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 651
strona123 640
strona106 639
fck about 638
strona87 637
strona78 634
2017 - Wybory uzupełniające 630
721e049e9903c3a740c4902878c99923 629
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 627
Konsultacje - 2017 627
strona99 626
strona114 625
strona124 625
strona89 624
strona112 616
strona125 613
strona126 613
strona97 613
strona120 612
strona122 611
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 608
b59442085644532ef03417a3e5a76437 607
strona90 601
strona115 596
strona1 596
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 595
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 595
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 594
strona121 591
strona81 590
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 590
Przeciwdziałanie przemocy 588
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 587
strona86 585
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 585
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 585
postacie historyczne 583
strona108 582
Projekt 582
strona116 581
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 579
Rok 2018 577
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 573
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 572
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 570
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 569
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 569
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 567
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 566
strona113 565
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 565
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 564
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 564
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 564
strona101 562
informacje ogolne 560
zameldowanie czasowe 558
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 555
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 555
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 553
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 552
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 552
010e406df2463597c58286a93f8b3160 549
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 549
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 549
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 549
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 547
55312eec654a75a08dc83de96adde735 545
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 545
wirtualne panoramy 545
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 544
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 544
herb 544
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 543
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 542
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 541
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 541
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 541
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 541
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 539
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 538
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 538
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 538
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 537
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 537
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 536
tv 536
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 534
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 533
urzad gminy 533
strona1 530
gsd 529
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 529
624ec1c881656ee6418604df2928494b 528
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 527
dokumenty programowe 527
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 527
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 526
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 526
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 525
675be3930765f553975c0b140bbf0863 525
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 524
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 523
dfd786998e082758be12670d856df755 523
2019 523
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 521
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 521
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 520
310614fca8fb8e5491295336298c340f 519
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 518
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 514
historia 511
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 510
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 509
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 508
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 507
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 506
84f2798f05d595273de40e3046329309 505
publikacje o gminie 505
Rok 2018 503
Pomoc Społeczna 502
solectwa gminy 501
rady soleckie 501
strona173 501
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 500
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 499
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 498
wymeldowanie czasowego 496
wybory prezydenckie 496
e kartka 492
13 492
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 491
wydanie zaswiadczenia obywatela 491
sciezka turystyczna 490
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 490
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 489
baza noclegowa 489
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 489
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 489
inne jednostki gminy 488
Rejestr instytucji kultury 486
podatki czynsze oplaty 485
akty urodzenia 485
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 482
do dane osobowe 481
2019 481
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 479
krzyzanowickie gminne wiesci 478
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 476
opieka medyczna 474
kalendarz imprez 474
do zniszczenie 474
sekap 473
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 473
nabycie lokalu 470
83009411 469
plan zagospodarowania 468
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 467
kamera internetowa 466
kierownictwo urzedu 466
ogloszenia urzedowe szczegoly 465
Fundusz alimentacyjny 465
Bohumin 464
zawarcie zwiazku malzenskiego 464
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 464
nabor pracownikow 2 463
przyznanie mieszkania komunalnego 463
nabycie nieruchomosci z negatywnym 463
gminy partnerskie 462
akty zgonu 462
wojt gminy 462
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 462
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 461
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 460
lokalne okienko przedsiebiorczosci 459
srodki pozyskane 458
skladowisko odpadow komunalnych 458
57914815 458
pomieszczenia urzedu 457
91660233 456
urzedy i instytucje 455
ksiega gosci 455
9219adc5c42107c4911e249155320648 454
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 454
18341305 454
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 453
55698257 453
15203753 453
Świadczenia rodzinne 453
parafie koscioly kaplice 452
wymeldowanie stale 452
1890153 452
struktura urzedu gminy 451
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 451
Świadczenie wychowawcze (500+) 451
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 451
Oświadczenia majątkowe 2019 451
przyroda 450
aktualnosci 450
wydanie zezwolenia na reklamy 450
zabytki 449
7155151 447
58030739 447
baza firm 446
nabycie gruntu dzierzawa najem 446
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 446
97921034 445
wydanie zezwolenia na wycinke 444
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 444
91951614 443
do utrata 442
94686102 442
Zasiłek dla opiekuna 442
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 441
41329744 441
komunikacja 440
wspolne przedsiewziecia 439
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 438
rozgraniczenie nieruchomosci 438
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 438
przyznanie dodatku mieszkaniowego 437
49037550 437
Zasiłek pielęgnacyjny 437
mlodziezowa rada gminy 436
do waznosc 436
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 436
76936223 436
usage 201506 435
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 435
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 434
96995197 433
strona132 432
zameldowanie na pobyt staly 432
94127667 431
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 430
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 430
oferty inwestycyjne 429
nabycie lokalu 429
61848725 429
88356866 429
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 428
16512377 428
56783039 427
33864833 427
50423822 427
41804125 427
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 427
nadanie numeru porzadkowego 426
outputhtml 426
Karta dużej rodziny 426
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 425
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 425
Świadczenie rodzicielskie 425
galeria 424
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 424
obszar przygraniczny 423
43637318 423
zespoly artystyczne 422
skreslenie z ewidencji 422
32434603 422
96204523 422
9228953 422
tapety 421
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 421
rada gminy 421
6547884cea64550284728eb26b0947ef 420
Specjalny zasiłek opiekuńczy 420
jednostki oswiatowe 419
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 419
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 419
79f69230354b71206fb723c571cce58b 419
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 418
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 418
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 418
oswiadczenia majatkowe 2015 418
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 417
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 417
30781401 417
417
trasy rowerowe 416
zmiana wpisu ewidencji 416
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 416
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 416
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 416
53492196 416
stowarzyszenia i organizacje 415
23526617 415
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 414
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 414
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 414
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 414
54622189 411
77717904 411
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 410
26600653 409
75651551 409
97907875 409
77457779 409
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 408
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 408
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 408
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 408
75704222 407
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 406
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 406
38089055 406
20476231 406
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 405
podzial nieruchomosci 404
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 404
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 404
37857430 404
54887450 404
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 403
56445286 403
28565340 403
9776218 403
9020112 403
258e130476290221f597c56d351224b6 402
11 402
Plany i programy 402
do pierwszy 401
IFrameManager 401
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 401
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 401
Regulamin organizacyjny 401
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 400
29437828 400
59594775 400
31505775 399
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 398
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 398
65002542 397
26375150 397
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 396
64702354 396
39996664 396
9543903 396
31005869 396
2 396
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 395
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 395
68515130 395
70130822 395
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 394
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 394
11953993 394
60203258 394
ogolnodostepne obiekty sportowe 393
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 393
14 393
Regulamin pracy 393
Regulamin organizacyjny 392
RODO 392
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 391
12 391
1 391
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 390
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 390
87513721 390
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 389
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 389
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 389
36579613 388
95422935 388
Regulamin pracy 388
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 387
13728681 387
79768593 387
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 386
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 385
Plany i programy 385
45756654 384
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 383
29284578 383
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 382
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 382
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 382
27138799 382
71699356 382
Statut 381
whatsnew 380
82352903 380
39189659 380
17634047 380
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 379
51257731 379
Regulamin organizacyjny 379
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 378
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 378
26033261 378
Plany i programy 378
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 377
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 376
id 376
Majątek 376
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 375
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 373
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 373
80807075 373
69854477 371
24790050 371
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 369
88997807 369
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 368
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 368
99518901 368
Regulamin pracy 368
e68879a4839773d105f0689875dace83 367
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 367
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 366
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 366
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 366
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 365
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 364
65043455 364
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 363
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 363
privacy 361
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 360
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 360
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 358
63707305 357
96592330 357
strona188 357
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 356
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 356
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 354
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 352
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 352
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 351
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 346
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 343
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 341
company 335
2704-zapytanie-ofertowe 334
Rok 2019 334
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 332
2019 330
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 329
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 327
Dobry start 325
Konsultacje - 2019 323
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 322
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 315
guestbook 315
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 314
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 309
contact 307
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 296
start 278
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 277
regulamin organizacyjny urzedu 275
oswiadczenia majatkowe 2016 273
naboor pracownikow 272
RODO 271
strona186 267
1-aktualnosci 265
Sprawozdania roczne 243
Rok 2019 241
Rok 2019 223
nagrania sesji kadencja 2018 2023 222
strona7 197
strona209 181
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 178
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 178
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 172
Raport o stanie Gminy 169
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 168
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 165
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 162
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 161
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 161
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 160
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 159
Konsultacje - 2018 159
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 158
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 158
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 157
138aab288c363726990120413c62acee 156
5878531649e31dd68c52529e00059976 156
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 156
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 156
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 156
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 155
076ccd93ad68be51f23707988e934906 154
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 154
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 154
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 154
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 154
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 153
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 153
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 152
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 152
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 151
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 151
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 151
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 150
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 150
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 149
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 143
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 142
strona231 138
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 136
dev 136
Sprawozdania roczne 136
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 134
sesje kadencji 2018 2023 134
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 133
b18e8fb514012229891cf024b6436526 132
sesje20182023 128
strona220 126
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 125
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 121
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 104
4be49c79f233b4f4070794825c323733 103
Sprawozdania roczne 98
dp konsultacje 96
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 65
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 54
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 54
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 52
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 49
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 46
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 45
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 45
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 45
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 44
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 43
77143919d1234297079f075357988f3b 43
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 43
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 43
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 43
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 43
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 42
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 42
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 42
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 42
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 42
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 42
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 42
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 42
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 42
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 42
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 41
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 41
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 41
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 41
36165c62f7b7df72863d470d73302627 41
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 41
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 41
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 41
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 41
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 41
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 40
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 40
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 40
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 40
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 40
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 40
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 39
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 39
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 39
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 39
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 39
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 39
be3b0b544433b768685e3436621590ff 39
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 38
298f587406c914fad5373bb689300433 38
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 38
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 38
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 36
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 36
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 35
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 35
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 35
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 35
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 35
662a2e96162905620397b19c9d249781 35
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 35
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 34
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 34
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 34
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 34
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 34
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 34
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 34
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 33
42dab56861d81108ee356d037190c315 33
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 33
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 33
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 33
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 33
a753a43564c29148df3150afb4475440 33
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 33
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 33
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 32
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 32
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 32
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 32
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 32
0613239e122094abb4ef998c01d16958 32
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 32
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 32
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 32
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 32
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 32
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 32
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 32
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 32
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 32
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 31
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 31
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 31
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 31
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 31
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 30
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 30
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 30
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 30
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 30
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 30
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 29
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 29
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 29
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 28
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 27
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 27
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 27
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 27
inquiry 3
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 3
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 3
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
outline 2
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 8739 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM