rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Środa, 29.01.2020
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 852480
polec strone 306077
Strona główna 163423
Zamówienia publiczne 124658
Nieruchomości 73445
Nabór pracowników 72242
Zamówienia publiczne - szczegóły 66724
Dotacje na zadania publiczne 55223
Urząd Gminy 24613
Uchwały i zarządzenia 22653
Dane Publiczne 20514
Praca Urzędu 19174
Gmina 17976
Druki do pobrania 17291
Uchwały Rady Gminy 15676
Młodzieżowa Rada Gminy 15163
Rada Gminy Krzyżanowice 14972
Informacje o innych zamówieniach 14730
Zamówienia publiczne - archiwum 11862
Prawo miejscowe 10763
Inne ogloszenia i informacje 10111
Jak szukać 10031
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 9978
Wójt Gminy 9437
Oświadczenia majątkowe 9426
Statystyka strony 8877
Jednostki Organizacyjne Gminy 8805
Informacje i ogłoszenia 8678
Nabór pracowników - Archiwum 8094
Załatwianie spraw 7950
Instrukcja obsługi BIP 7836
Sekretarz Gminy 7621
Urząd Stanu Cywilnego 7606
Budżet gminy 7596
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 7325
Ośrodek Pomocy Społecznej 6981
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6964
Jednostki Pomocnicze 6946
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6907
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 6885
Skarbnik Gminy 6607
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 6593
Wybory samorządowe 6462
Komisje Rady Gminy 6399
Mapa witryny 6122
Redakcja 5832
Szukaj 5825
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5809
Referat Gospodarki Przestrzennej 5486
Procedury prawne 5424
Kierownictwo Urzędu Gminy 5389
Webmaster 5346
Zastrzeżenia 5322
Polityka prywatności 5061
Dokumenty programowe 5012
Referaty urzędu 4949
strona83 4924
Referat Organizacyjny 4897
Tworków 4864
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4844
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4836
Referat Budżetu i Finansów 4702
Statut gminy 4538
Rok 2010 4513
Krzyżanowice 4489
Struktura Urzędu Gminy 4460
Sprawozdania i opinie 4453
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4404
Chałupki 4383
Oświadczenia majątkowe 2012 4377
Oświadczenia majątkowe 2013 4301
Linki 4099
Majątek Gminy 4036
Kontakt - dojazd 4026
Samodzielen stanowiska 3966
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3958
Rok 2012 3938
Opłaty, czynsze i podatki 3868
Wybory parlamentarne 3834
Oświadczenia majatkowe 2014 3805
Zastępca Wójta Gminy 3800
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3780
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3755
Bolesław 3727
Rok 2009 3716
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3709
Rok 2011 3653
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3621
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3621
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3598
Rok 2010 3597
Bieńkowice 3585
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3570
Nabór pracowników 3549
Przyznanie mieszkania komunalnego 3534
Rok 2008 3528
Rok 2009 3513
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3476
Rozgraniczenie nieruchomości 3472
Rok 2013 3469
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3440
Oświadczenia majątkowe 2011 3426
Rok 2008 3380
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3372
Roszków 3353
Zabełków 3340
Owsiszcze 3332
Rok 2007 3304
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3297
Szkoły Podstawowe 3294
Rok 2010 3293
Wymeldowanie z pobytu stałego 3290
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3274
Regulamin organizacyjny urzędu 3272
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3256
Podział nieruchomości 3246
Zameldowanie na pobyt stały 3236
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3227
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3224
Sporządzenie aktu urodzenia 3223
Zameldowanie na pobyt czasowy 3207
oswiadczenia majatkowe 2009 3206
Sporządzenie aktu zgonu 3205
Oświadczenia majątkowe 2015 3198
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3187
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3180
Rok 2013 3177
Rok 2005 3169
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3168
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3166
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3153
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3149
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3141
Rok 2006 3134
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3133
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3126
Pozostałe jednostki i instytucje 3111
Oświadczenia majątkowe 2016 3106
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3105
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3105
Rok 2016 3100
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3086
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3084
Komisja Do Spraw Społecznych 3084
Rok 2014 3068
Rok 2015 3041
Rok 2007 3029
Statut Urzędu Gminy 3016
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2998
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2993
Przedszkola 2993
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2992
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2978
Rok 2016 2976
Komisja Rewizyjna 2967
Rok 2012 2964
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2955
Przedszkole w Bieńkowicach 2942
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2937
Rejestr Działalności Regulowanej 2934
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2933
Rudyszwałd 2932
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2930
Nowa Wioska 2929
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2927
Uchwały 2924
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2908
Rok 2014 2903
Gminna Biblioteka Publiczna 2886
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2883
oswiadczenia majatkowe 2006 2879
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2869
Rok 2009 2868
Straż Miejska 2865
Rok 2011 2860
Rok 2015 2858
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2850
Przedszkole w Krzyżanowicach 2850
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2835
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2832
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2806
Pozostałe opłaty 2795
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2753
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2745
oswiadczenia majatkowe 2007 2743
Przedszkole w Tworkowie 2740
Przedszkole w Chałupkach 2736
Rok 2006 2710
oswiadczenie majatkowe 2009 2698
Rok 2017 2694
Rok 2008 2688
Rok 2011 2678
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2669
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2659
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2626
Statut 2613
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2593
Rok 2006 2591
Rok 2005 2587
oswiadczenie majatkowe 2008 2575
2006 2571
oswiadczenia majatkowe 2003 2564
Rok 2017 2545
oswiadczenia majatkowe 2002 2544
Rok 2007 2542
2015 2491
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2480
2007 2471
2008 2452
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2440
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2436
Podatek od Środków transportowych 2412
Statut 2407
Majątek 2009 2397
wodociagi 2383
Podatek rolny 2378
oswiadczenia majatkowe 2005 2367
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2356
Zarządzenia 2339
2011 2328
oswiadczenia majatkowe 2004 2321
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2320
Wyniki kontroli 2319
Język migowy 2298
Podatek leśny 2295
Rejestry, ewidencje, archiwa 2293
Regulamin organizacyjny 2275
Plany i programy 2273
Rok 2011 2270
Regulamin pracy 2260
Regulamin organizacyjny 2256
Statut 2250
Regulamin pracy 2244
Rok 2005 2227
strona6 2197
2007 2179
Rok 2019 2148
Majątek 2119
Majątek 2112
Statut 2108
Regulamin pracy 2103
Statut 2087
Statut 2083
Regulamin pracy 2071
Regulamin organizacyjny 2066
Plany i programy 2064
Majątek 2062
2014 2041
Statut 2040
Regulamin organizacyjny 2028
Plany i programy 2018
Rok 2012 2001
Rok 2006 2000
Plany i programy 1989
Majątek 1981
Rok 2012 1965
Rok 2018 1962
Regulamin organizacyjny 1959
Majątek 1953
Statut 1944
Wybory prezydenckie 1939
Regulamin pracy 1933
Regulamin organizacyjny 1931
Plany i programy 1930
Majątek 1916
Majątek 1898
Regulamin organizacyjny 1873
Regulamin pracy 1869
strona4 1866
Regulamin pracy 1865
Statut 1854
zarzadzenia wojta 1853
2004 1852
2010 1842
Plany i programy 1840
Statut 1839
Statut 1831
strona2 1819
Majątek 1818
strona6 1817
Statut 1787
strona5 1786
Statut 1786
2012 1784
wybory pe 2009 1783
strona3 1778
2015 1772
Regulamin organizacyjny 1768
Plany i programy 1766
Majątek 1758
Statut 1752
Regulamin pracy 1749
Plany i programy 1738
Plany i programy 1737
strona6 1737
Referendum ogólnokrajowe 1736
Oświadczenia majątkowe 2017 1724
Regulamin organizacyjny 1723
Plany i programy 1720
Archiwum 1719
2002 1710
Majątek 1709
2013 1709
2011 1701
Majątek 1696
Majątek 1694
strona4 1690
Plany postępowań 1690
strona2 1681
Regulamin organizacyjny 1667
2016 1665
Majątek 1664
Regulamin pracy 1664
Statut 1663
2009 1662
2007 1656
Regulamin organizacyjny 1649
strona4 1642
strona5 1638
Rok 2019 1638
Regulamin pracy 1635
strona6 1635
Rok 2018 1630
Regulamin pracy 1625
strona5 1624
2012 1624
Oświadczenia majątkowe 2018 1624
2003 1623
2005 1612
strona3 1608
Statut 1606
2011 1602
2010 1600
2009 1589
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1582
2006 1582
2008 1566
2008 1563
2001 1551
2007 1549
strona4 1547
2000 1543
2001 1539
2003 1538
2002 1534
2017 1533
strona6 1529
Protokoły Sesji Rady Gminy 1528
2004 1521
2006 1517
2005 1515
2000 1514
strona5 1511
Budżet 2009 1500
Rok 2013 1486
Rok 2013 1482
zamowienia ogl 1472
2014 1461
2014 1430
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 1423
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1419
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1414
2014 1409
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1402
wybory pe 1397
wybory pe 2009 1384
Rok 2014 1372
testowa12 1369
2015 1366
Budżet 2010 1354
testowa13 1335
Rok 2014 1332
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 1330
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1315
testowa15 1306
testowa19 1304
testowa20 1298
testowa17 1288
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1281
testowa16 1274
Poprzednia wersja serwisu 1259
RODO 1257
wybory pe 1253
Rok 2015 1246
Rok 2015 1242
testowa11 1240
uttmpkge 1238
2015 1238
zqphdzsds 1235
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1234
imdkrmsbky 1231
testowa14 1219
qzltzdoa 1211
lornuive 1188
fhuonwdzbjq 1187
xsfwlqjid 1185
qvnzanwjcam 1177
mpfubhzq 1174
fxrpizhudwbi 1168
ckiaobcxe 1166
nhwgkcsbh 1163
azpdxzidvo 1162
ikzgxvwvyysjt 1160
ezlxbjfvcejeirpt 1153
wvbjhwaap 1153
ybmwibxpm 1148
ftkpapaxsjoscji 1146
ssnuzhyxmwe 1145
he 1144
tcctucan 1143
sszsbqjqgbanir 1141
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1140
nej w Bch 1140
wozfzddwodpythwy 1139
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1139
bqudjqakrbgldp 1139
stviihbzqe 1139
qqgrpogwhagxlz 1137
xctxkltk 1137
zawarcie zwiazku malzenskiego 1136
mislgznfncywin 1134
yagutgczdsfvgn 1134
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1133
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1131
afohnvmwrwt 1131
poezja 1131
Konsultacje 1130
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1129
otshoqdoftduy 1129
ioezja 1129
rei-kinemat 1128
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1127
xlwmxxhzazp 1127
vviliblsxtmgry 1126
bdnmgrrcqdtypfv 1126
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1125
vlhsbhuzbxw 1125
bppqrdbj 1123
strona137 1122
ecyilymexlm 1120
ihjcnrvzvios 1118
pwlzmirkpn 1117
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1116
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1114
lffnpkuivczx 1114
kwmqkiphx 1114
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1109
ba8153407191791390c3eb19fe7 1109
hoezja 1107
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1106
itqfuaifdn 1102
jak a 1102
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1101
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1099
juqfohypzarkxif 1097
jzvufkimhavt 1097
ptvjuxxtzi 1096
cumifggvofwpfny 1096
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1095
iusmxnhkhwyp 1093
hzehkflqsaoxanhe 1090
cgbhlhruegnn 1089
chwazqlmhqillexc 1088
09b 1086
llmglluxcn 1086
indux 1086
rada gminy krzyzanowice 1086
bmspgshmlmz 1084
prawo mne publiczne 1082
kallcfhtrmdstm 1081
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1080
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1079
fpjnwtcqatwpxbe 1078
efkfafmi 1077
elhwpmpbxhq 1076
Rok 2017 1076
oswiadczenia majatkowe 2008 1075
gykmrtqgs 1075
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1073
strona56 1073
2018 1073
10907813b97e249163587e6246612e21 1070
x 1068
pvcqswvju 1067
nsfmfdsuchyr 1066
8f7150 1065
cpvripoypjrz 1065
ormctuldung 1064
qhwcqdyr 1062
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1060
etta 1059
umedhyzczbu 1058
stdona6 1056
2017 1056
hceaa5b2cb118e5 1053
krckmwdfjetgzpk 1052
rudyszwalh solectwo 1052
menu 1050
jjywzgmsduceulka 1048
rfcakvnjwuy 1047
djdymkljcaq 1047
ocwimjto 1046
fhqkmvoisafz 1045
hoyaekjo 1045
9c5ur8fee8ak714na23a 1043
4484-Krajobraz-Zimowy 1042
338e 1040
nrtpofwecofxhyn 1039
Spenden fuer Pakistan 1036
Archiwum 1035
putxisgqip 1034
3 1034
zags 1034
eqlzofxae 1033
jihmhkehumurg 1033
lhswtgutypmcsssv 1033
8fa97507 1033
inder 1027
Aktualności 1027
jpsrpbzljoydbyc 1026
8 gminy krzyzanowice 1026
denvtynazzduifzt 1024
vksjwlicisgn 1022
page427 1019
6ler265rde9a4fi3ab 1018
2463 1018
oa-marzen 1017
oajatkowego 1017
370p8d 1017
urznA-la-Une 1016
prawo miej 1015
c8t8cacb8d2a6 1012
tykalsliony 1010
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1009
haqlrxzoq 1004
rubjajoczfzee 1001
xxiintrt 999
avrmxtlkosz 997
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 996
koledy 994
solectwo gorki slaskie 993
12-rodinca 991
issvigyqhgv 991
239-hereinspaziert-pampa-live 990
speyside-malt-scotch-whisky 988
2nf raje20l5b 988
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 987
phcxgjdj 987
mapa yitryny 982
DrivewayTestimona4 980
ewwSkr y und Strategien 980
propositions-0 979
rMdakcjh 977
eavtldcmx 977
etzszgtvvkvjlhme 977
cnbyapxniiwi 977
hcywe 976
qqvhfewkutselzwj 976
hmarsacvud 975
strny-www 973
dapubliczne 973
xkmsbchpjioj 970
7892 970
rujestr zmian 969
enmjudnjvq 969
iqkwfkmdvquggtn 968
iejestr zmian 967
cata szukac 967
hutguwllbmc 964
rada gminy krzanowice 964
julyiracy urzedu 963
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 963
mzqgcbmtlfbikyih 963
main 963
redakcDa 962
strona130 961
mapa es-etInstituts 958
mweeddplaty czynsze i podatki 954
oswiadczenia majatkowe 953
ihewnrhwstsj 953
strona58 951
informBeratung 950
tydkgogrnspsycgi 949
06aa6eb1b53v58b37 947
riwoysmiu 947
wawsgrony 946
odlacmjmiyg 945
lkyaxvupapetes 944
nabor pracownikow 942
miny krzyzanowice 942
pickmeup online 942
analiza wskaznikow 942
qwkotdlfyim 942
statut biblioteka publiczna 941
przedszkole w nedzy 941
strzezenia 940
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 940
azsrbnxxyzejsj 939
zaktrzezenia 938
iuvxoybwlml 938
dqwguyihhr 935
2016 935
xowdagcwytya 934
regolamin pracy wodociagi 934
etito-a13 933
poezage dans la lune 927
lriyayxjdc 927
Rok 2017 927
ronde 925
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 923
wcipezrse 919
hnaitstiukojm tfolrgi bip 917
plany i programy wodociagi 917
adjhzqwq 915
ajpuafudt 914
qlencjnclmof 913
efpyazcvbklnerzu 913
xutkrrghzjwvshur 913
fyugzcqgpgeaqbz 912
gtbpanelrhvycchh 911
sprawodania 910
skwarcmisdhlinmz 910
kierownictwo urzedu gminy 908
bnnquxjibpcwukz 908
kfduotspgd 907
plany 5 906
option 904
woirrmcdboru 904
nieruchomosci 902
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 902
ulmuqccmeq 902
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 900
ztvtglopfx 899
uexektam 899
exnzzosebntm 896
prxvnrgywadbln 895
izrskekkzo 895
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 894
gbafrtwryelqr 894
ivefktqw 892
ujaabgomwr 891
fqubkvkm 890
pdilznigk 890
rejestrzmian 884
Archiwum 884
mkqwgqpqlrbob 883
yzygkxykrr 883
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 882
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 882
jednostki orgOigacyjne gminy 882
oswiadczenia majatkowe 2012 882
rwrsqackx 881
ghuycbucjc 881
ospmoimmknabdq 881
2016 - Wybory uzupełniające 881
hnxplxeal 880
xfkldiclefhzwh 879
jvqmonvhaoxeknoc 877
mqzvteuocfyfdwno 874
oswiadczenia majatkowe 2010 874
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 873
komisje rady gminy 872
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 871
Rok 2017 870
tag 869
yogdhmksdwvcaoo 869
yjttbhwdruk 867
bdlilkwwph 865
nubzozqpu 860
galleria 859
ocakxgjn 857
loswptyhxnufqhz 856
khjxrsrjwu 855
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 853
rcicjzsasci 852
fotkkwpec 852
rclhdzrhinxupdna 852
kqajnmafgefuwhn 851
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 848
epzpsxoivkn 847
ukgimcnmfgkl 847
kkacuptqtbfxhbg 847
cptejmmrvc 847
grufekuoicnf 844
urridbgujcc 843
phyumdank 842
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 841
lkcafbmwh 841
2018 840
vwzylaqzteip 839
uccockhoz 838
uqknihdmhlqssv 837
ilkkyajsck 830
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 828
Rok 2018 828
czaqhkkovcqkkp 825
aciwsxjqvtkp 825
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 822
aegszmfcsoe 821
aktualnosci szczegoly 820
jqbvuditir 819
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 818
ihzthzhkdodyit 818
wgzembdvoelqvett 817
ldryuknnvnmwi 816
lyduprsbypuxiu 814
fhiaxkjvhbxn 813
ipkmaxrozmtyclu 811
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 811
jak to zalatwic 807
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 807
icqwjghhs 806
ujqjktjdcvnh 801
nqcujyks 799
test 799
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 797
bfxbmbiqxecw 796
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 795
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 793
vnsqemow 790
uprwljwm 788
strona102 788
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 785
inne i informacje 785
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 783
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 783
vuqklgkylow 781
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 780
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 779
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 773
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 770
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 770
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 768
uploadtest 768
yoridmctxlcn 767
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 767
ojfrcimxgohx 766
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 766
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 765
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 765
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 764
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 763
2018 763
xcadfhyhtcizfgwa 762
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 762
album 762
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 757
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 757
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 754
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 754
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 750
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 748
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 748
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 746
je-media-player 745
Formy Pomocy 745
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 743
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 742
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 737
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 735
c929f2210333206f417e3862f431776d 735
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 735
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 735
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 734
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 733
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 733
strona98 732
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 730
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 730
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 729
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 729
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 728
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 728
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 727
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 726
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 726
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 725
strona118 725
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 723
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 723
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 723
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 721
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 721
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 721
strona111 721
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 720
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 717
strona88 717
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 714
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 714
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 714
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 714
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 713
531db99cb00833bcd414459069dc7387 713
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 712
a4380923dd651c195b1631af7c829187 712
strona105 711
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 709
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 709
strona85 708
strona119 708
strona103 708
strona107 705
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 704
strona100 704
strona127 703
strona104 702
strona109 696
strona2 696
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 692
strona110 690
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 689
strona117 689
strona130 688
strona84 685
b2330fc4531de135266de49078c270dd 683
strona123 677
2017 - Wybory uzupełniające 676
fck about 675
strona106 671
strona78 670
721e049e9903c3a740c4902878c99923 670
strona87 668
Projekt 667
Konsultacje - 2017 666
2019 663
strona124 660
strona114 659
strona99 659
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 659
strona89 657
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 655
strona120 651
strona112 650
strona122 648
strona125 647
strona126 647
Przeciwdziałanie przemocy 647
strona97 646
b59442085644532ef03417a3e5a76437 644
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 638
Rok 2018 636
strona1 634
strona115 632
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 632
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 631
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 631
strona90 630
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 629
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 625
strona121 623
strona81 621
Oświadczenia majątkowe 2019 619
strona86 617
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 617
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 617
postacie historyczne 615
strona116 612
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 610
strona108 608
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 608
strona113 604
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 603
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 602
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 600
informacje ogolne 598
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 597
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 595
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 595
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 595
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 595
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 594
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 594
strona101 591
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 591
010e406df2463597c58286a93f8b3160 591
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 586
zameldowanie czasowe 586
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 584
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 584
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 582
55312eec654a75a08dc83de96adde735 582
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 582
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 582
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 581
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 580
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 580
herb 577
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 576
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 574
tv 574
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 572
wirtualne panoramy 572
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 571
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 571
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 570
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 569
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 568
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 567
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 566
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 566
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 566
strona1 565
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 565
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 565
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 564
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 563
624ec1c881656ee6418604df2928494b 559
gsd 557
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 557
Pomoc Społeczna 557
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 556
675be3930765f553975c0b140bbf0863 556
Rejestr instytucji kultury 556
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 555
Rok 2018 555
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 554
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 553
dokumenty programowe 553
urzad gminy 553
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 552
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 552
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 551
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 551
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 549
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 549
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 547
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 545
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 544
dfd786998e082758be12670d856df755 544
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 542
310614fca8fb8e5491295336298c340f 540
historia 540
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 538
84f2798f05d595273de40e3046329309 535
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 533
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 533
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 532
strona173 532
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 531
publikacje o gminie 530
2019 527
rady soleckie 525
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 524
solectwa gminy 524
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 523
sciezka turystyczna 523
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 519
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 519
wymeldowanie czasowego 518
wybory prezydenckie 517
e kartka 516
Fundusz alimentacyjny 516
wydanie zaswiadczenia obywatela 515
13 515
baza noclegowa 514
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 514
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 511
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 511
inne jednostki gminy 507
Świadczenie wychowawcze (500+) 507
akty urodzenia 506
podatki czynsze oplaty 505
Świadczenia rodzinne 505
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 504
opieka medyczna 504
do dane osobowe 504
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 502
krzyzanowickie gminne wiesci 500
do zniszczenie 500
Zasiłek dla opiekuna 500
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 499
sekap 497
kalendarz imprez 495
nabycie lokalu 494
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 493
83009411 492
kierownictwo urzedu 491
kamera internetowa 490
plan zagospodarowania 490
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 490
ogloszenia urzedowe szczegoly 488
pomieszczenia urzedu 487
skladowisko odpadow komunalnych 487
57914815 487
zawarcie zwiazku malzenskiego 486
nabycie nieruchomosci z negatywnym 486
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 486
Bohumin 485
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 485
lokalne okienko przedsiebiorczosci 484
akty zgonu 484
przyznanie mieszkania komunalnego 484
wojt gminy 484
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 484
gminy partnerskie 483
nabor pracownikow 2 483
srodki pozyskane 482
parafie koscioly kaplice 481
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 481
15203753 480
Zasiłek pielęgnacyjny 480
91660233 479
struktura urzedu gminy 478
18341305 478
ksiega gosci 477
9219adc5c42107c4911e249155320648 477
przyroda 475
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 475
wymeldowanie stale 474
wydanie zezwolenia na reklamy 474
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 474
1890153 474
55698257 474
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 474
urzedy i instytucje 473
aktualnosci 473
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 473
97921034 472
Karta dużej rodziny 472
zabytki 470
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 470
Specjalny zasiłek opiekuńczy 470
baza firm 469
91951614 469
nabycie gruntu dzierzawa najem 468
58030739 468
41329744 468
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 467
7155151 467
do utrata 466
Świadczenie rodzicielskie 466
wydanie zezwolenia na wycinke 465
do waznosc 464
94686102 464
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 463
463
komunikacja 461
wspolne przedsiewziecia 461
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 461
rozgraniczenie nieruchomosci 461
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 461
49037550 461
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 460
przyznanie dodatku mieszkaniowego 459
usage 201506 459
76936223 459
94127667 459
mlodziezowa rada gminy 458
zameldowanie na pobyt staly 458
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 458
56783039 458
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 457
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 457
96995197 455
88356866 455
RODO 455
strona132 453
nadanie numeru porzadkowego 453
50423822 453
16512377 453
Regulamin organizacyjny 453
oferty inwestycyjne 452
61848725 452
nabycie lokalu 451
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 451
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 450
tapety 449
outputhtml 449
33864833 449
galeria 448
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 448
41804125 448
zespoly artystyczne 447
skreslenie z ewidencji 447
rada gminy 447
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 447
Plany i programy 447
obszar przygraniczny 446
zmiana wpisu ewidencji 445
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 445
9228953 445
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 444
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 444
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 444
54622189 444
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 443
32434603 443
43637318 443
jednostki oswiatowe 442
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 442
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 442
6547884cea64550284728eb26b0947ef 442
79f69230354b71206fb723c571cce58b 442
96204523 442
30781401 442
stowarzyszenia i organizacje 440
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 440
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 440
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 440
oswiadczenia majatkowe 2015 440
53492196 440
23526617 439
Regulamin pracy 439
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 438
97907875 438
Regulamin pracy 438
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 437
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 437
26600653 437
54887450 437
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 436
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 436
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 435
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 434
77717904 434
Regulamin organizacyjny 434
trasy rowerowe 432
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 432
75651551 432
77457779 432
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 431
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 431
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 431
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 431
65002542 431
20476231 431
11 431
Plany i programy 431
Plany i programy 431
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 430
31505775 430
38089055 430
podzial nieruchomosci 429
IFrameManager 428
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 428
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 428
29437828 428
75704222 428
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 427
9776218 427
Statut 427
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 426
59594775 426
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 425
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 425
28565340 425
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 424
56445286 424
68515130 424
37857430 424
9020112 424
2019 424
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 423
Majątek 423
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 422
258e130476290221f597c56d351224b6 422
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 422
Regulamin organizacyjny 422
Rok 2019 422
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 421
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 421
31005869 421
26375150 421
do pierwszy 420
64702354 420
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 419
70130822 419
14 418
2 418
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 417
39996664 417
9543903 417
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 416
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 416
11953993 416
60203258 416
ogolnodostepne obiekty sportowe 415
12 415
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 414
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 413
79768593 413
87513721 413
1 413
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 412
29284578 412
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 411
95422935 411
id 410
Regulamin pracy 410
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 409
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 409
71699356 409
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 408
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 408
36579613 408
13728681 408
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 407
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 407
45756654 407
27138799 406
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 405
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 405
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 404
whatsnew 404
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 404
82352903 404
17634047 404
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 403
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 403
88997807 403
39189659 402
69854477 400
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 398
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 398
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 398
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 398
26033261 398
51257731 398
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 397
80807075 396
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 395
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 395
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 394
24790050 392
strona188 392
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 391
99518901 391
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 389
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 389
privacy 389
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 388
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 388
e68879a4839773d105f0689875dace83 388
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 386
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 386
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 385
65043455 385
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 383
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 382
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 382
96592330 382
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 380
63707305 380
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 379
Dobry start 379
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 378
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 376
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 375
Konsultacje - 2019 374
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 371
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 369
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 364
company 363
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 362
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 359
2704-zapytanie-ofertowe 358
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 354
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 347
guestbook 347
RODO 346
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 342
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 342
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 340
contact 331
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 326
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 322
Rok 2019 321
start 305
Rok 2019 300
oswiadczenia majatkowe 2016 299
regulamin organizacyjny urzedu 298
Sprawozdania roczne 297
strona186 292
naboor pracownikow 290
1-aktualnosci 290
nagrania sesji kadencja 2018 2023 270
Raport o stanie Gminy 243
strona7 221
strona209 204
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 204
Konsultacje - 2018 204
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 201
Sprawozdania roczne 193
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 190
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 189
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 189
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 185
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 184
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 184
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 183
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 182
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 181
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 180
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 180
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 180
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 180
5878531649e31dd68c52529e00059976 179
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 178
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 177
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 177
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 177
138aab288c363726990120413c62acee 176
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 176
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 176
076ccd93ad68be51f23707988e934906 175
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 175
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 175
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 174
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 173
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 173
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 172
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 171
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 171
strona231 171
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 170
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 168
b18e8fb514012229891cf024b6436526 167
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 167
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 163
sesje kadencji 2018 2023 163
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 162
sesje20182023 160
dev 158
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 157
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 156
strona220 154
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 153
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 142
Sprawozdania roczne 141
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 136
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 128
4be49c79f233b4f4070794825c323733 124
dp konsultacje 122
Rok 2020 94
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 81
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 80
Rok 2020 77
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 72
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 71
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 69
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 68
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 68
36165c62f7b7df72863d470d73302627 67
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 67
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 67
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 66
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 66
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 66
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 65
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 65
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 65
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 65
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 65
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 65
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 64
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 64
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 64
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 64
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 64
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 64
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 63
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 63
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 63
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 63
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 62
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 62
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 62
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 62
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 62
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 62
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 62
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 61
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 61
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 61
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 61
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 61
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 60
298f587406c914fad5373bb689300433 60
77143919d1234297079f075357988f3b 60
be3b0b544433b768685e3436621590ff 60
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 59
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 59
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 59
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 59
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 59
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 59
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 58
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 58
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 58
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 57
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 56
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 56
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 56
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 56
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 56
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 56
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 55
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 55
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 55
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 54
42dab56861d81108ee356d037190c315 54
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 54
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 54
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 54
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 54
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 54
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 54
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 54
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 54
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 54
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 53
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 53
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 53
0613239e122094abb4ef998c01d16958 53
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 53
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 53
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 53
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 53
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 53
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 53
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 53
662a2e96162905620397b19c9d249781 53
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 53
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 52
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 52
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 52
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 51
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 51
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 51
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 51
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 51
a753a43564c29148df3150afb4475440 51
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 50
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 50
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 50
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 50
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 50
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 50
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 50
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 49
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 49
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 48
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 48
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 46
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 44
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 44
Rok 2020 42
2020 28
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 27
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 27
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 24
2020 24
outline 23
inquiry 22
Rok 2020 21
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 20
Rok 2020 19
Konsultacje - 2020 16
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 8877 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM