rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Środa, 21.11.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 692327
polec strone 292139
Strona główna 142617
Zamówienia publiczne 113194
Nabór pracowników 64263
Zamówienia publiczne - szczegóły 61622
Nieruchomości 57831
Dotacje na zadania publiczne 42492
Urząd Gminy 21306
Uchwały i zarządzenia 18356
Dane Publiczne 17429
Praca Urzędu 16077
Gmina 15673
Druki do pobrania 15270
Młodzieżowa Rada Gminy 14252
Informacje o innych zamówieniach 12831
Uchwały Rady Gminy 12786
Rada Gminy Krzyżanowice 11942
Zamówienia publiczne - archiwum 9838
Prawo miejscowe 9151
Inne ogloszenia i informacje 9134
Wójt Gminy 8801
Jak szukać 8569
Statystyka strony 7935
Oświadczenia majątkowe 7707
Jednostki Organizacyjne Gminy 7643
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 7430
Informacje i ogłoszenia 7428
Nabór pracowników - Archiwum 7307
Sekretarz Gminy 6979
Załatwianie spraw 6857
Instrukcja obsługi BIP 6855
Urząd Stanu Cywilnego 6604
Budżet gminy 6496
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6374
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6190
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6024
Jednostki Pomocnicze 5988
Skarbnik Gminy 5961
Ośrodek Pomocy Społecznej 5705
Wybory samorządowe 5675
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 5570
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 5566
Komisje Rady Gminy 5350
Mapa witryny 5322
Redakcja 5173
Szukaj 5055
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5038
Procedury prawne 4750
Webmaster 4745
Referat Gospodarki Przestrzennej 4733
Zastrzeżenia 4726
Kierownictwo Urzędu Gminy 4643
strona83 4642
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4620
Polityka prywatności 4465
Referat Organizacyjny 4320
Referaty urzędu 4270
Tworków 4235
Dokumenty programowe 4222
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4165
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4157
Referat Budżetu i Finansów 4074
Rok 2010 4048
Krzyżanowice 3999
Struktura Urzędu Gminy 3913
Statut gminy 3904
Chałupki 3858
Oświadczenia majątkowe 2012 3840
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3765
Oświadczenia majątkowe 2013 3757
Sprawozdania i opinie 3738
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3583
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3553
Majątek Gminy 3526
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3505
Linki 3503
Rok 2012 3488
Samodzielen stanowiska 3436
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3410
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3379
Opłaty, czynsze i podatki 3357
Oświadczenia majatkowe 2014 3347
Kontakt - dojazd 3341
Bolesław 3331
Rok 2010 3322
Zastępca Wójta Gminy 3315
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3313
Przyznanie mieszkania komunalnego 3310
Rok 2009 3277
Rok 2011 3263
Rozgraniczenie nieruchomości 3246
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3228
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3167
Rok 2009 3152
Bieńkowice 3132
Wymeldowanie z pobytu stałego 3097
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3087
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3081
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3041
Podział nieruchomości 3041
Zameldowanie na pobyt stały 3038
Oświadczenia majątkowe 2011 3028
Wybory parlamentarne 3023
Roszków 3016
Zameldowanie na pobyt czasowy 3011
Rok 2013 3008
Rok 2008 3006
Sporządzenie aktu zgonu 2998
Sporządzenie aktu urodzenia 2998
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2996
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2981
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2978
Zabełków 2966
oswiadczenia majatkowe 2009 2966
Owsiszcze 2960
Rok 2010 2957
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2954
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2945
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2934
Nabór pracowników 2926
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2925
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2921
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2901
Regulamin organizacyjny urzędu 2894
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2894
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2878
Rok 2013 2866
Szkoły Podstawowe 2816
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2803
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2802
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2798
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2789
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2780
Rok 2005 2774
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2766
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2744
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2740
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2733
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2721
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2717
Pozostałe jednostki i instytucje 2713
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2704
Rok 2008 2696
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2690
Rok 2012 2684
Rok 2006 2674
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2670
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2662
Komisja Do Spraw Społecznych 2658
Rok 2007 2646
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2642
oswiadczenia majatkowe 2006 2641
Statut Urzędu Gminy 2631
Rok 2014 2625
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2610
Rudyszwałd 2586
Rok 2011 2582
Przedszkola 2581
Nowa Wioska 2576
Rok 2014 2553
Rok 2015 2553
Komisja Rewizyjna 2550
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2549
Rok 2016 2543
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2539
Rok 2009 2533
Oświadczenia majątkowe 2015 2522
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2521
oswiadczenia majatkowe 2007 2519
Straż Miejska 2477
Rok 2016 2470
Rok 2007 2464
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2453
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2451
oswiadczenie majatkowe 2009 2450
Rok 2015 2445
Gminna Biblioteka Publiczna 2438
Pozostałe opłaty 2415
Przedszkole w Bieńkowicach 2413
Rok 2011 2412
Rok 2006 2411
Rok 2008 2398
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2391
Rejestr Działalności Regulowanej 2385
oswiadczenie majatkowe 2008 2354
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2353
Przedszkole w Krzyżanowicach 2349
oswiadczenia majatkowe 2003 2349
Uchwały 2330
Rok 2005 2308
oswiadczenia majatkowe 2002 2308
Rok 2006 2307
Przedszkole w Tworkowie 2306
2006 2304
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2274
Rok 2007 2270
Przedszkole w Chałupkach 2266
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2260
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2259
Statut 2242
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2210
2015 2208
2008 2173
2007 2173
Oświadczenia majątkowe 2016 2152
oswiadczenia majatkowe 2005 2131
Majątek 2009 2103
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2098
oswiadczenia majatkowe 2004 2097
Podatek rolny 2093
Rok 2017 2081
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2080
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2076
Podatek od Środków transportowych 2070
wodociagi 2063
2011 2060
Statut 2051
Wyniki kontroli 2037
Podatek leśny 2032
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2021
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2018
Rejestry, ewidencje, archiwa 2016
Rok 2005 1967
Rok 2011 1967
Statut 1963
Język migowy 1936
2007 1917
Regulamin organizacyjny 1912
Statut 1910
Zarządzenia 1909
Plany i programy 1898
Regulamin pracy 1897
strona6 1890
Regulamin pracy 1878
Regulamin organizacyjny 1864
Rok 2017 1830
Statut 1813
Rok 2012 1789
Regulamin pracy 1782
Majątek 1777
Statut 1777
Rok 2012 1767
Regulamin pracy 1766
2014 1758
Majątek 1752
Majątek 1750
Plany i programy 1739
Regulamin organizacyjny 1735
Regulamin organizacyjny 1713
Statut 1707
Plany i programy 1692
Plany i programy 1680
Plany i programy 1676
Majątek 1667
Regulamin organizacyjny 1654
Majątek 1650
Statut 1637
Regulamin pracy 1635
zarzadzenia wojta 1634
Regulamin pracy 1631
Statut 1618
Regulamin organizacyjny 1613
strona4 1600
Majątek 1600
Regulamin organizacyjny 1592
Statut 1589
Majątek 1588
Plany i programy 1567
2004 1565
strona6 1559
Regulamin pracy 1554
Statut 1553
strona2 1548
Statut 1545
strona5 1539
strona6 1536
Regulamin organizacyjny 1532
Majątek 1526
Majątek 1522
Plany i programy 1520
Statut 1515
2010 1515
Plany i programy 1508
Plany i programy 1508
2012 1507
strona3 1506
Regulamin organizacyjny 1499
2015 1496
Majątek 1493
Statut 1493
strona2 1482
Regulamin pracy 1472
strona4 1469
Plany i programy 1459
Majątek 1454
Majątek 1445
strona4 1444
2011 1438
Statut 1430
Regulamin organizacyjny 1429
strona5 1426
2013 1426
strona6 1422
Majątek 1420
Regulamin pracy 1419
Regulamin organizacyjny 1418
strona3 1417
Archiwum 1413
2002 1412
strona5 1411
2007 1407
Regulamin pracy 1405
Wybory prezydenckie 1401
Regulamin pracy 1391
2009 1389
Statut 1376
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1375
2003 1362
2005 1355
strona4 1349
2012 1349
strona6 1348
strona5 1339
2010 1336
Budżet 2009 1334
2011 1327
2006 1320
2009 1318
2008 1309
2008 1304
Rok 2013 1303
2007 1297
2016 1296
2001 1286
2003 1281
2000 1270
2002 1269
Rok 2013 1268
2005 1266
2001 1265
2004 1261
Protokoły Sesji Rady Gminy 1260
zamowienia ogl 1257
2000 1252
Rok 2006 1249
2006 1248
Referendum ogólnokrajowe 1235
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1221
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1220
wybory pe 2009 1209
wybory pe 1193
2014 1182
testowa12 1180
Rok 2014 1165
Budżet 2010 1155
testowa13 1148
2014 1145
2014 1141
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1125
2017 1125
Rok 2014 1124
testowa19 1112
testowa20 1103
testowa15 1098
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1094
testowa17 1093
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1086
Poprzednia wersja serwisu 1084
testowa16 1083
2015 1074
wybory pe 1062
uttmpkge 1049
testowa11 1045
imdkrmsbky 1044
wybory pe 2009 1043
Plany postępowań 1042
Rok 2015 1039
Rok 2015 1038
zqphdzsds 1034
testowa14 1032
lornuive 1022
Rok 2018 1019
qzltzdoa 1017
xsfwlqjid 993
qvnzanwjcam 992
fxrpizhudwbi 991
azpdxzidvo 991
ftkpapaxsjoscji 980
mpfubhzq 977
fhuonwdzbjq 974
Rok 2018 972
bqudjqakrbgldp 971
nhwgkcsbh 968
ikzgxvwvyysjt 967
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 964
xlwmxxhzazp 964
ckiaobcxe 964
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 963
ssnuzhyxmwe 963
2015 962
yagutgczdsfvgn 961
wozfzddwodpythwy 956
ybmwibxpm 956
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 955
sszsbqjqgbanir 955
mislgznfncywin 954
ezlxbjfvcejeirpt 954
kwmqkiphx 953
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 952
otshoqdoftduy 949
qqgrpogwhagxlz 949
vlhsbhuzbxw 949
wvbjhwaap 947
tcctucan 946
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 945
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 944
bdnmgrrcqdtypfv 944
pwlzmirkpn 943
vviliblsxtmgry 943
xctxkltk 941
strona137 941
zawarcie zwiazku malzenskiego 939
nej w Bch 937
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 936
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 936
stviihbzqe 936
hoezja 936
he 936
lffnpkuivczx 930
ihjcnrvzvios 930
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 929
oswiadczenia majatkowe 2008 925
poezja 924
afohnvmwrwt 923
rei-kinemat 923
ecyilymexlm 923
bppqrdbj 920
ba8153407191791390c3eb19fe7 920
ptvjuxxtzi 919
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 916
iusmxnhkhwyp 915
ioezja 915
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 912
jzvufkimhavt 912
jak a 911
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 909
gykmrtqgs 908
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 907
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 906
juqfohypzarkxif 904
itqfuaifdn 904
cumifggvofwpfny 904
bmspgshmlmz 900
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 899
09b 897
elhwpmpbxhq 896
chwazqlmhqillexc 895
cgbhlhruegnn 893
llmglluxcn 893
prawo mne publiczne 890
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 889
hzehkflqsaoxanhe 889
pvcqswvju 889
rada gminy krzyzanowice 889
umedhyzczbu 888
indux 888
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 885
kallcfhtrmdstm 883
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 879
x 879
hoyaekjo 878
krckmwdfjetgzpk 877
qhwcqdyr 876
10907813b97e249163587e6246612e21 875
strona56 875
efkfafmi 874
menu 874
lhswtgutypmcsssv 872
fpjnwtcqatwpxbe 871
stdona6 870
jjywzgmsduceulka 867
nsfmfdsuchyr 867
ormctuldung 866
8f7150 865
eqlzofxae 864
cpvripoypjrz 864
8fa97507 861
hceaa5b2cb118e5 855
rfcakvnjwuy 853
oa-marzen 853
etta 853
vksjwlicisgn 853
rudyszwalh solectwo 852
jihmhkehumurg 851
ocwimjto 851
fhqkmvoisafz 850
nrtpofwecofxhyn 849
3 849
putxisgqip 843
urznA-la-Une 843
djdymkljcaq 842
jpsrpbzljoydbyc 841
Spenden fuer Pakistan 841
9c5ur8fee8ak714na23a 840
338e 837
inder 834
page427 833
4484-Krajobraz-Zimowy 831
8 gminy krzyzanowice 830
denvtynazzduifzt 830
zags 829
haqlrxzoq 823
6ler265rde9a4fi3ab 821
DrivewayTestimona4 820
2463 819
prawo miej 816
oajatkowego 816
tykalsliony 816
issvigyqhgv 816
370p8d 813
xxiintrt 812
qqvhfewkutselzwj 812
avrmxtlkosz 811
239-hereinspaziert-pampa-live 811
c8t8cacb8d2a6 811
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 808
ewwSkr y und Strategien 808
mapa yitryny 806
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 805
rubjajoczfzee 804
koledy 802
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 801
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 798
iejestr zmian 797
speyside-malt-scotch-whisky 795
julyiracy urzedu 795
rada gminy krzanowice 795
dapubliczne 794
propositions-0 794
phcxgjdj 794
mzqgcbmtlfbikyih 792
2nf raje20l5b 792
etzszgtvvkvjlhme 790
cnbyapxniiwi 790
eavtldcmx 789
strona58 789
12-rodinca 788
xkmsbchpjioj 787
enmjudnjvq 786
solectwo gorki slaskie 786
wawsgrony 781
hmarsacvud 781
ihewnrhwstsj 781
strny-www 780
tydkgogrnspsycgi 779
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 777
rMdakcjh 776
redakcDa 776
cata szukac 776
nabor pracownikow 775
rujestr zmian 775
pickmeup online 775
strona130 775
hcywe 772
7892 771
iqkwfkmdvquggtn 769
qwkotdlfyim 769
mweeddplaty czynsze i podatki 768
main 768
mapa es-etInstituts 766
06aa6eb1b53v58b37 766
hutguwllbmc 765
statut biblioteka publiczna 764
regolamin pracy wodociagi 763
strzezenia 761
Rok 2017 761
informBeratung 760
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 758
odlacmjmiyg 756
iuvxoybwlml 753
azsrbnxxyzejsj 752
dqwguyihhr 752
riwoysmiu 751
lriyayxjdc 751
etito-a13 748
przedszkole w nedzy 747
lkyaxvupapetes 746
xutkrrghzjwvshur 746
oswiadczenia majatkowe 745
xowdagcwytya 744
hnaitstiukojm tfolrgi bip 744
zaktrzezenia 743
option 743
miny krzyzanowice 738
poezage dans la lune 737
ronde 736
wcipezrse 736
analiza wskaznikow 734
kfduotspgd 730
uexektam 729
exnzzosebntm 729
izrskekkzo 729
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 725
qlencjnclmof 725
pdilznigk 724
adjhzqwq 721
bnnquxjibpcwukz 721
sprawodania 721
efpyazcvbklnerzu 721
ajpuafudt 720
hnxplxeal 719
plany i programy wodociagi 718
skwarcmisdhlinmz 718
kierownictwo urzedu gminy 717
gbafrtwryelqr 717
nieruchomosci 715
rejestrzmian 713
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 712
ztvtglopfx 711
fyugzcqgpgeaqbz 711
plany 5 710
komisje rady gminy 709
gtbpanelrhvycchh 708
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 707
ivefktqw 707
prxvnrgywadbln 707
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 703
mqzvteuocfyfdwno 700
fqubkvkm 700
tag 695
woirrmcdboru 695
ulmuqccmeq 694
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 693
ujaabgomwr 691
mkqwgqpqlrbob 689
jednostki orgOigacyjne gminy 689
ghuycbucjc 689
jvqmonvhaoxeknoc 689
rwrsqackx 686
oswiadczenia majatkowe 2012 686
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 685
oswiadczenia majatkowe 2010 685
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 684
ospmoimmknabdq 681
kqajnmafgefuwhn 677
galleria 675
epzpsxoivkn 674
xfkldiclefhzwh 674
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 672
yzygkxykrr 671
nubzozqpu 670
Archiwum 670
yogdhmksdwvcaoo 668
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 667
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 665
rclhdzrhinxupdna 664
2016 664
loswptyhxnufqhz 663
ilkkyajsck 663
yjttbhwdruk 661
fotkkwpec 657
khjxrsrjwu 655
ocakxgjn 654
aegszmfcsoe 654
rcicjzsasci 653
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 652
kkacuptqtbfxhbg 650
bdlilkwwph 650
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 649
Oświadczenia majątkowe 2017 649
ukgimcnmfgkl 648
phyumdank 648
cptejmmrvc 648
grufekuoicnf 647
ihzthzhkdodyit 647
urridbgujcc 646
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 645
aktualnosci szczegoly 642
uqknihdmhlqssv 639
lkcafbmwh 638
ldryuknnvnmwi 637
vwzylaqzteip 637
ujqjktjdcvnh 635
wgzembdvoelqvett 634
uccockhoz 632
aciwsxjqvtkp 632
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 631
lyduprsbypuxiu 629
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 629
jqbvuditir 627
czaqhkkovcqkkp 623
ipkmaxrozmtyclu 623
jak to zalatwic 621
2017 620
ojfrcimxgohx 616
fhiaxkjvhbxn 615
strona102 615
2016 - Wybory uzupełniające 611
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 609
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 609
icqwjghhs 605
nqcujyks 604
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 603
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 603
xcadfhyhtcizfgwa 602
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 602
vuqklgkylow 601
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 601
test 599
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 597
inne i informacje 593
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 592
vnsqemow 589
bfxbmbiqxecw 588
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 588
Archiwum 588
uprwljwm 587
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 586
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 586
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 585
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 583
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 583
yoridmctxlcn 582
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 581
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 579
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 578
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 578
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 574
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 573
album 573
Rok 2017 571
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 570
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 569
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 568
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 568
uploadtest 568
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 565
Rok 2017 565
2018 564
531db99cb00833bcd414459069dc7387 562
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 561
c929f2210333206f417e3862f431776d 560
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 558
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 556
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 555
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 554
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 552
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 550
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 549
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 548
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 548
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 548
b2330fc4531de135266de49078c270dd 548
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 547
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 546
je-media-player 546
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 544
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 544
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 544
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 543
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 543
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 543
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 542
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 542
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 540
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 540
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 539
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 539
strona98 538
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 537
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 537
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 535
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 535
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 535
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 534
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 533
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 533
strona119 533
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 532
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 531
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 531
strona118 529
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 527
a4380923dd651c195b1631af7c829187 526
strona103 526
strona88 523
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 522
strona104 522
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 522
strona111 520
strona107 519
Aktualności 519
strona127 516
strona105 516
strona84 512
strona85 510
strona123 509
strona109 508
strona100 508
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 507
strona117 506
Konsultacje 499
strona130 498
strona99 498
strona2 494
721e049e9903c3a740c4902878c99923 492
fck about 490
strona106 490
strona112 488
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 486
b59442085644532ef03417a3e5a76437 485
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 484
strona78 483
strona120 483
strona87 481
strona110 481
strona114 480
strona124 473
strona126 471
strona115 470
strona125 469
strona81 465
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 458
strona1 457
strona122 456
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 455
strona86 454
strona90 453
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 453
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 452
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 452
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 451
strona89 450
strona97 449
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 449
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 449
strona108 447
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 443
strona121 440
2018 440
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 436
strona113 434
strona116 433
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 433
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 430
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 428
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 427
Rok 2018 427
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 426
postacie historyczne 426
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 425
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 425
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 425
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 422
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 421
strona101 419
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 417
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 416
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 416
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 415
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 412
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 411
informacje ogolne 410
RODO 410
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 409
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 409
zameldowanie czasowe 409
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 408
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 407
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 406
55312eec654a75a08dc83de96adde735 406
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 406
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 405
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 405
2017 - Wybory uzupełniające 405
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 402
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 402
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 402
urzad gminy 402
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 401
010e406df2463597c58286a93f8b3160 401
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 401
wirtualne panoramy 401
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 400
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 400
Konsultacje - 2017 400
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 397
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 396
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 396
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 396
tv 396
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 395
624ec1c881656ee6418604df2928494b 395
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 394
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 394
herb 394
310614fca8fb8e5491295336298c340f 393
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 393
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 390
rady soleckie 390
dfd786998e082758be12670d856df755 389
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 389
dokumenty programowe 387
675be3930765f553975c0b140bbf0863 385
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 384
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 384
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 384
gsd 383
strona1 382
84f2798f05d595273de40e3046329309 382
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 381
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 381
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 380
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 379
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 379
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 379
historia 379
solectwa gminy 379
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 375
e kartka 375
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 373
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 372
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 370
krzyzanowickie gminne wiesci 369
Formy Pomocy 368
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 367
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 364
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 363
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 361
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 361
akty zgonu 360
wymeldowanie czasowego 360
kalendarz imprez 359
publikacje o gminie 359
wydanie zaswiadczenia obywatela 359
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 356
podatki czynsze oplaty 355
baza noclegowa 354
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 354
wybory prezydenckie 354
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 352
1890153 352
strona173 351
kamera internetowa 350
inne jednostki gminy 349
do dane osobowe 346
akty urodzenia 345
13 345
2018 344
ksiega gosci 343
do zniszczenie 343
kierownictwo urzedu 340
opieka medyczna 339
sciezka turystyczna 339
nabycie nieruchomosci z negatywnym 339
sekap 337
do utrata 336
przyznanie mieszkania komunalnego 335
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 335
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 334
nabycie lokalu 333
lokalne okienko przedsiebiorczosci 331
83009411 331
skladowisko odpadow komunalnych 330
nabor pracownikow 2 330
plan zagospodarowania 327
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 327
zawarcie zwiazku malzenskiego 326
usage 201506 326
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 326
srodki pozyskane 325
wojt gminy 325
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 325
ogloszenia urzedowe szczegoly 324
97921034 324
urzedy i instytucje 323
9219adc5c42107c4911e249155320648 323
pomieszczenia urzedu 321
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 321
zameldowanie na pobyt staly 320
55698257 320
zabytki 319
Bohumin 319
wymeldowanie stale 318
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 318
aktualnosci 317
wydanie zezwolenia na wycinke 317
oferty inwestycyjne 316
do waznosc 316
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 315
91660233 315
parafie koscioly kaplice 314
rozgraniczenie nieruchomosci 314
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 314
57914815 314
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 314
baza firm 313
tapety 313
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 312
18341305 312
struktura urzedu gminy 311
7155151 311
gminy partnerskie 310
wspolne przedsiewziecia 310
przyznanie dodatku mieszkaniowego 310
58030739 310
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 309
15203753 309
nabycie gruntu dzierzawa najem 308
nadanie numeru porzadkowego 308
94686102 308
49037550 307
91951614 307
Rok 2018 307
stowarzyszenia i organizacje 306
skreslenie z ewidencji 306
wydanie zezwolenia na reklamy 306
Projekt 306
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 305
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 305
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 305
41329744 305
przyroda 304
komunikacja 302
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 302
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 302
nabycie lokalu 301
76936223 301
mlodziezowa rada gminy 299
258e130476290221f597c56d351224b6 299
strona132 298
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 298
do pierwszy 297
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 297
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 296
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 296
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 294
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 294
94127667 293
61848725 292
obszar przygraniczny 291
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 291
rada gminy 291
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 291
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 291
outputhtml 290
96995197 289
33864833 289
88356866 289
Przeciwdziałanie przemocy 289
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 288
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 287
56783039 287
50423822 287
77717904 287
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 286
32434603 286
43637318 286
41804125 286
26375150 286
galeria 285
trasy rowerowe 284
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 284
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 284
23526617 284
ogolnodostepne obiekty sportowe 283
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 283
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 283
jednostki oswiatowe 282
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 282
9228953 282
9543903 282
podzial nieruchomosci 281
zmiana wpisu ewidencji 281
64702354 281
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 280
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 279
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 279
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 279
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 278
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 277
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 277
2 277
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 276
39996664 276
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 275
6547884cea64550284728eb26b0947ef 275
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 274
13728681 274
37857430 274
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 273
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 273
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 273
54622189 273
75651551 273
75704222 273
zespoly artystyczne 272
96204523 272
79f69230354b71206fb723c571cce58b 271
16512377 271
9776218 270
97907875 270
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 269
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 269
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 269
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 269
20476231 269
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 268
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 267
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 267
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 267
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 267
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 267
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 267
11953993 267
26600653 267
30781401 267
54887450 267
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 266
80807075 266
77457779 266
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 266
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 265
68515130 265
29437828 265
28565340 265
39189659 265
51257731 265
1 265
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 264
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 264
56445286 264
53492196 264
31005869 264
11 264
Rok 2018 264
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 263
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 263
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 263
36579613 263
oswiadczenia majatkowe 2015 262
38089055 262
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 261
59594775 261
9020112 261
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 261
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 260
60203258 260
24790050 260
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 259
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 259
31505775 259
65002542 258
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 255
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 255
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 255
65043455 255
Pomoc Społeczna 255
79768593 254
70130822 254
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 253
14 253
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 252
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 252
IFrameManager 252
95422935 252
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 251
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 251
69854477 251
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 250
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 250
82352903 250
26033261 250
71699356 249
17634047 249
29284578 249
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 248
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 248
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 248
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 247
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 247
87513721 247
45756654 247
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 246
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 245
id 242
whatsnew 241
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 241
27138799 241
96592330 241
12 240
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 239
Świadczenie wychowawcze (500+) 239
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 236
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 236
Świadczenia rodzinne 236
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 235
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 234
88997807 234
e68879a4839773d105f0689875dace83 232
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 232
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 231
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 230
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 230
99518901 230
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 229
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 229
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 228
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 227
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 226
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 225
Fundusz alimentacyjny 225
Zasiłek dla opiekuna 225
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 223
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 222
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 222
63707305 222
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 219
Karta dużej rodziny 219
218
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 217
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 216
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 216
strona188 215
Specjalny zasiłek opiekuńczy 214
Zasiłek pielęgnacyjny 210
Plany i programy 206
Świadczenie rodzicielskie 205
Plany i programy 203
privacy 200
2704-zapytanie-ofertowe 199
Regulamin organizacyjny 196
Regulamin organizacyjny 195
Regulamin pracy 195
Majątek 191
Plany i programy 191
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 190
Statut 188
Regulamin pracy 188
Regulamin pracy 188
Regulamin organizacyjny 187
company 186
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 178
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 162
contact 154
strona186 144
start 139
regulamin organizacyjny urzedu 136
1-aktualnosci 133
naboor pracownikow 131
oswiadczenia majatkowe 2016 128
guestbook 107
strona7 95
Dobry start 85
RODO 85
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49
Rejestr instytucji kultury 48
strona209 38
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 36
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 29
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 29
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 28
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 28
5878531649e31dd68c52529e00059976 28
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 28
b18e8fb514012229891cf024b6436526 28
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 28
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 28
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 28
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 28
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 28
076ccd93ad68be51f23707988e934906 27
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 27
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 27
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 27
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 27
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 27
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 27
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 27
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 27
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 27
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 27
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 27
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 27
138aab288c363726990120413c62acee 26
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 26
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 26
4be49c79f233b4f4070794825c323733 26
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 26
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 26
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 26
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 26
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 26
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 26
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 26
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 25
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 25
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 25
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 25
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 24
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 24
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 20
dev 16
RODO 10
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 5
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 4
sesje20182023 3
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
strona220 2
sesje kadencji 2018 2023 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 7935 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM