rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Czwartek, 02.04.2020
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 867289
polec strone 306540
Strona główna 166409
Zamówienia publiczne 126812
Nieruchomości 74870
Nabór pracowników 72967
Zamówienia publiczne - szczegóły 67847
Dotacje na zadania publiczne 56271
Urząd Gminy 25091
Uchwały i zarządzenia 23198
Dane Publiczne 20838
Praca Urzędu 19508
Gmina 18279
Druki do pobrania 17674
Uchwały Rady Gminy 15960
Młodzieżowa Rada Gminy 15292
Rada Gminy Krzyżanowice 15288
Informacje o innych zamówieniach 15045
Zamówienia publiczne - archiwum 12212
Prawo miejscowe 10978
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 10299
Jak szukać 10224
Inne ogloszenia i informacje 10195
Oświadczenia majątkowe 9600
Wójt Gminy 9538
Statystyka strony 9068
Jednostki Organizacyjne Gminy 8972
Informacje i ogłoszenia 8799
Nabór pracowników - Archiwum 8211
Załatwianie spraw 8115
Instrukcja obsługi BIP 7947
Urząd Stanu Cywilnego 7764
Budżet gminy 7727
Sekretarz Gminy 7717
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 7438
Ośrodek Pomocy Społecznej 7109
Jednostki Pomocnicze 7076
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 7069
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 7029
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 7024
Skarbnik Gminy 6690
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 6687
Wybory samorządowe 6560
Komisje Rady Gminy 6515
Mapa witryny 6237
Szukaj 5952
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5945
Redakcja 5942
Referat Gospodarki Przestrzennej 5592
Procedury prawne 5501
Kierownictwo Urzędu Gminy 5470
Webmaster 5423
Zastrzeżenia 5405
Polityka prywatności 5138
Dokumenty programowe 5097
Referaty urzędu 5046
Referat Organizacyjny 5003
strona83 4969
Tworków 4947
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4935
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4876
Referat Budżetu i Finansów 4782
Statut gminy 4630
Rok 2010 4572
Krzyżanowice 4559
Struktura Urzędu Gminy 4536
Sprawozdania i opinie 4534
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4475
Chałupki 4459
Oświadczenia majątkowe 2012 4445
Oświadczenia majątkowe 2013 4372
Linki 4178
Majątek Gminy 4126
Kontakt - dojazd 4100
Samodzielen stanowiska 4027
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3991
Rok 2012 3980
Opłaty, czynsze i podatki 3954
Wybory parlamentarne 3901
Zastępca Wójta Gminy 3863
Oświadczenia majatkowe 2014 3859
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3812
Bolesław 3808
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3782
Rok 2009 3757
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3746
Rok 2011 3701
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3677
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3648
Bieńkowice 3646
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3640
Rok 2010 3639
Nabór pracowników 3632
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3609
Rok 2008 3574
Przyznanie mieszkania komunalnego 3573
Rok 2009 3562
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3537
Rok 2013 3524
Rozgraniczenie nieruchomości 3508
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3498
Oświadczenia majątkowe 2011 3488
Rok 2008 3430
Owsiszcze 3414
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3411
Roszków 3403
Zabełków 3394
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3362
Szkoły Podstawowe 3348
Rok 2007 3343
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3334
Rok 2010 3333
Regulamin organizacyjny urzędu 3325
Wymeldowanie z pobytu stałego 3324
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3292
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3278
Podział nieruchomości 3277
Zameldowanie na pobyt stały 3277
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3277
Oświadczenia majątkowe 2015 3270
Sporządzenie aktu urodzenia 3256
Zameldowanie na pobyt czasowy 3246
Sporządzenie aktu zgonu 3237
oswiadczenia majatkowe 2009 3234
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3222
Rok 2013 3220
Rok 2005 3213
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3212
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3208
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3207
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3194
Oświadczenia majątkowe 2016 3189
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3184
Pozostałe jednostki i instytucje 3182
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3178
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3177
Rok 2006 3174
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3172
Rok 2016 3165
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3163
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3139
Komisja Do Spraw Społecznych 3139
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3119
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3119
Rok 2014 3109
Rok 2015 3087
Statut Urzędu Gminy 3083
Rok 2007 3067
Przedszkola 3045
Rok 2016 3037
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3033
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3031
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3028
Komisja Rewizyjna 3013
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3012
Rok 2012 3008
Przedszkole w Bieńkowicach 3005
Uchwały 2994
Rejestr Działalności Regulowanej 2993
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2988
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2986
Rudyszwałd 2981
Nowa Wioska 2978
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2967
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2965
Rok 2014 2965
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2964
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2960
Gminna Biblioteka Publiczna 2942
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2923
oswiadczenia majatkowe 2006 2914
Straż Miejska 2914
Rok 2009 2913
Rok 2015 2906
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2905
Przedszkole w Krzyżanowicach 2904
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2900
Rok 2011 2898
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2882
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2872
Pozostałe opłaty 2851
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2840
Przedszkole w Tworkowie 2793
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2790
Przedszkole w Chałupkach 2787
oswiadczenia majatkowe 2007 2772
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2769
Rok 2017 2764
Rok 2006 2747
oswiadczenie majatkowe 2009 2731
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2729
Rok 2011 2726
Rok 2008 2724
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2714
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2675
Statut 2658
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2639
Rok 2006 2638
Rok 2005 2622
2006 2618
Rok 2017 2605
oswiadczenie majatkowe 2008 2601
oswiadczenia majatkowe 2003 2596
Rok 2007 2581
oswiadczenia majatkowe 2002 2570
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2546
2015 2534
2007 2515
2008 2493
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2485
Podatek od Środków transportowych 2468
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2464
Statut 2459
Majątek 2009 2444
Podatek rolny 2435
wodociagi 2416
Zarządzenia 2411
oswiadczenia majatkowe 2005 2394
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2388
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2366
2011 2365
Wyniki kontroli 2363
oswiadczenia majatkowe 2004 2352
Język migowy 2346
Rejestry, ewidencje, archiwa 2344
Podatek leśny 2332
Plany i programy 2317
Rok 2011 2315
Regulamin organizacyjny 2314
Regulamin pracy 2305
Rok 2019 2305
Regulamin organizacyjny 2295
Statut 2285
Regulamin pracy 2282
Rok 2005 2266
strona6 2225
2007 2225
Majątek 2155
Majątek 2153
Regulamin pracy 2146
Statut 2133
Statut 2130
Statut 2113
Regulamin organizacyjny 2104
Plany i programy 2103
Regulamin pracy 2102
Majątek 2096
2014 2079
Statut 2078
Regulamin organizacyjny 2066
Plany i programy 2057
Wybory prezydenckie 2051
Rok 2006 2032
Rok 2012 2031
Rok 2018 2030
Majątek 2020
Plany i programy 2019
Majątek 1991
Regulamin organizacyjny 1989
Rok 2012 1989
Statut 1986
Regulamin pracy 1967
Plany i programy 1965
Regulamin organizacyjny 1963
Majątek 1947
Majątek 1934
Regulamin organizacyjny 1910
Regulamin pracy 1909
strona4 1901
Regulamin pracy 1900
2004 1894
zarzadzenia wojta 1890
Statut 1884
2010 1884
Statut 1875
Plany i programy 1871
Statut 1860
strona2 1859
Majątek 1853
strona6 1846
2012 1826
2015 1825
Statut 1821
Oświadczenia majątkowe 2017 1819
Statut 1816
strona5 1813
Plany postępowań 1810
strona3 1808
wybory pe 2009 1808
Referendum ogólnokrajowe 1808
Oświadczenia majątkowe 2018 1804
Statut 1801
Plany i programy 1797
Regulamin organizacyjny 1795
Majątek 1791
Regulamin pracy 1790
Rok 2019 1783
Plany i programy 1770
Plany i programy 1768
strona6 1760
Archiwum 1759
Plany i programy 1757
Regulamin organizacyjny 1753
2002 1750
2011 1749
2013 1748
Majątek 1745
2016 1729
Majątek 1728
Majątek 1726
strona4 1716
2007 1708
2009 1707
strona2 1703
Regulamin pracy 1703
Rok 2018 1701
Regulamin organizacyjny 1698
Statut 1696
Majątek 1694
Regulamin organizacyjny 1678
2012 1674
strona4 1670
Regulamin pracy 1667
strona6 1665
2003 1665
strona5 1662
2011 1654
Regulamin pracy 1653
2005 1652
strona5 1650
2010 1643
Statut 1641
2009 1637
strona3 1630
2006 1621
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1618
2008 1608
2008 1602
2007 1594
2001 1594
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 1593
2000 1592
2003 1583
2001 1583
2002 1580
2017 1578
strona4 1575
Protokoły Sesji Rady Gminy 1571
2000 1566
2006 1563
2004 1563
2005 1562
strona6 1553
strona5 1535
Budżet 2009 1524
Rok 2013 1512
Rok 2013 1512
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 1511
2014 1506
zamowienia ogl 1501
2014 1478
2014 1447
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1439
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1435
wybory pe 1425
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1420
2015 1418
wybory pe 2009 1409
RODO 1400
testowa12 1398
Rok 2014 1397
Budżet 2010 1377
testowa13 1359
Rok 2014 1354
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1336
testowa15 1328
testowa19 1327
testowa20 1318
testowa17 1311
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1303
testowa16 1298
Poprzednia wersja serwisu 1281
2015 1278
wybory pe 1276
Rok 2015 1271
testowa11 1267
Rok 2015 1264
zqphdzsds 1261
uttmpkge 1258
imdkrmsbky 1252
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1251
testowa14 1244
qzltzdoa 1234
fhuonwdzbjq 1215
Konsultacje 1213
xsfwlqjid 1211
lornuive 1208
qvnzanwjcam 1205
mpfubhzq 1198
ckiaobcxe 1195
fxrpizhudwbi 1189
azpdxzidvo 1187
nhwgkcsbh 1183
ikzgxvwvyysjt 1181
ybmwibxpm 1180
wvbjhwaap 1178
ftkpapaxsjoscji 1175
ezlxbjfvcejeirpt 1172
ssnuzhyxmwe 1172
he 1169
tcctucan 1168
poezja 1167
nej w Bch 1166
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1165
sszsbqjqgbanir 1164
qqgrpogwhagxlz 1164
xctxkltk 1162
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1161
wozfzddwodpythwy 1160
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1160
yagutgczdsfvgn 1158
bqudjqakrbgldp 1158
stviihbzqe 1158
afohnvmwrwt 1158
mislgznfncywin 1155
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1155
otshoqdoftduy 1154
ioezja 1154
rei-kinemat 1153
ecyilymexlm 1153
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1152
zawarcie zwiazku malzenskiego 1151
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1148
vlhsbhuzbxw 1148
bppqrdbj 1148
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1147
vviliblsxtmgry 1147
bdnmgrrcqdtypfv 1146
xlwmxxhzazp 1145
kwmqkiphx 1145
pwlzmirkpn 1143
strona137 1143
ihjcnrvzvios 1141
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1136
hoezja 1135
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1134
ba8153407191791390c3eb19fe7 1134
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1132
lffnpkuivczx 1131
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1130
Rok 2017 1127
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1126
2018 1125
itqfuaifdn 1124
jak a 1123
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1122
jzvufkimhavt 1122
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1121
cumifggvofwpfny 1121
iusmxnhkhwyp 1120
chwazqlmhqillexc 1119
09b 1118
ptvjuxxtzi 1117
llmglluxcn 1116
juqfohypzarkxif 1115
hzehkflqsaoxanhe 1111
cgbhlhruegnn 1110
kallcfhtrmdstm 1110
indux 1110
bmspgshmlmz 1109
2017 1107
rada gminy krzyzanowice 1106
efkfafmi 1105
strona56 1103
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1102
prawo mne publiczne 1102
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1101
fpjnwtcqatwpxbe 1099
etta 1099
gykmrtqgs 1098
oswiadczenia majatkowe 2008 1096
nsfmfdsuchyr 1096
8f7150 1096
elhwpmpbxhq 1095
x 1092
10907813b97e249163587e6246612e21 1091
pvcqswvju 1091
ormctuldung 1091
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1090
Aktualności 1087
cpvripoypjrz 1085
qhwcqdyr 1084
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1081
stdona6 1081
umedhyzczbu 1079
rudyszwalh solectwo 1079
menu 1077
hceaa5b2cb118e5 1077
Archiwum 1077
krckmwdfjetgzpk 1075
rfcakvnjwuy 1071
fhqkmvoisafz 1070
ocwimjto 1070
hoyaekjo 1067
jjywzgmsduceulka 1065
djdymkljcaq 1065
9c5ur8fee8ak714na23a 1064
4484-Krajobraz-Zimowy 1064
nrtpofwecofxhyn 1063
338e 1063
jihmhkehumurg 1061
3 1057
Spenden fuer Pakistan 1057
8fa97507 1057
lhswtgutypmcsssv 1056
zags 1056
eqlzofxae 1055
putxisgqip 1054
denvtynazzduifzt 1054
jpsrpbzljoydbyc 1053
c8t8cacb8d2a6 1053
inder 1049
page427 1049
vksjwlicisgn 1047
8 gminy krzyzanowice 1046
2463 1044
6ler265rde9a4fi3ab 1042
370p8d 1041
oa-marzen 1040
urznA-la-Une 1039
oajatkowego 1038
prawo miej 1037
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1034
tykalsliony 1030
haqlrxzoq 1027
avrmxtlkosz 1025
rubjajoczfzee 1020
xxiintrt 1020
solectwo gorki slaskie 1019
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1016
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1015
koledy 1015
12-rodinca 1012
issvigyqhgv 1010
239-hereinspaziert-pampa-live 1009
2nf raje20l5b 1009
phcxgjdj 1008
speyside-malt-scotch-whisky 1007
eavtldcmx 1006
mapa yitryny 1005
ewwSkr y und Strategien 1000
qqvhfewkutselzwj 1000
cnbyapxniiwi 1000
rMdakcjh 999
DrivewayTestimona4 999
etzszgtvvkvjlhme 999
propositions-0 998
hcywe 998
hmarsacvud 997
xkmsbchpjioj 995
rujestr zmian 995
strny-www 993
7892 993
dapubliczne 993
enmjudnjvq 993
iqkwfkmdvquggtn 991
iejestr zmian 991
strona130 990
cata szukac 987
hutguwllbmc 985
redakcDa 984
mzqgcbmtlfbikyih 984
rada gminy krzanowice 984
julyiracy urzedu 983
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 982
main 982
strona58 978
mapa es-etInstituts 977
Rok 2017 976
mweeddplaty czynsze i podatki 975
oswiadczenia majatkowe 975
ihewnrhwstsj 973
tydkgogrnspsycgi 971
statut biblioteka publiczna 970
informBeratung 969
2016 969
06aa6eb1b53v58b37 968
riwoysmiu 968
lkyaxvupapetes 968
miny krzyzanowice 967
wawsgrony 965
odlacmjmiyg 965
analiza wskaznikow 965
nabor pracownikow 964
regolamin pracy wodociagi 964
przedszkole w nedzy 963
pickmeup online 961
qwkotdlfyim 961
dqwguyihhr 961
strzezenia 959
zaktrzezenia 958
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 958
xowdagcwytya 958
iuvxoybwlml 958
ronde 956
azsrbnxxyzejsj 956
etito-a13 953
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 949
adjhzqwq 949
lriyayxjdc 948
poezage dans la lune 945
wcipezrse 942
plany i programy wodociagi 941
efpyazcvbklnerzu 940
ajpuafudt 939
plany 5 935
gtbpanelrhvycchh 935
xutkrrghzjwvshur 935
skwarcmisdhlinmz 935
qlencjnclmof 934
hnaitstiukojm tfolrgi bip 933
fyugzcqgpgeaqbz 933
bnnquxjibpcwukz 931
sprawodania 931
ulmuqccmeq 930
kierownictwo urzedu gminy 928
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 928
woirrmcdboru 927
ujaabgomwr 925
nieruchomosci 924
kfduotspgd 924
uexektam 923
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 923
option 922
exnzzosebntm 922
Archiwum 921
ztvtglopfx 919
prxvnrgywadbln 919
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 917
gbafrtwryelqr 917
2016 - Wybory uzupełniające 916
izrskekkzo 915
Rok 2017 915
ivefktqw 913
pdilznigk 911
rejestrzmian 908
mkqwgqpqlrbob 908
fqubkvkm 908
yzygkxykrr 908
oswiadczenia majatkowe 2012 906
xfkldiclefhzwh 905
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 903
rwrsqackx 903
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 902
ghuycbucjc 902
hnxplxeal 901
jednostki orgOigacyjne gminy 900
ospmoimmknabdq 900
jvqmonvhaoxeknoc 899
mqzvteuocfyfdwno 898
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 897
oswiadczenia majatkowe 2010 897
komisje rady gminy 894
bdlilkwwph 894
2018 894
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 891
yogdhmksdwvcaoo 891
tag 890
ocakxgjn 886
yjttbhwdruk 885
Rok 2018 885
galleria 880
nubzozqpu 879
khjxrsrjwu 878
kqajnmafgefuwhn 877
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 877
rclhdzrhinxupdna 877
loswptyhxnufqhz 876
epzpsxoivkn 874
fotkkwpec 873
phyumdank 873
rcicjzsasci 872
ukgimcnmfgkl 872
cptejmmrvc 868
kkacuptqtbfxhbg 867
vwzylaqzteip 867
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 866
grufekuoicnf 865
urridbgujcc 864
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 863
lkcafbmwh 863
uccockhoz 860
ilkkyajsck 859
uqknihdmhlqssv 856
ihzthzhkdodyit 849
czaqhkkovcqkkp 848
aciwsxjqvtkp 848
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 848
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 847
aegszmfcsoe 846
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 844
jqbvuditir 842
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 840
lyduprsbypuxiu 840
aktualnosci szczegoly 838
ipkmaxrozmtyclu 837
ldryuknnvnmwi 837
wgzembdvoelqvett 836
fhiaxkjvhbxn 836
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 833
jak to zalatwic 831
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 827
icqwjghhs 826
2018 824
ujqjktjdcvnh 822
nqcujyks 822
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 821
bfxbmbiqxecw 820
test 820
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 818
vnsqemow 814
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 813
strona102 810
uprwljwm 808
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 806
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 805
inne i informacje 805
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 803
vuqklgkylow 801
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 801
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 800
Formy Pomocy 799
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 798
ojfrcimxgohx 792
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 790
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 790
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 789
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 789
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 788
uploadtest 788
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 787
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 787
yoridmctxlcn 786
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 785
album 784
Oświadczenia majątkowe 2019 784
xcadfhyhtcizfgwa 783
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 783
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 783
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 778
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 774
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 772
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 772
je-media-player 772
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 771
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 768
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 767
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 766
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 765
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 763
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 763
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 763
2019 759
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 757
strona98 756
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 754
strona111 753
c929f2210333206f417e3862f431776d 752
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 752
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 752
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 751
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 751
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 751
strona118 751
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 750
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 750
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 749
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 748
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 747
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 747
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 747
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 747
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 746
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 746
strona88 745
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 743
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 742
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 742
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 740
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 740
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 739
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 737
a4380923dd651c195b1631af7c829187 737
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 737
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 736
strona105 736
strona119 734
strona100 734
strona103 734
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 733
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 733
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 732
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 732
strona85 732
strona104 731
strona109 731
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 731
531db99cb00833bcd414459069dc7387 730
strona127 728
strona2 728
strona107 727
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 723
Projekt 720
2017 - Wybory uzupełniające 718
strona110 717
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 716
strona130 714
strona117 714
fck about 710
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 707
strona84 706
strona123 704
strona78 703
Konsultacje - 2017 703
b2330fc4531de135266de49078c270dd 702
strona87 697
strona106 696
Przeciwdziałanie przemocy 694
721e049e9903c3a740c4902878c99923 692
strona99 691
strona124 684
strona114 683
strona89 683
strona120 680
Rok 2018 680
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 679
strona112 677
strona97 675
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 674
strona122 673
strona126 670
strona1 669
strona125 668
b59442085644532ef03417a3e5a76437 666
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 662
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 661
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 659
strona115 657
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 655
strona121 653
strona86 649
strona90 649
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 645
strona81 643
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 641
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 640
postacie historyczne 638
strona108 636
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 636
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 634
strona116 633
strona113 631
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 630
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 628
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 624
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 621
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 620
strona101 619
informacje ogolne 619
Rejestr instytucji kultury 618
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 615
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 615
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 614
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 612
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 612
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 612
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 611
010e406df2463597c58286a93f8b3160 609
zameldowanie czasowe 608
Pomoc Społeczna 608
herb 606
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 605
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 604
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 604
55312eec654a75a08dc83de96adde735 604
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 604
Rok 2018 604
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 603
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 602
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 601
tv 601
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 599
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 599
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 599
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 598
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 596
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 594
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 593
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 591
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 591
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 591
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 590
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 590
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 589
wirtualne panoramy 589
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 588
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 588
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 587
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 587
strona1 585
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 582
2019 582
624ec1c881656ee6418604df2928494b 581
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 580
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 578
gsd 577
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 577
675be3930765f553975c0b140bbf0863 576
dokumenty programowe 576
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 575
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 573
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 570
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 569
historia 569
urzad gminy 569
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 568
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 568
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 567
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 566
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 564
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 562
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 562
dfd786998e082758be12670d856df755 561
strona173 559
Fundusz alimentacyjny 558
84f2798f05d595273de40e3046329309 555
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 555
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 554
310614fca8fb8e5491295336298c340f 554
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 553
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 549
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 549
Świadczenia rodzinne 549
Świadczenie wychowawcze (500+) 549
sciezka turystyczna 547
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 545
solectwa gminy 545
publikacje o gminie 545
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 543
Zasiłek dla opiekuna 542
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 541
rady soleckie 540
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 539
wymeldowanie czasowego 539
wybory prezydenckie 539
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 538
13 534
e kartka 533
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 532
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 531
akty urodzenia 530
baza noclegowa 528
wydanie zaswiadczenia obywatela 528
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 528
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 526
inne jednostki gminy 524
opieka medyczna 521
podatki czynsze oplaty 520
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 519
sekap 518
do dane osobowe 518
Karta dużej rodziny 518
krzyzanowickie gminne wiesci 516
do zniszczenie 515
Zasiłek pielęgnacyjny 515
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 512
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 512
kalendarz imprez 511
pomieszczenia urzedu 511
Specjalny zasiłek opiekuńczy 511
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 510
83009411 510
nabycie lokalu 509
509
nabycie nieruchomosci z negatywnym 508
Świadczenie rodzicielskie 508
RODO 508
kamera internetowa 507
kierownictwo urzedu 507
plan zagospodarowania 506
57914815 505
ogloszenia urzedowe szczegoly 504
zawarcie zwiazku malzenskiego 503
skladowisko odpadow komunalnych 502
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 502
Bohumin 501
akty zgonu 501
gminy partnerskie 500
lokalne okienko przedsiebiorczosci 500
wojt gminy 500
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 500
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 500
srodki pozyskane 499
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 499
nabor pracownikow 2 498
wymeldowanie stale 498
przyznanie mieszkania komunalnego 498
przyroda 497
15203753 497
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 496
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 496
18341305 496
1890153 496
91660233 496
parafie koscioly kaplice 495
9219adc5c42107c4911e249155320648 494
41329744 494
ksiega gosci 493
struktura urzedu gminy 493
wydanie zezwolenia na reklamy 493
55698257 492
aktualnosci 491
Regulamin organizacyjny 491
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 490
7155151 490
urzedy i instytucje 489
97921034 489
do utrata 487
91951614 487
baza firm 486
tapety 486
nabycie gruntu dzierzawa najem 485
zabytki 484
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 484
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 483
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 483
58030739 483
94127667 483
do waznosc 482
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 481
94686102 481
komunikacja 480
56783039 480
wydanie zezwolenia na wycinke 479
wspolne przedsiewziecia 478
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 478
76936223 478
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 477
rozgraniczenie nieruchomosci 477
49037550 477
Rok 2019 477
przyznanie dodatku mieszkaniowego 475
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 475
88356866 475
Plany i programy 475
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 474
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 474
mlodziezowa rada gminy 473
zameldowanie na pobyt staly 473
usage 201506 473
Regulamin organizacyjny 473
Regulamin pracy 473
2019 472
oferty inwestycyjne 471
96995197 471
50423822 471
16512377 471
61848725 470
Regulamin pracy 470
strona132 469
rada gminy 469
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 469
nabycie lokalu 468
nadanie numeru porzadkowego 468
33864833 468
outputhtml 467
galeria 466
obszar przygraniczny 465
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 465
zespoly artystyczne 464
skreslenie z ewidencji 464
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 464
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 464
41804125 464
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 463
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 463
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 463
9228953 463
zmiana wpisu ewidencji 462
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 462
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 461
54622189 461
Plany i programy 461
6547884cea64550284728eb26b0947ef 460
96204523 460
30781401 460
Regulamin organizacyjny 460
Plany i programy 460
jednostki oswiatowe 459
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 459
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 459
32434603 459
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 458
stowarzyszenia i organizacje 457
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 457
43637318 457
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 456
79f69230354b71206fb723c571cce58b 456
oswiadczenia majatkowe 2015 456
23526617 456
26600653 456
53492196 456
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 455
54887450 455
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 454
Majątek 454
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 453
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 453
Statut 453
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 452
97907875 452
11 452
77717904 450
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 449
31505775 449
75651551 449
77457779 449
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 448
IFrameManager 448
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 448
65002542 448
20476231 448
trasy rowerowe 447
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 447
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 446
29437828 446
75704222 446
podzial nieruchomosci 445
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 445
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 445
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 445
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 445
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 445
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 445
38089055 445
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 444
28565340 444
9776218 444
Regulamin pracy 444
59594775 443
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 442
56445286 442
68515130 441
37857430 441
9020112 441
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 440
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 440
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 440
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 439
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 439
258e130476290221f597c56d351224b6 438
id 438
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 437
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 437
26375150 437
14 437
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 436
11953993 436
64702354 436
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 435
31005869 435
29284578 435
12 435
2 435
ogolnodostepne obiekty sportowe 434
do pierwszy 434
70130822 434
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 433
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 433
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 433
9543903 433
79768593 432
60203258 432
1 431
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 430
95422935 430
39996664 430
87513721 430
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 428
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 428
strona188 428
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 427
71699356 427
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 426
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 426
27138799 426
36579613 425
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 424
13728681 424
Dobry start 424
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 423
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 423
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 422
whatsnew 422
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 422
88997807 422
Konsultacje - 2019 422
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 421
45756654 421
17634047 421
privacy 421
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 420
82352903 420
39189659 419
69854477 419
80807075 418
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 417
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 417
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 417
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 415
51257731 415
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 414
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 414
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 414
26033261 414
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 413
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 411
24790050 411
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 410
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 409
99518901 408
e68879a4839773d105f0689875dace83 407
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 406
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 405
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 405
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 404
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 404
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 404
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 402
65043455 400
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 399
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 398
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 398
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 398
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 398
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 398
96592330 398
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 397
63707305 397
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 393
RODO 393
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 392
company 388
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 386
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 379
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 377
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 375
2704-zapytanie-ofertowe 375
Rok 2020 375
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 372
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 371
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 367
Rok 2019 365
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 364
guestbook 363
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 361
Rok 2019 358
contact 357
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 356
Sprawozdania roczne 342
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 338
Raport o stanie Gminy 332
start 322
regulamin organizacyjny urzedu 314
oswiadczenia majatkowe 2016 313
strona186 312
1-aktualnosci 312
naboor pracownikow 307
nagrania sesji kadencja 2018 2023 303
Rok 2020 248
strona7 239
strona209 239
Konsultacje - 2018 239
Sprawozdania roczne 239
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 221
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 215
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 206
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 205
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 203
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 201
5878531649e31dd68c52529e00059976 200
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 199
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 199
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 199
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 198
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 198
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 197
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 196
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 196
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 195
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 195
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 194
138aab288c363726990120413c62acee 193
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 193
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 193
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 193
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 193
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 192
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 192
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 191
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 191
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 191
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 191
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 190
sesje kadencji 2018 2023 190
strona231 190
076ccd93ad68be51f23707988e934906 189
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 189
b18e8fb514012229891cf024b6436526 189
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 188
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 188
sesje20182023 184
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 183
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 182
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 181
strona220 181
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 179
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 178
dev 175
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 174
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 173
Rok 2020 173
Sprawozdania roczne 172
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 155
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 142
4be49c79f233b4f4070794825c323733 139
dp konsultacje 138
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 96
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 95
2020 94
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 92
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 91
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 90
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 90
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 88
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 87
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 87
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 87
36165c62f7b7df72863d470d73302627 86
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 86
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 86
Oświadczenia majątkowe 2020 85
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 84
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 84
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 84
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 84
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 83
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 83
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 83
298f587406c914fad5373bb689300433 82
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 82
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 82
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 82
2020 82
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 81
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 81
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 81
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 81
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 80
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 80
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 80
77143919d1234297079f075357988f3b 80
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 79
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 79
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 79
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 79
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 79
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 79
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 79
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 79
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 78
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 78
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 78
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 78
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 78
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 77
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 77
be3b0b544433b768685e3436621590ff 77
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 76
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 76
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 76
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 74
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 74
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 74
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 74
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 73
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 73
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 73
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 73
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 73
42dab56861d81108ee356d037190c315 72
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 72
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 72
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 72
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 72
0613239e122094abb4ef998c01d16958 72
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 72
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 72
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 72
662a2e96162905620397b19c9d249781 72
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 72
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 71
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 71
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 71
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 71
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 71
Rok 2020 71
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 70
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 70
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 70
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 70
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 70
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 70
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 70
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 69
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 69
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 69
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 69
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 69
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 69
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 69
Konsultacje - 2020 69
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 68
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 68
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 68
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 68
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 68
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 68
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 67
a753a43564c29148df3150afb4475440 67
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 66
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 66
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 66
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 66
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 64
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 63
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 63
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 63
Rok 2020 63
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 61
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 60
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 59
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 59
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 58
Wybory Prezydenckie - 2020 50
outline 47
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 47
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 44
inquiry 42
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 42
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 36
Wybory Prezydenckie - 2015 31
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 22
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 20
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 19
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 18
Deklaracja dostępności 4
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 9068 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM