rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Sobota, 10.12.2022
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1512100
polec strone 346120
Strona główna 220512
Zamówienia publiczne 150218
Nieruchomości 105130
Nabór pracowników 83668
Dotacje na zadania publiczne 83509
Zamówienia publiczne - szczegóły 78813
Uchwały i zarządzenia 32446
Urząd Gminy 32008
Dane Publiczne 27325
Praca Urzędu 25406
Gmina 23140
Druki do pobrania 22311
Rada Gminy Krzyżanowice 21746
Informacje o innych zamówieniach 21510
Uchwały Rady Gminy 20983
Młodzieżowa Rada Gminy 16372
Zamówienia publiczne - archiwum 15710
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 15373
Jak szukać 14887
Prawo miejscowe 14417
Statystyka strony 13422
Oświadczenia majątkowe 13037
Inne ogloszenia i informacje 12319
Jednostki Organizacyjne Gminy 11302
Informacje i ogłoszenia 11142
Załatwianie spraw 10824
Instrukcja obsługi BIP 10712
Wójt Gminy 10648
Nabór pracowników - Archiwum 9627
Ośrodek Pomocy Społecznej 9604
Budżet gminy 9592
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 9437
Urząd Stanu Cywilnego 9048
Mapa witryny 8945
Sekretarz Gminy 8851
Jednostki Pomocnicze 8843
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 8788
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 8724
Redakcja 8650
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 8629
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 8550
Skarbnik Gminy 7857
Wybory samorządowe 7848
Szukaj 7829
Komisje Rady Gminy 7664
Webmaster 7444
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 7412
Zastrzeżenia 7368
Polityka prywatności 7130
Plany postępowań 6983
Kierownictwo Urzędu Gminy 6886
Referat Gospodarki Przestrzennej 6866
Procedury prawne 6687
Dokumenty programowe 6680
Referaty urzędu 6603
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 6240
Referat Organizacyjny 6122
Tworków 6064
Statut gminy 5946
Sprawozdania i opinie 5932
Referat Budżetu i Finansów 5924
Struktura Urzędu Gminy 5837
Linki 5780
strona83 5744
Chałupki 5742
Kontakt - dojazd 5613
Rok 2010 5613
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5594
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 5577
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 5556
Krzyżanowice 5515
oswiadczenia majatkowe 2013 5302
strona132 5273
Majątek Gminy 5236
Opłaty, czynsze i podatki 5196
Samodzielen stanowiska 5182
Zastępca Wójta Gminy 5032
Oświadczenia majatkowe 2014 5021
Rok 2012 4946
Wybory parlamentarne 4931
Bieńkowice 4915
Bolesław 4789
Nabór pracowników 4789
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 4683
Rok 2009 4653
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 4633
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 4589
Regulamin pracy Urzędu Gminy 4587
Gminna Biblioteka Publiczna 4587
Rok 2011 4577
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4559
Oświadczenia majątkowe 2016 4556
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 4555
Rok 2009 4549
Rok 2010 4497
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 4479
Przedszkole w Tworkowie 4472
Rok 2013 4471
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 4456
Oświadczenia majątkowe 2015 4454
Przedszkole w Bieńkowicach 4441
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 4396
Owsiszcze 4388
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 4386
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4385
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 4380
Rok 2008 4359
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 4345
Zabełków 4309
Rok 2008 4302
Regulamin organizacyjny urzędu 4296
Roszków 4292
Szkoły Podstawowe 4291
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 4290
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 4281
Rok 2013 4280
Przyznanie mieszkania komunalnego 4264
Rok 2010 4236
Rok 2005 4227
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 4196
Rok 2016 4195
strona128 4194
Uchwały 4166
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 4165
Pozostałe jednostki i instytucje 4139
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 4132
Rok 2007 4121
Rozgraniczenie nieruchomości 4109
Rejestr Działalności Regulowanej 4103
Nowa Wioska 4094
Przedszkole w Chałupkach 4083
Zameldowanie na pobyt czasowy 4082
Sporządzenie aktu urodzenia 4074
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 4072
Rok 2016 4059
Statut Urzędu Gminy 4050
Rok 2014 4036
Przedszkole w Krzyżanowicach 4030
Pozostałe opłaty 4029
Rok 2006 4020
Rok 2014 4020
Przedszkola 4016
Komisja Do Spraw Społecznych 4013
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 3991
Rok 2015 3973
Rok 2015 3961
Zameldowanie na pobyt stały 3958
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3952
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3950
Wymeldowanie z pobytu stałego 3949
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3933
Podział nieruchomości 3932
Sporządzenie aktu zgonu 3923
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 3917
Rok 2012 3912
Rok 2007 3888
Rudyszwałd 3888
RODO 3878
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3875
Rok 2017 3865
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3862
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3853
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3828
Rok 2009 3813
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3811
Rok 2011 3807
oswiadczenia majatkowe 2009 3795
Komisja Rewizyjna 3785
Straż Miejska 3772
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3762
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3759
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3718
Rok 2017 3716
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3713
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3704
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3699
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3696
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3686
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 3674
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3657
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3645
Rok 2006 3600
Rok 2019 3596
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3592
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3576
Statut 3553
Rok 2011 3547
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3538
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3535
Rok 2008 3516
oswiadczenia majatkowe 2006 3497
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3496
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3490
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 3488
Wybory prezydenckie 3478
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 3453
2006 3453
Zarządzenia 3448
Rok 2006 3447
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 3439
2007 3437
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3419
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3387
Rok 2005 3386
Rok 2007 3384
2015 3368
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 3364
Oświadczenia majątkowe 2018 3363
Statut 3362
Podatek rolny 3359
oswiadczenia majatkowe 2007 3356
Oświadczenia majątkowe 2019 3343
2008 3340
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 3326
Podatek od Środków transportowych 3297
Język migowy 3280
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 3269
oswiadczenie majatkowe 2009 3267
Majątek 2009 3236
Rok 2005 3225
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 3213
Rok 2019 3195
Oświadczenia majątkowe 2017 3182
Plany i programy 3176
Regulamin pracy 3157
oswiadczenie majatkowe 2008 3136
Rok 2018 3132
Rok 2011 3129
Regulamin organizacyjny 3125
Podatek leśny 3112
2011 3112
wodociagi 3108
Oświadczenia majątkowe 2020 3107
Regulamin organizacyjny 3102
oswiadczenia majatkowe 2002 3094
Regulamin pracy 3078
oswiadczenia majatkowe 2003 3072
Wyniki kontroli 3070
Rejestry, ewidencje, archiwa 3068
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 3063
Statut 3062
Statut 3033
2007 3017
Majątek 2983
oswiadczenia majatkowe 2005 2970
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2957
Majątek 2951
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 2931
Plany i programy 2930
2014 2926
Statut 2912
Plany i programy 2885
Rok 2018 2881
oswiadczenia majatkowe 2004 2878
Regulamin pracy 2863
Majątek 2843
Rok 2020 2831
Statut 2823
Regulamin organizacyjny 2820
Regulamin pracy 2815
Rok 2020 2774
Regulamin organizacyjny 2759
Referendum ogólnokrajowe 2754
Plany i programy 2746
strona6 2740
Majątek 2733
Majątek 2732
Archiwum 2720
Regulamin organizacyjny 2719
Majątek 2716
2010 2712
Regulamin organizacyjny 2711
Statut 2706
Statut 2697
Regulamin pracy 2695
Rok 2006 2695
2016 2692
Plany i programy 2686
Regulamin organizacyjny 2670
Statut 2664
Majątek 2657
2007 2642
2004 2640
Rok 2012 2638
Regulamin pracy 2631
2015 2630
Regulamin pracy 2628
Plany i programy 2621
Majątek 2614
Statut 2600
Statut 2600
2002 2597
Regulamin pracy 2583
2009 2577
2013 2575
Statut 2565
Statut 2559
2012 2557
Plany i programy 2547
Regulamin organizacyjny 2531
Statut 2528
2000 2528
Rok 2012 2524
Majątek 2521
2011 2518
zarzadzenia wojta 2512
2012 2509
2007 2497
Plany i programy 2496
Majątek 2491
Plany i programy 2485
Konsultacje 2479
Plany i programy 2475
Statut 2461
Majątek 2455
strona4 2454
strona2 2454
2001 2454
2003 2453
Regulamin pracy 2445
Regulamin organizacyjny 2429
Regulamin organizacyjny 2427
Majątek 2422
2006 2420
Majątek 2400
Regulamin organizacyjny 2399
2017 2395
wybory pe 2009 2394
2011 2394
strona3 2390
Regulamin pracy 2389
2009 2383
strona6 2377
2000 2373
Statut 2372
2005 2370
Regulamin pracy 2369
2008 2358
2010 2354
strona5 2344
2008 2343
2002 2329
strona5 2325
2001 2315
2006 2314
2004 2309
2005 2305
zamowienia ogl 2302
2003 2299
Protokoły Sesji Rady Gminy 2277
2014 2275
strona6 2273
strona4 2259
strona2 2252
Aktualności 2246
strona4 2205
2014 2200
Rok 2021 2191
strona6 2190
strona5 2189
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 2186
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2184
2015 2176
2014 2156
Budżet 2009 2142
strona3 2142
Petycje 2126
strona4 2108
Rok 2013 2078
strona6 2069
strona5 2064
wybory pe 2059
Rok 2013 2035
Rok 2021 2021
wybory pe 2009 2013
2015 2005
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2000
Rok 2017 1982
2017 1938
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1929
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1925
Budżet 2010 1913
2018 1898
testowa20 1890
lornuive 1885
wybory pe 1884
testowa12 1881
Rok 2014 1878
qzltzdoa 1873
Spisy powszechne 1868
Oświadczenia majątkowe 2021 1867
kwmqkiphx 1866
testowa16 1862
Rok 2017 1858
testowa13 1853
Rok 2014 1849
Rok 2015 1847
testowa15 1842
Archiwum 1838
testowa19 1837
imdkrmsbky 1833
poezja 1831
Deklaracja dostępności 1830
Poprzednia wersja serwisu 1823
vviliblsxtmgry 1821
he 1821
Rok 2015 1802
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1800
testowa17 1791
afohnvmwrwt 1786
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1785
Rok 2018 1777
testowa11 1774
uttmpkge 1772
nsfmfdsuchyr 1771
zqphdzsds 1770
qvnzanwjcam 1770
ezlxbjfvcejeirpt 1769
ssnuzhyxmwe 1769
nhwgkcsbh 1758
testowa14 1755
fhuonwdzbjq 1750
2019 1747
qqgrpogwhagxlz 1740
xsfwlqjid 1737
zawarcie zwiazku malzenskiego 1736
ioezja 1732
strona137 1728
Rok 2017 1728
mpfubhzq 1726
ckiaobcxe 1721
tcctucan 1717
bqudjqakrbgldp 1717
vlhsbhuzbxw 1717
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1715
2016 1715
mislgznfncywin 1707
ybmwibxpm 1707
2018 1707
prawo mne publiczne 1701
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1700
sszsbqjqgbanir 1699
hoezja 1699
Formy Pomocy 1699
ecyilymexlm 1698
338e 1696
cgbhlhruegnn 1695
2016 - Wybory uzupełniające 1694
etta 1693
ba8153407191791390c3eb19fe7 1692
iusmxnhkhwyp 1689
jihmhkehumurg 1688
wvbjhwaap 1686
2463 1682
09b 1679
yagutgczdsfvgn 1676
fxrpizhudwbi 1675
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1675
Archiwum 1674
jzvufkimhavt 1673
nej w Bch 1673
ftkpapaxsjoscji 1671
rei-kinemat 1671
Raport o stanie Gminy 1670
pwlzmirkpn 1669
pvcqswvju 1669
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1668
otshoqdoftduy 1667
mapa yitryny 1667
jak a 1666
indux 1666
cpvripoypjrz 1666
azpdxzidvo 1665
stdona6 1663
Sprawozdania roczne 1663
chwazqlmhqillexc 1660
2018 1659
bdnmgrrcqdtypfv 1658
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1656
9c5ur8fee8ak714na23a 1656
strona58 1656
bppqrdbj 1655
xctxkltk 1655
koledy 1653
ihjcnrvzvios 1651
stviihbzqe 1651
xlwmxxhzazp 1650
ikzgxvwvyysjt 1650
issvigyqhgv 1650
strona56 1648
hzehkflqsaoxanhe 1647
strona130 1644
efkfafmi 1643
ptvjuxxtzi 1640
wozfzddwodpythwy 1640
itqfuaifdn 1639
juqfohypzarkxif 1638
8f7150 1638
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1631
ormctuldung 1631
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1630
llmglluxcn 1629
x 1629
hcywe 1629
eavtldcmx 1629
8fa97507 1627
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1626
3 1624
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1623
zags 1623
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1622
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1622
lffnpkuivczx 1622
inder 1622
gykmrtqgs 1619
prawo miej 1617
mapa es-etInstituts 1617
rada gminy krzyzanowice 1615
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1613
cumifggvofwpfny 1613
Rejestr instytucji kultury 1613
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1612
putxisgqip 1612
kallcfhtrmdstm 1610
4484-Krajobraz-Zimowy 1610
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1609
nrtpofwecofxhyn 1609
bmspgshmlmz 1608
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1607
umedhyzczbu 1606
oa-marzen 1605
c8t8cacb8d2a6 1596
cnbyapxniiwi 1593
qhwcqdyr 1592
hoyaekjo 1589
lhswtgutypmcsssv 1586
ocwimjto 1585
denvtynazzduifzt 1583
strny-www 1582
menu 1582
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1581
dapubliczne 1580
strzezenia 1579
ujaabgomwr 1579
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1578
oswiadczenia majatkowe 2008 1578
elhwpmpbxhq 1577
rudyszwalh solectwo 1576
370p8d 1575
page427 1574
informBeratung 1571
krckmwdfjetgzpk 1570
djdymkljcaq 1568
hmarsacvud 1567
hceaa5b2cb118e5 1566
fhqkmvoisafz 1563
haqlrxzoq 1560
12-rodinca 1560
eqlzofxae 1559
jpsrpbzljoydbyc 1558
zaktrzezenia 1558
qwkotdlfyim 1558
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1557
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1557
rfcakvnjwuy 1557
urznA-la-Une 1556
fpjnwtcqatwpxbe 1552
pickmeup online 1551
xxiintrt 1551
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1549
Spenden fuer Pakistan 1548
Projekt 1546
speyside-malt-scotch-whisky 1541
10907813b97e249163587e6246612e21 1540
lriyayxjdc 1540
main 1538
izrskekkzo 1536
jjywzgmsduceulka 1534
8 gminy krzyzanowice 1534
redakcDa 1533
xkmsbchpjioj 1532
tykalsliony 1528
rubjajoczfzee 1528
vksjwlicisgn 1528
avrmxtlkosz 1527
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1527
przedszkole w nedzy 1526
7892 1525
analiza wskaznikow 1523
oajatkowego 1522
propositions-0 1522
rwrsqackx 1519
6ler265rde9a4fi3ab 1518
qlencjnclmof 1518
kkacuptqtbfxhbg 1518
Przeciwdziałanie przemocy 1516
phcxgjdj 1515
2017 - Wybory uzupełniające 1514
rMdakcjh 1513
julyiracy urzedu 1513
cata szukac 1512
solectwo gorki slaskie 1508
oswiadczenia majatkowe 2012 1506
rclhdzrhinxupdna 1503
strona105 1503
enmjudnjvq 1502
etito-a13 1502
239-hereinspaziert-pampa-live 1500
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1498
ewwSkr y und Strategien 1498
statut biblioteka publiczna 1498
ronde 1497
2nf raje20l5b 1497
hutguwllbmc 1497
iqkwfkmdvquggtn 1496
ulmuqccmeq 1496
Rok 2022 1496
DrivewayTestimona4 1494
qqvhfewkutselzwj 1494
wcipezrse 1492
RODO 1491
ivefktqw 1490
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1489
fqubkvkm 1487
etzszgtvvkvjlhme 1482
wawsgrony 1481
nieruchomosci 1480
riwoysmiu 1479
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1478
azsrbnxxyzejsj 1477
rujestr zmian 1475
option 1475
lkyaxvupapetes 1475
iejestr zmian 1474
dqwguyihhr 1474
mweeddplaty czynsze i podatki 1473
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1472
nabor pracownikow 1470
odlacmjmiyg 1469
ihewnrhwstsj 1467
mkqwgqpqlrbob 1467
sprawodania 1466
ajpuafudt 1466
xowdagcwytya 1464
kfduotspgd 1462
vwzylaqzteip 1462
iuvxoybwlml 1461
rada gminy krzanowice 1461
oswiadczenia majatkowe 1459
plany i programy wodociagi 1457
06aa6eb1b53v58b37 1455
oswiadczenia majatkowe 2010 1454
tydkgogrnspsycgi 1452
mzqgcbmtlfbikyih 1450
plany 5 1449
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 1448
tag 1446
adjhzqwq 1445
xutkrrghzjwvshur 1445
regolamin pracy wodociagi 1444
uexektam 1444
hnxplxeal 1443
uploadtest 1442
poezage dans la lune 1437
skwarcmisdhlinmz 1434
gbafrtwryelqr 1433
ztvtglopfx 1431
galleria 1430
miny krzyzanowice 1429
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1429
woirrmcdboru 1425
ghuycbucjc 1422
Pomoc Społeczna 1421
exnzzosebntm 1419
ospmoimmknabdq 1419
strona100 1419
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1416
kierownictwo urzedu gminy 1415
prxvnrgywadbln 1415
Konsultacje - 2017 1415
ocakxgjn 1413
yzygkxykrr 1412
efpyazcvbklnerzu 1411
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1410
gtbpanelrhvycchh 1410
xfkldiclefhzwh 1410
bnnquxjibpcwukz 1407
2019 1406
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1405
rejestrzmian 1405
pdilznigk 1400
cptejmmrvc 1397
Rok 2018 1397
fyugzcqgpgeaqbz 1396
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1396
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1395
komisje rady gminy 1393
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1387
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1386
aegszmfcsoe 1385
phyumdank 1385
Świadczenia rodzinne 1385
urridbgujcc 1382
Rok 2018 1381
nubzozqpu 1380
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1379
nqcujyks 1379
yjttbhwdruk 1378
jvqmonvhaoxeknoc 1377
uccockhoz 1377
strona107 1377
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1375
bdlilkwwph 1374
czaqhkkovcqkkp 1373
strona118 1373
yogdhmksdwvcaoo 1372
fotkkwpec 1370
ilkkyajsck 1368
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 1367
grufekuoicnf 1366
rcicjzsasci 1365
mqzvteuocfyfdwno 1362
khjxrsrjwu 1361
loswptyhxnufqhz 1360
kqajnmafgefuwhn 1359
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1359
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 1359
jqbvuditir 1358
strona120 1357
jednostki orgOigacyjne gminy 1356
test 1356
strona103 1356
Świadczenie wychowawcze (500+) 1356
ihzthzhkdodyit 1353
epzpsxoivkn 1352
uprwljwm 1352
fhiaxkjvhbxn 1350
Fundusz alimentacyjny 1348
bfxbmbiqxecw 1346
ukgimcnmfgkl 1345
fck about 1345
Rok 2019 1345
strona102 1344
strona99 1341
album 1340
lkcafbmwh 1339
aciwsxjqvtkp 1336
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 1336
icqwjghhs 1334
lyduprsbypuxiu 1331
ldryuknnvnmwi 1331
Zasiłek dla opiekuna 1330
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1329
jak to zalatwic 1329
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 1329
Karta dużej rodziny 1326
ipkmaxrozmtyclu 1322
strona113 1322
uqknihdmhlqssv 1321
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1319
aktualnosci szczegoly 1318
strona98 1316
vuqklgkylow 1314
strona127 1314
1314
c929f2210333206f417e3862f431776d 1312
strona114 1311
strona111 1307
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1306
strona88 1306
strona2 1303
wgzembdvoelqvett 1302
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1302
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 1301
vnsqemow 1300
ujqjktjdcvnh 1298
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1297
strona85 1296
strona97 1295
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1293
yoridmctxlcn 1293
Świadczenie rodzicielskie 1293
RODO 1292
inne i informacje 1291
strona84 1291
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 1290
strona119 1287
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1287
strona122 1286
strona104 1284
2019 1282
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 1281
je-media-player 1278
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 1277
strona109 1277
strona112 1276
postacie historyczne 1276
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 1275
strona110 1275
Zasiłek pielęgnacyjny 1274
ojfrcimxgohx 1273
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 1272
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 1271
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 1267
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 1267
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 1267
xcadfhyhtcizfgwa 1266
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 1266
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 1266
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 1265
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 1263
strona78 1259
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 1258
strona116 1258
Dostępność 1258
strona123 1255
strona117 1254
tv 1254
strona130 1253
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 1250
strona106 1249
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 1247
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 1247
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 1246
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 1246
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 1244
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 1244
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 1244
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 1242
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 1241
strona124 1240
strona1 1237
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 1234
strona89 1231
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 1230
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 1228
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 1228
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 1228
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 1226
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 1226
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 1224
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 1222
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 1220
strona126 1219
Plany i programy 1218
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 1217
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 1216
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 1216
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 1215
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 1212
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 1212
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 1211
Rok 2019 1211
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 1209
strona115 1208
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 1207
strona87 1207
strona125 1207
Regulamin organizacyjny 1207
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 1206
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 1206
Dobry start 1206
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 1205
531db99cb00833bcd414459069dc7387 1204
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 1200
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 1200
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 1198
Regulamin organizacyjny 1198
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 1197
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 1195
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 1195
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 1194
herb 1194
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 1193
Rok 2022 1192
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 1191
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 1191
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 1189
strona86 1186
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 1185
strona121 1185
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 1184
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 1182
a4380923dd651c195b1631af7c829187 1182
strona90 1182
Rok 2020 1182
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 1181
informacje ogolne 1181
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 1180
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 1179
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 1179
strona108 1178
Plany i programy 1178
Regulamin organizacyjny 1177
Konsultacje - 2019 1177
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 1173
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 1173
Regulamin pracy 1171
Majątek 1170
Regulamin pracy 1169
Plany i programy 1168
strona81 1165
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 1163
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1162
b59442085644532ef03417a3e5a76437 1155
721e049e9903c3a740c4902878c99923 1152
strona101 1148
Statut 1141
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 1138
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 1135
b2330fc4531de135266de49078c270dd 1132
Regulamin pracy 1132
55312eec654a75a08dc83de96adde735 1121
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 1118
aktualnosci 1118
gsd 1117
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1114
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 1110
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 1110
strona1 1109
strona173 1109
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 1107
Rok 2019 1102
zameldowanie czasowe 1101
2021 1100
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 1096
94127667 1092
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 1089
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 1084
96204523 1083
wirtualne panoramy 1082
kalendarz imprez 1078
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 1073
Rejestr petycji 1071
wybory prezydenckie 1070
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 1068
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 1068
96995197 1062
privacy 1062
010e406df2463597c58286a93f8b3160 1059
historia 1059
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 1058
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 1057
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 1057
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 1055
29437828 1055
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 1054
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 1053
13 1053
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 1050
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 1046
baza noclegowa 1046
18341305 1045
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 1044
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 1041
Sprawozdania roczne 1041
e kartka 1040
2020 1037
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 1036
dokumenty programowe 1036
nabor pracownikow 2 1036
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 1035
akty urodzenia 1034
gminy partnerskie 1032
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 1031
39996664 1027
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 1026
16512377 1024
7155151 1020
urzad gminy 1017
pomieszczenia urzedu 1017
opieka medyczna 1012
sekap 1012
zawarcie zwiazku malzenskiego 1008
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 1006
zabytki 1006
publikacje o gminie 1006
1 1006
skreslenie z ewidencji 1005
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 1004
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 1002
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 1002
32434603 1002
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 999
tapety 998
Rok 2021 998
1890153 997
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 996
strona132 996
do dane osobowe 996
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 995
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 993
kamera internetowa 993
do utrata 993
dfd786998e082758be12670d856df755 992
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 992
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 991
rady soleckie 991
70130822 990
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 989
54887450 989
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 987
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 987
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 985
675be3930765f553975c0b140bbf0863 984
plan zagospodarowania 984
usage 201506 984
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 983
solectwa gminy 981
624ec1c881656ee6418604df2928494b 980
15203753 980
11 980
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 977
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 976
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 975
83009411 975
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 974
Bohumin 973
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 971
mlodziezowa rada gminy 969
57914815 968
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 967
11953993 967
96592330 967
sciezka turystyczna 966
33864833 966
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 964
91660233 964
84f2798f05d595273de40e3046329309 963
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 963
id 963
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 962
wymeldowanie czasowego 962
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 961
przyroda 961
nadanie numeru porzadkowego 961
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 960
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 958
56783039 958
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 956
struktura urzedu gminy 956
12 956
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 955
28565340 955
59594775 955
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 954
41329744 953
55698257 952
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 951
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 951
komunikacja 951
9228953 951
do zniszczenie 950
310614fca8fb8e5491295336298c340f 949
ksiega gosci 949
37857430 949
podatki czynsze oplaty 948
oferty inwestycyjne 947
wymeldowanie stale 946
60203258 946
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 945
63707305 945
88356866 945
97907875 945
31505775 944
49037550 944
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 943
wojt gminy 943
srodki pozyskane 942
30781401 941
97921034 941
75651551 940
77457779 940
91951614 939
26600653 939
31005869 939
41804125 939
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 938
do waznosc 937
Wybory Prezydenckie - 2020 937
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 936
akty zgonu 936
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 935
kierownictwo urzedu 935
94686102 935
58030739 935
inne jednostki gminy 934
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 934
69854477 934
76936223 933
baza firm 932
2020 932
IFrameManager 931
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 931
nabycie lokalu 930
nabycie nieruchomosci z negatywnym 930
50423822 930
29284578 929
27138799 928
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 925
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 924
jednostki oswiatowe 924
outputhtml 924
87513721 923
2 923
23526617 922
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 921
61848725 921
9020112 921
galeria 920
39189659 920
20476231 920
38089055 919
75704222 918
wydanie zezwolenia na reklamy 917
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 916
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 916
82352903 916
77717904 916
rozgraniczenie nieruchomosci 915
ogloszenia urzedowe szczegoly 915
9776218 915
wydanie zaswiadczenia obywatela 913
parafie koscioly kaplice 912
guestbook 912
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 911
krzyzanowickie gminne wiesci 911
9543903 911
nabycie lokalu 910
rada gminy 910
54622189 910
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 909
zespoly artystyczne 907
68515130 905
do pierwszy 904
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 904
company 904
przyznanie mieszkania komunalnego 903
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 903
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 902
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 901
26375150 901
14 901
43637318 900
17634047 900
53492196 899
88997807 899
lokalne okienko przedsiebiorczosci 898
79768593 898
nabycie gruntu dzierzawa najem 897
13728681 896
naboor pracownikow 896
36579613 895
65043455 894
45756654 893
Konsultacje - 2018 892
urzedy i instytucje 891
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 891
wspolne przedsiewziecia 889
strona188 887
64702354 886
9219adc5c42107c4911e249155320648 885
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 883
56445286 883
trasy rowerowe 882
whatsnew 882
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 881
65002542 881
skladowisko odpadow komunalnych 879
zameldowanie na pobyt staly 879
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 879
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 879
95422935 878
obszar przygraniczny 876
wydanie zezwolenia na wycinke 876
Sprawozdania roczne 876
80807075 875
24790050 874
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 873
nagrania sesji kadencja 2018 2023 873
strona186 871
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 870
51257731 870
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 869
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 869
26033261 869
zmiana wpisu ewidencji 868
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 868
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 867
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 866
99518901 866
przyznanie dodatku mieszkaniowego 865
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 865
Rok 2020 865
podzial nieruchomosci 864
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 864
71699356 862
Spis rolny 2020 859
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 858
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 858
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 856
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 855
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 855
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 855
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 855
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 854
oswiadczenia majatkowe 2015 854
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 853
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 851
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 848
Rok 2020 847
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 846
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 846
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 846
contact 846
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 845
stowarzyszenia i organizacje 844
ogolnodostepne obiekty sportowe 843
Konsultacje - 2020 843
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 842
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 842
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 840
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 840
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 839
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 839
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 838
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 837
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 835
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 833
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 832
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 832
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 832
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 826
258e130476290221f597c56d351224b6 826
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 826
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 825
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 824
6547884cea64550284728eb26b0947ef 823
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 820
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 819
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 819
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 816
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 816
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 816
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 815
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 812
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 811
79f69230354b71206fb723c571cce58b 808
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 807
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 806
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 806
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 806
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 804
2704-zapytanie-ofertowe 803
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 802
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 802
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 799
start 798
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 797
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 797
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 794
e68879a4839773d105f0689875dace83 794
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 793
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 791
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 791
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 788
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 786
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 786
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 783
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 782
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 781
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 781
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 781
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 781
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 780
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 777
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 776
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 775
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 775
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 772
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 772
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 771
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 771
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 770
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 769
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 767
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 767
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 766
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 766
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 763
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 760
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 758
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 757
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 756
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 753
1-aktualnosci 753
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 740
sesje20182023 736
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 731
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 727
regulamin organizacyjny urzedu 725
oswiadczenia majatkowe 2016 722
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 720
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 712
strona209 709
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 696
dev 684
strona231 667
strona7 666
strona220 666
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 652
2021 651
sesje kadencji 2018 2023 634
2022 630
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 622
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 618
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 616
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 613
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 608
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 605
Rok 2022 605
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 604
Rok 2021 602
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 601
inquiry 601
Inne dokumenty 599
Rok 2021 598
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 593
Wybory Prezydenckie - 2015 592
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 591
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 589
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 587
b18e8fb514012229891cf024b6436526 584
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 583
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 582
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 581
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 576
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 576
5878531649e31dd68c52529e00059976 575
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 575
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 574
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 573
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 573
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 572
dp konsultacje 571
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 570
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 569
Raporty jednostek 566
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 564
076ccd93ad68be51f23707988e934906 561
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 561
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 558
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 558
138aab288c363726990120413c62acee 555
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 554
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 552
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 551
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 551
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 550
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 550
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 548
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 544
4be49c79f233b4f4070794825c323733 540
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 536
Konsultacje - 2021 535
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 528
outline 521
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 519
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 517
strona128 513
42dab56861d81108ee356d037190c315 511
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 502
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 496
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 487
strona6 482
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 480
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 475
be3b0b544433b768685e3436621590ff 473
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 472
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 472
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 471
662a2e96162905620397b19c9d249781 470
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 469
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 469
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 466
298f587406c914fad5373bb689300433 465
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 465
77143919d1234297079f075357988f3b 465
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 464
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 464
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 463
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 461
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 460
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 460
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 459
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 458
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 458
36165c62f7b7df72863d470d73302627 457
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 455
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 455
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 454
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 454
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 454
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 454
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 453
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 453
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 453
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 451
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 450
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 450
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 450
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 449
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 449
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 448
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 446
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 445
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 445
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 445
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 445
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 445
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 445
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 444
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 444
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 444
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 443
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 443
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 443
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 443
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 442
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 442
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 442
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 442
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 439
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 439
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 439
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 439
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 439
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 438
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 438
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 438
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 437
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 437
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 437
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 436
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 436
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 435
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 435
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 435
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 435
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 434
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 434
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 433
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 433
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 433
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 433
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 432
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 431
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 431
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 430
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 430
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 430
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 429
strona5 429
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 428
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 428
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 428
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 427
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 427
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 426
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 426
0613239e122094abb4ef998c01d16958 426
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 426
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 426
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 426
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 425
370p8d 425
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 424
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 423
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 422
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 422
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 420
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 419
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 415
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 414
a753a43564c29148df3150afb4475440 412
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 410
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 401
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 397
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 383
Konsultacje - 2022 379
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 377
login 362
budzet gminy 349
protocol 340
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 336
h authenticate 334
Rok 2022 328
fck dtd test 320
2022 318
zamowienia szczeg 317
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 306
Rok 2022 304
sitemap 302
ckfinder 281
about 281
rssmap 281
borrowxx 276
uchwaly rady giminy 2020 269
login index 256
iframe 256
setp1 247
strona7 241
strona16 238
strona1 231
readonly 230
strona1 229
file-manager 228
testowa10 226
strona1 213
strona1 199
strona1 188
strona1 188
strona8 187
strona1 186
strona1 185
strona17 179
strona1 165
strona12 164
strona15 158
testowa9 154
elfinder 150
Oświadczenia majątkowe 2022 146
strona1 139
strona28 138
strona1 137
strona22 137
testowa7 135
strona9 135
strona21 135
strona1 134
testowa5 134
strona8 133
testowa1 133
strona1 133
testowa6 133
strona14 133
testowa8 132
testowa3 132
testowa2 132
strona10 132
strona11 131
strona2 131
testowa4 131
testowa18 130
strona13 130
admin 124
dokumenty programowe 89
dokument2000y programowe 88
dokument5a8y programowe 87
dokumenty prog5a8ramowe 86
dokumenty14d8 programowe 85
list 55
e4npjde2 28
guestimage 27
NonExistent 26
LocalIndex 20
copyright 19
webconsole 19
wwwboard 18
6r6iut18 17
SysMgr 16
preview 16
captcha 16
vti inf 16
idxasp 15
home 15
qm4h9t0e 15
WebAdmin 15
GeneralChassisConfig 15
SeleniumLog 15
ElxWyoQO ZcX 14
webcam 14
am about 14
tmcm about 14
sapmc 13
logon 13
release-notes 13
historyFrame 13
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
+like+Gecko)+Chrome/83.0.4103.116+Safari/537.36 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 13422 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM