rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Wtorek, 26.03.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 725560
polec strone 295693
Strona główna 148968
Zamówienia publiczne 116281
Nabór pracowników 66963
Zamówienia publiczne - szczegóły 63322
Nieruchomości 62161
Dotacje na zadania publiczne 46145
Urząd Gminy 22346
Uchwały i zarządzenia 19599
Dane Publiczne 18281
Praca Urzędu 17084
Gmina 16347
Druki do pobrania 15889
Młodzieżowa Rada Gminy 14521
Uchwały Rady Gminy 13574
Informacje o innych zamówieniach 13327
Rada Gminy Krzyżanowice 13031
Zamówienia publiczne - archiwum 10437
Prawo miejscowe 9602
Inne ogloszenia i informacje 9373
Jak szukać 9040
Wójt Gminy 8984
Oświadczenia majątkowe 8206
Statystyka strony 8176
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 8142
Jednostki Organizacyjne Gminy 7962
Informacje i ogłoszenia 7776
Nabór pracowników - Archiwum 7548
Sekretarz Gminy 7170
Załatwianie spraw 7124
Instrukcja obsługi BIP 7095
Urząd Stanu Cywilnego 6885
Budżet gminy 6819
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6578
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6407
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6304
Jednostki Pomocnicze 6233
Skarbnik Gminy 6150
Ośrodek Pomocy Społecznej 6110
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 6003
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 5891
Wybory samorządowe 5846
Komisje Rady Gminy 5709
Mapa witryny 5541
Redakcja 5336
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5267
Szukaj 5241
Referat Gospodarki Przestrzennej 4937
Procedury prawne 4915
Kierownictwo Urzędu Gminy 4907
Webmaster 4894
Zastrzeżenia 4866
strona83 4729
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4676
Polityka prywatności 4606
Referaty urzędu 4495
Referat Organizacyjny 4491
Dokumenty programowe 4434
Tworków 4409
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4372
Referat Budżetu i Finansów 4248
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4229
Rok 2010 4181
Krzyżanowice 4139
Statut gminy 4100
Struktura Urzędu Gminy 4089
Oświadczenia majątkowe 2012 4009
Chałupki 3997
Oświadczenia majątkowe 2013 3952
Sprawozdania i opinie 3913
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3812
Majątek Gminy 3677
Linki 3643
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3633
Rok 2012 3629
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3606
Samodzielen stanowiska 3593
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3561
Kontakt - dojazd 3549
Opłaty, czynsze i podatki 3514
Oświadczenia majatkowe 2014 3503
Zastępca Wójta Gminy 3476
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3467
Bolesław 3441
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3435
Rok 2010 3407
Rok 2009 3390
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3380
Przyznanie mieszkania komunalnego 3373
Rok 2011 3373
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3339
Rozgraniczenie nieruchomości 3304
Rok 2009 3264
Bieńkowice 3263
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3221
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3197
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3185
Oświadczenia majątkowe 2011 3158
Wybory parlamentarne 3145
Wymeldowanie z pobytu stałego 3145
Rok 2013 3145
Roszków 3126
Rok 2008 3117
Podział nieruchomości 3105
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3104
Nabór pracowników 3093
Zameldowanie na pobyt stały 3091
Zabełków 3086
Owsiszcze 3067
Rok 2010 3061
Zameldowanie na pobyt czasowy 3060
Sporządzenie aktu urodzenia 3056
Sporządzenie aktu zgonu 3053
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3038
oswiadczenia majatkowe 2009 3037
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3036
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3022
Regulamin organizacyjny urzędu 3010
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3009
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2995
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2983
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2982
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2973
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2967
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2954
Rok 2013 2952
Szkoły Podstawowe 2949
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2946
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2945
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2913
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2895
Rok 2005 2891
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2855
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2848
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2838
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2837
Pozostałe jednostki i instytucje 2829
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2820
Komisja Do Spraw Społecznych 2818
Rok 2006 2813
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2804
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2796
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2791
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2776
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2775
Rok 2012 2775
Rok 2008 2773
Rok 2007 2763
Rok 2014 2753
Oświadczenia majątkowe 2015 2750
Statut Urzędu Gminy 2747
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2734
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2724
Komisja Rewizyjna 2722
oswiadczenia majatkowe 2006 2712
Przedszkola 2711
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2699
Rok 2015 2692
Rok 2016 2688
Rudyszwałd 2686
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2686
Nowa Wioska 2684
Rok 2014 2684
Rok 2011 2668
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2660
Rok 2016 2645
Rok 2009 2644
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2613
Straż Miejska 2609
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2595
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2591
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2585
Rok 2015 2581
oswiadczenia majatkowe 2007 2580
Gminna Biblioteka Publiczna 2573
Przedszkole w Bieńkowicach 2556
Rok 2007 2549
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2526
Pozostałe opłaty 2521
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2521
Uchwały 2520
oswiadczenie majatkowe 2009 2515
Rok 2006 2508
Oświadczenia majątkowe 2016 2508
Rejestr Działalności Regulowanej 2506
Przedszkole w Krzyżanowicach 2499
Rok 2011 2499
Rok 2008 2493
Przedszkole w Tworkowie 2428
oswiadczenie majatkowe 2008 2410
oswiadczenia majatkowe 2003 2408
Rok 2006 2400
Rok 2005 2399
Przedszkole w Chałupkach 2398
2006 2387
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2387
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2369
oswiadczenia majatkowe 2002 2364
Rok 2007 2356
Statut 2346
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2332
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2304
2015 2289
Rok 2017 2278
2007 2260
2008 2254
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2204
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2196
Majątek 2009 2193
oswiadczenia majatkowe 2005 2192
Podatek rolny 2179
Podatek od Środków transportowych 2174
oswiadczenia majatkowe 2004 2158
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2152
wodociagi 2140
Statut 2139
2011 2137
Podatek leśny 2125
Wyniki kontroli 2120
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2114
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2111
Rejestry, ewidencje, archiwa 2090
Zarządzenia 2063
Rok 2017 2063
Rok 2011 2058
Język migowy 2054
Rok 2005 2053
Statut 2040
Regulamin organizacyjny 2007
Plany i programy 1991
2007 1987
Regulamin pracy 1982
Regulamin organizacyjny 1980
Regulamin pracy 1974
strona6 1967
Statut 1964
Statut 1892
Regulamin pracy 1864
Majątek 1863
Statut 1852
2014 1849
Majątek 1844
Rok 2012 1844
Regulamin pracy 1837
Plany i programy 1828
Regulamin organizacyjny 1825
Majątek 1824
Rok 2012 1817
Regulamin organizacyjny 1797
Statut 1794
Plany i programy 1766
Plany i programy 1756
Majątek 1748
Plany i programy 1740
Regulamin organizacyjny 1729
Majątek 1719
Statut 1716
Regulamin pracy 1713
Regulamin organizacyjny 1701
Regulamin pracy 1687
zarzadzenia wojta 1682
Majątek 1680
Statut 1677
strona4 1674
Majątek 1667
Regulamin organizacyjny 1657
2004 1648
Regulamin pracy 1647
Statut 1646
Plany i programy 1632
strona6 1620
Statut 1614
strona2 1610
2010 1608
strona5 1603
Statut 1602
strona6 1591
Regulamin organizacyjny 1590
Majątek 1589
2012 1589
2015 1582
Plany i programy 1581
Majątek 1580
strona3 1580
Statut 1574
Plany i programy 1566
Statut 1563
Plany i programy 1562
Regulamin organizacyjny 1552
Majątek 1549
strona2 1531
Regulamin pracy 1527
strona4 1526
2011 1522
Plany i programy 1517
Majątek 1517
Wybory prezydenckie 1517
2013 1516
Archiwum 1509
Majątek 1502
strona4 1496
2002 1496
Statut 1490
Rok 2018 1490
2007 1483
Regulamin organizacyjny 1482
strona6 1480
Regulamin organizacyjny 1477
Regulamin pracy 1476
strona5 1474
Majątek 1474
2009 1473
strona3 1467
strona5 1465
Regulamin pracy 1456
Regulamin pracy 1445
2003 1439
Statut 1435
2005 1428
2012 1428
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1422
2006 1411
2010 1410
2016 1404
2011 1400
strona4 1396
strona6 1393
2009 1392
2008 1385
strona5 1384
2008 1378
Budżet 2009 1376
2007 1373
2003 1357
2001 1357
2000 1350
2001 1345
Rok 2013 1344
Referendum ogólnokrajowe 1344
2002 1342
2004 1340
2005 1336
2000 1334
Rok 2018 1324
2006 1320
Rok 2013 1320
Protokoły Sesji Rady Gminy 1311
zamowienia ogl 1305
Rok 2006 1297
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1271
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1270
2014 1260
wybory pe 2009 1258
2017 1252
Plany postępowań 1242
wybory pe 1241
2014 1231
testowa12 1227
2014 1223
Rok 2014 1216
Budżet 2010 1205
testowa13 1195
Rok 2014 1179
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1174
testowa19 1165
2015 1154
testowa20 1151
testowa15 1150
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1145
testowa17 1139
Poprzednia wersja serwisu 1130
testowa16 1128
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1127
wybory pe 1113
testowa11 1102
Oświadczenia majątkowe 2017 1098
uttmpkge 1095
wybory pe 2009 1092
imdkrmsbky 1092
Rok 2015 1090
Rok 2015 1085
zqphdzsds 1082
testowa14 1079
lornuive 1066
qzltzdoa 1062
qvnzanwjcam 1043
fxrpizhudwbi 1039
azpdxzidvo 1039
xsfwlqjid 1038
2015 1038
mpfubhzq 1030
ftkpapaxsjoscji 1028
ckiaobcxe 1026
fhuonwdzbjq 1024
ikzgxvwvyysjt 1019
nhwgkcsbh 1017
bqudjqakrbgldp 1014
ssnuzhyxmwe 1013
ezlxbjfvcejeirpt 1008
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1007
sszsbqjqgbanir 1007
ybmwibxpm 1007
xlwmxxhzazp 1004
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1002
yagutgczdsfvgn 1002
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1002
otshoqdoftduy 1002
tcctucan 1001
wvbjhwaap 1001
mislgznfncywin 998
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 998
wozfzddwodpythwy 997
qqgrpogwhagxlz 997
vlhsbhuzbxw 995
zawarcie zwiazku malzenskiego 994
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 994
kwmqkiphx 994
strona137 993
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 990
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 990
pwlzmirkpn 989
nej w Bch 989
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 988
bdnmgrrcqdtypfv 987
he 987
vviliblsxtmgry 986
xctxkltk 986
stviihbzqe 986
hoezja 982
lffnpkuivczx 980
rei-kinemat 978
poezja 978
ihjcnrvzvios 977
bppqrdbj 976
ba8153407191791390c3eb19fe7 975
afohnvmwrwt 972
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 971
ioezja 971
ecyilymexlm 970
jak a 966
ptvjuxxtzi 964
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 964
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 964
oswiadczenia majatkowe 2008 963
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 962
iusmxnhkhwyp 962
jzvufkimhavt 959
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 957
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 955
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 955
itqfuaifdn 955
juqfohypzarkxif 954
gykmrtqgs 953
cumifggvofwpfny 952
chwazqlmhqillexc 950
bmspgshmlmz 948
rada gminy krzyzanowice 948
cgbhlhruegnn 944
09b 944
elhwpmpbxhq 943
hzehkflqsaoxanhe 941
kallcfhtrmdstm 941
indux 941
prawo mne publiczne 940
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 939
llmglluxcn 939
umedhyzczbu 932
pvcqswvju 932
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 931
10907813b97e249163587e6246612e21 931
efkfafmi 928
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 925
krckmwdfjetgzpk 925
x 925
strona56 925
fpjnwtcqatwpxbe 921
nsfmfdsuchyr 921
hoyaekjo 920
menu 920
qhwcqdyr 918
cpvripoypjrz 918
jjywzgmsduceulka 916
stdona6 916
ormctuldung 915
lhswtgutypmcsssv 912
8f7150 910
8fa97507 909
hceaa5b2cb118e5 907
eqlzofxae 905
fhqkmvoisafz 900
nrtpofwecofxhyn 900
etta 900
vksjwlicisgn 900
ocwimjto 900
rudyszwalh solectwo 899
oa-marzen 898
rfcakvnjwuy 897
djdymkljcaq 897
9c5ur8fee8ak714na23a 897
3 895
jihmhkehumurg 894
putxisgqip 893
Spenden fuer Pakistan 892
urznA-la-Une 891
338e 888
8 gminy krzyzanowice 886
denvtynazzduifzt 886
jpsrpbzljoydbyc 884
inder 884
4484-Krajobraz-Zimowy 880
page427 880
6ler265rde9a4fi3ab 877
zags 876
haqlrxzoq 875
oajatkowego 875
2463 871
prawo miej 870
370p8d 867
c8t8cacb8d2a6 867
DrivewayTestimona4 865
tykalsliony 865
issvigyqhgv 862
xxiintrt 859
avrmxtlkosz 857
mapa yitryny 857
Rok 2017 857
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 856
239-hereinspaziert-pampa-live 856
rubjajoczfzee 855
ewwSkr y und Strategien 854
qqvhfewkutselzwj 854
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 853
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 852
koledy 849
iejestr zmian 848
propositions-0 847
speyside-malt-scotch-whisky 846
2nf raje20l5b 846
dapubliczne 845
solectwo gorki slaskie 845
12-rodinca 843
cnbyapxniiwi 843
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 841
rada gminy krzanowice 841
phcxgjdj 840
julyiracy urzedu 838
eavtldcmx 837
etzszgtvvkvjlhme 836
strona58 836
xkmsbchpjioj 835
hmarsacvud 835
enmjudnjvq 835
rMdakcjh 834
mzqgcbmtlfbikyih 834
hcywe 831
strny-www 830
redakcDa 828
ihewnrhwstsj 828
rujestr zmian 827
tydkgogrnspsycgi 827
wawsgrony 826
iqkwfkmdvquggtn 825
cata szukac 825
strona130 822
7892 821
mweeddplaty czynsze i podatki 821
qwkotdlfyim 819
mapa es-etInstituts 818
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 818
main 818
pickmeup online 817
nabor pracownikow 816
statut biblioteka publiczna 814
strzezenia 811
06aa6eb1b53v58b37 811
informBeratung 810
odlacmjmiyg 810
regolamin pracy wodociagi 810
hutguwllbmc 807
azsrbnxxyzejsj 807
oswiadczenia majatkowe 803
lkyaxvupapetes 803
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 799
iuvxoybwlml 799
riwoysmiu 799
lriyayxjdc 798
przedszkole w nedzy 797
dqwguyihhr 797
zaktrzezenia 794
xowdagcwytya 794
etito-a13 794
analiza wskaznikow 793
xutkrrghzjwvshur 789
hnaitstiukojm tfolrgi bip 787
option 787
poezage dans la lune 786
miny krzyzanowice 785
wcipezrse 785
2018 784
Archiwum 782
ronde 780
exnzzosebntm 776
izrskekkzo 775
adjhzqwq 774
bnnquxjibpcwukz 774
efpyazcvbklnerzu 774
sprawodania 773
uexektam 773
kfduotspgd 772
qlencjnclmof 772
pdilznigk 771
nieruchomosci 767
kierownictwo urzedu gminy 766
fyugzcqgpgeaqbz 766
ajpuafudt 766
skwarcmisdhlinmz 766
plany i programy wodociagi 765
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 763
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 761
gbafrtwryelqr 761
gtbpanelrhvycchh 761
rejestrzmian 759
ztvtglopfx 757
hnxplxeal 757
komisje rady gminy 755
ivefktqw 754
plany 5 753
woirrmcdboru 751
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 750
ulmuqccmeq 750
prxvnrgywadbln 749
ujaabgomwr 748
2016 748
mqzvteuocfyfdwno 747
fqubkvkm 746
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 745
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 744
jednostki orgOigacyjne gminy 740
ospmoimmknabdq 740
oswiadczenia majatkowe 2012 740
tag 738
mkqwgqpqlrbob 738
rwrsqackx 737
ghuycbucjc 736
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 736
oswiadczenia majatkowe 2010 736
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 732
jvqmonvhaoxeknoc 732
2017 731
yzygkxykrr 728
galleria 726
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 726
xfkldiclefhzwh 724
yogdhmksdwvcaoo 723
kqajnmafgefuwhn 721
epzpsxoivkn 720
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 719
rclhdzrhinxupdna 718
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 715
yjttbhwdruk 715
nubzozqpu 714
loswptyhxnufqhz 712
khjxrsrjwu 711
fotkkwpec 706
ilkkyajsck 706
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 702
rcicjzsasci 702
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 701
ocakxgjn 701
bdlilkwwph 701
ukgimcnmfgkl 700
phyumdank 700
kkacuptqtbfxhbg 699
grufekuoicnf 699
cptejmmrvc 699
uccockhoz 698
aegszmfcsoe 698
2016 - Wybory uzupełniające 698
ihzthzhkdodyit 693
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 692
lkcafbmwh 692
vwzylaqzteip 692
urridbgujcc 691
uqknihdmhlqssv 689
ldryuknnvnmwi 688
aktualnosci szczegoly 685
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 685
Rok 2017 683
Archiwum 682
ujqjktjdcvnh 681
aciwsxjqvtkp 681
lyduprsbypuxiu 680
wgzembdvoelqvett 678
czaqhkkovcqkkp 678
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 676
jqbvuditir 676
ipkmaxrozmtyclu 669
jak to zalatwic 665
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 665
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 664
fhiaxkjvhbxn 663
Rok 2017 662
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 661
strona102 661
icqwjghhs 660
ojfrcimxgohx 657
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 654
RODO 654
inne i informacje 652
Konsultacje 652
Aktualności 652
nqcujyks 651
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 650
test 649
bfxbmbiqxecw 646
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 645
uprwljwm 644
vuqklgkylow 644
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 643
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 642
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 642
vnsqemow 641
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 640
xcadfhyhtcizfgwa 638
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 638
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 637
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 637
yoridmctxlcn 636
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 636
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 636
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 636
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 632
uploadtest 630
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 629
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 628
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 625
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 624
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 620
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 619
album 619
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 618
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 615
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 615
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 611
531db99cb00833bcd414459069dc7387 606
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 605
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 603
c929f2210333206f417e3862f431776d 602
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 601
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 600
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 600
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 599
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 599
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 598
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 598
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 598
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 598
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 598
je-media-player 598
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 596
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 595
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 594
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 593
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 592
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 592
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 592
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 592
strona98 592
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 590
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 589
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 589
Rok 2018 589
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 588
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 587
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 587
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 586
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 586
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 586
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 586
strona118 586
b2330fc4531de135266de49078c270dd 585
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 584
strona88 583
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 581
strona107 581
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 580
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 580
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 580
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 577
strona119 577
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 576
a4380923dd651c195b1631af7c829187 574
strona111 572
strona103 571
strona127 568
strona104 568
strona100 568
strona105 567
strona85 566
strona109 558
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 556
strona130 556
strona84 554
strona117 551
2018 551
strona123 550
strona2 544
fck about 538
strona99 537
strona106 536
strona112 534
strona110 534
721e049e9903c3a740c4902878c99923 534
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 531
b59442085644532ef03417a3e5a76437 530
strona78 529
strona87 526
strona120 524
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 520
strona124 518
strona114 517
strona126 516
strona115 513
strona125 513
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 511
strona81 508
strona122 504
strona86 503
strona89 500
2018 499
strona90 498
strona1 497
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 497
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 496
strona97 495
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 495
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 493
strona121 492
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 491
Konsultacje - 2017 491
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 490
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 489
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 489
2017 - Wybory uzupełniające 485
strona108 484
strona116 482
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 481
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 477
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 477
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 477
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 476
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 475
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 475
postacie historyczne 475
strona113 473
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 473
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 470
Formy Pomocy 470
strona101 469
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 469
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 465
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 463
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 462
informacje ogolne 460
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 459
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 459
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 458
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 457
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 455
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 454
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 454
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 454
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 453
010e406df2463597c58286a93f8b3160 453
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 452
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 452
zameldowanie czasowe 452
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 451
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 451
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 451
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 450
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 448
55312eec654a75a08dc83de96adde735 448
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 447
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 446
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 445
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 445
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 444
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 443
wirtualne panoramy 443
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 442
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 441
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 441
urzad gminy 441
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 440
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 439
herb 439
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 437
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 437
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 436
624ec1c881656ee6418604df2928494b 436
tv 436
310614fca8fb8e5491295336298c340f 435
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 434
dfd786998e082758be12670d856df755 433
dokumenty programowe 433
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 432
gsd 429
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 428
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 427
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 427
675be3930765f553975c0b140bbf0863 427
Rok 2018 427
strona1 424
rady soleckie 424
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 423
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 422
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 422
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 421
84f2798f05d595273de40e3046329309 420
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 419
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 418
solectwa gminy 418
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 418
historia 417
e kartka 414
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 413
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 413
publikacje o gminie 410
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 408
Rok 2019 407
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 405
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 405
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 404
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 404
wybory prezydenckie 404
Projekt 404
krzyzanowickie gminne wiesci 403
wydanie zaswiadczenia obywatela 402
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 401
wymeldowanie czasowego 401
strona173 397
akty zgonu 396
kalendarz imprez 395
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 395
13 395
Przeciwdziałanie przemocy 393
podatki czynsze oplaty 392
inne jednostki gminy 391
sciezka turystyczna 391
baza noclegowa 391
akty urodzenia 390
do dane osobowe 388
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 388
kamera internetowa 386
do zniszczenie 386
opieka medyczna 384
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 384
sekap 382
1890153 382
nabor pracownikow 2 378
przyznanie mieszkania komunalnego 378
ksiega gosci 377
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 377
nabycie lokalu 376
nabycie nieruchomosci z negatywnym 375
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 375
83009411 375
kierownictwo urzedu 373
skladowisko odpadow komunalnych 373
plan zagospodarowania 373
do utrata 373
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 373
zawarcie zwiazku malzenskiego 372
lokalne okienko przedsiebiorczosci 371
gminy partnerskie 367
urzedy i instytucje 365
srodki pozyskane 365
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 365
Bohumin 364
pomieszczenia urzedu 364
wojt gminy 364
ogloszenia urzedowe szczegoly 364
9219adc5c42107c4911e249155320648 364
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 363
91660233 363
usage 201506 362
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 362
97921034 362
zabytki 361
aktualnosci 361
wymeldowanie stale 361
57914815 361
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 361
wydanie zezwolenia na wycinke 360
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 360
parafie koscioly kaplice 359
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 359
15203753 358
Rok 2018 358
struktura urzedu gminy 357
zameldowanie na pobyt staly 357
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 357
55698257 356
7155151 355
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 355
przyroda 354
oferty inwestycyjne 354
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 354
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 354
58030739 354
18341305 354
baza firm 353
91951614 353
do waznosc 352
nadanie numeru porzadkowego 352
wydanie zezwolenia na reklamy 352
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 352
przyznanie dodatku mieszkaniowego 351
nabycie gruntu dzierzawa najem 351
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 351
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 350
rozgraniczenie nieruchomosci 349
94686102 349
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 348
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 348
tapety 345
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 345
41329744 345
skreslenie z ewidencji 344
49037550 344
mlodziezowa rada gminy 343
wspolne przedsiewziecia 343
stowarzyszenia i organizacje 342
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 342
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 342
76936223 342
strona132 341
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 340
Pomoc Społeczna 340
komunikacja 339
33864833 339
nabycie lokalu 338
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 337
61848725 337
50423822 337
94127667 337
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 336
258e130476290221f597c56d351224b6 336
41804125 335
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 334
rada gminy 334
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 334
56783039 334
do pierwszy 333
outputhtml 333
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 333
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 333
43637318 333
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 332
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 332
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 332
88356866 332
96995197 331
32434603 331
obszar przygraniczny 330
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 330
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 328
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 328
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 327
jednostki oswiatowe 326
96204523 326
9228953 326
galeria 325
podzial nieruchomosci 325
77717904 325
zespoly artystyczne 324
trasy rowerowe 324
ogolnodostepne obiekty sportowe 324
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 324
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 324
23526617 324
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 323
79f69230354b71206fb723c571cce58b 323
9543903 323
54622189 322
16512377 322
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 321
26375150 321
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 320
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 320
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 320
30781401 320
zmiana wpisu ewidencji 319
64702354 319
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 318
6547884cea64550284728eb26b0947ef 318
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 318
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 318
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 318
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 317
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 317
2 317
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 316
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 316
75651551 316
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 315
oswiadczenia majatkowe 2015 315
9776218 314
26600653 314
97907875 314
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 313
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 313
37857430 313
75704222 313
20476231 313
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 312
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 312
56445286 312
53492196 312
39996664 312
54887450 311
9020112 311
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 310
38089055 310
11 310
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 309
11953993 309
31005869 309
77457779 309
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 308
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 307
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 307
28565340 307
65002542 307
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 306
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 306
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 306
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 306
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 306
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 306
13728681 306
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 305
29437828 305
31505775 305
39189659 305
60203258 305
51257731 305
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 304
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 304
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 304
Świadczenie wychowawcze (500+) 304
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 303
IFrameManager 303
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 303
68515130 303
59594775 303
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 302
80807075 302
Fundusz alimentacyjny 301
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 300
95422935 300
Świadczenia rodzinne 300
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 299
36579613 299
1 299
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 298
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 298
70130822 297
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 297
24790050 296
65043455 296
79768593 294
87513721 294
45756654 294
26033261 294
17634047 294
29284578 294
14 294
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 293
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 292
71699356 292
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 291
82352903 291
12 291
Rok 2019 291
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 290
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 290
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 289
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 289
id 289
Karta dużej rodziny 289
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 288
Zasiłek dla opiekuna 288
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 287
whatsnew 287
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 287
69854477 287
27138799 286
Zasiłek pielęgnacyjny 285
Specjalny zasiłek opiekuńczy 285
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 283
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 283
283
e68879a4839773d105f0689875dace83 282
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 281
96592330 280
88997807 280
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 279
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 278
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 278
Świadczenie rodzicielskie 277
Oświadczenia majątkowe 2018 277
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 275
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 275
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 273
99518901 273
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 271
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 271
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 271
Plany i programy 270
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 268
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 267
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 267
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 266
Regulamin pracy 265
63707305 264
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 263
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 263
strona188 263
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 262
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 260
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 260
Regulamin pracy 260
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 259
Regulamin organizacyjny 257
Plany i programy 257
Regulamin organizacyjny 256
privacy 252
Majątek 248
Regulamin organizacyjny 248
Regulamin pracy 246
Statut 245
Plany i programy 245
2704-zapytanie-ofertowe 240
company 235
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 230
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 226
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 210
guestbook 210
contact 205
strona186 192
start 183
regulamin organizacyjny urzedu 181
oswiadczenia majatkowe 2016 178
naboor pracownikow 176
1-aktualnosci 175
RODO 175
Rejestr instytucji kultury 157
Dobry start 153
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 150
nagrania sesji kadencja 2018 2023 135
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 131
strona7 130
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 123
RODO 102
strona209 91
2019 85
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 83
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 80
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 79
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 79
Rok 2019 79
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 76
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 76
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 76
138aab288c363726990120413c62acee 75
Konsultacje - 2019 75
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 74
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 74
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 74
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 74
2019 74
076ccd93ad68be51f23707988e934906 73
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 73
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 73
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 72
5878531649e31dd68c52529e00059976 72
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 72
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 72
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 71
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 71
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 70
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 69
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 69
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 68
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 68
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 68
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 68
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 68
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 68
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 66
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 66
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 66
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 66
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 65
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 65
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 65
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 64
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 63
b18e8fb514012229891cf024b6436526 63
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 61
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 61
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 57
Rok 2019 57
4be49c79f233b4f4070794825c323733 56
dev 56
Rok 2019 55
strona220 49
sesje20182023 46
sesje kadencji 2018 2023 43
strona231 43
Konsultacje - 2018 36
dp konsultacje 22
2019 21
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 20
Sprawozdania roczne 12
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 3
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 1
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 8176 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM