rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Sobota, 08.08.2020
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 926549
polec strone 308140
Strona główna 172389
Zamówienia publiczne 130427
Nieruchomości 77637
Nabór pracowników 74196
Zamówienia publiczne - szczegóły 69177
Dotacje na zadania publiczne 58346
Urząd Gminy 26062
Uchwały i zarządzenia 24442
Dane Publiczne 21867
Praca Urzędu 20166
Gmina 19002
Druki do pobrania 18530
Uchwały Rady Gminy 16548
Rada Gminy Krzyżanowice 15933
Informacje o innych zamówieniach 15628
Młodzieżowa Rada Gminy 15562
Zamówienia publiczne - archiwum 12845
Prawo miejscowe 11504
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 11011
Jak szukać 10758
Statystyka strony 10422
Inne ogloszenia i informacje 10405
Oświadczenia majątkowe 10075
Wójt Gminy 9730
Jednostki Organizacyjne Gminy 9324
Informacje i ogłoszenia 9115
Załatwianie spraw 8531
Nabór pracowników - Archiwum 8445
Instrukcja obsługi BIP 8256
Urząd Stanu Cywilnego 8088
Budżet gminy 8076
Sekretarz Gminy 7954
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 7774
Ośrodek Pomocy Społecznej 7459
Jednostki Pomocnicze 7390
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 7341
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 7303
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 7260
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 6974
Skarbnik Gminy 6896
Wybory samorządowe 6849
Komisje Rady Gminy 6752
Mapa witryny 6647
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 6251
Szukaj 6216
Redakcja 6205
Referat Gospodarki Przestrzennej 5806
Procedury prawne 5687
Kierownictwo Urzędu Gminy 5662
Webmaster 5648
Zastrzeżenia 5621
Polityka prywatności 5370
Dokumenty programowe 5331
Referaty urzędu 5279
Referat Organizacyjny 5211
Tworków 5106
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 5103
strona83 5078
Referat Budżetu i Finansów 4991
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4975
Statut gminy 4820
Sprawozdania i opinie 4728
Struktura Urzędu Gminy 4722
Krzyżanowice 4703
Rok 2010 4702
Chałupki 4618
strona132 4614
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4593
Oświadczenia majątkowe 2013 4526
Linki 4440
Majątek Gminy 4307
Kontakt - dojazd 4304
Samodzielen stanowiska 4192
Rok 2012 4123
Opłaty, czynsze i podatki 4119
Wybory parlamentarne 4081
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4063
Oświadczenia majatkowe 2014 4036
Zastępca Wójta Gminy 3998
Bolesław 3951
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3883
Rok 2009 3881
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3856
Rok 2011 3836
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3826
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3815
Nabór pracowników 3808
Bieńkowice 3800
Rok 2010 3750
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3723
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3717
Rok 2009 3707
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3698
Rok 2008 3691
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3674
Rok 2013 3664
Przyznanie mieszkania komunalnego 3656
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3636
strona128 3603
Rozgraniczenie nieruchomości 3587
Rok 2008 3560
Owsiszcze 3559
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3531
Zabełków 3526
Roszków 3523
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3512
Rok 2010 3510
Szkoły Podstawowe 3480
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3478
Rok 2007 3458
Regulamin organizacyjny urzędu 3452
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3440
Oświadczenia majątkowe 2015 3436
Oświadczenia majątkowe 2016 3436
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3412
Wymeldowanie z pobytu stałego 3395
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3377
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3369
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3368
Rok 2013 3363
Podział nieruchomości 3357
Zameldowanie na pobyt stały 3351
Rok 2005 3347
Zameldowanie na pobyt czasowy 3336
Pozostałe jednostki i instytucje 3327
Sporządzenie aktu urodzenia 3326
Rok 2016 3323
Sporządzenie aktu zgonu 3312
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3301
oswiadczenia majatkowe 2009 3298
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3293
Rok 2006 3292
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3290
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3278
Rok 2014 3266
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3263
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3258
Komisja Do Spraw Społecznych 3256
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3248
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3233
Rok 2015 3228
Statut Urzędu Gminy 3210
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3204
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3187
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3184
Rok 2007 3183
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 3183
Rok 2016 3181
Przedszkola 3178
Przedszkole w Bieńkowicach 3168
Uchwały 3162
Rejestr Działalności Regulowanej 3147
Rok 2012 3137
Komisja Rewizyjna 3129
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 3116
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3114
Gminna Biblioteka Publiczna 3111
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3110
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3105
Nowa Wioska 3104
Rudyszwałd 3103
Rok 2014 3102
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3088
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 3083
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3071
Przedszkole w Krzyżanowicach 3066
Rok 2015 3054
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3040
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3033
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3029
Rok 2009 3025
Straż Miejska 3023
Rok 2011 3020
Pozostałe opłaty 3010
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3002
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2993
oswiadczenia majatkowe 2006 2977
Przedszkole w Tworkowie 2973
Przedszkole w Chałupkach 2970
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2969
Rok 2017 2954
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2942
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2909
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2901
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2889
Rok 2006 2867
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2865
Rok 2011 2844
oswiadczenia majatkowe 2007 2841
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2837
Rok 2008 2836
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2821
oswiadczenie majatkowe 2009 2796
Statut 2771
Rok 2017 2767
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2762
Rok 2006 2756
Rok 2005 2736
2006 2731
Rok 2007 2707
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2676
oswiadczenie majatkowe 2008 2660
oswiadczenia majatkowe 2003 2653
2015 2646
2007 2632
oswiadczenia majatkowe 2002 2626
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2625
2008 2610
Statut 2582
Podatek od Środków transportowych 2576
Podatek rolny 2570
Zarządzenia 2570
Majątek 2009 2556
Rok 2019 2534
Wybory prezydenckie 2532
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2508
wodociagi 2485
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2479
Język migowy 2476
2011 2474
Wyniki kontroli 2472
oswiadczenia majatkowe 2005 2461
Rejestry, ewidencje, archiwa 2459
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2459
Plany i programy 2456
Podatek leśny 2441
Rok 2011 2439
Regulamin pracy 2432
Regulamin organizacyjny 2426
oswiadczenia majatkowe 2004 2420
Regulamin organizacyjny 2417
Regulamin pracy 2395
Statut 2387
Rok 2005 2363
2007 2333
strona6 2283
Majątek 2273
Majątek 2263
Regulamin pracy 2253
Statut 2239
Plany i programy 2215
Statut 2215
Regulamin organizacyjny 2204
Regulamin pracy 2200
Majątek 2199
Statut 2192
2014 2191
Statut 2186
Rok 2018 2166
Regulamin organizacyjny 2164
Plany i programy 2156
Oświadczenia majątkowe 2018 2146
Majątek 2128
Plany i programy 2116
Rok 2012 2099
Rok 2006 2097
Majątek 2094
Regulamin organizacyjny 2093
Statut 2091
Regulamin pracy 2078
Regulamin organizacyjny 2070
Plany i programy 2062
Rok 2012 2050
Majątek 2049
Majątek 2037
Plany postępowań 2032
Rok 2019 2023
Regulamin pracy 2016
Regulamin organizacyjny 2011
Oświadczenia majątkowe 2017 2007
Regulamin pracy 2006
2010 2006
2004 2000
Statut 1986
Plany i programy 1972
zarzadzenia wojta 1971
Statut 1971
strona4 1964
Statut 1957
Majątek 1956
Referendum ogólnokrajowe 1955
2015 1939
2012 1938
Statut 1926
strona2 1924
Statut 1912
strona6 1903
Statut 1895
Regulamin organizacyjny 1894
Majątek 1893
Plany i programy 1893
2002 1889
Regulamin pracy 1887
strona3 1869
wybory pe 2009 1869
strona5 1868
Archiwum 1866
Plany i programy 1865
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 1865
2016 1861
Plany i programy 1859
RODO 1858
2011 1856
2013 1856
Plany i programy 1851
Rok 2018 1846
Majątek 1845
Regulamin organizacyjny 1842
Majątek 1828
Majątek 1819
2009 1814
2007 1810
strona6 1809
Regulamin pracy 1802
Regulamin organizacyjny 1800
Statut 1795
Majątek 1793
Regulamin organizacyjny 1778
2012 1778
2011 1768
strona4 1767
2003 1767
2010 1761
2005 1759
Regulamin pracy 1757
2009 1755
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 1753
strona2 1750
Regulamin pracy 1747
2001 1730
Statut 1728
2006 1725
2008 1722
strona4 1720
strona6 1717
strona5 1713
2008 1711
strona5 1706
2017 1704
2000 1701
2007 1700
2001 1699
2000 1698
2003 1689
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1685
2004 1685
2002 1682
2006 1678
2005 1677
strona3 1675
Protokoły Sesji Rady Gminy 1641
strona4 1627
2014 1606
zamowienia ogl 1604
strona6 1601
2014 1589
strona5 1587
Budżet 2009 1583
Rok 2013 1578
Rok 2013 1571
2014 1561
2015 1536
wybory pe 1486
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1486
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1484
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1470
wybory pe 2009 1468
Rok 2014 1452
testowa12 1446
Budżet 2010 1430
Rok 2014 1413
testowa13 1404
Konsultacje 1398
2015 1390
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1380
testowa15 1378
testowa19 1377
testowa20 1368
testowa17 1357
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1352
testowa16 1347
wybory pe 1337
Poprzednia wersja serwisu 1337
Rok 2015 1327
Rok 2015 1324
testowa11 1315
zqphdzsds 1313
uttmpkge 1308
imdkrmsbky 1305
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1304
testowa14 1292
qzltzdoa 1287
lornuive 1269
fhuonwdzbjq 1265
xsfwlqjid 1264
qvnzanwjcam 1259
mpfubhzq 1251
Rok 2017 1248
Aktualności 1248
ckiaobcxe 1246
ybmwibxpm 1242
2018 1240
fxrpizhudwbi 1239
azpdxzidvo 1236
nhwgkcsbh 1233
he 1230
ssnuzhyxmwe 1227
tcctucan 1227
ftkpapaxsjoscji 1226
ikzgxvwvyysjt 1226
wvbjhwaap 1226
2017 1222
stviihbzqe 1220
poezja 1220
ezlxbjfvcejeirpt 1219
afohnvmwrwt 1219
nej w Bch 1219
yagutgczdsfvgn 1214
qqgrpogwhagxlz 1214
xctxkltk 1214
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1213
sszsbqjqgbanir 1212
ecyilymexlm 1212
Oświadczenia majątkowe 2019 1212
rei-kinemat 1211
ioezja 1211
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1210
bqudjqakrbgldp 1210
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1207
vviliblsxtmgry 1207
strona137 1207
wozfzddwodpythwy 1203
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1203
mislgznfncywin 1201
otshoqdoftduy 1201
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1200
hoezja 1200
zawarcie zwiazku malzenskiego 1199
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1198
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1198
bppqrdbj 1198
xlwmxxhzazp 1197
bdnmgrrcqdtypfv 1196
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1194
kwmqkiphx 1194
vlhsbhuzbxw 1193
pwlzmirkpn 1191
ihjcnrvzvios 1190
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1189
Archiwum 1187
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1184
ba8153407191791390c3eb19fe7 1184
lffnpkuivczx 1183
09b 1181
chwazqlmhqillexc 1181
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1179
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1176
jak a 1176
jzvufkimhavt 1174
itqfuaifdn 1173
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1172
cgbhlhruegnn 1170
kallcfhtrmdstm 1170
iusmxnhkhwyp 1170
ptvjuxxtzi 1169
cumifggvofwpfny 1169
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1168
llmglluxcn 1166
indux 1165
juqfohypzarkxif 1163
bmspgshmlmz 1162
efkfafmi 1161
etta 1160
hzehkflqsaoxanhe 1158
prawo mne publiczne 1157
strona56 1155
gykmrtqgs 1154
rada gminy krzyzanowice 1153
8f7150 1152
nsfmfdsuchyr 1151
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1150
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1149
oswiadczenia majatkowe 2008 1148
fpjnwtcqatwpxbe 1146
ormctuldung 1144
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1143
elhwpmpbxhq 1143
pvcqswvju 1142
x 1142
10907813b97e249163587e6246612e21 1141
qhwcqdyr 1139
cpvripoypjrz 1136
hceaa5b2cb118e5 1136
stdona6 1134
umedhyzczbu 1133
rudyszwalh solectwo 1130
c8t8cacb8d2a6 1130
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1128
krckmwdfjetgzpk 1128
9c5ur8fee8ak714na23a 1128
menu 1128
hoyaekjo 1124
ocwimjto 1122
rfcakvnjwuy 1121
djdymkljcaq 1121
fhqkmvoisafz 1120
nrtpofwecofxhyn 1120
338e 1117
jihmhkehumurg 1115
jjywzgmsduceulka 1113
4484-Krajobraz-Zimowy 1112
8fa97507 1112
lhswtgutypmcsssv 1111
zags 1111
eqlzofxae 1110
3 1108
jpsrpbzljoydbyc 1107
Spenden fuer Pakistan 1107
denvtynazzduifzt 1107
inder 1106
putxisgqip 1104
page427 1103
8 gminy krzyzanowice 1102
vksjwlicisgn 1098
370p8d 1097
2463 1096
Rok 2017 1096
oa-marzen 1093
6ler265rde9a4fi3ab 1091
prawo miej 1089
urznA-la-Une 1089
oajatkowego 1089
2016 1083
avrmxtlkosz 1082
tykalsliony 1082
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1080
haqlrxzoq 1078
xxiintrt 1073
koledy 1072
solectwo gorki slaskie 1072
rubjajoczfzee 1070
12-rodinca 1068
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1064
239-hereinspaziert-pampa-live 1062
issvigyqhgv 1062
phcxgjdj 1062
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1060
mapa yitryny 1059
2nf raje20l5b 1058
eavtldcmx 1056
speyside-malt-scotch-whisky 1055
xkmsbchpjioj 1052
DrivewayTestimona4 1052
enmjudnjvq 1052
qqvhfewkutselzwj 1052
7892 1051
etzszgtvvkvjlhme 1051
cnbyapxniiwi 1050
rMdakcjh 1049
ewwSkr y und Strategien 1049
hmarsacvud 1049
propositions-0 1048
hcywe 1048
rujestr zmian 1047
strona130 1047
julyiracy urzedu 1044
iejestr zmian 1043
dapubliczne 1042
strny-www 1041
hutguwllbmc 1040
iqkwfkmdvquggtn 1039
redakcDa 1038
main 1037
Rok 2020 1035
cata szukac 1034
strona58 1033
tydkgogrnspsycgi 1031
rada gminy krzanowice 1031
mapa es-etInstituts 1030
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1030
mzqgcbmtlfbikyih 1029
analiza wskaznikow 1027
pickmeup online 1026
Rok 2017 1025
riwoysmiu 1024
informBeratung 1023
oswiadczenia majatkowe 1023
ihewnrhwstsj 1023
Archiwum 1023
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 1023
mweeddplaty czynsze i podatki 1022
2016 - Wybory uzupełniające 1022
2018 1022
06aa6eb1b53v58b37 1020
statut biblioteka publiczna 1019
regolamin pracy wodociagi 1018
lkyaxvupapetes 1018
odlacmjmiyg 1017
miny krzyzanowice 1016
etito-a13 1016
nabor pracownikow 1014
wawsgrony 1014
zaktrzezenia 1013
dqwguyihhr 1012
xowdagcwytya 1011
przedszkole w nedzy 1011
ronde 1010
iuvxoybwlml 1010
Rok 2018 1010
strzezenia 1009
qwkotdlfyim 1009
azsrbnxxyzejsj 1008
adjhzqwq 1007
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1004
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1001
lriyayxjdc 997
poezage dans la lune 994
sprawodania 992
plany 5 992
ajpuafudt 991
wcipezrse 990
plany i programy wodociagi 990
qlencjnclmof 986
efpyazcvbklnerzu 986
ulmuqccmeq 986
ujaabgomwr 984
skwarcmisdhlinmz 984
woirrmcdboru 983
ztvtglopfx 982
gtbpanelrhvycchh 982
hnaitstiukojm tfolrgi bip 981
xutkrrghzjwvshur 981
nieruchomosci 978
fyugzcqgpgeaqbz 978
bnnquxjibpcwukz 977
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 977
kierownictwo urzedu gminy 976
option 975
kfduotspgd 975
ivefktqw 974
uexektam 973
exnzzosebntm 972
gbafrtwryelqr 971
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 970
izrskekkzo 970
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 967
prxvnrgywadbln 965
yzygkxykrr 965
fqubkvkm 960
pdilznigk 958
rejestrzmian 957
hnxplxeal 957
ghuycbucjc 956
rwrsqackx 955
xfkldiclefhzwh 953
mkqwgqpqlrbob 952
oswiadczenia majatkowe 2012 952
tag 951
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 951
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 950
jednostki orgOigacyjne gminy 949
ospmoimmknabdq 948
bdlilkwwph 947
oswiadczenia majatkowe 2010 945
mqzvteuocfyfdwno 944
jvqmonvhaoxeknoc 944
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 943
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 942
2018 942
komisje rady gminy 941
yjttbhwdruk 941
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 939
yogdhmksdwvcaoo 938
2019 937
ocakxgjn 935
galleria 931
rclhdzrhinxupdna 931
phyumdank 930
loswptyhxnufqhz 929
nubzozqpu 929
fotkkwpec 928
kqajnmafgefuwhn 926
khjxrsrjwu 924
Formy Pomocy 924
epzpsxoivkn 922
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 922
rcicjzsasci 921
ukgimcnmfgkl 921
cptejmmrvc 921
vwzylaqzteip 921
kkacuptqtbfxhbg 918
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 917
ilkkyajsck 917
lkcafbmwh 916
urridbgujcc 914
uccockhoz 913
grufekuoicnf 912
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 909
ihzthzhkdodyit 901
uqknihdmhlqssv 901
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 900
aciwsxjqvtkp 900
aegszmfcsoe 899
czaqhkkovcqkkp 897
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 897
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 896
lyduprsbypuxiu 894
jqbvuditir 892
ipkmaxrozmtyclu 890
aktualnosci szczegoly 889
jak to zalatwic 887
wgzembdvoelqvett 885
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 885
ldryuknnvnmwi 884
fhiaxkjvhbxn 883
nqcujyks 879
icqwjghhs 876
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 875
test 873
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 870
strona102 870
vnsqemow 867
ujqjktjdcvnh 865
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 864
bfxbmbiqxecw 864
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 864
inne i informacje 859
uprwljwm 858
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 856
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 855
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 854
uploadtest 849
vuqklgkylow 847
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 847
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 847
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 844
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 843
album 843
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 842
ojfrcimxgohx 841
yoridmctxlcn 840
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 840
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 839
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 837
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 837
Projekt 837
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 834
xcadfhyhtcizfgwa 833
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 831
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 831
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 830
2017 - Wybory uzupełniające 830
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 826
je-media-player 825
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 824
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 821
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 820
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 815
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 814
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 812
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 812
strona111 812
strona98 811
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 810
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 810
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 810
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 809
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 806
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 805
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 804
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 804
strona118 804
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 803
Przeciwdziałanie przemocy 803
strona105 802
strona88 801
c929f2210333206f417e3862f431776d 800
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 799
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 798
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 798
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 797
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 797
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 797
strona119 797
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 796
strona85 795
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 794
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 794
strona104 794
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 793
strona127 793
strona103 793
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 792
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 791
strona107 791
strona100 791
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 790
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 790
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 789
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 788
Rok 2018 788
Konsultacje - 2017 788
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 787
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 787
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 787
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 785
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 785
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 784
strona109 784
strona2 783
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 782
a4380923dd651c195b1631af7c829187 782
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 782
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 780
531db99cb00833bcd414459069dc7387 779
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 778
strona117 774
strona110 774
strona84 773
strona78 772
strona130 771
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 769
Rejestr instytucji kultury 769
fck about 767
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 765
strona123 764
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 761
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 755
strona106 755
strona99 754
strona87 753
strona89 747
b2330fc4531de135266de49078c270dd 745
strona114 744
strona124 744
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 743
strona120 741
strona122 738
strona97 734
721e049e9903c3a740c4902878c99923 733
strona1 730
strona112 728
strona125 725
strona126 725
Pomoc Społeczna 725
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 723
b59442085644532ef03417a3e5a76437 716
Rok 2018 716
strona115 715
strona121 715
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 714
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 712
2019 711
Rok 2020 705
strona86 704
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 702
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 701
strona90 698
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 695
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 695
strona108 692
strona81 692
strona116 690
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 690
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 689
strona113 688
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 687
postacie historyczne 686
strona101 684
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 684
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 676
informacje ogolne 671
Świadczenia rodzinne 671
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 667
zameldowanie czasowe 667
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 665
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 664
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 662
herb 661
Fundusz alimentacyjny 661
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 660
010e406df2463597c58286a93f8b3160 659
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 658
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 658
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 658
Świadczenie wychowawcze (500+) 658
55312eec654a75a08dc83de96adde735 656
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 656
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 656
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 656
tv 652
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 651
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 651
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 651
Zasiłek dla opiekuna 651
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 650
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 650
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 648
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 646
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 645
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 645
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 641
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 640
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 639
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 638
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 638
strona1 636
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 636
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 636
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 636
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 635
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 635
Karta dużej rodziny 635
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 634
wirtualne panoramy 634
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 632
Zasiłek pielęgnacyjny 632
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 631
624ec1c881656ee6418604df2928494b 630
dokumenty programowe 630
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 629
gsd 627
RODO 627
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 623
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 621
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 621
675be3930765f553975c0b140bbf0863 620
Świadczenie rodzicielskie 618
616
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 615
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 615
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 614
strona173 614
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 613
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 613
Specjalny zasiłek opiekuńczy 612
historia 611
urzad gminy 610
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 609
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 607
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 607
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 605
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 604
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 603
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 603
dfd786998e082758be12670d856df755 600
310614fca8fb8e5491295336298c340f 595
Rok 2019 593
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 592
solectwa gminy 592
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 590
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 590
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 589
publikacje o gminie 589
Regulamin organizacyjny 589
sciezka turystyczna 587
84f2798f05d595273de40e3046329309 586
wybory prezydenckie 586
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 585
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 583
rady soleckie 583
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 582
2019 581
wymeldowanie czasowego 579
13 577
e kartka 576
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 575
baza noclegowa 575
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 575
Regulamin pracy 575
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 574
Regulamin organizacyjny 574
inne jednostki gminy 573
Plany i programy 573
akty urodzenia 572
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 570
Regulamin pracy 569
wydanie zaswiadczenia obywatela 568
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 567
do dane osobowe 566
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 565
opieka medyczna 564
do zniszczenie 564
podatki czynsze oplaty 563
Plany i programy 563
sekap 560
Plany i programy 559
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 556
Regulamin organizacyjny 554
83009411 553
kalendarz imprez 552
Majątek 552
krzyzanowickie gminne wiesci 551
kamera internetowa 550
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 550
pomieszczenia urzedu 549
nabycie lokalu 548
57914815 548
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 548
kierownictwo urzedu 547
plan zagospodarowania 547
wojt gminy 547
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 547
Statut 545
Bohumin 543
wymeldowanie stale 543
ogloszenia urzedowe szczegoly 543
gminy partnerskie 542
nabycie nieruchomosci z negatywnym 542
zawarcie zwiazku malzenskiego 541
18341305 541
srodki pozyskane 540
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 540
parafie koscioly kaplice 539
przyroda 539
akty zgonu 539
przyznanie mieszkania komunalnego 539
ksiega gosci 538
nabor pracownikow 2 538
7155151 538
91660233 538
15203753 538
Raport o stanie Gminy 538
lokalne okienko przedsiebiorczosci 537
do utrata 537
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 537
9219adc5c42107c4911e249155320648 537
41329744 537
97921034 536
Dobry start 536
skladowisko odpadow komunalnych 535
1890153 535
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 534
baza firm 533
wydanie zezwolenia na reklamy 533
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 533
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 533
55698257 533
Regulamin pracy 533
struktura urzedu gminy 532
91951614 532
Sprawozdania roczne 531
aktualnosci 530
tapety 530
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 530
94127667 530
urzedy i instytucje 529
zabytki 527
94686102 527
nabycie gruntu dzierzawa najem 525
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 525
56783039 523
76936223 523
komunikacja 521
galeria 521
do waznosc 521
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 520
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 519
58030739 519
49037550 519
RODO 519
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 518
rada gminy 518
wspolne przedsiewziecia 516
96995197 516
16512377 516
usage 201506 515
88356866 515
wydanie zezwolenia na wycinke 514
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 514
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 514
96204523 514
strona132 513
rozgraniczenie nieruchomosci 513
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 513
61848725 513
33864833 513
zameldowanie na pobyt staly 512
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 512
outputhtml 512
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 512
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 512
Konsultacje - 2019 512
mlodziezowa rada gminy 511
oferty inwestycyjne 511
nabycie lokalu 511
50423822 511
9228953 510
przyznanie dodatku mieszkaniowego 508
nadanie numeru porzadkowego 507
41804125 507
30781401 505
obszar przygraniczny 504
skreslenie z ewidencji 503
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 503
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 503
43637318 503
zespoly artystyczne 502
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 501
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 501
jednostki oswiatowe 500
zmiana wpisu ewidencji 500
54622189 500
26600653 500
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 499
32434603 499
11 499
Rok 2019 499
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 498
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 498
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 497
oswiadczenia majatkowe 2015 497
IFrameManager 496
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 496
23526617 496
31505775 496
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 495
6547884cea64550284728eb26b0947ef 495
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 495
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 495
53492196 495
54887450 495
stowarzyszenia i organizacje 494
75651551 494
trasy rowerowe 493
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 493
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 493
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 493
79f69230354b71206fb723c571cce58b 492
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 491
97907875 491
Oświadczenia majątkowe 2020 491
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 490
77717904 490
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 489
podzial nieruchomosci 489
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 489
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 489
9776218 489
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 488
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 488
38089055 488
20476231 487
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 486
65002542 486
9020112 486
77457779 486
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 485
29437828 485
28565340 485
59594775 485
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 484
75704222 484
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 483
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 483
56445286 483
id 482
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 481
37857430 481
2 481
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 480
12 480
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 479
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 479
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 479
14 479
68515130 478
64702354 478
70130822 478
31005869 478
29284578 478
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 477
26375150 477
strona188 477
do pierwszy 476
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 476
79768593 476
87513721 476
9543903 476
privacy 476
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 475
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 475
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 475
Rok 2019 475
ogolnodostepne obiekty sportowe 474
11953993 474
60203258 474
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 473
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 473
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 473
39996664 472
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 471
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 471
27138799 471
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 470
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 470
258e130476290221f597c56d351224b6 470
95422935 470
1 470
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 469
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 468
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 465
36579613 465
80807075 465
17634047 465
whatsnew 464
13728681 464
71699356 464
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 462
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 462
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 461
88997807 461
82352903 460
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 459
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 459
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 459
69854477 459
45756654 459
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 458
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 458
39189659 458
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 457
51257731 457
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 456
24790050 456
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 455
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 454
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 454
99518901 454
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 451
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 451
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 450
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 450
26033261 450
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 449
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 449
e68879a4839773d105f0689875dace83 447
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 446
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 446
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 445
65043455 445
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 444
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 443
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 441
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 440
63707305 439
96592330 439
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 438
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 437
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 436
Wybory Prezydenckie - 2020 435
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 434
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 433
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 432
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 432
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 431
company 430
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 429
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 428
guestbook 428
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 427
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 420
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 414
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 413
2704-zapytanie-ofertowe 413
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 411
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 411
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 410
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 407
contact 407
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 399
Rok 2020 396
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 392
nagrania sesji kadencja 2018 2023 386
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 371
start 368
strona186 366
Sprawozdania roczne 366
1-aktualnosci 352
oswiadczenia majatkowe 2016 350
regulamin organizacyjny urzedu 349
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 348
naboor pracownikow 347
Deklaracja dostępności 347
Konsultacje - 2018 331
Petycje 325
strona209 289
strona7 275
Sprawozdania roczne 271
2020 269
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 260
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 252
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 243
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 243
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 242
sesje kadencji 2018 2023 241
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 240
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 240
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 238
sesje20182023 238
strona220 238
strona231 236
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 235
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 234
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 234
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 234
b18e8fb514012229891cf024b6436526 233
5878531649e31dd68c52529e00059976 232
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 231
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 231
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 230
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 230
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 230
138aab288c363726990120413c62acee 229
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 229
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 229
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 229
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 228
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 228
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 228
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 227
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 227
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 227
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 225
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 225
076ccd93ad68be51f23707988e934906 223
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 223
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 223
dev 223
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 222
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 219
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 218
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 216
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 214
2020 210
Spisy powszechne 210
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 209
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 206
Rok 2020 198
Konsultacje - 2020 192
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 191
dp konsultacje 187
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 183
4be49c79f233b4f4070794825c323733 177
Rok 2020 175
Rejestr petycji 147
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 142
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 134
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 134
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 134
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 133
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 129
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 126
be3b0b544433b768685e3436621590ff 126
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 126
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 125
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 124
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 122
36165c62f7b7df72863d470d73302627 121
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 121
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 121
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 120
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 120
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 120
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 120
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 120
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 120
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 119
Spis rolny 2020 119
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 118
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 117
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 117
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 117
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 117
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 117
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 117
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 116
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 116
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 116
298f587406c914fad5373bb689300433 116
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 115
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 115
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 115
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 115
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 114
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 114
77143919d1234297079f075357988f3b 114
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 114
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 113
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 113
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 113
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 113
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 113
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 113
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 113
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 112
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 112
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 112
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 111
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 110
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 110
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 110
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 110
42dab56861d81108ee356d037190c315 109
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 109
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 109
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 108
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 108
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 108
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 108
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 108
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 108
Wybory Prezydenckie - 2015 108
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 107
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 107
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 107
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 107
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 107
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 105
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 105
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 105
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 104
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 104
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 104
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 103
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 103
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 103
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 103
0613239e122094abb4ef998c01d16958 103
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 103
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 103
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 103
662a2e96162905620397b19c9d249781 103
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 102
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 102
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 102
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 102
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 102
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 102
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 102
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 102
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 101
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 101
a753a43564c29148df3150afb4475440 101
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 100
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 100
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 100
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 100
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 99
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 99
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 97
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 97
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 97
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 97
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 96
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 96
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 94
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 94
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 94
outline 87
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 85
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 79
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 78
inquiry 76
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 68
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 60
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 55
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 54
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 53
strona5 9
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 10422 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM