rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Sprawozdania i opinie Archiwum Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Archiwum

Znaleziono 27 plik(ów) do pobrania.

Sprawozdania i opinie

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Sprawozdania i opinie
169.pdf [] Uchwała Nr 4200/V/169/2016 z dnia 01.12.2016 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w/s wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 90 KB
168.pdf [90 KB] Uchwała Nr 4200/V/168/2016 z dnia 01.12.2016 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 9.917.710,47 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Krzyża 81 KB
167.pdf [81 KB] Uchwała Nr 4200/V/167/2016 z dnia 01.12.2016 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informac 79 KB
sprawozdanie_BIP_2016.pdf [79 KB] Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 508 KB
sprawozdanie_program_danka_2015.pdf [508 KB] Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 558 KB
uchwala_2014_196_RIO.pdf [558 KB] Uchwała Nr 4100/V/196/2014 z 10.12.2014 V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/w opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w/s wieloletniej prognozy finansowej 105 KB
uchwala_2014_195_RIO.pdf [105 KB] Uchwała Nr 4100/V/195/2014 z 10.12.2014 V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Krzyżanowice 96 KB
uchwala_2014_194_2014.pdf [96 KB] Uchwała Nr 4100/V/194/2014 z 10.12.2014 V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 99 KB
sprawozdanie_danka_2014.pdf [99 KB] Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013 128 KB
uchwala_RIO_2013_165.pdf [128 KB] Uchwała Nr 4100/V/165/2013 z 05.12.2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w/s wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019 92 KB
uchwala_RIO_2013_164.pdf [92 KB] Uchwała Nr 4100/V/164/2013 z 05.12.2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.947.289 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Krzyżanowice 62 KB
uchwala_RIO_2013_163.pdf [62 KB] Uchwała Nr 4100/V/163/2013 z dnia 05.12.2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem (...) 83 KB
sprawozdanie_BIP_2013_Program_danka.pdf [83 KB] Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie za rok 2012 593 KB
BIP_113.pdf [593 KB] Uchwała Nr 4100/V/113/2012 z 05.12.2012 w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w/s wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018 98 KB
BIP_111.pdf [98 KB] Uchwała Nr 4100/V/111/2012 z 05.12.2012 V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wojta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem 89 KB
BIP_112.pdf [89 KB] Uchwała Nr 4100/V/112/2012 z 05.12.2012 V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii sfinansowania deficytu w kwocie 2.725.508 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Krzyżanowice 65 KB
sprawozdanie_BIP_danka_2012.pdf [65 KB] Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011 506 KB
uchwala_BIP_2012_2.pdf [506 KB] Uchwała Nr 4100/IV/44/2012 z dnia 18.01.2012 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzyżanowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 88 KB
uchwala_BIP_2012_1.pdf [88 KB] Uchwała Nr 4100/IV/43/2012 z dnia 18.01.2012 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 424.278 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Krzyżanowice 61 KB
BIP_250.pdf [61 KB] Uchwala Nr 4100/IV/250/2011 z dnia 14.12.2011 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.692.758 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Krzyż 63 KB
BIP_249.pdf [63 KB] Uchwała Nr 4100/IV/249/2011 z dnia 14.12.2011 IV SKładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2016 102 KB
BIP_248.pdf [102 KB] Uchwała Nr 4100/IV/248/2011 z dnia 14.12.2011 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informac 90 KB
uchwala_26_BIP.pdf [90 KB] Uchwała Nr 4100/IV/26/2011 z dnia 26.01.20011 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.559.241 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Krzyżanowice 59 KB
uchwala_25_BIP.pdf [59 KB] Uchwała Nr 4100/IV/25/2011 z dnia 26.01.2011 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzyżanowice, wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 0 KB
20110107112842602.pdf [0 KB] Uchwała nr 4100/IV/175/2010 z 02.12.2010 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.559.241 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Krzyżanowice 346 KB
20110107112752620.pdf [346 KB] Uchwała Nr 4100/IV/174/2010 z 02.12.2010 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w/s wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2015 536 KB
20110107112824533.pdf [536 KB] Uchwała Nr 4100/IV/173/2010 z 02.12.2010 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok(...) 509 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2017-01-10 09:38:20)
Odwiedzin na tej stronie: 2285 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM