rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Druki do pobrania Dzisiaj jest: Wtorek, 07.04.2020
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono 48 plik(ów) do pobrania.

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Referat Budżetu i Finansów
deklaracje_osoby_prawne.zip [] Deklaracje podatkowe dla osób prawnych 373 KB
informacje_osoby_fizyczne.zip [373 KB] Informacje podatkowe dla osób fizycznych 424 KB
Referat Gospodarki Przestrzennej
wniosek_o_zgode_na_odprowadzenie_wod.pdf [424 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na odpływ wód opadowych/drenowych do kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 70 KB
wniosek_o_zajecie_pasa_drogowego_prowadzenie_robot.pdf [70 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 87 KB
wniosek_o_lokalizacje_przebudowe_zjazdu.pdf [87 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu publicznego/indywidualnego z drogi gminnej 70 KB
wniosek_o_umieszczenie_urzadzen.pdf [70 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie przyłącza/sieci/reklamy 72 KB
wniosek_o_lokalizacje_reklamy_w_pasie_drogowym_drogi_gminnej.pdf [72 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym drogi gminnej 83 KB
wniosek_o_lokalizacje_urzadzen_technicznych_niezwiazanych_z_zarzadem_drog.pdf [83 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 210 KB
wniosek_zmiana_przeznaczenia_dzialki_w_mpzp.pdf [210 KB] Wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości - działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 226 KB
wniosek_zgodnosc_z_mpzp_inwestycji_polegajacej_na_zmianie_sposobu_uzytkowania_obiektu.pdf [226 KB] Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektu 230 KB
wniosek_zgodnosc_budowy_z_mpzp.pdf [230 KB] Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 79 KB
wniosek_zaswiadczenie_o_przeznaczeniu_terenu_w_mpzp.pdf [79 KB] Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki 224 KB
wniosek_wypis_i_wyrys_z_mpzp.pdf [224 KB] Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 243 KB
wniosek_przydzial_mieszkania_komunalnego.pdf [243 KB] Wniosek o przydział lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy 348 KB
GP_wniosek_o_zgoda_na_zjazd.doc [348 KB] Wniosek o zgodę na zjazd 23 KB
GP_wniosek_o_zajecie_pasa_drogowego..doc [23 KB] Wniosek o zajęcie pasa drogowego 38 KB
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami oraz LOP
Klauzula_zgoda_RODO.pdf [38 KB] KLAUZULA RODO JAKO ZAŁĄCZNIK DO WSZYSTKICH WNIOSKÓW 611 KB
Zgloszenie_wyciecia_drzewa_osoba_fizyczna.pdf [611 KB] Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa przez osobę fizyczną 149 KB
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wycinke_drzew.pdf [149 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew 154 KB
Wniosek_o_rozgraniczenie_nieruchomosci.pdf [154 KB] Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 175 KB
Wniosek_o_podzial_nieruchomosci.pdf [175 KB] Wniosek o podział nieruchomości 183 KB
Wniosek_o_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.pdf [183 KB] Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 214 KB
R_karta_informacyjna_przedsiewziecia_zal_do_decyzji_srodowiskowej.pdf [214 KB] Karta informacyjna przedsięwzięcia - załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 193 KB
szczegolowy_zakres_i_sposob_swiadczeni_uslug_w_ramach_oplaty_wynikajacej_z_deklaracji.pdf [193 KB] Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w ramach opłaty wynikającej z deklaracji 180 KB
Regulamin_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_Krzyzanowice.pdf [180 KB] Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice 292 KB
deklaracja_o_wysokosci_oplat_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.pdf [292 KB] Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 461 KB
Regulamin_udzielania_dotacji_do_demontazu_i_utylizacji_azbestu.pdf [461 KB] Regulamin udzielania dotacji do demontażu i utylizacji azbestu 408 KB
wniosek_o_dotacje_do_demontazu_i_utylizacji_azbestu.pdf [408 KB] Wniosek - dotacja do demontażu i utylizacji azbestu 181 KB
Regulamin_udzialu_w_Programie_Ograniczenia_Niskiej_Emisji_na_terenie_Gminy_Krzyzanowice.pdf [181 KB] Regulamin udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 523 KB
Wniosek_o_udzielenie_dotacji_do_zakupu_i_montazu_pieca_ekologicznego.pdf [523 KB] Wniosek - montaż pieca ekologicznego 278 KB
Wniosek_o_udzielenie_dotacji_do_montazu_instalacji_solarnej.pdf [278 KB] Wniosek - montaż instalacji solarnej 291 KB
wniosek_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_cieklych.doc [291 KB] Wniosek_opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 50 KB
wniosek_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_cieklych.pdf [50 KB] Wniosek - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 121 KB
wniosek_o_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_s_c.doc [121 KB] Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu s. c. 34 KB
wniosek_o_zezwolenie_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.doc [34 KB] Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 36 KB
zawiadomienie_o_rezygnacji_korzystania_ze_zezwolen.pdf [36 KB] Zawiadomienie o rezygnacji korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 45 KB
wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wysprzedaz_posiadanych_zapasow_napojw_alkoholowych.doc [45 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych 26 KB
wniosek_o_dokonanie_zmian_w_zezwoleniu_na_sprzedaz_alkoholu.doc [26 KB] Wniosek o dokonanie zmian w zezwoleniu na sprzedaż alkoholu 16 KB
oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy_w_roku_2017.pdf [16 KB] Oświadczenie o wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017 54 KB
wniosek_o_wydanie_jednorazowego_zezwolenia_na_sprzedaz.pdf [54 KB] Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70 KB
renata_BIP_2.doc [70 KB] Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 28 KB
renata_BIP_1.pdf [28 KB] Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 86 KB
Urząd Stanu Cywilnego
USC_podanie_o_zmiane_imion_i_nazwisk.doc [86 KB] Podanie o zmiane imion i nazwisk 27 KB
USC_podanie_o_zadwiadczenie_zdolnosci_prawnej.doc [27 KB] Podanie o zaświadczenie zdolności prawnej 23 KB
USC_podanie_o_wydanie_aktu_al.doc [23 KB] Podanie o wydanie aktu 26 KB
USC_podanie_o_umiejsc_bezprot_i_uzup.doc [26 KB] USC_podanie_o_umiejsc_bezprot_i_uzup.doc 26 KB
USC_podanie_o_sprostowanie.doc [26 KB] Podanie o sprostowanie 23 KB
USC_ankieta_zmiana_imion_i-nazwisk.doc [23 KB] Ankieta zmiana imienia i nazwiska 28 KB
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 17699 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM