rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Druki do pobrania Dzisiaj jest: Sobota, 10.12.2022
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono 47 plik(ów) do pobrania.

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Referat Budżetu i Finansów
deklaracje_osoby_prawne.zip [] Deklaracje podatkowe dla osób prawnych 373 KB
informacje_osoby_fizyczne.zip [373 KB] Informacje podatkowe dla osób fizycznych 424 KB
Referat Gospodarki Przestrzennej
wniosek-zmiana-sposobu-uzytkowania.pdf [424 KB] Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektu 230 KB
wniosek-zmiana-przeznaczenia-dzialki-w-mpzp.pdf [230 KB] Wniosek o zmianę przeznaczenie nieruchomości działki, działek 226 KB
wniosek-zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-terenu-w-mpzp.pdf [226 KB] Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki 224 KB
wniosek-wypis-i-wyrys-z-mpzp.pdf [224 KB] Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 243 KB
wniosek-przydzial-mieszkania-komunalnego.pdf [243 KB] Wniosek o przydział lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 348 KB
wniosek_o_lokalizacje_urzadzen_technicznych_niezwiazanych_z_zarzadem_drog-.pdf [348 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 55 KB
wniosek-o-zgode-na-odprowadz.-wod.pdf [55 KB] Wniosek o zgodę na odprowadzanie wód 140 KB
wniosek-o-zajecie-pasa-drogowego-prowadzenie-robot-1.pdf [140 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 77 KB
wniosek-o-utwardzenie-terenu.pdf [77 KB] Wniosek o utwardzenie terenu 54 KB
wniosek-o-umieszczenie-urzadzen.pdf [54 KB] Wniosek o umieszczenie urządzeń 67 KB
wniosek-o-lokalizacje-reklamy.pdf [67 KB] Wniosek o lokalizację reklamy 66 KB
wniosek-o-lokalizacje-przebudowe-na-zjazd.pdf [66 KB] Wniosek o lokalizację/przebudowę na zjazd 55 KB
wniosek_na_awaryjne_zajecie_pasa_drogowego.pdf [55 KB] Wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii 65 KB
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami oraz LOP
wniosekozakuppaliwapreferencyjnego2022.pdf [65 KB] Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 1,5 tony 1.15 MB
Klauzula_zgoda_do_wszystkich_wnioskow.pdf [1.15 MB] Klauzula RODO jako załącznik do wszystkich wniosków 611 KB
deklaracjaod2021odpadykomunalne.doc [611 KB] Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 stycznia 2021r. 91 KB
oswiadczenie_gmina_retencja.pdf [91 KB] Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji wodnej 419 KB
Klauzula_informacyjna_dotyczy_Prawa_Wodnego.pdf [419 KB] Klauzula informacyjna dot. Prawa Wodnego 215 KB
Zgloszenie_wyciecie_drzewa_osoba_fizyczna_z_RODO.pdf [215 KB] Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa - OSOBA FIZYCZNA 156 KB
Wniosek_na_wycinke_drzewa_2021_z_RODO.pdf [156 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew - OSOBA PRAWNA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 156 KB
Wniosek_o_rozgraniczenie_nieruchomosci.pdf [156 KB] Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 175 KB
Wniosek_o_podzial_nieruchomosci.pdf [175 KB] Wniosek o podział nieruchomości 183 KB
Wniosek_o_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.pdf [183 KB] Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 214 KB
R_karta_informacyjna_przedsiewziecia_zal_do_decyzji_srodowiskowej.pdf [214 KB] Karta informacyjna przedsięwzięcia - załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 193 KB
Wniosek_o_nadanie_numeru_porzadkowego.pdf [193 KB] Wniosek o nadanie numeru porządkowego 189 KB
wniosekazbest2021.pdf [189 KB] Wniosek - dotacja do demontażu i utylizacji azbestu 438 KB
wnioseknapiec2021zRODO.pdf [438 KB] Wniosek - montaż pieca ekologicznego 294 KB
wnioseknasolarpompaciepla2021zRODO.pdf [294 KB] Wniosek - montaż instalacji solarnej 376 KB
wniosek_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_cieklych.doc [376 KB] Wniosek_opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 50 KB
wniosek_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_cieklych.pdf [50 KB] Wniosek - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 121 KB
wniosek_o_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_s_c.doc [121 KB] Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu s. c. 34 KB
wniosek_o_zezwolenie_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.doc [34 KB] Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 36 KB
zawiadomienie_o_rezygnacji_korzystania_ze_zezwolen.pdf [36 KB] Zawiadomienie o rezygnacji korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 45 KB
wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wysprzedaz_posiadanych_zapasow_napojw_alkoholowych.doc [45 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych 26 KB
wniosek_o_dokonanie_zmian_w_zezwoleniu_na_sprzedaz_alkoholu.doc [26 KB] Wniosek o dokonanie zmian w zezwoleniu na sprzedaż alkoholu 16 KB
oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy_w_roku_2017.pdf [16 KB] Oświadczenie o wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017 54 KB
wniosek_o_wydanie_jednorazowego_zezwolenia_na_sprzedaz.pdf [54 KB] Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70 KB
RDRwzorwniosku_wpisfirmy.doc [70 KB] Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 52 KB
formularzewidencjascieki.pdf [52 KB] Formularz do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 694 KB
Urząd Stanu Cywilnego
USC_podanie_o_zmiane_imion_i_nazwisk.doc [694 KB] Podanie o zmiane imion i nazwisk 27 KB
USC_podanie_o_zadwiadczenie_zdolnosci_prawnej.doc [27 KB] Podanie o zaświadczenie zdolności prawnej 23 KB
USC_podanie_o_wydanie_aktu_al.doc [23 KB] Podanie o wydanie aktu 26 KB
USC_podanie_o_umiejsc_bezprot_i_uzup.doc [26 KB] USC_podanie_o_umiejsc_bezprot_i_uzup.doc 26 KB
USC_podanie_o_sprostowanie.doc [26 KB] Podanie o sprostowanie 23 KB
USC_ankieta_zmiana_imion_i-nazwisk.doc [23 KB] Ankieta zmiana imienia i nazwiska 28 KB
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 22311 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM