rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Dzisiaj jest: Wtorek, 05.03.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono ogłoszeń: 7
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fc2e3a7-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7
2024-02-21 2024-03-07
„Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5db1f8f5-d0a5-11ee-875e-a22221c84ba7
2024-02-21 2024-03-07
„Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach”

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f1147ef-c198-11ee-9897-f6855eb846c0

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.02.2024 r.
2024-02-05 2024-02-20
„Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.01.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3ada436-b523-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.02.2024 r.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
2024-01-19 2024-02-05
„Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Krzyżanowice”

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 oraz w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
2023-12-15
„Remont ul. Poprzecznej nr 612 513 S w Krzyżanowicach”

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.11.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2622b465-853a-11ee-9aa3-96d3b4440790

UWAGA! Z powodu awarii Platformy e-Zamówienia ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania pn.: „Remont ul. Poprzecznej nr 612 513 S w Krzyżanowicach” wysłane do publikacji w BZP w dniu 21.11.2023r. nie zostało opublikowane w tym dniu, lecz 22.11.2023r. W zaistniałej sytuacji postępowanie zostało wszczęte 22.11.2023r. i w tym dniu Zamawiający mógł udostępnić dokumenty postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami.
W związku z powyższym, aby zachować 14 dniowy termin na składanie ofert –wyznaczony na 06.12.2023r. zostaje przedłużony do dnia 07.12.2023r.
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ze zmienionym terminem składania ofert na 07.12.2023r. do godz. 10.00. Zmienia się także termin otwarcia ofert, termin związania ofertą oraz termin wniesienia wadium (pkt. 8, 9 i 11 SWZ).

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.12.2023 r.
2023-11-22 2023-12-07
„Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”

Zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.11.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d59a2bc-82db-11ee-9aa3-96d3b4440790

UWAGA!
W związku z wpływem dużej ilości pytań dot. przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 08.12.2023 r., tak aby wszyscy zainteresowani w równym stopniu mogli zapoznać się z wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami dokumentacji postępowania.

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 08.12.2023 r.
2023-11-17 2023-12-08
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 160386 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM