rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Dzisiaj jest: Czwartek, 14.11.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono ogłoszeń: 2
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Przebudowa ul. Zachodniej nr 612129 S i ul. Długiej 612103 S w Tworkowie"
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2019 r.

2019-09-26 2019-10-11
„Odbi�r i zagospodarowanie odpad�w komunalnych z nieruchomo�ci zamieszka�ych z terenu Gminy Krzy�anowice w roku 2020”

Og�oszenie o zam�wieniu z dn. 04.09.20119r.
SPROSTOWANIE Og�oszenia o zam�wieniu

Informacja o Post�powaniu na miniPortalu

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na zmian� cz�stotliwo�ci odbioru odpad�w zmieszanych i kuchennych w zabudowie wielorodzinnej, w za� nr 3 - Szczeg�owy opis przedmiotu zam�wienia, zmienia si� termin sk�adania i otwarcia ofert:
Termin sk�adania ofert - nie p�niej ni� do dnia 22.10.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 22.10.2019 r. o godz.11:00


W zwi�zku z powy�szym przes�ano w dniu 02.10.2019r do publikacji w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej sprostowanie Og�oszenia o zam�wieniu w zakresie terminu sk�adania i otwarcia ofert, kt�re umie�cimy po zamieszczeniu sprostowana. Poni�ej zamieszczamy:

Zmieniony za�. Nr 3- Szczeg�owy opis przedmiotu zam�wienia,
Zmienionďż˝ SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.10.2019 r.

2019-09-04 2019-10-22
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 122440 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM