rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Dzisiaj jest: Piątek, 22.09.2023
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono ogłoszeń: 4
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.990.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krzyżanowice w 2023 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.08.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9364ca21-3827-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.09.2023 r.
2023-08-21 2023-09-20
„Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.08.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be4c9b0e-3765-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 18.08.2023 r.
2023-08-10 2023-08-18
„Dostawa ubrań bojowych strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzyżanowice”

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.07.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7aad2037-27a4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.08.2023 r.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
2023-07-31 2023-08-08
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”

z podziałem zamówienia na części:

Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2023/2024

Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2023/2024

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.07.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b28f6c76-1c02-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.07.2023 r.
2023-07-07 2023-07-17
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 155985 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM