rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono ogłoszeń: 215
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fc2e3a7-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.03.2024 r.
2024-02-21 2024-03-07
„Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5db1f8f5-d0a5-11ee-875e-a22221c84ba7

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.03.2024 r.
2024-02-21 2024-03-07
„Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach”

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f1147ef-c198-11ee-9897-f6855eb846c0

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.02.2024 r.
2024-02-05 2024-02-20
„Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.01.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3ada436-b523-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.02.2024 r.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
2024-01-19 2024-02-05
„Remont ul. Poprzecznej nr 612 513 S w Krzyżanowicach”

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.11.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2622b465-853a-11ee-9aa3-96d3b4440790

UWAGA! Z powodu awarii Platformy e-Zamówienia ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania pn.: „Remont ul. Poprzecznej nr 612 513 S w Krzyżanowicach” wysłane do publikacji w BZP w dniu 21.11.2023r. nie zostało opublikowane w tym dniu, lecz 22.11.2023r. W zaistniałej sytuacji postępowanie zostało wszczęte 22.11.2023r. i w tym dniu Zamawiający mógł udostępnić dokumenty postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami.
W związku z powyższym, aby zachować 14 dniowy termin na składanie ofert –wyznaczony na 06.12.2023r. zostaje przedłużony do dnia 07.12.2023r.
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ze zmienionym terminem składania ofert na 07.12.2023r. do godz. 10.00. Zmienia się także termin otwarcia ofert, termin związania ofertą oraz termin wniesienia wadium (pkt. 8, 9 i 11 SWZ).

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.12.2023 r.
2023-11-22 2023-12-07
„Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”

Zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.11.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d59a2bc-82db-11ee-9aa3-96d3b4440790

UWAGA!
W związku z wpływem dużej ilości pytań dot. przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 08.12.2023 r., tak aby wszyscy zainteresowani w równym stopniu mogli zapoznać się z wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami dokumentacji postępowania.

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 08.12.2023 r.
2023-11-17 2023-12-08
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2024"

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-452b0639-6e84-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.12.2023 r.
2023-10-31 2023-12-01
„Dostawa ubrań bojowych strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzyżanowice”

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.10.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63c5149f-5c3b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.10.2023 r.
2023-10-04 2023-10-12
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.990.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krzyżanowice w 2023 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.08.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9364ca21-3827-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.09.2023 r.
2023-08-21 2023-09-20
„Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.08.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be4c9b0e-3765-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 18.08.2023 r.
2023-08-10 2023-08-18
„Dostawa ubrań bojowych strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzyżanowice”

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.07.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7aad2037-27a4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.08.2023 r.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
2023-07-31 2023-08-08
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”

z podziałem zamówienia na części:

Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2023/2024

Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2023/2024

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.07.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b28f6c76-1c02-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.07.2023 r.
2023-07-07 2023-07-17
"Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.05.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f178314-f3b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.06.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.07.2023 r.
2023-05-18 2023-06-02
„Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.04.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ed1939c-c19e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.04.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.06.2023 r.
2023-04-03 2023-04-19
„Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.03.2023 r.


Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-664c13f9-b999-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.03.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.04.2023 r.
2023-03-06 2023-03-21
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Krzyżanowice w 2022 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 06.12.2022r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.12.2022 r.
2022-12-06 2022-12-14
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.10.2022r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

W związku z zapytaniami oraz zmianą dokumentów zamówienia, w tym SWZ, powodującymi zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 20.10.2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2022/S 203-576766, Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania, SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie opublikowane na BIP oraz miniportalu dnia 14.11.2022r.
W związku z tym wydłużeniu ulegnie termin składania ofert.

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na wniesione zapytania oraz zmianę dokumentów zamówienia zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania i otwarcia ofert: 22.11.2022r.

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zapytania wraz z odpowiedziami
- Aktualny zał. nr 6 do SWZ

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
2022-10-20 2022-11-16
„Opracowaniu ekspozycji multimedialnej wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w celu przygotowania multimedialnej ekspozycji w Centrum Górnej Odry”
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001849 pn. „Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 01.09.2022 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl


UWAGA!!! Zmiana terminu

Z uwagi na wniesione zapytania, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania i otwarcia ofert - 13.09.2022r.
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ


Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.09.2022 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.10.2022r.
2022-09-01 2022-09-13
„Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach – działka nr 222 a.m. 7 obręb Krzyżanowice”
Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.06.2022 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.07.2022 r.

2022-06-30 2022-07-18
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2022/2023
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2022/2023

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.23.06.2022r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.07.2022 r.

2022-06-23 2022-07-01
„Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie – zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 19.05.2022 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.06.2022 r.

2022-05-19 2022-06-03
"Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie"

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 01.04.2022 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.04.2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dn. 06.05.2022 r.
2022-04-01 2022-04-11
„Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach"

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.03.2022 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA!!! W związku ze zmianą daty terminu związania ofertą zamieszczamy zmienioną SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.04.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dn. 05.05.2022 r.

2022-03-22 2022-04-06
„Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie”
Współfinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.02.2022 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA! Zamawiający informuje, iż , przewiduje obowiązek odbycia wizji lokalnej tj. złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. Szczegółowe warunki odbycia wizji (TERMIN wizji) zostały określone w pkt 3.13 SWZ.

UWAGA! Zamawiający informuje, iż w razie nieobecności w pierwszym terminie określa drugi termin odbycia wizji lokalnej. Szczegółowe warunki odbycia wizji (TERMIN wizji) zostały określone w pkt 3.13 SWZ wraz z uwzględnieniem Modyfikacji treści SWZ z dnia 08.03.2022

UWAGA! Zamawiający informuje, iż w razie nieobecności w pierwszym i drugim terminie określa trzeci termin odbycia wizji lokalnej. Szczegółowe warunki odbycia wizji (TERMIN wizji) zostały określone w pkt 3.13 SWZ.

UWAGA!!! Zmiana terminu


Z uwagi na wyznaczenie trzeciego terminu odbycia wizji lokalnej, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania i otwarcia ofert - 21.03.2022r.
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 21.03.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dn. 06.05.2022 r.
2022-02-22 2022-03-21
„Rewitalizacja budynku byłej Roszarni w Tworkowie w ramach projektu „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reitswitzów" - Przebudowa i adaptacja budynku dawnej roszarni na Centrum Turysty”
Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001275 „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V - A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.02.2022 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA! Zamawiający informuje, iż , przewiduje obowiązek odbycia wizji lokalnej tj. złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. Szczegółowe warunki odbycia wizji (TERMIN wizji) zostały określone w pkt 3.13 SWZ.

UWAGA! Zamawiający informuje, iż w razie nieobecności w pierwszym terminie określa dodatkowy termin odbycia wizji lokalnej. Szczegółowe warunki odbycia wizji (TERMIN wizji) zostały określone w pkt 3.13 SWZ wraz z uwzględnieniem Informacji o zmianie w SWZ z dn. 15.02.2022 r.


UWAGA! Nowe zapytania z dn. 21.02.2022 r.

UWAGA!!! Zmiana terminu


Z uwagi na wniesione zapytania oraz na przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zapytania, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania i otwarcia ofert - 02.03.2022r.
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 02.03.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.03.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dn. 07.04.2022 r.

2022-02-04 2022-03-02
„Odbudowa drogi gminnej nr 612104 s ulicy Drzymały w Tworkowie w km 0+000 do 0+552”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.11.2021 r.

Adres strony internetowej składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 17.11.2021r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.11.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.11.2021 r.

2021-11-02 2021-11-17
„Odbudowa drogi gminnej nr 612405 s ulicy Wrzosowej w Nowej Wiosce w km 0+000 do 0+530”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 29.10.2021 r.

Adres strony internetowej składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 15.11.2021r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.11.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 18.11.2021 r.

2021-10-29 2021-11-15
„Odbudowa drogi gminnej nr 612403 s ulicy Leśnej w Nowej Wiosce w km 0+000 do 0+356”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 28.10.2021 r.

Adres strony internetowej składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA! Zmieniony załącznik nr 1 -Formularz ofertowy, który należy złożyć

l

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 12.11.2021r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 12.11.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 18.11.2021 r.
2021-10-28 2021-11-12
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2023”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 19.10.2021r.


Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA!
Zapytania z dnia 08.11.2021 r.

UWAGA!
Odpowiedzi na zapytania z dn. 08.11.2021 r. wraz ze zmienionymi załącznikami oraz informacją o modyfikacji

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 19.11.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.11.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.12.2021 r.
2021-10-19 2021-11-19
„Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 22.09.2021r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.09.2021 r.

Informacja o wyborze ofert dla części II,III i IV z dn. 08.10.2021 r.

Informacja o wyborze oferty dla części V z dn. 12.10.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu części I z dn. 12.10.2021 r.
2021-09-07 2021-09-22
"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach"
Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa Śląskiego

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.08.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 26.08.2021r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.08.2021 r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 03.09.2021 r.

2021-08-18 2021-08-26
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2021/2022
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2021/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.23.07.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 02.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 12.08.2021 r.

2021-07-23 2021-08-02
„Przebudowa drogi transportu rolnego w Bieńkowicach - działki nr 53 i 302 a.m. 5 obręb Bieńkowice”
Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.07.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 04.08.2021r.

POPRAWIONA Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 04.08.2021r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 24.08.2021 r.

2021-07-20 2021-08-04
„Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice – etap I budowa centrum przesiadkowego” Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.06.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 17.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.06.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 30.06.2021 r.

2021-06-02 2021-06-17
„Przebudowa ul. Pomnikowej 612 605 S w Roszkowie” Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.05.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 01.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 01.06.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 24.06.2021 r.

2021-05-17 2021-06-01
„Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.04.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA! Nowe zapytania

UWAGA! Z uwagi na złożone zapytania Zamawiający przesunie termin składania ofert


UWAGA!!! Zmiana terminu

Z uwagi na wniesione zapytania oraz na przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zapytania, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - 19.05.2021r.
Termin otwarcia ofert - 19.05.2021 r.
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 19.05.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.05.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 23.06.2021 r.
2021-04-30 2021-05-19
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.02.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA!!!

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 18.02.2021 r. (zmiana ze względu na omyłkę pisarską - warunek udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej)

- Poprawiony SWZ w pkt. 5.3 3)


UWAGA!!! Zmiana terminu

Z uwagi na wniesione zapytania oraz na przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zapytania, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - 05.03.2021r.
Termin otwarcia ofert - 05.03.2021 r.
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ ( w pk. 8 i 11 oraz dopisuje się w pkt. 9)


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 05.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.03.2021 r.

Poprawiona informacja z otwarcia ofert z dn. 05.03.2021 r. (poprawiona nazwa Wykonawcy)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 25.03.2021 r.
2021-02-15 2021-03-05
„Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 19.10.2020r.

Zapytanie z dnia 20.10.2020 r. i odpowiedź z dnia 21.10.2020r.

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach” odbędzie się online – Zamawiający udostępni adres, pod którym dostępna będzie transmisja z otwarcia ofert.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://krzyzanowice.sesja.pl/

Informacja z otwarcia ofert w dn. 03.11.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 18.11.2020 r.
2020-10-19 2020-11-03
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2021"

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.10.2020r.


Informacja o Postępowaniu na miniPortalu


Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.11.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 15.12.2020r.
2020-10-14 2020-11-17
„Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu pn.: Kompetencje kluczowe naszą przyszłością – zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach”
Z podziałem zamówienia na części:
PAKIET NR I - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
PAKIET NR 2 Dostawa sprzętu elektronicznego

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.10.2020r.

UWAGA!!! Odpowiedzi z dnia 06.10.2020 r. na pytania z dnia 05.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 12.10.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 30.10.2020 r. - PAKIET NR 2 - Dostawa sprzętu elektronicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 13.11.2020 r. - PAKIET NR 1 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

2020-10-02 2020-10-12
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.28.07.2020r.

UWAGA! POPRAWIONE zał. nr 8a i 8b Proponowane istotne postanowienia do umowy w §11 ust.3

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/Iy3zzbWBkSY

Informacja z otwarcia ofert w dn. 05.08.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 17.08.2020r.
2020-07-28 2020-08-05
„Budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.07.2020r.

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/n0jGGoR6Tmc

Informacja z otwarcia ofert w dn. 23.07.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 10.08.2020 r.
2020-07-08 2020-07-23
„Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach – działka nr 1131”
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Województwie Śląskim

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.06.2020r.

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/H0HZwWac0gE

Informacja z otwarcia ofert w dn. 08.07.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 27.07.2020 r.
2020-06-23 2020-07-08
„Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach – działka nr 1117” Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Województwie Śląskim

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.06.2020r.

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/JC4QAZdpQto

Informacja z otwarcia ofert 03.07.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 24.07.2020 r.
2020-06-18 2020-07-03
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 2.550.000 złotych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.04.2020r.

>UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z ogłoszonym stanem epidemii otwarcie ofert na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 2.550.000 złotych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem:
https://youtu.be/K4ackTlPnUA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.04.2020 r.

Unieważnienie postępowania. Informacja z dnia 04.05.2020r.

2020-04-22 2020-04-30
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tworkowie objęta projektem: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09.03.2020r.

UWAGA!!! Zmiana terminu

Z uwagi na wniesione zapytania oraz na przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zapytania, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 27.03.2020r. do godz. 10:45.r. Termin otwarcia ofert - dnia 27.03.2020 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ

UWAGA!!! Zapytania z dnia 17.03.2020 r. oraz 19.03.2020 r. wraz z odpowiedziami

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z ogłoszonym stanem epidemii otwarcie ofert na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tworkowie objęta projektem: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020. odbędzie się online – Zamawiający udostępni adres, pod którym dostępna będzie transmisja z otwarcia ofert.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem:
https://youtu.be/Nl3GlI9fwYoInformacja z otwarcia ofert z dnia 27.03.2020 r.

INFORMACJA o WYBORZE OFERTY z dn. 27.04.2020r.
2020-03-09 2020-03-27
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chałupkach objęta projektem: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 06.03.2020r.

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na wniesione zapytania oraz na przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zapytania, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 30.03.2020r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 30.03.2020 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ
Zapytania z dn. 15.03.2020 r. wraz z odpowiedziami z dn. 17.03.2020 r., oraz zapytania z dn. 17.03.2020 r. (odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone w najbliższych dniach)

UWAGA!!! Odpowiedzi z dn. 20.03.2020 r. na zapytania z dnia 17.03.2020 r.

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z ogłoszonym stanem epidemii otwarcie ofert na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chałupkach objęta projektem: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020. odbędzie się online – Zamawiający udostępni adres, pod którym dostępna będzie transmisja z otwarcia ofert.

Transmisja otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/yLoYmmgOUCUInformacja z otwarcia ofert z dnia 30.03.2020 r.

INFORMACJA o WYBORZE OFERTY z dn. 17.04.2020r.
2020-03-06 2020-03-30
„Przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 25.02.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.03.2020 r.INFORMACJA o WYBORZE OFERTY z dn. 24.03.2020r.
2020-02-25 2020-03-11
„Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.12.2019r.


UWAGA!!!
KOLEJNA Zmiana terminu

Z uwagi na umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na wniesione NOWE zapytania i załączenie dodatkowych dokumenty, zmienia się po raz drugi termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 16.12.2019 r. o godz.11:00

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2019r..
- ZMIENIONĄ SIWZ z dn. 05.12.2019r.

Było : UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na przygotowanie odpowiedzi na wniesione zapytania i chęć Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, zmienia się˝ termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 11.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 11.12.2019 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ
Wykonawcy zainteresowaniu wizją na obiekcie proszeni są o uzgodnienie terminu z zamawiającym.

UWAGA!!! NOWE zapytania wraz z odpowiedziami z dn. 03.12.2019 r., dn. 04.12.2019r. i dn. 05.12.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.12.2019 r.

INFORMACJA o WYBORZE OFERTY z dn. 28.01.2020r.
2019-11-14 2019-12-16
„Przebudowa ul. Zachodniej nr 612129 S i ul. Długiej 612103 S w Tworkowie"
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.11.2019 r.
2019-09-26 2019-10-11
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2020"

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.09.20119r.
SPROSTOWANIE Ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o Postępowaniu na miniPortalu

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na zmianę częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i kuchennych w zabudowie wielorodzinnej, w zał. nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż do dnia 22.10.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 22.10.2019 r. o godz.11:00


W związku z powyższym przesłano w dniu 02.10.2019r do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, które umieścimy po zamieszczeniu sprostowana. Poniżej zamieszczamy:

Zmieniony zał. Nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Zmienioną SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.10.2019 r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 03.12.2019r.
2019-09-04 2019-10-22
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2019/2020
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.06.08.2019r.

Informacja z otarcia ofert z dn. 14.08.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.08.2019 r.
2019-08-06 2019-08-14
„Przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bieńkowice, gmina Krzyżanowice, dz. Nr 276, 251, 20 obręb Bieńkowice”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.07.2019r.

UWAGA ZMIANA TERMINU składania i otwarcia ofert w związku z zapytaniami na dzień 06.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.08.2019 r.
2019-07-17 2019-08-06
„Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Zabełkowie”
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 “Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.08.2019 r.
2019-07-16 2019-07-31
„Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2019r.

ZMAINA Terminu składania i otwarcia ofert w związku z zapytaniami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 01.03.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 29.03.2019r.
2019-02-19 2019-03-08
„Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.02.2019 r.

Unieważnienie postępowania. Informacja z dnia 18.02.2019r.
2019-01-31 2019-02-15
„Budowa ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice – Bolesław w ramach projektu Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.10.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 05.11.2018 r. o zmianie ogłoszenia


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 14.11.2018 r.


Ogłoszenie z dnia 09.11.2018 r. o zmianie ogłoszenia


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 20.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. PAKIET NR 1 i PAKIET NR 2
2018-10-29 2018-11-20
„Budowa ścieżki rowerowej między Krzyżanowicami a Tworkowem w ramach projektu Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2018 r.

Informacja z dnia 29.11.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2018-09-25 2018-10-11
Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków w ramach projektu ”Udostępnienie Odry i Olzy”.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.10.2018 r.
2018-08-17 2018-09-03
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.08.2018 r.
2018-08-02 2018-08-13
„Rozbiórka budynku handlowo- usługowego w Bieńkowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.09.2018 r.
2018-08-02 2018-08-17
Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.08.2018 r.
2018-07-25 2018-08-09
Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków oraz Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 78 w miejscowości Chałupki i Zabełków w ramach projektu ”Udostępnienie Odry i Olzy”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.07.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania dla PAKIETU nr 2 z dnia 13.08.2018r.
2018-07-06 2018-07-23
Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2018 r.
2018-06-22 2018-07-09
„Przebudowa drogi – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rudyszwałd i Roszków”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2018r.
2018-06-18 2018-07-03
Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.06.2018 r.

Unieważnienie postępowania. Informacja z dnia 21.06.2018 r.
2018-05-30 2018-06-15
„Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.07.2018 r.
2018-05-22 2018-06-06
„Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.05.1018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dn. 18.05/2018r.
2018-05-02 2018-05-17
"Przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach"

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.03.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 04.04.2018 r. o zmianie ogłoszenia.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 11.04.2018 R.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.04.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.05.2018 r.
2018-03-23 2018-04-11
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabełkowie.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.02.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 16.02.2018 r. o zmianie ogłoszenia.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.02.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.03.2018 r.
2018-02-12 2018-02-22
Dostawa sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaka dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krzyżanowice.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.02.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 15.02.2018 r. o zmianie ogłoszenia.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.02.2018 r.
2018-02-12 2018-02-22
,,Rewitalizacja parku w Tworkowie” w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.12.2017 r.

Ogłoszenie z dnia 03.01.2018 r. o zmianie ogłoszenia.
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.01.2018 r.
2017-12-21 2018-01-09
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz zagospodarowanie wieży i wozowni na ruinach zamku w Tworkowie”- w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2018 r.
2017-12-18 2017-12-27
„Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie”- w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.” Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.10.2017

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.12.2017 r.
2017-10-23 2017-11-07
„Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.11.2017 r.
2017-10-18 2017-11-02
"Przebudowa ul. Zachodniej w Tworkowie nr drogi 612129S, w km 0+000 do 0+190"
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.09.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.10.2017 r.
2017-09-07 2017-09-22
„Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2017/2018”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.07.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.08.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.08.2017 r.
2017-07-26 2017-08-03
„Przebudowa ulicy Nowej w Owsiszczach”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.07.2017 r.

informacja z otwarcia ofert z dnia 10.08.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.08.2017 r.
2017-07-26 2017-08-10
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabełkowie”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.07.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.07.2017 r.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.08.2017 r.
2017-07-10 2017-07-25
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rudyszwałd”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.07.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21.07.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 8.08.2017 r.
2017-07-06 2017-07-21
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabełkowie”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.06.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.07.2017 r.
2017-06-19 2017-07-05
Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.06.2017 r.
Ogłoszenie z dnia 09.06.2017 r. o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie z dnia 21.06.2017 r. o zmianie ogłoszenia.

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 30.06.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.08.2017 r.
2017-06-06 2017-06-30
Przebudowa ul. Akacjowej w Krzyżanowicach

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 28.03.2017 r.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 14.04.2017 R. GODZ. 10.45 !!!!!! ZMIANA SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 11.04.2017 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 18.04.2017 R.GODZ. 10.45

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II z dnia 11.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 18.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.05.2017 r.
2017-03-28 2017-04-18
„Przebudowa ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach”
Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: Przebudowa dróg: 612011S (ul. Szkolnej) oraz 612008S (ul. Pomnikowej) w Bieńkowicach dofinansowanego z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 8.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się dn. 23.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.05.2017 r. cz. 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.05.2017 r. cz. 2
2017-03-08 2017-03-23
„Budowa wieży widokowej na Meandrach rzeki Odry w Chałupkach”. Zadanie realizowane w ramach projektu „Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V - A Republika Czeska – Polska 2014-2020
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.03.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 17.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.04.2017 r.
2017-03-02 2017-03-17
''Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie"
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.12.2016 r.

1. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.12.2016 r. (pytania z dnia 22.12.2016 r.)
2. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.12.2016 r. (pytania z dnia 23.12.2016 r.)
3. Pytania i odpowiedzi
4. Pytania i odpowiedzi i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.01.2017 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT oraz ZMIANA SIWZ!!!!!!!!!!!!!


Termin składania ofert: 9.01.2017 r. godz.: 10:45
Termin otwarcia ofert: 9.01.2017 . godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się 9.01.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu nr 1 z dnia 25.01.2017 r.
Sprostowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu nr 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu nr 2 z dnia 01.02.2017 r.
2016-12-19 2017-01-09
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w ramach projektu realizowanego w Partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas (Lider Projektu) nr WND-RPSL.11.01.04-24-0074/15-003 pt. „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno- terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.12.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się 22.12.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 03.01.2017 r.
2016-12-14 2016-12-22
Usługi cateringowe obejmujące przygotowanie i dostawę posiłków regeneracyjnych w ramach Projektu realizowanego w Partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas (Lider Projektu) nr WND-RPSL.11.01.04-24-0074/15-003 pt. „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno- terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.11.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.11.2016 r.
Zmiana terminów składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: do 29.11.2016 r. godzina 10:45
Termin otwarcia ofert: 29.11.2016 r. godzina 11:00

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się 29.11.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.12.2016 r.
2016-11-17 2016-11-25
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni dla osób niepełnosprawnych w ramach Projektu realizowanego w Partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas (Lider Projektu) nr WND-RPSL.11.01.04-24-0074/15-003 pt. „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno- terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.11.2016

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się 22.11.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.12.2016 r
2016-11-14 2016-11-22
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w ramach projektu realizowanego w Partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas (Lider Projektu) nr WND-RPSL.11.01.04-24-0074/15-003 pt. „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno- terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.11.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się 18.11.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 30.11.2016 r.

Informacja z dnia 12.12.2016 r. o unieważnieniu postępowania w części nr 6
2016-11-10 2016-11-18
Usługi cateringowe obejmujące przygotowanie i dostawę posiłków regeneracyjnych w ramach Projektu realizowanego w Partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas (Lider Projektu) nr WND-RPSL.11.01.04-24-0074/15-003 pt. „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno- terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2.11.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się 10.11.2016r.

Informacja o wyniku i unieważnieniu postępowania z dnia 14.11.2016 r.
2016-11-02 2016-11-10
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice”

Ogłoszenie o zamówieniu przesłanie do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 25.10.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się 30.11.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.12.2016 r.
2016-10-31 2016-11-30
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w ramach projektu realizowanego w Partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas (Lider Projektu) nr WND-RPSL.11.01.04-24-0074/15-003 pt. „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno- terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.10.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się 3.11.2016 r. o godz. 11

Informacja o wyniku postępowania i unieważnieniu w częściach 18, 19, 21, 23, 24, 30, 37 z dnia 8.11.2016 r.
2016-10-26 2016-11-03
"PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W BOLESŁAWIU"
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 6.10.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 17.10.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się 21.10.2016 r. o godzinie 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.10.2016 r.
2016-10-06 2016-10-21
"BUDOWA OBIEKTU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY PKP W KRZYŻANOWICACH"

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 27.07.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.08.2016 r.

UWAGA!!!
Zmiana terminów składania i otwarcia ofert:
W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień na zapytania z dnia 03.08.2016 r. przesuwa się termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: do 12.08.2016 r. godzina 10:45
Termin otwarcia ofert: 12.08.2016 r. godzina 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.08.2016 r.
2016-07-27 2016-08-11
"DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017"

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 01.07.2016r.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dn. 14.07.2016r.
2016-07-01 2016-07-11
„Budowy obiektu mieszkalno-usługowego przy PKP w Krzyżanowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 27.06.2016r.
2016-06-27 2016-07-12
„Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.05.2016r.

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia o zamówieniu z dn. 25.05.2016r.


Uwaga !!! Zmiana terminów składania i otwarcia ofert:
W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień na zapytania z dn. 24.05.2016r., przesuwa się termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż do dnia 02.06.2016r. do godz. 10:45.
Termin otwarcia ofert - dnia 02.06.2016r. o godz. 11:00.


Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dn. 13.06.2016r.
2016-05-16 2016-05-31
„Przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.03.2016r.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dn. 21.04.2016r.
2016-03-16 2016-03-31
„Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z Placem Warszawskim w Chałupkach”
Zadanie realizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 01.03.2016r.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dn. 28.04.2016r.
2016-03-01 2016-03-16
"Przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie"

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.02.2016r.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dn. 24.03.2016r.
2016-02-15 2016-03-01
„Przebudowa boiska sportowego, kortu tenisowego, bieżni i skoczni do skoku w dal przy ZSO w Bieńkowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.01.2016r.

Uwaga !!! Zmiana zał. nr 1 do SIWZ - formularza oferty

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia o zamówieniu


Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia o zamówieniu z dn. 01.02.2016r.

Uwaga !!! Zmiana terminów składania i otwarcia ofert:
W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień na liczne zapytania, przesuwa się termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż do dnia 15.02.2016r. do godz. 10:45.
Termin otwarcia ofert - dnia 15.02.2016r. o godz. 11:00.

Poniżej załączono ZMIENIONĄ SIWZ

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dn. 05.04.2016r.
2016-01-20 2016-02-15
„Wykonanie usług projektowych dla 4 zadań – termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Krzyżanowice – etap 2:

Zadanie nr 1 – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wiosce,

Zadanie nr 2 – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach,

Zadanie nr 3 – Termomodernizacja budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4,

Zadanie nr 4 – Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Tworkowie”,

z możliwością składania ofert częściowych na każde z zadań.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.09.2015r.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dn. 16.10.2015r.
2015-09-17 2015-09-25
„Wykonanie usług projektowych dla 4 zadań – termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Krzyżanowice:

Zadanie nr 1 – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach,

Zadanie nr 2 – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie,

Zadanie nr 3 – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach,

Zadanie nr 4 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Zabełkowie”,

z możliwością składania ofert częściowych na każde z zadań

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 28.08.2015r.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dn. 17.09.2015r.
2015-08-28 2015-09-07
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.08.2015r.

Uwaga !!! Zmiana zał. nr 8 do SIWZ Proponowane Istotne Postanowienia do umowy
- zmiana kosmetyczna mająca na celu usystematyzowanie umowy oraz uściślenie miesięcznego wynagrodzenia maksymalnego.

Informacja o wyborze oferty z dn. 19.08.2015r.
2015-08-04 2015-08-13
„MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY ŚCIEŻKI DOJAZDOWEJ W RAMACH PROJEKTU - "ROZWÓJ I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WZDŁUŻ RZEK OLZA I ODRA - cz. 2”
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 31.07.2015r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 09.09.2015r.
2015-07-31 2015-08-17
„Przebudowa ul. Długiej w Zabełkowie, cz. I”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.07.2015r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 10.08.2015r.
2015-07-22 2015-08-06
„Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.06.2015r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 31.07.2015r.
2015-06-22 2015-07-07
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ – ul. KOLEJOWEJ w ROSZKOWIE, w km od 0+00 do 0+179

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.04.2015r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 08.05.2015r.
2015-04-17 2015-05-04
„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.)”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.04.2015r.

Uwaga !!! Zmiana zał. nr 1 do SIWZ - formularza oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.04.2025r.

UWAGA!!!
ZMIANA terminów składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 23.04.2015r. do godz.10.45.
Termin otwarcia ofert: dnia 23.04.2015r. o godz.11.00


Informacja o wyborze oferty z dn. 29.04.2015r.
2015-04-14 2015-04-23
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ – RUDOWINA OWSISZCZE w km od 0+000 do 0+621,1

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.04.2015r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 13.05.2015r.
2015-04-02 2015-04-17
PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ W OWSISZCZACH

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.03.2015r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 22.05.2015r.
2015-03-26 2015-04-10
„MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY ŚCIEŻKI DOJAZDOWEJ W RAMACH PROJEKTU - "ROZWÓJ I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WZDŁUŻ RZEK OLZA I ODRA”
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 05.03.2015r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 10.04.2015r.
2015-03-05 2015-03-20
PRZEBUDOWA UL. MONIUSZKI I POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KRZYŻANOWICACH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ KRAJOWĄ DK 45 Z DROGĄ POWIATOWĄ DP 3511S – CZĘŚĆ II - ETAP I-II-III - Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 29.01.2015r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 11.02.2025r.

II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 18.02.2025r.


UWAGA!!!
DRUGA ZMIANA terminów składania i otwarcia ofert
W związku ze zmianami w projekcie - br. elektryczna:
Termin składania ofert: nie później niż do dnia 25.02.2015r. do godz.10.45.
Termin otwarcia ofert: dnia 25.02.2015r. o godz.11.00


Informacja o wyborze oferty z dn. 06.03.2015r.
2015-01-29 2015-02-25
"ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY KRZYŻANOWICE"

Ogłoszenie o zamówieniu

"Dodatkowe informacje" zmieniające Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do Publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 27.11.2014r.

"Dodatkowe informacje" opublikowane w Dz.U.W.E. w dn.02.12.14r. o zmiane ogłoszenia o zamówieniu

UWAGA!!! UWAGA!!!
ZMIANA terminów składania i otwarcia ofert
W związku z odpowiedziami na zapytania z dn. 20.11.2014r.:
Termin składania ofert: nie później niż do dnia 15.12.2014r. do godz.10.45.
Termin otwarcia ofert: dnia 15.12.2014r. o godz.11.00


Informacja o wyborze oferty z dn. 30.01.2015r.
2014-11-04 2014-12-15
„Przebudowa drogi transportu rolnego Hajkowiec w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.07.2014r.

Informacja o wyborze ofery z dn. 08.08.2014r.
2014-07-09 2014-07-24
„Termomodernizacja budynku przedszkola przy ulicy Raciborskiej 70 w Bieńkowicach, w którym znajduje się OSP”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 07.05.2014r.


Zapytanie z dn. 12 maja 2014r. wraz z odpowiedzią

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 19.05.2014r.

UWAGA!!! UWAGA!!!
DRUGA ZMIANA terminu składania i otwarcia ofert
W związku z uzasadnionym zapytaniem wniesionym w dn. 27.05.2014r. dotyczącym błędnego zdublowaniem pozycji w Przedmiarze robót - cz. budowlana:
Termin składania ofert: nie później niż do dnia 03.06.2014r. do godz.10.45.
Termin otwarcia ofert: dnia 03.06.2014r. o godz.11.00


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 27.05.2014r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 18.06.2014r.
2014-05-07 2014-06-03
„Ustawienie trybun wraz z budową bieżni i skoczni do skoku w dal na boisku ORLIK w Tworkowie”
Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr PL.3.22/3.3.04/13.04152 pt. „Transgraniczna Spartakiada” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 10 % z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.05.2014r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 27.05.2014r.
2014-05-02 2014-05-19
„Odbudowa drogi gminnej – sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach w km od 0+000 do 0+302"

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.04.2014r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 08.05.2014r.
2014-04-15 2014-04-30
„Ustawienie trybun wraz z budową bieżni i skoczni do skoku w dal na boisku ORLIK w Tworkowie”
Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr PL.3.22/3.3.04/13.04152 pt. „Transgraniczna Spartakiada” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 10 % z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.04.2014r.

Zapytania z dn. 18 i 22 kwietnia 2014r. wraz z odpowiedziami

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 02.05.2014r.
2014-04-15 2014-04-30
„Przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowicach - Część I – etap IV”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 12.03.2014r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 17.04.2014r.
2014-03-12 2014-03-27
"WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI HALI SPORTOWEJ typu ABM w Chałupkach, ul. Fabryczna – działka nr 253"

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 05.02.2014r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dn. 11.03.2014r.
2014-02-05 2014-02-20
„Przebudowa ul. Nowej w Roszkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 28.01.2014r.

ZAPYTANIA nr I z dn. 04.02.2014r.

ZAPYTANIA nr II z dn.04.02.2014r.

ODPOWIEDZI na zapytania nr I i II z dn. 04.02.2014r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dn. 28.02.2014r.
2014-01-28 2014-02-12
"PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RUDYSZWAŁDZIE - ETAP II – odcinki I i IV o łącznej dł.ok.340 m"

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10.01.2014r.

ZAPYTANIA z dn. 14.01.2014r. wraz z Odpowiedziami

ZAPYTANIA nr I z dn. 16.01.2014r.

ZAPYTANIA nr II z dn. 16.01.2014r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn.22.01.2014r.

ODPOWIEDZI na zapytania nr I i II z dn. 16.01.14r.

UWAGA !!!

Zmienione terminy składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż do dnia 03.02.2014r. do godz. 9:45.
Termin otwarcia ofert - dnia 03.02.2014r. o godz.10:00

UWAGI do przedmiaru !!!
W zamówieniu obowiązują obmiary jak w przedmiarze robót dla sieci fi 315 i fi 200 oraz dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Należy wykonać wylot kanalizacji deszczowej fi 200 do rowu, który należy uwzględnić w kalkulacji własnej -w kosztorysie ofertowym lub w kosztach dodatkowych.

W zał. nr 8 - Proponowane istotne postanowienia do umowy zmienia się zapis par.4 ust.1 pkt.2, który otrzymuje brzmienie:
"Zakończenie wszystkich robót warunkujących wykonanie przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do dnia ..….2014r. (5 miesięcy od zawarcia umowy)".
W załączeniu zmieniona SIWZ w tym zakresie.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dn. 24.02.2014r.
2014-01-10 2014-02-03
Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2014
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.12.2013 r.
2013-12-13 2013-12-23
BUDOWA DROGI ROWEROWEJ „HACKA CESTA” W KRZYŻANOWICACH
w ramach projektu pt. „Budowa ścieżki rowerowej Hać (CZ) - Krzyżanowice (PL)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 „Przekraczamy granice”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.11.2013r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 27.11.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 03.01.2014r.
2013-11-18 2013-12-12
„Utrzymanie zimowe „dróg” gminnych w okresie zimowym 20013/2014, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice„
z możliwością składania ofert częściowych na trzy rejony utrzymania zimowego:
Część I zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków;
Część II zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Owsiszcze, Krzyżanowice, Nowa Wioska, Roszków;
Część III zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków (Nowy Dwór), Chałupki.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.10.2013r.

Informacja o wyborze oferty ogłoszona w dn. 31.10.2013r.
2013-10-08 2013-10-16
„Odbudowa rowów H-24 i Nr 64 w Tworkowie w ramach usuwania skutków powodzi z roku 2010”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.09.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 11.10.2013r.
2013-09-23 2013-10-08
„PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ULICY SZKOLNEJ 10 W CHAŁUPKACH”
Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 „Przekraczamy granice”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.09.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 21.10.2013r.
2013-09-04 2013-09-19
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2013/2014

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.08.2013r.
2013-08-08 2013-08-19
USTAWIENIE CZTERECH TRYBUN KONSTRUKCJI STALOWEJ PREFABRYKOWANEJ"
Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.07.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 23.08.2013r.
2013-07-30 2013-08-14
„Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.07.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 28.08.2013r.
2013-07-30 2013-08-14
„Przebudowa drogi transportu rolnego – ul. Dolna w Zabełkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.07.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 21.08.2013r.
2013-07-24 2013-08-08
„Odbudowa rowów B-1, D-2, D-3, Nr 3 i Nr 4 w Bieńkowicach o łącznej długości 5.000m”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10.07.2013r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 10.07.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 25.07.2013r.
2013-07-10 2013-07-25
"USTAWIENIE CZTERECH TRYBUN KONSTRUKCJI STALOWEJ PREFABRYKOWANEJ"
Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09.07.2013r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn.24.07.2013r.
2013-07-09 2013-07-24
„Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09.07.2013r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn.24.07.2013r.
2013-07-09 2013-07-24
„Częściowe zabezpieczenie skarp stawu Trzeciok wraz z wykonaniem ścieżki wokół stawu w miejscowości Tworków – etap II”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 21.06.2013r.

ZMIANA SIWZ z dn. 01.07.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 12.07.2013r.
2013-06-21 2013-07-08
„Przebudowa chodnika przy ulicy Ogrodowej w Krzyżanowicach – Etap II”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 29.05.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 05.07.2013r.
2013-05-29 2013-06-14
"REMONT BUDYNKU LKS W OWSISZCZACH W RAMACH POPRAWY JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSI"
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.21.05.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 13.06.2013r.
2013-05-21 2013-06-05
„MODERNIZACJA 3 STAWÓW W OWSISZCZACH W CELU UTRZYMANIA FUNKCJI RETENCYJNEJ W RAMACH OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ SOŁECTWA”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09.05.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 29.05.2013r.
2013-05-09 2013-05-23
„BUDOWA SUCHEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOWODZIOWEGO Z-3 W OWSISZCZACH W RAMACH OCHRONY RZECIWPOWODZIOWEJ SOŁECTWA”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.05.2013r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 09.05.2013r.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dn. 31.05.2013r.
2013-05-08 2013-05-23
„ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.16.04.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 14.06.2013r.
2013-04-16 2013-05-27
„Przebudowa chodnika przy ulicy Ogrodowej w Krzyżanowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 19.02.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 24.04.2013r.
2013-02-19 2013-03-06
„Wykonanie remontów cząstkowych i nakładki dróg gminnych, wg potrzeb zamawiającego”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.02.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 26.03.2013r.
2013-02-15 2013-03-05
„Zagospodarowanie centrum wsi Tworków”
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.02.2013r.

UWAGA!!!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w związku z omyłką w Zał. nr III - Przedmiarze.
Termin składania ofert:
nie później niż do dnia 07.03.2013r. do godz.9.30.
Termin otwarcia ofert: dnia 07.03.2013r. o godz.10.00.


Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn.01.03.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 28.03.2013r.
2013-02-15 2013-03-07
„Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S 3516 z drogą krajową nr 45”
Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.02.1013r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 22.03.2013r.
2013-02-14 2013-03-01
Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2013
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.12.2012 r.
2012-12-13 2012-12-21
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE W RAMACH PROJEKTU PT. „INDYWIDUALIZACJA KLUCZEM DO SUKCESU UCZNIA”.
- Dostawa pomocy dydaktycznych do SP w Owsiszczach.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.11.2012

Informacja o wyborze oferty z dnia 15.11.2012
2012-11-06 2012-11-14
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE W RAMACH PROJEKTU PT. „INDYWIDUALIZACJA KLUCZEM DO SUKCESU UCZNIA”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.10.2012

Informacja o wyborze oferty z dnia 29.10.2012 na część II, III

Unieważnienie postępowania w części I
2012-10-17 2012-10-25
„Wykonanie odwodnienia ulicy Wałowej w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.09.2012r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 24.10.2012r.
2012-09-26 2012-10-11
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE W RAMACH PROJEKTU PT. „INDYWIDUALIZACJA KLUCZEM DO SUKCESU UCZNIA”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.09.2012

Informacja o wyborze oferty z dnia 08.10.2012 na część I, II, III, IV, V

Unieważnienie postępowania w części VI, VII, VIII
2012-09-26 2012-10-05
„Utrzymanie zimowe „dróg” gminnych w okresie zimowym 20012/2013, w sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice„
z możliwością składania ofert częściowych na trzy rejony utrzymania zimowego:
• Część I zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków;
• Część II zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Owsiszcze, Krzyżanowice, Nowa Wioska, Roszków;
• Część III zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków (Nowy Dwór), Chałupki.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 21.09.2012r.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 24.09.2012r.

Informacja o wyborze ofert na każdą z części zamówienia z dn. 04.10.2012r.
2012-09-21 2012-10-02
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE W RAMACH PROJEKTU PT. „INDYWIDUALIZACJA KLUCZEM DO SUKCESU UCZNIA”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.09.2012

Unieważnienie postępowania
2012-09-03 2012-09-14
„Wykonanie dwóch przegród spowalniających spływ wód oraz przebudowa przepustu na rowie H-14 w Nowej Wiosce, w ramach ochrony przeciw powodziowej sołectwa Krzyżanowice”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.08.2012r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 14.09.2012r.
2012-08-14 2012-08-29
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2012/2013

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.08.2012
2012-08-10 2012-08-20
„Wykonanie rekreacyjnego – rehabilitacyjnego parku dla dorosłych w Chałupkach, objętego projektem PL.3.22/3.3.04/11.02263 Park zdrowia na granicy" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.07.2012r.

Informacja o wyborze ofert - ogłoszona 20.08.2012r.
2012-07-16 2012-07-31
„Częściowe zabezpieczenie skarp stawu Trzeciok w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.07.2012r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 20.07.2012r.
2012-07-02 2012-07-17
„Wykonanie rekreacyjnego – rehabilitacyjnego parku dla dorosłych w Chałupkach, objętego projektem PL.3.22/3.3.04/11.02263 Park zdrowia na granicy" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.05.2012r.

UWAGA! Zapytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 25.05.2012r.

Zmiana terminu składania ofert na 11.06.2012r.
Zmiana terminu otwarcia ofert na 11.06.2012r.

UWAGA! UZUPEŁNIENIA dotyczące opisu i wyglądu materiałów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 31.05.2012r.

Zmiana terminu składania ofert na 14.06.2012r.
Zmiana terminu otwarcia ofert na 14.06.2012r.

UNIWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
2012-05-16 2012-06-14
„Przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie – ul. Zagumie, o dł. 670m”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09.05.12r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 11.06.2012r.
2012-05-09 2012-05-24
„Poprawa dostępności komunikacyjnej DK 45 i DW 936 poprzez przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach”
Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.04.2012r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 02.05.2012r.

Zmiana terminu składania ofert na 10.05.2012r.
Zmiana terminu otwarcia ofert na 10.05.2012r.

Informacja o wyborze oferty
2012-04-23 2012-05-10
„Przebudowa części przedłużenia ulicy Zabełkowskiej w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.03.2012r.
UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert na dzień 11.04.2012r. godz. 09.30


Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia zamówieniu z dn. 26.03.2012r.

Informacja o wyborze oferty
2012-03-22 2012-04-11
„Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia i garaż OSP”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.03.2012r.


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień 11.04.2012r. godz. 11.30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.03.2012r.

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na dostosowanie dokumentacji do wymogów ustawy PZP zmienia się termin składania ofert na 25.04.2012 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.04.2012r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 25.05.2012 r.
2012-03-16 2012-04-25
„Odbudowa ulicy Okrężnej w Owsiszczach” w ramach usuwania skutków powodzi 2010 r. długości 238,1 m, Nr drogi 612 305 S, kilometraż Owsiszcze ul. Okrężna: od km 0+000 (ul. Wojska Polskiego) do km 0+238 (ul. Opawska)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.03.2012r.

Informacja o wyborze oferty
2012-03-14 2012-03-29
„Przebudowa łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dworcowej w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 13.03.2012r.

Informacja o wyborze oferty
2012-03-13 2012-03-28
„Remont i modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie”
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.03.2012r.

Informacja o wyborze oferty
2012-03-08 2012-03-26
„Wykonanie remontów cząstkowych i nakładki dróg gminnych, wg potrzeb zamawiającego”
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 29.02.2012r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 22.03.2012r.
2012-02-29 2012-03-15
Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2012
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.12.2011

Informacja o wyborze oferty z dnia 03.01.2012
2011-12-21 2011-12-29
„Utrzymanie zimowe „dróg” gminnych w okresie zimowym 20011/2012, w sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice„
z możliwością składania ofert częściowych na trzy rejony utrzymania zimowego:
• Część I zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków;
• Część II zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Owsiszcze, Krzyżanowice, Nowa Wioska, Roszków;
• Część III zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków (Nowy Dwór), Chałupki.
Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze oferty z dn. 28.10.2011r.
2011-10-06 2011-10-13
„Przebudowa ulicy Cegielnianej w Nowej Wiosce o długości 618,43 mb i szerokości 3,5 m”
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.08.2011r.

UWAGA ! w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania

Informacja o wyborze oferty z dn. 16.09.2011r.
2011-08-26 2011-09-09
Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej oraz remont pokrycia dachu na budynku świetlicy w ZSO w Bieńkowicach
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.06.2011
Informacja o wyborze oferty z dn. 26.07.2011r.
2011-06-22 2011-07-11
„Budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-18 w Roszkowie – etap I – budowa jednej przegrody”
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty z dn. 20.07.2011r.
2011-06-21 2011-07-05
„Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 45 poprzez przebudowę ulicy Wiejskiej w Roszkowie”
Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty z dn. 20.07.2011r.
2011-06-14 2011-06-28
„Odbudowa przyczółków, wzmocnienie skarpy, naprawa sklepienia i nawierzchni mostu – Zabełków, ul. Rymera” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty z dn. 20.07.11r.
2011-06-09 2011-06-24
„Budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-18 w Roszkowie – etap I – budowa jednej przegrody”
Ogłoszenie o zamówieniu
2011-06-02 2011-06-16
"Przebudowa drogi transportu rolnego z dostosowaniem nawierzchni do potrzeb ruchu rowerowego - trasa rowerowo-edukacyjna Meandry rzeki Odry Chałupki- Zabełków"
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotěbuz wzdłuż rzek Olza i Odra, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeka – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 „Przekraczamy granice”.
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty ogłoszona w dn. 15.06.11r.
2011-05-12 2011-05-26
„Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo-turystycznej wsi”
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dn. 22.07.11r.

Informacja o unieważnieniu wyboru Wykonawcy i powtórzeniu czynności ponownego badania i oceny ofert z dn. 03.08.2011r.

POWTÓRNA Informacja o wyborze ofert zamieszczona w dn. 17.08.2011r.
2011-05-10 2011-05-31
Wykonanie drogi wewnętrznej oraz chodnika na terenie ZSO w Krzyżanowicach
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty z dnia 02.06.2011r.
2011-04-21 2011-05-09
„Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku zamku w Chałupkach przy ul. Bogumińskiej”
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty z dn. 20.05.11r.
2011-04-14 2011-04-28
„Odbudowa przyczółków, naprawa konstrukcji mostu, Bieńkowice ul. Odrzańska” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty z dn. 13.04.11r.
2011-03-24 2011-04-12
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Tworkowie przy ulicy Polnej 3
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 31.03.2011 r.
UWAGA - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.04.2011
Informacja o wyborze oferty z dn. 04.05.11 r.
2011-03-18 2011-04-11
„Rozbudowa Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) – rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko- czeskim” , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty ogłoszona w dn. 20.04.11r.
2011-03-16 2011-03-31
„Usuwanie skutków powodzi na potokach:
• Część I zamówienia – Usuwanie skutków powodzi na potoku H14 w Nowej Wiosce i potoku Nr 30 w Nowej Wiosce i Krzyżanowicach;
• Część II zamówienia – Usuwanie skutków powodzi na potoku nr 29 w Krzyżanowicach;
• Część III zamówienia – Usuwanie skutków powodzi na potoku H 18 w Tworkowie.
z możliwością składania ofert częściowych na w/w trzy części zamówienia”
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty ogłoszona w dn. 05.04.11r.
2011-02-28 2011-03-14
„Wykonanie dwóch przystanie kajakowych na rzece Odrze w miejscowości Zabełków i Krzyżanowice”
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie” , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. „Przekraczamy granice”
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty z dn. 22.03.11r.
2011-02-25 2011-03-11
„Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej Tworków – Bieńkowice – „Hroza” oraz budowa kładki dla pieszych i rowerzystów”
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotěbuz wzdłuż rzek Olza i Odra” , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty z dn. 18.03.11r.
2011-02-21 2011-03-08
„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej między Krzyżanowicami a Tworkowem”
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rowerem przez sąsiednie, przygraniczne miejscowości. Etap II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 10% ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwrcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż do dnia 08.02.2011 do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert - dnia 08.02.2011 o godz.10.00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2011-01-27 2011-02-08
Budowa kompleksu sportowego wielofunkcyjnego przy ZSO w Krzyżanowicach obejmującego wykonanie boisk sportowych w ramach projektu: „Lato w Krzyżanowicach(PL), zima w Śmiłowicach (CZ) – rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim”
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice, w ramach Programy Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.10.2010
Zmiana terminu składania ofert na 09.11.2010
Zmiana terminu otwarcia ofert na 09.11.2010

UWAGA nastąpi zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 5.11.2010
Zmiana terminu składania ofert
2010-10-21 2010-11-16
„Utrzymanie zimowe „dróg” gminnych w okresie zimowym 20010/2011, w sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice„
z możliwością składania ofert częściowych na trzy rejony utrzymania zimowego:
- Część I zamówienia– rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków;
- Część II zamówienia - rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Owsiszcze, Nowa Wioska, Krzyżanowice, Roszków;
- Część III zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków (Nowy Dwór), Chałupki.
2010-09-02 2010-09-16
na „Remont dach wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku zamku w Chałupkach przy ul. Bogumińskiej”
przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP w dn.27.08.10r pod nr 268138
2010-08-27 2010-09-13
„Remont nawierzchni drogi w ramach usuwania skutków powodzi 2010 - ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach”
przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP w dn.05.08.10r pod nr 239026
2010-08-05 2010-08-20
„Odbudowa drogi w ramach usuwania skutków powodzi 2010 - ul. Domowa w Zabełkowie”
przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP w dn. 05.08.10r pod nr 239472
2010-08-05 2010-08-20
na „Remont dach wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku zamku w Chałupkach przy ul. Bogumińskiej”
przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP w dn.30.06.10r pod nr 189084
2010-06-30 2010-07-14
„Budowa kwatery nr 3 (4) na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie” zapytania_z_02.07_4 kwatera
Ogłoszony w BZP dn. 24.06.10r. pod nr 181400
Zapytania do SIWZ
UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.07.2010r.
- składanie ofert - god. 9.30
- otwarcie ofert - godz. 10.00
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2010-06-24 2010-07-15
Modernizacja wejścia głównego oraz prace remontowe w ZSO w Krzyżanowicach 2010-06-17 2010-07-02
„Wykonania usług projektowych dla budowy wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno – widowiskowo - sportowym w Krzyżanowicach”
UWAGA!
zmian ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.06.2010r.
- składanie ofert - god. 9.30
- otwarcie ofert - godz. 10.00
2010-06-02 2010-06-18
Remont kuchni w Przedszkolu w Chałupkach 2010-05-17 2010-06-01
Przebudowę drogi gminnej na Urbanek, łączącej drogi powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie”
Zadanie jest współfinansowane ze środków NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
oraz
finansowanej przez Urząd Gminy wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z kamieni naturalnych na zatoce parkingowej wykonywanej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na Urbanek, łączącej drogi powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie”
2010-05-14 2010-05-31
„Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku – łącznika ulic Głównej z Moniuszki, obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku”
Jeśli wniosek zostanie dofinansowany zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Informacja o ponownym wyborze oferty z dnia 06.05.2010r.
2010-05-12 2010-05-27
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzień 21.04.2010)
2010-03-31 2010-04-21
„Wykonanie remontów dróg gminnych, poprzez wykonanie, wg potrzeb zamawiającego:
- remontów cząstkowych nawierzchni,
- nakładki asfaltowo-bitumicznej”
2010-01-28 2010-03-02
„Wykonanie remontu ul. Krzywej w Owsiszczach” 2010-01-28 2010-03-03
„Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej – Projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zbiornika Z-9 w Owsiszczach, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze” 2010-01-27 2010-02-16
„Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Budowa domu dla osób starszych w Krzyżanowicach przy ul. Moniuszki”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 11.02.10
zmiana nazwy zmówienia na:
„Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Budowa w Krzyżanowicach przy ul. Moniuszki domu dla osób starszych i niepełnosprawnych z możliwością przeznaczenia na mieszkania chronione”
2010-01-26 2010-02-19
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zbiornika Z-9 w Owsiszczach, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze 2009-09-11 2009-10-02
Przebudowa ul. Kamykowej w Chałupkach - etap I
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2009-08-26 2009-09-23
„Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (CZ) – Bolesław (PL) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza”
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
2009-08-20 2009-09-10
Utrzymanie zimowe „dróg” gminnych w okresie zimowym 2009/2010, w sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice, z możliwością składania ofert częściowych na trzy rejony utrzymania zimowego:
• Część I zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków;
• Część II zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Owsiszcze, Nowa Wioska, Krzyżanowice, Roszków;
• Część III zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków (Nowy Dwór), Chałupki.
2009-08-17 2009-09-08
Przebudowę ciągu chodnikowego przy ulicy Długiej i Raciborskiej w Chałupkach dł. 292,50 m, w ramach realizacji projektu: "Połączenie historycznej części miasta Bohumin z miejscowością Chałupki – zapewnienie dostępności komunikacyjnej przez przebudowę drogi i chodników” 2009-08-06 2009-08-26
„Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku – łącznika ulic Głównej z Moniuszki, obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku” 2009-07-31 2009-08-20
„Modernizacja kotłowni olejowej na gazowo – olejową w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach” 2009-07-21 2009-08-12
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko w Gminie Krzyżanowice - Orlik 2012 przy ZSO w Tworkowie"
Zmiana ogłoszenia dot. opisu przedmiotu zamówienia z dn.02.07.09r.
2009-06-30 2009-07-23
„Utwardzenie drogi transportu rolnego Rudyszwałd Roszków” 2009-06-05 2009-06-25
Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą aranżacji wnętrz Urzędu Gminy Krzyżanowice 2009-05-29 2009-07-03
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej 12 w Krzyżanowicach 2009-05-27 2009-06-16
„Budowę chodnika przyjezdniowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach – etap I” oraz „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach – etap I” 2009-05-21 2009-06-15
Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-7 w Owsiszczach oraz Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-8 w Owsiszczach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze 2009-05-20 2009-06-09
Ostatnia zmiana: Wojak Aurelia (2022-03-08 10:55:42)
Odwiedzin na tej stronie: 17309 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM