Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono ogłoszeń: 7
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków oraz Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 78 w miejscowości Chałupki i Zabełków w ramach projektu ”Udostępnienie Odry i Olzy”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.07.2018 r.
2018-07-06 2018-07-23
Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2018 r.
2018-06-22 2018-07-09
„Przebudowa drogi – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rudyszwałd i Roszków”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2018r.
2018-06-18 2018-07-03
Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.06.2018 r.

Unieważnienie postępowania. Informacja z dnia 21.06.2018 r.
2018-05-30 2018-06-15
„Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.07.2018 r.
2018-05-22 2018-06-06
„Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.05.1018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dn. 18.05/2018r.
2018-05-02 2018-05-17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz zagospodarowanie wieży i wozowni na ruinach zamku w Tworkowie”- w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2018 r.
2017-12-18
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/