Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono ogłoszeń: 2
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2019r.

ZMAINA Terminu składania i otwarcia ofert w związku z zapytaniami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 01.03.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 29.03.2019r.
2019-02-19 2019-03-08
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz zagospodarowanie wieży i wozowni na ruinach zamku w Tworkowie”- w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2018 r.
2017-12-18
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/