Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono ogłoszeń: 4
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r.
2018-05-22 2018-06-06
„Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.05.1018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dn. 18.05/2018r.
2018-05-02 2018-05-17
"Przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach"

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.03.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 04.04.2018 r. o zmianie ogłoszenia.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 11.04.2018 R.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.04.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.05.2018 r.
2018-03-23 2018-04-11
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz zagospodarowanie wieży i wozowni na ruinach zamku w Tworkowie”- w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2018 r.
2017-12-18
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/