Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono ogłoszeń: 3
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie”- w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.” Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.10.2017

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.11.2017 r.
2017-10-23 2017-11-07
„Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.11.2017 r.
2017-10-18 2017-11-02
"Przebudowa ul. Zachodniej w Tworkowie nr drogi 612129S, w km 0+000 do 0+190"
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.09.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.10.2017 r.
2017-09-07 2017-09-22
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/