Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono ogłoszeń: 4
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2020”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.09.20119r.

Informacja o Postępowaniu na miniPortalu
2019-09-04 2019-10-08
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2019/2020
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.06.08.2019r.

Informacja z otarcia ofert z dn. 14.08.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.08.2019 r.
2019-08-06 2019-08-14
„Przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bieńkowice, gmina Krzyżanowice, dz. Nr 276, 251, 20 obręb Bieńkowice”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.07.2019r.

UWAGA ZMIANA TERMINU składania i otwarcia ofert w związku z zapytaniami na dzień 06.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.08.2019 r.
2019-07-17 2019-08-06
„Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Zabełkowie”
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 “Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.08.2019 r.
2019-07-16 2019-07-31
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/