Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono ogłoszeń: 4
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabełkowie.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.02.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 16.02.2018 r. o zmianie ogłoszenia.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.02.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.03.2018 r.
2018-02-12 2018-02-22
Dostawa sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaka dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krzyżanowice.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.02.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 15.02.2018 r. o zmianie ogłoszenia.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.02.2018 r.
2018-02-12 2018-02-22
,,Rewitalizacja parku w Tworkowie” w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.12.2017 r.

Ogłoszenie z dnia 03.01.2018 r. o zmianie ogłoszenia.
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.01.2018 r.
2017-12-21 2018-01-09
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz zagospodarowanie wieży i wozowni na ruinach zamku w Tworkowie”- w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2018 r.
2017-12-18
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/