Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono ogłoszeń: 5
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r.
2017-10-18 2017-11-02
"Przebudowa ul. Zachodniej w Tworkowie nr drogi 612129S, w km 0+000 do 0+190"
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.09.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.10.2017 r.
2017-09-07 2017-09-22
„Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2017/2018”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.07.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.08.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.08.2017 r.
2017-07-26 2017-08-03
„Przebudowa ulicy Nowej w Owsiszczach”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.07.2017 r.

informacja z otwarcia ofert z dnia 10.08.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.08.2017 r.
2017-07-26 2017-08-10
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabełkowie”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.07.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.07.2017 r.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.08.2017 r.
2017-07-10 2017-07-25
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/