Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono ogłoszeń: 5
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Budowa ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice – Bolesław w ramach projektu Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.10.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 05.11.2018 r. o zmianie ogłoszenia


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 14.11.2018 r.


Ogłoszenie z dnia 09.11.2018 r. o zmianie ogłoszenia


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 20.11.2018 r.
2018-10-29 2018-11-20
„Budowa ścieżki rowerowej między Krzyżanowicami a Tworkowem w ramach projektu Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2018 r.
2018-09-25 2018-10-11
Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków w ramach projektu ”Udostępnienie Odry i Olzy”.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.10.2018 r.
2018-08-17 2018-09-03
„Rozbiórka budynku handlowo- usługowego w Bieńkowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.09.2018 r.
2018-08-02 2018-08-17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz zagospodarowanie wieży i wozowni na ruinach zamku w Tworkowie”- w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2018 r.
2017-12-18
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/