Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono ogłoszeń: 8
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków w ramach projektu ”Udostępnienie Odry i Olzy”.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.09.2018 r.
2018-08-17 2018-09-03
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.08.2018 r.
2018-08-02 2018-08-13
„Rozbiórka budynku handlowo- usługowego w Bieńkowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.09.2018 r.
2018-08-02 2018-08-17
Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.08.2018 r.
2018-07-25 2018-08-09
Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków oraz Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 78 w miejscowości Chałupki i Zabełków w ramach projektu ”Udostępnienie Odry i Olzy”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.07.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania dla PAKIETU nr 2 z dnia 13.08.2018r.
2018-07-06 2018-07-23
Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2018 r.
2018-06-22 2018-07-09
„Przebudowa drogi – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rudyszwałd i Roszków”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2018r.
2018-06-18 2018-07-03
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz zagospodarowanie wieży i wozowni na ruinach zamku w Tworkowie”- w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2018 r.
2017-12-18
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/