Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono ogłoszeń: 1
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.03.2023 r.


Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-664c13f9-b999-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.03.2023 r.
2023-03-06 2023-03-21
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/