rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu Rok 2005 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 26.02.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rok 2005

Zarządzenie Nr 0152/39/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2005 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Roszków – Rudyszwałd’’

Zarządzenie Nr 0152/38/05 Wójta Gminy –Kierownika Gminy Krzyżanowice z dnia 20.12.2005r. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 0152/37/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji do spraw dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracowników mianowanych Urzędu Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/36/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 01.12.2005 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej (projektowo – kosztorysowej) termo modernizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12”

Zarządzenie Nr 0152/35/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 16.11.2005 r. w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie: „Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chałupki, Rudyszwałd i Zabełków”

Zarządzenie Nr 0152/34/05 Wójta Gminy- Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 16.11.2005r. w sprawie: wydzielenia i likwidacji zużytego sprzętu stanowiącego wyposażenie przejść granicznych.

Zarządzenie Nr 0152/33/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie powierzenia funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 0152/32/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przywrócenie naturalnej sukcesji roślinnej na obszarze< > obejmującej pielęgnację terenów zielonych”

Zarządzenie Nr 0152/31/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 12.10.2005 r. w sprawie oddelegowania osób, które moga w chodzić w skład komisji przetargowej w prowadzonym postępowaniu przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku SUW Borucin-Bolesław-Tworków-Bieńkowice- ETAP II - Tworków - Bieńkowice”

Zarządzenie Nr 0152/30/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym 2005/2006, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice”

Zarządzenie Nr 0152/29/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 30.09.2005 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie przebudowy wejścia głównego do budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach, ul. Wyzwolenia 1”

Zarządzenie Nr 0152/28/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/27/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 08.09.2005 r. w sprawie powołania osób, które moga wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie"Ograniczenia niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni i zabudowę instalacji solarnej oraz docieplenie stropu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie przy ul. Zamkowej 13"

Zarządzenie Nr 0152/26/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 08.09.2005 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa ul. Parkowej w Tworkowie o powierzchni 1.390,00 m 2 "

Zarządzenie Nr 0152/25/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 08.09.2005 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Cyklo ścieżki - Działanie II - wykonanie znaków i ich montaż w terenie"

Zarządzenie Nr 0152/24/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 27.07.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/19/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice, z dnia 09.04.2005r. dotyczącego powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa III kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie - kwatera nr IV wg. dokumentacji technicznej”

Zarządzenie Nr 0152/23/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 25.07.2005 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udziale zamówienia publicznego na zadanie "Pełnienie funkcji inwestora zastępczego w trakcie budowy III kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie"

Zarządzenie Nr 0152/22/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 20.07.2005 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:"Wykonanie rurociągu łączącego rów B-3 z R-30 w Owsiszczach, wraz z wykonaniem urządzeń towarzyszących"

Zarządzenie Nr 0152/21/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 11.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu w Chałupkach, przy ulicy Szkolnej o pow. 881,5 m 2 "

Zarządzenie Nr 0152/20/05 Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy Krzyżanowice z dnia 05.07.2005 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa jezdni i chodnika ulicy Mickiewicza w Krzyżanowicach, wraz z drogami dojazdowymi do posesji o łącznej dł. 580 mb i szer. od 4,0 do 5,0 m”Udostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-01-22 11:13:49
Czas wytworzenia: 2009-01-22 11:13:09
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3546 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM