rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu Rok 2009 Dzisiaj jest: Wtorek, 28.05.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2009

Znaleziono 74 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia Wójta - Kierownik Urzędu Gminy 2009

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia Wójta - Kierownik Urzędu Gminy 2009
ZWG_0152_76_09.pdf [] Zarządzenie Nr 0152/76/09 z 31.12.2009 w/s powołania Zespołu Opiniodawczego ds. socjalnych 47 KB
ZWG_0152_75_09.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0152/75/09 z 31.12.2009 w/s zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 48 KB
ZWG_0152_74_09.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0152/74/09 z 31.12.2009 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0152/56/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu z dnia 15.12.2008 r. w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla b 72 KB
ZWG_0152_73_09.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0152/73/09 z 31.12 2009 w/s powołania osób, które mogą być członkami komisji w postępowaniach o udzielanie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3.500 PLN do wartoś 59 KB
ZWG_0152_72_09.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0152/72/09 z 31.12.2009 w/s określenia zasad udzielania zamówień finansowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3.500 PLN do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 49 KB
ZWG_0152_71_09.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0152/71/09 z 31.12.2009 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0152/44/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu z dnia 8.09.2008 r. w/s zatwierdzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 49 KB
ZWG_0152_70_09.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0152/70/09 z 23.12.2009 w/s ustalenia instrukcji zużycia paliwa przez samochód ciężarowy VW SRC 69 RE, samochód osobowy VW SRC 64YG oraz kompaktor Dino 76 KB
ZWG_0152_69_09.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0152/69/09 z 22.12.2009 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0152/56/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu z dnia 15.12.2008 w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice (...) 66 KB
ZWG_0152_68_09.pdf [66 KB] Zarządzenie nr 0152/68/09 z 22.12.2009 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2009 roku 60 KB
ZWG_0152_67_09.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0152/67/09 z 22.12.2009 w/s wyłonienia wykonawcy na druk magazynu informacyjno-reklamowego "Krzyżanowickie Gminne Wieści" w 2010 roku 94 KB
ZWG_0152_66_09.pdf [94 KB] Zarzadzenie Nr 0152/66/09 z 09.12.2009 w/s powierzenia wskazanym pracownikom Urzędu Gminy Krzyżanowice zadań i obowiązków członków zespołu zarządzającego projektem "Sprawny sanmorząd" (...) 136 KB
ZWG_0152_65_09.pdf [136 KB] Zarządzenie nr 0152/65/09 z 10.11.2009 w/s zakupu samochodu strażackiego dla OSP Owsiszcze 46 KB
ZWG_0152_64_09.pdf [46 KB] Zarządzenie Nr 0152/64/09 z 02.11.2009 w/s wyłonienia wykonawców na opracowanie projektu aranżacji zieleni oraz wykonania nasadzeń na terenie przed budynkiem Urzędu Gminy w Krzyżanowicach ul. Główna 52 KB
ZWG_0152_63_09.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0152/63/09 z 27.10.2009 w/s powołania osób, które mogą być członkami w postępowaniach o udzielenie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 2.000 PLN do wartości nie p 59 KB
ZWG_0152_62_09.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0152/62/09 z 26.10.2009 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2009 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 46 KB
ZWG_0152_61_09.pdf [46 KB] Zarzadzenie Nr 0152/61/09 z 19.10.2009 w/s wyłonienia wykonawców na realizację wykonania miejsc parkingowych przy boisku Orlik 2012 52 KB
ZWG_0152_60_09.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0152/60/09 z 12.10.2009 w/s wyłonienia wykonawców na realizację utwardzenia terenu przed Urzędem Gminy Krzyżanowice 51 KB
ZWG_0152_59_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0152/59/09 z 12.10.2009 w/s zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bolesław 47 KB
ZWG_0152_58_09.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0152/58/09 z 28.09.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zbiornika Z-9 w Owsiszczach, w ramach ochrony przeciwpowodziowe 61 KB
ZWG_0152_57_09.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0152/57/09 z 28.09.2009 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw kontroli finansowej 59 KB
ZWG_0152_56_09.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0152/56/09 z 21.09.2009 w/s wyłonienia wykonawcy na zadania: zakup 40 licencji na dostęp do szkoleń e-learingowych z ECDI-e-Citizen oraz 200 licencji do szkoleń e-learingowych z j. angielskiego (...) 74 KB
ZWG_0152_55_09.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0152/55/09 z 31.08.2009 w/s ustalenia stawki za 1 km przebiegu używania pojazdów osobowych do celów służbowych do jazd lokalnych oraz do podrózy służbowych na obszarze kraju 50 KB
ZWG_0152_54_09.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0152/54/09 z 31.08.2009 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0152/56/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu z dnia 15.12.2008 r w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę UG Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont (...) 70 KB
ZWG_0152_53_09.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0152/53/09 z 31.08.2009 w/s zatwierdzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania 64 KB
ZWG_0152_52_09.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0152/52/09 z 31.08.2009 w/s zatwierdzenia instrukcji kasowej dla jednostki Urząd Gminy krzyżanowice 160 KB
ZWG_0152_50_09.pdf [160 KB] Zarządzenie Nr 0152/50/09 z 28.08.2009 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0152/5/2009 Wójta Gminy Krzyżanowice - kierownika jednostki z dnia 20.01.2009 r. dot. zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice (. 63 KB
ZWG_0152_49_09.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0152/49/09 z 28.08.2009 w/s przeprowadzenia kontroli wewnętrznej 49 KB
ZWG_0152_48_09.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0152/48/09 z 17.08.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Przebudowa ul. Kamykowej w Chałupkach - etap I" 71 KB
ZWG_0152_47_09.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0152/47/09 z 17.08.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Utrzymanie zimowe dróg gminnych w okresie zimowym 2009/2010 w sołectwach na terenie Gminy Krzyzanowice" 62 KB
ZWG_0152_46_09.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0152/46/09 z 17.08.2009 w/s powołania Komisji do spraw naboru na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw inwestycji i remontów w Referacie Gospodarki Przestrzennej 60 KB
ZWG_0152_45_09.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0152/45/09 z 17.08.2009 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty do spraw rekrutacji, organizacji zajęć, monitoringu i sprawozdawczości 59 KB
ZWG_0152_44_09.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0152/44/09 z 17.08.2009 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2009 r. w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 46 KB
ZWG_0152_43_09.pdf [46 KB] Zarządzenie Nr 0152/43/09 z 04.08.2009 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw kontroli finansowej 58 KB
ZWG_0152_42_09.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0152/42/09 z 27.07.2009 w/s wyłonienia wykonawcy na zadania: "Modernizacja i doposażenie placu zabaw (...)" 53 KB
ZWG_0152_41_09.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0152/41/09 z 27.07.2009 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót zabezpieczających i konserwatorskich zamku w Tworkowie - I etap - skrzydło wschodnie 51 KB
ZWG_0152_40_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0152/40/09 z 22.07.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (CZ) - Bolesław (PL) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza (. 74 KB
ZWG_0152_39_09.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0152/39/09 z 20.07.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Wykonanie boiska sportowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko w Gminie Krzyżanowice - Orlik 2012 ZSO Tworków" 64 KB
ZWG_0152_38_09.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0152/38/09 z 10.07.2009 w/s powołania komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora ds. inwestycji i remontów w RGP 59 KB
ZWG_0152_37_09.pdf [59 KB] Zarządzenie nr 0152/37/09 z 29.06.2009 w/s odstąpienia od regulaminu powołanego Zarządzeniem Wójta Nr 0152/19/07 z dnia 11.06.2007 w/s wyłonienia wykonawcy na zadanie "Urządzenie centrum o charakterze rekreacyjno-sportowym w sołectwie Chałupki" 51 KB
ZWG_0152_36_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0152/36/09 z 23.06.2009 w/s maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Krzyżanowice 52 KB
ZWG_0152_34_09.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0152/34/09 z 23.06.2009 w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w UG Krzyżanowice oraz zasady pracy komisji ds. naboru - WERSJA NIEAKTUALNA 166 KB
ZWG_0152_33_09.pdf [166 KB] Zarządzenie Nr 0152/33/09 z 23.06.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Przebudowa ciągu chodnikowego przy ul. Długiej i Raciborskiej w Chałupkach dł. 292,50 m (...)" 101 KB
ZWG_0152_32_09.pdf [101 KB] Zarządzenie Nr 0152/32/09 z 02.06.2009 w/s zmian w Zarządzeniu Nr 0152/56/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu z dnia 15.12.08 r. w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę UG Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont do budżetu Gminy 67 KB
ZWG_0152_31_09.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0152/31/09 z 02.06.2009 w/s sporządzania skonsolidowanego bilansu 66 KB
ZWG_0152_30_09.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0152/30/09 z 02.06.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptatku -łącznika ul. Głównej z Moniuszki (...)" 74 KB
ZWG_0152_29_09.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0152/29/09 z 29.05.2009 w/s powołania osób, które moga wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu "Utwardzenie drogi transportu rolnego Rudyszwałd - Roszków" 60 KB
ZWG_0152_28_09.pdf [60 KB] Zarzadzenie Nr 0152/28/09 z 27.05.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą aranżacji wnętrz UG Krzyżanowice" 60 KB
ZWG_0152_27_09.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0152/27/09 z 27.05.2009 w/s polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego 62 KB
ZWG_0152_26_09.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0152/26/09 z 27.05.2009 w/s określenia stanowisk z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych 62 KB
ZWG_0152_25_09.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0152/25/09 z 19.05.2009 w/s wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w UG Krzyżanowice 107 KB
ZWG_0152_24_09.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0152/24/09 z 19.05.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Budowa chodnika przejezdniowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach(...)" 63 KB
ZWG_0152_23_09.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0152/23/09 z 18.05.2009 w/s powołania osób, które moga wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Termomodernizacja budynku ZSO przy ul. Łąkowej 12 w Krzyżanowicach" 63 KB
ZWG_0152_22_09.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0152/22/09 z 05.05.2009 w/s Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice 172 KB
ZWG_0152_21_09.pdf [172 KB] Zarządzenie Nr 0152/21/09 z 05.05.2009 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0152/22/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 26.06.2007 dot. Regulaminu Organizacyjnego UG Krzyżanowice 59 KB
ZWG_0152_20_09.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0152/20/09 z 04.05.2009 w/s sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę 113 KB
ZWG_0152_19_09.pdf [113 KB] Zarządzenie Nr 0152/19/09 z 09.04.2009 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie namiotu plenerowego niezbędnego do przeprowadzenia targów, zajęć i warsztatów organizowanych podczas targu rozmaitości dot. projektu pn: "Jarmark na granicy" 50 KB
ZWG_0152_18_09.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0152/18/09 z 09.04.2009 w/s wyłonienie wykonawcy na wykonanie materiałów promocyjnych dot. projektu pn: "Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy" 50 KB
ZWG_0152_17_09.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0152/17/09 z 07.04.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-7 w Owsiszczach 63 KB
ZWG_0152_16_09.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0152/16/09 z 30.03.2009 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację projektu zagospodar. celem udostępnienia części ruin zamku w Tworkowie (...) 51 KB
ZWG_0152_15_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0152/15/09 z 30.03.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Przebudowa ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach" 60 KB
za2-1409.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0152/14/09 z 12.03.2009 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących projektu pn: "Jarmark na Granicy - pierwszy polsko-czeski targ rozmaitości" 78 KB
ZWG_0152_13_09.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0152/13/09 z 10.03.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Wykonanie remontów dróg gminnych (...)" 89 KB
ZWG_0152_12_09.pdf [89 KB] Zarządzenie Nr 0152/12/09 z 09.03.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia"Przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie" 71 KB
ZWG_0152_11_09.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0152/11/09 z 09.03.2009 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Przebudowa ul. Spacerowej w Nowym Dworze w Zabełkowie" 70 KB
ZWG_0152_10_09.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0152/10/09 z 23.02.2009 w/s ustalenia regulaminu podziału środków finansowych GKRPA w ramach konkursu ofert programowych z zakresu profilaktyki i przeciw. alkoholizmowi 57 KB
ZWG_0152_9_09.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0152/9/09 z 16.02.2009 w/s dopuszczenia programów komputerowych i każdej ich zmiany do stosowania w rachunkowości w jednostce Urzędu Gminy Krzyżanowice 79 KB
ZWG_0152_8_09.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0152/8/09 z dnia 26.01.2009 w/s udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Tkocz kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 56 KB
ZWG_0152_7_09.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0152/7/09 z 26.01.2009 w/s upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 58 KB
ZWG_0152_6_09.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0152/6/09 z 20.01.2009 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0152/3/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03.01.2008 roku 162 KB
ZWG_0152_5_09.pdf [162 KB] Zarządzenie Nr 0152/5/09 z 20.01.2009 w/s zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice oraz zadań Gminy w 2009 roku 102 KB
ZWG_0152_4_09.pdf [102 KB] Zarządzenie Nr 0152/4/09 z 14.01.2009 w/s wprowadzania zasad wydawania pracownikom ciepłych posiłków 45 KB
ZWG_0152_3_09.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0152/3/09 z 14.01,2009 w/s zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bieńkowice 44 KB
ZWG_0152_2_09.pdf [44 KB] Zarządzenie Nr 0152/2/09 z 05.01.2009 w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Krzyżanowice 48 KB
ZWG_0152_1_09.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0152/1/09 z 02.01.2009 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2009 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 45 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2009-02-19 13:31:45)
Odwiedzin na tej stronie: 4974 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM