rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu Rok 2010 Dzisiaj jest: Czwartek, 18.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2010

Znaleziono 46 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia Wójta - Kierownik Urzędu Gminy 2010

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia Wójta - Kierownik Urzędu Gminy 2010
ZWG_0151_122_10.pdf [] Zarządzenie Nr 0151/122/10 z 01.10.2010 w/s udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Reszka Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie 58 KB
ZWG-0152_47_2010.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0152/47/2010 z 28.12.2010 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0152/35/2010 z dnia 09.11.2010 dot. powołania komisji przetargowej (...) 60 KB
ZWG_0152_46_10.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0152/46/10 z 28.12.2010 w/s wyłonienia wykonawcy na druk magazynu informacyjno-reklamowego "Krzyżanowickie Gminne Wieści" w 2011 roku 78 KB
ZWG_0152_45_10.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0152/45/10 z 16.12.2010 w/s polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego 62 KB
ZWG_0152_44_10.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0152/44/10 z 16.12.2010 w/s określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych 62 KB
ZWG_0152_43_10.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0152/43/10 z 14.12.2010 w/s zmiany do Zarządzenia Nr 0152/51/09 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu z dnia 31.08.2009 w/s zasad rachunkowości stosowanych w jednostce UG Krzyżanowice przy realizacji projektu "Z Europassem do Europ 52 KB
ZWG_0152_42_10.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0152/42/10 z 14.12.2010 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracyw 2010 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 46 KB
ZWG_0152_41_10.pdf [46 KB] Zarządzenie Nr 0152/41/10 z 10.12.2010 w/s odwołania Zastępcy Wójta Gminy Krzyżanowice 47 KB
ZWG_0152_40_10.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0152/40/10 z 08.12.2010 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2010 r. 59 KB
ZWG_0152_39_10.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0152/39/10 z 30.11.2010 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów wyposażenia stanowiska dowodów osobistych i ewidencji ludności na dzień 30 listopada 2010 r. 60 KB
ZWG_0152_38_10.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0152/38/10 z 30.11.2010 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0152/56/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu z dnia 15.12.2008 r. w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę UG Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont... 63 KB
ZWG_0152_37_10.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0152/37/10 z 10.11.2010 w/s powołania Komisji d/s końcowego odbioru zadania w ramach usuwania skutków powodzi z maja 2010 r. tj. odbudowy ul. Domowej w miejscowości Zabełków 50 KB
ZWG_0152_36_10.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0152/36/10 z 10.11.2010 w/s powołania Komisji d/s końcowego odbioru zadania w ramach usuwania skutków powodzi z maja 2010 r. tj. remont ul. Wojska Polskiego w miejscowości Owsiszcze 50 KB
ZWG_0152_35_10.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0152/35/10 z 09.11.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: " Budowa kompleksu sportowego wielofunkcyjnego..." 53 KB
zwg_0152_33_10.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0152/33/10 z 29.10.2010 w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 646 KB
ZWG_0152_32_10.pdf [646 KB] Zarządzenie Nr 0152/32/10 z 27.10.2010 w/s zmiany Zarządzenia nr 0152/56/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu z dnia 15.12.2008 w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę UG Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Kr 53 KB
ZWG_0152_31_10.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0152/31/10 z 04.10.2010 w/s wprowadzenia instrukcji dot. zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 88 KB
ZWG_0152_30_10.pdf [88 KB] Zarządzenie 0152/30/10 z 30.09.2010 w/s wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu Gminy Krzyżanowice 49 KB
ZWG_0152_29_10.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0152/29/10 z 24.09.2010 w/s wyłonienia wykonawców na realizację awarii sieci przesyłowej centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych położonychw Roszkowie przy ul. Kolejowej 70 KB
ZWG_0152_28_10.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0152/28/10 z 01.09.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn: "Utrzymanie zimowe dróg gminnych w okresie zimowym 2010/2011 w sołectwach na terenie 61 KB
ZWG_0152_27_10.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0152/27/10 z 03.08.2010 w/s powołania osób, ktore mogą wchodzić w skład komisji przetrgowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Odbudowa drogi w ramach usuwania skutków powodzi 2010 - ul. Do 62 KB
ZWG_0152_26_10.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0152/26/10 z 03.08.2010 w/s powołania osób, ktore mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:"Remont nawierzchni drogi w ramach usuwania skutków powodzi 2010 63 KB
ZWG_0152_25_10.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0152/25/10 z 16.07.2010 w/s ustalenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 78 KB
ZWG-0152_24_10.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0152/24/10 z 16.07.2010 w/s zasad dofinansowania dokształcania się pracowników Urzędu Gminy 52 KB
ZWG_0152_23_10.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0152/23/10 z 01.07.2010 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót zabezpieczających i konserwatorskich ruin zamku w Tworkowie - etap III 50 KB
ZWG_0152_22_10.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0152/22/10 z 29.06.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetrgowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku zamku w C 64 KB
ZWG_0152_21_10.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0152/21/10 z 22.06.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Budowa kwatery nr 3 (4) na składowisku odpadów komunalnych w 61 KB
ZWG_0152_20_10.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0152/20/10 z 21.06.2010 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0152/56/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu z dnia 15.12.2008 r. w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont (...) 51 KB
ZWG-0152_19_10.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0152/19/10 z 01.06.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn : "Wykonanie usług projektowych dla budowy wielofunkcyjnego obiek 63 KB
ZWG_0152_18_10.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0152/18/10 z 24.05.2010 w/s powołania Komisji do oceny szkód powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku powodzi na terenie gminy Krzyżanowice w maju 2010 r. 63 KB
ZWG_0152_17_10.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0152/17/10 z 24.05.2010 w/s powołania Gminnnej Komisji d/s szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek powodzi w maju 2010 r. w Gmine Krzyżanowice 50 KB
ZWG_0152_16_10.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0152/16/10 z 14.05.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego " Przebudowa drogi gminnej na Urbanek, łaczącej drogi powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą kra 70 KB
ZWG_0152_15_10.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0152/15/10 z 14.05.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Zagospodarowanie centum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku -łącznika ulic Głównej z Moniuszki (...) 82 KB
ZWG_0152_14_10.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0152/14/10 z 14.05.2010 w/s powołania osób, ktore mogą być członkami komisji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3500 PLN do wartości 59 KB
ZWG_0152_13_10.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0152/13/10 z 14.05.2010 w/s zmiany w Zarządzeniu nr 0152/56/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu z dnia 15.12.2008 w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice (...) 70 KB
ZWG_0152_12_10.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0152/12/10 z 29.04.2010 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2010 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 181 KB
ZWG_0152_11_10.pdf [181 KB] Zarządzenie Nr 0152/11/10 z 14.04.2010 w/s szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 70 KB
ZWG_0152_10_10.pdf [70 KB] Zarzadzenie Nr 0152/10/10 z 14.04.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetagowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Krzyżanowicach przy u 50 KB
ZWG_0152_8_10.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0152/8/10 z 22.02.2010 w/s ustalenia regulaminu podzału środków finansowych GKRPA w ramach konkursu ofert programowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 69 KB
ZWG_0152_7_10.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0152/7/10 z 25.01.2010 w/s określenia kosztów za wykonanie kopii lub wydruków 63 KB
ZWG_0152_6_10.pdf [63 KB] Zarzadzenie Nr 0152/6/10 z 25.01.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia: "Wykonanie remontu ul. Krzywej w Owsiszczach". 60 KB
ZWG_0152_5_10.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0152/5/10 z 25.01.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia : "Wykonanie remontu dróg gminnych, poprzez wykonanie wg. potrzeb zamawiającego remontów cząstkowych nawierzchni ora 88 KB
ZWG_0152_4_10.pdf [88 KB] Zarządzenie nr 0152/4/10 z 25.01.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej - projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zbiornika Z-9 w Ows 61 KB
ZWG_0152_3_10.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0152/3/10 z 25.01.2010 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia: " Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji "Budowa domu 63 KB
ZWG_0152_2_10.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0151/2/10 z 25.01.2010 w/s wprowadzenia zasad rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach przeprowadzanych w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w ramach realizacji projektu: "Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu j.s.t (...) 128 KB
ZWG_0152_1_10.pdf [128 KB] Zarządzenie Nr 0152/1/10 z 04.01.2010 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2010 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 47 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2010-01-06 09:49:15)
Odwiedzin na tej stronie: 4991 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM