rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu Rok 2006 Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2006

Zarządzenie Nr 0152/70/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/69/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 0152/68/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie rozliczenia wykorzystania dotacji przez zakład budżetowy

Zarządzenie Nr 0152/67/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice –  Kierownika Urzędu Gminy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 29 grudnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 0152/66/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora ds. kontroli finansowej

Zarządzenie Nr 0152/65/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy  na zadanie: „Wywóz nieczystości płynnych komunalnych z budynków administrowanych przez Urząd Gminy i miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie zezwolenia Wójta gminy wymaganego przepisami z zakresu ochrony środowiska”

Zarządzenie Nr 0152/64/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie zasad dofinansowania dokształcania się pracowników Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 0152/63/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania pism

Zarządzenie Nr 0152/62/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2003 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21 maja 2003 roku dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/61/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na dostawę dwóch sztuk optycznych czytników paszportów VPR600 współpracujących z oprogramowaniem Straży Granicznej

Zarządzenie Nr 0152/60/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 01 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 0152/55/06 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/59/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2002 z dnia 14 listopada 2002 roku dot. powołania Zastępcy Wójta Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/58/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/57/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 02 listopada 2006 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na druk przewodnika „Nasza Odra. Przewodnik turystyczno – przyrodniczy po granicznych meandrach Odry” stanowiącym element projektu Nasza Odra: wspólne polsko-czeskie meandry graniczne Odry”

Zarzadzenie Nr 0152/56/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 02 listopada 2006 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2006 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/55/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/54/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 12 października 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym 2006/2007, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice”

Zarządzenie Nr 0152/53/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 12 września 2006 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na wspólną realizację projektu „Nasza Odra: wspólne polsko-czeskie meandry graniczne Odry”

Zarządzenie Nr 0152/52/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 12 września 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Wykonanie modernizacji budynku komunalnego (aktualna siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach - przychodnia w Krzyżanowicach) poprzez przebudowę wejścia głównego do budynku przychodni, obejmującego wykonanie i montaż zewnętrznej pochylni dla osób”

Zarządzenie Nr 0152/51/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 12 września 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Wykonanie przebudowy jezdni ul. Moniuszki w Krzyżanowicach wraz z budową odwodnienia – etap I”

Zarządzenie Nr 0152/50/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 06 września 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Budowa Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie”

Zarządzenie Nr 0152/49/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 01 września 2006 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na opracowanie: „Programu rozwoju turystyki w Gminie Krzyżanowice na lata 2007-2013”

Zarządzenie Nr 0152/48/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 01 września 2006 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie:„Wykonanie i dostarczenie folderów gminy Krzyżanowice pt. Historiai współczesność przygranicznych partnerskich gmin”

Zarządzenie Nr 0152/47/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Dostawa tabliczek z nazwami ulic dróg gminnych i informacyjnych” obejmująca wykonanie tabliczek oraz ich montaż w terenie

Zarządzenie Nr 0152/46/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Budowa  kontenerowego miejsca odpraw granicznych zlokalizowanego na obwodnicy m. Chałupki w km 55+785,18 – 55+908,49”

Zarządzenie Nr 0152/45/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Głównej w Bolesławiu

Zarządzenie Nr 0152/44/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Modernizację ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie dł. 980,5m i szer. 3,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej”

Zarządzenie Nr 0152/43/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 09 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Cyklo ścieżki – etap II”

Zarządzenie Nr 0152/42/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Modernizacja chodnika przy ul. Długiej w Zabełkowie–etap II o pow. 258,00 m 2

Zarządzenie Nr 0152/41/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03 lipca 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/22/06 Wójta Gminy  - Kierownika Urzędu  Gminy Krzyżanowice, z dnia 13.04.2006r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi – ulica Ogrodowa w Tworkowie dł. ok. 845,0 m”

Zarządzenie Nr 0152/40/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie: wykonanie pracy badawczo-usługowej pn: „Studium wykonalności wraz z wnioskiem do projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego”

Zarządzenie Nr 0152/39/2006  Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych

Zarządzenie Nr 0152/38/2006  Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora ds. obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 0152/37/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie wyłonienia wykonawców na zadania:  1) „Utworzenie placu zabaw ” przy Przedszkolu w Zabełkowie, 2) „ Modernizacja placu zabaw” przy Przedszkolu w Chałupkach, 3) „ Utworzenie  placu zabaw” przy Świetlicy w Nowej Wiosce.

Zarządzenie Nr 0152/36/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice"

         Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/36/2006

Zarządzenie Nr 0152/35/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu  Gminy z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oznakowanie dróg gminnych tabliczkami z nazwami ulic oraz wykonanie tablic i ich montaż w terenie”

Zarządzenie Nr 0152/34/2006  Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice

         Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/34/2006 

Zarządzenie Nr 0152/33/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu  Gminy z dnia 24 maja  2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:“Wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym, będącym siedziba Ośrodka Zdrowia w Tworkowie, przy ul. Parkowej”

Zarządzenie Nr 0152/32/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu  Gminy z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:“Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu w Roszkowie”

Zarządzenie Nr 0152/31/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu  Gminy z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:“Dostawa wyposażenia technicznego na kontenerowe miejsce odpraw granicznych w Chałupkach”

Zarządzenie Nr 0152/30/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu  Gminy z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. “Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Roszków – Rudyszwałd’’ Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Zarządzenie Nr 0152/29/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu  Gminy z dnia 05 maja 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:“Modernizacja chodnika przy ul. Długiej w Zabełkowie o pow. 633,00 m 2

Zarządzenie Nr 0152/28/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu  Gminy z dnia 05 maja 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:“Wyburzenie budynku wraz z częścią fundamentową, znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego nr 47 w Owsiszczach wraz z wywozem materiału rozbiórkowego, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze”

Zarządzenie Nr 0152/27/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu  Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:“Osuszanie ścian budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice”

Zarządzenie Nr 0152/26/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu  Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych  suchego zbiornika przeciwpowodziowych w ul. W. Polskiego, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze”

Zarządzenie Nr 0152/25/2006  Wójta Gminy Krzyżanowice- Kierownika Urzędu  Gminy z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia weryfikacji potencjalnych Ostatecznych Beneficjentów dla projektu o nazwie: „Program Stypendialny Gminy Krzyżanowice - II”

Zarządzenie Nr 0152/24/2006  Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika  Urzędu  Gminy z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie gminnym

Zarządzenie Nr 0152/23/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Remont nawierzchni łącznika na ul. Głównej – Ogrodowej w Krzyżanowicach o pow. 1207 m

Zarządzenie Nr 0152/22/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika  Urzędu  Gminy z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi – ulica Ogrodowa w Tworkowie dł. ok. 845,0 m”

Zarządzenie Nr 0152/21/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Trzykrotne koszenie ok. 140 tyś. mtraw z poboczy dróg gminnych wraz z obróbką znaków drogowych pionowych oraz koszenie miejsc wskazanych przez zamawiającego, m.in. terenu na P.G. Owsiszcze”

Zarządzenie Nr 0152/20/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 05 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład Komisji Stypandialnej do przeprowadzenia weryfikacji potencjalnych Ostatecznych Beneficjentów dla projektu o nazwie: „Program Stypendialny Gminy Krzyżanowice”

Zarządzenie Nr 0152/19/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika  Urzędu  Gminy z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

Zarządzenie Nr 0152/18/2006  Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie przejęcia nieodpłatnie na własność gminy Krzyżanowice nieruchomości położone w  miejscowości Tworków

Zarządzenie Nr 0152/17/2006  Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie przejęcia na własność gminy nieruchomości stanowiącej drogi publiczne położone w Krzyżanowicach przy ulicy Łąkowej 

Zarządzenie Nr 0152/16/2006  Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie nabycia na własność gminy Krzyżanowice nieruchomości zabudowanej położonej w Owiszczach przy ul. Wojska Polskiego 47

Zarządzenie Nr 0152/15/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 0152/14/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/10/06 Wójta Gminy   - Kierownika Urzędu   Gminy Krzyżanowice, z dnia 27.02.2006r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na 5 dróg gminnych, do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie”, z możliwością składania ofert częściowych na każdą z dróg: - „Przebudowa ul. Stawowej w Tworkowie, - „Przebudowa ul. Cichej w Rudyszwałdzie wraz z odwodnieniem”, - „Przebudowa ul. Bogumińskiej w Zabełkowie wraz z odwodnieniem”, - „Przebudowa ul. Kwiatowej i Wałowej w Chałupkach wraz z odwodnieniem”, - „Przebudowa ul. Raciborskiej w Bieńkowicach wraz z odwodnieniem i przebudową mostka”.

Zarządzenie Nr 0152/13/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Skotnica w Zabekowie długości 0,899 km”

Zarządzenie Nr 0152/12/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 06 marca 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Budowa drogi gminnej – ul. Ogrodowa w Krzyżanowicach długości 1,294 km”

Zarządzenie Nr 0152/11/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 06 marca 2006 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy  na zadanie: „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Krzyżanowice”

Zarządzenie Nr 0152/10/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na 5 dróg gminnych, do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie”, z możliwością składania ofert częściowych na każdą z dróg:-„Przebudowa ul. Stawowej w Tworkowie,-„Przebudowa ul. Cichej w Rudyszwałdzie wraz z odwodnieniem”,-„Przebudowa ul. Bogumińskiej w Zabełkowie wraz z odwodnieniem”,-„Przebudowa ul. Kwiatowej i Wałowej w Chałupkach wraz z odwodnieniem”,-„Przebudowa ul. Raciborskiej w Bieńkowicach wraz z odwodnieniem i przebudową mostka”.

Zarządzenie Nr 0152/9/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Remont parkingu i wykonanie chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie” z kostki brukowej betonowej – 921,7 m 2. Zadanie współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w ramach Działania 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Zarządzenie Nr 0152/8/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie remontów dróg gminnych, poprzez wykonanie, wg potrzeb zamawiającego:●remontów cząstkowych nawierzchni,●remontów grysami na zimno,●nakładki asfaltowo-bitumicznej ”

Zarządzenie Nr 0152/7/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Budowa wiejskiego centrum wypoczynku i rekreacji w Chałupkach”

Zarządzenie Nr 0152/6/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego – odcinek otwarty oraz skanalizowany dł. ok. 128m, w Owsiszczach przy posesjach Baranek-Witasek (odcinek od ul. Polnej i wzdłuż niej, do ul. Opawskiej) w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze”

Zarządzenie Nr 0152/5/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 2 suchych zbiorników przeciwpowodziowych w rejonie Witasek, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze”

Zarządzenie Nr 0152/4/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie przekazania dowodowego analizatora wydechu na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Zarządzenie Nr 0152/3/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 0152/2/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 0152/1/2006 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu z dnia 02 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2006 rok dla jednostki Urząd Gminy KrzyżanowiceUdostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-01-22 11:13:51
Czas wytworzenia: 2009-01-22 11:13:25
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3895 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM