rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu Rok 2007 Dzisiaj jest: Czwartek, 18.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2007

Zarządzenie Nr 0152/57/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/22/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 26 czerwca 2007 roku dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/56/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 0152/55/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 04 grudnia 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawców na zadanie pn: „Dostawa i montaż nowego wyciągu narciarskiego LPVE-3B 120 na działce nr 2382, obręb Tworków”

Zarządzenie Nr 0152/54/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 04 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości  położonej w Tworkowie na działce oznaczonej nr 1699/2  zapisaną w KW 18122 stanowiącą własność Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/53/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 04 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 0152/52/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego Gminy z dnia 04 grudnia 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na druk magazynu informacyjno-reklamowego „Krzyżanowickie Gminne Wieści” w 2008 roku

Zarządzenie Nr 0152/51/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli planowej problemowej

Zarządzenie Nr 0152/50/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia  planu kontroli wewnętrznej jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice na 2007 rok

Zarządzenie Nr 0152/49/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu używania pojazdów osobowych niebędących własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Zarządzenie Nr 0152/48/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu używania pojazdów osobowych do celów służbowych do jazd lokalnych oraz do podróży służbowych na obszarze kraju

Zarządzenie NR 0152/47/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 22 października 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy  Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/46/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 14 września 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Pełnienie funkcji Operatora <Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice>” w trakcie którego przewiduje się wymianę 100 źródeł ciepła

Zarządzenie Nr 0152/45/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 10 września 2007 roku w sprawie regulaminu funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej

Zarządzenie Nr 0152/44/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 10 września 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn: „Budowa placu zabaw w Zabełkowie”

Zarządzenie Nr 0152/43/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia  10 września 2007 roku w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w magazynie gminnym

Zarządzenie Nr 0152/42/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 05 września 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym 2007/2008, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice”

Zarządzenie Nr 0152/41/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na wykonanie i montaż 10 sztuk tablic o wymiarach 170 x 170cm

Zarządzenie Nr 0152/40/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-4 w rejonie Witasek w Owsiszczach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Osiszcze”

Zarządzenie Nr 0152/39/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Przywrócenie możliwości przebiegu naturalnej sukcesji roślinnej na obszarze <Meandrów Granicznych Odry> - etap II (czynna ochrona)”

Zarządzenie Nr 0152/38/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania sprzętu na rzecz Gminnego  Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie

Zarządzenie Nr 0152/37/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach

Zarządzenie Nr 0152/36/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania sprzętu na rzecz Przedszkola w Tworkowie

Zarządzenie Nr 0152/35/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania placu zabaw na rzecz Przedszkola w Bieńkowicach oraz Oddziału Zamiejscowego Przedszkole w Bolesławiu

Zarządzenie Nr 0152/34/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania placu zabaw na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Owsiszczach

Zarządzenie Nr 0152/33/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania placu zabaw na rzecz Przedszkola w Krzyżanowicach oraz Oddziału Zamiejscowego Przedszkole w Nowej Wiosce

Zarządzenie Nr 0152/32/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania placu zabaw na rzecz Przedszkola w Chałupkach

Zarządzenie Nr 0152/31/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania placu zabaw na rzecz Przedszkola w Zabełkowie oraz Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Rudyszwałdzie

Zarządzenie Nr 0152/30/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na opracowanie, wydrukowanie i naklejenie na przygotowany nośnik wielkoformatowego planu gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/29/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach, ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Zarządzenie Nr 0152/28/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 0152/55/06 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/27/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie ul. Parkowa poprzez częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej PCV w pomieszczeniach użytkowanych przez SP ZLA Krzyżanowice w ramach posiadanych środków finansowych”

Zarządzenie Nr 0152/26/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadania: 1) Zakup i montaż  elementów na plac zabaw przy Wiejskim Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”, 2) Zakup i montaż elementów na plac zabaw przy remizie OSP Tworków”, 3) Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach”, 4) Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Bieńkowicach”, 5) Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Bolesławiu”, 6) Zakup i montaż elementów na plac zabaw przy Przedszkolu w Tworkowie”

Zarządzenie Nr 0152/25/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: „Remont dwóch kortów tenisowych znajdujących się na terenie boiska sportowego w Zabełkowie”

Zarządzenie Nr 0152/24/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: „Rozebranie magazynu sprzętu obrony cywilnej w Krzyżanowicach ul. Lompy, utwardzenie terenu po rozbiórce kostką brukową o gr. 8 cm  wraz z  wykonaniem odwodnienia”

Zarządzenie Nr 0152/23/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy

Zarządzenie Nr 0152/22/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzyżanowice

                        Załącznik do zarządzenia

                         Załącznik do regulaminu

Zarządzenie Nr 0152/21/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie przekazania sprzętu komputerowego  wraz z  wyposażeniem na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Zarządzenie Nr 0152/20/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury terenowej oraz na stanowisko inspektora/podinspektora ds. geodezji i gospodarki gruntami

Zarządzenie Nr 0152/19/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi  od 2000 PLN do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro

Zarządzenie Nr 0152/18/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zbiorników Z-7 i Z-8 w Owsiszczach, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze”

Zarządzenie Nr 0152/17/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont budynku garażu na terenie boiska LKS Zabełków”

Zarządzenie Nr 0152/16/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Trzykrotne koszenie ok. 175 tyś. m2  traw i chwastów z poboczy dróg  gminnych wraz z obróbką znaków drogowych pionowych oraz koszenie miejsc wskazanych przez zamawiającego, m.inn. terenu na P.G. Owsiszcze i Chałupki”

Zarządzenie Nr 0152/15/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie remontów dróg gminnych, poprzez wykonanie, wg potrzeb zamawiającego:● remontów cząstkowych nawierzchni, ● remontów grysami na zimno, ● nakładki asfaltowo-bitumicznej ”

Zarządzenie Nr 0152/14/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 08 marca 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Wykonanie odwodnienia ul. Moniuszki w Krzyżanowicach na odcinku 366m - etap II”

Zarządzenie Nr 0152/13/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia  08 marca 2007 roku w sprawie ustalenie regulaminu podziału środków finansowych GKRPA w ramach konkursu ofert programowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

Zarządzenie Nr 0152/12/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie 3 dokumentacji projektowo-kosztorysowych, do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie”

Zarządzenie  Nr 0152/11/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na druk publikacji „Karty wspólnej historii – materiały do edukacji regionalnej” o nakładzie 1.000 sztuk

Zarządzenie Nr 0152/10/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na wykonanie mapy Gminy Krzyżanowice o nakładzie 5.000 sztuk wraz z informacjami w trzech wersjach językowych (polskiej, czeskiej i niemieckiej) z zaznaczonymi obszarami i walorami turystyczno-rekreacyjnymi sąsiednich gmin czeskich

Zarządzenie Nr 0152/9/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Remont nawierzchni ul. Zagumie w  Zabełkowie dł. 1013m”

Zarządzenie Nr 0152/8/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

Zarządzenie Nr 0152/7/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 0152/6/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie 6 dokumentacji projektowo-kosztorysowych, do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie”

Zarządzenie Nr 0152/5/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu  Gminy z dnia 09 stycznia 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Stawowej w Tworkowie, dł. 230 mb. wraz z remontem ul. Młyńskiej”

Zarządzenie Nr 0152/4/07 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 04 stycznia 2007 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa wraz z transportem na Przejście Graniczne w Chałupkach: ok. 40 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz ok. 35 ton węgla”

Zarządzenie Nr 0152/3/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 02 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2007 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/2/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 02 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Krzyżanowice do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 0152/1/07 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 02 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy KrzyżanowiceUdostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-01-22 11:13:52
Czas wytworzenia: 2009-01-22 11:13:37
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 4578 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM