rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu Rok 2008 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2008

Zarządzenie Nr 0152/54/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na druk magazynu informacyjno-reklamowego „Krzyżanowickie Gminne Wieści” w 2009 roku

Zarządzenie Nr 0152/53/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie wyłonienia wykonawców na realizację robót zabezpieczających i konserwatorskich ruiny zamku w Tworkowie

Zarządzenie Nr 0152/52/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 22 października 2008 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2008 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/51/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zasad dofinansowania dokształcania się pracowników Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 0152/50/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 21 października 2008 roku w sprawie przekazania sprzętu na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie

Zarządzenie Nr 0152/49/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 października 2008 roku w sprawie wykonania pracy badawczo-usługowej pt.: Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu pn. ”Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice”

Zarządzenie Nr 0152/48/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 13 października 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utrzymanie zimowe „dróg” gminnych w okresie zimowym 2008/2009, w sołectwach objętych II rejonem utrzymania zimowego na terenie gminy Krzyżanowice tj. w sołectwach Owsiszcze, Nowa Wioska, Krzyżanowice, Roszków – powtórka przetargu”

Zarządzenie Nr 0152/47/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 08 października 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Bogumińskiej w Chałupkach, na odcinku od ul. Łąkowej do wjazdu na most graniczny z Republiką Czeską”

Zarządzenie Nr 0152/46/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 19 września 2008 roku w sprawie ustalenia instrukcji zużycia paliwa przez samochód ciężarowy VW SRC 69RE oraz kompaktor Dino

Zarządzenie Nr 0152/44/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 08 września 2008 roku dotyczące zmian w Zarządzeniu nr 0152/34/06 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/43/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 05 września 2008 roku w sprawie wyłonienia wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: „Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu przy ul. Tworkowskiej w ramach poprawy atrakcyjności sportowo – turystycznej wsi”

Zarządzenie Nr 0152/42/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 04 września 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce dł. 425,25 m i szer. od 1,50 – 2,00 m wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. Młodzieżowej w Nowej Wiosce o pow. 517,00 m 2

Zarządzenie Nr 0152/41/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Referacie Organizacyjnym

Zarządzenie Nr 0152/40/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli planowej

Zarządzenie Nr 0152/39/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-5 w Owsiszczach – w rejonie Witasek,” w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze

Zarządzenie Nr 0152/38/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie naprawy wagi samochodowej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Tworkowie

Zarządzenie Nr 0152/37/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów i wyposażenia znajdującego się na działkach nr 25 i 49 k.m 1 w Chałupkach przy ul. Długiej

Zarządzenie Nr 0152/36/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli planowej problemowej

Zarządzenie Nr 0152/35/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/34/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie praktycznego zastosowania Instrukcji Kancelaryjnej  w Urzędzie Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/33/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie procedury związanej z przygotowaniem i obiegiem projektów uchwał i innych materiałów na sesję Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych

Zarządzenie Nr 0152/32/08 Wójta Gminy Krzyżanowice –Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie przekazania sprzętu na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie

Zarządzenie Nr 0152/31/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 11 lipca 2008 roku dotyczące zmian w Zarządzeniu nr 0152/34/06 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/30/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli planowej problemowej

Zarządzenie Nr 0152/29/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia  planu kontroli wewnętrznej jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice na 2008 rok

Zarządzenie Nr 0152/28/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na wykonanie serwisu internetowego Gminy Krzyżanowice w 2008 roku

Zarządzenie Nr 0152/27/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 09 lipca 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym 2008/2009, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice”

Zarządzenie Nr 0152/26/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 08 lipca 2008 roku w sprawie przekazania sprzętu komputerowego wraz z  wyposażeniem oraz kserokopiarki na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Zarządzenie Nr 0152/25/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 04 lipca 2008 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadania: 1) „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Wiejskim Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”, 2) „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Owsiszczach”, 3) „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach”, 4) „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Bieńkowicach”, 5) „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Bolesławiu”, 6) „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Tworkowie”, 7) „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Świetlicy w Owsiszczach”, 8) „Zakup i zamontowanie elementów placu zabaw przy Przedszkolu w  Roszkowie”

Zarządzenie Nr 0152/24/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03 lipca 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zbiornika Z-2 w Owsiszczach, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze”

Zarządzenie Nr 0152/23/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Sporządzenie <Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice> oraz sporządzenie zmiany <Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice>, wraz z przeprowadzeniem pełnych procedur dla w/w opracowań, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie”

Zarządzenie Nr 0152/22/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie wyłonienia wykonawców na zadanie pn.: „Remont i modernizacja wraz z odnowieniem elewacji i uporządkowaniem terenu świetlicy wiejskiej w Roszkowie”

Zarządzenie Nr 0152/21/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyłonienia wykonawców na zadanie pn.: wykonanie aktualizacji dokumentacji pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach”

Zarządzenie Nr 0152/20/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 0152/55/06 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu z dnia 31 października 2006 roku sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/19/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie „wykonanie i zabudowanie 10 sztuk nowych tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Krzyżanowice w sołectwach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Nowa Wioska, Owsiszcze, Krzyżanowice, Roszków, Rudyszwałd, Zabełków, Chałupki”

Zarządzenie Nr 0152/18/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 05 maja 2008 roku w sprawie wyłonienia wykonawców na zadanie – dostarczenie drewnianych elementów konstrukcyjnych niezbędnych do wykonania wiaty drewnianej wielofunkcyjnej w Roszkowie na dz. 207/1 przy ul. Nowej

Zarządzenie Nr 0152/17/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przekazania elementów placu zabaw na rzecz Przedszkola w Krzyżanowicach

Zarządzenie Nr 0152/16/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przekazania sprzętu na rzecz Szkoły Podstawowej w Zabełkowie

Zarządzenie Nr 0152/15/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przekazania elementów placu zabaw na rzecz Przedszkola w Bieńkowicach oraz Oddziału Zamiejscowego Przedszkole w Bolesławiu

Zarządzenie Nr 0152/14/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie „Zakupu – wymiany oprogramowania finansowo – księgowego w referacie budżetu i finansów Urzędu Gminy Krzyżanowice” oraz „Zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zabełków”

Zarządzenie Nr 0152/13/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2008 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/12/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Raciborskiej w Tworkowie - dróg dojazdowych nr 1 i 2 o łącznej dł. 284,5 m i szer. od 3 - 5,2 m oraz odcinka drogi transportu rolnego dł. 75 m i szer. 3,0 m”

Zarządzenie Nr 0152/11/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej”

Zarządzenie Nr 0152/10/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utwardzenie drogi transportu rolnego – tzw. droga <Warszawska> Krzyżanowice Hanowiec o długości 1730,00 m i szerokości 3,5 m”

Zarządzenie Nr 0152/9/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ustalenie regulaminu podziału środków finansowych GKRPA w ramach konkursu ofert programowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

Zarządzenie Nr 0152/8/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac wykonanych w ramach realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”

Zarządzenie Nr 0152/7/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych oraz na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i zarządzania składowiskiem odpadów komunalnych

Zarządzenie Nr 0152/6/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 05 lutego 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Utwardzenie dwóch sięgaczy do posesji 19 i 21 przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach” o długościach 24,00 m i 51,00 m i szerokości 3,5 m

Zarządzenie Nr 0152/5/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 05 lutego 2008 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie: „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Krzyżanowice”

Zarządzenie Nr 0152/4/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji do przeprowadzenia  postępowania na dzierżawę kruszarki wraz z przenośnikiem stanowiących własność gminy Krzyżanowice

Zarządzenie Nr 0152/3/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad - gospodarowania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego oraz zakładowej tabeli norm przydziału odzieży służbowej, roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, - przydziału napojów i posiłków profilaktycznych, - przydziału środków higieny osobistej, - przydziału okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorach ekranowych

Zarządzenie Nr 0152/2/08 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03 stycznia 2008 roku w sprawie wyłonienia wykonawców na zadanie pn: "Naśnieżenie stoku narciarskiego na działce nr 2382, obręb Tworków”

Zarządzenie Nr 0152/1/08 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu Gminy z dnia 02 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2008 rok dla jednostki Urząd Gminy KrzyżanowiceUdostępniający: Krzyżanowice Gmina
Wytwarzający/Odpowiadający: Krzyżanowice Gmina
Czas udostępnienia: 2009-04-10 09:28:04
Czas wytworzenia: 2009-04-10 09:26:50
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2009-04-10 09:28:05)
Odwiedzin na tej stronie: 4799 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM