rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2015 Dzisiaj jest: Sobota, 13.04.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2015

Znaleziono 218 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2015

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2015
ZWG_0050_211_2015.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.211.2015 z 28.12.2015 w/s wprowadzenia harmonogramu audytów w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice 41 KB
ZWG_0050_210_2016.pdf [41 KB] Zarządzenie Nr 0050.210.2015 z 28.12.2015 w/s wniesienia dopłat do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o. o w Roszkowie 53 KB
ZWG_00050_209_2015.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.209.2015 z 28.12.2015 w/s określenia wzorów informacji i oświadczeń przy umarzaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także udzielaniu ulg w spłacie tych należności 1.4 MB
ZWG_0050_208_2015.pdf [1.4 MB] Zarządzenie Nr 0050.208.2015 z 28.12.2015 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 48 KB
ZWG_0050_207_2015.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.207.2015 z 28.12.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 261 KB
ZWG_0050_206_2015.pdf [261 KB] Zarządzenie Nr 0050.206.2015 z 28.12.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 143 KB
zwg_0050_205_2015.pdf [143 KB] Zarządzenie Nr 0050.205.2015 z 22.12.2015 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 722 KB
ZWG_0050_204_2015.pdf [722 KB] Zarządzenie Nr 0050.204.2015 z 22.12.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 93 KB
ZWG_0050_203_2015.pdf [93 KB] Zarządzenie Nr 0050.203.2015 z 22.12.2015 w/s wyrażenia opinii dot. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 49 KB
ZWG_0050_202_2015.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.202.2015 z 16.12.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 82 KB
ZWG_0050_201_2015.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.201.2015 z 16.12.2015 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 74 KB
ZWG_0050_200_2015.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0050.200.2015 z 16.12.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły po 62 KB
ZWG_0050_199_2015.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.199.2015 z 15.12.2015 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 59 KB
ZWG_0050_198_2015.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.198.2015 z 14.12.2015 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.185.2012 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.11.2012 w/s wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w UG Krzyżanowice oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 57 KB
ZWG_0050_197_2015.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.197.2015 z 08.12.2015 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w obszarze "Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" (...) 432 KB
ZWG_0050_196_2015.pdf [432 KB] Zarządzenie Nr 0050.196.2015 z 08.12.2015 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w obszarze " Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" (...) 429 KB
ZWG_0050_195_2015.pdf [429 KB] Zarządzenie Nr 0050.195.2015 z 08.12.2015 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadan w obszarze "Kultury, sztuki , ochrony kultury i dziedzictwa narodowego" (...) 438 KB
ZWG-0050_194_2015.pdf [438 KB] Zarządzenie Nr 0050.194.2015 z 08.12.2015 w/s zasad dofinansowania dokształcania pracowników Urzędu Gminy 122 KB
ZWG_0050_193_2015.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.193.2015 z 07.12.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 83 KB
ZWG_0050_192_2015.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.192.2015 z 07.12.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 153 KB
ZWG_0050_191_2015.pdf [153 KB] Zarządzenie Nr 0050.191.2015 z 03.12.2015 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obecj jednostki 58 KB
ZWG_0050_190_2015.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.190.2015 z 03.12.2015 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2015 roku 68 KB
ZWG_0050_189_2015.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.189.2015 z 01.12.2015 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 50 KB
ZWG_0050_188_2015.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.188.2015 z 01.12.2015 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji 180 KB
ZWG_0050_187_2015.pdf [180 KB] Zarządzenie Nr 0050.187.2015 z 30.11.2015 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów wyposażenia stanowiska dowodów osobistych i ewidencji ludności na dzień 30 listopada 2015 r 65 KB
ZWG_0050_186_2015.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.186.2015 z 30.11.2015 w/s powołania Komisji d/s naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego 48 KB
ZWG_0050_195_2015.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.195.2015 z 08.12.2015 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w obszarze "Kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego" (...) 438 KB
ZWG_0050_185_2015.pdf [438 KB] Zarządzenie Nr 0050.185.2015 z 30.11.2015 w/s zmian w Zarzadzeniu Nr 0050.124.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 01.12.2011 w/s wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej 52 KB
ZWG_0050_184_2015.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.184.2015 z 27.11.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 100 KB
ZWG_0050_183_2015.pdf [100 KB] Zarządzenie Nr 0050.183.2015 z 27.11.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 152 KB
ZWG_0050_182_2015.pdf [152 KB] Zarządzenie Nr 0050.182.2015 z 26.11.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 69 KB
ZWG_0050_181_2015.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.181.2015 z 17.11.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 79 KB
ZWG_0050_181_2015.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.181.2015 z 17.11.2015 w/s zmian w planach fiansnowych gminy na 2015 rok 79 KB
ZWG_0050_180_2015.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.180.2015 z 17.11.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 85 KB
ZWG_0050_180_2015.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.180.2015 z 17.11.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 85 KB
ZWG_0050_179_2015.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.179.2015 z 12.11.2015 w/s wyłonienia wykonawców na realizację wymiany okien w budynku zabytkowym - Zamek w Chałupkach 51 KB
ZWG_0050_178_2015.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.178.2015 z 12.11.2015 w/s oddania w dzierżawę gruntów z przeznaczniem pod pojemniki na odzież używaną 104 KB
ZWG_0050_177_2015.pdf [104 KB] Zarządzenie Nr 0050.177.2015 z 12.11.2015 w/s przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 1.11 MB
ZWG_0050_176_2015.pdf [1.11 MB] Zarządzenie Nr 0050.176.2015 z 12.11.2015 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2016 rok 3.29 MB
ZWG_0050_175_2015.pdf [3.29 MB] Zarządzenie Nr 0050.175.2015 z 09.11.2015 w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzyżanowice 66 KB
ZWG_0050_174_2015.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.174.2015 z 02.11.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s opłaty targowej 211 KB
ZWG_0050_173_2015.pdf [211 KB] Zarządzenie Nr 0050.173.2015 z 02.11.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 242 KB
ZWG_0050_172_2015.pdf [242 KB] Zarządzenie Nr 0050.172.2015 z 02.11.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 207 KB
ZWG_0050_171_2015.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.171.2015 z 30.10.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 86 KB
ZWG_0050_170_2015.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0050.170.2015 z 30.10.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 163 KB
ZWG_0050_169_2015.pdf [163 KB] Zarządzenie Nr 0050.169.2015 z 29.10.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 81 KB
ZWG_0050_168_2015.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.168.2015 z 21.10.2015 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Krystyny Wyrtki nauczyciela biologii, chemii i przyrody w ZSO Krzyżanowice 49 KB
ZWG_0050_167_2015.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.167.2015 z 21.10.2015 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej na zadnie: "Dostawa komputerów, serwerów i drukarek sieciowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 80 KB
ZWG_0050_166_2015.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.166.2015 z 21.10.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 75 KB
ZWG_0050_165_2015.pdf [75 KB] Zarzadzenie Nr 0050.165.2015 z 21.10.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 85 KB
ZWG_0050_164_2015_1.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.164. 2015 z 19.10.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 357 KB
ZWG_0050_163_2015.pdf [357 KB] Zarządzenie Nr 0050.163.2015 z 19.10.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 437 KB
ZWG_0050_162_2015.pdf [437 KB] Zarządzenie Nr 0050.162.2015 z 15.10.2015 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia biurowego bądącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach 60 KB
ZWG_0050_161_2015.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.161.2015 z 12.10.2015 w/s rekrutacji i udziału w projekcie pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" 57 KB
ZWG_0050_160_2015.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.160.2015 z 12.10.2015 w/s nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice 51 KB
ZWG_0050_159_2015.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.159.2015 z 05.10.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 56 KB
ZWG_0050_158_2015.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.158.2015 z 05.10.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 56 KB
ZWG_0050_157_2015.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.157.2015 z 05.10.2015 w/s wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 55 KB
ZWG_0050_156_2015.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.156.2015 z 05.10.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 56 KB
ZWG_0050_155_2015.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.155.2015 z 05.10.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RG Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...) 130 KB
ZWG_0050_154_2015.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.154.2015 z 02.10.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 179 KB
sklady_komisji.pdf [179 KB] Zarządzenie Nr 0050.153.2015 z 02.10.2015 w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r. 424 KB
ZWG_0050_152_2015.pdf [424 KB] Zarządzenie Nr 0050.152.2015 z 30.09.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 90 KB
ZWG_0050_151_2015.pdf [90 KB] Zarządzenie Nr 0050.151.2015 z 30.09.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 92 KB
ZWG_0050_150_2015.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.150.2015 z 29.09.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 92 KB
ZWG_0050_149_2015.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.149.2015 z 29.09.2015 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 719 KB
ZWG_0050_148_2015.pdf [719 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2015 z 17.09.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 106 KB
ZWG_0050_147_2015.pdf [106 KB] Zarządzenie Nr 0050.147.2015 z 17.09.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 77 KB
ZWG_0050_146_2015.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.146.2015 z 17.09.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 86 KB
ZWG_0050_145_2015.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0050.145.2015 z 16.09.2015 w/s wyznaczenia na obszarze gminy Krzyżanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 117 KB
ZWG_0050_144_2015.pdf [117 KB] Zarządzenie Nr 0050.144.2015 Wójta Gminy Krzyżanowice z 16.09.2015 r. w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia od momentu ogłoszenia (...) 61 KB
ZWG_0050_143_2015.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.143.2015 z 16.09.2015 w/s powołania komisji d/s brakowania druków wykorzystywanych do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń w USC 55 KB
ZWG_0050_142_2015.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2015 z 14.09.2015 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2016 rok 114 KB
ZWG_0050_141_2015.pdf [114 KB] Zarządzenie Nr 0050.141.2015 z 11.09.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 73 KB
ZWG_0050_140_2015.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.140.2015 z 11.09.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 142 KB
ZWG_0050_139_2015.pdf [142 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2015 z 11.09.2015 w/s przekazania sprzętu na rzecz Klubu Kajakowego "MEANDER" w Chałupkach 59 KB
ZWG_0050_136_2015.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.136.2015 z 11.09.2015 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.148.2015 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.12.2011 w/s zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 122 KB
ZWG_0050_135_2015.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.135.2015 z 10.09.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zmiany uchwały Nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 r. w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 98 KB
ZWG_0050_134_2015.pdf [98 KB] Zarządzenie Nr 0050.134.2015 z 08.09.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudyszwałd 113 KB
ZWG_0050_133_2015.pdf [113 KB] Zarządzenie Nr 0050.133.2015 z 08.09.2015 w/s przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach 1.51 MB
ZWG_0050_132_2015.pdf [1.51 MB] Zarządzenie Nr 0050.132.2015 z 03.09.2015 w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...) 75 KB
ZWG_0050_131_2015.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.131.2015 z 01.09.2015 w/s zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych 128 KB
ZWG_0050_130_2015.pdf [128 KB] Zarządzenie Nr 0050.130.2015 z 01.09.2015 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia od momentu ogłoszenia zamówienia na zadanie pn : " Wykonanie usług projektowych (...) 59 KB
ZWG_0050_129_2015.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.129.2015 z 01.09.2015 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.120.2015 Wojta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.08.2015 w/s powołania obwodowych komisji ds. referendum 91 KB
ZWG_0050_128_2015.pdf [91 KB] Zarządzenie Nr 0050.128.2015 z 01.09.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 92 KB
ZWG_0050_127_2015.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.127.2015 z 01.09.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 84 KB
ZWG_0050_126_2015.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.126.2015 z 27.08.2015 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 718 KB
ZWG_0050_125_2015.pdf [718 KB] Zarządzenie Nr 0050.125.2015 z 27.08.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 85 KB
ZWG_0050_124_2015.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.124.2015 z 19.08.2015 w/s zasad przydzielania pracownikom odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej i środków czystości, wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów 70 KB
ZWG_0050_123_2015.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.123.2015 z 19.08.2015 w/s wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. w Roszkowie 53 KB
ZWG_0050_122_2015.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.122.2015 z 18.08.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 66 KB
ZWG_0050_121_2015.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.121.2015 z 18.08.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 64 KB
ZWG_0050_120_2015.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.120.2015 z 14.08.2015 w/s powołania obwodowych komisji ds. referendum w Krzyżanowicach do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku 69 KB
ZWG_0050_119_2015.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.119.2015 z 13.08.2015 w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku 4.85 MB
ZWG_0050_118_2015.pdf [4.85 MB] Zarządzenie Nr 0050.118.2015 z 12.08.2015 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zadania: "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2015/2016" 65 KB
ZWG_0050_117_2015.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.117.2015 z 31.07.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 100 KB
ZWG_0050_116_2015.pdf [100 KB] Zarządzenie Nr 0050.116.2015 z 31.07.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 165 KB
ZWG_0050_115_2015.pdf [165 KB] Zarządzenie Nr 0050.115.2015 z 31.07.2015 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2015 roku 80 KB
ZWG_0050_114_2015.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.114.2015 z 31.07.2015 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia na zadanie: "Modernizacja infrastruktury ścieżki dojazdowej w ramach projektu "Rozwój i uzupełnie 85 KB
ZWG_0050_113_2015.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.113.2015 z 28.07.2015 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa ul. Długiej w Zabełkowie" 59 KB
ZWG_0050_112_2015.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.112.2015 z 28.07.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 55 KB
ZWG_0050_112_2015.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.112.2015 z 28.07.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 56 KB
ZWG_0050_111_2015.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2015 z 28.07.2015 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice 50 KB
ZWG_0050_111_2015.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2015 z 28.07.2015 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice 50 KB
ZWG_0050_110_2015.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.110.2015 z 28.07.2015 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice 50 KB
ZWG_0050_109_2015.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.109.2015 z 28.07.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 57 KB
ZWG_0050_108_2015.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.108.2015 z 28.07.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonej do sprzedaży 57 KB
ZWG_0050_107_2015.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.107.2015 z 27.07.2015 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 29 KB
ZWG_0050_106_2015.pdf [29 KB] Zarządzenie Nr 0050.106.2015 z 22.07.2015 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0152/25/09 Wójta Gminy Krzyżanowice- Kierownika Urzędu Gminy z dnia 19.05.2009 r dot. Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 140 KB
ZWG_0050_105_2015.pdf [140 KB] Zarządzenie Nr 0050.105.2015 z 22.07.2015 w/s wyznaczenia na obszarze Gminy Krzyżanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej 61 KB
ZWG_0050_105_2015.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.105.2015 z 22.07.2015 w/s wyznaczenia na obszarze Gminy Krzyżanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej 61 KB
ZWG_0050_104_2015.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.104.2015 z 21.07.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 81 KB
ZWG_0050_103_2015.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.103.2015 z 21.07.2015 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 720 KB
ZWG_0050_102_2015.pdf [720 KB] Zarządzenie Nr 0050.102.2015 z 16.07.2015 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 58 KB
ZWG_0050_101_2015.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.101.2015 z 16.07.2015 w/s nieopłatnego przekazania na rzecz Gminy Ratka samochodu strażackiego marki MAGIRUS-DEUTZ 63 KB
ZWG_0050_100_2015.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2015 z 14.07.2015 w/s przejęcia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Chałupki 51 KB
ZWG_0050_99_2015.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.99.2015 z 14.07.2015 w/s ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna" 184 KB
ZWG_0050_98_2015.pdf [184 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2015 z 13.07.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 88 KB
ZWG_0050_97_2015.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.97.2015 z 13.07.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 153 KB
ZWG_0050_96_2015.pdf [153 KB] Zarządzenie Nr 0050.96.2015 z 30.06.2015 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 701 KB
ZWG_0050_95_2015.pdf [701 KB] Zarządzenie Nr 0050.95.2015 z 30.06.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 65 KB
ZWG_0050_94_2015.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.94.2015 z 30.06.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 121 KB
ZWG_0050_94_2015.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.94.2015 z 30.06.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 121 KB
ZWG_0050_93_2015.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.93.2015 z 30.06.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 87 KB
ZWG_0050_92_2015.pdf [87 KB] Zarządzenie Nr 0050.92.2015 z 26.06.2015 w/s powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 49 KB
ZWG_0050_91_2015.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.91.2015 z 23.06.2015 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Edyty Skorupa nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Krzyżanowicach 49 KB
ZWG_0050_90_2015.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.90.2015 z 23.06.2015 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Malwiny Suliga nauczyciela nauczania początkowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Owsiszczach 49 KB
ZWG_0050_89_2015.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.89.2015 z 23.06.2015 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Katarzyny Bolik nauczyciela języka angielskiego w ZSO Chałupki 51 KB
ZWG_0050_88_2015.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.88.2015 z 23.06.2015 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pana Janusza Mokrosz nauczyciela historii w ZSO Chałupki 50 KB
ZWG_0050_87_2015.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.87.2015 z 23.06.2015 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pana Marcina Jędorowicza nauczyciela religi w ZSO Bieńkowice 50 KB
ZWG_0050_86_2015.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.86.2015 z 23.06.2015 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pana Krzysztofa Fulneczek nauczyciela muzyki w ZSO Krzyżanowice 49 KB
ZWG_0050_85_2015.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.85.2015 z 23.06.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 85 KB
Obwieszczenie_duzy_plan_13.07.2015.pdf [85 KB] OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE O PONOWIENIU PROCEDURY W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOKONANYCH ZMIAN etapu do przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsi 108 KB
ZWG_0050_84_2015.pdf [108 KB] Zarządzenie Nr 0050.84.2015 z 23.06.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 149 KB
Obwieszczenie_maly_plan_13.07.2015.pdf [149 KB] OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE O PONOWIENIU PROCEDURY W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOKONANYCH ZMIAN, etapu przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 85 KB
ZWG_0050_83_2015.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.83.2015 z 23.06.2015 w/s przejęcia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 51 KB
ZWG_0050_82_2015.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2015 z 19.06.2015 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przergowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie:" Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach" 60 KB
ZWG_0050_81_2015.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.81.2015 z 19.06.2015 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu komputerowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach 61 KB
ZWG_0050_80_2015.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2015 z 11.06.2015 w/s wyłonienia wykonawcy na zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego do ewidencji podatków i do ewidencji środków trwałych 53 KB
ZWG_0050_79_2015.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2015 z 10.06.2015 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót zabezpieczających i konserwatorskich ruiny zamku w Tworkowie - etap VIII 48 KB
ZWG_0050_78_2015.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2015 z 01.06.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 53 KB
ZWG_0050_77_2015.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.77.2015 z 01.06.2015 w/s przyjęcia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice 50 KB
ZWG_0050_76_2015.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.76.2015 z 01.06.2015 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice 50 KB
ZWG_0050_75_2015.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2015 z 29.05.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s opłaty targowej w zakresie dot. inkasentów tej opłaty 71 KB
ZWG_0050_74_2015.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.74.2015 z 29.05.2015 w/s przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 59 KB
ZWG_0050_73_2015.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2015 z 29.05.2015 w/s przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 67 KB
ZWG_0050_72_2015.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.72.2015 z 29.05.2015 w/s przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 67 KB
ZWG_0050_71_2015.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2015 z 29.05.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 66 KB
ZWG_0050_70_2015.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2015 z 29.05.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 126 KB
ZWG_0050_69_2015.pdf [126 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2015 z 28.05.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 87 KB
ZWG_0050_68_2015.pdf [87 KB] Zarządzenie Nr 0050.68.2015 z 27.05.2015 w/s powierzenia Pani mgr Barbarze Tomczyk stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 48 KB
ZWG_0050_67_2015.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2015 z 26.05.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 95 KB
ZWG_0050_66_2015.pdf [95 KB] Zarządzenie 0050.66.2015 z 26.05.2015 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 52 KB
ZWG_0050_65_2015.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2015 z 22.05.2015 w/s zmian w planach finasowych gminy na 2015 rok 70 KB
ZWG_0050_64_2015.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2015 z 22.05.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 85 KB
ZWG_0050_63_1_2015.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2015 z 20.05.2015 w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa Obwodowej Komisji Wyborczej 53 KB
ZWG_0050_62_2015.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.62.2015 z 14.05.2015 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 60 KB
ZWG_0050_61_2015.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2015 z 08.05.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 96 KB
ZWG_0050_60_2015.pdf [96 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2015 z 08.05.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 68 KB
ZWG_0050_59_2015.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2015 z 04.05.2015 w/s upoważnienia do załatwiania spraw dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych 59 KB
ZWG_0058_2015.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2015 z 04.05.2015 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2014 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 598 KB
ZWG_0050_57_2015.pdf [598 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2015 z 30.04.2015 z 30.04.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 114 KB
ZWG_0050_56_2015.pdf [114 KB] Zarządzenie Nr 0050.56.2015 z 30.04.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 94 KB
ZWG-0050_55_2015.pdf [94 KB] Zarządzenie Nr 0050.55.2015 z 28.04.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 93 KB
0050_54_2015.pdf [93 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2015 z 28.04.2015 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 740 KB
ZWG_0050_53_2015.pdf [740 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2015 z 24.04.2015 w/s powołania z dniem 1 maja 2015 roku kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 51 KB
ZWG_0050_52_2015.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2015 z 23.04.2015 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2015 roku 90 KB
ZWG_0050_51_2015.pdf [90 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2015 z 23.04.2015 w/s przygotowania i przeprowadzenia powiatowego, wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "Powiat - Gminy 2015" na terenie Gminy Krzyżanowice 60 KB
ZWG_0050_50_2015.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2015 z 20.04.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 56 KB
sklad_komisji_poprawione.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.49.2015 z 20.04.2015 w/s powołania obwodowych komisji wyborczych 360 KB
ZWG_0050_48_2015.pdf [360 KB] Zarządzenie Nr 0050.48.2015 z 10.04.2015 w/s powołania osób, ktore mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przepr. postęp. na zadanie: "Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego (...)" 69 KB
ZWG_0050_47_2015.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.47.2015 z 10.04.2015 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji do przepr. postęp. na zadanie: "Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Roszkowie w km od 0+00 do 0+179" 59 KB
ZWG_0050_46_2015.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2015 z 10.04.2015 w/s zmian w planach finnsowych gminy na 2015 rok 84 KB
ZWG_0050_45_2015.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.45.2015 z 10.04.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 80 KB
ZWG_0050_44_2015.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.44.2015 z 27.03.2015 w/s powołania osób, ktore mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie"Obdbudowa drogi gminnej - Rudowina Owsiszcze w km od 0+000 do 0+621,1" 59 KB
ZWG_0050_43_2015.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2015 z 27.03.2015 w/s powołania komisji d/s brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 57 KB
ZWG_0050_42_2015.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2015 z 27.03.2015 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania do zamówienia publicznego "Dostawa komputerów z oprogramowaniem" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wyklucz 138 KB
ZWG_0050_41_2015.pdf [138 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2015 z 27.03.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 129 KB
ZWG_0050_40_2015.pdf [129 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2015 z 27.03.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 84 KB
ZWG_0050_39_2015.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.39.2015 z 26.03.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 137 KB
ZWG_0050_37_2015.pdf [137 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2015 z 23.03.2015 w/s zmian w Zarządzeniu Nr 0050.98.2013 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 1.07.2013 w/s zatwierdzenia instrukcji kasowej dla jednostki UG Krzyżanowice 62 KB
ZWG_0050_36_2015.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2015 z 23.03.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. inkasa podatków i opłat lokalnych 70 KB
ZWG_0050_35_2015.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2015 z 23.03.2015 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 45 KB
ZWG_0050_34_2015.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2015 z 23.03.2015 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 5.26 MB
ZWG_0050_33_2015.pdf [5.26 MB] Zarządzenie Nr 0050.33.2015 z 12.03.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 94 KB
ZWG_0050_32_2015.pdf [94 KB] Zarządzenie Nr 0050.32.2015 z 12.03.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 79 KB
ZWG_0050_31_2015.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2015 z 09.03.2015 w/s powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krzyżanowicach 67 KB
ZWG_0050_30_2015.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2015 z 27.02.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 110 KB
ZWG_0050_29_2015.pdf [110 KB] Zarządzenie Nr 0050.29.2015 z 27.02.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 76 KB
ZWG_0050_28_2014.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2015 z 24.02.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 84 KB
ZWG_0050_27_2015.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2015 z 24.02.2015 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 711 KB
ZWG_0050_26_2015.pdf [711 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2015 z 15.02.2015 w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: " Przebudowa ul. Szkolnej w Owsiszczach" 60 KB
ZWG_0050_25_2015.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2015 z 13.02.2015 w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: " Modernizacja infrastruktury ścieżki dojazdowej w ramach projektu "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej 61 KB
ZWG_0050_24_2015.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2015 z 13.02.2015 w/s wyrażenia opinii dot. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 49 KB
ZWG_0050_23_2015.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2015 z 13.02.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 71 KB
ZWG_0050_22_2015.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2015 z 13.02.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 144 KB
ZWG_0050_21_A_2015.pdf [144 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.A.2015 z 02.02.2015 w/s powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenia określonych spraw gminy 136 KB
ZWG_0050_21_2015.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.2015 z 30.01.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 76 KB
ZWG_0050_20_2015.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2015 z 30.01.2015 w/s zmian w budżecie gminy na 2015 rok 75 KB
ZWG_0050_19_2015.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2015 z 29.01.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 71 KB
ZWG_0050_18_2015.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2015 z 29.01.2015 w/s powołania Zastępcy Wójta Gminy Krzyżanowice 41 KB
ZWG_0050_17_2015.pdf [41 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2015 z 28.01.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice (...) 95 KB
ZWG_0050_16_2015.pdf [95 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2015 z 28.01.2015 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie plenerowego występu kabaretu podczas Dożynek Gminnych 2015 odbywających się w Owsiszczach 50 KB
ZWG_0050_15_2015.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2015 z 23.01.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji 2 projektów uchwał stanowiących akty prawa miejscowego 94 KB
ZWG_0050_14_2015.pdf [94 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2015 z 22.01.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 55 KB
ZWG_0050_13_2015.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2015 z 22.01.2015 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przepr. postępowania na zadania: "Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach (...)" 61 KB
ZWG_0050_12_2015.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2015 z 21.01.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 76 KB
ZWG_0050_11_2015.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2015 z 21.01.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 83 KB
ZWG_0050_10_2015.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2015 z 16.01.2015 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 67 KB
ZWG_0050_9_2015.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2015 z 15.01.2015 w/s ogłoszenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Bolesławiu przy ul. Krótkiej 5 51 KB
ZWG_0050_8_2015.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2015 z 15.01.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 117 KB
ZWG_0050_7_2015.pdf [117 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2015 z 15.01.2015 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przenazaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 56 KB
ZWG_0050_6_2015.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2015 z 15.01.2015 w/s wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 56 KB
ZWG_0050_5_2015.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2015 z 08.01.2015 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiazań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowy 116 KB
ZWG_0050_4_2015.pdf [116 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2015 z 08.01.2015 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2015 rok 107 KB
ZWG_0050_3_2015.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2015 z 07.01.2015 w/s opracowania planów finansowych na 2015 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek (...) 1019 KB
ZWG_0050_2_2015.pdf [1019 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2015 z 07.01.2015 w/s oddania w dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod pojemniki na odzież używaną 105 KB
ZWG_0050_1_2015.pdf [105 KB] Zarządzenie Nr 0050.1.2015 z 02.01.2015 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2015 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 45 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2015-01-13 10:51:11)
Odwiedzin na tej stronie: 4383 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM