rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2013 Dzisiaj jest: Wtorek, 28.05.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2013

Znaleziono 219 plik(ów) do pobrania.

Zarzadzenia ogloszenia obwieszczenia wojta 2013

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarzadzenia ogloszenia obwieszczenia wojta 2013
ZWG_0050_218_2013.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.218.2013 z 31.12.2013 w/s ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej Międzygminnym Składowiskiem odpadów w Tworkowie 45 KB
ZWG_0050_217_2013.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.217.2013 z 31.12.2013 w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 78 KB
ZWG_0050_216_2013.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0050.216.2013 z 31.12.2013 w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 81 KB
ZWG_0050_215_2013.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.215.2013 z 31.12.2013 w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 87 KB
ZWG_0050_214_2013.pdf [87 KB] Zarządzenie Nr 0050.214.2013 z 31.12.2013 w/s wprowadzenia harmonogramu audytów w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice 57 KB
ZWG_0050_213_2013.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.213.2013 z 31.12.2013 w/s zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Krzyżanowice dla samorządowych instytucji kultury 158 KB
ZWG_0050_212_2013.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.212.2013 z 31.12.2013 w/s upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do zastępowania Kierownika 64 KB
ZWG_0050_211_2013.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.211.2013 z 31.12.2013 w/s upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do zastępowania Kierownika 71 KB
ZWG_0050_210_2013.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.210.2013 w/s upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do zastępowania Kierownika 63 KB
ZWG_0050_209_2013.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.209.2013 z 31.12.2013 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw pozyskiwania środków pomocowych 52 KB
ZWG_0050_208_2013.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.208.2013 z 31.12.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 82 KB
ZWG_0050_207_2013.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.207.2013 z 31.12.2013 w/s zmian w budzecie gminy na 2013 rok 81 KB
ZWG_0050_206_2013.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.206.2013 z 30.12.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 72 KB
ZWG_0050_205_2013.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.205.2013 z 30.12.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 69 KB
ZWG_0050_204_2013.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.204.2013 z 27.12.2013 w/s zasad dofinansowania dokształcania się pracowników Urzędu Gminy 52 KB
ZWG_0050_203_2013.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.203.2013 z 27.12.2013 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2014 roku w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 403 KB
ZWG_0050_202_2013.pdf [403 KB] Zarządzenie Nr 0050.202.2013 z 27.12.2013 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2014 roku w dziedzinie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młod 410 KB
ZWG_0050_201_2013.pdf [410 KB] Zarządzenie Nr 0050.201.2013 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2014 roku w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepe 406 KB
ZWG_0050_200_2013.pdf [406 KB] Zarządzenie Nr 0050.200.2013 z 27.12.2013 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018 572 KB
ZWG_0050_199_2013.pdf [572 KB] Zarządzenie Nr 0050.199.2013 z 27.12.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 104 KB
ZWG_0050_198_2013.pdf [104 KB] Zarządzenie Nr 0050.198.2013 z 23.12.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 67 KB
ZWG_0050_197_2013.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.197.2013 z 23.12.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 63 KB
ZWG_0050_196_2013.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.196.2013 z 16.12.2013 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 55 KB
ZWG_0050_195_2013.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.195.2013 z 16.12.2013 w/s ogłoszenia drugiego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości położonej w Bolesławiu przy ul. Krótkiej 5 51 KB
ZWG_0050_194_2013.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.194.2013 z 16.12.2013 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 107 KB
ZWG_0050_193_2013.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0050.193.2013 z 16.12.2013 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 57 KB
ZWG_0050_192_2013.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.192.2013 z 13.12.2013 w/s powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnych w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 61 KB
ZWG_0050_191_2013.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.191.2013 z 13.12.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 92 KB
ZWG_0050_190_2013.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.190.2013 z 13.12.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 146 KB
ZWG_0050_189_2013.pdf [146 KB] Zarządzenie Nr 0050.189.2013 z 11.12.2013 w/s nieodpłatnego przejęcia na majątek Gminy Krzyżanowice samochodu strażackiego marki RENAULT 61 KB
ZWG_0050_188_2013.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.188.2013 z 06.12.2013 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2013 roku 82 KB
ZWG_0050_187_2013.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.187.2013 z 02.12.2013 w/s określenia stanowisk z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych 60 KB
ZWG_0050_186_2013.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.186.2013 z 02.12.2013 w/s wprowdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 48 KB
ZWG_0050_185_2013.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.185.2013 z 02.12.2013 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 46 KB
ZWG_0050_184_2013.pdf [46 KB] Zarządzenie Nr 0050.184.2013 z 29.11.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 75 KB
ZWG_0050_183_2013.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.183.2013 z 29.11.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 67 KB
ZWG_0050_182_2013.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.182.2013 z 28.11.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 82 KB
ZWG_0050_181_2013.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.181.2013 z 26.11.2013 w/s przekazania sprzętu na rzecz Przedszkola w Chałupkach 57 KB
ZWG_0050_180_2013.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.180.2013 z 26.11.2013 w/s przekazania pomocy edukacyjnych na rzecz Przedszkola w Bieńkowicach oraz Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Bolesławiu 58 KB
ZWG_0050_179_2013.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.179.2013 z 26.11.2013 w/s przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 57 KB
ZWG_0050_178_2013.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.178.2013 z 26.11.2013 w/s przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 58 KB
ZWG_0050_177_2013.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.177.2013 z 25.11.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 91 KB
ZWG_0050_176_2013.pdf [91 KB] Zarządzenie Nr 0050.176.2013 z 25.11.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 84 KB
ZWG_0050_175_2013.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.175.2013 z 15.11.2013 w/s odstąpienia od stosowania paragrafu 13 ust.11 Regulaminu udzielania zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3500 PLN do wartości nie prz 55 KB
ZWG_0050_174_2013.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.174.2013 z 15.11.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 99 KB
ZWG_0050_173_2013.pdf [99 KB] Zarządzenie Nr 0050.173.2013 z 15.11.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 147 KB
ZWG_0050_172_2013.pdf [147 KB] Zarządzenie Nr 0050.172.2013 z 13.11.2013 r. w/s przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 731 KB
ZWG_0050_171_2013.pdf [731 KB] Zarządzenie Nr 0050.171.2013 z 13.11.2013 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2014 rok 2.77 MB
ZWG_0050_170_2013.pdf [2.77 MB] Zarządzenie Nr 0050.170.2013 z 07.11.2013 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów wyposażenia stanowiska dowodów osobistych i ewidencji ludności na dzień 30.11.2013 r. 70 KB
ZWG_0050_169_2013.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.169.2013 z 31.10.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 71 KB
ZWG_0050_168_2013.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.168.2013 z 31.10.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 71 KB
ZWG_0050_167_2013.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.167.2013 z 30.10.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 92 KB
ZWG_0050_166_2013.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.166.2013 z 30.10.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 150 KB
ZWG_0050_165_2013.pdf [150 KB] Zarzadzenie Nr 0050.165.2013 z 29.10.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 89 KB
ZWG_0050_164_2013.pdf [89 KB] Zarządzenie Nr 0050.164.2013 z 29.10.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi (...) 115 KB
ZWG_0050_163_2013.pdf [115 KB] Zarządzenie Nr 0050.163.2013 z 22.10.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 62 KB
ZWG_0050_162_2013.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.162.2013 z 21.10.2013 w/s powołania Komisji d/s naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów 58 KB
ZWG_0050_161_2013.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.161.2013 z 21.10.2013 w/s powołania Komisji d/s naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw dowodów osobistych i ewidencji ludności 58 KB
ZWG_0050_160_2013.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.160.2013 z 21.10.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 82 KB
ZWG_0050_159_2013.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.159.2013 z 21.10.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 81 KB
ZWG_0050_158_2013.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.158.2013 z 15.10.2013 w/s powołania komisji przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 65 KB
ZWG_0050_157_2013.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.157.2013 z 14.10.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 74 KB
ZWG_0050_156_2013.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0050.156.2013 z 14.10.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 73 KB
ZWG_0050_155_2013.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.155.2013 z 10.10.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Utrzymanie zimowe dróg gminnych w okresie zimowym 2013/2014 (.. 62 KB
ZWG_0050_154_2013.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.154.2013 z 10.10.2013 w/s nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice 51 KB
ZWG_0050_153_2013.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.153.2013 z 10.10.2013 w/s rozwiązania formacji obrony cywilnej 61 KB
ZWG_0050_152_2013.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.152.2013 z 10.10.2013 w/s rozwiązania formacji obrony cywilnej 60 KB
ZWG_0050_151_2013.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.151.2013 z 10.10.2013 w/s rozwiązania formacji obrony cywilnej 60 KB
ZWG_0050_150_2013.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.150.2013 z 10.10.2013 w/s rozwiązania formacji obrony cywilnej 60 KB
ZWG_0050_149_2013.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.149.2013 z 08.10.2013 w/s ustalenia minimalnych stawek za najem pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych podległych Gminie Krzyżanowice 70 KB
ZWG_0050_148_2013.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2013 r. z 30.09.2013 w/s powołania osób, ktore mogą wchodzić w skład komisji w postępowaniach o udzielenie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3500 PLN do 68 KB
ZWG_0050_147_2013.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.147.2013 z dnia 30.09.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 97 KB
ZWG_0050_146_2013.pdf [97 KB] Zarządzenie Nr 0050.146.2013 z 30.09.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 86 KB
ZWG_0050_145_2013.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0050.145.2013 z 26.09.2013 w/s wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pn: "Ginące zawody i profesje pogranicza" 49 KB
ZWG_0050_144_2013.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.144.2013 z 26.09.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 93 KB
ZWG_0050_143_2013.pdf [93 KB] Zarządzenie Nr 0050.143.2013 z 19.09.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: " Odbudowa rowów H-24 i Nr 64 w Tworkowie w ramach usuwania skutków powodzi z roku 2010" 60 KB
ZWG_0050_142_2013.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2013 z 16.09.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 86 KB
ZWG_0050_141_2013.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0050.141.2013 z 16.09.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 84 KB
ZWG_0050_140_2013.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.140.2013 z 16.09.2013 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Akoholowych 50 KB
ZWG_0050_139_2013.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2013 z 16.09.2013 w/s powołania stałej komisji do przekazywania środków trwałych, materiałów i wyposażenia na rzecz organizacji i stowarzyszeń nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy, zakupionych ze środków finansowych GKRPA 51 KB
ZWG_0050_138_2013.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.138.2013 z 09.09.2013 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2014 rok 195 KB
ZWG_0050_137_2013.pdf [195 KB] Zarządzenie Nr 0050.137.2013 z 09.09.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Budowa ścieżki rowerowej Hać (CZ)-Krzyżanowice (PL) w ramach projektu pt; "Budowa ścieżki (...) 75 KB
ZWG_0050_136_2013.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.136.2013 z 02.09.2013 w/s ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie mieszkania położonego w Krzyżanowicach przy ul. Tworkowskiej 20/2 49 KB
ZWG_0050_135_2013.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.135.2013 z 30.08.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 88 KB
ZWG_0050_134_2013.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.134.2013 z 30.08.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 78 KB
ZWG_0050_133_2013.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0050.133.2013 z 29.08.2013 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013 - 2018 398 KB
ZWG_0050_132_2013.pdf [398 KB] Zarządzenie Nr 0050.132.2013 z 29.08.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 507 KB
ZWG_0050_131_2013.pdf [507 KB] Zarządzenie Nr 0050.131.2013 z 19.08.2013 w/s oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice w trybie bezprzetargowym 66 KB
ZWG_0050_130_2013.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.130.2013 z 19.08.2013 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok 282 KB
ZWG_0050_129_2013.pdf [282 KB] Zarządzenie Nr 0050.129.2013 z 19.08.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 415 KB
ZWG_0050_128_2017.pdf [415 KB] Zarządzenie Nr 0050.128.2013 z 14.08.2013 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonych w miejscowościach Krzyżanowice i Tworków 51 KB
ZWG_0050_127_2013.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.127.2013 z 14.08.2013 w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku 4.55 MB
ZWG_0050_126_2013.pdf [4.55 MB] Zarządzenie Nr 0050.126.2013 z 13.08.2013 w/s powierzenia Pani mgr Agnieszcze Sedlaczek stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 41 KB
ZWG_0050_125_2013.pdf [41 KB] Zarządzenie Nr 0050.125.2013 z 05.08.2013 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice 52 KB
ZWG_0050_124_2013.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.124.2013 z 31.07.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 182 KB
ZWG_0050_123_2013.pdf [182 KB] Zarządzenie Nr 0050.123.2013 z 31.07.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 413 KB
ZWG_0050_122_2013.pdf [413 KB] Zarządzenie Nr 0050.122.2013 z 31.07.2013 w/s przedłużenia powierzenia Pani mgr Marii Rybarz stanowiska Dyrektora Przedszkola w Krzyżanowicach 48 KB
ZWG_0050_121_2013.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.121.2013 z 31.07.2013 w/s ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna" 111 KB
ZWG_0050_120_2013.pdf [111 KB] Zarządzenie Nr 0050.120.2013 z 31.07.2013 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie opracowania: "Projektu wzmocnienia konstrukcją stalową zadaszenia wykonanego w technologii ABM" 51 KB
ZWG_0050_119_2013.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.119.2013 z 29.07.2013 w/s nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobu gminy Krzyżanowice 51 KB
ZWG_0050_118_2013.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.118.2013 z 29.07.2013 w/s nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobu gminy Krzyżanowice 52 KB
ZWG_0050_117_2013.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.117.2013 z 29.07.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 256 KB
ZWG_0050_116_2013.pdf [256 KB] Zarządzenie Nr 0050.116.2013 z 29.07.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 430 KB
ZWG_0050_115_2013.pdf [430 KB] Zarządzenie Nr 0050.115.2013 z 30.07.2013 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2013 roku 99 KB
ZWG_0050_114_2013.pdf [99 KB] Zarządzenie Nr 0050.114.2013 z 25.07.2013 w/s powierzenia Pani mgr Aleksandrze Wawoczny stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 48 KB
ZWG_0050_113_2013.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.113.2013 z 24.07.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanowicee 52 KB
ZWG_0050_112_2013.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.112.2013 z 24.07.2013 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania: "Drenaż boiska LKS Chałupki" 53 KB
ZWG_0050_111_2013.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2013 z 24.07.2013 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji z budżetu Gminy Krzyżanowice pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 76 KB
ZWG_0050_110_2013.pdf [76 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.110.2013 z 16.07.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa drogi tr 59 KB
ZWG_0050_109_2013.pdf [59 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.109.2013 z 11.07.2013 w/s powołania osób, które moga wchodzić w skład komisji w postępowaniu o udzielenie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartoś 68 KB
ZWG_0050_108_2013.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.108.2013 z 11.07.2013 w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 4.33 MB
ZWG_0050_107_2013.pdf [4.33 MB] Zarządzenie Nr 0050.107.2013 z 11.07.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 353 KB
ZWG_0050_106_2013.pdf [353 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.106.2013 z 11.07.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. nadania nazwy ulicy w miejscowosci Tworków 156 KB
ZWG_0050_105_2013.pdf [156 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.105.2013 z 11.07.2013 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 64 KB
ZWG_0050_104_2013.pdf [64 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.104.2013 z 11.07.2013 w/s zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Owsiszczach 52 KB
ZWG_0050_103_2013.pdf [52 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.103.2013 z 11.07.2013 w/s zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 52 KB
ZWG_0050_102_2013.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.102.2013 z 10.07.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: "Odbudowa rowów B-1, D-2,D-3, Nr 3 i Nr 4 w Bieńkowicach o łącznej dług 60 KB
ZWG_0050_101_2013.pdf [60 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.101.2013 z 10.07.2013 w/s udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego 60 KB
ZWG_0050_100_2013.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2013 z 01.07.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: "Przebudowa boiska sportowego i skoczni do skoku w dal przy ul. Szkolnej 10 w Chałupkach" 101 KB
ZWG_0050_99_2013.pdf [101 KB] Zarządzenie Nr 0050.99.2013 z 01.07.2013 w/s powołania osób, ktore mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: " Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie 60 KB
ZWG_0050_98_2013.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2013 z 01.07.2013 r. w/s zatwierdzenia instrukcji kasowej dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 529 KB
ZWG_0050_97_2013.pdf [529 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.97.2013 z 01.07.2013 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Weroniki Ramik nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zabełkowie 49 KB
ZWG_0050_96_2013.pdf [49 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.96.2013 z 01.07.2013 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Barbary Modlich nauczyciela języka angielskiego w ZSO w Bieńkowicach 50 KB
ZWG_0050_95_2013.pdf [50 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.95.2013 z 01.07.2013 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Martyny Lamczyk nauczyciela języka niemieckiego w ZSO w Bieńkowicach 49 KB
ZWG_0050_94_2013.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.94.2013 w/s zmian w zarządzeniu Nr 0050.1.2013 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.01.2013 r. w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2013 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 45 KB
ZWG_0050_93_2013.pdf [45 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.93.2013 z 28.06.2013 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013 - 2018 352 KB
ZWG_0050_92_2013.pdf [352 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.92.2013 z 28.06.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 87 KB
ZWG_0050_91_2013.pdf [87 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.91.2013 z 28.06.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 82 KB
ZWG_0050_90_2013.pdf [82 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.90.2013 z 26.06.2013 w/w wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania: "Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie wraz z wymianą krawężnika" 51 KB
ZWG_0050_89_2013.pdf [51 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.89.2013 z 26.06.2013 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Małgorzaty Humeniuk nauczyciela plastyki, techniki i świetlicy w ZSO w Krzyżanowicach 61 KB
ZWG_0050_88_2013.pdf [61 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.88.2013 z 26.06.2013 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Barbary Kasza nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Tworkowie 49 KB
ZWG_0050_87_2013.pdf [49 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.87.2013 z 26.06.2013 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Jolanty Pawlik nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Tworkowie 49 KB
ZWG_0050_86_2013.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.86.2013 z 26.06.2013 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 59 KB
ZWG_0050_85_2013.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.85.2013 z 26.06.2013 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 59 KB
ZWG_0050_84_2013.pdf [59 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.84.2013 z 24.06.13 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbę 90 KB
ZWG_0050_83_2013.pdf [90 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.83.2013 z 19.06.2013 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018 350 KB
ZWG_0050_82_2013.pdf [350 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2013 z 19.06.2013 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót zabezpieczających i konserwatorskich ruin - Etap VI - skrzydło zachodnie - pomieszczenie 3- wraz z arkadami i sklepieniem wieży Zamku w Tworkowie 60 KB
ZWG_0050_81_2013.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.81.2013 z 19.06.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 91 KB
ZWG_0050_80_2013.pdf [91 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.80.2013 z 19.06.13 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania: "Zabudowanie 4 szt tablic typu Speedpacer 4568SQ ktore wyświetlają prędkość wraz z radarem do mierzenia rzeczywistej prędkości oraz liczące iloś 55 KB
ZWG_0050_79_2013.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2013 z 05.06.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Częściowe zabezpieczenie skarp stawu Trzeciok wraz z wykonaniem ścieżki wok 75 KB
ZWG_0050_78_2013.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2013 z 04.06.2013 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 54 KB
ZWG_0050_77_2013.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.77.2013 z 04.06.2013 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 56 KB
ZWG_0050_76_2013.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.76.2013 z 04.06.2013 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 102 KB
ZWG_0050_75_2013.pdf [102 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2013 z 31.05.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie : "Ustawienie czterech trybun konstrukcji stalowej prefabrykowanej" 99 KB
ZWG_0050_74_2013.pdf [99 KB] Zarządzenie Nr 0050.74.2013 z 31.05.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 73 KB
ZWG_0050_73_2013.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2013 z 31.05.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 73 KB
ZWG_0050_72_2013.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.72.2013 z 28.05.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 79 KB
ZWG_0050_71_2013.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2013 z 28.05.2013 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezo 218 KB
ZWG_0050_70_2013.pdf [218 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2013 z 28.05.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie : "Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach - Etap II" 73 KB
ZWG_0050_69_2013.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2013 z 28.05.2013 w/s odwołania Pani Magdaleny Ochman ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 48 KB
ZWG_0050_68_2013.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.68.2013 z 24.05.2013 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administarcyjnych kar pieniężnych 973 KB
ZWG_0050_67_2013.pdf [973 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2013 z 24.05.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 476 KB
ZWG_0050_66_2013.pdf [476 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2013 z 23.05.2013 w/s wyłonienia wykonawców zadań: 1) Modernizacja części ogrodzenia na boisku LKS Krzyżanowice, 2) Budowa ogrodzenia wzdłuż zbiornika przeciwpowodziowego w Rudyszwałdzie 51 KB
ZWG_0050_65_2013.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2013 z 23.05.2013 w/s przygotowania i przeprowadzenia powiatowego, wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "JESIEŃ 2013" na terenie Gminy Krzyżanowice 61 KB
ZWG_0050_64_2013.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2013 z 23.05.2013 w/s przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych 151 KB
ZWG_0050_63_2013.pdf [151 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2013 z 22.05.2013 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2012 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 545 KB
ZWG_0050_62_2013.pdf [545 KB] Zarządzenie Nr 0050.62.2013 z 15.05.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 78 KB
ZWG_0050_61_2013.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2013 z 15.05.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 0050.51.2013 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 r. 77 KB
ZWG_0050_60_2013.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2013 z 15.05.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Remont budynku LKS Owsiszcze w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej wsi". Zadanie jest wspó 96 KB
ZWG_0050_59_2013.pdf [96 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2013 z 15.05.2013 w/s organizacji uruchomienia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa 54 KB
ZWG_0050_58_2013.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2013 z 09.05.2013 w/s wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Krzyżanowice służącym do przetwarzania danych osobowych 57 KB
ZWG_0050_57_2013.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2013 z 09.05.2013 w/s zwiększenia liczby godzin zajęć edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 76 KB
ZWG_0050_56_2013.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.56.2013 z 07.05.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie: "Modernizacja 3 stawów w Owsiszczch w celu utrzymania funkcji retencyjnej w ramach ochrony przeciwpowodz 95 KB
ZWG_0050_55_2013.pdf [95 KB] Zarządzenie Nr 0050.55.2013 z 07.05.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszczach w ramach ochrony przeciwpowodziowej s 95 KB
ZWG_0050_54_2013.pdf [95 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2013 z 06.05.2013 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 73 KB
ZWG_0050_53_2013.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2013 z 30.04.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszakły 63 KB
ZWG_0050_52_2013.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2013 z 30.04.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 91 KB
ZWG_0050_51_2013.pdf [91 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2013 z 30.04.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 85 KB
ZWG_0050_50_2013.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2013 z 29.04.2013 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2013 roku 54 KB
ZWG_0050_49_2013.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.49.2013 z 24.04.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Krzyżanowice 221 KB
ZWG_0050_48_2013.pdf [221 KB] Zarządzenie Nr 0050.48.2013 z 24.04.2013 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie do prowadzenia postępowań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalny 151 KB
ZWG_0050_47_2013.pdf [151 KB] Zarządzenie Nr 0050.47.2013 z 24.04.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie stanowiącym załacznik do uchwały 301 KB
ZWG_0050_46_2013.pdf [301 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2013 z 23.04.2013 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013 - 2018 282 KB
ZWG_0050_45_2013.pdf [282 KB] Zarządzenie Nr 0050.45.2013 z 23.04.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 94 KB
ZWG_0050_44_2013.pdf [94 KB] Zarządzenie Nr 0050.44.2013 z 18.04.2013 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 54 KB
ZWG_0050_43_2013.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2013 z 17.04.2013 w/s sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 201 648 KB
ZWG_0050_42_2013.pdf [648 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2013 z 16.04.2013 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowosci Chałupki 63 KB
ZWG_0050_41_2013.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2013 z 16.04.2013 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rolnicze 108 KB
ZWG_0050_40_2013.pdf [108 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2013 z 10.04.2013 w/s ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie mieszkania położonego w Krzyżanowicach przy ul. Tworkowskiej 20/2 60 KB
ZWG_0050_39_2013.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.39.2013 z 02.04.2013 w/s "Zakupu pakietu oprogramowania służącego do obsługi ewidencyjno-księgowej odpadów komunalnych" 50 KB
ZWG_0050_38_2013.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2013 z 28.03.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 187 KB
ZWG_0050_37_2013.pdf [187 KB] Zarzadzenie Nr 0050.37.2013 z 28.03.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 311 KB
ZWG_0050_36_2013.pdf [311 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2013 z 26.03.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 413 KB
ZWG_0050_35_2013.pdf [413 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2013 z 25.03.2013 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 4.93 MB
ZWG_0050_34_2013.pdf [4.93 MB] Zarządzenie Nr 0050.34.2013 z 20.03.2013 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2013 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 47 KB
ZWG_0050_33_2013.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2013 z 20.03.2013 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 54 KB
ZWG_0050_32_2013.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.32.2013 z 18.03.2013 w/s przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w Bolesławiu 50 KB
ZWG_0050_31_2013.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2013 z 18.03.2013 w/s powierzenia pani Agnieszce Sedlaczek obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Owsiszczach 45 KB
ZWG_0050_30_2013.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2013 z 18.03.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 85 KB
ZWG_0050_29_2013.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.29.2013 z 18.03.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 82 KB
ZWG_0050_28_2013.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2013 z 08.03.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 74 KB
ZWG_0050_27_2013.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2013 z 08.03.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 73 KB
ZWG_0050_26_2013.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2013 z 08.03.2013 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 56 KB
ZWG_0050_25_2013.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2013 z 08.03.2013 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 49 KB
ZWG_0050_24_2013.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2013 z 28.02.2013 w/s sprzedaży kontenera blaszanego 52 KB
ZWG_0050_23_2013.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2013 z 28.02.2013 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 65 KB
ZWG_0050_22_2013.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2013 z 26.02.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 68 KB
ZWG_0050_21_2013.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.2013 z 18.02.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 192 KB
ZWG_0050_20_2013.pdf [192 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2013 z 18.02.2013 w/s zmian w budżecie gminy na 2013 rok 322 KB
ZWG_0050_19_2013.pdf [322 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2013 z 13.02.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: " Zagospodarowanie centrum wsi Tworków" (...) 95 KB
ZWG_0050_18_2013.pdf [95 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2013 z 13.02.2013 w/s wyrażenia opinii dot. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 48 KB
ZWG_0050_17_2013.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2013 z 08.02.2013 w/s powierzenia Pani Bernadecie Sternisko obowiazków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabełkowie 48 KB
ZWG_0050_16_2013.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2013 z 04.02.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji 5 projektów uchwał stanowiących akty prawa miejscowego 219 KB
ZWG_0050_15_2013.pdf [219 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2013 z 01.02.2013 w/s zmian w planach finansowych na 2013 rok 209 KB
ZWG_0050_14_2013.pdf [209 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2013 z 01.02.2013 w/s powierzenia pełniącemu obowiązki Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej prowadzenia określonych spraw gminy 78 KB
ZWG_0050_13_2013.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2013 z 31.01.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej na przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach" 72 KB
ZWG_0050_12_2013.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2013 z 28.01.2013 w/s powołania osób, ktore mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Wykonanie remontów cząstkowych i nakładki dróg gminnych, wg potr 62 KB
ZWG_0050_11_2013.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2013 z 28.01.2013 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiat 64 KB
ZWG_0050_10_2013.pdf [64 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.10.2013 z 28.01.2013 w/s ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie "Kopmleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice na lata 2012 - 20 248 KB
ZWG_0050_9_2013.pdf [248 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.9.2013 z 14.01.2013 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod garaż 55 KB
ZWG_0050_8_2013.pdf [55 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.8.2013 z 14.01.2013 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy krzyżanowice w 2013 r. w dziedzinie pomocy społecznej (...) 94 KB
ZWG_0050_7_2013.pdf [94 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice NR 0050.7.2013 z 14.01.2013 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2013 r. w dziedzinie kultury i ochrony (...) 94 KB
ZWG_0050_6_2013.pdf [94 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.6.2013 z 14.01.2013 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2013 r w dziedzinie kultury fizycznej (...) 94 KB
ZWG_0050_5_2013.pdf [94 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.5.2013 z 08.01.2013 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest nie 298 KB
ZWG_0050_4_2013.pdf [298 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.4.2013 z 08.01.2013 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2013 rok 106 KB
ZWG_0050_3_2013.pdf [106 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2013 z 04.01.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XXII.72.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.11.2012 w/s przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzyżanowice z orga 218 KB
ZWG_0050_2_2013.pdf [218 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.2.2013 z 02.01.2013 w/s opracowania planów finansowych na 2013 r oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do bud 957 KB
ZWG_0050_1_2013.pdf [957 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.1.2013 z 02.01.2013 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2013 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 46 KB
OGLOSZENIE_woda_PSSE.pdf [46 KB] ogłoszenie dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2012r 59 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2013-01-04 12:11:50)
Odwiedzin na tej stronie: 4705 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM