rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2020 Dzisiaj jest: Środa, 08.04.2020
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2020

Znaleziono 71 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2020

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2020
zwg_0050_71_2020.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.71.2020 z 20.03.2020 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 231 KB
zwg_0050_70_2020.pdf [231 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z 20.03.2020 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 227 KB
zwg_0050_69_2020.pdf [227 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2020 z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 289 KB
zwg_0050_68_2020.pdf [289 KB] Zarządzenie Nr 0050.68.2020 z 19.03.2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 302 KB
zwg_0050_67_2020.pdf [302 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2020 z 19.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 973 KB
zwg_0050_66_2020.pdf [973 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2020 z 16.03.2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 278 KB
zwg_0050_65_2020.pdf [278 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2020 z 16.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 302 KB
zwg_0050_64_2020.pdf [302 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2020 z 16.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice, z dnia 02.03.2020 r. dotyczącego powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępo 253 KB
zwg_0050_63_2020.pdf [253 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2020 z 16.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice, z dnia 02.03.2020 r. dotyczącego powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępo 254 KB
zwg_0050_62_2020.pdf [254 KB] Zarządzenie Nr 0050.62.2020 z 16.03.2020 r. w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krzyżanowice oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem... 704 KB
zwg_0050_61_2020.pdf [704 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2020 z 13.03.2020 r. w sprawie stosowania procedur wewnętrznych w zamówieniach dotyczących walki z pandemią koronawirusa COVID-19 256 KB
0050.60.2020.pdf [256 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2020 z 13.03.2020 r. w sprawie zawieszenia organizacji imprez i wydarzeń publicznych oraz zamknięcia placówek w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Krzyżanowice 291 KB
ZWG-0050-59-2020.pdf [291 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2020 z 13.03.2020 w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 538 KB
ZWG-0050-58-2020.pdf [538 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2020 z 13.03.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 520 KB
ZWG_0050_57_2020.pdf [520 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2020 z 11.03.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 831 KB
ZWG_0050_56_2020.pdf [831 KB] Zarządzenie Nr 0050.56.2020 z 11.03.2020 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1.65 MB
ZWG_0050_55_2020.pdf [1.65 MB] Zarządzenie Nr 0050.55.2020 z 10.03.2020 w/s zmian w Zarządzeniu Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.03.2020 w/s opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 167 KB
ZWG_0050_54_2020.pdf [167 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2020 z 09.03.2020 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót związanych z piaskowaniem ścian wewnętrznych pomieszczenia wozowni w ruinach zamku w Tworkowie 141 KB
ZWG_0050_53_2020.pdf [141 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2020 z 05.03.2020 r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 142 KB
ZWG_0050_52_2020.pdf [142 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2020 z 05.03.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 217 KB
ZWG_0050_51_2020.pdf [217 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2020 z 03.03.2020 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 343 KB
ZWG_0050_50_2020.pdf [343 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2020 z 02.03.2020 w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tworkowie" (...) 1.02 MB
ZWG_0050_49_2020.pdf [1.02 MB] Zarządzenie Nr 0050.49.2020 z 02.03.2020 w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chałupkach" (...) 1 MB
ZWG_0050_48_2020.pdf [1 MB] Zarządzenie Nr 0050.48.2020 z 02.03.2020 w/s opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 347 KB
ZWG_0050_47_2020.pdf [347 KB] Zarządzenie Nr 0050.47.2020 z 02.03.2020 w/s ustalenia w roku 2020 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 263 KB
ZWG_0050_46_2020.pdf [263 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2020 z 27.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 299 KB
ZWG_0050_45_2020.pdf [299 KB] Zarządzenie Nr 0050.45.2020 z 27.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 258 KB
ZWG_0050_44_2020.pdf [258 KB] Zarządzenie Nr 0050.44.2020 z 25.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 593 KB
ZWG_0050_43_2020.pdf [593 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2020 z 21.02.2020 w/s ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, współczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwo 522 KB
ZWG_0050_42_2020.pdf [522 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2020 z 20.02.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 341 KB
ZWG_0050_41_2020.pdf [341 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2020 z 18.02.2020 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Chałupkach na rzecz Gminy Krzyżanowice 158 KB
ZWG_0050_40_2020.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2020 z 17.02.2020 dot. projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice 933 KB
ZWG_0050_39_2020.pdf [933 KB] Zarządzenie Nr 0050.39.2020 z 17.02.2020 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 366 KB
ZWG_0050_38_2020.pdf [366 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2020 z 17.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 141 KB
ZWG-0050_37_2020.pdf [141 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2020 z 17.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 109 KB
ZWG_0050_36_2020.pdf [109 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2020 z 11.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 144 KB
ZWG_0050_35_2020.pdf [144 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2020 z 11.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 66 KB
ZWG_0050_34_2020.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2020 z 07.02.2020 w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 150 KB
ZWG_0050_33_2020.pdf [150 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2020 z 06.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 3.73 MB
ZWG_0050_32_2020.pdf [3.73 MB] Zarządzenie Nr 0050.32.2020 z 06.02.2020 w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzyżanowice 183 KB
ZWG_0050_31_2020.pdf [183 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2020 z 05.02.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach" 1 MB
ZWG_0050_30_2020.pdf [1 MB] Zarządzenie Nr 0050.30.2020 z 03.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2020 r. 2 MB
ZWG_0050_29_2020.pdf [2 MB] Zarządzenie Nr 0050.29.2020 z 03.02.2020 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 152 KB
ZWG_0050_28_2020.pdf [152 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2020 z 31.01.2020 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 398 KB
ZWG_0050_27_2020.pdf [398 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2020 z 31.01.2020 w/s udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 384 KB
ZWG_0050_26_2020.pdf [384 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2020 z 31.01.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 158 KB
ZWG_0050_25_2020.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2020 z 31.01.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 294 KB
ZWG_0050_24_2020.pdf [294 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2020 z 23.01.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 207 KB
ZWG_0050_23_2020.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2020 z 23.01.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 210 KB
ZWG_0050_22_2020.pdf [210 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2020 z 21.01.2020 w/s określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych dla których Gmina Krzyżanowice jest organem prowadzącym 2.29 MB
ZWG_0050_21_2020.pdf [2.29 MB] Zarządzenie Nr 0050.21.2020 z 21.01.2020 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 299 KB
ZWG_0050_20_2020.pdf [299 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2020 z 21.01.2020 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 399 KB
ZWG_0050_19_2020.pdf [399 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z 16.01.2010 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 663 KB
ZWG_0050_18_2020.pdf [663 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2020 z 15.01.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmiany statutu Gminy Krzyżanowice 140 KB
ZWG_0050_17_2020.pdf [140 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2020 z 10.01.2020 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 339 KB
ZWG_0050_16_2020.pdf [339 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Chałupkach 331 KB
ZWG_0050_15_2020.pdf [331 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Krzyżanowicach 344 KB
ZWG_0050_14_2020.pdf [344 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Tworkowie 344 KB
ZWG_0050_13_2020.pdf [344 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Bieńkowicach 345 KB
ZWG_0050_12_2020.pdf [345 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 355 KB
ZWG_0050_11_2020.pdf [355 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 362 KB
ZWG_0050_10_2020.pdf [362 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 364 KB
ZWG_0050_9_2020.pdf [364 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 367 KB
ZWG_0050_8_2020.pdf [367 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z 07.01.2020 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 136 KB
ZWG_0050_7_2020.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2020 z 02.01.2020 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w formie 36 newsów po 2,5 minuty, o łącznym czasie ekranowym 90 minut 158 KB
ZWG_0050_6_2020.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2020 z 02.01.2020 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda, z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice 163 KB
ZWG_0050_5_2020.pdf [163 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2020 z 02.01.2020 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 133 KB
ZWG_0050_4_2020.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2020 z 02.01.2020 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2020 rok 265 KB
ZWG_0050_3_2020.pdf [265 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2020 z 02.01.2020 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetow 290 KB
ZWG_0050_2_2020.pdf [290 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2020 z 02.01.2020 w/s opracowania planów finansowych na 2020 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek (...) 3.53 MB
ZWG_0050_1_2020.pdf [3.53 MB] Zarządzenie Nr 0050.1.2020 z 02.01.2020 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2020 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 106 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2020-01-07 11:24:59)
Odwiedzin na tej stronie: 400 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM