rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2020 Dzisiaj jest: Piątek, 21.02.2020
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2020

Znaleziono 38 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2020

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2020
ZWG_0050_38_2020.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.38.2020 z 17.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 141 KB
ZWG-0050_37_2020.pdf [141 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2020 z 17.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 109 KB
ZWG_0050_36_2020.pdf [109 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2020 z 11.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 144 KB
ZWG_0050_35_2020.pdf [144 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2020 z 11.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 66 KB
ZWG_0050_34_2020.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2020 z 07.02.2020 w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 150 KB
ZWG_0050_33_2020.pdf [150 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2020 z 06.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 3.73 MB
ZWG_0050_32_2020.pdf [3.73 MB] Zarządzenie Nr 0050.32.2020 z 06.02.2020 w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzyżanowice 183 KB
ZWG_0050_31_2020.pdf [183 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2020 z 05.02.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach" 1 MB
ZWG_0050_30_2020.pdf [1 MB] Zarządzenie Nr 0050.30.2020 z 03.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2020 r. 2 MB
ZWG_0050_29_2020.pdf [2 MB] Zarządzenie Nr 0050.29.2020 z 03.02.2020 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 152 KB
ZWG_0050_28_2020.pdf [152 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2020 z 31.01.2020 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 398 KB
ZWG_0050_27_2020.pdf [398 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2020 z 31.01.2020 w/s udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 384 KB
ZWG_0050_26_2020.pdf [384 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2020 z 31.01.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 158 KB
ZWG_0050_25_2020.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2020 z 31.01.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 294 KB
ZWG_0050_24_2020.pdf [294 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2020 z 23.01.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 207 KB
ZWG_0050_23_2020.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2020 z 23.01.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 210 KB
ZWG_0050_22_2020.pdf [210 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2020 z 21.01.2020 w/s określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych dla których Gmina Krzyżanowice jest organem prowadzącym 2.29 MB
ZWG_0050_21_2020.pdf [2.29 MB] Zarządzenie Nr 0050.21.2020 z 21.01.2020 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 299 KB
ZWG_0050_20_2020.pdf [299 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2020 z 21.01.2020 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 399 KB
ZWG_0050_19_2020.pdf [399 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z 16.01.2010 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 663 KB
ZWG_0050_18_2020.pdf [663 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2020 z 15.01.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmiany statutu Gminy Krzyżanowice 140 KB
ZWG_0050_17_2020.pdf [140 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2020 z 10.01.2020 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 339 KB
ZWG_0050_16_2020.pdf [339 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Chałupkach 331 KB
ZWG_0050_15_2020.pdf [331 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Krzyżanowicach 344 KB
ZWG_0050_14_2020.pdf [344 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Tworkowie 344 KB
ZWG_0050_13_2020.pdf [344 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Bieńkowicach 345 KB
ZWG_0050_12_2020.pdf [345 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 355 KB
ZWG_0050_11_2020.pdf [355 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 362 KB
ZWG_0050_10_2020.pdf [362 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 364 KB
ZWG_0050_9_2020.pdf [364 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 367 KB
ZWG_0050_8_2020.pdf [367 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z 07.01.2020 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 136 KB
ZWG_0050_7_2020.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2020 z 02.01.2020 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w formie 36 newsów po 2,5 minuty, o łącznym czasie ekranowym 90 minut 158 KB
ZWG_0050_6_2020.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2020 z 02.01.2020 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda, z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice 163 KB
ZWG_0050_5_2020.pdf [163 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2020 z 02.01.2020 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 133 KB
ZWG_0050_4_2020.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2020 z 02.01.2020 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2020 rok 265 KB
ZWG_0050_3_2020.pdf [265 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2020 z 02.01.2020 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetow 290 KB
ZWG_0050_2_2020.pdf [290 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2020 z 02.01.2020 w/s opracowania planów finansowych na 2020 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek (...) 3.53 MB
ZWG_0050_1_2020.pdf [3.53 MB] Zarządzenie Nr 0050.1.2020 z 02.01.2020 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2020 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 106 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2020-01-07 11:24:59)
Odwiedzin na tej stronie: 195 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM