rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2019 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2019

Znaleziono 244 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2019

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2019
sharp@krzyzanowice.pl_20210414_093218.pdf [] Zarządzenie 0050.245.2019 z 27.12.2019 w/s "Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR dla Gminy Krzyżanowice" 432 KB
ZWG_0050_244_2019.pdf [432 KB] Zarządzenie Nr 0050.244.2019 z 27.12.2019 w/s zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2020 r. 434 KB
ZWG_0050_243_2020.pdf [434 KB] Zarządzenie Nr 0050.243.2019 z 27.12.2019 w/s wprowadzenia na rok 2020 planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice 260 KB
ZWG_0050_242_2019.pdf [260 KB] Zarządzenie Nr 0050.242.2019 z 27.12.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 114 KB
ZWG_0050_241_2019.pdf [114 KB] Zarządzenie Nr 0050.241.2019 z 27.12.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 423 KB
ZWG_0050_240_2019.pdf [423 KB] Zarządzenie Nr 0050.240.2019 z 27.12.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 64 KB
ZWG_0050_239_2019.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.239.2019 z 23.12.2019 w/s udzielenia upoważnienia pani Katarzynie Dastig- Pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie 123 KB
ZWG_0050_238_2019.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.238.2019 z 23.12.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 150 KB
ZWG_0050_237_2019.pdf [150 KB] Zarządzenie Nr 0050.237.2019 z 23.12.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 110 KB
ZWG_0050_236_2019.pdf [110 KB] Zarządzenie Nr 0050.236.2019 z 23.12.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 326 KB
ZWG_0050_235_2019.pdf [326 KB] Zarządzenie Nr 0050.235.2019 z 18.12.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 451 KB
ZWG_0050_234_2019.pdf [451 KB] Zarządzenie Nr 0050.234.2019 z 18.12.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu pisemnego 384 KB
ZWG_0050_233_2019.pdf [384 KB] Zarządzenie Nr 0050.233.2019 z 17.12.2019 w/s ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 529 KB
ZWG_0050_232_2019.pdf [529 KB] Zarządzenie Nr 0050.232.2019 z 16.12.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 222 KB
ZWG_0050_231_2019.pdf [222 KB] Zarządzenie Nr 0050.231.2019 z 16.12.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 250 KB
ZWG_0050_230_2019.pdf [250 KB] Zarządzenie 0050.230.2019 z 16.12.2019 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w obszarze: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" (...) 1.4 MB
ZWG_0050_229_2019.pdf [1.4 MB] Zarządzenie Nr 0050.229.2019 z 16.12.2019 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w obszarze :" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" (...) 1.43 MB
ZWG_0050_228_2019.pdf [1.43 MB] Zarządzenie 0050.228.2019 z 16.12.2019 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w obszarze: "Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" 1.4 MB
ZWG_0050_227_2019.pdf [1.4 MB] Zarządzenie 0050.227.2019 z 16.12.2019 w/s przyjęcia Koncepcji Rozwoju Gminnych Tras Rowerowych z uwzględnieniem Korytarza Rowerowego Racibórz - Chałupki na lata 2020- 2027 265 KB
ZWG_0050_226_2019.pdf [265 KB] Zarządzenie 0050.226.2019 z 10.12.2019 dot. projektu uchwały w/s ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Krzyżanowice 952 KB
ZWG_0050_225_2019.pdf [952 KB] Zarządzenie Nr 0050.225.2019 z 09.12.2019 w/s wyrażenia opinii dot. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 465 KB
ZWG_0050_224_2019.pdf [465 KB] Zarządzenie Nr 0050.224.2019 z 09.12.2019 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 120 KB
ZWG-0050_223_2019.pdf [120 KB] Zarządzenie Nr 0050.223.2019 z 05.12.2019 w/s sprzedaży samochodu marki VOLKSWAGEN AG Transporter T4, nr rej. SRC 69RE, rok produkcji 1997 185 KB
ZWG_005_222_2019.pdf [185 KB] Zarządzenie Nr 0050.222.2019 z 05.12.2019 w/s sprzedaży samochodu marki VOLKSWAGEN Ag Transporter, nr rej. SRC 64YG, rok produkcji 1992 183 KB
ZWG_0050_221_2019.pdf [183 KB] Zarządzenie Nr 0050.221.2019 z 05.12.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 297 KB
ZWG_0050_220_2019.pdf [297 KB] Zarządzenie Nr 0050.220.2019 z 05.12.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 1.12 MB
ZWG-0050_219_2019.pdf [1.12 MB] Zarządzenie Nr 0050.219.2019 z 03.12.2019 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 148 KB
ZWG_0050_218_2019.pdf [148 KB] Zarządzenie Nr 0050.218.2019 z 03.12.2019 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 151 KB
ZWG_0050_217_2019.pdf [151 KB] Zarządzenie Nr 0050.217.2019 z 03.12.2019 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2019 r. 173 KB
ZWG_0050_216_2019.pdf [173 KB] Zarządzenie Nr 0050.216.2019 z 02.12.2019 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji 528 KB
ZWG_0050_215_2019.pdf [528 KB] Zarządzenie Nr 0050.215.2019 z 29.11.2019 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 146 KB
ZWG_0050_214_2019.pdf [146 KB] Zarządzenie 0050.214.2019 z 28.11.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 367 KB
ZWG_0050_213_2019.pdf [367 KB] Zarządzenie Nr 0050.213.2019 z 28.11.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 1.22 MB
ZWG_0050_212_2019.pdf [1.22 MB] Zarządzenie 0050.212.2019 z 27.11.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 78 KB
ZWG_0050_211_2019.pdf [78 KB] Zarządzenie 0050.211.2019 z 26.11.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 1.28 MB
ZWG_0050_210_2019.pdf [1.28 MB] Zarządzenie Nr 0050.210.2019 z 25.11.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 627 KB
ZWG_0050_209_2019.pdf [627 KB] Zarządzenie Nr 0050.209.2019 z 15.11.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 823 KB
ZWG_0050_208_2019.pdf [823 KB] Zarządzenie Nr 0050.208.2019 z 14.11.2019 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu komputerowego i biurowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach 244 KB
ZWG_0050_207_2019.pdf [244 KB] Zarządzenie Nr 0050.207.2019 z 14.11.2019 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Chałupki 161 KB
ZWG_0050_206_2019.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.206.2019 z 14.11.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 695 KB
ZWG_0050_205A_2019.pdf [695 KB] Zarządzenie Nr 0050.205A.2019 z 14.11.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 81 KB
ZWG_0050_205_2019.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.205.2019 z 13.11.2019 r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 180 KB
ZWG_0050_204_2019.pdf [180 KB] Zarządzenie Nr 0050.204.2019 z 13.11.2019 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 951 KB
ZWG_0050_203_2019.pdf [951 KB] Zarządzenie Nr 0050.203.2019 z 12.11.2019 r. w/s zmiany Zarządzenia w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze (...) 139 KB
ZWG_0050_202_2019.pdf [139 KB] Zarządzenie Nr 0050.202.2019 z 12.11.2019 r. w/s przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 951 KB
ZWG_0050_201_2019.pdf [951 KB] Zarządzenie Nr 0050.201.2019 r. z 12.11.2019 r. w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2020 rok 3.2 MB
ZWG_0050_200_2019.pdf [3.2 MB] Zarządzenie Nr 0050.200.2019 z 12.11.2019 r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 985 KB
ZWG_0050_199_2019.pdf [985 KB] Zarządzenie Nr 0050.199.2019 z 12.11.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 513 KB
ZWG_0050_198_2019.pdf [513 KB] Zarządzenie Nr 0050.198.2019 z 06.11.2019 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych 161 KB
ZWG_0050_197_2019.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.197.2019 z 04.11.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 309 KB
ZWG_0050_196_2019.pdf [309 KB] Zarządzenie Nr 0050.196.2019 z 31.10.2019 w/s stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych 661 KB
ZWG_0050_195_2019.pdf [661 KB] Zarządzenie Nr 0050.195.2019 z 30.10.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 1.41 MB
ZWG_0050_194_2019.pdf [1.41 MB] Zarządzenie Nr 0050.194.2019 z 30.10.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 1.56 MB
ZWG_0050_193_2019.pdf [1.56 MB] Zarządzenie Nr 0050.193.2019 z 29.10.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 705 KB
ZWG_0050_192_2019.pdf [705 KB] Zarządzenie Nr 0050.192.2019 z 28.10.2019 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: " Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry" 1.01 MB
ZWG_0050_191_2019.pdf [1.01 MB] Zarządzenie Nr 0050.191.2019 z 18.10.2019 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 176 KB
ZWG_0050_190_2019.pdf [176 KB] Zarządzenie Nr 0050.190.2019 z 18.10.2019 w/s przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzyżanowice 1.23 MB
ZWG_0050_189_2019.pdf [1.23 MB] Zarządzenie 0050.189.2019 z 18.10.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...) 2.18 MB
ZWG_0050_188_2019.pdf [2.18 MB] Zarządzenie 0050.188.2019 z 15.10.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (...) 1.2 MB
ZWG_0050_187_2019.pdf [1.2 MB] Zarządzenie Nr 0050.187.2019 z 11.10.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 414 KB
ZWG_0050_186_2019.pdf [414 KB] Zarządzenie 0050.186.2019 z 11.10.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 428 KB
ZWG_0050_185_2019.pdf [428 KB] Zarządzenie Nr 0050.185.2019 z 09.10.2019 r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 521 KB
ZWG_0050_184_2019.pdf [521 KB] Zarządzenie Nr 0050.184.2019 z 09.10.2019 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 534 KB
Zarzadzenie_183.pdf [534 KB] Zarządzenie Nr 0050.183.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.10.2019r. w sprawie nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice 1.08 MB
Zarzadzenie_182.pdf [1.08 MB] Zarządzenie Nr 0050.182.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.10.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.175.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2019r. dotyczące powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowani 878 KB
zwg_0050_181_2019.pdf [878 KB] Zarządzenie Nr 0050.181.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 244 KB
zwg_0050_180_2019.pdf [244 KB] Zarządzenie Nr 0050.180.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 215 KB
zwg_0050_179_2019.pdf [215 KB] Zarządzenie Nr 0050.179.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 459 KB
zwg_0050_178_2019.pdf [459 KB] Zarządzenie Nr 0050.178.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 544 KB
zwg_0050_177_2019.pdf [544 KB] Zarządzenie Nr 0050.177.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24 września 2019r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 832 KB
zwg_0050_176_2019.pdf [832 KB] Zarządzenie Nr 0050.176.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2019r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych 428 KB
zwg_0050_175_2019.pdf [428 KB] Zarządzenie Nr 0050.175.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2019r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 257 KB
Zarzadzenie_174.pdf [257 KB] Zarządzenie Nr 0050.174.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19 września 2019r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 3.72 MB
Zarzadzenie_173.pdf [3.72 MB] Zarządzenie Nr 0050.173.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 6.79 MB
Zarzadzenie_172.pdf [6.79 MB] Zarządzenie Nr 0050.172.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.09.2019r. dotyczące: projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 5.55 MB
Zarzadzenie_171.pdf [5.55 MB] Zarządzenie nr 0050.171.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.09.2019r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXII.51.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposob 4.51 MB
Zarzadzenie_170.pdf [4.51 MB] Zarządzenie nr 0050.170.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.09.2019r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie "Regulaminu utrzyman 4.13 MB
ZWG_0050_169_2019.pdf [4.13 MB] Zarządzenie Nr 0050.169.2019 z 06.09.2019 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolit 98 KB
Zarzadzenie_168.pdf [98 KB] Zarządzenie Nr 0050.168.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.09.2019r. w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 45 1.55 MB
Zarzadzenie_167.pdf [1.55 MB] Zarządzenie Nr 0050.167.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.09.2019r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbi 3.77 MB
Zarzadzenie_166.pdf [3.77 MB] Zarządzenie Nr 0050.166.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06 września 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2020 rok 4.03 MB
zwg_0050_165_2019.pdf [4.03 MB] Zarządzenie Nr 0050.165.2019 z 02.09.2019 w/s zmiany zarządzenia Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień... 90 KB
zwg_0050_164_2019.pdf [90 KB] Zarządzenie Nr 0050.164.2019 z 02.09.2019 w/s zmiany zarządzenia Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice 67 KB
zwg_0050_163_2019.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.163.2019 z 02.09.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 268 KB
zwg_0050_162_2019.pdf [268 KB] Zarządzenie Nr 0050.162.2019 z 02.09.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 86 KB
zwg_0050_161_2019.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0050.161.2019 z 02.09.2019 w/s powierzenia Pani mgr Annie Kubica stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie 28 KB
zwg_0050_160_2019.pdf [28 KB] Zarządzenie Nr 0050.160.2019 z 30.08.2019 w/s zmiany zarządzenia w sprawie powołoania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 36 KB
zwg_0050_159_2019.pdf [36 KB] Zarządzenie Nr 0050.159.2019 z 30.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 274 KB
zwg_0050_158_2019.pdf [274 KB] Zarządzenie Nr 0050.158.2019 z 30.08.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 261 KB
zwg_0050_157_2019.pdf [261 KB] Zarządzenie Nr 0050.157.2019 z 28.08.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 64 KB
zwg_0050_156_2019.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.156.2019 z 28.08.2019 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Żłobka w Tworkowie 25 KB
zwg_0050_155_2019.pdf [25 KB] Zarządzenie Nr 0050.155.2019 z 27.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 447 KB
ZWG_0050_154_2019.pdf [447 KB] Zarządzenie Nr 0050.154.2019 z 26.08.2019 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. promocji 40 KB
ZWG_50_153_2019.pdf [40 KB] Zarządzenie Nr 0050.153.2019 z 26.08.2019 w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach Pani Monice Demanet do czasu powierzenia stanowiska dyrektora 30 KB
ZWG_0050_152_2019.pdf [30 KB] Zarządzenie Nr 0050.152.2019 z 22.08.2019 w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie Pani Ricie Wieczorek do czasu powierzenia stanowiska dyrektora. 30 KB
ZWG_0050_151_2019.pdf [30 KB] Zarządzenie Nr 0050.151.2019 z 20.08.2019 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowicks urzędnicze - Podinspektora ds. zamówień publicznych oraz Podinspektora ds. drogownictwa w Referacie Gospodarki Przestrzennej 119 KB
ZWG_0050_150_2019.pdf [119 KB] Zarządzenie Nr 0050.150.2019 z 14.08.2019 w/s informacji o przebiegu wykonani budżetu gmina za I półrocze 2019 roku 5.87 MB
ZWG_0050_149_2019.pdf [5.87 MB] Zarządzenie Nr 0050.149.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 594 KB
ZWG_0050_148_2019.pdf [594 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie 521 KB
ZWG_0050_147_2019.pdf [521 KB] Zarządzenie Nr 0050.147.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 570 KB
ZWG_0050_0146_2019.pdf [570 KB] Zarządzenie Nr 0050.146.2019 z 12.08.2019 w/s procedury przekazania placówki oświatowej, której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice, przez ustępującego dyrektora lub osobę pełniącą obowiązki dyrektora 407 KB
ZWG_0050_145_2019.pdf [407 KB] Zarządzenie Nr 0050.145.2019 z 12.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 269 KB
ZWG_0050_144_2019.pdf [269 KB] Zarządzenie Nr 0050.144.2019 z 12.08.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 195 KB
ZWG_0050_143_2019.pdf [195 KB] Zarządzenie Nr 0050.143.2019 z 07.08.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 91 KB
ZWG_0050_142_2019.pdf [91 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2019 z 07.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 313 KB
ZWG_0050_141_2019.pdf [313 KB] Zarządzenie Nr 0050.141.2019 z 07.08.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 223 KB
ZWG_0050_140_2019.pdf [223 KB] Zarządzenie Nr 0050.140.2019 z 07.08.2019 w/s uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.134.2019 z 01.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 98 KB
ZWG_0050_139_2019.pdf [98 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2019 z 07.08.2019 w/s uchylenia Zarządzenia Nr 0050.133.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 01.08.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 97 KB
ZWG_0050_138_2019.pdf [97 KB] Zarządzenie Nr 0050.138.2019 z 06.08.2019 w/s przeznaczenia do użyczenia lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice 293 KB
ZWG_0050_137_2019.pdf [293 KB] Zarządzenie Nr 0050.137.2019 z 05.08.2019 w/s powierzenia Zastępcy Kierownika Gospodarki Przestrzennej prowadzenia określonych spraw gminy 295 KB
ZWG_0050_136_2019.pdf [295 KB] Zarządzenie Nr 0050.136.2019 z 01.08.2019 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.01.2019 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień (...) 134 KB
ZWG_0050_135_2019.pdf [134 KB] Zarządzenie Nr 0050.135.2019 z 01.08.2019 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.6.2019 z 03.01. 2019 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań (...) 163 KB
ZWG_0050_134_2019.pdf [163 KB] Zarządzenie Nr 0050.134.2019 z 01.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 321 KB
ZWG_0050_133_2019.pdf [321 KB] Zarządzenie Nr 0050.133.2019 z 01.08.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 229 KB
ZWG_0050_132_2019.pdf [229 KB] Zarządzenie Nr 0050.132.2019 z 01.08.2019 w/s zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.181.2017 z 02.10.2017 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS Krzyżanowice z/s w Tworkowie 197 KB
ZWG_0050_131_2019.pdf [197 KB] Zarządzenie Nr 0050.131.2019 z 29.07.2019 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót związanych z piaskowaniem ścian wewnętrznych i izolację hydrofobową ścian zewnętrznych wieży zegarowej w ruinach zamku w Tworkowie 149 KB
ZWG_0050_130_2019.pdf [149 KB] Zarządzenie Nr 0050.130.2019 z 29.07.2019 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2019 roku 167 KB
ZWG_0050_129_2019.pdf [167 KB] Zarządzenie Nr 0050.129.2019 z 29.07.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 425 KB
ZWG_0050_128_2019.pdf [425 KB] Zarządzenie Nr 0050.128.2019 z 29.07.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 1013 KB
ZWG_0050_127_2019.pdf [1013 KB] Zarządzenie Nr 0050.127.2019 z 26.07.2019 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na Kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Żłobka w Tworkowie 145 KB
ZWG_0050-126_2016_dobry.pdf [145 KB] Zarządzenie Nr 0050.126.2019 z 23.07.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s nadania Statutu Żłobka w Tworkowie 1.11 MB
ZWG_0050_125_2019.pdf [1.11 MB] Zarządzenie Nr 0050.125.2019 z 22.07.2019 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice d 664 KB
ZWG_0050_124_2019.pdf [664 KB] Zarządzenie Nr 0050.124.2019 z 18.07.2019 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi transportu rolnego w sołec 257 KB
ZWG_0050_123_2019.pdf [257 KB] Zarządzenie Nr 0050.123.2019 z 18.07.2019 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Zabełk 256 KB
ZWG_0050_122_2019.pdf [256 KB] Zarządzenie Nr 0050.122.2019 z 18.07.2019 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Moniki Demanet nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 142 KB
0050_121_2019.pdf [142 KB] Zarządzenie Nr 0050.121.2019 z 12.07.2019 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie plenerowego koncertu Disco Polo podczas Dożynek Gminnych 2019 odbywających się w Rudyszwałdzie 147 KB
ZWG_0050_120_2019.pdf [147 KB] Zarządzenie Nr 0050.120.2019 z 12.07.2019 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze 157 KB
ZWG_0050_119_2019.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.119.2019 w/s powierzenia Pani mgr Agacie Maciąg stanowiska Dyrektora Przedszkola w Chałupkach 34 KB
ZWG_0050_118_2019.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.118.2019 z 11.07.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 126 KB
ZWG_0050_117_2019.pdf [126 KB] Zarządzenie Nr 0050.117.2019 z 11.07.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 339 KB
ZWG_0050_116_2019.pdf [339 KB] Zarządzenie Nr 0050.116.2019 z 02.07.2019 w/s nabycia na rzecz Gminy Krzyżanowice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chałupkach wraz z prawem własności zabudowy 58 KB
ZWG_0050_115_2019.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.115.2019 z 02.07.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 69 KB
ZWG_0050_114_2019.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.114.2019 z 02.07.2019 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzec Gminy Krzyżanowice od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zabełkowie 54 KB
ZWG_0050_113_2019.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.113.2019 z 02.07.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 71 KB
ZWG_0050_112_2019.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.112.2019 z 02.07.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 139 KB
ZWG_0050_111_2019.pdf [139 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2019 z 02.07.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 80 KB
ZWG_0050_110_2019.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.110.2019 z 27.06.2019 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Chałupkach 62 KB
ZWG_0050_109_2019.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.109.2019 z 27.06.2019 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie 63 KB
ZWG_0050_108_2019.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.108.2019 z 27.06.2019 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 62 KB
ZWG_0050_107_2019.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.107.2019 z 24.06.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 187 KB
ZWG_0050_106_2019.pdf [187 KB] Zarządzenie Nr 0050.106.2019 z 24.06.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 146 KB
ZWG_0050_105_2019.pdf [146 KB] Zarządzenie Nr 0050.105.2019 z 19.06.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 565 KB
ZWG_0050_104_2019.pdf [565 KB] Zarządzenie Nr 0050.104.2019 z 18.06.2019 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie 52 KB
ZWG_0050_103_2019.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.103.2019 z 13.06.2019 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.212.2016 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2016 w/s zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 182 KB
ZWG_0050_101_2019.pdf [182 KB] Zarządzenie 0050.101.2019 z 12.06.2019 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Owsiszczach 45 KB
ZWG_0050_100_2019.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2019 z 12.06.2019 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Chałupkach 44 KB
ZWG_0050_99_2019.pdf [44 KB] Zarządzenie Nr 0050.99.2019 z 10.06.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka w Tworkowie i nadania mu statutu 236 KB
ZWG_0050_98_2019.pdf [236 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2019 z 07.06.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Bieńkowice 246 KB
ZWG_0050_97_2019.pdf [246 KB] Zarządzenie 0050.97.2019 z 07.06.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 92 KB
ZWG_0050_96_2019.pdf [92 KB] Zarządzenie 0050.96.2019 z 07.06.2019 w/s powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej - technicznej powstałych wskutek nawalnego deszczu w dniu 07.06.2019 r. 59 KB
ZWG_0050_95_2019.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.95.2019 z 07.06.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 135 KB
ZWG_0050_94_2019.pdf [135 KB] Zarządzenie 0050.94.2019 z 07.06.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 133 KB
ZWG_0050_93_2019.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.93.2019 z 06.06.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 667 KB
ZWG_0050_92_2019.pdf [667 KB] Zarządzenie Nr 0050.92.2019 z 31.05.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 129 KB
ZWG_0050_91_2019.pdf [129 KB] Zarządzenie Nr 0050.91.2019 z 31.05.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 130 KB
ZWG_0050_90_2019.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.90.2019 z 31.05.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 279 KB
ZWG_0050_89_2019.pdf [279 KB] Zarządzenie Nr 0050.89.2019 z 30.05.2019 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 259 KB
ZWG_0050_88_2019.pdf [259 KB] Zarządzenie Nr 0050.88.2019 z 30.05.2019 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 257 KB
ZWG_0050_87_2019.pdf [257 KB] Zarządzenie Nr 0050.87.2019 z 29.05.2019 w/s odwołania Pani Agnieszki Sedlaczek ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 50 KB
ZWG_0050_86_2019.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.86.2019 z 29.05.2019 w/s odwołania Pani Rity Wieczorek ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 61 KB
ZWG_0050_85_2019.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.85.2019 z 29.05.2019 w/s odwołania pani Iwony Krupa ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Rymera w Zabełkowie 57 KB
ZWG_0050_84_2019.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.84.2019 z 20.05.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 231 KB
ZWG_0050_83_2019.pdf [231 KB] Zarządzenie 0050.83.2019 z 20.05.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 397 KB
ZWG_0050_82_2019.pdf [397 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2019 z 17.05.2019 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2018 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 567 KB
ZWG_0050_81_2019.pdf [567 KB] Zarządzenie Nr 0050.81.2019 z 09.05.2019 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2018 899 KB
ZWG_0050_80_2019.pdf [899 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2019 z 09.05.2019 w/s utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Chałupkach dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 53 KB
ZWG_0050_79_2019.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2019 z 06.05.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 387 KB
ZWG_0050_78_2019.pdf [387 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2019 z 06.05.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 417 KB
Zarzadzenie_77.pdf [417 KB] Zarządzenie nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06 maja 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03 stycznia 2018 roku dot. Regulaminu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podst 2.21 MB
ZWG_0050_76_2019.pdf [2.21 MB] Zarządzenie Nr 0050.76.2019 z 30.04.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 365 KB
ZWG_0050_75_2019.pdf [365 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2019 z 24.04.2019 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2019 roku 116 KB
ZWG_0050_74_2019.pdf [116 KB] Zarządzenie Nr 0050.74.2019 z 23.04.2019 w/s oddania w najem lokalu użytkowego w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 45 94 KB
ZWG_0050_73_2019.pdf [94 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2019 z 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmian statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...) 3.07 MB
ZWG_0050_72_2019.pdf [3.07 MB] Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie przy ul. Rymera 7, nadania aktu założycielskiego i statutu 284 KB
71_2019.pdf [284 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej inkasa podatków i opłat 727 KB
ZWG_0050_70_2019.pdf [727 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie opłaty targowej 845 KB
ZWG_0050_69_2019.pdf [845 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmian statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...) 3.04 MB
ZWG_0050_68_2019.pdf [3.04 MB] Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z 16.04.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 404 KB
ZWG_0050_67_2019.pdf [404 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2019 z 16.04.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 365 KB
ZWG_0050_66_2019.pdf [365 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2019 z 09.04.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 474 KB
ZWG_0050_65_2019.pdf [474 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2019 z 09.04.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 86 KB
ZWG_0050_64_2019.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2019 z 09.04.2019 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 42 KB
ZWG_0050_63_2019.pdf [42 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z 01.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice 2.72 MB
ZWG_0050_62_2019.pdf [2.72 MB] Zarządzenie Nr 0050.62.2019 z 29.03.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 342 KB
ZWG_0050_61_2019.pdf [342 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2019 z 29.03.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 270 KB
ZWG_0050_60_2019.pdf [270 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2019 z 26.03.2019 w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2026 493 KB
ZWG_0050_59_2019.pdf [493 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2019 z 26.03.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 501 KB
ZWG__0050_58_2019.pdf [501 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2019 z 25.03.2019 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (...) 388 KB
ZWG_0057_2019.pdf [388 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2019 z 21.03.2019 w/s sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 6.88 MB
ZWG_0050_56_2019.pdf [6.88 MB] Zarządzenie Nr 0050.56.2019 z 15.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice 741 KB
ZWG_0050_55_2019.pdf [741 KB] Zarządzenie Nr 0050.55.2019 z 15.03.2019 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 40 KB
ZWG_0050_54_2019.pdf [40 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2019 z 14.03.2019 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.181.2016 Wójta Gminy Krzyżanowice w/s scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych 153 KB
ZWG_0050_53_2019.pdf [153 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2019 z 13.03.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rolne 397 KB
ZWG_0050_52_2019.pdf [397 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2019 z 13.03.2019 w/s utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Chałupkach dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 147 KB
ZWG_0050_51_2019.pdf [147 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z 13.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr 007.XXXIV.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 października 2017 r (...) 744 KB
ZWG_0050_50_2019.pdf [744 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2019 z 12.03.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 177 KB
ZWG_0050_49_2019.pdf [177 KB] Zarządzenie Nr 0050.49.2019 z 12.03.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 287 KB
ZWG_0050_48_2019.pdf [287 KB] Zarządzenie Nr 0050.48.2019 z 08.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. upoważnienia Kierownika OPS (...) 742 KB
ZWG_0050_46_2019.pdf [742 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2019 z 28.02.2019 w/s określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Krzyżanowice jest organem prowadzącym 2.47 MB
ZWG_0050_45_2019.pdf [2.47 MB] Zarządzenie Nr 0050.45.2019 z 28.02.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice 2.73 MB
ZWG_0050_44_2019.pdf [2.73 MB] Zarządzenie Nr 0050.44.2019 z 28.02.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 279 KB
ZWG_0050_43_2019.pdf [279 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2019 z 28.02.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 430 KB
ZWG_0050_42_2019.pdf [430 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2019 z 28.02.2019 w/s ustalenia w 2019 roku przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 75 KB
ZWG_0050_41_2019.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2019 z 26.02.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 463 KB
ZWG_0050_40_2019.pdf [463 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2019 z 22.02.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 249 KB
ZWG_0050_39_2019.pdf [249 KB] Zarządzenie Nr 0050.39.2019 z 22.02.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 348 KB
ZWG_0050_38_2019.pdf [348 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2019 z 21.02.2019 w/s ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu (...) 542 KB
ZWG_0050_37_2019.pdf [542 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2019 z 19.02.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 93 KB
ZWG_0050_36_2019.pdf [93 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2019 z 18.02.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 184 KB
ZWG_0050_35_2019.pdf [184 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2019 z 14.02.2019 w/s wydzielenia i likwidacji wydawnictw stanowiących wyposażenie biblioteczki urzędu gminy 35 KB
ZWG_0050_34_2019.pdf [35 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2019 z 13.02.2019 w/s zasad dofinansowania wyjazdów dzieci z Gminy Krzyżanowice na tzw. "zielone szkoły" w 2019 roku 83 KB
ZWG_0050_33_2019.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2019 z 12.02.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 328 KB
ZWG_0050_32_2019.pdf [328 KB] Zarządzenie Nr 0050.32.2019 z 12.02.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 440 KB
ZWG_0050_31_2019.pdf [440 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2019 z 11.02.2019 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania: "Wymiana kotłów w budynku przedszkola w Zabełkowie" 45 KB
ZWG_0050_30_2019.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2019 z 07.02.2019 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu komputerowego i biurowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach 70 KB
ZWG_0050_29_2019.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.29.2019 z 01.02.2019 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 44 KB
ZWG_0050_28_2019.pdf [44 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2019 z 01.02.2019 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 44 KB
ZWG_0050_27_2019.pdf [44 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2019 z 01.02.2019 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 46 KB
ZWG_0050_26_2019.pdf [46 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2019 z 01.02.2019 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 46 KB
ZWG_0050_25_2019.pdf [46 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2019 z 30.01.2019 w/s przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2021 249 KB
ZWG_0050_24_2019.pdf [249 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2019 z 30.01.2019 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie "Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach" 210 KB
ZWG_0050_23_2019.pdf [210 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z 30.01.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (...) 907 KB
ZWG_0050_22_2019.pdf [907 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2019 z 30.01.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 428 KB
ZWG_0050_21_2019.pdf [428 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.2019 z 30.01.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 438 KB
ZWG_0050_20_2019.pdf [438 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2019 z 29.01.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 154 KB
ZWG_0050_19_2019.pdf [154 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2019 z 28.01.2019 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 81 KB
ZWG_0050_18_2019.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2019 z 28.01.2019 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 107 KB
ZWG_0050_17_2019.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2019 z 21.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. uchwalenia Statutu Gminy Krzyżanowice 1.44 MB
ZWG_0050_16_2019.pdf [1.44 MB] Zarządzenie Nr 0050.16.2019 z 21.01.2019 w/s udzielenia pełnomocnictwa 61 KB
ZWG_0050_15_2019.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z 18.01.2019 w/s powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krzyżanowicach 112 KB
edyta.pdf [112 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s opłaty targowej 805 KB
ZWG_0050_13_2019.pdf [805 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 189 KB
ZWG_0050_12_2109.pdf [189 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (...) 179 KB
ZWG_0050_11_2019.pdf [179 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 207 KB
ZWG_0050_10_2019.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 230 KB
ZWG_0050_9_2019.pdf [230 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 171 KB
ZWG_0050_8_2019.pdf [171 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2019 z 10.01.2019 w/s sprzedaży samochodu strażackiego marki DAIMLER-BENZ, Nr rej. SRC 11VJ, rok produkcji 1979 z OSP Zabełków 53 KB
ZWG_0050_7_2019.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2019 z 03.01.2019 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 39 KB
ZWG_0050_6_2019.pdf [39 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2019 z 03.01.2019 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (...) 85 KB
ZWG_0050_5_2019.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2019 z 03.01.2019 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2019 rok 76 KB
ZWG_0050_4_2019.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2019 z 03.01.2019 w/s opracowania planów finansowych na 2019 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek (...) 1.45 MB
ZWG_0050_3_2019.pdf [1.45 MB] Zarządzenie Nr 0050.3.2019 z 02.01.2019 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2019 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 28 KB
ZWG_0050_2_2019.pdf [28 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2019 z 02.01.2019 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda, z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice 121 KB
ZWG_0050_1_2019.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.1.2019 z 02.01.2019 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w formie 36 newsów po 2,5 minuty, o łącznym czasie ekranowym 90 minut 121 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2019-01-08 12:33:50)
Odwiedzin na tej stronie: 4097 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM