rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2019 Dzisiaj jest: Środa, 24.07.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2019

Znaleziono 118 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2019

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2019
ZWG_0050_122_2019.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.122.2019 z 18.07.2019 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Moniki Demanet nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 142 KB
ZWG_0050_120_2019.pdf [142 KB] Zarządzenie Nr 0050.120.2019 z 12.07.2019 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze 157 KB
ZWG_0050_119_2019.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.119.2019 w/s powierzenia Pani mgr Agacie Maciąg stanowiska Dyrektora Przedszkola w Chałupkach 34 KB
ZWG_0050_118_2019.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.118.2019 z 11.07.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 126 KB
ZWG_0050_117_2019.pdf [126 KB] Zarządzenie Nr 0050.117.2019 z 11.07.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 339 KB
ZWG_0050_116_2019.pdf [339 KB] Zarządzenie Nr 0050.116.2019 z 02.07.2019 w/s nabycia na rzecz Gminy Krzyżanowice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chałupkach wraz z prawem własności zabudowy 58 KB
ZWG_0050_115_2019.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.115.2019 z 02.07.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 69 KB
ZWG_0050_114_2019.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.114.2019 z 02.07.2019 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzec Gminy Krzyżanowice od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zabełkowie 54 KB
ZWG_0050_113_2019.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.113.2019 z 02.07.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 71 KB
ZWG_0050_112_2019.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.112.2019 z 02.07.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 139 KB
ZWG_0050_111_2019.pdf [139 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2019 z 02.07.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 80 KB
ZWG_0050_110_2019.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.110.2019 z 27.06.2019 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Chałupkach 62 KB
ZWG_0050_109_2019.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.109.2019 z 27.06.2019 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie 63 KB
ZWG_0050_108_2019.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.108.2019 z 27.06.2019 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 62 KB
ZWG_0050_107_2019.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.107.2019 z 24.06.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 187 KB
ZWG_0050_106_2019.pdf [187 KB] Zarządzenie Nr 0050.106.2019 z 24.06.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 146 KB
ZWG_0050_105_2019.pdf [146 KB] Zarządzenie Nr 0050.105.2019 z 19.06.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 565 KB
ZWG_0050_104_2019.pdf [565 KB] Zarządzenie Nr 0050.104.2019 z 18.06.2019 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie 52 KB
ZWG_0050_103_2019.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.103.2019 z 13.06.2019 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.212.2016 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2016 w/s zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 182 KB
ZWG_0050_101_2019.pdf [182 KB] Zarządzenie 0050.101.2019 z 12.06.2019 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Owsiszczach 45 KB
ZWG_0050_100_2019.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2019 z 12.06.2019 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Chałupkach 44 KB
ZWG_0050_99_2019.pdf [44 KB] Zarządzenie Nr 0050.99.2019 z 10.06.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka w Tworkowie i nadania mu statutu 236 KB
ZWG_0050_98_2019.pdf [236 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2019 z 07.06.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Bieńkowice 246 KB
ZWG_0050_97_2019.pdf [246 KB] Zarządzenie 0050.97.2019 z 07.06.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 92 KB
ZWG_0050_96_2019.pdf [92 KB] Zarządzenie 0050.96.2019 z 07.06.2019 w/s powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej - technicznej powstałych wskutek nawalnego deszczu w dniu 07.06.2019 r. 59 KB
ZWG_0050_95_2019.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.95.2019 z 07.06.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 135 KB
ZWG_0050_94_2019.pdf [135 KB] Zarządzenie 0050.94.2019 z 07.06.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 133 KB
ZWG_0050_93_2019.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.93.2019 z 06.06.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 667 KB
ZWG_0050_92_2019.pdf [667 KB] Zarządzenie Nr 0050.92.2019 z 31.05.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 129 KB
ZWG_0050_91_2019.pdf [129 KB] Zarządzenie Nr 0050.91.2019 z 31.05.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 130 KB
ZWG_0050_90_2019.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.90.2019 z 31.05.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 279 KB
ZWG_0050_89_2019.pdf [279 KB] Zarządzenie Nr 0050.89.2019 z 30.05.2019 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 259 KB
ZWG_0050_88_2019.pdf [259 KB] Zarządzenie Nr 0050.88.2019 z 30.05.2019 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 257 KB
ZWG_0050_87_2019.pdf [257 KB] Zarządzenie Nr 0050.87.2019 z 29.05.2019 w/s odwołania Pani Agnieszki Sedlaczek ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 50 KB
ZWG_0050_86_2019.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.86.2019 z 29.05.2019 w/s odwołania Pani Rity Wieczorek ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 61 KB
ZWG_0050_85_2019.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.85.2019 z 29.05.2019 w/s odwołania pani Iwony Krupa ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Rymera w Zabełkowie 57 KB
ZWG_0050_84_2019.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.84.2019 z 20.05.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 231 KB
ZWG_0050_83_2019.pdf [231 KB] Zarządzenie 0050.83.2019 z 20.05.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 397 KB
ZWG_0050_82_2019.pdf [397 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2019 z 17.05.2019 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2018 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 567 KB
ZWG_0050_81_2019.pdf [567 KB] Zarządzenie Nr 0050.81.2019 z 09.05.2019 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2018 899 KB
ZWG_0050_80_2019.pdf [899 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2019 z 09.05.2019 w/s utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Chałupkach dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 53 KB
ZWG_0050_79_2019.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2019 z 06.05.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 387 KB
ZWG_0050_78_2019.pdf [387 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2019 z 06.05.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 417 KB
ZWG_0050_76_2019.pdf [417 KB] Zarządzenie Nr 0050.76.2019 z 30.04.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 365 KB
ZWG_0050_75_2019.pdf [365 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2019 z 24.04.2019 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2019 roku 116 KB
ZWG_0050_74_2019.pdf [116 KB] Zarządzenie Nr 0050.74.2019 z 23.04.2019 w/s oddania w najem lokalu użytkowego w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 45 94 KB
ZWG_0050_73_2019.pdf [94 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2019 z 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmian statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...) 3.07 MB
ZWG_0050_72_2019.pdf [3.07 MB] Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie przy ul. Rymera 7, nadania aktu założycielskiego i statutu 284 KB
71_2019.pdf [284 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej inkasa podatków i opłat 727 KB
ZWG_0050_70_2019.pdf [727 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie opłaty targowej 845 KB
ZWG_0050_69_2019.pdf [845 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmian statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...) 3.04 MB
ZWG_0050_68_2019.pdf [3.04 MB] Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z 16.04.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 404 KB
ZWG_0050_67_2019.pdf [404 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2019 z 16.04.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 365 KB
ZWG_0050_66_2019.pdf [365 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2019 z 09.04.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 474 KB
ZWG_0050_65_2019.pdf [474 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2019 z 09.04.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 86 KB
ZWG_0050_64_2019.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2019 z 09.04.2019 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 42 KB
ZWG_0050_63_2019.pdf [42 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z 01.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice 2.72 MB
ZWG_0050_62_2019.pdf [2.72 MB] Zarządzenie Nr 0050.62.2019 z 29.03.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 342 KB
ZWG_0050_61_2019.pdf [342 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2019 z 29.03.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 270 KB
ZWG_0050_60_2019.pdf [270 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2019 z 26.03.2019 w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2026 493 KB
ZWG_0050_59_2019.pdf [493 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2019 z 26.03.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 501 KB
ZWG__0050_58_2019.pdf [501 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2019 z 25.03.2019 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (...) 388 KB
ZWG_0057_2019.pdf [388 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2019 z 21.03.2019 w/s sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 6.88 MB
ZWG_0050_56_2019.pdf [6.88 MB] Zarządzenie Nr 0050.56.2019 z 15.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice 741 KB
ZWG_0050_55_2019.pdf [741 KB] Zarządzenie Nr 0050.55.2019 z 15.03.2019 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 40 KB
ZWG_0050_54_2019.pdf [40 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2019 z 14.03.2019 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.181.2016 Wójta Gminy Krzyżanowice w/s scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych 153 KB
ZWG_0050_53_2019.pdf [153 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2019 z 13.03.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rolne 397 KB
ZWG_0050_52_2019.pdf [397 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2019 z 13.03.2019 w/s utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Chałupkach dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 147 KB
ZWG_0050_51_2019.pdf [147 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z 13.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr 007.XXXIV.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 października 2017 r (...) 744 KB
ZWG_0050_50_2019.pdf [744 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2019 z 12.03.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 177 KB
ZWG_0050_49_2019.pdf [177 KB] Zarządzenie Nr 0050.49.2019 z 12.03.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 287 KB
ZWG_0050_48_2019.pdf [287 KB] Zarządzenie Nr 0050.48.2019 z 08.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. upoważnienia Kierownika OPS (...) 742 KB
ZWG_0050_46_2019.pdf [742 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2019 z 28.02.2019 w/s określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Krzyżanowice jest organem prowadzącym 2.47 MB
ZWG_0050_45_2019.pdf [2.47 MB] Zarządzenie Nr 0050.45.2019 z 28.02.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice 2.73 MB
ZWG_0050_44_2019.pdf [2.73 MB] Zarządzenie Nr 0050.44.2019 z 28.02.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 279 KB
ZWG_0050_43_2019.pdf [279 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2019 z 28.02.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 430 KB
ZWG_0050_42_2019.pdf [430 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2019 z 28.02.2019 w/s ustalenia w 2019 roku przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 75 KB
ZWG_0050_41_2019.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2019 z 26.02.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 463 KB
ZWG_0050_40_2019.pdf [463 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2019 z 22.02.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 249 KB
ZWG_0050_39_2019.pdf [249 KB] Zarządzenie Nr 0050.39.2019 z 22.02.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 348 KB
ZWG_0050_38_2019.pdf [348 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2019 z 21.02.2019 w/s ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu (...) 542 KB
ZWG_0050_37_2019.pdf [542 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2019 z 19.02.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 93 KB
ZWG_0050_36_2019.pdf [93 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2019 z 18.02.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 184 KB
ZWG_0050_35_2019.pdf [184 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2019 z 14.02.2019 w/s wydzielenia i likwidacji wydawnictw stanowiących wyposażenie biblioteczki urzędu gminy 35 KB
ZWG_0050_34_2019.pdf [35 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2019 z 13.02.2019 w/s zasad dofinansowania wyjazdów dzieci z Gminy Krzyżanowice na tzw. "zielone szkoły" w 2019 roku 83 KB
ZWG_0050_33_2019.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2019 z 12.02.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 328 KB
ZWG_0050_32_2019.pdf [328 KB] Zarządzenie Nr 0050.32.2019 z 12.02.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 440 KB
ZWG_0050_31_2019.pdf [440 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2019 z 11.02.2019 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania: "Wymiana kotłów w budynku przedszkola w Zabełkowie" 45 KB
ZWG_0050_30_2019.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2019 z 07.02.2019 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu komputerowego i biurowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach 70 KB
ZWG_0050_29_2019.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.29.2019 z 01.02.2019 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 44 KB
ZWG_0050_28_2019.pdf [44 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2019 z 01.02.2019 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 44 KB
ZWG_0050_27_2019.pdf [44 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2019 z 01.02.2019 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 46 KB
ZWG_0050_26_2019.pdf [46 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2019 z 01.02.2019 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 46 KB
ZWG_0050_25_2019.pdf [46 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2019 z 30.01.2019 w/s przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2021 249 KB
ZWG_0050_24_2019.pdf [249 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2019 z 30.01.2019 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie "Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach" 210 KB
ZWG_0050_23_2019.pdf [210 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z 30.01.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (...) 907 KB
ZWG_0050_22_2019.pdf [907 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2019 z 30.01.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 428 KB
ZWG_0050_21_2019.pdf [428 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.2019 z 30.01.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 438 KB
ZWG_0050_20_2019.pdf [438 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2019 z 29.01.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok 154 KB
ZWG_0050_19_2019.pdf [154 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2019 z 28.01.2019 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 81 KB
ZWG_0050_18_2019.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2019 z 28.01.2019 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 107 KB
ZWG_0050_17_2019.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2019 z 21.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. uchwalenia Statutu Gminy Krzyżanowice 1.44 MB
ZWG_0050_16_2019.pdf [1.44 MB] Zarządzenie Nr 0050.16.2019 z 21.01.2019 w/s udzielenia pełnomocnictwa 61 KB
ZWG_0050_15_2019.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z 18.01.2019 w/s powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krzyżanowicach 112 KB
edyta.pdf [112 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s opłaty targowej 805 KB
ZWG_0050_13_2019.pdf [805 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 189 KB
ZWG_0050_12_2109.pdf [189 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (...) 179 KB
ZWG_0050_11_2019.pdf [179 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 207 KB
ZWG_0050_10_2019.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 230 KB
ZWG_0050_9_2019.pdf [230 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2019 z 14.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 171 KB
ZWG_0050_8_2019.pdf [171 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2019 z 10.01.2019 w/s sprzedaży samochodu strażackiego marki DAIMLER-BENZ, Nr rej. SRC 11VJ, rok produkcji 1979 z OSP Zabełków 53 KB
ZWG_0050_7_2019.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2019 z 03.01.2019 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 39 KB
ZWG_0050_6_2019.pdf [39 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2019 z 03.01.2019 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (...) 85 KB
ZWG_0050_5_2019.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2019 z 03.01.2019 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2019 rok 76 KB
ZWG_0050_4_2019.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2019 z 03.01.2019 w/s opracowania planów finansowych na 2019 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek (...) 1.45 MB
ZWG_0050_3_2019.pdf [1.45 MB] Zarządzenie Nr 0050.3.2019 z 02.01.2019 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2019 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 28 KB
ZWG_0050_2_2019.pdf [28 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2019 z 02.01.2019 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda, z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice 121 KB
ZWG_0050_1_2019.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.1.2019 z 02.01.2019 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w formie 36 newsów po 2,5 minuty, o łącznym czasie ekranowym 90 minut 121 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2019-01-08 12:33:50)
Odwiedzin na tej stronie: 1090 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM