rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2017 Dzisiaj jest: Sobota, 13.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2017

Znaleziono 248 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2017

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2017
ZWG_0050_247_2017.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.247.2017 z 29.12.2017 dot. instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-201 327 KB
ZWG_0050_246_2017.pdf [327 KB] Zarządzenie Nr 0050.246.2017 z 29.12.2017 w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 1.3 MB
ZWG_0050_245_2017.pdf [1.3 MB] Zarządzenie Nr 0050.245.2017 z 29.12.2017 w/s wprowadzenia instrukcji dot. zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz pozostałych należności w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 652 KB
ZWG_0050_244_2017.pdf [652 KB] Zarządzenie Nr 0050.244.2017 z 29.12.2017 w/s zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2018 rok 23 KB
ZWG_0050_243_2017.pdf [23 KB] Zarządzenie Nr 0050.243.2017 z 29.12.2017 w/s ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe gminy, (...) 45 KB
241_2017.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.241.2017 z 28.12.2017 w/s wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach 253 KB
ZWG_0050_240_2017.pdf [253 KB] Zarządzenie Nr 0050.240.2017 z 28.12.2017 w/s zatwierdzenia harmonogramu audytów w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice 62 KB
ZWG_0050_239_2017.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.239.2017 z 27.12.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 154 KB
ZWG_0050_238_2017.pdf [154 KB] Zarządzenie Nr 0050.238.2017 z 27.12.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 153 KB
ZWG_0050_237_2017.pdf [153 KB] Zarządzenie Nr 0050.237.2017 z 21.12.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 217 KB
ZWG_0050_236_2017.pdf [217 KB] Zarządzenie Nr 0050.236.2017 z 21.12.2017 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 132 KB
ZWG_0050_235_2017.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z 20.12.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: "Rewitalizacja parku w Tworkowie" (...) 187 KB
ZWG_0050_234_2017.pdf [187 KB] Zarządzenie Nr 0050.234.2017 z 20.12.2017 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 122 KB
ZWG_0050_233_2017.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.233.2017 z 20.12.2017 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2017 roku 123 KB
ZWG_0050_232_2017.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.232.2017 z 20.12.2017 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 121 KB
ZWG_0050_231_2017.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.231.2017 z 19.12.2017 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 118 KB
ZWG_0050_230_2017.pdf [118 KB] Zarządzenie Nr 0050.230.2017 z 19.12.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2018 r w obszarze: "Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osó 356 KB
ZWG_0050_229_2017.pdf [356 KB] Zarządzenie Nr 0050.229.2017 z 19.12.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2018 r w obszarze: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 354 KB
ZWG_0050_228_2017.pdf [354 KB] Zarządzenie Nr 0050.228.2017 z 19.12.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2018 r. w obszarze "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic 352 KB
ZWG_0050_227_2017.pdf [352 KB] Zarządzenie Nr 0050.227.2017 z 14.12.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 201 KB
ZWG_0050_226_2017.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.226.2017 z 14.12.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 168 KB
ZWG_0050_225_2017.pdf [168 KB] Zarządzenie Nr 0050.225.2017 z 11.12.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z 187 KB
ZWG_0050_224_2017.pdf [187 KB] Zarządzenie Nr 0050.224.2017 z 11.12.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 182 KB
ZWG_0050_223_2017.pdf [182 KB] Zarządzenie Nr 0050.223.2017 z 11.12.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 390 KB
ZWG_0050_222_2017.pdf [390 KB] Zarządzenie Nr 0050.222.2017 z 01.12.2017 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Bieńkowice 125 KB
ZWG_0050_221_2017.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.221.2017 z 01.12.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 175 KB
ZWG_0050_220_2017.pdf [175 KB] Zarządzenie Nr 0050.220.2017 z 01.12.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 389 KB
ZWG_0050_219_2017.pdf [389 KB] Zarządzenie Nr 0050.219.2017 z 30.11.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 218 KB
ZWG_0050_218_2017.pdf [218 KB] Zarządzenie Nr 0050.218.2017 z 30.11.2017 w/s powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej 121 KB
ZWG_0050_217_2017.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.217.2017 z 23.11.2017 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. środków pomocowych i promocji gminy 36 KB
ZWG_0050_216_2017.pdf [36 KB] Zarządzenie Nr 0050.216.2017 z 22.11.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 222 KB
ZWG_0050_215_2017.pdf [222 KB] Zarządzenie Nr 0050.215.2017 z 22.11.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 403 KB
ZWG_0050_214_2017.pdf [403 KB] Zarządzenie Nr 0050.214.2017 z 21.11.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 147 KB
ZWG_0050_213_2017.pdf [147 KB] Zarządzenie Nr 0050.213.2017 z 20.11.2017 dot. projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXXV/61/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z 29.09.2009 w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzyżanowice 180 KB
ZWG_0050_212_2017.pdf [180 KB] Zarządzenie Nr 0050.212.2017 z 14.11.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RG Krzyżanowice dot. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji składanych przez podatników (...) 5.31 MB
ZWG_0050_211_2017.pdf [5.31 MB] Zarządzenie Nr 0050.211.2017 z 14.11.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RG Krzyżanowice dot. inkasa podatków i opłat 154 KB
ZWG_0050_210_2017.pdf [154 KB] Zarządzenie Nr 0050.210.2017 z 14.11.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji uchwały RG Krzyżanowice dot. opłaty targowej 189 KB
ZWG_0050_209_2017.pdf [189 KB] Zarządzenie Nr 0050.209.2017 z 14.11.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RG Krzyżanowice dot. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 209 KB
ZWG_0050_208_2017.pdf [209 KB] Zarządzenie Nr 0050.208.2017 z 14.11.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RG Krzyżanowice dot. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 191 KB
ZWG_0050_207_2017.pdf [191 KB] Zarządzenie Nr 0050.207.2017 z 13.11.2017 w/s przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice 1.11 MB
ZWG_0050_206_2017.pdf [1.11 MB] Zarządzenie Nr 0050.206.2017 z 13.11.2017 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2018 rok 3.54 MB
ZWG_0050_205_2017.pdf [3.54 MB] Zarządzenie Nr 0050.205.2017 z 10.11.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 242 KB
ZWG_0050_204_2017.pdf [242 KB] Zarządzenie Nr 0050.204.2017 z 10.11.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 395 KB
ZWG_0050_203_2017.pdf [395 KB] Zarządzenie Nr 0050.203.2017 z 08.11.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z/s w Krzyżanowicach 79 KB
ZWG_0050_202_2017.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.202.2017 z 30.10.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 220 KB
ZWG_0050_201_2017.pdf [220 KB] Zarządzenie Nr 0050.201.2012 z 30.10.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 394 KB
ZWG_0050_200_2017.pdf [394 KB] Zarządzenie Nr 0050.200.2017 z 26.10.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 180 KB
ZWG_0050_199_2017.pdf [180 KB] Zarządzenie Nr 0050.199.2017 z 23.10.2017 w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 124 KB
ZWG_0050_198_2017.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.198.2017 z 23.10.2017 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2017 roku 125 KB
ZWG_0050_197_2017.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.197.2017 z 23.10.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: "Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz udostępnienie 267 KB
ZWG_0050_197_2017.pdf [267 KB] Zarządzenie Nr 0050.197.2017 z 23.10.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn: "Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz udostępnienie wieży i woz 267 KB
ZWG_0050_196_2017.pdf [267 KB] Zarządzenie Nr 0050.196.2017 z 23.10.2017 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 33 KB
ZWG_0050_195_2017.pdf [33 KB] Zarządzenie Nr 0050.195.2017 z 18.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych (...) 113 KB
ZWG_0050_194_2017.pdf [113 KB] Zarządzenie Nr 0050.194.2017 z 18.10.2017 w/s oddania w najem lokalu użytkowego w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 45 133 KB
ZWG_0050_193_2017.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.193.2017 z 17.10.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 308 KB
ZWG_0050_192_2017.pdf [308 KB] Zarządzenie Nr 0050.192.2017 z 17.10.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 411 KB
ZWG_0050_191_2017.pdf [411 KB] Zarządzenie Nr 0050.191.2017 z 16.10.2017 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele produkcyjne, przemysłowe i magazynowe 135 KB
ZWG_0050_190_2017.pdf [135 KB] Zarządzenie Nr 0050.190.2017 z 16.10.2017 dot. projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych wraz z załącznikiem do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. wykazu stawek opłat zajęcie pasa drogowego (.. 180 KB
ZWG_0050_189_2017.pdf [180 KB] Zarządzenie Nr 0050.189.2017 z 13.10.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie (...)" 258 KB
magda.pdf [258 KB] Zarządzenie Nr 0050.188.2017 z 12.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (...) 170 KB
ZWG_0050_187_2017.pdf [170 KB] Zarządzenie Nr 0050.187.2017 z 05.10.2017 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 39 KB
ZWG_0050_186_2017.pdf [39 KB] Zarządzenie Nr 0050.186.2017 z 04.10.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 161 KB
ZWG_0050_185_2017.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.185.2017 z 04.10.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 383 KB
ZWG_0050_184_2017.pdf [383 KB] Zarządzenie Nr 0050.184.2017 z 04.10.2017 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 132 KB
ZWG_0050_183_2017_D.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.183.2017 z 03.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...) 107 KB
ZWG_0050_182_2017.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0050.182.2017 z 02.11.2017 w/s udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 111 KB
ZWG_0050_182_2017.pdf [111 KB] Zarządzenie Nr 0050.182.2017 z 02.10.2017 w/s udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 112 KB
ZWG_0050_181_2017_D.pdf [112 KB] Zarządzenie Nr 0050.181.2017 z 02.10.2017 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie 77 KB
ZWG_0050_180_2017.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.180.2017 z 29.09.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 181 KB
ZWG_0050_179_2017.pdf [181 KB] Zarządzenie Nr 0050.179.2017 z 29.09.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 180 KB
ZWG_0050_178_2017.pdf [180 KB] Zarządzenie Nr 0050.178.2017 z 28.09.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 186 KB
ZWG_0050_177_2017.pdf [186 KB] Zarządzenie Nr 0050.177.2017 z 27.09.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych 69 KB
ZWG_0050_176_2017.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.176.2017 z 25.09.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych (...) 2.55 MB
ZWG_0050_175_2017.pdf [2.55 MB] Zarządzenie Nr 0050.175.2017 z 25.09.2017 w/s wydzielenia i likwidacji wydawnictw stanowiących wyposażenie biblioteczki urzędu gminy 26 KB
ZWG_0050_174_2017.pdf [26 KB] Zarządzenie Nr 0050.174.2017 z 25.09.2017 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod garaż 133 KB
ZWG_0050_173_2017.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.173.2017 z 25.09.2017 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod garaż 133 KB
ZWG_0050_172_2017.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.172.2017 z 20.09.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 232 KB
zWG_0050_171_2017.pdf [232 KB] Zarządzenie Nr 0050.171.2017 z 20.09.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 397 KB
ZWG_0050_170_2017.pdf [397 KB] Zarządzenie Nr 0050.170.2017 z 14.09.2017 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2018 rok 159 KB
ZWG_0050_169_2017.pdf [159 KB] Zarządzenie Nr 0050.169.2017 z 13.09.2017 w/s zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXI.30.2017 z 29.06.2017 w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy (...) 168 KB
ZWG_0050_168_2017.pdf [168 KB] Zarządzenie Nr 0050.168.2017 z 13.09.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 175 KB
ZWG_0050_167_2017.pdf [175 KB] Zarządzenie Nr 0050.167.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 386 KB
ZWG_0050_166_2017.pdf [386 KB] Zarządzenie Nr 0050.166.2017 z 08.09.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: " Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz 187 KB
ZWG_0050_165_2017.pdf [187 KB] Zarządzenie Nr 0050.165.2017 z 01.09.2017 w/s scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych 47 KB
ZWG_0050_164_2017.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0050.164.2017 z 01.09.2017 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetow 78 KB
ZWG_0050_163_2017.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0050.163.2017 z 01.09.2017 w/s zmian w Zarządzeniu Nr 0050.4.2017 z dnia 05.01.2017 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2017 rok 55 KB
ZWG_0050_162_2017.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.162.2017 z 01.09.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 170 KB
ZWG_0050_161_2017.pdf [170 KB] Zarządzenie Nr 0050.161.2017 z 01.09.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 384 KB
ZWG_0050_160_2017.pdf [384 KB] Zarządzenie Nr 0050.160.2017 z 31.08.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 153 KB
ZWG_0050_159_2017.pdf [153 KB] Zarządzenie Nr 0050.159.2017 z 31.08.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 88 KB
ZWG_0050_158_2017.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.158.2017 z 31.08.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 209 KB
ZWG_0050_157_2017.pdf [209 KB] Zarządzenie Nr 0050.157.2017 z 30.08.2017 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.03.2016 dot. zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej 118 KB
ZWG_0050_156_2017.pdf [118 KB] Zarządzenie Nr 0050.156.2017 z 28.08.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: " Przebudowa ul. Zachodniej w Tworkowie nr drogi 612129S ( 257 KB
ZWG_0050_155_2017.pdf [257 KB] Zarządzenie Nr 0050.155.2017 z 28.08.2017 w/s powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Grzegorzowi Swobodzie Zastępcy Wójta Gminy Krzyżanowice 118 KB
ZWG_0050_154_2017.pdf [118 KB] Zarządzenie Nr 0050.154.2017 z 28.08.2017 w/s powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia określonych spraw gminy 135 KB
ZWG_0050_153_2017.pdf [135 KB] Zarządzenie Nr 0050.153.2017 z 28.08.2017 w/s powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 36 KB
ZWG_0050_152_2017.pdf [36 KB] Zarządzenie Nr 0050.152.2017 z 28.08.2017 w/s powierzenia Pani mgr Iwonie Krupa stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabełkowie 118 KB
151_2017.pdf [118 KB] Zarządzenie Nr 0050.151.2017 z 24.08.2017 w/s zmian w instrukcji regulującej ewidencję i pobór opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 199 KB
ZWG_0050_150_2017.pdf [199 KB] Zarządzenie Nr 0050.150.2017 z 24.08.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 159 KB
ZWG_0050_149_2017.pdf [159 KB] Zarządzenie Nr 0050.149.2017 z 24.08.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 441 KB
ZWG_0050_148_2017.pdf [441 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2017 z 21.08.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 197 KB
ZWG_0050_147_2017.pdf [197 KB] Zarządzenie Nr 0050.147.2017 z 21.08.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 184 KB
ZWG_0050_146_2017.pdf [184 KB] Zarządzenie Nr 0050.146.2017 z 10.08.2017 w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku 4.35 MB
ZWG_0050_145_2017.pdf [4.35 MB] Zarządzenie Nr 0050.145.2017 z 08.08.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 185 KB
ZWG_0050_144_2017.pdf [185 KB] Zarządzenie Nr 0050.144.2017 z 08.08.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 385 KB
ZWG_0050_143_2017.pdf [385 KB] Zarządzenie Nr 0050.143.2017 z 01.08.2017 w/s powierzenia Pani mgr Beacie Szczepanowskiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach 23 KB
ZWG_0050_142_2017.pdf [23 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2017 z 01.08.2017 w/s powierzenia Pani mgr Barbarze Somerla stanowiska Dyrektora Przedszkola w Bieńkowicach 23 KB
ZWG_0050_141_2017.pdf [23 KB] Zarządzenie Nr 0050.141.2017 z 01.08.2017 w/s powierzenia Panu mgr Dariuszowi Krawczyk stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach 23 KB
ZWG_0050_140_2017.pdf [23 KB] Zarządzenie Nr 0050.140.2017 z 01.08.2017 w/s powierzenia Pani mgr Beacie Bobrowskiej stanowiska Dyrektora Przedszkola w Tworkowie 23 KB
ZWG_0050_138_2017.pdf [23 KB] Zarządzenie Nr 0050.138.2017 z 31.07.2017 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 36 KB
ZWG_0050_139_2017.pdf [36 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2017 z 31.07.2017 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2017 roku 149 KB
ZWG_0050_137_2017.pdf [149 KB] Zarządzenie Nr 0050.137.2017 z 20.07.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Przebudowa ul. Nowej w Owsiszczach" 254 KB
ZWG_0050_136_2017.pdf [254 KB] Zarządzenie Nr 0050.136.2017 z 20.07.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 168 KB
ZWG_0050_134_2017.pdf [168 KB] Zarządzenie Nr 0050.134.2017 z 17.07.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Krzyżanowice w roku 255 KB
ZWG_0050_135_2017.pdf [255 KB] Zarządzenie Nr 0050.135.2017 z 20.07.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 158 KB
ZWG_0050_133_2017.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.133.2017 z 12.07.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 161 KB
ZWG_0050_132_2017.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.132.2017 z 12.07.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 152 KB
ZWG_0050_131_2017.pdf [152 KB] Zarządzenie Nr 0050.131.2017 z 10.07.2017 w/s udzielenia pełnomocnictwa 32 KB
ZWG_0050_130_2017.pdf [32 KB] Zarządzenie Nr 0050.130.2017 z 04.07.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 144 KB
ZWG_0050_129_2017.pdf [144 KB] Zarządzenie Nr 0050.129.2017 z 04.07.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 377 KB
ZWG_0050_128_2017.pdf [377 KB] Zarządzenie Nr 0050.128.2017 z 30.06.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectw 186 KB
ZWG_0050_127_2017.pdf [186 KB] Zarządzenie Nr 0050.127.2017 z 30.06.2017 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.204.2016 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.12.2016 w/s opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 34 KB
ZWG_0050_126_2017.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.126.2017 z 30.06.2017 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020 409 KB
ZWG_0050_125_2017.pdf [409 KB] Zarządzenie Nr 0050.125.2017 z 30.06.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 168 KB
ZWG_0050_124_2017.pdf [168 KB] Zarządzenie Nr 0050.124.2017 z 30.06.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 156 KB
ZWG_0050_123_2017.pdf [156 KB] Zarządzenie Nr 0050.123.2017 z 29.06.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 829 KB
ZWG_0050_122_2017.pdf [829 KB] Zarządzenie Nr 0050.122.2017 z 27.06.2017 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Mróz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego w ZSP w Owsiszczach 130 KB
ZWG_0050_121_2017.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.121.2017 z 27.06.2017 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Weiser nauczyciela kształcenia wczesnoszkolnego i języka angielskiego w ZSO w Krzyżanowicach 131 KB
ZWG_0050_120_2017.pdf [131 KB] Zarządzenie Nr 0050.120.2017 z 27.06.2017 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Niedziela nauczyciela pedagoga szkolnego w SP w Zabełkowie 129 KB
ZWG_0050_119_2017.pdf [129 KB] Zarządzenie Nr 0050.119.2017 z 27.06.2017 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Paszek nauczyciela języka polskiego i plastyki w ZSO w Chałupkach 130 KB
ZWG_0050_118_2017.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.118.2017 z 22.06.2017 w/s udzielenia pełnomocnictwa 32 KB
ZWG_0050_117_2017.pdf [32 KB] Zarządzenie Nr 0050.117.2017 z 14.06.2017 w/s zmiany składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 50 KB
ZWG_0050_116_2017.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.116.2017 z 14.06.2017 w/s powołania Komisji d/s naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze -Podinspektor d/s geodezji i gospodarki gruntami 35 KB
ZWG_0050_115_2017.pdf [35 KB] Zarządzenie Nr 0050.115.2017 z 12.06.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: " Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakoś 186 KB
ZWG_050_114_2017.pdf [186 KB] Zarządzenie Nr 0050.114.2017 z 12.06.2017 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 31 KB
ZWG_0050_113_2017.pdf [31 KB] Zarządzenie Nr 0050.113.2017 z 07.06.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 149 KB
ZWG_0050_112_2017.pdf [149 KB] Zarządzenie Nr 0050.112.2017 z 07.06.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 145 KB
ZWG_0050_111_2017.pdf [145 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2017 z 05.06.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:" Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie" 186 KB
ZWG_0050_110_2017.pdf [186 KB] Zarządzenie Nr 0050.110.2017 z 05.06.2017 w/s ogłoszenia wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabełkowie 125 KB
ZWG_0050_109_2017.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.109.2017 z 05.06.2017 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach 125 KB
ZWG_0050_108_2017.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.108.2017 z 05.06.2017 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach 126 KB
ZWG_0050_107_2017.pdf [126 KB] Zarządzenie Nr 0050.107.2017 z 05.06.2017 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Bieńkowicach 125 KB
ZWG_0050_106_2017.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.106.2017 z 05.06.2017 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Tworkowie 124 KB
ZWG_0050_105_2017.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.105.2017 z 02.06.2017 w/s powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 29 KB
zWG_0050_104_2017.pdf [29 KB] Zarządzenie Nr 0050.104.2017 z 02.06.2017 w/s powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania 138 KB
ZWG_0050_103_2017.pdf [138 KB] Zarządzenie Nr 0050.103.2017 z 31.05.2017 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wioska 124 KB
ZWG_0050_102_2017.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.102.2017 z 31.05.2017 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 130 KB
ZWG_0050_101_2017.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.101.2017 z 31.05.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 166 KB
ZWG_0050_100_2017.pdf [166 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2017 z 31.05.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 382 KB
ZWG_0050_99_2017.pdf [382 KB] Zarządzenie Nr 0050.99.2017 z 30.05.2017 w/s zmiany Zarządzenia 0050.89.2017 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.05.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabełkowie 25 KB
ZWG_0050_98_2017.pdf [25 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2017 z 30.05.2017 w/s zmiany Zarządzenia 0050.88.2017 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.05.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach 25 KB
ZWG_0050_97_2017.pdf [25 KB] Zarządzenie Nr 0050.97.2017 z 30.05.2017 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.87.2017 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.05.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach 25 KB
ZWG_0050_96_2017.pdf [25 KB] Zarządzenie Nr 0050.96.2017 z 30.05.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych (...) 2.42 MB
ZWG_0050_95_2017.pdf [2.42 MB] Zarządzenie Nr 0050.95.2017 z 24.05.2017 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020" 149 KB
ZWG_0050_94_2017.pdf [149 KB] Zarządzenie Nr 0050.94.2017 w/s udzielenie pełnomocnictwa Pani Izabeli Szuła 34 KB
ZWG_0050_93_2017.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.93.2017 z 24.05.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 201 KB
ZWG_0050_92_2017.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.92.2017 z 24.05.2017 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020 431 KB
ZWG_0050_91_2017.pdf [431 KB] Zarządzenie Nr 0050.91.2017 z 19.05.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 147 KB
ZWG_0050_90_2017.pdf [147 KB] Zarządzenie Nr 0050.90.2017 z 19.05.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 145 KB
ZWG_0050_89_2017.pdf [145 KB] Zarządzenie Nr 0050.89.2017 z 19.05.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabełkowie 124 KB
ZWG_0050_88_2017.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.88.2017 z 19.05.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach 124 KB
ZWG_0050_87_2017.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.87.2017 z 19.05.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach 125 KB
ZWG_0050_86_2017.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.86.2017 z 19.05.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Tworkowie 123 KB
ZWG_0050_85_2017.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.85.2017 z 19.05.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Bieńkowicach 123 KB
ZWG_0050_84_2017.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.84.2017 z 11.05.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 180 KB
ZWG_0050_83_2017.pdf [180 KB] Zarządzenie Nr 0050.83.2017 z 11.05.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 384 KB
ZWG_0050_82_2017.pdf [384 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2017 z 11.05.2017 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 132 KB
ZWG_0050_81_2017.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z 11.05.2017 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 140 KB
ZWG_0050_80_2017.pdf [140 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z 11.05.2017 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2016 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 513 KB
ZWG_0050_79_2017.pdf [513 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2017 z 11.05.2017 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2016 644 KB
ZWG_0050_78_2017.pdf [644 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2017 z 08.05.2017 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 161 KB
ZWG_0050_77_2017.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.77.2017 z 08.05.2017 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 161 KB
ZWG_0050_76_2017.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.76.2017 z 30.04.2017 w/s odwołania alarmu przeciwpowodziowego 20 KB
ZWG_0050_75_2017.pdf [20 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2017 z 28.04.2017 w/s ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego 22 KB
ZWG_0050_74_2017.pdf [22 KB] Zarządzenie Nr 0050.74.2017 z 28.04.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 402 KB
ZWG_0050_73_2017.pdf [402 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2017 z 28.04.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 441 KB
ZWG_0050_72_2017.pdf [441 KB] Zarządzenie Nr 0050.72.2017 z 27.04.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 177 KB
ZWG_0050_71_2017.pdf [177 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2017 z 24.04.2017 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonych w miejscowości Owsiszcze 164 KB
ZWG_0050_70_2017.pdf [164 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2017 z 25.04.2017 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2017 roku 119 KB
ZWG_0050_69_2017.pdf [119 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2017 z 24.04.2017 w/s zmian w Zarządzeniu Nr 0050.204.2016 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.12.2016 r. w/s opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 48 KB
ZWG_0050_68_2017.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.68.2017 z 24.04.2017 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SP ZLA z siedzibą w Krzyżanowicach 56 KB
ZWG_0050_67_2017.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2017 z 24.04.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 799 KB
ZWG_0050_66_2017.pdf [799 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2017 z 24.04.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 354 KB
ZWG_0050_65_2017_popraw.pdf [354 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2017 z 10.04.2017 w/s wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie planowanych oraz dokończenie wszczętych procedur przetargowych w trybie ustawy PZP 29 KB
ZWG_0050_64_2017.pdf [29 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2017 z 07.04.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 159 KB
ZWG_0050_63_2017.pdf [159 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2017 z 07.04.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 383 KB
ZWG_0050_62_2017.pdf [383 KB] Zarządzenie Nr 0050.62.2017 z 31.03.2017 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 29 KB
ZWG_0050_61_2017.pdf [29 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2017 z 31.03.2017 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej 132 KB
ZWG_0050_60_2017.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2017 z 31.03.2017 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 131 KB
ZWG_0050_59_2017.pdf [131 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2017 z 31.03.2017 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 132 KB
zwg_0050_58_2017.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2017 z 31.03.2017 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 133 KB
ZWG_0050_57_2017.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2017 z 31.03.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 188 KB
Zwg_0050_56_2017.pdf [188 KB] Zarządzenie Nr 0050.56.2017 z 31.03.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 388 KB
ZWG_0050_55_2017.pdf [388 KB] Zarządzenie Nr 0050.55.2017 z 30.03.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 180 KB
ZWG_0050_54_2017.pdf [180 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2017 z 30.03.2017 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020 461 KB
ZWG_005_53_2017.pdf [461 KB] Zarządzenie 0050.53.2017 z 22.03.2017 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 5.45 MB
ZWG_0050_52_2017.pdf [5.45 MB] Zarządzenie Nr 0050.52.2017 z 17.03.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 165 KB
ZWG_0050_51_2017.pdf [165 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2017 z 17.03.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 382 KB
ZWG_0050_50_2017.pdf [382 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2017 z 14.03.2017 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie plenerowego koncertu podczas Festynu pn. "Majówka z historią w tle" organizowanego w ramach Jarmarku na granicy w Chałupkach 34 KB
ZWG_0050_49_2017.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.49.2017 z 13.03.2017 w/s ustanowienia urzędnika wyborczego 31 KB
ZWG_0050_48_2017.pdf [31 KB] Zarządzenie Nr 0050.48.2017 z 13.03.2017 w/s powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 27 KB
ZWG_0050_47_2017.pdf [27 KB] Zarządzenie Nr 0050.47.2017 z 13.03.2017 w/s powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora ZSO w Tworkowie 27 KB
ZWG_0050_46_2017.pdf [27 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2017 z 13.03.2017 w/s powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora ZSO w Bieńkowicach 27 KB
ZWG_0050_45_2017.pdf [27 KB] Zarządzenie Nr 0050.45.2017 z 13.03.2017 w/s powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora SP w Zabełkowie 29 KB
ZWG_0050_44_2017.pdf [29 KB] Zarządzenie Nr 0050.44.2017 z 13.03.2017 w/s powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 28 KB
ZWG_0050_43_2017.pdf [28 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2017 z 13.03.2017 w/s powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola w Tworkowie 28 KB
ZWG_0050_42_2017.pdf [28 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2017 z 13.03.2017 w/s powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola w Krzyżanowicach 27 KB
ZWG_0050_41_2017.pdf [27 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2017 z 13.03.2017 w/s powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola w Chałupkach 26 KB
ZWG_0050_40_2017.pdf [26 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2017 z 13.03.2017 w/s powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora przedszkola w Bieńkowicach 27 KB
ZWG_0050_39_2017.pdf [27 KB] Zarządzenie Nr 0050.39.2017 z 10.03.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Przebudowa ul. Akacjowej w Krzyżanowicach" 31 KB
ZWG_0050_38_2017.pdf [31 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2017 z 08.03.2017 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 130 KB
ZWG_0050_36_2017.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2017 z 08.03.2017 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 135 KB
ZWG_0050_37_2017.pdf [135 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2017 z 08.03.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowad 220 KB
ZWG_0050_35_2017.pdf [220 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2017 z 08.03.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice (...) 217 KB
ZWG_0050_33_2017.pdf [217 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2017 z 06.03.2017 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze-Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa 35 KB
ZWG_0050_34_2017.pdf [35 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2017 z 08.03.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 288 KB
ZWG_0050_31_2017.pdf [288 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2017 z 03.03.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 199 KB
ZWG_0050_30_2017.pdf [199 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2017 z 03.03.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Przebudowa ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach" 27 KB
ZWG_0050_29_2017.pdf [27 KB] Zarządzenie Nr 0050.29.2017 z 03.03.2017 w/s powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora ZSO w Chałupkach 27 KB
ZWG_0050_28A_2017.pdf [27 KB] Zarządzenie Nr 0050.28A.2017 z 02.03.2017 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Budowa wieży widokowej na Meandrach rzeki Odry w Chałupkach" 33 KB
ZWG_0050_28_2017.pdf [33 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2017 z 02.03.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 181 KB
ZWG_0050_27_2016.pdf [181 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2017 z 28.02.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 161 KB
ZWG_0050_26_2017.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2017 z 28.02.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 156 KB
2.pdf [156 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2017 z 15.02.2017 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 163 KB
ZWG_0050_24A_2017.pdf [163 KB] Zarządzenie Nr 0050.24A.2017 z 14.02.2017 w/s ustalenia instrukcji zużycia paliwa przez samochody osobowe: Mercedes SRC02H9, VW SRC1MJ7, VW SRC4MN4 235 KB
ZWG_0050_24_2017.pdf [235 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2017 z 14.02.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 198 KB
ZWG_0050_23_2017.pdf [198 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2017 z 14.02.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 179 KB
ZWG_0050_22_2017.pdf [179 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2017 z 06.02.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 157 KB
ZWG_0050_21_2017.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.2017 z 06.02.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 334 KB
ZWG_0050_20_2017.pdf [334 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2017 z 02.02.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia, że przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie stosuje się do innych drzew i krzewów 209 KB
ZWG_0050_19_2017.pdf [209 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2017 z 01.02.2017 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020 496 KB
ZWG_0050_18_2017.pdf [496 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2017 z 01.02.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 176 KB
ZWG_0050_17_2017.pdf [176 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2017 z 01.02.2017 w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.77.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2016 w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020 489 KB
ZWG_0050_16_2017.pdf [489 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2017 z 01.02.2017 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 138 KB
ZWG_0050_15_2017.pdf [138 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2017 z 01.02.2017 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 131 KB
ZWG_0050_14_2017.pdf [131 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2017 z 31.01.2017 w/s ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice, którymi gospodaruje Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 55 KB
ZWG_0050_13_2017.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2017 z 27.01.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok 175 KB
ZWG_0050_12_2017.pdf [175 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2017 z 27.01.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 342 KB
ZWG_0050_11_2017.pdf [342 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2017 z 23.01.2017 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie plenerowego koncertu podczas Dożynek Województwa Śląskiego, Powiatu Raciborskiego i Gminy Krzyżanowice w Tworkowie 35 KB
ZWG_0050_10_2017.pdf [35 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2017 z 23.01.2017 w/s upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie 43 KB
ZWG_0050_8_2017.pdf [43 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2017 z 17.01.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok 149 KB
ZWG_0050_7_2017.pdf [149 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2017 z 10.01.2017 w/s zasad dofinansowania wyjazdów dzieci z Gminy Krzyżanowice na tzw. "zielone szkoły" w 2017 roku 86 KB
ZWG_0050_6_2017.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2017 z 10.01.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 136 KB
ZWG_0050_5_2017.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2017 z 10.01.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów (...) 189 KB
ZWG_0050_4_2017.pdf [189 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2017 z 05.01.2017 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2017 rok 99 KB
ZWG_0050_3_2017.pdf [99 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2017 z 05.01.2017 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowy 115 KB
ZWG_0050_2_2017.pdf [115 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2017 z 05.01.2017 w/s opracowania planów finansowych na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2017 rok 51 KB
ZWG_0050_1_2017.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.1.2017 z 02.01.2017 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2017 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 29 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2017-01-10 10:13:34)
Odwiedzin na tej stronie: 4436 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM