rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2022 Dzisiaj jest: Sobota, 13.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2022

Znaleziono 239 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2022

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2022
ZWG_0050_239_2022.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.239.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia na rok 2023 planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice 220 KB
ZWG_0050_238_2022.pdf [220 KB] Zarządzenie Nr 0050.238.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2023 dla Gminy Krzyżanowice 217 KB
ZWG_0050_237_2022.pdf [217 KB] Zarządzenie 0050.237.2022 z 30.12.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 127 KB
ZWG_0050_236_2022.pdf [127 KB] Zarządzenie 0050.236.2022 z 30.12.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 139 KB
ZWG_0050_235_2022.pdf [139 KB] Zarządzenie 0050.235.2022 z 30.12.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 141 KB
ZWG_0050_234_2022.pdf [141 KB] Zarządzenie 0050.234.2022 z 27.12.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 154 KB
ZWG_0050_233_2022.pdf [154 KB] Zarządzenie 0050.233.2022 z 27.12.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 149 KB
ZWG_0050_232_2022.pdf [149 KB] Zarządzenie 0050.232.2022 z 22.12.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 146 KB
ZWG_0050_231_2022.pdf [146 KB] Zarządzenie 0050.231.2022 z 21.12.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na zapewnienie kompleksowego łącza internetowego i transmisji danych do Urzędu Gminy Krzyżanowice, jednostek podległych, transmisji do gminnego systemu monitoringu wizyjnego, Hot-Spot'ów i łą 197 KB
ZWG_0050_230_2022.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.230.2022 z 19.12.2022 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 r. 199 KB
ZWG_0050_229_2022.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.229.2022 z 16.12.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 171 KB
ZWG_0050_228_2022.pdf [171 KB] Zarządzenie 0050.228.2022 z 16.12.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 155 KB
ZWG_0050_227_2022.pdf [155 KB] Zarządzenie 0050.227.2022 z 12.12.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 376 KB
ZWG_0050_226_2022.pdf [376 KB] Zarządzenie 0050.226.2022 z 12.12.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 460 KB
ZWG_0050_225_2022.pdf [460 KB] Zarządzenie 0050.225.2022 z 12.12.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 460 KB
ZWG_0050_224_2022.pdf [460 KB] Zarządzenie 0050.224.2022 z 12.12.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 459 KB
ZWG_0050_223_2022.pdf [459 KB] Zarządzenie 0050.223.2022 z 12.12.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonej do zamiany 206 KB
ZWG_0050_222_2022.pdf [206 KB] Zarządzenie 0050.222.2022 z 12.12.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 207 KB
ZWG_0050_221_2022.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.221.2022 z 12.12.2022 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacją zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2023 roku o obszarze "Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób 221 KB
ZWG_0050_220_2022.pdf [221 KB] Zarządzenie 0050.220.2022 z 12.12.2022 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2023 roku w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 221 KB
ZWG_0050_219_2022.pdf [221 KB] Zarządzenie 0050.219.2022 z 12.12.2022 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2023 roku w obszarze "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic 210 KB
ZWG_0050_218_2022.pdf [210 KB] Zarządzenie 0050.218.2022 z 09.12.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 181 KB
ZWG_0050_217_2022.pdf [181 KB] Zarządzenie 0050.217.2022 z 09.12.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 164 KB
ZWG_0050_216_2022.pdf [164 KB] Zarządzenie 0050.216.2022 z dnia 05.12.2022 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokoś 185 KB
ZWG_0050_215_2022.pdf [185 KB] Zarządzenie 0050.215.2022 z 05.12.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 534 KB
ZWG_0050_214_2022.pdf [534 KB] Zarządzenie 0050.214.2022 z 05.12.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr 0007.XXXVIII.11.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2018 w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowan 535 KB
ZWG_0050_213_2022.pdf [535 KB] Zarządzenie 0050.213.2022 z 02.12.2022 w/s ustalenia ceny sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzyżanowie 198 KB
ZWG_0050_212_2022.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.212.2022 z 29.11.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 140 KB
ZWG_0050_211_2022.pdf [140 KB] Zarządzenie 0050.211.2022 z 29.11.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 131 KB
ZWG_0050_210_2022.pdf [131 KB] Zarządzenie 0050.210.2022 z 25.11.2022r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 164 KB
ZWG_0050_209_2022.pdf [164 KB] Zarządzenie 0050.209.2022 z 25.11.2022 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 151 KB
ZWG_0050_208_2022.pdf [151 KB] Zarządzenie 0050.208.2022 z 24.11.2022 w/s ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 261 KB
ZWG_0050_207_2022.pdf [261 KB] Zarządzenie 0050.207.2022 z 24.11.2022 r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 162 KB
ZWG_0050_206_2022.pdf [162 KB] Zarządzenie 0050.206.2022 z 21.11.2022 r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 153 KB
ZWG_0050_205_2022.pdf [153 KB] Zarządzenie 0050.205.2022 z 21.11.2022 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 142 KB
ZWG_0050_204_2022.pdf [142 KB] Zarządzenie 0050.204.2022 z 21.11.2022 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Lasak nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie 208 KB
ZWG_0050_203_2022.pdf [208 KB] Zarządzenie 0050.203.2022 z 15.11.2022 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2023 rok 4.97 MB
ZWG_0050_202_2022.pdf [4.97 MB] Zarządzenie 0050.202.2022 z 15.11.2022 w/s przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice 3.69 MB
ZWG_0050_201_2022.pdf [3.69 MB] Zarządzenie 0050.201.2022 z 14.11.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 173 KB
ZWG_0050_200_2022.pdf [173 KB] Zarządzenie 0050.200.2022 z 14.11.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 160 KB
ZWG_0050_199_2022.pdf [160 KB] Zarządzenie 0050.199.2022 z 10.11.2022 w/s powołania osób które mogą wchodzić w skład komisji w postępowaniach o udzielenie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3500 PLN do warto 203 KB
ZWG_0050_198_2022.pdf [203 KB] Zarządzenie 0050.198.2022 z 09.11.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz 543 KB
ZWG_0050_197_2022.pdf [543 KB] Zarządzenie 0050.197.2022 z 09.11.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 418 KB
ZWG_0050_196_2022.pdf [418 KB] Zarządzenie 0050.196.2022 z 04.11.2022 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 209 KB
ZWG_0050_195_2022.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.195.2022 z 04.11.2022 w/s przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "Trening gotowości SSD 2022" 207 KB
ZWG_0050_194_2022.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.194.2022 z 02.11.2022 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.187.2022 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.10.2022 dot. powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 155 KB
ZWG_0050_193_2022.pdf [155 KB] Zarządzenie 0050.193.2022 z 31.10.2022 w/s przyjęcia raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności 269 KB
ZWG_0050_192_2022.pdf [269 KB] Zarządzenie 0050.192.2022 z 28.10.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 128 KB
ZWG_0050_191_2022.pdf [128 KB] Zarządzenie 0050.191.2022 z 26.10.2022 w/s informacji z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za III kwartał 2022 roku 209 KB
ZWG_0050_190_2022.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.190.2022 z 26.10.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 219 KB
ZWG_0050_189_2022.pdf [219 KB] Zarządzenie 0050.189.2022 z 26.10.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 178 KB
ZWG_0050_188_2022.pdf [178 KB] Zarządzenie 0050.188.2022 z 25.10.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 159 KB
ZWG_0050_187_2022.pdf [159 KB] Zarządzenie 0050.187.2022 z 12.10.2022 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.100 182 KB
ZWG_0050_186_2022.pdf [182 KB] Zarządzenie 0050.186.2022 z 11.10.2022 r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 130 KB
ZWG_0050_185_2022.pdf [130 KB] Zarządzenie 0050.185.2022 z 11.10.2022 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 129 KB
ZWG_0050_184_2022.pdf [129 KB] Zarządzenie 0050.184.2022 z 10.10.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmiany Uchwały XLI/7/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.02.2022 w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP z teren 255 KB
ZWG_0050_183_2022.pdf [255 KB] Zarządzenie 0050.183.2022 z 05.10.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 534 KB
ZWG_0050_182_2022.pdf [534 KB] Zarządzenie 0050.182.2022 z 05.10.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr 0007.XXVI.1.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01.02.2017 w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania p 536 KB
ZWG_0050_181_2022.pdf [536 KB] Zarządzenie 0050.181.2022 z 04.10.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 147 KB
ZWG_0050_180_2022.pdf [147 KB] Zarządzenie 0050.180.2022 z 04.10.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 146 KB
ZWG_0050_179_2022.pdf [146 KB] Zarządzenie 0050.179.2022 z 03.10.2022 w/s upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych 194 KB
ZWG_0050_178_2022.pdf [194 KB] Zarządzenie 0050.178.2022 z 03.10.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o 534 KB
ZWG_0050_177_2022.pdf [534 KB] Zarządzenie 0050.177.2022 z 28.09.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 170 KB
ZWG_0050_176_2022.pdf [170 KB] Zarządzenie 0050.176.2022 z 28.09.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 287 KB
ZWG_0050_175_2022.pdf [287 KB] Zarządzenie 0050.175.2022 z 27.09.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 203 KB
ZWG_0050_174_2022.pdf [203 KB] Zarządzenie 0050.174.2022 z 26.09.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 195 KB
ZWG_0050_173_2022.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.173.2022 z 26.09.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 378 KB
ZWG_0050_172_2022.pdf [378 KB] Zarządzenie 0050.172.2022 z 26.09.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 194 KB
ZWG_0050_171_2022.pdf [194 KB] Zarządzenie 0050.171.2022 z 26.09.2022 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 195 KB
ZWG_0050_170_2022.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.170.2022 z 20.09.2022 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zabełkowie na rzecz Gminy Krzyżanowice 203 KB
ZWG_0050_169_2022.pdf [203 KB] Zarządzenie 0050.169.2022 z 20.09.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 210 KB
ZWG_0050_168_2022.pdf [210 KB] Zarządzenie 0050.168.2022 z 13.09.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 148 KB
ZWG_0050_167_2022.pdf [148 KB] Zarządzenie 0050.167.2022 z 13.09.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 145 KB
ZWG_0050_166_2022.pdf [145 KB] Zarządzenie 0050.166.2022 z 07.09.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 208 KB
ZWG_0050_165_2022.pdf [208 KB] Zarządzenie 0050.165.2022 z 07.09.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 144 KB
ZWG_0050_164_2022.pdf [144 KB] Zarządzenie 0050.164.2022 z 07.09.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 144 KB
ZWG_0050_163_2022.pdf [144 KB] Zarządzenie 0050.163.2022 z 07.09.2022 w/s przeglądu, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków ochrony cywilnej Gminy Krzyżanowice 196 KB
ZWG_0050_162_2022.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.162.2022 z 06.09.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 210 KB
ZWG_0050_161_2022.pdf [210 KB] Zarządzenie 0050.161.2022 z 05.09.2022 w/s zmian w Zarządzeniu Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.03.2020 w/s opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 99 KB
ZWG_0050_160_2022.pdf [99 KB] Zarządzenie 0050.160.2022 z 05.09.2022 w/s oddania w dzierżawę obiektu pozostającego we władaniu Gminy Krzyżanowice 211 KB
ZWG_0050_159_2022.pdf [211 KB] Zarządzenie 0050.159.2022 z 05.09.2022 w/s założeń do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2023 rok 1.28 MB
ZWG_0050_158_2022.pdf [1.28 MB] Zarządzenie 0050.158.2022 z 05.09.2022 w/s zmiany Zarządzenia 0050.117.2022 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.06.2022 dot. powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamów 254 KB
ZWG_0050_157_2022.pdf [254 KB] Zarządzenie 0050.157.2022 z 01.09.2022 w/s udzielenia pełnomocnictwa 124 KB
ZWG_0050_156_2022.pdf [124 KB] Zarządzenie 0050.156.2022 z 01.09.2022 w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach Pani Martynie Marcol 94 KB
ZWG_0050_155_2022.pdf [94 KB] Zarządzenie 0050.155.2022 z 25.08.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 175 KB
ZWG_0050_154_2022.pdf [175 KB] Zarządzenie 0050.154.2022 z 25.08.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 286 KB
ZWG_0050_153_2022.pdf [286 KB] Zarządzenie 0050.153.2022 z 23.08.2022 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i obsługi inwestora 195 KB
ZWG_0050_152-2022.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.152.2022 z 23.08.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 175 KB
ZWG_0050_151_2022.pdf [175 KB] Zarządzenie 0050.151.2022 z 22.08.2022 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 214 KB
ZWG_0050_150_2022.pdf [214 KB] Zarządzenie 0050.150.2022 z 22.08.2022 zmieniające Zarządzenie 0050.104.2022 z dnia 24.05.2022 w/s ogłoszenia nieruchomości przeznczonej do sprzedaży 208 KB
ZWG_0050_149_2022.pdf [208 KB] Zarządzenie 0050.149.2022 z 22.08.2022 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Krzyżanowicach na rzecz gminy Krzyżanowice 216 KB
ZWG_0050_148_2022.pdf [216 KB] Zarządzenie 0050.148.2022 z 22.08.2022 w/s przeznaczenia do użyczenia lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice 209 KB
ZWG_0050_147_2022.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.147.2022 z 16.08.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 192 KB
ZWG_0050_146_2022.pdf [192 KB] Zarządzenie 0050.146.2022 z 16.08.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 193 KB
ZWG_0050_145_2022.pdf [193 KB] Zarządzenie 0050.145.2022 z 16.08.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 192 KB
ZWG_0050_144_2022.pdf [192 KB] Zarządzenie 0050.144.2022 z 16.08.2022 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 192 KB
ZWG_0050_143_2022.pdf [192 KB] Zarządzenie 0050.143.2022 z 12.08.2022 w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku 2.91 MB
ZWG_0050_142_2022.pdf [2.91 MB] Zarządzenie 0050.142.2022 z 12.08.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Krzyżanowice instrumentem płatniczym 408 KB
ZWG_0050_141_2022.pdf [408 KB] Zarządzenie 0050.141.2022 z 11.08.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 188 KB
ZWG_0050_140_2022.pdf [188 KB] Zarządzenie 0050.140.2022 z 11.08.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 165 KB
ZWG_0050_139_2022.pdf [165 KB] Zarządzenie 0050.139.2022 z 27.07.2022 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2022 roku 209 KB
ZWG_0050_138_2022.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.138.2022 z 26.07.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 156 KB
ZWG_0050_137_2022.pdf [156 KB] Zarządzenie 0050.137.2022 z 26.07.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 156 KB
ZWG_0050_136_2022.pdf [156 KB] Zarządzenie 0050.136.2022 z 20.07.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w/s przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2022-2027" 1.48 MB
ZWG_0050_135_2022.pdf [1.48 MB] Zarządzenie 0050.135.2022 z 08.07.2022 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 228 KB
ZWG_0050_134_2022.pdf [228 KB] Zarządzenie 0050.134.2022 z 08.07.2022 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 209 KB
ZWG_0050_133_2022.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.133.2022 z 08.07.2022 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie na rzecz Gminy Krzyżanowice 201 KB
ZWG_0050_132_2022.pdf [201 KB] Zarządzenie 0050.132.2022 z 08.07.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 206 KB
ZWG_0050_131_2022.pdf [206 KB] Zarządzenie 0050.131.2022 z 08.07.2022 zmieniające Zarządzenie nr 0050.204.2021 z dnia 13.12.2021 w/s sprzedaży gminnej sieci światłowodowej 262 KB
ZWG_0050_130_2022.pdf [262 KB] Zarządzenie 0050.130.2022 z 06.07.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 139 KB
ZWG_0050_129_202.pdf [139 KB] Zarządzenie 0050.129.2022 z 06.07.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 135 KB
ZWG_0050_128_2022.pdf [135 KB] Zarządzenie 0050.128.2022 z 29.06.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 160 KB
ZWG_0050_127_2022.pdf [160 KB] Zarządzenie 0050.127.2022 z 29.06.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 150 KB
ZWG_0050_126_2022.pdf [150 KB] Zarządzenie 0050.126.2022 z 29.06.2022 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 222 a. m.7 obręb Krzyżanowice" ( 368 KB
ZWG_0050_125_2022.pdf [368 KB] Zarządzenie 0050.125.2022 z 28.06.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 185 KB
ZWG_0050_124_2022.pdf [185 KB] Zarządzenie 0050.124.2022 z 23.06.2022 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 196 KB
ZWG_0050_123_2022.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.123.2022 z 23.06.2022 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Marty Sedlaczek nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Tworkowie 103 KB
ZWG_0050_122_2022.pdf [103 KB] Zarządzenie 0050.122.2022 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Elwiry Pękały nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Krzyżanowicach 104 KB
ZWG_0050_121_2022.pdf [104 KB] Zarządzenie 0050.121.2022 z 23.06.2022 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Damiana Matioszka nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 103 KB
ZWG_0050_120_2022.pdf [103 KB] Zarządzenie 0050.120.2022 z 23.06.2022w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Katarzyny Wieczorek nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 103 KB
ZWG_0050_119_2022.pdf [103 KB] Zarządzenie 0050.119.2022 z 20.06.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 146 KB
ZWG_0050_118_2022.pdf [146 KB] Zarządzenie 0050.118.2022 z 20.06.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 147 KB
ZWG_0050_117_2022.pdf [147 KB] Zarządzenie 0050.117.2022 z 20.06.2022 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Opracowanie ekspozycji multimedialnej wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w celu przygotowania 285 KB
ZWG_0050_116_2022.pdf [285 KB] Zarządzenie 0050.116.2022 z 20.06.2022 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadnie pn:" Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023" z podz 186 KB
ZWG_0050_115_2022.pdf [186 KB] Zarządzenie 0050.115.2022 z 14.06.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierown 546 KB
ZWG_0050_114_2022.pdf [546 KB] Zarządzenie 0050.114.2022 z 08.06.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 157 KB
ZWG_0050_113_2022.pdf [157 KB] Zarządzenie 0050.113.2022 z 08.06.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 286 KB
ZWG_0050_112_2022.pdf [286 KB] Zarządzenie 0050.112.2022 z 06.06.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na publikację artykułu w czasopiśmie branżowym poświęconym turystyce 198 KB
ZWG_0050_111_2022.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.111.2022 z 27.05.2022 w/s informacji z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2021 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 675 KB
ZWG_0050_110_2022.pdf [675 KB] Zarządzenie 0050.110.2022 z 26.05.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na przejazd kolejką linową z miejscowości Trojanovice na Pustewny podczas Wyjazdowej Konferencji Integracyjnej Partnerskich Gmin organizowanej w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013 197 KB
ZWG_0050_109_2022.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.109.2022 z 26.05.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację kompleksowej usługi gastronomicznej podczas Wyjazdowej Konferencji Integracyjnej Partnerskich Gmin organizowanej w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003101 pn: "Wsp 198 KB
ZWG_0050_108_2022.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.108.2022 z 26.05.2022 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2021 1.57 MB
ZWG_0050_107_2022.pdf [1.57 MB] Zarządzenie 0050.107.2022 z 26.05.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2022/2023 230 KB
ZWG_0050_106_2022.pdf [230 KB] Zarządzenie 0050.106.2022 z 26.05.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 170 KB
ZWG_0050_105_2022.pdf [170 KB] Zarządzenie 0050.105.2022 z 26.05.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 291 KB
ZWG_0050_104_2022.pdf [291 KB] Zarządzenie 0050.104.2022 z 24.05.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonej do sprzedaży 206 KB
ZWG_0050_103_2022.pdf [206 KB] Zarządzenie 0050.103.2022 z 24.05.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 146 KB
ZWG_0050_102_2022.pdf [146 KB] Zarządzenie 0050.102.2022 z 12.05.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku w Tworkowie 462 KB
ZWG_0050_101_2022.pdf [462 KB] Zarządzenie 0050.101.2022 z 12.05.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 140 KB
ZWG_0050_100_2022.pdf [140 KB] Zarządzenie 0050.100.2022 z 12.05.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 278 KB
ZWG_0050_99_2022.pdf [278 KB] Zarządzenie 0050.99.2022 z 11.05.2022 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 525 KB
ZWG_0050_98_2022.pdf [525 KB] Zarządzenie 0050.98.2022 z 09.05.2022 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie 154 KB
ZWG_0050_97_2022.pdf [154 KB] Zarządzenie 0050.97.2022 z 09.05.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie plenerowego występu kabaretu podczas Dożynek Gminnych 2022 odbywających się w Chałupkach 197 KB
ZWG_0050_96_2022.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.96.2022 z 05.05.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 143 KB
ZWG_0050_95_2022.pdf [143 KB] Zarządzenie 0050.95.2022 z 05.05.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 141 KB
ZWG_0050_94_2022.pdf [141 KB] Zarządzenie 0050.94.2022 z 02.05.2022 w/s udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie do realizacji programu "Opieka - wytchnieniowa " - edycja 2022 198 KB
ZWG_0050_93_2022.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.93.2022 z 02.05.2022 w/s udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie do realizacji programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 199 KB
ZWG_0050_92_2022.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.92.2022 z 27.04.2022 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2022 roku 209 KB
ZWG_0050_91_2022.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.91.2022 z 27.04.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 175 KB
ZWG_0050_90_2022.pdf [175 KB] Zarządzenie 0050.90.2022 z 27.04.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 164 KB
ZWG_0050_89_2022.pdf [164 KB] Zarządzenie 0050.89.2022 z 27.04.2022 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 3.46 MB
ZWG_0050_88_2022.pdf [3.46 MB] Zarządzenie 0050.88.2022 z 26.04.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 158 KB
ZWG_0050_87_2022.pdf [158 KB] Zarządzenie 0050.87.2022 z 19.04.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 149 KB
ZWG_0050_86_2022.pdf [149 KB] Zarządzenie 0050.86.2022 z 19.04.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 284 KB
ZWG_0050_85_2022.pdf [284 KB] Zarządzenie 0050.85.2022 z 08.04.2022 w/s Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice 442 KB
ZWG_0050_84_2022.pdf [442 KB] Zarządzenie 0050.84.2022 z 08.04.2022 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 196 KB
ZWG_0050_83_2022.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.83.2022 z 08.04.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 145 KB
ZWG_0050_82_2022.pdf [145 KB] Zarządzenie 0050.82.2022 z 08.04.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 281 KB
ZWG_0050_81_2022.pdf [281 KB] Zarządzenie 0050.81.2022 z 07.04.2022 w/s udzielenia upoważnienia Pani Gabrieli Flut - Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 205 KB
ZWG_0050_80_2022.pdf [205 KB] Zarządzenie 0050.80.2022 z 07.04.2022 w/s udzielenia pełnomocnictwa 124 KB
ZWG_0050_79_2022.pdf [124 KB] Zarządzenie 0050.79.2022 z 07.04.2022 w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach pani Monice Demanet 93 KB
ZWG_0050_78_2022.pdf [93 KB] Zarządzenie 0050.78.2022 z 07.04.2022 w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Tworkowie Pani Barbarze Adamczyk 93 KB
ZWG_0050_77_2022.pdf [93 KB] Zarządzenie 0050.77.2022 z 07.04.2022 w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Bieńkowicach Pani Barbarze Somerla 93 KB
ZWG_0050_76_2022.pdf [93 KB] Zarządzenie 0050.76.2022 z 07.04.2022 w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach Panu Piotrowi Hluchnik 93 KB
ZWG_0050_75_2022.pdf [93 KB] Zarządzenie 0050.75.2022 z 07.04.2022 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 100 KB
ZWG_0050_74_2022.pdf [100 KB] Zarządzenie 0050.74.2022 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 100 KB
ZWG_0050_73_2022.pdf [100 KB] Zarządzenie 0050.73.2022 z 07.04.2022 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Tworkowie 99 KB
ZWG_0050_72_2022.pdf [99 KB] Zarządzenie 0050.72.2022 z 07.04.2022 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Bieńkowicach 100 KB
ZWG_0050_71_2022.pdf [100 KB] Zarządzenie 0050.71.2022 z 07.04.2022 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 99 KB
ZWG_0050_70_2022.pdf [99 KB] Zarządzenie 0050.70.2022 z 04.04.2022 w/s udzielenia pełnomocnictwa pani Gabrieli Flut - pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 195 KB
ZWG_0050_69_2022.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.69.2022 z 04.04.2022 w/s odwołania upoważnienia pani Katarzynie Dastig - pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 197 KB
ZWG_0050_68_2022.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.68.2022 z 31.03.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 158 KB
ZWG_0050_67_2022.pdf [158 KB] Zarządzenie 0050.67.2022 z 31.03.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 284 KB
ZWG_0050_66_2022.pdf [284 KB] Zarządzenie 0050.66.2022 z 29.03.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 186 KB
ZWG_0050_65_2022.pdf [186 KB] Zarządzenie 0050.65.2022 z 28.03.2022 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony powietrza 197 KB
ZWG_0050_64_2022.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.64.2022 z 24.03.2022 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 96 KB
ZWG_0050_63_2022.pdf [96 KB] Zarządzenie 0050.63.2022 z 24.03.2022 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Tworkowie 96 KB
ZWG_0050_62_2022.pdf [96 KB] Zarządzenie 0050.62.2022 z 24.03.2022 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Bieńkowicach 96 KB
ZWG_0050_61_2022.pdf [96 KB] Zarządzenie 0050.61.2022 z 24.03.2022 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 96 KB
ZWG_0050_60_2022.pdf [96 KB] Zarządzenie 0050.60.2022 z 24.03.2022 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 96 KB
ZWG_0050_59_2022.pdf [96 KB] Zarządzenie 0050.59.2022 z 21.03.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 139 KB
ZWG_0050_58_2022.pdf [139 KB] Zarządzenie 0050.58.2022 z 21.03.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 141 KB
ZWG_0050_57_2022.pdf [141 KB] Zarządzenie 0050.57.2022 z 16.03.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 133 KB
ZWG_0050_56_2022.pdf [133 KB] Zarządzenie 0050.56.2022 z 16.03.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 130 KB
ZWG_0050_55_2022.pdf [130 KB] Zarządzenie 0050.55.2022 z 14.03.2022 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 196 KB
0050.54.2022.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.54.2022 z 14.03.2022 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach" 152 KB
ZWG_0050_53_2022.pdf [152 KB] Zarządzenie 0050.53.2022 z 14.03.2022 w/s udzielenia upoważnienia Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 197 KB
ZWG_0050_52_2022.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.52.2022 z 14.03.2022 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 198 KB
ZWG_0050_51_2022.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.51.2022 z 10.03.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 146 KB
ZWG_0050_50_2022.pdf [146 KB] Zarządzenie 0050.50.2022 z 10.03.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 141 KB
ZWG_0050_49_2022.pdf [141 KB] Zarządzenie 0050.49.2022 z 10.03.2022 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 173 KB
ZWG_0050_48_2022.pdf [173 KB] Zarządzenie 0050.48.2022 z 10.03.2022 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 172 KB
ZWG_0050_47_2022.pdf [172 KB] Zarządzenie 0050.47.2022 z 10.03.2022 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzyzanowice 173 KB
ZWG_0050_46_2022.pdf [173 KB] Zarządzenie 0050.46.2022 z 10.03.2022 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 172 KB
ZWG_0050_45_2022.pdf [172 KB] Zarządzenie 0050.45.2022 z 10.03.2022 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 172 KB
ZWG_0050_44_2022.pdf [172 KB] Zarządzenie 0050.44.2022 z 01.03.2022 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadanie pn: Modernizacja basenu sport 152 KB
ZWG_0050_43_2022.pdf [152 KB] Zarządzenie 0050.43.2022 z 28.02.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 160 KB
ZWG_0050_42_2022.pdf [160 KB] Zarządzenie 0050.42.2022 z 22.02.2022 w/s przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Krzyżanowice na lata 2022-2024 298 KB
ZWG_0050_41_2022.pdf [298 KB] Zarządzenie 0050.41.2022 z 22.02.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację zadania: Kompleksowa usługa hotelowa oraz gastronomiczna podczas wyjazdowej konferencji partnerskich gmin w miejscowości Trajanovice (CZ) 201 KB
ZWG_0050_40_2022.pdf [201 KB] Zarządzenie 0050.40.2022 z 22.02.2022 w/s ustalenia prewspółczynnika obliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, współczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwolnio 629 KB
ZWG_0050_39_2022.pdf [629 KB] Zarządzenie 0050.39.2022 z 22.02.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 145 KB
ZWG_0050_38_2022.pdf [145 KB] Zarządzenie 0050.38.2022 z 22.02.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 133 KB
ZWG_0050_37_2022.pdf [133 KB] Zarządzenie 0050.37.2022 z 14.02.2022 w/s przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzyżanowice 743 KB
ZWG_0050_36_2022.pdf [743 KB] Zarządzenie 0050.36.2022 z 14.02.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie plenerowego koncertu podczas Dożynek Gminnych 2022 odbywających się w Chałupkach 198 KB
ZWG_0050_35_2022.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.35.2022 z 14.02.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 129 KB
ZWG_0050_34_2022.pdf [129 KB] Zarządzenie 0050.34.2022 z 14.02.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz "Regulaminu określającego zasady hand 971 KB
ZWG_0050_33_2022.pdf [971 KB] Zarządzenie 0050.33.2022 z 14.02.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie opłaty targowej 420 KB
ZWG_0050_32_2022.pdf [420 KB] Zarządzenie 0050.32.2022 z 10.02.2022 w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 207 KB
ZWG_0050_31_2022.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.31.2022 z 10.02.2022 w/s ustalenia w roku 2022 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 375 KB
ZWG_0050_30_2022.pdf [375 KB] Zarządzenie 0050.30.2022 z 09.02.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzyżanowice 252 KB
ZWG_0050_29_2022.pdf [252 KB] Zarządzenie 0050.29.2022 z 09.02.2022 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: "Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworko 1.37 MB
ZWG_0050_28_2022.pdf [1.37 MB] Zarządzenie 0050.28.2022 z 03.02.2022 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Rewitalizacja budynku byłej Roszarni w Tworkowie w 451 KB
ZWG_0050_27_2022.pdf [451 KB] Zarządzenie 0050.27.2022 z 27.01.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 225 KB
ZWG_0050_26_2022.pdf [225 KB] Zarządzenie 0050.26.2022 z 27.01.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 207 KB
ZWG_0050_25_2022.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.25.2022 z 27.01.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 207 KB
ZWG_0050_24_2022.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.24.2022 z 27.01.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 138 KB
ZWG_0050_23_2022.pdf [138 KB] Zarządzenie 0050.23.2022 z 27.01.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 137 KB
ZWG_22_2022.pdf [137 KB] Zarządzenie 0050.22.2022 z 25.01.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 152 KB
ZWG_0050_21_2022.pdf [152 KB] Zarządzenie 0050.21.2022 z 21.01.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 206 KB
ZWG_0050_20_2022.pdf [206 KB] Zarządzenie 0050.20.2022 z 21.01.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze niegraniczonego przetargu ustnego 211 KB
ZWG_0050_19_2022.pdf [211 KB] Zarządzenie 0050.19.2022 z 21.01.2022 w/s ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie: "Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2026" 979 KB
ZWG_0050_18_2022.pdf [979 KB] Zarządzenie 0050.18.2022 z 20.01.2022 w/s określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych dla których Gmina Krzyżanowice jest organem prowadzącym 610 KB
ZWG_0050_17_2022.pdf [610 KB] Zarządzenie 0050.17.2022 z 20.01.2022 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 105 KB
ZWG_0050_16_2022.pdf [105 KB] Zarządzenie 0050.16.2022 z 20.01.2022 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 104 KB
ZWG_0050_15_2022.pdf [104 KB] Zarządzenie 0050.15.2022 z 19.01.2022 w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli (… 107 KB
ZWG_0050_14_2022.pdf [107 KB] Zarządzenie 0050.14.2022 z 10.01.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok 135 KB
ZWG_0050_13_2022.pdf [135 KB] Zarządzenie 0050.13.2022 z 10.01.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 130 KB
ZWG_0050_12_2022.pdf [130 KB] Zarządzenie 0050.12.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 197 KB
ZWG_0050_11_2022.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.11.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 197 KB
ZWG_0050_10_2022.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.10.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 197 KB
ZWG_0050_9_2022.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.9.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 199 KB
ZWG_0050_8_2022.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.8.2022 z 03.01.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej 207 KB
ZWG_0050_7_2022.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.7.2022 z 03.01.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 209 KB
ZWG_0050_6_2022.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.6.2022 z 03.01.2022 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 207 KB
ZWG_0050_5_2022.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.5.2022 z 03.01.2022 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2022 rok 206 KB
ZWG_0050_4_2022.pdf [206 KB] Zarządzenie 0050.4.2022 z 03.01.2022 w/s opracowania planów finansowych na 2022 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2022 rok 1.38 MB
ZWG_0050_3_2022.pdf [1.38 MB] Zarządzenie 0050.3.2022 z 03.01.2022 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2022 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 197 KB
ZWG_0050_2_2022.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.2.2022 z 03.01.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie 9 minut każda z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice w 2022 roku 198 KB
ZWG_0050_1_2022.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.1.2022 z 03.01.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w 2022 roku, w formie 36 newsów po 2,5 minuty, o łącznym czasie ekranowym 90 minut 198 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2022-01-11 00:19:27)
Odwiedzin na tej stronie: 2366 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM