rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2024 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2024

Znaleziono 98 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2024

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2024
ZWG_0050_101_2024.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.101.2024 z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 152 KB
ZWG_0050_100_2024.pdf [152 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2024 z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 133 KB
ZWG_0050_99_2024.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.99.2024 z dnia 27.05.2024 r. w dotyczy: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Krzyżanowice 263 KB
ZWG_0050_98_2024.pdf [263 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2024 z dnia 24.05.2024 r. w sprawie: oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 104 KB
ZWG_0050_97_2024.pdf [104 KB] Zarządzenie Nr 0050.97.2024 z dnia 24.05.2024 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Modernizacja kompleksu sportow 194 KB
ZWG_0050_96_2024.pdf [194 KB] Zarządzenie Nr 0050.96.2024 z dnia 24.05.2024 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Podniesienie efektywno 196 KB
ZWG_0050_95_2024.pdf [196 KB] Zarządzenie Nr 0050.95.2024 z dnia 23.05.2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach za rok 2023 616 KB
ZWG_0050_94_2024.pdf [616 KB] Zarządzenie Nr 0050.94.2024 z dnia 23.05.2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2023 615 KB
ZWG_0050_93_2024.pdf [615 KB] Zarządzenie Nr 0050.93.2024 z dnia 23.05.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia opłat za korzy-stanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicz-nych prowadzonych prz 192 KB
ZWG_0050_92_2024.pdf [192 KB] Zarządzenie Nr 0050.92.2024 z dnia 23.05.2024cr. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 177 KB
ZWG_0050_91_2024.pdf [177 KB] Zarządzenie Nr 0050.91.2024 z dnia 23.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 139 KB
ZWG_0050_90_2024.pdf [139 KB] Zarządzenie Nr 0050.90.2024 z dnia 23.05.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 381 KB
ZWG_0050_89_2024.pdf [381 KB] Zarządzenie Nr 0050.89.2024 z dnia 20.05.2024 r. dotyczące przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały 241 KB
ZWG_0050_88_2024.pdf [241 KB] Zarządzenie Nr 0050.88.2024 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udostępnienia powierzchni użytkowej dla celów gastronomicznych na obiekcie Park Wodny "Pod Zamkiem" w Tworkowie 91 KB
ZWG_0050_87_2024.pdf [91 KB] Zarządzenie Nr 0050.87.2024 z dnia 08.05.2024 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 103 KB
ZWG_0050_86_2024.pdf [103 KB] Zarządzenie Nr 0050.86.2024 z dnia 08.05.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 141 KB
ZWG_0050_85_2024.pdf [141 KB] Zarządzenie Nr 0050.85.2024 z dnia 08.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 130 KB
ZWG_0050_84_2024.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.84.2024 z dnia 08.05.2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Chałupkach Panu Mariuszowi Bednorz 96 KB
ZWG_0050_83_2024.pdf [96 KB] Zarządzenie Nr 0050.83.2024 z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 143 KB
ZWG_0050_82_2024.pdf [143 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2024 z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 140 KB
ZWG_0050_81_2024.pdf [140 KB] Zarządzenie Nr 0050.81.2024 z dnia 29.04.2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzony 107 KB
ZWG_0050_79_2024.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2024 z dnia 24.04.2024 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2024 roku 108 KB
ZWG_0050_78_2024.pdf [108 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2024 z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 157 KB
ZWG_0050_77_2024.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.77.2024 z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 143 KB
ZWG_0050_76_2024.pdf [143 KB] Zarządzenie Nr 0050.76.2024 z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 145 KB
ZWG_0050_75_2024.pdf [145 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2024 z dnia 11.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 122 KB
ZWG_0050_74_2024.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.74.2024 z dnia 11.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 119 KB
ZWG_0050_73_2024.pdf [119 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2024 z dnia 11.04.2024 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 242 KB
ZWG_0050_71_2024.pdf [242 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2024 z dnia 08.04.2024 r. w sprawie: uchylenia upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych. 94 KB
ZWG_0050_70_2024.pdf [94 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2024 z dnia 05.04.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 119 KB
ZWG_0050_69_2024.pdf [119 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2024 z dnia 05.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 120 KB
ZWG_0050_68_2024.pdf [120 KB] Zarządzenie Nr 0050.68.2024 z dnia 05.04.2024 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Chałupkach 102 KB
ZWG_0050_67_2024.pdf [102 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2024 z dnia 02.04.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 113 KB
ZWG_0050_66_2024.pdf [113 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2024 z dnia 02.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 115 KB
ZWG_0050_65_2024.pdf [115 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2024 z dnia 28.03.2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 3.03 MB
ZWG_0050_63_2024.pdf [3.03 MB] Zarządzenie Nr 0050.63.2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie: oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 113 KB
ZWG_0050_62_2024.pdf [113 KB] Zarządzenie Nr 0050.62.2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie: oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 106 KB
ZWG_0050_61_2024.pdf [106 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie: odpłatnego nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice 98 KB
ZWG_0050_60_2024.pdf [98 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 102 KB
ZWG_0050_59_2024.pdf [102 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 156 KB
ZWG_0050_58_2024.pdf [156 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 141 KB
ZWG_0050_57_2024.pdf [141 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 195 KB
ZWG_0050_56_2024.pdf [195 KB] Zarządzenie Nr 0050.56.2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Chałupkach 98 KB
ZWG_0050_55_2024.pdf [98 KB] Zarządzenie Nr 0050.55.2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 96 KB
ZWG_0050_54_2024.pdf [96 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursowej ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2024 roku w obszarze Pomocy Społecznej oraz działalno 220 KB
ZWG_0050_53_2024.pdf [220 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2024 z dnia 19.03.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 109 KB
ZWG_0050_52_2024.pdf [109 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2024 z dnia 19.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 251 KB
ZWG_0050_51_2024.pdf [251 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2024 z dnia 18.03.2024 r. w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego odp racy w 2024 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 97 KB
ZWG_0050_50_2024.pdf [97 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2024 z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 109 KB
ZWG_0050_49_2024.pdf [109 KB] Zarządzenie Nr 0050.49.2024 z dnia 13.03.2024 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Budowa suchego zbiornika r 302 KB
ZWG_0050_48_2024.pdf [302 KB] Zarządzenie Nr 0050.48.2024 z dnia 12.03.2024 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycz-ne usługi opiekuńcze, z 337 KB
ZWG_0050_47_2024.pdf [337 KB] Zarządzenie Nr 0050.47.2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 173 KB
ZWG_0050_46_2024.pdf [173 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 175 KB
ZWG_0050_45_2024.pdf [175 KB] Zarządzenie Nr 0050.45.2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 173 KB
ZWG_0050_44_2024.pdf [173 KB] Zarządzenie Nr 0050.44.2024 z dnia 06.03.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 112 KB
ZWG_0050_43_2024.pdf [112 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2024 z dnia 06.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. 277 KB
ZWG_0050_42_2024.pdf [277 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2024 z dnia 06.03.2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmikó 107 KB
ZWG_0050_41_2024.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2024 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialneg 101 KB
ZWG_0050_40_2024.pdf [101 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2024 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 118 KB
ZWG_0050_39_2024.pdf [118 KB] Zarządzenie Nr 0050.39.2024 z dnia 28.02.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 131 KB
ZWG_0050_38_2024.pdf [131 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 28.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 126 KB
ZWG_0050_37_2024.pdf [126 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 150 KB
ZWG_0050_36_2024.pdf [150 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2024 z dnia 26.02.2024 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2024 roku w obszarze Pomocy społecznej oraz działalnoś 223 KB
ZWG_0050_35_2024.pdf [223 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, współczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opo 222 KB
ZWG_0050_34_2024.pdf [222 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2024 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 305 KB
ZWG_0050_33_2024-1.pdf [305 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2024 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie: powołania stałej komisji do przekazywania środków trwałych, materiałów i wyposażenia na rzecz organizacji i stowarzyszeń nie będących jednostkami organizacyjnymi Gm 99 KB
ZWG_0050_32_2024.pdf [99 KB] Zarządzenie Nr 0050.32.2024 z dnia 14.02.2024 r. w sprawie: przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 109 KB
ZWG_0050_31_2024.pdf [109 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 12.02.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 132 KB
ZWG_0050_30_2024.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2024 z dnia 12.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 262 KB
ZWG_0050_29_2023.pdf [262 KB] Zarządzenie Nr 0050.29.2024 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 137 KB
ZWG_0050_28_2024.pdf [137 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2024 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 130 KB
ZWG_0050_27_2024.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 01.02.2024 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Referatu rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, określonych spraw gminy 98 KB
ZWG_0050_26_2024.pdf [98 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 01.02.2024 r. w sprawie: ustalenia w roku 2024 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 87 KB
ZWG_0050_25_2024.pdf [87 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2024 z dnia 30.01.2024 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Przebudowa ul. Rzemieślnicz 188 KB
ZWG_0050_24_2024.pdf [188 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2024 z dnia 30.01.2024 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2024 r. 157 KB
ZWG_0050_23_2024.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2024 z dnia 24.01.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 156 KB
ZWG_0050_22_2024.pdf [156 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2024 z dnia 24.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 145 KB
ZWG_0050_21_2024.pdf [145 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.2024 z dnia 24.01.2024 r. w sprawie: oddania w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 105 KB
ZWG_0050_20_2024.pdf [105 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2024 z dnia 24.01.2024 r. w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Tworkowie stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 108 KB
ZWG_0050_19_2024.pdf [108 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2024 z dnia 23.01.2024 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Tworkowie 98 KB
ZWG_0050_18_2024.pdf [98 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2024 z dnia 23.01.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok 148 KB
ZWG_0050_17_2024.pdf [148 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2024 z dnia 18.01.2024 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu na cen 306 KB
ZWG_0050_16_2024.pdf [306 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2024 z dnia 16.01.2024 r. w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 97 KB
ZWG_0050_15_2024.pdf [97 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2024 z dnia 11.01.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zmiany Uchwały NR LXII/85/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów na 206 KB
ZWG_0050_14_2024.pdf [206 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2024 z dnia 11.01.2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 106 KB
ZWG_0050_13_2024.pdf [106 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2024 z dnia 11.01.2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżano 108 KB
ZWG_0050_12_2024.pdf [108 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2024 z dnia 11.01.2024 r. dotyczy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 150 KB
ZWG_0050_11_2024.pdf [150 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2024 z dnia 09.01.2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 148 KB
ZWG_0050_10_2024.pdf [148 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2024 z dnia 09.01.2024 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 28 obszarów położonych w sołectwach Bieńkow 5.9 MB
ZWG_0050_9_2024.pdf [5.9 MB] Zarządzenie Nr 0050.9.2023 z dnia 08.01.2024 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 96 KB
ZWG_0050_8_2024.pdf [96 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2024 z dnia 04.01.2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienie Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 95 KB
ZWG_0050_7_2024.pdf [95 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2024 z dnia 04.01.2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauc 111 KB
ZWG_0050_6_2024.pdf [111 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2024 z dnia 03.01.2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytuły umów, których realizacja w 108 KB
ZWG_0050_5_2024.pdf [108 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2024 z dnia 03.01.2024 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2024 rok 108 KB
ZWG_0050_4_2024.pdf [108 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2024 z dnia 03.01.2024 r. w sprawie opracowania planów finansowych na 2024 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 20 636 KB
ZWG_0050_3_2024.pdf [636 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2024 z dnia 03.01.2024 r. w sprawie ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2024 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 97 KB
ZWG_0050_2_2024.pdf [97 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2024 z dnia 03.01.2024 r. w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda, z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice 98 KB
ZWG_0050_1_2024.pdf [98 KB] Zarządzenie Nr 0050.1.2024 z dnia 03.01.2024 r. w sprawie wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w 2024 roku, w formie 36 newsów po 2.5 minuty, o łącznym czasie ekranowym 90 minut 98 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2024-01-10 09:12:04)
Odwiedzin na tej stronie: 1047 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM