rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2016 Dzisiaj jest: Sobota, 13.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2016

Znaleziono 215 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2016

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2016
ZWG_0050_214_2016.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.214.2016 z 29.12.2016 w/s zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2017 rok 597 KB
ZWG_0050_213_2016.pdf [597 KB] Zarządzenie Nr 0050.213.2016 z 29.12.2016 w/s powołania Komisji Socjalnej 25 KB
ZWG_0050_212_2016.pdf [25 KB] Zarządzenie Nr 0050.212.2016 z 29.12.2016 w/s zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 119 KB
ZWG_0050_211_2016.pdf [119 KB] Zarządzenie Nr 0050.211.2016 z 29.12.2016 w/s ustalenia instrukcji zużycia paliwa przez samochody osobowe: Mercedes SRC02H9, VW SRC64YG, VW SRC1MJ7 266 KB
ZWG_0050_210_2016.pdf [266 KB] Zarządzenie Nr 0050.210.2016 z 29.12.2016 w/s wprowadzenia harmonogramu audytów w UG Krzyżanowice, planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice 41 KB
ZWG_0050_209_2016.pdf [41 KB] Zarządzenie Nr 0050.209.2016 z 29.12.2016 w/s udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych 79 KB
ZWG_0050_208_2016.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.208.2016 z 29.12.2016 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.187.2016 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.12.2016 dot. przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 118 KB
ZWG_0050_207_2016.pdf [118 KB] Zarządzenie Nr 0050.207.2016 z 29.12.2016 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 135 KB
ZWG_0050_206_2017.pdf [135 KB] Zarządzenie Nr 0050.206.2016 z 29.12.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 164 KB
ZWG_0050_205_2017.pdf [164 KB] Zarządzenie Nr 0050.205.2016 z 29.12.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 156 KB
ZWG_0050_204_2016.pdf [156 KB] Zarządzenie Nr 0050.204.2016 z 28.12.2016 w/s opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 69 KB
ZWG_0050_203_2016.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.203.2016 z 29.12.2016 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.196.2016 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.12.2016 dot. przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31.12.2016 r. 118 KB
ZWG_0050_201_2016.pdf [118 KB] Zarządzenie Nr 0050.201.2016 z 27.12.2016 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 476 KB
ZWG_0050_201_A_2016.pdf [476 KB] Zarządzenie Nr 0050.201A.2016 z 27.12.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 198 KB
ZWG_0050_202_2016.pdf [198 KB] Zarządzenie Nr 0050.202.2016 z 28.12.2016 w/s ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej o nazwie: "Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2017-2021" 65 KB
ZWG_0050_200_2016.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.200.2016 z 23.12.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 211 KB
ZWG_0050_199_2016.pdf [211 KB] Zarządzenie Nr 0050.199.2016 z 23.12.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 166 KB
ZWG_0050_198_2016.pdf [166 KB] Zarządzenie Nr 0050.198.2016 z 21.12.2016 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 128 KB
ZWG_0050_197_2016.pdf [128 KB] Zarządzenie Nr 0050.197.2016 z 19.12.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie" 51 KB
ZWG_0050_196_2016.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.196.2016 z 19.12.2016 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31.12.2016 r. 50 KB
ZWG_0050_195_2016.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.195.2016 z 19.12.2016 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 33 KB
ZWG_0050_194_2016.pdf [33 KB] Zarządzenie Nr 0050.194.2016 z 16.12.2016 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 39 KB
ZWG_0050_193_2016.pdf [39 KB] Zarządzenie Nr 0050.193.2016 z 16.12.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 193 KB
ZWG_0050_192_2016.pdf [193 KB] Zarządzenie Nr 0050.192.2016 z 16.12.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 345 KB
ZWG_0050_191_2016.pdf [345 KB] Zarządzenie Nr 0050.191.2016 z 14.12.2016 w/s wyłonienia wykonawcy na zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego do wystawiania faktur oraz zakup portalu budżetowego w zakresie rejestracji podatku VAT dla Urzędu Gminy i podległych jednostek 36 KB
ZWG_0050_190_2016.pdf [36 KB] Zarządzenie Nr 0050.190.2016 z 14.12.2016 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r w obszarze: "Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 350 KB
ZWG_0050_189_2016.pdf [350 KB] Zarządzenie Nr 0050.189.2016 z 14.12.2016 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w obszarze: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu" (...) 334 KB
ZWG_0050_188_2016.pdf [334 KB] Zarządzenie Nr 0050.188.2016 z 14.12.2016 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r w obszarze: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" (.. 337 KB
ZWG_0050_187_2016.pdf [337 KB] Zarządzenie Nr 0050.187.2016 z 09.12.2016 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 122 KB
ZWG_0050_186_2016.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.186.2016 z 08.12.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 215 KB
ZWG_0050_185_2016.pdf [215 KB] Zarządzenie Nr 0050.185.2016 z 08.12.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 353 KB
ZWG_0050_184_2016.pdf [353 KB] Zarządzenie Nr 0050.184.2016 z 05.12.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 109 KB
ZWG_0050_183_2016.pdf [109 KB] Zarządzenie Nr 0050.183.2016 z 02.12.2016 w/s nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice 123 KB
ZWG_0050_182_2016.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.182.2016 z 01.12.2016 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych 69 KB
ZWG_0050_180_2016.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.180.2016 z 30.11.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 164 KB
ZWG_0050_181_2016.pdf [164 KB] Zarządzenie Nr 0050.181.2016 z 01.12.2016 w/s scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych 447 KB
ZWG_0050_179_2016.pdf [447 KB] Zarządzenie Nr 0050.179.2016 z 30.11.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 334 KB
ZWG_0050_178_2016.pdf [334 KB] Zarządzenie Nr 0050.178.2016 z 29.11.2016 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 479 KB
ZWG_0050_177_2016.pdf [479 KB] Zarządzenie Nr 0050.177.2016 z 29.11.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 187 KB
ZWG_0050_176_2016.pdf [187 KB] Zarządzenie Nr 0050.176.2016 z 28.11.2016 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów wyposażenia stanowiska dowodów osobistych i ewidencji ludności na dzień 30.11.2016 r. 122 KB
ZWG_0050_175_2016.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.175.2016 z 22.11.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 207 KB
ZWG_0050_174_2016.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.174.2016 z 22.11.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 354 KB
ZWG_0050_173_2016.pdf [354 KB] Zarządzenie Nr 0050.173.2016 z 14.11.2016 dot. wyłonienia wykonawcy na realizację zadania pn: "Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej GEOpl o programy OŚWIETLENIE, DROGI, INWESTOR, opracowanie cyfrowych baz danych oraz migracja danych do programów" 34 KB
ZWG_0050_172_2016.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.172.2016 z 14.11.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 198 KB
ZWG_0050_171_2016.pdf [198 KB] Zarządzenie Nr 0050.171.2016 z 14.11.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 346 KB
ZWG_0050_170_2016.pdf [346 KB] Zarządzenie Nr 0050.170.2016 z 10.11.2016 w/s przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 980 KB
ZWG_0050_169_2016.pdf [980 KB] Zarządzenie Nr 0050.169.2016 z 10.11.2016 w/s ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice, którymi gospodaruje Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 54 KB
ZWG_0050_168_2016.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.168.2016 z 10.11.2016 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2017 rok 3.68 MB
ZWG_0050_167_2016.pdf [3.68 MB] Zarządzenie Nr 0050.167.2016 z 31.10.2016 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. opłaty prolongacyjnej 107 KB
ZWG_0050_166A_2016.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0050.166A.2016 z 31.10.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (...)" 52 KB
ZWG_0050_166_2016.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.166.2016 z 31.10.2016 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 181 KB
ZWG_0050_165_2016.pdf [181 KB] Zarządzenie Nr 0050.165.2016 z 31.10.2016 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 169 KB
ZWG_0050_164_2016.pdf [169 KB] Zarządzenie Nr 0050.164.2016 z 31.10.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 170 KB
ZWG_0050_163_2016.pdf [170 KB] Zarządzenie Nr 0050.163.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 342 KB
ZWG_0050_162_2016.pdf [342 KB] Zarządzenie Nr 0050.162.2016 z 28.10.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 218 KB
ZWG_0050_161_2016.pdf [218 KB] Zarządzenie Nr 0050.161.2016 z 28.10.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 359 KB
ZWG_0050_160_2016.pdf [359 KB] Zarządzenie Nr 0050.160.2016 z 27.10.2016 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 474 KB
ZWG_0050_159_2016.pdf [474 KB] Zarządzenie Nr 0050.159.2016 z 27.10.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 203 KB
ZWG_0050_157_2016.pdf [203 KB] Zarządzenie Nr 0050.157.2016 z 24.10.2016 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2016 roku 107 KB
ZWG_0050_156_2016.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0050.156.2016 z 20.10.2016 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice 124 KB
ZWG_0050_155_2016.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.155.2016 z 20.10.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 243 KB
ZWG_0050_154_2016.pdf [243 KB] Zarządzenie Nr 0050.154.2016 z 20.10.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 353 KB
ZWG_0050_153_2016.pdf [353 KB] Zarządzenie Nr 0050.153.2016 z 17.10.2016 w/s wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Księgę procedur audytu wewnętrznego 669 KB
ZWG_0050_152_2016.pdf [669 KB] Zarządzenie Nr 0050.152.2016 z 10.10.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 175 KB
ZWG_0050_151_2016.pdf [175 KB] Zarządzenie Nr 0050.151.2016 z 10.10.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 402 KB
ZWG_0050_150_2016.pdf [402 KB] Zarządzenie Nr 0050.150.2016 z 10.10.2016 w/s wyłonienia wykonawców na realizację wymiany okien w budynku zabytkowym - pałac w Chałupkach 33 KB
ZWG_0050_149_2016.pdf [33 KB] Zarządzenie Nr 0050.149.2016 z 06.10.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Przebudowa ul. Polnej w Bolesławiu" 51 KB
ZWG_0050_148_2016.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2016 z 03.10.2016 w/s aktualizacji "Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Krzyżanowice" 68 KB
ZWG_0050_147_2016.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.147.2016 z 30.09.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 513 KB
ZWG_0050_146_2016.pdf [513 KB] Zarządzenie Nr 0050.146.2016 z 30.09.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 657 KB
ZWG_0050_145_2016.pdf [657 KB] Zarządzenie Nr 0050.145.2016 z 30.09.2016 w/s przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tworków i Bieńkowice dot. zmiany granicy pomiędzy miejscowościami Tworków i Bieńkowice w Gminie Krzyżanowice 189 KB
ZWG_0050_144_2016.pdf [189 KB] Zarządzenie Nr 0050.144.2016 z 29.09.2016 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 478 KB
ZWG_0050_143_2016.pdf [478 KB] Zarządzenie Nr 0050.143.2016 z 29.09.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 804 KB
ZWG_0050_142_2016.pdf [804 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2016 z 29.09.2016 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...) 491 KB
ZWG_0050_141_2016.pdf [491 KB] Zarządzenie Nr 0050.141.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 181 KB
ZWG_0050_140_2016.pdf [181 KB] Zarządzenie Nr 0050.140.2016 z 16.09.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 636 KB
ZWG_0050_139_2016.pdf [636 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2016 z 09.09.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 170 KB
ZWG_0050_138_2016.pdf [170 KB] Zarządzenie Nr 0050.138.2016 z 09.09.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 160 KB
ZWG_0050_137_2016.pdf [160 KB] Zarządzenie Nr 0050.137.2016 z 08.09.2016 w/s założeń do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2017 rok 164 KB
ZWG_0050_136_2016.pdf [164 KB] Zarządzenie Nr 0050.136.2016 z 06.09.2016 w/s udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn: "Wiedza, Umiejętność i Kompetencje" - Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice 265 KB
ZWG_0050_135_2016.pdf [265 KB] Zarządzenie Nr 0050.135.2016 z 05.09.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 129 KB
ZWG_0050_134_2016.pdf [129 KB] Zarządzenie Nr 0050.134.2016 z 01.09.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 129 KB
ZWG_0050_133_2016.pdf [129 KB] Zarządzenie Nr 0050.133.2016 z 31.08.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 160 KB
ZWG_0050_132_2016.pdf [160 KB] Zarządzenie Nr 0050.132.2016 z 31.08.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 156 KB
ZWG_0050_131_2016.pdf [156 KB] Zarządzenie Nr 0050.131.2016 z 31.08.2016 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie plenerowego koncertu podczas Dożynek Gminy Krzyżanowice w Zabełkowie 121 KB
ZWG_0050_130_2016.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.130.2016 z 30.08.2016 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 462 KB
ZWG_0050_129_2016.pdf [462 KB] Zarządzenie Nr 0050.129.2016 z 30.08.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 220 KB
ZWG_0050_128_2016.pdf [220 KB] Zarządzenie Nr 0050.128.2016 z 26.08.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 177 KB
ZWG_0050_127_2016.pdf [177 KB] Zarządzenie Nr 0050.127.2016 z 26.08.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 163 KB
ZWG_0050_126_2016.pdf [163 KB] Zarządzenie Nr 0050.126.2016 z 24.08.2016 w/s ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna" 119 KB
ZWG_0050_125_2016.pdf [119 KB] Zarządzenie Nr 0050.125.2016 z 24.08.2016 r. w/s powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z zasobów Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Krzyżanowice 122 KB
ZWG_0050_124_2016.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.124.2016 z 17.08.2016 w/s powierzenia Pani mgr Iwonie Fajger - Grochowskiej stanowiska Dyrektora Przedszkola w Krzyżanowicach 118 KB
ZWG_0050_123_2016.pdf [118 KB] Zarządzenie Nr 0050.123.2016 z 17.08.2016 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów 36 KB
ZWG_0050_122_2016.pdf [36 KB] Zarządzenie Nr 0050.122.2016 z 12.08.2016 w/s powierzenia Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami do prowadzenia określonych spraw gminy 53 KB
ZWG_0050_121_2016.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.121.2016 z 12.08.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 180 KB
ZWG_0050_120_2016.pdf [180 KB] Zarządzenie Nr 0050.120.2016 z 12.08.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 347 KB
ZWG_0050_119_2016.pdf [347 KB] Zarządzenie Nr 0050.119.2016 z 11.08.2016 w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku 5.03 MB
ZWG_0050_118_2016.pdf [5.03 MB] Zarządzenie Nr 0050.118.2016 z 11.08.2016 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Krzyżanowicach 125 KB
ZWG_0050_117_2016.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.117.2016 z 02.08.2016 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Krzyżanowicach 121 KB
ZWG_0050_116_2016.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.116.2016 z 29.07.2016 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2016 roku 147 KB
ZWG_0050_115_2016.pdf [147 KB] Zarządzenie Nr 0050.115.2016 z 29.07.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 205 KB
ZWG_0050_114_2016.pdf [205 KB] Zarządzenie Nr 0050.114.2016 z 29.07.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 352 KB
Zarzadzenie_Wojta_Gminy_Krzyzanowice_nr_0050.113.2016_w_spr_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_projektu_miejscowego_planu.pdf [352 KB] Zarządzenie Nr 0050.113.2016 z 27.07.2016 r. w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice - etap I oraz etap II 2.41 MB
ZWG_0050_112_2016.pdf [2.41 MB] Zarządzenie Nr 0050.112.2016 z 27.07.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa obiektu mieszkalno-usługowego przy PKP w Krzyżanowicach" 26 KB
zarzadzenie_0050_111_2016.pdf [26 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2016 z 22.07.2016r. w/s powołania Komisji d/s naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. 1.45 MB
ZWG_0050_110_2016.pdf [1.45 MB] Zarządzenie Nr 0050.110.2016 z 22.07.2016 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 139 KB
ZWG_0050_109_2016.pdf [139 KB] Zarządzenie Nr 0050.109.2016 z 21.07.206 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 203 KB
ZWG_0050_108_2016.pdf [203 KB] Zarządzenie Nr 0050.108.2016 z 21.07.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 181 KB
ZWG_0050_107_2016.pdf [181 KB] Zarządzenie Nr 0050.107.2016 z 14.07.2016 w/s szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach 525 KB
Zarzadzenie_konkurs_2.pdf [525 KB] Zarządzenie Nr 0050.106.2016 z 14.07.2016 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Krzyżanowicach 83 KB
ZWG_0050_105_2016.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.105.2016 z 06.07.2016 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Anny Nowak nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 127 KB
ZWG_0050_104_2016.pdf [127 KB] Zarządzenie Nr 0050.104.2016 z 06.07.2016 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Katarzyny Oleś nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Bieńkowicach 127 KB
ZWG_0050_103_2015.pdf [127 KB] Zarządzenie Nr 0050.103.2016 z 06.07.2016 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Liptak nauczyciela logopedii w Przedszkolu w Krzyżanowicach 126 KB
ZWG_0050_102_2016.pdf [126 KB] Zarządzenie Nr 0050.102.2016 z 06.07.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 167 KB
ZWG_0050_101_2016.pdf [167 KB] Zarządzenie Nr 0050.101.2016 z 06.07.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 161 KB
ZWG_0050_100_2016.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2016 z 04.07.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w UG w Krzyżanowicach i jednostkach organizacyjnyc 47 KB
ZWG_0050_99_2016.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0050.99.2016 z 01.07.2016 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót zabezpieczających i konserwatorskich ruiny zamku w Tworkowie - etap IX 123 KB
ZWG_0050_98_2016.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2016 z 01.07.2016 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Obruśnik nauczyciela matematyki, fizyki, muzyki i plastyki w ZSO w Tworkowie 129 KB
ZWG_0050_98_2016.pdf [129 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2016 z 01.07.2016 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Obruśnik nauczyciela matematyki, fizyki, muzyki i plastyki w ZSO w Tworkowie 129 KB
ZWG_0050_97_2016.pdf [129 KB] Zarządzenie Nr 0050.97.2016 z 30.06.2016 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 461 KB
ZWG_0050_96_2016.pdf [461 KB] Zarządzenie Nr 0050.96.2016 z 30.06.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 122 KB
ZWG_0050_95_2016.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.95.2016 z 30.06.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 179 KB
ZWG_0050_94_2016.pdf [179 KB] Zarządzenie Nr 0050.94.2016 z 30.06.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 171 KB
ZWG_0050_93_2016.pdf [171 KB] Zarządzenie Nr 0050.93.2016 z 24.06.2016 w/s zmian w Zarządzeniu Nr 0050.178.2014 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2014 w/s instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych dla jednostki UG Krzyżanowice 45 KB
ZWG_0050_92_2016.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.92.2016 z 24.06.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 106 KB
ZWG_0050_91_2016.pdf [106 KB] Zarządzenie Nr 0050.91.2016 z 24.06.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 123 KB
ZWG_0050_90_2016.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.90.2016 z 22.06.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Budowa obiektu mieszkalno-usługowego przy PKP w Krzyżanowicach" 124 KB
ZWG_0050_89_2016.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.89.2016 z 22.06.2016 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 457 KB
ZWG_0050_88_2016.pdf [457 KB] Zarządzenie Nr 0050.88.2016 z 22.06.2016 w/s wyrażenia opinii dot. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 96 KB
ZWG_0050_87_2016.pdf [96 KB] Zarządzenie Nr 0050.87.2016 z 22.06.2016 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i obsługi inwestora 37 KB
ZWG_0050_86_2016.pdf [37 KB] Zarządzenie Nr 0050.86.2016 z 17.06.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 72 KB
ZWG_0050_85_2016.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.85.2016 z 08.06.2016 w/s odwołania Pani Marii Rybarz ze stanowiska Dyrektora Przedszkola w Krzyżanowicach 118 KB
ZWG_0050_83_2016.pdf [118 KB] Zarządzenie Nr 0050.83.2016 z 07.06.2016 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0152.25.09 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 19.05.2016 dot. Regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych (...) 122 KB
ZWG_0050_82_2016.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2016 z 03.06.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 168 KB
ZWG_0050_81_2016.pdf [168 KB] Zarządzenie Nr 0050.81.2016 z 03.06.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 161 KB
ZWG_0050_80_2016.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2016 z 27.05.2016 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżanowice 229 KB
ZWG_0050_79_2016.pdf [229 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2016 z 27.05.2016 dot. instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR (...) 241 KB
ZWG_0050_78_2016.pdf [241 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2016 z 27.05.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 289 KB
ZWG_0050_77_2016.pdf [289 KB] Zarządzenie Nr 0050.77.2016 z 27.05.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 381 KB
ZWG_0050_76_2016.pdf [381 KB] Zarządzenie Nr 0050.76.2016 z 24.05.2016 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 459 KB
ZWG_0050_75_2016.pdf [459 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2016 z 24.05.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok 168 KB
ZWG_0050_74_2016.pdf [168 KB] Zarządzenie Nr 0050.74.2016 z 18.05.2016 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.198.2015 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.12.2015 w/s wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w UG Krzyżanowice (...) 45 KB
ZWG_0050_73_2016.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2016 z 18.05.2016 w/s powierzenia Pani mgr Ricie Wieczorek stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 26 KB
ZWG_0050_72_2016.pdf [26 KB] Zarządzenie Nr 0050.72.2016 z 18.05.2016 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 125 KB
ZWG_0050_71_2016.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2016 z 16.05.2016 w/s powołania Zespołu Opiniodawczego ds. Socjalnych 117 KB
ZWG_0050_70_2016.pdf [117 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2016 z 16.05.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 157 KB
ZWG_0050_69_2016.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2016 z 16.05.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 158 KB
ZWG_0050_68_2016.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.68.2016 z 12.05.2016 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2015 777 KB
ZWG_0050_67_2016.pdf [777 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2016 z 11.05.2016 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2015 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 561 KB
ZWG_0050_66_2016.pdf [561 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2016 z 11.05.2016 w/s powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia określonych spraw gminy 132 KB
ZWG_0050_65_2016.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2016 z 06.05.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 205 KB
ZWG_0050_64_2016.pdf [205 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2016 z 06.05.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 348 KB
ZWG_0050_63_2016.pdf [348 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2016 z 05.05.2016 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 122 KB
ZWG_0050_62_2016.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.62.2016 z 02.05.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowice" 123 KB
ZWG_0050_61_2016.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2016 z 27.04.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 172 KB
ZWG_0050_60_2016.pdf [172 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2016 z 27.04.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 169 KB
ZWG_0050_59_2016.pdf [169 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2016 z 27.04.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 330 KB
ZWG_0050_58_2016.pdf [330 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2016 z 27.04.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 348 KB
ZWG_0050_57_2016.pdf [348 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2016 z 27.04.2016 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.161.2015 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.10.2015 w/s rekrutacji i udziału w projekcie pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (...)' 350 KB
ZWG_0050_56_2016.pdf [350 KB] Zarządzenie Nr 0050.56.2016 z 26.04.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 269 KB
ZWG_0050_55_2016.pdf [269 KB] Zarządzenie Nr 0050.55.2016 z 26.04.2016 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 689 KB
wykonan_budzetu.pdf [689 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2016 z 25.04.2016 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2016 roku 89 KB
ZWG_0050_53_2016.pdf [89 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2016 z 20.04.2016 w/s powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 124 KB
ZWG_0050_52_2016.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2016 z 20.04.2016 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.185.2012 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.11.2012 z późn. zm. w/s wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Krzyżanowice (...) 64 KB
ZWG_0050_51_2016.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2016 z 18.04.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 176 KB
ZWG_0050_50_2016.pdf [176 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2016 z 18.04.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 168 KB
ZWG_0050_49_2016.pdf [168 KB] Zarządzenie Nr 0050.49.2016 z 18.04.2016 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 83 KB
ZWG_0050_48_2016.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.48.2016 z 12.04.2016 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu będącego na stanie ewidencyjnym Urzędu Gminy w Krzyżanowicach 74 KB
ZWG_0050_47_2016.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0050.47.2016 z 06.04.2016 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 132 KB
ZWG_0050_46_2016.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2016 z 06.04.2016 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 132 KB
ZWG_0050_45_2016.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.45.2016 z 06.04.2016 w/s udzielenia pełnomocnictwa 73 KB
ZWG_0050_44_2016.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.44.2016 z 06.04.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: " Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie" 123 KB
ZWG_0050_43_2016.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2016 z 31.03.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 207 KB
ZWG_0050_42_2016.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2016 z 31.03.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 350 KB
ZWG_0050_41_2016.pdf [350 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2016 z 30.03.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 153 KB
ZWG_0050_40_2016.pdf [153 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2016 z 23.03.2016 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 6.22 MB
ZWG_0050_39_2016.pdf [6.22 MB] Zarządzenie Nr 0050.39.2016 z 21.03.2016 w/s wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 40 KB
ZWG_0050_38_2016.pdf [40 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2016 z 18.03.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 161 KB
ZWG_0050_37_2016.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2016 z 18.03.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 338 KB
ZWG_0050_36_2016.pdf [338 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2016 z 17.03.2016 w/s zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej 536 KB
ZWG_0050_35_2016.pdf [536 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2016 z 11.03.2016 w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzyżanowice 1.6 MB
ZWG_0050_34_2016.pdf [1.6 MB] Zarządzenie Nr 0050.34.2016 z 11.03.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 164 KB
ZWG_0050_33_2016.pdf [164 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2016 z 11.03.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 156 KB
ZWG_0050_32_2016.pdf [156 KB] Zarządzenie Nr 0050.32.2016 z 10.03.2016 w/s upoważnienia Kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie do prowadzenia postępowań do wydawania decyzji administracyjnych w/s z zakresu świadczenia wychowawczego należących 181 KB
ZWG_0050_31_2016.pdf [181 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2016 z 10.03.2016 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Krzyżanowice 124 KB
ZWG_0050_30_2016.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2016 z 02.03.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 399 KB
ZWG_0050_29_2016.pdf [399 KB] Zarządzenie Nr 0050.29.2016 z 29.02.2016 w/s wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice" 441 KB
ZWG_0050_28_2016.pdf [441 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2016 z 29.02.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 163 KB
ZWG_0050_27_2016.pdf [163 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2016 z 29.02.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 157 KB
ZWG_0050_26_2016.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2016 z 29.02.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 151 KB
ZWG_0050_25_2016.pdf [151 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2016 z 24.02.2016 w/s powołania Komisji ds. Naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Budżetu i Finansów 125 KB
ZWG_0050_24_2016.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2016 z 22.02.2016 w/s upoważnienia do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dot. wskazanej osoby 119 KB
ZWG_0050_23_2016.pdf [119 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2016 z 15.02.2016 r. w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rolne 132 KB
ZWG_0050_22_2016.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2016 z 15.02.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadnia pn: "Przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach" 122 KB
ZWG_0050_21_2016.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.2016 z 08.02.2016 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 131 KB
ZWG_0050_20_2016.pdf [131 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2016 z 05.02.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zadania pn: "Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z Placem Warszawskim w Chałupkach" 124 KB
ZWG_0050_19_2016.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2016 z 05.02.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadnie: "Przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie" 123 KB
ZWG_0050_18_2016.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2016 z 29.01.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 150 KB
ZWG_0050_17_2016.pdf [150 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2016 z 29.01.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 336 KB
ZWG_0050_16_2016.pdf [336 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2016 z 26.01.2016 w/s harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 55 KB
ZWG_0050_15_2016.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2016 z 26.01.2016 w/s harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmin 57 KB
ZWG_0050_14_2016.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2016 z 26.01.2016 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zadania pn: "Przebudowa boiska sportowego, kortu tenisowego, bieżni i skoczni do skoku w dal (...)" 124 KB
ZWG_0050_13_2016.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2016 z 26.01.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 88 KB
ZWG_0050_12_2016.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2016 z 26.01.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 79 KB
ZWG_0050_11_2016.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2016 z 25.01.2016 w/s powołania Komisji d/s naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Krzyżanowice 47 KB
ZWG_0050_10_2016.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2016 z 21.01.2016 r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 73 KB
ZWG_0050_9_2016.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2016 z 21.01.2016 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice (...) 83 KB
ZWG_0050_8_2016.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2016 z 15.01.2016 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok 182 KB
ZWG_0050_7_2016.pdf [182 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2016 z 15.01.2016 w/s zmian w budżecie gminy na 2016 rok 141 KB
ZWG_0050_6_2016.pdf [141 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2016 z 12.01.2016 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.21.A.2015 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.02.2015 r. w/s powierzenia Zastępcy Wójta Gminy prowadzenia określonych spraw gminy 50 KB
ZWG_0050_5_2016.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2016 z 12.01.2016 w/s zasad dofinansowania wyjazdów dzieci z Gminy Krzyżanowice na tzw. "zielone szkoły" w 2016 roku 67 KB
ZWG_0050_4_2016.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2016 z 07.01.2016 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2016 rok 105 KB
ZWG_0050_3_2016.pdf [105 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2016 z 07.01.2016 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (...) 116 KB
ZWG_0050_2_2016.pdf [116 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2016 z 07.01.2016 w/s opracowania planów finansowych na 2016 r. oraz przekazania podległym jednostom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek (...) 1.09 MB
ZWG_0050_1_2016.pdf [1.09 MB] Zarządzenie Nr 0050.1.2016 z 04.01.2016 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2016 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 48 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2016-01-18 09:54:16)
Odwiedzin na tej stronie: 4488 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM