rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2018 Dzisiaj jest: Sobota, 20.01.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2018

Znaleziono 15 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2018

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2018
ZWG_0050_19_2018.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.19.2018 z 18.01.2018 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 136 KB
ZWG_0050_18_2018.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2018 z 18.01.2018 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 130 KB
ZWG_0050_16_2018.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2018 z 15.01.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 174 KB
ZWG_0050_15_2018.pdf [174 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2018 z 15.01.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 334 KB
ZWG_0050_14_2018.pdf [334 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2018 z 15.01.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowa 222 KB
ZWG_0050_13_2018.pdf [222 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2018 z 11.01.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów ni 218 KB
ZWG_0050_12_2018.pdf [218 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2018 z 11.01.2018 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 121 KB
ZWG_0050_9_2018.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2018 z 08.01.2018 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 153 KB
ZWG_0050_8_2018.pdf [153 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2018 z 08.01.2018 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 132 KB
ZWG_0050_6_2018.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2018 z 03.01.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda, z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice 122 KB
ZWG_0050_5_2018.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2018 z 03.01.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w formie 36 newsów po 2,5 minuty o łącznym czasie ekranowym 90 minut 122 KB
ZWG_0050_4_2018.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2018 z 03.01.2018 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach 88 KB
ZWG_0050_3_2018.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2018 z 03.01.2018 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2018 rok 75 KB
ZWG_0050_2_2018.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2018 z 03.01.2018 w/s opracowania planów finansowych na 2018 oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2018 rok 1.06 MB
ZWG_0050_1_2018.pdf [1.06 MB] Zarządzenie Nr 0050.1.2018 z 03.01.2018 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2018 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 27 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2018-01-11 22:57:07)
Odwiedzin na tej stronie: 28 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM