rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2023 Dzisiaj jest: Wtorek, 28.03.2023
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2023

Znaleziono 61 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2023

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2023
ZWG_0050_61_2023.pdf [] Zarządzenie 0050.61.2023 z 17.03.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 120 KB
ZWG_0050_60_2023.pdf [120 KB] Zarządzenie 0050.60.2023 z 17.03.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 274 KB
ZWG_0050_59_2023.pdf [274 KB] Zarządzenie 0050.59.2023 z 15.03.2023 w/s udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" 198 KB
ZWG_0050_58_2023.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.58.2023 z 15.03.2023 w/s udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023" 200 KB
ZWG_0050_57_2023.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.57.2023 z 15.03.2023 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymian 294 KB
ZWG_0050_56_2023.pdf [294 KB] Zarządzenie 0050.56.2023 z 10.03.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 136 KB
ZWG_0050_55_2023.pdf [136 KB] Zarządzenie 0050.55.2023 z 10.03.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 147 KB
ZWG_0050_54_2023.pdf [147 KB] Zarządzenie 0050.54.2023 z 06.03.2023 w/s oddania w dzierzawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 205 KB
ZWG_0050_53_2023.pdf [205 KB] Zarządzenie 0050.53.2023 z 06.03.2023 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 207 KB
ZWG_0050_52_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.52.2023 z 28.02.2023 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 197 KB
ZWG_0050_51_2023.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.51.2023 z 28.02.2023 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez prz 294 KB
ZWG_0050_50_2023.pdf [294 KB] Zarządzenie 0050.50.2023 z 28.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 137 KB
ZWG_0050_49_2023.pdf [137 KB] Zarządzenie 0050.49.2023 z 28.02.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 148 KB
ZWG_0050_48_2023.pdf [148 KB] Zarządzenie 0050.48.2023 z 24.02.2023 w/s przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 206 KB
ZWG_0050_47_2023.pdf [206 KB] Zarządzenie 0050.47.2023 z 24.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 121 KB
ZWG_0050_46_2023.pdf [121 KB] Zarządzenie 0050.46.2023 z 24.02.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 139 KB
ZWG_0050_45_2023.pdf [139 KB] Zarządzenie 0050.45.2023 z 23.02.2023 w/s ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, współczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwoln 633 KB
ZWG_0050_44_2023.pdf [633 KB] Zarządzenie 0050.44.2023 z 23.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 135 KB
ZWG_0050_43_023.pdf [135 KB] Zarządzenie 0050.43.2023 z 15.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 122 KB
ZWG_0050_42_2023.pdf [122 KB] Zarządzenie 0050.42.2023 z 15.02.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 139 KB
ZWG_0050_41_2023.pdf [139 KB] Zarządzenie 0050.41.2023 z 13.02.2023 w/s ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 264 KB
ZWG_0050_40_2023.pdf [264 KB] Zarządzenie 0050.40.2023 z 10.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 113 KB
ZWG_0050_39_2023.pdf [113 KB] Zarządzenie 0050.39.2023 z 10.02.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 273 KB
ZWG_0050_38_2023.pdf [273 KB] Zarządzenie 0050.38.2023 z 09.02.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 788 KB
ZWG_0050_37_2023.pdf [788 KB] Zarządzenie 0050.37.2023 z 09.02.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 975 KB
ZWG_0050_36_2023.pdf [975 KB] Zarządzenie 0050.36.2023 z 09.02.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w 972 KB
ZWG_0050_35_2023.pdf [972 KB] Zarządzenie 0050.35.2023 z 08.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 143 KB
ZWG_0050_34_2023.pdf [143 KB] Zarządzenie 0050.34.2023 z 08.02.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 146 KB
ZWG_0050_33_2023.pdf [146 KB] Zarządzenie 0050.33.2023 z 06.02.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023 r. 597 KB
ZWG_0050_32_2023.pdf [597 KB] Zarządzenie 0050.32.2023 z 01.02.2023 w/s zmiany Zarządzenia z dnia 08.09.2020 r. nr 0050.155.2020 w/s powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności 196 KB
ZWG_0050_31_2023.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.31.2023 z 01.02.2023 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 382 KB
ZWG_0050_30_2023.pdf [382 KB] Zarządzenie 0050.30.2023 z 01.02.2023 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 382 KB
ZWG_0050_29_2023.pdf [382 KB] Zarządzenie 0050.29.2023 z 01.02.2023 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 200 KB
ZWG_0050_28_2023.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.28.2023 z 01.02.2023 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 200 KB
ZWG_0050_27_2023.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.27.2023 z 31.01.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 126 KB
ZWG_0050_26_2023.pdf [126 KB] Zarządzenie 0050.26.2023 z 31.01.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 280 KB
ZWG_0050_25_2023.pdf [280 KB] Zarządzenie 0050.25.2023 z 25.01.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 111 KB
ZWG_0050_24_2023.pdf [111 KB] Zarządzenie 0050.24.2023 z 25.01.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 129 KB
ZWG_0050_23_2023.pdf [129 KB] Zarządzenie 0050.23.2023 z 24.01.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 147 KB
ZWG_0050_22_2023.pdf [147 KB] Zarządzenie 0050.22.2023 z 19.01.2023 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji drogowych oraz koordynator dostępności w Referacie Gospodarki Przestrzennej 197 KB
ZWG_0050_21_2023.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.21.2023 z 19.01.2023 w/s ustalenia w roku 2023 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 174 KB
ZWG_0050_20_2023.pdf [174 KB] Zarządzenie 0050.20.2023 z 17.01.2023 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 207 KB
ZWG_0050_19_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.19.2023 z 17.01.2023 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 209 KB
ZWG_0050_18_2023.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.18.2023 z 17.01.2023 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowi 540 KB
ZWG_0050_17_2023.pdf [540 KB] Zarządzenie 0050.17.2023 z 17.01.2023 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nau 535 KB
ZWG_0050_16_2023.pdf [535 KB] Zarządzenie 0050.16.2023 z 17.01.2023 w/s ustalenia stawki za 1 km przebiegu używania pojazdów osobowych do celów służbowych do jazd lokalnych oraz do podróży służbowych 199 KB
ZWG_0050_15_2023.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.15.2023 z 09.01.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji 794 KB
ZWG_0050_14_2023.pdf [794 KB] Zarządzenie 0050.14.2023 z 09.01.2023 w/s zmiany Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzyżanowice 270 KB
ZWG_0050_13_2023.pdf [270 KB] Zarządzenie 0050.13.2023 z 09.01.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 639 KB
ZWG_0050_12_2023.pdf [639 KB] Zarządzenie 0050.12.2023 z 09.01.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 612 KB
ZWG_0050_11_2023.pdf [612 KB] Zarządzenie 0050.11.2023 z 04.01.2023 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 196 KB
ZWG_0050_10_2023.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.10.2023 z 04.01.2023 w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz sp 210 KB
ZWG_0050_9_2023.pdf [210 KB] Zarządzenie 0050.9.2023 z 04.01.2023 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 207 KB
ZWG_0050_8_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.8.2023 z 02.01.2023 w/s udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 205 KB
ZWG_0050_7_2023.pdf [205 KB] Zarządzenie 0050.7.2023 z 02.01.2023 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 202 KB
ZWG_0050_6_2023.pdf [202 KB] Zarządzenie 0050.6.2023 z 02.01.2023 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 208 KB
ZWG_0050_5_2023.pdf [208 KB] Zarządzenie 0050.5.2023 z 02.01.2023 w/s przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2023 rok 207 KB
ZWG_0050_4_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.4.2023 z 02.01.2023 w/s opracowania planów finansowych na 2023 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2023 rok 1.44 MB
ZWG_0050_3_2023.pdf [1.44 MB] Zarządzenie 0050.3.2023 z 02.01.2023 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2023 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 198 KB
ZWG_0050_2_2023.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.2.2023 z 02.01.2023 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda, z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice w 2023 roku 198 KB
ZWG_0050_1_2023.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.1.2023 z 02.01.2023 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w 2023 r. w formie newsów po 2,5 minuty o łącznym czasie ekranowym 90 minut 198 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2023-01-03 10:10:40)
Odwiedzin na tej stronie: 396 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM