rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2023 Dzisiaj jest: Wtorek, 05.03.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2023

Znaleziono 276 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2023

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2023
ZWG_0050_281_2023.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.281.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 142 KB
ZWG_0050_280_2023.pdf [142 KB] Zarządzenie Nr 0050.280.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 140 KB
ZWG_0050_279_2023.pdf [140 KB] Zarządzenie Nr 0050.279.2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 143 KB
ZWG_0050_278_2023.pdf [143 KB] Zarządzenie Nr 0050.278.2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 141 KB
ZWG_0050_277_2023.pdf [141 KB] Zarządzenie Nr 0050.277.2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie ustalenia opłat za szyldy i reklamy umieszczane na obiektach i terenach komunalnych 123 KB
ZWG_0050_276_2023.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.276.2023 z dnia 21.12.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 155 KB
ZWG_0050_275_2023.pdf [155 KB] Zarządzenie Nr 0050.275.2023 z dnia 21.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 137 KB
ZWG_0050_274_2023.pdf [137 KB] Zarządzenie Nr 0050.274.2023 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. 100 KB
ZWG_0050_273_2023.pdf [100 KB] Zarządzenie Nr 0050.273.2023 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu 94 KB
ZWG_0050_272_2023.pdf [94 KB] Zarządzenie Nr 0050.272.2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 96 KB
ZWG_0050_271_2023.pdf [96 KB] Zarządzenie Nr 0050.271.2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 132 KB
ZWG_0050_270_2023.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.270.2023 z dnia 15.12.2023 r. w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 95 KB
ZWG_0050_269_2023.pdf [95 KB] Zarządzenie Nr 0050.269.2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 124 KB
ZWG_0050_268_2023.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.268.2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 123 KB
ZWG_0050_267_2023.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.267.2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2024 roku w obszarze Wspierania i upowszechniania kult 222 KB
ZWG_0050_266_2023.pdf [222 KB] Zarządzenie Nr 0050.266.2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2024 roku w obszarze Kultury, sztuki, ochrony dóbr kul 210 KB
ZWG_0050_265_2023.pdf [210 KB] Zarządzenie Nr 0050.265.2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2024 roku w obszarze Pomocy społecznej oraz działalnoś 221 KB
ZWG_0050_264_2023.pdf [221 KB] Zarządzenie Nr 0050.264.2023 z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 150 KB
ZWG_0050_263_2023.pdf [150 KB] Zarządzenie Nr 0050.263.2023 z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 264 KB
ZWG_0050_262_2023.pdf [264 KB] Zarządzenie Nr 0050.262.2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji 126 KB
ZWG_0050_261_2023.pdf [126 KB] Zarządzenie Nr 0050.261.2023 z dnia 01.12.2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia p 162 KB
ZWG_0050_260_2023.pdf [162 KB] Zarządzenie Nr 0050.260.2023 z dnia 01.12.2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci prod 161 KB
ZWG_0050_258_2023.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.258.2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 164 KB
ZWG_0050_257_2023.pdf [164 KB] Zarządzenie Nr 0050.257.2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 276 KB
ZWG_0050_256_2023.pdf [276 KB] Zarządzenie Nr 0050.256.2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 137 KB
ZWG_0050_255_2023.pdf [137 KB] Zarządzenie Nr 0050.255.2023 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchom 231 KB
ZWG_0050_254_2023.pdf [231 KB] Zarządzenie Nr 0050.254.2023 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice na rzecz ich użytkowników wieczystych 233 KB
ZWG_0050_253_2023.pdf [233 KB] Zarządzenie Nr 0050.253.2023 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie : oddania w dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod pojemniki na odzież używaną. 364 KB
ZWG_0050_252_2023.pdf [364 KB] Zarządzenie Nr 0050.252.2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Remont ul. Poprzecznej nr 61 198 KB
ZWG_0050_251_2023.pdf [198 KB] Zarządzenie Nr 0050.251.2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 207 KB
ZWG_0050_250_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.250.2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 120 KB
ZWG_0050_249_2023.pdf [120 KB] Zarządzenie Nr 0050.249.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 150 KB
ZWG_0050_248_2023.pdf [150 KB] Zarządzenie Nr 0050.248.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 336 KB
ZWG_0050_247_2023.pdf [336 KB] Zarządzenie Nr 0050.247.2023 z dnia 16.11.2023 r. w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu komputerowego i biurowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. 102 KB
ZWG_0050_246_2023.pdf [102 KB] Zarządzenie Nr 0050.246.2023 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa żłobka przy przedszkol 196 KB
ZWG_0050_245_2023.pdf [196 KB] Zarządzenie Nr 0050.245.2023 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2024 rok 2.52 MB
ZWG_0050_244_2023.pdf [2.52 MB] Zarządzenie Nr 0050.244.2023 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice 3.48 MB
ZWG_0050_242_2023.pdf [3.48 MB] Zarządzenie Nr 0050.242.2023 z dnia 10.11.2023 r. w sprawie: powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krzyżanowice 97 KB
ZWG_0050_241_2023.pdf [97 KB] Zarządzenie Nr 0050.241.2023 z dnia 10.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonyc 205 KB
ZWG_0050_240_2023.pdf [205 KB] Zarządzenie Nr 0050.240.2023 z dnia 06.11.2023 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Krzyżanowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 102 KB
ZWG_0050_239_2023.pdf [102 KB] Zarządzenie Nr 0050.239.2023 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 162 KB
ZWG_0050_238_2023.pdf [162 KB] Zarządzenie Nr 0050.238.2023 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 161 KB
ZWG_0050_237_2023.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.237.2023 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2023 roku 210 KB
ZWG_0050_236_2023.pdf [210 KB] Zarządzenie Nr 0050.236.2023 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 175 KB
ZWG_0050_235_2023.pdf [175 KB] Zarządzenie Nr 0050.235.2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie : wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. 196 KB
ZWG_0050_234_2023.pdf [196 KB] Zarządzenie Nr 0050.234.2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice. 201 KB
ZWG_0050_233_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.233.2023 z dnia 19.10.2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pn. "Decyzja 2023" 204 KB
ZWG_0050_232_2023.pdf [204 KB] Zarządzenie Nr 0050.232.2023 z dnia 19.10.2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania węgla dla Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie 101 KB
ZWG_0050_231_2023.pdf [101 KB] Zarządzenie Nr 0050.231.2023 z dnia 19.10.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 161 KB
ZWG_0050_230_2023.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.230.2023 z dnia 19.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 163 KB
ZWG_0050_229_2023.pdf [163 KB] Zarządzenie Nr 0050.229.2023 z dnia 17.10.2023 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor d.s. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów 197 KB
ZWG_0050_228_2023.pdf [197 KB] Zarządzenie Nr 0050.228.2023 z dnia 17.10.2023 r. Dotyczące : przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, poł 526 KB
ZWG_0050_227_2023.pdf [526 KB] Zarządzenie Nr 0050.227.2023 z dnia 13.10.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 136 KB
ZWG_0050_226_2023.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.226.2023 z dnia 13.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 133 KB
ZWG_0050_225_2023.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.225.2023 z dnia 13.10.2023 r. Dotyczy: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/61/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnośc 843 KB
ZWG_0050_224_2023.pdf [843 KB] Zarządzenie Nr 0050.224.2023 z dnia 12.10.2023 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : " Odbiór i zagospodarowanie o 376 KB
ZWG_0050_223_2023.pdf [376 KB] Zarządzenie Nr 0050.223.2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie: oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 207 KB
ZWG_0050_222_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.222.2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ 234 KB
ZWG_0050_221_2023.pdf [234 KB] Zarządzenie Nr 0050.221.2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 176 KB
ZWG_0050_220_2023.pdf [176 KB] Zarządzenie Nr 0050.220.2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 298 KB
ZWG_0050_219_2023.pdf [298 KB] Zarządzenie Nr 0050.219.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie: odwołania Pani Barbary Tomczyk ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Chałupkach 199 KB
ZWG_0050_218_2023.pdf [199 KB] Zarządzenie Nr 0050.218.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie Pani Katarzynie Niewęgłowskiej 203 KB
ZWG_0050_217_2023.pdf [203 KB] Zarządzenie Nr 0050.217.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie Panu Danielowi Siedlok 201 KB
ZWG_0050_216_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.216.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach Panu Piotrowi Hluchnik 202 KB
ZWG_0050_215_2023.pdf [202 KB] Zarządzenie Nr 0050.215.2023 z dnia 05.10.2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Chałupkach Panu Radosławowi Kijewskiemu 202 KB
ZWG_0050_214_2023.pdf [202 KB] Zarządzenie Nr 0050.214.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach Pani Martynie Marcol 202 KB
ZWG_0050_213_2012.pdf [202 KB] Zarządzenie Nr 0050.213.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie upoważnienia wicedyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabełkowie Panią Katarzynę Niewęgłowską do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego 199 KB
ZWG_0050_212_2023.pdf [199 KB] Zarządzenie Nr 0050.212.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie Pana Daniela Siedlok do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego 198 KB
ZWG_0050_211_2023.pdf [198 KB] Zarządzenie Nr 0050.211.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach Pana Piotra Hluchnika do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego 198 KB
ZWG_0050_210_2023.pdf [198 KB] Zarządzenie Nr 0050.210.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Chałupkach Pana Radosława Kijewskiego do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego 198 KB
ZWG_0050_209_2023.pdf [198 KB] Zarządzenie Nr 0050.209.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach Panią Martynę Marcol do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego 199 KB
ZWG_0050_208_2023.pdf [199 KB] Zarządzenie Nr 0050.208.2023 z dnia 04.10.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 139 KB
ZWG_0050_207_2023.pdf [139 KB] Zarządzenie Nr 0050.207.2023 z dnia 04.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 135 KB
ZWG_0050_206_2023.pdf [135 KB] Zarządzenie Nr 0050.206.2023 z dnia 03.10.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 123 KB
ZWG_0050_205_2023.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.205.2023 z dnia 03.10.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 181 KB
ZWG_0050_204_2023.pdf [181 KB] Zarządzenie Nr 0050.204.2023 z dnia 02.10.2023 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji w postępowaniach o udzielenie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 99 KB
ZWG_0050_203_2023.pdf [99 KB] Zarządzenie Nr 0050.203.2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 181 KB
ZWG_0050_202_2023.pdf [181 KB] Zarządzenie Nr 0050.202.2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 342 KB
ZWG_0050_201_2023.pdf [342 KB] Zarządzenie Nr 0050.201.2023 z dnia 15.09.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 196 KB
ZWG_0050_200_2023.pdf [196 KB] Zarządzenie Nr 0050.200.2023 z dnia 15.09.2023 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennych prowadzenia określonych spraw gminy 199 KB
ZWG_0050_199_2023.pdf [199 KB] Zarządzenie Nr 0050.199.2023 z dnia 14.09.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 121 KB
ZWG_0050_198_2023.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.198.2023 z dnia 14.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 117 KB
ZWG_0050_197_2023.pdf [117 KB] Zarządzenie Nr 0050.197.2023 z dnia 12.09.2023 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Krzyżanowice 200 KB
ZWG_0050_196_2023.pdf [200 KB] Zarządzenie Nr 0050.196.2023 z dnia 07.09.2023 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2024 rok 1.45 MB
ZWG_0050_195_2023.pdf [1.45 MB] Zarządzenie Nr 0050.195.2023 z dnia 07.09.2023 r. w sprawie utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Chałupkach dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 374 KB
ZWG_0050_194_2023.pdf [374 KB] Zarządzenie Nr 0050.194.2023 z dnia 06.09.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 160 KB
ZWG_0050_193_2023.pdf [160 KB] Zarządzenie Nr 0050.193.2023 z dnia 06.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 287 KB
ZWG_0050_192_2023.pdf [287 KB] Zarządzenie Nr 0050.192.2023 z dnia 01.09.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 388 KB
ZWG_0050_191_2023.pdf [388 KB] Zarządzenie Nr 0050.191.2023 z dnia 01.09.2023 r. w sprawie: przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej boisko piłkarskie wraz z zapleczem sportowym, będącego własnością Gminy Krzyżanowice 209 KB
ZWG_0050_190_2023.pdf [209 KB] Zarządzenie Nr 0050.190.2023 z dnia 01.09.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 141 KB
ZWG_0050_189_2023.pdf [141 KB] Zarządzenie Nr 0050.189.2023 z dnia 01.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 134 KB
ZWG_0050_188_2023.pdf [134 KB] Zarządzenie Nr 0050.188.2023 z dnia 01.09.2023 r. w sprawie realizacji zadania: Wymiana trybun na boisku LKS w Krzyżanowicach. 378 KB
ZWG_0050_187_2023.pdf [378 KB] Zarządzenie Nr 0050.187.2023 z dnia 01.09.2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach Panu Radosławowi Kijewskiemu 197 KB
ZWG_0050_186_2023.pdf [197 KB] Zarządzenie Nr 0050.186.2023 z dnia 30.08.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 194 KB
ZWG_0050_185_2023.pdf [194 KB] Zarządzenie Nr 0050.185.2023 z dnia 30.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 169 KB
ZWG_0050_184_2023.pdf [169 KB] Zarządzenie Nr 0050.184.2023 z dnia 29.08.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 207 KB
ZWG_0050_183_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.183.2023 z dnia 28.08.2023 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor do spraw nadzoru budowlanego i kosztorysowania w referacie gospodarki przestrzennej 97 KB
ZWG_0050_182_2023.pdf [97 KB] Zarządzenie Nr 0050.182.2023 z dnia 24.08.2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 108 KB
ZWG_0050_181_2023.pdf [108 KB] Zarządzenie Nr 0050.181.2023 z dnia 18.08.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 119 KB
ZWG_0050_180_2023.pdf [119 KB] Zarządzenie Nr 0050.180.2023 z dnia 18.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 302 KB
ZWG_0050_179_2023.pdf [302 KB] Zarządzenie Nr 0050.179.2023 z dnia 16.08.2023 r. dotyczy: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krzyżanowice. 397 KB
ZWG_0050_178_2023.pdf [397 KB] Zarządzenie Nr 0050.178.2023 z dnia 11.08.2023 r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Udzielenie kredytu długoterm 377 KB
ZWG_0050_177_2023.pdf [377 KB] Zarządzenie Nr 0050.177.2023 z dnia 11.08.2023 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 119 KB
ZWG_0050_176_2023.pdf [119 KB] Zarządzenie Nr 0050.176.2023 z dnia 11.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 137 KB
ZWG_0050_175_2023.pdf [137 KB] Zarządzenie Nr 0050.175.2023 z dnia 11.08.2023 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 263 KB
ZWG_0050_174_2023.pdf [263 KB] Zarządzenie Nr 0050.174.2023 z dnia 11.08.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 136 KB
ZWG_0050_173_2023.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.173.2023 z dnia 10.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXII.73.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębio 237 KB
ZWG_0050_172_2023.pdf [237 KB] Zarządzenie Nr 0050.172.2023 z dnia 10.08.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 124 KB
ZWG_0050_171_2023.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.171.2023 z dnia 10.08.2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie Panu Danielowi Siedlok 92 KB
ZWG_0050_170_2023.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.170.2023 z dnia 10.08.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 124 KB
ZWG_0050_169_2023.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.169.2023 z dnia 08.08.2023 r. w sprawie: przeznaczenia do użyczenia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 214 KB
ZWG_0050_168_2023.pdf [214 KB] Zarządzenie Nr 0050.168.2023 z dnia 08.08.2023r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego. 265 KB
ZWG_0050_167_2023.pdf [265 KB] Zarządzenie Nr 0050.167.2023 z dnia 08.08.2023r. w sprawie : przeznaczenia do użyczenia lokalu, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice 209 KB
ZWG_0050_166_2023.pdf [209 KB] Zarządzenie Nr 0050.166.2023 z dnia 31.07.2023r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 125 KB
ZWG_0050_165_2023.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.165.2023 z dnia 31.07.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 138 KB
ZWG_0050_164_2023.pdf [138 KB] Zarządzenie Nr 0050.164.2023 z dnia 31.07.2023r. W sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa specjalistyczn 453 KB
ZWG_0050_163_2023.pdf [453 KB] Zarządzenie Nr 0050.163.2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na mienie Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w Tworkowie 201 KB
ZWG_0050_162_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.162.2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na mienie Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w Tworkowie 201 KB
ZWG_0050_161_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.161.2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na mienie Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w Tworkowie 201 KB
ZWG_0050_160_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.160.2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na mienie Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w Tworkowie 201 KB
ZWG_0050_159_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.159.2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na mienie Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w Tworkowie 201 KB
ZWG_0050_158_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.158.2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2023 roku. 210 KB
ZWG_0050_157_2023.pdf [210 KB] Zarządzenie Nr 0050.157.2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 175 KB
ZWG_0050_156_2023.pdf [175 KB] Zarządzenie Nr 0050.156.2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 277 KB
ZWG_0050_155_2023.pdf [277 KB] Zarządzenie Nr 0050.155.2023 z dnia 21.07.2023r. W sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa ubrań bojowych strażac 450 KB
ZWG_0050_154_2023.pdf [450 KB] Zarządzenie Nr 0050.154.2023 z dnia 20.07.2023r. w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 197 KB
ZWG_0050_153_2023.pdf [197 KB] Zarządzenie Nr 0050.153.2023 z dnia 17.07.2023r. w sprawie: powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym. 196 KB
ZWG_0050_152_2023.pdf [196 KB] Zarządzenie Nr 0050.152.2023 z dnia 17.07.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023 201 KB
ZWG_0050_151_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.151.2023 z dnia 17.07.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 438 KB
ZWG_0050_150_2023.pdf [438 KB] Zarządzenie Nr 0050.150.2023 z dnia 17.07.2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Śląskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej ( 201 KB
ZWG_0050_149_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.149.2023 z dnia 17.07.2023r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kisiel Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 251 KB
ZWG_0050_148_2023.pdf [251 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2023 z dnia 17.07.2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 204 KB
ZWG_0050_147_2023.pdf [204 KB] Zarządzenie Nr 0050.147.2023 z dnia 17.07.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 197 KB
ZWG_0050_146_2023.pdf [197 KB] Zarządzenie Nr 0050.146.2023 z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 127 KB
ZWG_0050_145_2023.pdf [127 KB] Zarządzenie Nr 0050.145.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Pawła Kupka nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, nauczyciela wychowania fizycznego oraz wychowawca 116 KB
ZWG_0050_144_2023.pdf [116 KB] Zarządzenie Nr 0050.144.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Kwaśnica nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Krzyżanowicach 113 KB
ZWG_0050_143_2023.pdf [113 KB] Zarządzenie Nr 0050.143.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Nawrockiej nauczyciela wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie 113 KB
ZWG_0050_142_2023.pdf [113 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2023 z dnia 10.07.2023r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na mienie Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w Tworkowie 201 KB
ZWG_0050_141_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.141.2023 z dnia 06 lipca 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 138 KB
ZWG_0050_140_2023.pdf [138 KB] Zarządzenie Nr 0050.140.2023 z dnia 06 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 151 KB
ZWG_0050_139_2023.pdf [151 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2023 z dnia 05.07.2023 r. w sprawie wyłonienia wykonawcy na wykonanie usług doradczych oraz usług informatycznych w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego 201 KB
ZWG_0050_138_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.138.2023 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0551/156/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicac 195 KB
ZWG_0050_137_2023.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.137.2023 z dnia 28.06.2023 w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Dowóz Uczniów z terenu Gminy Krzyżan 377 KB
ZWG_0050_136_2023.pdf [377 KB] Zarządzenie 0050.136.2023 z dnia 28.06.2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok. 155 KB
ZWG_0050_135_2023.pdf [155 KB] Zarządzenie 0050.135.2023 z dnia 28.06.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 158 KB
ZWG_0050_134_2023.pdf [158 KB] Zarządzenie 0050.134.2023 z dnia 28.06.2023 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3.01.2018 z późn. zm. dot. Regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy K 332 KB
ZWG_0050_133_2023.pdf [332 KB] Zarządzenie 0050.133.2023 z dnia 27.06.2023 w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 161 KB
ZWG_0050_132_2023.pdf [161 KB] Zarządzenie 0050.132.2023 z dnia 26.06.2023 w/s udostępnienia powierzchni użytkowej dla celów gastronomicznych na obiekcie Park Wodny "Pod Zamkiem" w Tworkowie 186 KB
ZWG_0050_131_2023.pdf [186 KB] Zarządzenie 0050.131.2023 dnia 26.06.2023 w/s zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.48.2020 z dnia 02.03.2020 z późn. zm. w/s opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 190 KB
ZWG_0050_129_2023.pdf [190 KB] Zarządzenie Nr 0050.129.2023 z dnia 20.06.2023 r. w sprawie : odpłatnego nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 202 KB
ZWG_0050_128_2023.pdf [202 KB] Zarządzenie 0050.128.2023 z 19.06.2023 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s opłaty targowej 698 KB
ZWG_0050_127_2023.pdf [698 KB] Zarządzenie 0050.127.2023 z 16.06.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 256 KB
ZWG_0050_126_2023.pdf [256 KB] Zarządzenie 0050.126.2023 z 16.06.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 689 KB
ZWG_0050_125_2023.pdf [689 KB] Zarządzenie 0050.125.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023 r. 597 KB
ZWG_0050_124_2023.pdf [597 KB] Zarządzenie 0050.124.2023 z 15.06.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 640 KB
ZWG_0050_123_2023.pdf [640 KB] Zarządzenie 0050.123.2023 z 15.06.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 615 KB
ZWG_0050_122_2023.pdf [615 KB] Zarządzenie 0050.122.2023 z 15.06.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 794 KB
ZWG_0050_121_2023.pdf [794 KB] Zarządzenie 0050.121.2023 z 15.06.2023 w/s powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 195 KB
ZWG_0050_120_2023.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.120.2023 z 15.06.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 118 KB
ZWG_0050_119_2023.pdf [118 KB] Zarządzenie 0050.119.2023 z 15.06.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 129 KB
ZWG_0050_118_2023.pdf [129 KB] Zarządzenie 0050.118.2023 z 15.06.2023 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 529 KB
ZWG_0050_117_2023.pdf [529 KB] Zarządzenie 0050.117.2023 z 14.06.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krzyżanowice 248 KB
ZWG_0050_116_2023.pdf [248 KB] Zarządzenie 0050.116.2023 z 09.06.2023 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 196 KB
ZWG_0050_115_2023.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.115.2023 z 01.06.2023 w/s ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub o 462 KB
ZWG_0050_114_2023.pdf [462 KB] Zarządzenie 0050.114.2023 z 31.05.2023 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2022 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 690 KB
ZWG_0050_113_2023.pdf [690 KB] Zarządzenie 0050.113.2023 z 31.05.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 128 KB
zWG_0050_112_2023.pdf [128 KB] Zarządzenie 0050.112.2023 z 31.05.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 147 KB
ZWG_0050_111_2023.pdf [147 KB] Zarządzenie 0050.111.2023 z 30.05.2023 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu roztrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach 201 KB
ZWG_0050_110_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie 0050.110.2023 z 30.05.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 147 KB
ZWG_0050_109_2023.pdf [147 KB] Zarządzenie 0050.109.2023 z 29.05.2023 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pn: Gminna Biblioteka Publiczna 1.21 MB
ZWG_0050_108_2023.pdf [1.21 MB] Zarządzenie 0050.108.2023 z 22.05.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 118 KB
ZWG_0050_107_2023.pdf [118 KB] Zarządzenie 0050.107.2023 z 22.05.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 138 KB
ZWG_0050_106_2023.pdf [138 KB] Zarządzenie 0050.106.2023 z 17.05.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 151 KB
ZWG_0050_105_2023.pdf [151 KB] Zarządzenie 0050.105.2023 z 17.05.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 291 KB
ZWG_0050_104_2023.pdf [291 KB] Zarządzenie 0050.104.2023 z 16.05.2023 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie " Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II" 183 KB
ZWG_0050_103_2023.pdf [183 KB] Zarządzenie 0050.103.2023 z 08.05.2023 w/s oddania w dzierzawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 208 KB
ZWG_0050_102_2023.pdf [208 KB] Zarządzenie 0050.102.2023 z 08.05.2023 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomośi przeznaczonej do zamiany 207 KB
ZWG_0050_101_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.101.2023 z 05.05.2023 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach 244 KB
ZWG_0050_100_2023.pdf [244 KB] Zarządzenie 0050.100.2023 z 04.05.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 125 KB
ZWG_0050_99_2023.pdf [125 KB] Zarządzenie 0050.99.2023 z 04.05.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 281 KB
ZWG_0050_98_2023.pdf [281 KB] Zarządzenie 0050.98.2023 z 27.04.2023 w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach Pani Martynie Marcol 94 KB
ZWG_0050_97_2023.pdf [94 KB] Zarządzenie 0050.97.2023 z 27.04.2023 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 101 KB
ZWG_0050_96_2023.pdf [101 KB] Zarządzenie 0050.96.2023 z 27.04.2023 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2023 roku 209 KB
ZWG_0050_95_2023.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.95.2023 z 26.04.2023 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji 196 KB
ZWG_0050_94_2023.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.94.2023 z 26.04.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 149 KB
ZWG_0050_93_2023.pdf [149 KB] Zarządzenie 0050.93.2023 z 26.04.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 155 KB
ZWG_0050_92_2023.pdf [155 KB] Zarządzenie 0050.92.2023 z 25.04.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 129 KB
ZWG_0050_91_2023.pdf [129 KB] Zarządzenie 0050.91.2023 z 17.04.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 119 KB
ZWG_0050_90_2023.pdf [119 KB] Zarządzenie 0050.90.2023 z 17.04.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 134 KB
ZWG_0050_89_2023.pdf [134 KB] Zarządzenie 0050.89.2023 z 17.04.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwa Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 672 KB
ZWG_0050_86_2023.pdf [672 KB] Zarządzenie 0050.86.2023 z 17.04.2023 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplattte w Bieńkowicach 199 KB
ZWG_0050_85_2023.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.85.2023 z 11.04.2023 w/s udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 202 KB
ZWG_0050_84_2023.pdf [202 KB] Zarządzenie 0050.84.2023 z 11.04.2023 w/s udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 202 KB
ZWG_0050_83_2023.pdf [202 KB] Zarządzenie 0050.83.2023 z 11.04.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 121 KB
ZWG_0050_82_2023.pdf [121 KB] Zarządzenie 0050.82.2023 z 11.04.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 139 KB
ZWG_0050_81_2023.pdf [139 KB] Zarządzenie 0050.81.2023 z 05.04.2023 w/s wyłonienia wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego projektu pn. "Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 dla terenu Gminy Krzyżanowice", będącego podstawą do złożenia wniosku o przyznanie dofinansow 200 KB
ZWG_0050_80_2023.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.80.2023 z 05.04.2023 w/s wyłonienia wykonawcy na zorganizowanie zakwaterowania dla uczestników obozu piłkarskiego wraz z wyżywieniem w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003261 "Sportowa integracja pogranicza" (...) 203 KB
ZWG_0050_79_2023.pdf [203 KB] Zarządzenie 0050.79.2023 z 05.04.2023 w/s nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice 201 KB
ZWG_0050_78_2023.pdf [201 KB] Zarządzenie 0050.78.2023 z 03.04.2023 w/s odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 216 KB
ZWG_0050_77_2023.pdf [216 KB] Zarządzenie 0050.77.2023 z 03.04.2023 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 206 KB
ZWG_0050_76_2023.pdf [206 KB] Zarządzenie 0050.76.2023 z 03.04.2023 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej 210 KB
ZWG_0050_75_2023.pdf [210 KB] Zarządzenie 0050.75.2023 z 03.04.2023 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 207 KB
ZWG_0050_74_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.74.2023 z 03.04.2023 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 207 KB
ZWG_0050_73_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.73.2023 z 03.04.2023 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 206 KB
ZWG_0050_72_2023.pdf [206 KB] Zarządzenie 0050.72.2023 z 30.03.2023 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 196 KB
ZWG_0050_71_2023.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.71.2023 z 30.03.2023 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 3.51 MB
ZWG_0050_70_2023.pdf [3.51 MB] Zarządzenie 0050.70.2023 z 30.03.2023 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 427 KB
ZWG_0050_69_2023.pdf [427 KB] Zarządzenie 0050.69.2023 z 30.03.2023 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 428 KB
ZWG_0050_68_2023.pdf [428 KB] Zarządzenie 0050.68.2023 z 30.03.2023 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 428 KB
ZWG_0050_67_2023.pdf [428 KB] Zarządzenie 0050.67.2023 z 30.03.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 156 KB
ZWG_0050_66_2023.pdf [156 KB] Zarządzenie 0050.66.2023 z 29.03.2023 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowi 1.22 MB
ZWG_0050_65_2023.pdf [1.22 MB] Zarządzenie 0050.65.2023 z 27.03.2023 w/s przyjęcia na rzecz Gminy Krzyżanowice darowizny nieruchomości położonej w Zabełkowie 202 KB
ZWG_0050_64_2023.pdf [202 KB] Zarządzenie 0050.64.2023 z 22.03.2023 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzyżanowice "Krzyżanowice 2030+" 199 KB
ZWG_0050_63_2023.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.63.2023 z 22.03.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 137 KB
ZWG_0050_62_2023.pdf [137 KB] Zarządzenie 0050.62.2023 z 22.03.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 146 KB
ZWG_0050_61_2023.pdf [146 KB] Zarządzenie 0050.61.2023 z 17.03.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 120 KB
ZWG_0050_60_2023.pdf [120 KB] Zarządzenie 0050.60.2023 z 17.03.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 274 KB
ZWG_0050_59_2023.pdf [274 KB] Zarządzenie 0050.59.2023 z 15.03.2023 w/s udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" 198 KB
ZWG_0050_58_2023.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.58.2023 z 15.03.2023 w/s udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023" 200 KB
ZWG_0050_57_2023.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.57.2023 z 15.03.2023 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymian 294 KB
ZWG_0050_56_2023.pdf [294 KB] Zarządzenie 0050.56.2023 z 10.03.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 136 KB
ZWG_0050_55_2023.pdf [136 KB] Zarządzenie 0050.55.2023 z 10.03.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 147 KB
ZWG_0050_54_2023.pdf [147 KB] Zarządzenie 0050.54.2023 z 06.03.2023 w/s oddania w dzierzawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 205 KB
ZWG_0050_53_2023.pdf [205 KB] Zarządzenie 0050.53.2023 z 06.03.2023 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 207 KB
ZWG_0050_52_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.52.2023 z 28.02.2023 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 197 KB
ZWG_0050_51_2023.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.51.2023 z 28.02.2023 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez prz 294 KB
ZWG_0050_50_2023.pdf [294 KB] Zarządzenie 0050.50.2023 z 28.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 137 KB
ZWG_0050_49_2023.pdf [137 KB] Zarządzenie 0050.49.2023 z 28.02.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 148 KB
ZWG_0050_48_2023.pdf [148 KB] Zarządzenie 0050.48.2023 z 24.02.2023 w/s przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 206 KB
ZWG_0050_47_2023.pdf [206 KB] Zarządzenie 0050.47.2023 z 24.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 121 KB
ZWG_0050_46_2023.pdf [121 KB] Zarządzenie 0050.46.2023 z 24.02.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 139 KB
ZWG_0050_45_2023.pdf [139 KB] Zarządzenie 0050.45.2023 z 23.02.2023 w/s ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, współczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwoln 633 KB
ZWG_0050_44_2023.pdf [633 KB] Zarządzenie 0050.44.2023 z 23.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 135 KB
ZWG_0050_43_023.pdf [135 KB] Zarządzenie 0050.43.2023 z 15.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 122 KB
ZWG_0050_42_2023.pdf [122 KB] Zarządzenie 0050.42.2023 z 15.02.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 139 KB
ZWG_0050_41_2023.pdf [139 KB] Zarządzenie 0050.41.2023 z 13.02.2023 w/s ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 264 KB
ZWG_0050_40_2023.pdf [264 KB] Zarządzenie 0050.40.2023 z 10.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 113 KB
ZWG_0050_39_2023.pdf [113 KB] Zarządzenie 0050.39.2023 z 10.02.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 273 KB
ZWG_0050_38_2023.pdf [273 KB] Zarządzenie 0050.38.2023 z 09.02.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 788 KB
ZWG_0050_37_2023.pdf [788 KB] Zarządzenie 0050.37.2023 z 09.02.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 975 KB
ZWG_0050_36_2023.pdf [975 KB] Zarządzenie 0050.36.2023 z 09.02.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w 972 KB
ZWG_0050_35_2023.pdf [972 KB] Zarządzenie 0050.35.2023 z 08.02.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 143 KB
ZWG_0050_34_2023.pdf [143 KB] Zarządzenie 0050.34.2023 z 08.02.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 146 KB
ZWG_0050_33_2023.pdf [146 KB] Zarządzenie 0050.33.2023 z 06.02.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023 r. 597 KB
ZWG_0050_32_2023.pdf [597 KB] Zarządzenie 0050.32.2023 z 01.02.2023 w/s zmiany Zarządzenia z dnia 08.09.2020 r. nr 0050.155.2020 w/s powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności 196 KB
ZWG_0050_31_2023.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.31.2023 z 01.02.2023 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 382 KB
ZWG_0050_30_2023.pdf [382 KB] Zarządzenie 0050.30.2023 z 01.02.2023 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 382 KB
ZWG_0050_29_2023.pdf [382 KB] Zarządzenie 0050.29.2023 z 01.02.2023 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 200 KB
ZWG_0050_28_2023.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.28.2023 z 01.02.2023 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 200 KB
ZWG_0050_27_2023.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.27.2023 z 31.01.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 126 KB
ZWG_0050_26_2023.pdf [126 KB] Zarządzenie 0050.26.2023 z 31.01.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 280 KB
ZWG_0050_25_2023.pdf [280 KB] Zarządzenie 0050.25.2023 z 25.01.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 111 KB
ZWG_0050_24_2023.pdf [111 KB] Zarządzenie 0050.24.2023 z 25.01.2023 w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 129 KB
ZWG_0050_23_2023.pdf [129 KB] Zarządzenie 0050.23.2023 z 24.01.2023 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok 147 KB
ZWG_0050_22_2023.pdf [147 KB] Zarządzenie 0050.22.2023 z 19.01.2023 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji drogowych oraz koordynator dostępności w Referacie Gospodarki Przestrzennej 197 KB
ZWG_0050_21_2023.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.21.2023 z 19.01.2023 w/s ustalenia w roku 2023 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 174 KB
ZWG_0050_20_2023.pdf [174 KB] Zarządzenie 0050.20.2023 z 17.01.2023 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 207 KB
ZWG_0050_19_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.19.2023 z 17.01.2023 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 209 KB
ZWG_0050_18_2023.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.18.2023 z 17.01.2023 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowi 540 KB
ZWG_0050_17_2023.pdf [540 KB] Zarządzenie 0050.17.2023 z 17.01.2023 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nau 535 KB
ZWG_0050_16_2023.pdf [535 KB] Zarządzenie 0050.16.2023 z 17.01.2023 w/s ustalenia stawki za 1 km przebiegu używania pojazdów osobowych do celów służbowych do jazd lokalnych oraz do podróży służbowych 199 KB
ZWG_0050_15_2023.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.15.2023 z 09.01.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji 794 KB
ZWG_0050_14_2023.pdf [794 KB] Zarządzenie 0050.14.2023 z 09.01.2023 w/s zmiany Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzyżanowice 270 KB
ZWG_0050_13_2023.pdf [270 KB] Zarządzenie 0050.13.2023 z 09.01.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 639 KB
ZWG_0050_12_2023.pdf [639 KB] Zarządzenie 0050.12.2023 z 09.01.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 612 KB
ZWG_0050_11_2023.pdf [612 KB] Zarządzenie 0050.11.2023 z 04.01.2023 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 196 KB
ZWG_0050_10_2023.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.10.2023 z 04.01.2023 w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz sp 210 KB
ZWG_0050_9_2023.pdf [210 KB] Zarządzenie 0050.9.2023 z 04.01.2023 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 207 KB
ZWG_0050_8_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.8.2023 z 02.01.2023 w/s udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 205 KB
ZWG_0050_7_2023.pdf [205 KB] Zarządzenie 0050.7.2023 z 02.01.2023 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 202 KB
ZWG_0050_6_2023.pdf [202 KB] Zarządzenie 0050.6.2023 z 02.01.2023 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 208 KB
ZWG_0050_5_2023.pdf [208 KB] Zarządzenie 0050.5.2023 z 02.01.2023 w/s przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2023 rok 207 KB
ZWG_0050_4_2023.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.4.2023 z 02.01.2023 w/s opracowania planów finansowych na 2023 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2023 rok 1.44 MB
ZWG_0050_3_2023.pdf [1.44 MB] Zarządzenie 0050.3.2023 z 02.01.2023 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2023 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 198 KB
ZWG_0050_2_2023.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.2.2023 z 02.01.2023 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda, z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice w 2023 roku 198 KB
ZWG_0050_1_2023.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.1.2023 z 02.01.2023 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w 2023 r. w formie newsów po 2,5 minuty o łącznym czasie ekranowym 90 minut 198 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2023-01-03 10:10:40)
Odwiedzin na tej stronie: 2549 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM