rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2020 Dzisiaj jest: Piątek, 29.05.2020
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2020

Znaleziono 20 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2020

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2020
URG_XIX_20_20.pdf [] Uchwała Nr Nr XIX/20/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2020 r w/s zmiany uchwały Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminn 79 KB
URG_XIX_19_20.pdf [79 KB] Uchwała Nr XIX/19/2020 rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 441 KB
URG_XIX_18_20.pdf [441 KB] Uchwała Nr XIX/18/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2020 r w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 2.29 MB
URG_XIX_17_20.pdf [2.29 MB] Uchwała Nr XIX/17/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2020 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 453 KB
URG_XVIII_16_20.pdf [453 KB] UCHWAŁA Nr XVIII/16/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 luty 2020 r w/s zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 85 KB
URG_XVIII_15_20.pdf [85 KB] UCHWAŁA Nr XVIII/15/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 437 KB
URG_XVIII_14_20.pdf [437 KB] Uchwała Nr XVIII/14/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/s zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 563 KB
URG_XVIII_13_20.pdf [563 KB] Uchwała Nr XVIII/13/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/szaciągnięcia długoterminowej pożyczki 44 KB
URG_XVIII_12_20.pdf [44 KB] Uchwała Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r. w /s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice 121 KB
URG_XVIII_11_20.pdf [121 KB] Uchwała Nr XVIII/11/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 w/s udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach 42 KB
URG_XVIII_10_20.pdf [42 KB] Uchwała Nr XVIII/10/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 roku w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 57 KB
URG_XVIII_9_20.pdf [57 KB] Uchwała Nr XVIII/9/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2020 r. 403 KB
URG_XVIII_8_20.pdf [403 KB] UCHWAŁA Nr XVIII/8/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/s zmiany uchwały Nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 64 KB
URG_XVIII_7_20.pdf [64 KB] UCHWAŁA Nr XVIII/7/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekrocze 820 KB
URG_XVII_6_20.pdf [820 KB] Uchwała Nr XVII/6/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady ksz 130 KB
URG_XVII_5_20.pdf [130 KB] Uchwała Nr XVII/5/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych , z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na 15.01 MB
URG_XVII_4_20.pdf [15.01 MB] Uchwała Nr XVII/4/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (Urbanek) 16.1 MB
URG_XVII_3_20.pdf [16.1 MB] Uchwała Nr XVII/3/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 79 KB
URG_XVII_2_20.pdf [79 KB] Uchwała Nr XVII/2/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice NR XVI/119/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację 52 KB
URG_XVII_1_20.pdf [52 KB] Uchwała Nr XVII/1/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 0007.XVIII.34.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 czerwca 2012 roku w spraw 290 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2020-01-07 11:24:59)
Odwiedzin na tej stronie: 433 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM