rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Informacje i ogłoszenia Inne ogloszenia i informacje Archiwum Dzisiaj jest: Wtorek, 23.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Archiwum

Znaleziono 189 plik(ów) do pobrania.

Inne informacje i ogłoszenia

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Inne informacje i ogłoszenia
konsultacje_Program_mieszkaniowy.pdf [] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 31.12.2014 w/s konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w/s przyjecia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyzanowice na lata 2015-2020" 870 KB
ogloszenie_konsultacje_program_mieszkania.pdf [870 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 31.12.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RG Krzyżanowice w/s przyjęcia Wieloletniego programu gospdarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 270 KB
ogl_konsultacje_podatek_srodki_transportowe_6.10.2014.pdf [270 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.10.02014 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały dotyczące wysokości stawek w podatku od środków transportowych 231 KB
ogl_konsultacje_podatek_nieruchomosci_6.10.2014.pdf [231 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.10.2014 r. w/s konsultacji dotyczących projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 204 KB
Ogloszenie_konsultacje_program_wspolpracy_z_organizacjami_2015.pdf [204 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.10.2014 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi (...) 5.6 MB
konsultacje_rondo_bip.pdf [5.6 MB] Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej wprowadzenia nazwy dla ronda w Chałupkach 236 KB
Informacja_o_wynikach_konsultacji_uchwaly_RGK_Program_wspolpracy_organizacje_pozarzadowe.pdf [236 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego 577 KB
BIP_konsultacje_zmina_ulic.pdf [577 KB] Ogłoszenie w sprawie konsultacji dwóch projektów ustaw stanowiących akt prawa miejscowego 178 KB
konsultacje_statut_gzoksit.pdf [178 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.09.2014 w/s przekazania do konsultacji projektu uchwały dot. nadania statutu GZOKSiT w Krzyżanowicach 442 KB
ZWG_0050_111_2014.pdf [442 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2014 z 30.07.2014 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2014 roku 113 KB
ogloszenie_renata_lipiec_2014.pdf [113 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.07.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy (...) 576 KB
ogloszenie_zmiana_studuim_11.07.2014.pdf [576 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 11.07.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 135 KB
konsultacje_2014_maj_tomek.pdf [135 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.05.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar (...) 219 KB
informacja_budzet_I_2014.pdf [219 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2014 z 24.04.2014 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2014 roku 136 KB
konsultacje_OPS_dozywianie_2014.pdf [136 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.04.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób (... 153 KB
ogloszenie_konsultacje_oswiata.pdf [153 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.03.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów 114 KB
uchwala_podatki_marzec_2014.pdf [114 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.03.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji uchwały dot. zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 261 KB
Informacje_nowy_system_gospodarki_odpadami.pdf [261 KB] Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2013 wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 80 KB
OPS_2014_konkurs_psych.pdf [80 KB] Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie ogłasza konkurs na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychnicznie 57 KB
wyniki_danka_grudzien_2013.pdf [57 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.11.2013 o wynikach konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi (...) 62 KB
informacja_budzet_III_kwartal_2013.pdf [62 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za III kwartał 2013 roku 238 KB
podatki_2013_nieruchomosc.pdf [238 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 133 KB
podatki_2013_transportowe.pdf [133 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 208 KB
konsultacje_danka_program_1.pdf [208 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2013 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi (...) 567 KB
skarbnik_sierpien_2013.pdf [567 KB] Zarządzenie Nr 0050.115.2013 z 30.07.2013 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2013 roku 98 KB
rolnictwo_regualmin_azbest_2013.pdf [98 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z 24.07.2013 dot. przekazania do konsultacji projektu uchwały w/s zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji na demontaż materiałów zawierających azbest 616 KB
OPS_konsultacje_regulamin_stypendia.pdf [616 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.07.2013 w/s przekazania do konsultacji projektu uchwały dot. przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 131 KB
renata_obwieszczenie_program_azbest.pdf [131 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.07.2013 r. dot. informacji o opracowaniu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanowice 390 KB
danka_lipiec_2.pdf [390 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.07.2013 w/s braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym 49 KB
danka.pdf [49 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.07.2013 o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 1.5 MB
danka_2013_poprawione.pdf [1.5 MB] Informacje ogólne n/t realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 78 KB
ogloszenie_konsultacje_renata_czerwiec.pdf [78 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 205 KB
ogloszenie_konsultacje_renata_maj_1.pdf [205 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2013 w/s konsultacji projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za kor 953 KB
ogloszenie_konsultacje_renata_maj.pdf [953 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 478 KB
ogloszenie_2013_skarbnik.pdf [478 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2013 z 29.04.2013 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2013 roku 54 KB
ogloszenie_OPS_2013_2.pdf [54 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.04.2013 w/s przekazania do konsultacji projektu uchwały w/s upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 111 KB
ogloszenie_2013_OPS_1.pdf [111 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.04.2013 w/s przekazania do konsultacji projektu uchwały dot. zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie 266 KB
konsultacje_renata_luty_2013.pdf [266 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 04.02.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji 5 projektów uchwał stanowiących akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami 567 KB
Ogloszenie_decyzja_sciezka_bip.pdf [567 KB] Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚ - G 6220.06-07.2014 z dnia 8.10.2014r. 85 KB
Obiweszczenie_zakonczenie_utex.pdf [85 KB] Obwieszcznie o zakończeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 111 KB
Informacja_podzial.pdf [111 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21.01.2013r. w/s podziału z urzędu działek nr 395 i 393 k.m 5 w Tworkowie 49 KB
Ogloszenie_konsultacje_zasady.pdf [49 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.04.2013r. w/s konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 81 KB
Ogloszenie_kwiatowa_tworkow.pdf [81 KB] Ogłoszenie z dnia 11.07.2013r. w/s przeprowadzenia konsultacji dotyczące wprowadzenia nazwy ulicy "ul. Kwiatowa" w miejscowości Tworków 190 KB
Ogloszenie_po_konsultacjach.pdf [190 KB] Ogłoszenie o wynikach konsultacji uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Krzyżanowice 102 KB
Ogloszenie_kontener.pdf [102 KB] Ogłoszenie z dnia 08.03.2013r. w/s sprzedaży kontenera blaszanego będącego własnością Gminy Krzyżanowice 49 KB
Ogloszenie_decyzja_ppkmil.pdf [49 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2013r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 111 KB
20140903105321664_0001.pdf [111 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2013 w/s wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany uchwały Nr 0007.XXII.72 2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.11.2012 w/s przyjęcia Programu współpracy z organizacjami(... 66 KB
renata_azbest_2013.pdf [66 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.01.2013 dot. informacji o opracowaniu projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanowice" i możliwości składania uwag i wniosków 69 KB
wyniki_program_BIP_2013.pdf [69 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 04.01.2013 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XXII.72.2012 z dnia 28.11.2012 dot. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (... 55 KB
wyniki_BIP_renata_4.pdf [55 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 42 KB
wyniki_BIP_renata_3.pdf [42 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...) 43 KB
wyniki_BIP_renata_2.pdf [43 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 o wynikach kosultacji społecznych projektu uchwały dot. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 42 KB
wyniki_BIP_renata_1.pdf [42 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 w/s wyników konsultacji społecznych projektu uchwały dot. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości (...) 43 KB
danka_BIP_2012.pdf [43 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wol 50 KB
ogloszenie_BIP_2012_smieci3.pdf [50 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.11.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 152 KB
ogloszenie_BIP_2012_smieci2.pdf [152 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.11.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych o 90 KB
ogloszenie_BIP_2012_smieci1.pdf [90 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.11.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 73 KB
ogloszenie_BIP_2012_smieci.pdf [73 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.11.2012 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 74 KB
konsultacje_BIP_2012_renata_B.pdf [74 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.11.2012 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 138 KB
konsultacje_BIP_2012_renata_A.pdf [138 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.11.2012 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(...) 1.15 MB
konsultacje_BIP_2012_statut_2.pdf [1.15 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.11.2012 dot. konsultacji projektu uchwały w/s nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 558 KB
zbiornik_BIP-2012_X.pdf [558 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.4242.136.2012 AS3.23 z 5 października 2012 w/s uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn: " Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w woj. śląskim" 52 KB
magda_statut_2012.pdf [52 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3.08.2012 w/s wyników konsultacji społecznych dot. nadania Statutu SP ZLA z siedzibą w Krzyżanowicach 81 KB
ogloszenie_konsultacje_BIP_2012_danka.pdf [81 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.10.2012 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego 171 KB
ogloszenie_BIP_2012_edyta_1.pdf [171 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2012 dot. konsultacji projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 198 KB
ogloszenie_BIP_2012_edyta.pdf [198 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2012 dot. konsultacji projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 158 KB
renata_BIP_2012_4.pdf [158 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2012 w/s ogłoszenia wyników konsultacji społecznych dot. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników(.. 65 KB
renata_BIP_2012_3.pdf [65 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2012 w/s ogłoszenia wyników konsultacji społecznych dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 65 KB
renata_BIP_2012_2.pdf [65 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2012 w/s ogłoszenia wyników konsultacji społecznych dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 64 KB
renata_BIP_2012_1.pdf [64 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2012 w/s ogłoszenia wyników konsultacji społecznych dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 65 KB
ogloszenie_BIP_2012_budzet.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.168.2012 z 23.10.2012 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2012 roku 94 KB
ogloszenie_BIP_kosultacje_statut_2012.pdf [94 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.07.2012 r. w/s konsultacji projektu uchwały dot. nadania Statutu SP ZLA z siedzibą w Krzyżanowicach 549 KB
Obwieszczenie_RDOS_UTEX.pdf [549 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 października 2012r. w/s wyznaczenia nowego terminu sprawy dotyczacego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 47 KB
Obwieszczenie_wodzislaw.pdf [47 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.01.2012r. 110 KB
rdos_termin_ppkmil.pdf [110 KB] Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4242.182.2012.AD z 13 listopada 2012r. 50 KB
Ogloszenie_zlom_decyzja.pdf [50 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 listopada 2012r. dotyczące informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Skup złomu i metali kolorowych w Krzyżanowicach przy ul. Tworkowskiej 25" 96 KB
Ogloszenie_decyzja_orlen.pdf [96 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice RŚ-G 6220.10-09.2012 z dnia 5.11.2012r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa stacji paliw SP 1006 PKN Orlen w miejscu ulegajacej rozbórce przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach. 115 KB
pomoc_BIP_2012_skarbnik.pdf [115 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2012 z 30.05.2012 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2011 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 535 KB
kosnultacje_OPS_BIP_2012_statut.pdf [535 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.05.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot.nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie 230 KB
ZWG_68_2012.pdf [230 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. nadania Statutu SPZLA z siedzibą w Krzyżanowicach 532 KB
Ogloszenie_Marszalek.pdf [532 KB] Ogłoszenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 września 2012r. w/s zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC Fermy Drobiu Adriana Popela i Barbara Bopela w Bieńkowicach 49 KB
SKO_uchylenie_PPK.pdf [49 KB] Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu decyzji nr SKO-OŚ-428/778/5961/12/BL z dnia 25 września 2012r. 46 KB
Obwieszczenie_PPKMIL_spoleczenstwo.pdf [46 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 9 pażdziernika 2012r. w/s udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 75 KB
Obwieszczenie_RDOS_7_09.pdf [75 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 września 2012r. 59 KB
Ogloszenie_konsultacje_pone_dwa.pdf [59 KB] Ogłoszenie z dnia 20 lipca 2012 w/s przeprowadzenia konaultacji projektu uchwały dotyczącej dotacji dla przedmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 115 KB
Obwieszczenie_29_052012_SKO.pdf [115 KB] Ogłosznie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.05.2012r. w/s postanowienia Samorządowego Kolegium Odowławczego w Katowicach o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy 37 KB
konsultacje_oswiata_BIP_2012.pdf [37 KB] Ogłoszenie w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zmiany uchwały Nr XVIII/36/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.04.2008 r. w/s ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (...) 84 KB
Obwieszczenie_21_09_2012.pdf [84 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21.09.2012r. w/s rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 263 KB
zbiornik_BIP_2012.pdf [263 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.070.42.2012.AS3.1. z dnia 24.04.2012 w/s przedsięwzięcia pn: " Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze" 57 KB
Ogloszenie_odwolanie_PPK_II.pdf [57 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.04.2012r. w/s przekazania odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach 106 KB
Obwieszczenie_47_2012_PPK.pdf [106 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2012r. zawiadamiajace strony postępowania w trybie art 49 kpa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 288 KB
Ogloszenie_47_2012.pdf [288 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2012r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pda przedsięwzięcia pod nazwą Eksploatacja złoża piaskowo - żwirowego "Krzyżanowice- Tworków" 241 KB
Ogloszenie_po_Zwirowa.pdf [241 KB] Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ul. "Zwirowa" w miejscowości Tworków 102 KB
ogloszenie_uchwwla_ks_szramka.pdf [102 KB] Ogłoszenie o wynikach konsuktacji społecznych dotyczące nadania nazwy ulicy w miejscowości Tworków 102 KB
Owieszczenie_RDOS_13_09.pdf [102 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w katowicach z dnia 13 września 2012r. 51 KB
Ogloszenie_bip_ul_tworkow.pdf [51 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 9 maja 2012r. dotyczące konsultacji projektu uchwału dotyczący nadania nazwy ulicy "ks. Emila Szramka " w Tworkowie 152 KB
ogloszenie_utex.pdf [152 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30 kwietnia 2012r. o wszczęciu postępowania dotyczacego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 112 KB
Obwieszczenie_UTEX.pdf [112 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30 kwietnia 2012r. w/s udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 99 KB
BIP_OGLOSZENIE_TWORKOW.pdf [99 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczący nadania nazwy ulicy w Tworkowie 168 KB
Ogloszenie_wynik_konsultacji.pdf [168 KB] Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w/s nadania nazwy ul. "Zachodnia" w Bieńkowicach 102 KB
ogloszenie_BIP_2012_psy.pdf [102 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2012 r w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice 164 KB
Ogloszenie_bip_bienkowice.pdf [164 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.03.2012r. w/s konsultacji projekt uchwały dotyczący nadania nazwy ulicy "Zachodnia" w miejscowości Bieńkowice 129 KB
ogloszenie_BIP_podatki_2012.pdf [129 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2012 dot. konsultacji projektu uchwały w/s zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 219 KB
ogloszenie_BIP_2012_OSP.pdf [219 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. sprzedaży samochodu strażackiego marki ŻUK A06 50 KB
konsultacje_BIP_zdrowie.pdf [50 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.12.2011 w/s ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dot. przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów 95 KB
ogloszenie_BIP_zlobki.pdf [95 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.12.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 80 KB
ogloszenie_BIP_pozytek_1.pdf [80 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.11.2011 dot. przekazania do konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi (...) 198 KB
przystanki_BIP.pdf [198 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.11.2011 dot. przekazania do konsultacji projektu uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 141 KB
przystanki_1_BIP.pdf [141 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.11.2011 w/s przekazania do konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmi 128 KB
obwieszczenie_X_BIP.pdf [128 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24.10.2011 r. w/s terminu oględzin terenu dot. ustalenia warunków realizacji przedsięwzięcia "Eksploatacja złoża piaskowo- żwirowego Krzyżanowice - Tworków" realizowanego przez 52 KB
ZWG_0050_100_2011.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2011 z 26.10.2011 w/s wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2011 roku 53 KB
konsultacje_2011_BIP.pdf [53 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.10.2011 w/s konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 214 KB
ogloszenie_podatki_2011_BIP.pdf [214 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.10.2011 r. w/s konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 159 KB
Ogloszenie_zakonczenie_postepowania_dwa.pdf [159 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22 lutego 2012r. o zakończeniu postępowania w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Eksploatacja złoża piaskowo - żwirowego Krzyżanowice - Tworków" 65 KB
Ogloszenie_sko_utrzymanie.pdf [65 KB] Ogłoszenie o wydaniu postanowienia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach z dnia 7 lutego 2012r. 80 KB
RDOS_postanowienie_.pdf [80 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10 lutego 2012r 46 KB
Decyzja_ogloszenie_warsztat.pdf [46 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 1 luty 2012r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 109 KB
Ogloszenie_sko_postanowienie.pdf [109 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z 26 stycznia 2012r. 107 KB
Ogloszenie_podjecie_postepowania.pdf [107 KB] Ogłoszenie o wydaniu postanowienia RŚ-G 7624/01-32/2010 z dnia 09.01.2012r. o podjęciu postępowania w/s oceny oddziaływania na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja złoża piaskowo - żw 108 KB
Ogloszenie_zawieszenie_ppk.pdf [108 KB] Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania w/s postępowania dotyczacego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja złoża piaskowo - żwirowego "Krzyżanowice - Tworków" 108 KB
ZWG_0050_55_2011.pdf [108 KB] Zarządzenie Nr 0050.55.2011 z 22.07.2011 w/s informacji z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za II kwartał 2011 roku 53 KB
ogloszenie_BIP_OPS_1_.pdf [53 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.05.2011 w/s konsultacji społecznych projektu uchwały dot. uchwalania trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 321 KB
ogloszenie_60_BIP.pdf [321 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na demontaż i utylizację materiałów zawierających azbest oraz na realizację programu 269 KB
Ogledziny_RDOS.JPG [269 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 października 2011r. 818 KB
Ogloszenie_cmok.pdf [818 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.09.2011r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia pod nazwą: Budowa tuczarni trzody chlewnej" 82 KB
Ogloszenie_decyzja_bedrunka.pdf [82 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.09.2011r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarskich na budynki chlewni - działka nr 390/1 w miejscowośc 69 KB
Ogloszenie_strony1.pdf [69 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzytżanowice RŚ 7624.01-28.2010 z dnia 07.09.2011r. 70 KB
Obwieszczenie_udzialII.pdf [70 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07 września 2011r. - udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 65 KB
Obwieszczenie_RDOS_Zbiornik.pdf [65 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - WOOŚ.4204.1.2011.AS3.11 z 26 lipca 2011r. w/s sporostowania oczywistych omyłek pisarskich 54 KB
Obwieszczenie_sko_Kontynuacja.pdf [54 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie kontynuacji postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Eksploatacja złożą piaskowo- żwirowego Krzyżanowice - Tworków" 44 KB
Ogloszenie_SKO.pdf [44 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 1 lipca 2011r. w/s uchylenia decyzji przez Samorządowe Kolegium Odowławcze w Katowicach 69 KB
Zawiadomienie_strony.pdf [69 KB] Zawiadomienie Stron postepowania o wydaniu decyzji przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 297 KB
zawiadomienie_spoleczenstwo.pdf [297 KB] Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 287 KB
Ogloszenie-decyzja_popela.pdf [287 KB] Ogłoszenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja i dobudowa obiektu inwentarskiego fermy Drobiu Adrian i Barbara Popela" 69 KB
DecyzjapozwoleniewodnoprawnedlazadaniabudowasuchegozbiornikaretencyjnegonarowieH14wkrzyzanowicach.pdf [69 KB] Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GL.ZUZ.1.4210.112.2022.KP RKW-2022-8154 5.71 MB
obwieszczenie_bedrunka.pdf [5.71 MB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.05.2011r. w/s oceny oodziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarskich na budynki chlewni – działka nr 390/1 w miejscowości Bolesław przy u 102 KB
Konsultacje_BIP_Aleja.pdf [102 KB] Ogłoszenie w/s konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy "Aleja Lichnowskiegoo" w miejscowości Krzyżanowice 317 KB
ZWG_0050_20_2011.pdf [317 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.05.2011 w/s informacji z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2010 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 127 KB
zawiadomienie4sierpien.pdf [127 KB] Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach GL.ZUZ.1.4210.112.2022.KP RKW-2022-6847 z dnia 4 sierpnia 2022r. 107 KB
zawiadomienie3sierpien.pdf [107 KB] Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach GL.ZUZ.1.4210.299.2022.IA RKW-2022-6793 z dnia 3 sierpnia 2022r. 98 KB
zawiadomienie05sierpien.pdf [98 KB] Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach GL.ZUZ.1.4210.300.2022.DR z dnia 2 sierpnia 2022r. 101 KB
ZWG_0050_8_11.pdf [101 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.04.2011 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2011 roku 53 KB
Obwieszczenie_postanowienie_Chalupki.pdf [53 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.02-06.2016 z dnia 16.02.2016r. 181 KB
OBWIESZCZENIE_PKKMIL.pdf [181 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2011r. w/s udziału społeczeństwa w postępowaniu pod nazwą: Kontynuacja eksploatacji kuszywa naturalnego z częsci złoża "Krzyżanowice-Tworków" na terenie projektowanego zbiornika przeciwpowodziowego 66 KB
konsultacje_BIP.pdf [66 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17 marca 2011 r. dot. konsultacji projektów uchwał w/s zmiany inkasentów podatków i opłat lokalnych 214 KB
obwieszczenie.pdf [214 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10 luty 2011r. w/s postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Modernizacja i dobudowa obiektu inwentarskiego fermy drobiu Adriana i Barbary Popela 399 KB
zaprosz_pozytek_komisje_2011.pdf [399 KB] Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2011 roku 108 KB
Ogloszeni_konsultacje.pdf [108 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczącym projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Tworków 112 KB
program_wspolpracy_2011_konsultacje.pdf [112 KB] Ogłoszenie z dnia 28.01.2011 w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 205 KB
Ogloszenie_decyzja.pdf [205 KB] Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na rozbiórce, budowie przebudowie i rozbudowie obiektów budowlanych w Zabełkowie, przy ul. Zagumnie." 69 KB
oglosz_decy_ppk.pdf [69 KB] Ogłoszenie z 09.12.2010 o wyd. decyzji Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Eksploatacja złoża piaskowo-żwirowego "Krzyżanowice – Tworków" 89 KB
obw_wyd_dec_kpa.pdf [89 KB] Obwieszenie Wójta Gminy z 09.12.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. eksploatacji złoża piaskowo-żwirowego "Krzyżanowice - Tworków" 86 KB
xxxx.pdf [86 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 164 KB
Obwieszczenie_PPK_zak.pdf [164 KB] Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja złoża piaskowo - żwirowego "Krzyżanowice- Tworków" 64 KB
obwieszczenie_rozprawa.pdf [64 KB] Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej która odbędzie się 15.11.2010 w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach 69 KB
ZWG_0151_135_10.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0151/135/10 z 26.10.2010 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2010 roku 54 KB
obwieszczenie_21.pdf [54 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29.09.2010 w/s sprostowania błędów pisarskich w decyzji środowiskowej dla zadania "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w woj. śląskim" 149 KB
Ogloszenie_klimza.pdf [149 KB] Ogłoszenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4.10.2010r. 83 KB
ogloszenie_wiesner.pdf [83 KB] Ogłoszenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1.10.2010r. 83 KB
obwieszczenieEkoland.pdf [83 KB] Obwieszczenie w/s udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na rozbiórce, budowie, przebudowie i rozbudowie obiektów budowlanych 80 KB
ogloszenie_3_BIP.pdf [80 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 08.09.2010 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzecze Odrze w woj. śląskim (polder)" 133 KB
ZWG_0151_79_10.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0151/79/10 z 23.07.2010 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2010 roku 54 KB
ObwieszczeniePPK.pdf [54 KB] Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Eksploatacja złoża piaskowo - żwirowego Krzyżanowice - Tworków" 107 KB
zbiornik_BIP.pdf [107 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr RDOŚ-24-WOOŚ/66130/25-25/10/as 197 KB
wybory_BIP.pdf [197 KB] Zarządzenie Nr 0151/64/10 z 14.06.2010 r. w/s wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej i zmiany w Zarządzenie Nr 0151/60/10 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.06.2010 r. 48 KB
wybory_1_BIP.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0151/63/10 z 10.06.2010 w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczwej i zmiany w Zarządzenie Nr 0151/60/2010 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.06.2010 r. 47 KB
zbiornik_1_BIP.pdf [47 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28.05.2010 w/s wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny w województwie śląskim 193 KB
zbiornik_BIP.pdf [193 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28.05.2010 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " Zbiornik przeciwpowodziowy Raciborz Dolny na rzecze Odrze, woj. śląskie" 320 KB
obwieszczenie_BIP.pdf [320 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.05.2010 w/s informacji o numerach i granicach odwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach odwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 87 KB
ZWG_0151_47_10.pdf [87 KB] Zarządzenie Nr 0151/47/10 z 30.04.2010 r. w/s informacji z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za I kwartał 2010 roku 54 KB
plan_BIP.pdf [54 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu planowanego zbiornika retencyjnego "Racibórz Dolny"(... 360 KB
ogloszenie_plan.pdf [360 KB] Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice" 2.08 MB
obwieszczenie_decyzja.pdf [2.08 MB] Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Przebudowa drogi transportu rolnego z dostosowaniem do potrzeb ruchu rowerowego - trasa rowerowo -edukacyjna meandry rzeki Odry Zabełków - Chałupki" 83 KB
ogloszenie1.pdf [83 KB] Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w dniu 2 marca 2010r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja złoża piaskowo - żwirowego Krzyżanowice - tworków 84 KB
obwieszczenie.pdf [84 KB] Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja złoża piaskowo - żwirowego Krzyżanowice - tworków z udziałem społeczeństwa 65 KB
Obwieszczeniemeandry.pdf [65 KB] Obiieszczenie Wótjta Gminy Krzyżanowice z dnia 24 luty 2010r. w/s przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Przebudowa drogi transportu rolnego z dostosowaniem do potrzeb ruchu rowerowego – tra 93 KB
OBWIESZCZENIE_Wiesner.pdf [93 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla hodowli drobiu (brojlerów) - kurnika na działce nr 374/1 przy ul. Wojnowskie 87 KB
OBWIESZCZENIE_Klimza.pdf [87 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla hodowli drobiu (brojlerów) - kurnika na działce nr 375/2 przy ul. Wojnowskie 87 KB
Obwieszczeniepostanowienie.pdf [87 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nzawą: "Przebudowa drogi transportu rolnego z dostosowaniem do potrzeb ruchu rowerowego – trasa rowe 83 KB
ogloszenie_opracowanie_projektu_urzadzenia_lasu.pdf [83 KB] Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z "Inwentaryzacją taksacyjną gruntów leśnych z programem ochrony przyrody i projektami urządzenia lasu Granicznych Meandrów Odry położonych na terenie Gminy Krzyżanowice" 77 KB
ogloszenie_decyzja_srodowiskowa_dehylov.pdf [77 KB] Ogłoszenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków – Dehylov" 142 KB
ogloszenie_studium_BIP.pdf [142 KB] Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy skutków oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 185 KB
uchwala_RIO_3.pdf [185 KB] Uchwała nr 4100/IV/162/2009 z 04.12.2009 IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy Krzyżanowice (...) 240 KB
uchwala_BIP_2.pdf [240 KB] Uchwała nr 4100/IV/161/2009 z 04.12.2009 IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.292.596 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Krzyżanowice 293 KB
uchwala_BIP_1.pdf [293 KB] Uchwała nr 4100/IV/160/2009 z 04.12.2009 IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem 246 KB
program_BIP.pdf [246 KB] Projekt uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 92 KB
obwieszczenie_BIP.pdf [92 KB] Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 241 KB
przetarg_kruszarka_wynik.pdf [241 KB] Ogłoszenie z 09.04.2009 r. o wynikach przetargu nieograniczonego na zbycie kruszarki szczękowej marki MAKRUM typ 4015 wraz z przenośnikiem taśmowym typu ASTRO 500/6 86 KB
przetarg_kruszarka.pdf [86 KB] Ogłoszenie z 12.03.2009 r. o przetargu nieograniczonym na zbycie kruszarki szczękowej marki MAKRUM typ 4015 wraz z przenośnikiem taśmowym typu ASTRO 500/6 101 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2015-01-13 11:53:00)
Odwiedzin na tej stronie: 3256 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM