rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Informacje i ogłoszenia Inne ogloszenia i informacje 2018 Dzisiaj jest: Piątek, 12.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2018

Znaleziono 40 plik(ów) do pobrania.

Inne ogłoszenia i informacje 2018

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Inne ogłoszenia i informacje 2018
Ogloszenie_o_wystapieniu_w_toku.pdf [] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-08.2018 z dnia 03.01.2019r. o wystąpieniu o uzgodnienie przedsięwzięcia 292 KB
Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf [292 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-07.2018 z dnia 03.01.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 293 KB
OGLOSZENIE_udzial_spoieczenstwa.pdf [293 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-06.2018 z dnia 03.01.2019r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 279 KB
obwieszczenie_decyzja.pdf [279 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2018r. nr RŚ 6220.08-16.2018 w/s wydania decyzji umarzającej w całości postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 280 KB
Ogloszenie_o_decyzji.pdf [280 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2018r. nr RŚ 6220.08-17.2018 w/s wydania decyzji umarzającej w całości postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 283 KB
renata.pdf [283 KB] Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Gliwicach nr GL.ZUZ.1.421.244.2018.PW z dnia 23.11.2018 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki P 136 KB
Obwieszczenie_o_wycofaniu_wniosku.pdf [136 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.08-15.2018 z dnia 16.11.2018r. o wycofaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 289 KB
ZWG_0050_173_2018.pdf [289 KB] Zarządzenie Nr 0050.173.2018 z 30.10.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2018 roku 132 KB
wody_2.pdf [132 KB] Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Gliwice Nr GL.RUZ.421.211.2018.BS z dnia 22.10.2018 w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego 86 KB
wody_1.pdf [86 KB] Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Gliwice Nr GL.ZUZ.1.421.481.2018.JP z dnia 24.10.2018 w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego 139 KB
ania.pdf [139 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.09.2018 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (Urbanek) 76 KB
zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania_na_wniosek_H_Klimza_Ferma_drobiu_Henryk_Klimza_w_sprawie_wydania_pozwolenia_wodnoprawnego_na_szczegolne_korzystanie_z_wod2.pdf [76 KB] Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Klimża, 47-451 Bieńkowice, ul. Wojnowska 26, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Ferma drobiu Henryk Klimża", w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczeg 1.43 MB
zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania_na_wniosek_H_Klimza_Ferma_drobiu_Henryk_Klimza_w_sprawie_wydania_pozwolenia_wodnoprawnego_na_szczegolne_korzystanie_z_wod1.pdf [1.43 MB] Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Klimża, 47-451 Bieńkowice, ul. Wojnowska 26, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Ferma drobiu Henryk Klimża", w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczeg 1.43 MB
zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania_na_wniosek_Pani_S_Klimza_w_sprawie_wydania_pozwolenia_wodnoprawnego_na_szczegolne_korzystanie_z_wod.pdf [1.43 MB] Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Sylwii Klimża, 47-451 Bieńkowice, ul. Wojnowska 26, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do kanalizacji administrowanej przez P 1.44 MB
Obwieszczenie_o_wystapieniu_w_toku.pdf [1.44 MB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.08-07.2018 z dnia 23.08.2018r. o wystąpieniu o uzgodnienie przedsięwzięcia 289 KB
Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf [289 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.08-08.2018 z dnia 23.08.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 288 KB
OGLOSZENIE_udzial_spoleczenstwa.pdf [288 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.08-05.2018 z dnia 23.08.2018r. o przestąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 276 KB
Ogloszenie_O_DECYZJI_Rudyszwald.pdf [276 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.06-08.2018 z dnia 23.08.2018r. 280 KB
obwieszczenie_decyzja.pdf [280 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.06-08.2018 z dnia 23.08.2018r. 277 KB
Obwieszczenie_postanowienie_Rudyszwald.pdf [277 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.06-06.2018 z dnia 22.08.2018r. 271 KB
ZWG_0050_131_2018.pdf [271 KB] Zarządzenie Nr 0050.131.2018 z 31.07.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2018 roku 137 KB
Zawiadomienie_Wody_Polskie.pdf [137 KB] Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 1.18 MB
gaz.pdf [1.18 MB] Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27.06.2018 r. dot. wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle-Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją 49 KB
wszczecie_postepowania-obwieszczenie.pdf [49 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia28.06.2018r. nr RŚ-G 6220.06-05.2018 281 KB
Ogloszenie_o_decyzji.pdf [281 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.06.2018r. nr RŚ-G 6220.4-18.2015 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 43 KB
Obwieszczenie_o_decyzji_strony.pdf [43 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 6.06.2018r. nr RŚ-G 6220.7-8.2017 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 28 KB
Ogloszenie_o_decyzji.pdf [28 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 6.06.2018r. nr RŚ-G 6220.7-9.2017 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 43 KB
Obwieszczenie_o_planowanym_przedsiewzieciu_polegajacym_na_optymalizacji_pojemnosci_procesowych_instalacji_do_przetwarzania_odpadow_radioaktywnych_w_Jaslovskich_Bohunicach_na_Slowacji.pdf [43 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslowskicj Bohunicach na Słowacji. 66 KB
Zakonczenie_postepowania_Eksploatacja_i_przerobka_kruszywa.pdf [66 KB] Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego Bieńkowice - Zachód 1" 941 KB
ZWG_0050_76_2018.pdf [941 KB] Zarządzenie Nr 0050.76.2018 z 08.05.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2017 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 583 KB
ZWG_0050_69_2018.pdf [583 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2018 z 24.04.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2018 roku 132 KB
wody.pdf [132 KB] Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Nr GI.ZUZ.421.97.2018.AD z dnia 05.04.2018 w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w m. Rudyszwałd 83 KB
wojewoda.pdf [83 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFXIII.7820.113.2017 z dnia 05.04.2018 dot. zmiany decyzji w/s udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji pn: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w woj. śląskim" 72 KB
renata_1.pdf [72 KB] Ogłoszenie dot. naboru do udziału w projekcie grantowym "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 2.69 MB
lucyna.pdf [2.69 MB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.03.2018 w/s możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego "Bieńk 38 KB
Obwieszczenie.pdf [38 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. spr. IFXIII.7820.38.2012 z dnia 15.03.2018r. dot. postanowienia z dnia 14.03.2018r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 26.11.2012r. o pozwoleniu na realizację in 149 KB
wojewoda.pdf [149 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. sprawy: IFXIII.7820.113.2017 z dnia 05.03.2018 w/s zmiany projektu budowlanego w zakresie kanalizacji kablowej projektowanej na potrzeby zaplecze eksploatacyjnego Racibórz Dolny w rejonie ul. Brzeskiej i Nieboczowsk 67 KB
lucyna.pdf [67 KB] Postanowienie Starosty Raciborskiego Nr SG.661.2.1.2018 z dnia 26.02.2018 w/s wszczęcia postępowania w/s scalania gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice , gmina Krzyżanowice obejmującym obszar o powierzchni 668,0734 ha 182 KB
ania.pdf [182 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.02.2018 r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia (...) 68 KB
gaz.pdf [68 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.2.43.2017 z dnia 30.01.2018 r. dot. wniesienia odwołania do decyzji Wojewody Śląskiego nr 116/17 z 29.12.2017 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle- Granica RP (Polska-Czechy 117 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2018-01-11 22:53:02)
Odwiedzin na tej stronie: 2327 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM