rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2008 Dzisiaj jest: Piątek, 12.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2008

 

PRZETARGI 2008r.„Utrzymanie zimowe „dróg” gminnych w okresie zimowym 2008/2009, w sołectwach objętych II rejonem utrzymania zimowego na terenie gminy Krzyżanowice tj. w sołectwach Owsiszcze, Nowa Wioska, Krzyżanowice, Roszków – powtórka przetargu” (ogłoszony w BZP 13.10.2008r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

- Załączniki do SIWZ

Informacja o wyborze oferty

„Wykonanie zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Bogumińskiej w Chałupkach, na odcinku od ul. Łąkowej do wjazdu na most graniczny z Republiką Czeską” ( ogłoszony w BZP 09.10.2008r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

- Załaczniki do SIWZ

- Przedmiar robót - zal. nr I

- Projekt zmiany ororganizacji ruchu - zał. nr II

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr III
Informacja o wyborze oferty

„Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce dł. 425,25 m i szer. od 1,50 – 2,00 m wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. Młodzieżowej w Nowej Wiosce o pow. 517,00 m 2 ”
(ogłoszony w BZP 09.09.08r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

- Załączniki do SIWZ

- Zał. nr I - przedmiary robót

- chodnik na ul. Głównej

- remont naw. ul. Młodzieżowej

- Zał. nr II - projekt przeb. chodnika

- zał. nr III - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót


- chodnik na ul. Głównej

- remont naw. ul. Młodzieżowej

Informacja o wyborze oferty

„Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-5 w Owsiszczach – w rejonie Witasek,” w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze
(ogłoszony w BZP 21.08.08r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

- załączniki do SIWZ

- zał. nr I - Przedmiar robót

- zał. nr II - Projekt budowlany

- zał. nr III - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

„Utrzymanie zimowe „dróg” gminnych w okresie zimowym 2008/2009, w sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice„

z możliwością składania ofert częściowych na trzy rejony utrzymania zimowego :

• Część I zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków;

• Część II zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Owsiszcze, Nowa Wioska, Krzyżanowice, Roszków;

• Część III zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków (Nowy Dwór), Chałupki.

(ogłoszony w BZP 14.08.2008r.)Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

- zał. nr I Opis rejonów odśnieżania

- załączniki do SIWZ

Informacja o wyborze oferty

Przetarg ogłoszony przez

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach, ul. Wyzwolenia 1, 47-450 Krzyżanowice, woj. śląskie na zdanie:

Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej 1.
(ogłoszony w BZP 05.08.2008r.)

Ogłoszenie o zamowieniu

SIWZ

Zał. do SIWZ

Zał. nr 1 - Przedmiar robót

- Rysunki do przedmiaru

Zał. nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Informacja o wyborze oferty

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zbiornika Z-2 w Owsiszczach, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze”
(ogłoszony w BZP 10.07.2008r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

- Załączniki do SIWZ

Informacja o wyborze ofertySporządzenie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice” oraz sporządzenie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice”, wraz z przeprowadzeniem pełnych procedur dla w/w opracowań, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie
(ogłoszony w BZP 27.06.2008r.)- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

Informacja o wyborze ofertyUWAGA! UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: „ Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej”, ogłoszonego w BZP 01.04.2008r. w którym składanie ofert wyznaczone było na dzień 22.04.2008r.

- powody unieważnienia

„Przebudowa ul. Raciborskiej w Tworkowie - dróg dojazdowych nr 1 i 2 o łącznej dł. 284,5 m i szer. od 3 - 5,2 m oraz odcinka drogi transportu rolnego dł. 75 m i szer. 3,0 m”
(ogłoszony w BZP 09.04.2008r.)

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- zał. nr I - przedmiar robót

- zał. nr II - projekt architektoniczno budowlany

- zał. nr III - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej

ogłoszony w BZP 01.04.2008r. UNIEWAŻNIONY

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- zał. nr I - Przedmiar robót wraz z rysunkami

- zał. nr II - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

„Utwardzenie drogi transportu rolnego – tzw. droga Krzyżanowice Hanowiec o długości 1730,00 m i szerokości 3,5 m”
(ogłoszony w BZP 28.03.2008r.)

- Ogłoszenie o zamowieniu

- SIWZ

- zał. nr I - przedmiar robót

- zał. nr II - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- Odpowiedz na zapytanie z dnia 07.04.08r. (10.04.08r.)

- zał. - Poprawiony przedmiar robótInformacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

„Utwardzenie dwóch sięgaczy do posesji 19 i 21 przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach” o długościach 24,00 m i 51,00 m i szerokości 3,5 m
(ogłoszony w BZP 08.02.2008r.)


- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ - zał. I - przedmiar robót - zał. II - projekt
- zał. III - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Informacja o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaUdostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-01-12 11:24:51
Czas wytworzenia: 2009-01-12 11:24:42
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3831 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM