rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Urząd Gminy Kierownictwo Urzędu Gminy Sekretarz Gminy Dzisiaj jest: Wtorek, 26.09.2017
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Sekretarz Gminy

mgr Małgorzata Krzemien
ul. Główna 5, pokój nr 16,
47-450 Krzyżanowice


tel.: (32) 4194051 w. 127
kom. 0512043230
e-mail: sekretarz@krzyzanowice.pl

ZAKRESY ZADAŃ SEKRETARZA GMINY

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. pełnienie funkcji kierownika Referatu Organizacyjnego,
 2. wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy, opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 3. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 4. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk,
 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 6. prowadzenie spraw kadrowych, gospodarkę etatami oraz funduszem płac w Urzędzie,
 7. rozstrzyganie spraw kompetencyjnych między pracownikami,
 8. prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek podporządkowanych oraz pracowników Urzędu,
 9. prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy w Urzędzie, 
 10. dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
 11. dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie, 
 12. prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie, 
 13. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, 
 14. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady, Zarządzeń i decyzji Wójta, 
 15. nadzór nad kompletowaniem dokumentacji prac Rady Gminy, 
 16. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległym, 
 17. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych, 
 18. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i spisami, 
 19. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli, 
 20. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, 
 21. koordynacja i organizacja spraw związanych z działalnością SP ZLA, 
 22. wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta lub z jego upoważnienia.


Udostępniający: Sandra Hanka
Wytwarzający/Odpowiadający: Sandra Hanka
Czas udostępnienia: 2016-07-27 13:58:06
Czas wytworzenia: 2016-07-27 13:57:56
Ostatnia zmiana: Hanka Sandra (2016-07-27 13:58:06)
Odwiedzin na tej stronie: 6273 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM