rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Urząd Gminy Kierownictwo Urzędu Gminy Sekretarz Gminy Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Sekretarz Gminy

mgr Małgorzata Krzemien

ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
pokój nr 16
tel.: (32) 419 40 50 w. 127
e-mail: sekretarz@krzyzanowice.pl

ZAKRESY ZADAŃ SEKRETARZA GMINY

 1. Sekretarz Gminy pod nieobecność Wójta i Zastępcy Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Wójta i Zastępcy Wójta sprawuje funkcje:
  1. organu wykonawczego gminy,
  2. kierownika Urzędu Gminy,
  3. osoby kierującej bieżącymi sprawami gminy i reprezentującej ją na zewnątrz,
  4. organu administracji publicznej,
  5. organu podatkowego.
 2. Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
  1. pełnienie funkcji kierownika Referatu Organizacyjnego,
  2. wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy, 
  3. opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
  4. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
  5. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk,
  6. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
  7. prowadzenie spraw kadrowych, gospodarkę etatami oraz funduszem płac w Urzędzie,
  8. rozstrzyganie spraw kompetencyjnych między pracownikami,
  9. prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek podporządkowanych oraz pracowników Urzędu,
  10. prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy w Urzędzie, 
  11. dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
  12. dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie, 
  13. prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie, 
  14. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, 
  15. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady, Zarządzeń i decyzji Wójta, 
  16. nadzór nad kompletowaniem dokumentacji prac Rady Gminy, 
  17. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległym, 
  18. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych, 
  19. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i spisami, 
  20. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli, 
  21. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
   - Ośrodka Pomocy Społecznej, 
   - Gminnej Biblioteki Publicznej,
  22. koordynacja i organizacja spraw związanych z działalnością SP ZLA,
  23. nadzór w zakresie przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego, wykorzystania środków przez te podmioty, 
  24. nadzór nad bezpieczeństwem mienia w Urzędzie,
  25. nadzór nad administrowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz stronami internetowymi,
  26. wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta lub z jego upoważnienia.

Udostępniający: Sandra Hanka
Wytwarzający/Odpowiadający: Sandra Hanka
Czas udostępnienia: 2017-10-30 12:42:51
Czas wytworzenia: 2017-10-30 12:42:47
Ostatnia zmiana: Hanka Sandra (2017-11-08 13:15:04)
Odwiedzin na tej stronie: 9416 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM