rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Urząd Gminy Kierownictwo Urzędu Gminy Skarbnik Gminy Dzisiaj jest: Wtorek, 26.09.2017
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Skarbnik Gminy

mgr Danuta Biczysko
ul. Główna 5, pokój nr 12,
47-450 Krzyżanowice


tel.: (32) 4194051 w. 138
e-mail: skarbnik@krzyzanowice.pl

ZADANIA SKARBNIKA GMINY

 1. pełnienie funkcji kierownika Referatu Budżetu i Finansów, 
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, 
 3. opracowanie projektu budżetu,
 4. przekazywanie kierownikom referatów oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego,
 5. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy
 6. bieżące informowanie Wójta o realizacji budżetu, 
 7. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej, 
 8. realizowanie ustawy o dochodach, finansach gmin oraz o podatkach i opłacie skarbowej, 
 9. wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawnych dotyczących głównych księgowych budżetów jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 
 10. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, 
 11. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, 
 12. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.Udostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-02-20 14:00:25
Czas wytworzenia: 2009-02-20 13:56:41
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 5348 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM