rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Urząd Gminy Kierownictwo Urzędu Gminy Skarbnik Gminy Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Skarbnik Gminy

mgr Halina Bańczyk

ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
pokój nr 12
tel.: (32) 419 40 50 w. 138
e-mail: skarbnik@krzyzanowice.pl

ZADANIA SKARBNIKA GMINY

 1. Do zadań Skarbnika Gminy należy:
  1. pełnienie funkcji kierownika Referatu Budżetu i Finansów, 
  2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, 
  3. opracowanie projektu budżetu, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy
  4. opracowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawowanie nadzoru nad jej realizacją, 
  5. przekazywanie kierownikom referatów oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego,
  6. bieżące informowanie Wójta o realizacji budżetu, 
  7. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej, 
  8. realizowanie ustawy o dochodach, finansach gmin oraz o podatkach i opłacie skarbowej, 
  9. wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawnych dotyczących głównych księgowych budżetów jednostek budżetowych, 
  10. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, 
  11. odpowiedzialność i nadzór w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, finansowej,
  12. współudział w pracach nad opracowaniem procedur kontroli, zgodnie ze stosownymi standardami o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
  13. nadzór nad ewidencją i gospodarką majątku gminy,
  14. opracowywanie procedur wewnętrznych, w zakresie dotyczącym, działalności referatu, oraz odpowiedzialności za ich przestrzeganie,
  15. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.


Udostępniający: Małgorzata Cichoń
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Cichoń
Czas udostępnienia: 2021-09-21 13:37:40
Czas wytworzenia: 2021-09-21 13:37:19
Ostatnia zmiana: Cichoń Małgorzata (2021-09-21 13:37:40)
Odwiedzin na tej stronie: 8391 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM