rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Informacje i ogłoszenia Inne ogloszenia i informacje 2017 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 26.06.2017
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2017

Znaleziono 24 plik(ów) do pobrania.

Inne ogłoszenia i informacje 2017

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Inne ogłoszenia i informacje 2017
ogloszenie_gaz_ania_michna.pdf [] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4231.1.2017.MK 1.11 z dnia 21.06.2017 dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa 64 KB
ogloszenie_cwik_2017_konsultacje.pdf [64 KB] Ogłoszenie z dnia 21.06.2017 dot. wyników konsultacji społecznych 136 KB
_kierownik_SPZLA.pdf [136 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach z siedzibą Krzyżanowice ul. Wyzwolenia 1 214 KB
Ogloszenie_po_konsultacjach_Os_2017.pdf [214 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.06.2017 r dot. wyników konsultacji społecznych 136 KB
aniela.pdf [136 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.06.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 662 KB
renata.pdf [662 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020" 123 KB
danka.pdf [123 KB] Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 587 KB
ZWG_0050_80_2017.pdf [587 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z 11.05.2017 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2016 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 513 KB
Obwieszczenie_wojewoda_10_05_2017.pdf [513 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.11.2017 z dnia 10 maja 2017r. w/s wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania "Gazociąg Kedzierzyn - Koźle - Granica RP wraz z tłocznią i stacją pomiarow 373 KB
Ogloszenie_po_konsultacjach_PONE_2017.pdf [373 KB] Ogłoszenie z dnia 30.03.2017 r. dot. wyników konsultacji projektu uchwały 135 KB
ZWG_0050_70_2017.pdf [135 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2017 z 25.04.2017 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za i kwartał 2017 roku 119 KB
obwieszczenie.pdf [119 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.18.2016 z dnia 09.03.2017 r. w/s sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 4/2016 z dnia 28.09.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwesty 71 KB
ogloszenie_konsultacje_aniela_2017.pdf [71 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.03.2017 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych ka 483 KB
ZWG_0050_37_2017.pdf [483 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2017 z 08.03.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowad 220 KB
ZWG_0050_34_2017.pdf [220 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2017 z 08.03.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 288 KB
ZWG_0050_35_2017.pdf [288 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2017 z 08.03.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice (...) 217 KB
Ogloszenie_decyzja_cycon.pdf [217 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.05.2017r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa obory na działce nr 156 w miejscowości Krzyżanowice 277 KB
ZWG_0050_25_2017.pdf [277 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.02.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2 286 KB
ogloszenie_spoleczenstwo_uchwala.pdf [286 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 2 luty 2017r. dotyczące udziału społeczeństwa w konsultowaniu projektu uchwały 133 KB
ogloszneie_konsultacje_drzewa.pdf [133 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 2.02.2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały 211 KB
Owbieszczenie_krzyzanowice.pdf [211 KB] Obwieszczenie Starosty Raciborskiego nr SE.V.604.21.2016 z dnia 16.01.2017r. 1024 KB
Obwieszczenie_roszkow.pdf [1024 KB] Obwieszczenie Starosty Raciborskiego nr SE.V.604.20.2016 z 16.01.2017r. 1013 KB
ZWG_0050_6_2017.pdf [1013 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.01.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowic 136 KB
ZWG_0050_5_2017.pdf [136 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.01.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice (...) 189 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2017-01-10 10:08:54)
Odwiedzin na tej stronie: 192 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM