rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Informacje i ogłoszenia Inne ogloszenia i informacje 2023 Dzisiaj jest: Wtorek, 23.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2023

Znaleziono 48 plik(ów) do pobrania.

Inne ogłoszenia i informacje 2023

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Inne ogłoszenia i informacje 2023
Obwieszczenie_nowy_termin_zalatwienia_sprawy.pdf [] Obwieszczenie RDOŚ o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki" 51 KB
ogloszenie1.pdf [51 KB] Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze Gminy Krzyżanowice 416 KB
Obwieszczenie_ws_zebrania_ogolnego.pdf [416 KB] Obwieszczenie Starosty Raciborskiego o zebraniu ogólnym ws. określenia zasad szacunku gruntów objętych scalaniem Owsiszcze i Nowa Wioska 722 KB
Obwieszczeniesciekipazdziernik2023.pdf [722 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.10.2023r. w sprawie rejestru firm odbierających nieczystości ciekłe z terenu Gminy Krzyżanowice 285 KB
Obwieszczenie_o_zebraniu_ogolnym.pdf [285 KB] Obwieszczenie Starosty Raciborskiego o zebraniu ogólnym ws. określenia zasad szacunku gruntów objętych scalaniem Owsiszcze i Nowa Wioska 740 KB
Postanowienie_o_powolaniu_komisji_doradczej_ds._scalania_gruntow_Owsiszcze_i_Nowa_Wioska.pdf [740 KB] Postanowienie Starosty Raciborskiego o powołaniu komisji doradczej ds. scalania na terenie obrębów Owsiszcze i Nowa Wioska. 1.1 MB
Obwieszczenie_RDOS_podjecie_postepowania.pdf [1.1 MB] Obwieszczenie RDOŚ o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki" 190 KB
obwieszczenie.pdf [190 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26 października 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2032 3.76 MB
Obwieszczenie_terminy_rozpoczecia_i_zakonczenia_polowan_Kola_Lowieckiego_nr_1_LOS_w_sezonie_2023_i_2024.pdf [3.76 MB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia polowań Koła Łowieckiego nr 1 ŁOŚ w sezonie 2023 i 2024 571 KB
ObwieszczenieterminyrozpoczeciaizakonczeniapolowanKolalowieckiegonr2bazantwsezonie2023i2024.pdf [571 KB] Obwieszczenie terminy rozpoczęcia i zakończenia polowań Koła Łowieckiego nr 2 BAŻANT w sezonie 2023 i 2024 333 KB
Obwieszczenie9-23pazdziernik2023.pdf [333 KB] Obwieszczenie GL.RUZ.4210.97.2023.12.AK 175 KB
OGLOSZENIE_udzial_spoleczenstwa.pdf [175 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice - podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego z zastosowan 258 KB
Ogloszenie-o_wystapieniu_w_toku.pdf [258 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wystąpieniu w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niez 270 KB
Ogloszenie-o_wszczeciu_postepowania.pdf [270 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną inf 274 KB
zalaczniki.zip [274 KB] Załączniki do obwieszczenia Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 28 obszarów położonych w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Ow 29.81 MB
obwieszczenie.pdf [29.81 MB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 28 obszarów położonych w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa 206 KB
obwieszczenieGLRUZ42109720239AK.pdf [206 KB] Obwieszczenie GL.RUZ.4210.97.2023.9.AK 97 KB
Zawiadomienie_o_czynnosciach.pdf [97 KB] Zawiadomienie Starosty Raciborskiego o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych na granicy obszaru scalenia Nowa Wioska, Owsiszcze 1.15 MB
Obwieszczenie_Owsiszcze.pdf [1.15 MB] Obwieszczenie Starosty Raciborskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębów Owsiszcze i Nowa Wioska 1.48 MB
Nabor_fiszki_Gmina_Krzyzanowice_01_08_2023.pdf [1.48 MB] Nabór wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 365 KB
Obwieszczenie.pdf [365 KB] Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach GL.RUZ.4210.97.2023.3.AK 136 KB
Decyzja_podanie_do_informacji_publicznej.pdf [136 KB] Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 273 KB
Decyzja_RS_6220.03.2023_przebudowa_drogi_3529_S_Tworkow-Borucin.pdf [273 KB] Podanie do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 480 KB
obwieszczenie_decyzja.pdf [480 KB] Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 273 KB
informowanieoplanowanychpomiarachpolelektromagnetycznych.pdf [273 KB] Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 53 KB
Zawiadomienie_o_zebraniu_ogolnym.pdf [53 KB] Obwieszczenie Starosty Raciborskiego z dnia 19.06.2023r. w sprawie zawiadomienia o zebraniu ogólnym dotyczącym scalenia na terenie obrębów Owsiszcze i Nowa Wioska. 406 KB
obwieszczenie_plan_Krzyzanowice.pdf [406 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice, obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice przy ul. Tworkowskiej 204 KB
postanowienie.pdf [204 KB] Postanowienie Starosty Raciborskiego Nr SG.661.1.4.2023 z dnia 22.05.2023r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w/s scalania gruntów 172 KB
zalacznik_owsiszcze.pdf [172 KB] Załącznik Nr 1 do postanowienia SG.661.1.4.2023 z dnia 22.05.2023r. 92 KB
zalacznik_nowa_wioska.pdf [92 KB] Załącznik Nr 2 do postanowienia SG.661.1.4.2023 z dnia 22.05.2023r. 73 KB
Ogloszenie-o_wszczeciu_postepowania.pdf [73 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 139 KB
Informacja_w_sprawie_wysprzedazy_wegla.pdf [139 KB] Informacja w sprawie przystąpienia do wysprzedaży węgla przez Gminę Krzyżanowice 103 KB
mpzp_krzyzanowice_RU_geo.tif [103 KB] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmujący obszar połozony w sołectwie Bieńkowice przy ul. Mysliwskiej 34.43 MB
mpzp_bienkowice_RU_legenda.tif [34.43 MB] Legenda do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ul. Myśliwskiej 475 KB
Ogloszenie-o_wszczeciu_postepowania.pdf [475 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 278 KB
Nabor_wnioskow_20.03.2023.pdf [278 KB] Nabór wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 182 KB
Decyzja_podanie_do_informacji_publicznej.pdf [182 KB] Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚ-G 6220.12.2022 z dnia 14.02.2023r. 220 KB
Decyzja_stacja_paliw_plynnych_i_gazowych_i_myjnia.pdf [220 KB] Podanie do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚ-G 6220.12.2022 z dnia 14.02.2023r. 404 KB
obwieszczenie_decyzja.pdf [404 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wydaniu decyzji środowiskowej nr RŚ-G 6220.12.2022 z dnia 14.02.2023r. 218 KB
obwieszczenie_RDOS.pdf [218 KB] Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.01.2023 dot. przystąpienia do sporządzenia projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w/s ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 187 KB
420.42.2022.MK1.10_obwieszczenie_o_postanowieniu.pdf [187 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki". 96 KB
ogloszenie_zalaczniki.pdf [96 KB] Załączniki do Ogłoszenia Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.01.2023 dot. wyłożenia do wglądu i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obsza 10.42 MB
ogloszenie_wglad_ocena.pdf [10.42 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.01.2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar p 201 KB
obwieszczenie_zmiana_studium.pdf [201 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.01.2023r. informujące o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 289 KB
Obwieszczenie_RDOS_w_Katowicach.pdf [289 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.420.42.2022.MK1/MP.12 z dnia 17.03.2023r. 51 KB
Ogloszenie-o_zakonczeniu_postepowania.pdf [51 KB] Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 220 KB
Decyzja_9-23_marzec.pdf [220 KB] Decyzja zatwierdzająca projekt scalania gruntów w miejscowości- Roszków 548 KB
Zakupweglado30kwietnia2023.pdf [548 KB] Informacja o przystąpieniu Gminy Krzyżanowice do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r. 185 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2023-01-03 10:10:41)
Odwiedzin na tej stronie: 1011 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM