rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Informacje i ogłoszenia Inne ogloszenia i informacje 2023 Dzisiaj jest: Czwartek, 23.03.2023
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2023

Znaleziono 13 plik(ów) do pobrania.

Inne ogłoszenia i informacje 2023

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Inne ogłoszenia i informacje 2023
Nabor_wnioskow_20.03.2023.pdf [] Nabór wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 182 KB
Decyzja_podanie_do_informacji_publicznej.pdf [182 KB] Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚ-G 6220.12.2022 z dnia 14.02.2023r. 220 KB
Decyzja_stacja_paliw_plynnych_i_gazowych_i_myjnia.pdf [220 KB] Podanie do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚ-G 6220.12.2022 z dnia 14.02.2023r. 404 KB
obwieszczenie_decyzja.pdf [404 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wydaniu decyzji środowiskowej nr RŚ-G 6220.12.2022 z dnia 14.02.2023r. 218 KB
obwieszczenie_RDOS.pdf [218 KB] Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.01.2023 dot. przystąpienia do sporządzenia projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w/s ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 187 KB
420.42.2022.MK1.10_obwieszczenie_o_postanowieniu.pdf [187 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki". 96 KB
ogloszenie_zalaczniki.pdf [96 KB] Załączniki do Ogłoszenia Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.01.2023 dot. wyłożenia do wglądu i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obsza 10.42 MB
ogloszenie_wglad_ocena.pdf [10.42 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.01.2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar p 201 KB
obwieszczenie_zmiana_studium.pdf [201 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.01.2023r. informujące o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 289 KB
Obwieszczenie_RDOS_w_Katowicach.pdf [289 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.420.42.2022.MK1/MP.12 z dnia 17.03.2023r. 51 KB
Ogloszenie-o_zakonczeniu_postepowania.pdf [51 KB] Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 220 KB
Decyzja_9-23_marzec.pdf [220 KB] Decyzja zatwierdzająca projekt scalania gruntów w miejscowości- Roszków 548 KB
Zakupweglado30kwietnia2023.pdf [548 KB] Informacja o przystąpieniu Gminy Krzyżanowice do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r. 185 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2023-01-03 10:10:41)
Odwiedzin na tej stronie: 126 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM