rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Informacje i ogłoszenia Inne ogloszenia i informacje 2015 Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2015

Znaleziono 38 plik(ów) do pobrania.

Inne ogłoszenia i informacje 2015

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Inne ogłoszenia i informacje 2015
ogloszenie_konsultacje_kryteria_szkoly.pdf [] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły 65 KB
Informacja_o_wynikach_konsultacji.pdf [65 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta 61 KB
obwieszczenie_ania_grudzien_08_2015.pdf [61 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.12.2015 o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań (...) 143 KB
skarbnik_informacja_listopad_2015.pdf [143 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 31.10.2015 r. w/s wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2015 roku 79 KB
edyta_2015_X_targowa.pdf [79 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.11.2015 w/s konsultacji projektu uchwały dot. opłaty targowej 241 KB
michna_2015_5listop.pdf [241 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.11.2015 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 60 KB
konsultacje_edyta_2015_trans.pdf [60 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.11.2015 w/s konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 271 KB
konsultacje_edyta_2015_pod_nier.pdf [271 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.11.2015 w/s konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 233 KB
anna_michna_22_10_2015.pdf [233 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.10.2015 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 141 KB
michna_anna_19_10_2015.pdf [141 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.10.2015 o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 154 KB
danka_program.pdf [154 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.10.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RG Krzyżanowice w/s przyjecia "Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...)" 747 KB
konsultacje_aniela_dotacje_X_2015.pdf [747 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RG Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 205 KB
ogloszenie_bohunice.pdf [205 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.09.2015 w/s realizacji przedsięwzięcia pn: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice" 78 KB
konsultacje_gzoksit_magda_09_2015.pdf [78 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zmiany uchwały w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 126 KB
ogloszenie_konsultacje_mlynska.pdf [126 KB] Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia nazwy ulicy w miejscowości Rudyszwałd 240 KB
konsultacje_OPS.pdf [240 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne (...) 144 KB
ZWG_0050_115_2015.pdf [144 KB] Zarządzenie Nr 0050.115.2015 z 31.07.2015 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2015 roku 80 KB
protokol_ania.pdf [80 KB] Protokół z publicznej dyskusji przeprowadzonej w UG Krzyżanowice w dniu 23.07.2015 r. dot. przyjętych rozwiązań w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 134 KB
obwieszczenie_ania_30_czerwiec.pdf [134 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2015 dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zminay studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice (...) 482 KB
wyniki_konsultacje_aniela_czerwiec.pdf [482 KB] Ogłoszenie z dnia 23.06.2015 w/s wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 67 KB
obwieszczenie_Michna_3.pdf [67 KB] Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 17.06.2015 w/s możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - budowa linii kablowej średniego napięcia w celu wyprowadzenia mocy z elektrowni (.. 60 KB
konsultacje_dotacje_2015_aniela.pdf [60 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 01.06.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska (...) 170 KB
konsultacje_podatki_oplata_targowa_2015.pdf [170 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.05.2015 w/s przekazania do konsultacji projekt uchwały dot. opłaty targowej dot. inkasentów tej oplaty 205 KB
ZWG_0058_2015.pdf [205 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2015 z 04.05.2015 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2014 rok oraz innych danych wymienionych w ar. 37 ustawy o finansach publicznych 598 KB
obwieszczenie_zabelkow_decyzja.pdf [598 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.3-09.2015 z dnia 20.05.2015r. 178 KB
obwieszczenie_zabelkow_decyzja.pdf [178 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.03-08.2015 z dnia 20.05.2015r. 178 KB
zabelkow_postanowienie.pdf [178 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.03-06.2015 z dnia 20.05.2015r. 174 KB
Obwieszczenie_RDOS_zabelkow.pdf [174 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4240.282.2015.JKS.2 z 13 maja 2015r. 51 KB
Obwieszczenie.pdf [51 KB] Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.05.2015 o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w celu wprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej Sudół Racibórz 56 KB
ZWG_0050_52_2015.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2015 z 23.04.2015 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2015 roku 90 KB
Obwieszczenie_dluga_wszczecie.pdf [90 KB] Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Długiej w Zabełkowie. 183 KB
konsultacje_edyta_inkaso_2015.pdf [183 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.03.2015 w/s przeprowadzenia konsultacji porojektu uchwały dot. inkasa podatków i opłat lokalnych 162 KB
obwieszczenie_Michna_2.pdf [162 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z 16.02.2015 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia "Zbiornik przeciwpowodziowy (...) 62 KB
obwieszczenie_Michna_1.pdf [62 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z 10.02.2015 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 61 KB
konsultacje_renata_2015.pdf [61 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2015 r. w/s przeprowadzenia konsultacji 2 projektów uchwał stanowiacych akty prawa miejscowego 210 KB
konsultacje_nowak_styczen_2015.pdf [210 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. konsultacji dwóch projektów uchwał stanowiących akta prawa miejscowego 206 KB
konsultacje_oswiata_2015.pdf [206 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 28.01.2014 w/s konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrytacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice (...) 130 KB
wyniki_konsultacje_MICHNA_2015.pdf [130 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.01.2015 w/s wyników konsultacji projektu uchwały RG Krzyżanowice dot. przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020" 63 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2015-01-13 11:53:01)
Odwiedzin na tej stronie: 3832 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM