rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Informacje i ogłoszenia Inne ogloszenia i informacje 2016 Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2016

Znaleziono 78 plik(ów) do pobrania.

Inne ogłoszenia i informacje 2016

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Inne ogłoszenia i informacje 2016
Ogloszenie_uchwalenie_mpzp-etap_II.pdf [] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.12.2016 informujące o uchwaleniu przez Radę Gminy Krzyżanowice w dniu 29.11.2016 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu przed 1.29 MB
ZWG_0050_184_2016.pdf [1.29 MB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.12.2016 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany Statutu SP ZLA z siedzibą w Krzyżanowicach 109 KB
gaz_ania.pdf [109 KB] Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach Nr 3197/OS/2016 z dnia 30.11.2016, znak sprawy OS-RG.7440.00007.2016 dot. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu relacji Kęd 236 KB
Ogloszenie_chalupki_droga.pdf [236 KB] Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach i Powstańców Śląskich w Zabełkowie. 138 KB
ogloszenie_nowa_wioska_przegrody.pdf [138 KB] Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: Wykonanie opóźniacza spowalniającego spływ wód nawalnych na rowie nr 30 w Nowej Wiosce gm. Krzyżanowice 138 KB
gaz.pdf [138 KB] Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego Nr OS-RG.7440.00007.2016 z dnia 08.11.2016 dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego w ramach postępowania administracyjnego w/s zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych d 58 KB
edyta_167_2016.pdf [58 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 31.10.2016 w/s przekazania do konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości opłaty prolongacyjnej 124 KB
edyta_166_2016.pdf [124 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 31.10.2016 w/s przekazania do konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 199 KB
edyta_165_2016.pdf [199 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 31.10.2016 w/s przekazania do konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 186 KB
danka.pdf [186 KB] Informacja z dnia 27.10.2016 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...) 56 KB
ZWG_0050_157_2016.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.157.2016 z 24.10.2016 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2016 roku 107 KB
tomek.pdf [107 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2016 o wynikach konsultacji z mieszkańcami w/s zmiany granicy pomiędzy miejscowościami Tworków i Bieńkowice 27 KB
ogloszenie_strony_alas_decyzja.pdf [27 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 8.11.2016r. nr RŚ 6220.06-10.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 186 KB
ania_gaz.pdf [186 KB] Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25.10.2016 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu H-14, przebudowę tego rowu i wprowadzenia wód opadowych pochodzących z projek 49 KB
ogloszenie_decyzja_alas_spoleczenstwo.pdf [49 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 8.11.2016r. nr RŚ-G 6220.6-11.2016 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 185 KB
gaz.pdf [185 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.18.2016 z dnia 03.10.2016 w/s ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminala dla inwestycji pn: "Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle - granica RP wraz z tłocznią i stacją pomiar 97 KB
Obwieszczenie_geologia_gaz.pdf [97 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6523.08.2016 z dnia 26.10.2016 189 KB
danka.pdf [189 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2016 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia "Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...)" 528 KB
Ogloszenie_zmiana_granicy.pdf [528 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych miejscowości Tworków i Bieńkowice 221 KB
Obwieszczenie_RS_6220.06.2016.pdf [221 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.06-8.2016 w/s zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 804 KB
Obwieszczenie_marszalek.pdf [804 KB] Obwieszczenie Marszała Województwa Śląskiego nr OS-RG.7440.00007.2016 z dnia 12.10.2016 919 KB
Obwieszczenie_Raciborz.pdf [919 KB] Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz nr OS.6620.9.2016 z dnia 11.10.2016 569 KB
Obwieszczenie_wszczecie_zamkowa.pdf [569 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.14-04.2016 z dnia 18.10.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa ul. Zamkowej i Pa 192 KB
Ogloszenie_po_konsultacje_granica.pdf [192 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2016r. w sprawie wyników konsultacji dotyczących zmiany granic pomiędzy miejscowością Tworków i Bieńkowice 137 KB
ania.pdf [137 KB] Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2016 w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle-G 48 KB
wyniki_aniela_1.pdf [48 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2016 r. dot. wyników konsultacji społecznych 136 KB
wyniki_aniela.pdf [136 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2016 r. dot. wyników konsultacji społecznych 136 KB
ZWG_0050_135_2016.pdf [136 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.09.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości (...) 388 KB
ZWG_0050_134_2016.pdf [388 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 01.09.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice 493 KB
wojewoda.pdf [493 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.18.2016 z dnia 29.08.2016 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn: "Budowa gazociągu Kędzierzyn -Koźle-grani 93 KB
informacja_konsultacje_ania.pdf [93 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.08.2016 w/s wyników konsultacji społecznych dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych (...) 64 KB
obwieszczenie_ania.pdf [64 KB] Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 05.06.2016 w/s wznowienia na wniosek strony postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii kablowej w celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej (... 36 KB
Ogloszenie_o_rozpoczeciu_konsultacji_spolecznych_dot_projektu_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego.pdf [36 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.07.2016 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia "Z 1.99 MB
ogloszenie_starostwo_staw_Tworkow.pdf [1.99 MB] Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Raciborzu z dnia 29.07.2016 w/s wszczęcia postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia na wykonanie stawu z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody w parku w Tworkowie 63 KB
Obwieszczenie_wojta_gminy_krzyzanowice_studium_maj_2016.pdf [63 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.07.2016 r. o uchwaleniu przez Radę Gminy Krzyżanowice w dniu 24 maja 2016 r. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - Uchwała nr 0007.XIX.35.2016 198 KB
Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Krzyzanowice_z_dnia_22.07.2016_o_wylozeniu_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego.pdf [198 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.07.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 137 KB
obwieszczenie_um_raciborz_0001.pdf [137 KB] Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24.06.2016 dot. zawieszenia z urzędu postępowania w/s decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV w celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonec 215 KB
Obwieszczenie_studium_czerwiec_2016.pdf [215 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 87 KB
wyniki_aniela_2.pdf [87 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.06.2016 r. o wynikach konsultacji społecznych 136 KB
wyniki_aniela_1.pdf [136 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.06.2016 o wynikach konsultacji społecznych 136 KB
Ogloszenie_udzial_spoleczenstwa.pdf [136 KB] Ogłoszenie wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.06.2016r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 187 KB
Ogloszenie_decyzja_weisner.pdf [187 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.06-11.2015 z dnia 23.08.2016r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy budynku inwentarskiego dla hodowli drobiu (brojlerów) 159 DJP" 324 KB
Ogloszenie_decyzja_strony_bienkowice.pdf [324 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.9-11.2016 z dnia22.07.2016 76 KB
Obwieszczenie_decyzja_bienkowice.pdf [76 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.09-10.2016 z dnia 22.07.2016 178 KB
ogloszenie_postanowienie_bienkowice.pdf [178 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.09-07.2016 z 21.07.2016 176 KB
Ogloszenie_decyzja_skladowisko.pdf [176 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚ-G 6220.7.2016 z dnia 19.07.2016r. 183 KB
ZWG_0050_78_2016.pdf [183 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.06.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Krzyżanowice" 417 KB
ZWG_0050_77_2016.pdf [417 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.06.2016 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych o 508 KB
obwieszczenie_02_06_16_ania_michna.pdf [508 KB] Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.05.2016 dot. wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (...) 56 KB
Obwieszczenie_plan_wieza_Chalupki.pdf [56 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.05.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Chałupki wraz z prognozą oddziaływania (...) 386 KB
Konsultacje_akacjowa.pdf [386 KB] Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ul. Akacjowa w miejscowości Krzyżanowice 226 KB
wyniki_konsultacje_aniela_maj_2016_1.pdf [226 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.05.2016 r. o wynikach konsultacji społecznych 135 KB
wyniki_konsultacje_aniela_maj_2016.pdf [135 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.05.2016 r. o wynikach konsultacji społecznych 135 KB
konsultacje_cwik_maj_2016_1.pdf [135 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 04.05.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji 866 KB
konsultacje_cwik_maj_2016.pdf [866 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 04.05.2016 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 646 KB
wykona_budzet.pdf [646 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2016 z 25.04.2016 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2016 roku 89 KB
ogloszenie_wyniki_aniela_24_03_16.pdf [89 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.03.2016 w/s wyników konsultacji społecznych 135 KB
obwieszczenie_Michna_11_03_2016.pdf [135 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.03.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 446 KB
konsultacje_cwik_08_03_2016.pdf [446 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za 410 KB
obwieszczenie_michna_25_styczen_2016_1.pdf [410 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.01.2016 w/s uchwalenia zmiany studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 376 KB
obwieszczenie_michna_25_styczen_2016.pdf [376 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.01.2016 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Krzyżanowice obejmującego obszary położone w sołectwach Tworków i Bieńkowice 357 KB
konsultacje_oswiata_styczen_2016.pdf [357 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21.01.2016 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia 97 KB
zawiadomienie_grud_I_2016.pdf [97 KB] Zawiadomienie z dnia 05.01.2016 w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na "Wykonanie urządzenia wodnego na rowie w Zabełkowie (...)" 71 KB
NPP_III_wersja.pdf [71 KB] Informacja n/t działalności Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 28 KB
ogloszenie_alas_spoleczenstwo.pdf [28 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.04.2016 w/s udziału społeczeństw w związku z prowadzenie postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 190 KB
ogloszenie_alas_wtoku.pdf [190 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.04.2016 w sprawie wystąpienia do organów opiniujących w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 189 KB
Ogloszenie_alas_wszczecie.pdf [189 KB] Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.04.2016 190 KB
Ogloszenie_zabelkow_obora.pdf [190 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.03.2016r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚ-G 6220.4.2016 184 KB
Wszczecie_roszkow.pdf [184 KB] Obwieszczenie z dnia SE.V.604.20.2016 z dnia 29 luty 2016 w/s wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Roszków 373 KB
Wszczecie_roszkow.pdf [373 KB] Obwieszczenie z dnia SE.V.604.21.2016 z dnia 29 luty 2016 w/s wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Roszków 373 KB
Uzgodnienie_roszkow.pdf [373 KB] Obwieszczenie z dnia SE.V.604.21.2016 z dnia 2 marca 2016 w/s uzgodnienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Roszków 339 KB
Uzgodnienie_krzyzanowice.pdf [339 KB] Obwieszczenie z dnia SE.V.604.20.2016 z dnia 2 marca 2016 w/s uzgodnienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Krzyżanowice 328 KB
Ogloszenie_witeczek_2016.pdf [328 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.1-07.2016 z dnia 17.02.2016r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 188 KB
Obwieszczenie_wojewoda.pdf [188 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.38.2012 z dnia 10 luty 2016r. 652 KB
Ogloszenie_decyzja_chalupki.pdf [652 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.2-09.2016 z dnia17.02.2016r. 186 KB
Obwieszczenie_decyzja_Chalupki.pdf [186 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.02-08.2016 z dnia17.02.2016r. 182 KB
Obwieszczenie_szczecie_rudyszwald.pdf [182 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia26.01.2016r. nr RŚ-G 6220.03-04.2016 195 KB
Obwieszczenie_zabelkow_wszczecie.pdf [195 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.01.2016r. nr RS-6220.02-04.2016. 191 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2017-01-10 10:10:02)
Odwiedzin na tej stronie: 2221 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM