rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Informacje i ogłoszenia Inne ogloszenia i informacje 2019 Dzisiaj jest: Czwartek, 18.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2019

Znaleziono 28 plik(ów) do pobrania.

Inne ogłoszenia i informacje 2019

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Inne ogłoszenia i informacje 2019
Ogloszenie_o_naborze_wnioskow.pdf [] Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Krzyżanowice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze Gminy Krzyżanowice w roku 2019. 205 KB
wniosek_uchwala_XIII_99_2019.zip [205 KB] Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków wraz z uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr XIII/99/2019 338 KB
aniela.pdf [338 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.10.2019 dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe (...) 382 KB
Polowania_BAZANT.pdf [382 KB] Załącznik do obwieszczenia Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.10.2019r. o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań Koła Łowieckiego nr 2 "BAŻANT" 106 KB
Obwieszczenie_BAZANT.pdf [106 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.10.2019r. o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań Koła Łowieckiego nr 2 "BAŻANT" 34 KB
protokol.z.debaty.publicznej.Urbanek.pdf [34 KB] Protokół z przeprowadzenia publicznej debaty nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w regionie kościoła św. Urbana 84 KB
protokol.z.debaty.publicznej.etap.V.pdf [84 KB] Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzyżanowice. 65 KB
Obwieszczenie_RDOS.pdf [65 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z dnia 26 września 2019r. w spr. podania do publicznej wiadomości informacji w spr. przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacj 744 KB
Polowania_LOS.pdf [744 KB] Załącznik do obwieszczenia Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.09.20119r. o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań Koła Łowieckiego nr 1 "ŁOŚ" 97 KB
Obwieszczenie_LOS.pdf [97 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.09.2019r. o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań Koła Łowieckiego nr 1 "łOŚ" 34 KB
obwieszczenie_wojta_29082019.pdf [34 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dn. 29.08.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2.59 MB
Ogloszenie_O_DECYZJI_REMIX.pdf [2.59 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.05-11.2019 z dnia 05.08.2019r. 279 KB
ZWG_0050_130_2019.pdf [279 KB] Zarządzenie Nr 0050.130.2019 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2019 roku 167 KB
aurela.pdf [167 KB] Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Gliwicach Nr GL.ZUZ.1.421.179.2019.KBK z dnia 31.05.2019 w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego m. Owsiszcze 83 KB
renata_2.pdf [83 KB] Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Gliwicach Nr GL.RUZ.421.72.2019.AT/BS z dnia 21.05.2019 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego 147 KB
wybory_lawnikow_2019.pdf [147 KB] Informacja dot. wyboru ławników na kadencje 2010-2023 192 KB
renata.pdf [192 KB] Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Nr GL.ZUZ.1.421.52.2019. AK z dnia 15.03.2019 w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego 216 KB
Ogloszenie_O_DECYZJI.pdf [216 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-17.2019 z dnia 09.05.2019r. 290 KB
Obwieszczenie_decyzja.pdf [290 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-16.2019 z dnia 09.05.2019r. 458 KB
zawiadomienie_nowy_termin.pdf [458 KB] Zawiadomienie Starosty Raciborskiego w/s wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy - scalenia gruntów w gminie Krzyżanowice 1.3 MB
Ogloszenie_o_zakonczeniu_postepowania.pdf [1.3 MB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-14.2018 w/s zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 294 KB
Ogloszenie_O_DECYZJI_Rudyszwald.pdf [294 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.03-13.2019 z dnia 02.04.2019r. 279 KB
obwieszczenie_decyzja.pdf [279 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.03-12.2019 z dnia 02.04.2019r. 277 KB
Obwieszczenie_postanowienie_Rudyszwald.pdf [277 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.03-10.2019 z dnia 01.04.2019r. 267 KB
Ogloszenie_O_DECYZJI_Stuchly.pdf [267 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.14-09.2018 z dnia 19.03.2019r. 285 KB
wszczecie_postepowania_Rudyszwald.pdf [285 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr DP S3532 w Rudyszwałdzie" 277 KB
Zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_pozwolen_wodnoprawnych.pdf [277 KB] Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych 1.52 MB
Ogloszenie_O_DECYZJI_ORLEN.pdf [1.52 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.04-08.2019 z dnia 17.05.2019r. 290 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2019-01-08 12:33:52)
Odwiedzin na tej stronie: 2185 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM