rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2017 Dzisiaj jest: Wtorek, 21.11.2017
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2017

Znaleziono 12 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2017

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2017
URG_XXXIV_58_17.pdf [] UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.58.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 257 KB
URG_XXXIV_56_17.pdf [257 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.56.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów 172 KB
URG_XXXIII_50_17.pdf [172 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.50.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia "Zbiornik przeciwpowod 1.52 MB
URG_XXXIII_43_17.pdf [1.52 MB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.43.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 września 2017 r. w/s zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXI.30.2017 z dnia 29.06.2017 w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzącyc 169 KB
URG_XXXI_30_17.pdf [169 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXI.30.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych z 513 KB
URG_XXVIII_21_17.pdf [513 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.21.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzo 266 KB
URG_XXVIII_20_17.pdf [266 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.20.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niez 176 KB
URG_XXVIII_19_17.pdf [176 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.19.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 351 KB
URG_XXVIII_15_17.pdf [351 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.15.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30.03. 2017 r. w/s określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln 184 KB
URG_XXVIII_14_17.pdf [184 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.14.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30.03.2017 r. w/se zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekr 542 KB
URG_XXVII_9_17.pdf [542 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVII.9.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia, że przepisów art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody nie stosuje się do innych drzew i krzewów. 178 KB
URG_XXVI_1_17.pdf [178 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVI.1.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice. 175 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2017-02-20 13:16:11)
Odwiedzin na tej stronie: 241 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM