rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Konsultacje - 2019 Dzisiaj jest: Czwartek, 18.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Konsultacje - 2019

Znaleziono 53 plik(ów) do pobrania.

Konsultacje - 2019

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Konsultacje - 2019
aniela_15.pdf [] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 165 KB
aniela_51.pdf [165 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...) 145 KB
aniela_50.pdf [145 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. wyników konsultacji projektu uchwały dot. "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 125 KB
konsultacje_basia.pdf [125 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.12.2019 dot. wyników konsultacji w/s ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 188 KB
konsultacje_basia.pdf [188 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.12.2019 dot. konsultacji społecznych projektu uchwały dot. ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Krzyżanowice 857 KB
ogloszenie_konsultacje_odpady.pdf [857 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2019 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi 592 KB
wyniki_podatki.pdf [592 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 203 KB
edyta.pdf [203 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.11.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 755 KB
aniela.pdf [755 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.11.2019 w/s konsultacji projektu uchwały dot. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 654 KB
danka.pdf [654 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi (...) 208 KB
sharp@krzyzanowice.pl_20191025_122948.pdf [208 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2019 dot. wyników konsultacji projektu uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytkach (...) 61 KB
ZWG_0050_191_2019.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.191.2019 z 18.10.2019 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 176 KB
ZWG_0050_189_2019.pdf [176 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.10.2019 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...) 2.18 MB
ZWG_0050_188_2019.pdf [2.18 MB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.10.2019 r. dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach (...) 1.2 MB
informacja_o_wynikach_konsultacji.pdf [1.2 MB] Informacja z dnia 23.09.2019r. o wynikach konsultacji społecznych w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice 1.1 MB
Ogloszenie_o_rozpoczeciu_konsultacji.pdf [1.1 MB] Ogłoszenie z dnia 11.09.2019r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, którym właścicielem lub zarządzającym jest 1.98 MB
ZWG_0050_149_2019.pdf [1.98 MB] Zarządzenie Nr 0050.149.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 594 KB
ZWG_0050_148_2019.pdf [594 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie 521 KB
ZWG_0050_147_2019.pdf [521 KB] Zarządzenie Nr 0050.147.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 570 KB
ZWG_0050-126_2016_dobry.pdf [570 KB] Zarządzenie Nr 0050.126.2019 z 23.07.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s nadania Statutu Żłobka w Tworkowie 1.11 MB
lucyna.pdf [1.11 MB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2019 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Bieńkowice 179 KB
mak.pdf [179 KB] Ogłoszenie z dnia 07.06.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zmiany nazwy części ulicy Raciborskiej położonej w miejscowości Bieńkowice 368 KB
magda_1.pdf [368 KB] Ogłoszenie z dnia 10.06.2019 o przeprowadzeniu projektu uchwały w/s utworzenia Żłobka w Tworkowie i nadania mu statutu 1.18 MB
magda.pdf [1.18 MB] Ogłoszenie z dnia 06.06.2019 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 807 KB
daria.pdf [807 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2019 o wynikach konsultacji społecznych w/s przeprowadzenia konsultacji projektu chwały w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie (...) 187 KB
renata.pdf [187 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.04.2019 w/s wyników konsultacji społecznych 125 KB
magda_1.pdf [125 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmian statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...) 2.96 MB
ZWG_0050_72_2019.pdf [2.96 MB] Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie przy ul. Rymera 7, nadania aktu założycielskiego i statutu 284 KB
inkaso_edyta.pdf [284 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s inkasa podatków i opłat 636 KB
targowa_edyta.pdf [636 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s opłaty targowej 765 KB
magda.pdf [765 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...) 2.91 MB
renata.pdf [2.91 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 01.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice 2.84 MB
wyniki_renata.pdf [2.84 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.03.2019 r. o wynikach konsultacji społecznych 135 KB
OPS.pdf [135 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.03.2019 r. o wynikach konsultacji społecznych 226 KB
konsultacje.pdf [226 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.03.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice 893 KB
ZWG_0050_51_2019.pdf [893 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z 13.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr 0007.XXXIV.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 października 2017 r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (...) 744 KB
konsultacje.pdf [744 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.03.2019 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w/s upoważnienia Kierownika OPS do załatwiania spraw dot. zryczałtowanego dodatku energetycznego 934 KB
renata.pdf [934 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.03.2019 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice 2.89 MB
Konsultacje_18.02.2019.pdf [2.89 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.02.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w spawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 1.2 MB
konsultacje_aniela.pdf [1.2 MB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.02.2019 r. o wynikach konsultacji 59 KB
konsultacje_aniela.pdf [59 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.02.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (...) 949 KB
konsultacje_13.pdf [949 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2019 o wynikach konsultacji 57 KB
konsultacje_12.pdf [57 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2019 o wynikach konsultacji 65 KB
konsultacje_11.pdf [65 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2019 o wynikach konsultacji 64 KB
konsultacje_10.pdf [64 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2019 o wynikach konsultacji 57 KB
konsultacje_9.pdf [57 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2019 o wynikach konsultacji 61 KB
konsultacje_statut.pdf [61 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21.01.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s uchwalenia Statutu Gminy Krzyżanowice 1.48 MB
edyta.pdf [1.48 MB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s opłaty targowej 805 KB
konsultacje_13.pdf [805 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice (...) 228 KB
konsultacje_12.pdf [228 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice (...) 226 KB
konsultacje_11.pdf [226 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice (...) 254 KB
konsultacje_10.pdf [254 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice (...) 269 KB
konsultacje_9.pdf [269 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.01.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice (...) 213 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2019-01-08 12:54:42)
Odwiedzin na tej stronie: 1494 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM