rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Urząd Gminy Samodzielen stanowiska Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych

Podinspektor: Robert Koczy

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7: 00 do 15: 00
wtorek od 7: 00 do 15: 00
środa od 7: 00 do 15: 00
czwartek od 8: 00 do 17: 00
piątek od 7: 00 do 14: 00

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu wewnętrzny

Adres e-mail

Inspektor

nr 24

130

oc@krzyzanowice.plDo zadań i kompetencji Stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych należą sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności:

 1. W zakresie obrony cywilnej:
  1. kompleksowego planowania, koordynacji przedsięwzięć oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej oraz przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska,
  2. przygotowanie ludności i mienia gminy do wykonywania zadań w ramach obrony cywilnej.
  3. tworzenie formacji samoobrony, sił i środków służących tym formacjom,
  4. organizacja szkoleń i ćwiczeń formacji OC i mieszkańców w zakresie powszechnej samoobrony,
  5. tworzenie warunków do wykonywania przez Wójta Gminy funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
 2. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji oraz podejmowanie działań mających na celu ograniczenie ich skutków,
  2. opracowywanie i aktualizacja planów zarządzania kryzysowego, a w przypadku wystąpienia zagrożenia realizowanie odpowiednich procedur,
  3. planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
  4. przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
  5. realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
 3. W zakresie spraw obronnych:
  1. przeprowadzanie rejestracji i udział w kwalifikacji wojskowej,
  2. opracowywanie i aktualizowanie planów obronnych, tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do prawidłowego wykonywania zadań obronnych,
  3. realizacja zadań obronnych wynikających z przepisów prawa.
 4. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
  1. realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy,
  2. wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.
 5. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  1. zabezpieczenie logistyczne i materiałowo - techniczne jednostek OSP,
  2. nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem powierzonego sprzętu i mienia.
 6. Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego.
 7. Prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń na terenie Gminy.


Udostępniający: Małgorzata Cichoń
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Cichoń
Czas udostępnienia: 2021-09-21 13:44:03
Czas wytworzenia: 2021-09-21 13:43:50
Ostatnia zmiana: Cichoń Małgorzata (2021-09-21 13:44:03)
Odwiedzin na tej stronie: 3994 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM