rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2007 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2007

PRZETARGI W 2007r.„Utrzymanie zimowe dróg gminnych w okresie zimowym 2007-2008, w sołectwach objętych II rejonem utrzymania zimowego na terenie gminy Krzyżanowice tj. w sołectwach Owsiszcze, Nowa Wioska, Krzyżanowice, Roszków – powtórka przetargu” ( ogłoszony w Biuletynie UZP 23.10.07r.)


- Ogłoszenie o zamówieniu


- SIWZ


- Informacja o wyborze oferty„Pełnienie funkcji Operatora ” w trakcie którego przewiduje się wymianę 100 źródeł ciepła ogłoszony w Biuletynie UZP 01.10.07r.)


- Ogłoszenie o zamówieniu


- SIWZ


- Informacja o wyborze oferty


- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia„Utrzymanie zimowe „dróg” gminnych w okresie zimowym 2007/2008, w sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice„

z możliwością składania ofert częściowych na trzy rejony utrzymania zimowego :

• Część I zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków;

• Część II zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach Owsiszcze, Nowa Wioska, Krzyżanowice, Roszków;

• Część III zamówienia – rejon utrzymania zimowego „dróg” w sołectwach

Rudyszwałd, Zabełków (Nowy Dwór), Chałupki. (ogłoszony w Biuletynie UZP 14.09.07r.)


- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ


- Informacja o wyborze oferty


„Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-4 w rejonie Witasek w Owsiszczach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Osiszcze” (ogłoszony w Biuletynie UZP 24.08.07r.)


- Ogłoszenie o zamówieniu


- SIWZ

- zał. nr I - Zminiony przedmiar robót - zmiana w zw. z apytaniami

- zał. nr II - projekt budowlany

- zał. nr III - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
UWAGA !!!

aby umożliwić Wykonawcom uwzględnienie w ofercie poniższych wyjaśnień i zmian w przedmiarze robót, przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień:

- składanie ofert – 19.09.2007r. do godz. 9 30 ,

- otwarcie ofert – 19.09.2007r. o godz. 10 00 .Odpowiadając na zapytania jednego z Wykonawców - uczestników postępowania o treści:

Pytanie 1: „Dlaczego w przedmiarze robót brak pozycji na wykonanie formowania i zagęszczania nasypu korpusu przegrody dolinowej z dowiezionego gruntu ujętego w Projekcie budowlano – wykonawczym jako budowla hydrotechniczna klasy IV ? Naszym zdaniem przedmiar powinien zawierać pozycję z KNNR 1/0402 o treści: Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami.”

Pytanie 2: „ Czy Zamawiający zleci i poniesie koszty wykonania badań geotechnicznych korpusu przegrody dolinowej przewidzianych w Projekcie budowlano – wykonawczym ?

Pytanie 3: „ Dlaczego w Przedmiarze robót nie ujęto budowy dróg technologicznych pomiędzy miejscem poboru gruntu i miejscem jego wbudowania w korpus przegrody dolinowej ? Ze względu na wykonastwo robót w okresie jesiennym, istnieje duże prawdopodobieństwo występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych – opadów powodujących rozmiękanie tras przejazdu środków transportu.”

wyjaśniamy:


ad. 1) Zamawiający zgadza się z uwagą oferenta - jest to oczywista pomyłka kosztorysanta. W celu uwzględnienia przedmiotowych robót, Zamawiający poprawił Przedmiar robót (w załączeniu) i ujął roboty związane z zagęszczeniem nasypu hydrotechnicznego w pozycji nr 25 d.5. Ofertę należy przygotować według poprawionego Przedmiaru robót.

ad. 2) Tak. Zamawiający w celach kontrolnych zleci i poniesie koszty wykonania stosownych badań geotechnicznych korpusu przegrody dolinowej przez wyspecjalizowane laboratorium geotechniczne.

ad. 3) Zamawiający nie przewiduje poniesienia dodatkowych kosztów związanych z budową dróg technologicznych. Dla gruntu pozyskanego z czaszy zbiornika odległość od miejsca poboru do miejsca wbudowania to ca. 150 m. Dla gruntu zakupionego przez Wykonawcę transport będzie odbywał się po drodze publicznej, a końcowy odcinek 500 m, po istniejącej drodze z płyt drogowych.
- informacja o wyborze oferty- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przywrócenie możliwości przebiegu naturalnej sukcesji roślinnej na obszarze - etap II (czynna ochrona)” (ogłoszony w Biuletynie UZP 21.08.07r.)


- Ogłoszenie o zamówieniu


- SIWZ


- Informacja o wyborze oferty


- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zbiorników Z-7 i Z-8 w Owsiszczach, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze” ( ogłoszony na portalu UZP 05.06.07r.)


- Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
- Ogłoszenie o zamówieniu


- SIWZ


- Informacja o wyborze oferty


- Ogłoszenie o zawarciu umowy

„Remont budynku garażu na terenie boiska LKS Zabełków” ( ogłoszony na portalu UZP 17.05.07r.)


- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania


- Ogłoszenie o zamówieniu


- SIWZ

- zał. nr 1 - przedmiar robót

- zał nr II - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Informacja o wyborze oferty


- Ogłoszenie o zawarciu umowy


"Trzykrotne koszenie ok. 175 tyś. m2 traw i chwastów z poboczy dróg gminnych wraz z obróbką znaków drogowych pionowych oraz koszenie miejsc wskazanych przez zamawiającego, m.inn. terenu na P.G. Owsiszcze i Chałupki” ( ogłoszony na portalu UZP 27.03.07r.)


- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania


- Ogłoszenie o zamówieniu


- SIWZ
- Informacja o wyborze oferty


- Ogłoszenie o zawarciu umowy„Wykonanie remontów dróg gminnych, poprzez wykonanie, wg potrzeb zamawiającego:

● remontów cząstkowych nawierzchni,

● remontów grysami na zimno,

● nakładki asfaltowo-bitumicznej ” ( ogłoszony na portalu UZP 09.03.07r.)


- Ogłoszenie o wszczęciu postepowania

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Informacja o wyborze oferty


- Ogłoszenie o zawarciu umowy
„Wykonanie odwodnienia ul. Moniuszki w Krzyżanowicach na odcinku 366m - etap II” ( ogłoszony na portalu UZP 09.03.07r.)

- Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ

- zał. I - przedmiar robót

- zał. II - projekt budowlany

- Plan sytuacujny

- zał. III - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

"Opracowanie 3 dokumentacji projektowo-kosztorysowych, do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie" z możliwością składania ofert częściowych na każda z dokumentacji ( ogłoszony na portalu UZP 06.03.07r.)

- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

- Ogłoszenie o zamówienu

- SIWZ
- Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy„Remont nawierzchni ul. Zagumie w Zabełkowie dł. 1013m”( ogłoszony na portalu UZP 30.01.07r.)

- Ogłoszeniu o wszczęciu posępowania

- Ogłoszenie o zamowieniuUdostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-01-19 11:04:17
Czas wytworzenia: 2009-01-19 10:02:55
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3851 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM