rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2006 Dzisiaj jest: Wtorek, 28.05.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2006

„Modernizacja chodnika przy ul. Długiej w Zabełkowie – etap II o pow. 258,00 m 2 .”
- ogłoszenie o wszczęciu postępowania
- ogłoszenie o zamówieniu
- ogłoszenie o zawarciu umowy


„Cyklo ścieżki – etap II”, obejmujacy wykonanie znaków i ich montaż w terenie
- ogłoszenie o wszczęciu postępowania
- ogłoszenie o zamówieniu
- ogłoszenie o zawarciu mowy


„Dostawa tabliczek z nazwami ulic dróg gminnych i informacyjnych” obejmująca wykonanie tabliczek oraz ich montaż w terenie
- ogłoszenie o wszczęciu postępowania
- ogłoszenie o zamówieniu
- ogłoszenie o zawarciu umowy


„ Modernizację ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie dł. 980,5m i szer. 3,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej ”
Przetarg unieważniony i powtórzony

„Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Głównej w Bolesławiu”
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- zał. I - Przedmiar robót
- zal. II - Projekt
- zał. III - Specyfikacja tech. wyk. i odb. robót
- informacja o wyborze oferty

„Budowa kontenerowego miejsca odpraw granicznych zlokalizowanego na obwodnicy m. Chałupki w km 55+785,18 – 55+908,49”
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- zał. IA Przedmiar robót - br. arch-drog i konstr-bud.
- zał. IB Przedmiar robót - br. elektryczna
- zał. IC Przedmiar robót - br. tele-techniczna
- zał. IIA Projekt - br arch-drog i konstr-bud.
- zał. IIB Projekt - br elektryczna
- zał. IIC Projekt - br tele- tech. opis
- rys. 1
- rys. 2
- rys. 3
- rys. 4
- rys. 5
- rys. 6
- rys. 7
- rys. 8
- rys. 9
- zał. IIIA - Spec. tech. wyk i odb. robót - br. arch-drog i konstr-bud.
- zał. IIIB - Spec. tech. wyk i odb. robót - br. elektryczna
- zał. IIIC - Spec. tech. wyk i odb. robót - br. tele-techniczna
- informacja o wyborze oferty


„Wykonanie przebudowy jezdni ul. Moniuszki w Krzyżanowicach wraz z budową odwodnienia – etap I”


- ogłoszenie o wszczęciu postępowania
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- zał. IA - przedmiar - cz. drogowa
- zał. IB - przedmiar - cz. kanalizacyjna
- zał. IIA - projekt - cz. drogowa
- zał. IIB - projekt - cz. kanalizacyjna
- zał. IIIA - specyf. technicna wyk. i odb. robót - cz. drogowa
- zał. IIIB - specyf. technicna wyk. i odb. robót - cz. kanalizacyjna

- informacja o wyborze oferty
- ogłoszenie o zawarciu umowy

„Wykonanie modernizacji budynku komunalnego (aktualna siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach - przychodnia w Krzyżanowicach) poprzez przebudowę wejścia głównego do budynku przychodni, obejmującego wykonanie i montaż zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z programem dostosowawczym”


- ogłoszenie o wszczęciu postepowania
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Zał. I - przedmiar robót
- zał. II - projekt budowlany, zał. III - specyfik. tech. wyk. i odb. robót,
- informacja o wyborze oferty
- ogłoszenie o zawarciu umowy

„Budowa Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie”


- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- zał. nr IA - przedmiar robót - br. arch. i konstr. bud.
- zał. nr IB - przedmiar robót - br. sanitarna (inst. wod-kan i CO i gazu)
- zał. nr IC - przedmiar robót - br. sanitarna (przył. kanal. i szambo)
- zał. nr ID - przedmiar robót - br. elektryczna
- zał. nr IIA - projekt - br arch. i kon. bud.
- rysunki - br arch i kon. bud.
- zał. nr II B - projekt - br. sanit. ( inst. wod-kan)
- zał. nr IIC - projekt - br. sanit. (gaz i CO)
- zał. nr IID - projekt - br. sanit. (przył. kan i szambo)
- zał. nr IIE - inst elektryczna
- zał. nr IIIA - Spec. tech. wyk. i odb. robót - br arch. i kon. bud.
- zał. nr IIIB - Spec. tech. wyk. i odb. robót - br sanitarne
- zał. nr IIIA - Spec. tech. wyk. i odb. robót - br elektryczna

Uwaga!

Projektant przesłal w dniu dzisiejszym przedmir instalacji wentylacji mechanicznej, który jest uzupełnieniem do Zał. nr IB -przedmiaru robót instal. wod- kan, CO i gazu, a konkretnie poz 78 tego przemiaru która zawiera kalkulację własną instalacji CO na ciepłe powietrze.

W zwiazku z powyższym prosimy o uwzględnienie w swojej ofercie tego uzupełnienia:
- przedmiar instalacji nawiewnej - wersja tekstowa
- przedmiar instalacji nawiewnej - Norma ath

Aby umożliwić Wykonawcom uwzględnieni przekazanego uzupełnienia przesuwamy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert - 11.09.2006r. godz. 9.30,

- otwacie ofert - 11.09.2006r. godz. 10.00,Informacja z dn.03.10.2003r.W dniu 02.10.06r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie następujących pozycji w przedmiarach robót:

Roboty budowlane
Jaka ma być grubość styropianu pod posadzką poz. 3.008.
Jaki rodzaj płyt karton – gips w poz.4.001.
Jaką przyjąć grubość izolacji z wełny mineralnej w poz. 4.012.
Jaką przyjąć grubość izolacji z wełny mineralnej w poz. 4.019.
Roboty instalacyjne wod-kan i co
Jaki dokładnie ma być zastosowany kocioł oraz ile przewodów kanałowych zastosować na 1 kpl.
Roboty instalacji elektrycznej
Jaki typ opraw oświetleniowych i żarowych zastosować.
Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez autorów przedmiarów branż instalacyjnej i elektrycznej odpowiadamy;

Ad. 5 – Kocioł oraz ilości przewodów kanałowych wyspecyfikowano w przedmiarze dodatkowym instalacji wentylacji mechanicznej, który jest uzupełnieniem do Zał. nr IB -przedmiaru robót instal. wod- kan, CO i gazu –poz. 78, który jest dostępny na stronie internetowej.

Ad. 6 - Ttyp opraw oświetleniowych i żarowych wyspecyfikowano w zestawieniu materiałowym w przedmiarze robót na cz. elektryczną.Na pozostałe pkt. odpowiemy po uzyskaniu informacji od projektanta br. budowlanej.W związku z pytaniami i wyjaśnieniami zmieni się ponownie termin składania i otwarcia ofert. O nowym terminie powiadomimy odpowiadając na pozostałe pytania.

Informacja z dn. 09.10.2003r.

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez projektanta, odpowiadamy na zapytanie oferenta odnośnie robót budowlanych (pyt. 1, 2, 3 i 4):

Ad. 1, 3, 4:

Gr. termoizolacji podano w p. 2.9.8.2 Opisu technicznego wykonanego w ramach opracowania, którego część projektant zacytował poniżej:

„ - podłogi - styropian twardy 5 cm ,

- nadproża i wieńce - styropian 7 cm ,

- dach o konstrukcji drewnianej (lub sufit podwieszany) - wełna mineralna 14 cm ,

- ściany (docelowo) – styropian 8 cm .”

Ad. 2.

W poz. 4.01, należy przyjąć, iż gr. zastosowanych ogólnie (m.in. wg p. 2.9.7. Opisu technicznego) płyt gipsowo – kartonowych winna wynosić 1,25 cm .

Aby umożliwić Wykonawcom uwzględnieni przekazanego wykjaśnienia przesuwamy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert - 18.10.2006r. godz. 9.30,

- otwarcie ofert - 18.10.2006r. godz. 10.00.

Wadium zgodnie z Rozdz. VIII SIWZ należy wnieść najpóźniej do czasy składania ofert i winno być wniesione na okres związania ofertą.


- informacja o wyborze oferty„ Modernizację ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie dł. 980,5m i szer. 3,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej ”

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ
- zał. IA - przedmiar robót - cz. drogowa
- zał. IB - Przedmiar robót - cz. kanalizacyjna
- zał. IIA - Projekt - cz. drogowa
- zał. IIB - Projekt - cz. kanalizacyjna
- zał. IIIA - Specyfikacja tech. wyk. i odb. robót - cz. drogowa
- zał. IIIB - Specyfikacja tech. wyk. i odb. robót - cz. kanalizacyjna- informacja o wyborze oferty"Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym 2006/2007, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice"

- ogłoszenie o wszcęciu postepowania
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja o wyborze oferty
- Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie II"Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym 2006/2007, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice" - powtórka na dwa zadania - rejony odśnieżania:

• Zadanie I – rejon odśnieżania obejmuje drogi w sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków;

• Zadanie III – rejon odśnieżania obejmuje drogi w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków (Nowy Dwór), Chałupki.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Informacja o wyborze ofert
- Ogłoszenie o zawarciu umów na zadania I i IIIUdostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-01-22 08:21:37
Czas wytworzenia: 2009-01-19 15:40:11
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3845 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM