[KOSZTORYS ATHENASOFT] co=Copyright Athenasoft sp. z o.o. wf=4 pr=NORMA 4.14 pe=1 op=1 opn=0 0 2 1 1 0 1 8 1 18 0 0 0 0 1. 1 1 0 1 prn=2 2 2 3 4 0 6 0 1 own=3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 poz. < > 0 0 0 0 0 pm=dział dział pd=działu działu mm=działy działy md=działów działów wan=PLN wk=0 na=Koszty pośrednie Koszty zakupu Zysk VAT wn= [STRONA TYT] na=PRZEDMIAR ROBÓT nfn=USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR mgr inż. Marian Wierzbicki afn=47-400 Racibórz ul. Piaskowa 7c nb=Instalacja wentylacji mechanicznej ab=Centrum Sportu i Rekreacji w Tworkowie ul. Główna dz. nr.2078 ni=Urząd Gminy Krzyżanowice ai=47-450 Krzyżanowice ul. Główna 5 br=instalacyjna dt=wrzesień 2006 r pcn=I I I kw. 2006 r [CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU] sz= 0 lp=1 2 pa=1 1 1 pa=0 1 0 [NARZUTY NORMA 1] na=VAT wa=7 1 0 op=0 0 nc=1 [NARZUTY NORMA 2] na=Koszty pośrednie wa=80 1 0 op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 2] na=Koszty zakupu wa=18 1 0 op=1 1 nm=10 [NARZUTY NORMA 2] na=Zysk wa=20 1 0 op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS ZEST 38] ty=M na=nagrzewnica gazowa o mocy 30 kW typu Miller id= 3 jm=szt 020 ce=0 il=1 [RMS ZEST 1] ty=M na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm id=1570100 1 jm=szt 020 ce=0 il=23.7108 [RMS ZEST 2] ty=M na=piasek do zapraw id=1602003 1 jm=m3 060 ce=0 il=0.1932 [RMS ZEST 3] ty=M na=cement portlandzki 35 bez dodatków id=1700301 1 jm=kg 033 ce=0 il=19.08 [RMS ZEST 4] ty=M na=cement portlandzki z dodatkami 25 id=1701100 1 jm=t 034 ce=0 il=0.018 [RMS ZEST 5] ty=M na=wapno suchogaszone id=1720200 1 jm=kg 033 ce=0 il=10.74 [RMS ZEST 6] ty=M na=cegła budowlana pełna id=1800199 1 jm=szt 020 ce=0 il=42 [RMS ZEST 7] ty=M na=ciasto wapienne (wapno gaszone) id=2360000 1 jm=m3 060 ce=0 il=0.018 [RMS ZEST 8] ty=S na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t id=34312 1 jm=m-g 148 ce=0 il=0.78 [RMS ZEST 9] ty=M na=woda z rurociągu id=3930000 1 jm=m3 060 ce=0 il=0.0672 [RMS ZEST 10] ty=S na=samochód dostawczy 0.9 t id=39511 1 jm=m-g 148 ce=0 il=7.9056 [RMS ZEST 11] ty=S na=betoniarka wolnospadowa elektryczna id=43211 1 jm=m-g 148 ce=0 il=0.18 [RMS ZEST 12] ty=M na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm id=6505699 1 jm=m2 050 ce=0 il=12.7124 [RMS ZEST 13] ty=M na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm id=6505699 1 jm=m2 050 ce=0 il=36.9416 [RMS ZEST 14] ty=M na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm id=6505699 1 jm=m2 050 ce=0 il=17.5192 [RMS ZEST 15] ty=M na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm id=6505899 1 jm=m2 050 ce=0 il=8.9612 [RMS ZEST 16] ty=M na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm id=6505899 1 jm=m2 050 ce=0 il=26.0408 [RMS ZEST 17] ty=M na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm id=6505899 1 jm=m2 050 ce=0 il=12.3496 [RMS ZEST 18] ty=M na=przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o wym. 400x300 mm id=6510699 1 jm=szt 020 ce=0 il=2 [RMS ZEST 19] ty=M na=kratki wentylacyjne typ A o wym. 100x250 mm id=6521599 1 jm=szt 020 ce=0 il=22 [RMS ZEST 20] ty=M na=kratki wentylacyjne typ A o wym. 300x300 mm id=6521599 1 jm=szt 020 ce=0 il=3 [RMS ZEST 21] ty=M na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm id=6580999 1 jm=szt 020 ce=0 il=5.8352 [RMS ZEST 22] ty=M na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm id=6580999 1 jm=szt 020 ce=0 il=10.9008 [RMS ZEST 23] ty=M na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm id=6580999 1 jm=szt 020 ce=0 il=3.7336 [RMS ZEST 24] ty=M na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm id=6580999 1 jm=szt 020 ce=0 il=2.02 [RMS ZEST 25] ty=M na=uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200 mm id=6582004 1 jm=szt 020 ce=0 il=2.04 [RMS ZEST 26] ty=M na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm id=6582699 1 jm=szt 020 ce=0 il=36.8868 [RMS ZEST 27] ty=M na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm id=6582699 1 jm=szt 020 ce=0 il=58.7432 [RMS ZEST 28] ty=M na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm id=6582699 1 jm=szt 020 ce=0 il=22.4016 [RMS ZEST 29] ty=M na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 800 mm id=6582699 1 jm=szt 020 ce=0 il=22.88 [RMS ZEST 30] ty=M na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm id=6582699 1 jm=szt 020 ce=0 il=4.12 [RMS ZEST 31] ty=M na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1200 mm id=6582699 1 jm=szt 020 ce=0 il=3.12 [RMS ZEST 32] ty=M na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm id=6801405 1 jm=kg 033 ce=0 il=32.9908 [RMS ZEST 33] ty=M na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dlug.do 60 mm id=6801406 1 jm=kg 033 ce=0 il=3.7 [RMS ZEST 34] ty=M na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na calej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług.do 80 mm id=6801407 1 jm=kg 033 ce=0 il=0.15 [RMS ZEST 35] ty=M na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm id=6802734 1 jm=kg 033 ce=0 il=0.072 [RMS ZEST 36] ty=R na=robocizna id=999 1 jm=r-g 149 ce=0 il=249.1506 [RMS ZEST 37] ty=M 1 na=materiały pomocnicze id=0000000 1 jm=% 147 il=0 [ELEMENT 1] na=INSTALACJA NAWIEWNA wa=0 kn=0 0 0 id=22 nu=1 wn= [POZYCJA] id=1 pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-17 0102-03 2-17 0102-03 0 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % op=0 0 0 0 0 0 nu=1 ob=20.84 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=20.84 1 1,06+0,5+2,5+2,12+3,0+0,39+1,06+0,8+6,0+2,2+1,0+0,21 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 36] nz=2.15 0 2.15 np=1 wa=0 wb=0 il=42.7897 [RMS 12] nz=0.61 0 0.61 np=1 wa=0 wb=0 il=12.7124 [RMS 15] nz=0.43 0 0.43 np=1 wa=0 wb=0 il=8.9612 [RMS 21] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=5.8352 [RMS 26] nz=1.77 0 1.77 np=1 wa=0 wb=0 il=36.8868 [RMS 1] nz=0.29 0 0.29 np=1 wa=0 wb=0 il=6.0436 [RMS 32] nz=0.33 0 0.33 np=1 wa=0 wb=0 il=6.8772 [RMS 37] nz=0.5 0 0.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 10] nz=0.07 0 0.07 np=1 wa=0 wb=0 il=1.4588 [POZYCJA] id=2 pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-17 0102-04 2-17 0102-04 0 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % op=0 0 0 0 0 0 nu=2 ob=51.8 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=51.8 1 4,65+4,08+21,84+0,6+7,8+0,64+11,64+0,55 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 36] nz=1.67 0 1.67 np=1 wa=0 wb=0 il=82.6132 [RMS 13] nz=0.61 0 0.61 np=1 wa=0 wb=0 il=31.598 [RMS 16] nz=0.43 0 0.43 np=1 wa=0 wb=0 il=22.274 [RMS 22] nz=0.18 0 0.18 np=1 wa=0 wb=0 il=9.324 [RMS 27] nz=0.97 0 0.97 np=1 wa=0 wb=0 il=50.246 [RMS 1] nz=0.19 0 0.19 np=1 wa=0 wb=0 il=9.842 [RMS 32] nz=0.3 0 0.3 np=1 wa=0 wb=0 il=15.54 [RMS 37] nz=0.5 0 0.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 10] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=3.108 [POZYCJA] id=3 pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-17 0102-05 2-17 0102-05 0 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % op=0 0 0 0 0 0 nu=3 ob=8.61 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=8.61 1 7,56+1,05 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 36] nz=1.3 0 1.3 np=1 wa=0 wb=0 il=10.6893 [RMS 14] nz=0.61 0 0.61 np=1 wa=0 wb=0 il=5.2521 [RMS 17] nz=0.43 0 0.43 np=1 wa=0 wb=0 il=3.7023 [RMS 23] nz=0.13 0 0.13 np=1 wa=0 wb=0 il=1.1193 [RMS 28] nz=0.78 0 0.78 np=1 wa=0 wb=0 il=6.7158 [RMS 1] nz=0.14 0 0.14 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2054 [RMS 32] nz=0.23 0 0.23 np=1 wa=0 wb=0 il=1.9803 [RMS 37] nz=0.5 0 0.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 10] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5166 [POZYCJA] id=4 pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-17 0138-01 2-17 0138-01 0 na=Kratki wentylacyjne typ A o wym. 100x250 mm - do przewodów stalowych op=0 0 0 0 0 0 nu=4 ob=20 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=20 1 20 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 36] nz=0.92 0 0.92 np=1 wa=0 wb=0 il=17.572 [RMS 19] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=20 [RMS 29] nz=1.04 0 1.04 np=1 wa=0 wb=0 il=20.8 [RMS 35] nz=0.003 0 0.003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [RMS 37] nz=0.5 0 0.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 10] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.4 [POZYCJA] id=5 pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-17 0134-01 2-17 0134-01 0 na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o wym. 400x300 mm op=0 0 0 0 0 0 nu=5 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 36] nz=1.34 0 1.34 np=1 wa=0 wb=0 il=2.5594 [RMS 18] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 24] nz=1.01 0 1.01 np=1 wa=0 wb=0 il=2.02 [RMS 30] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=4.12 [RMS 1] nz=1.07 0 1.07 np=1 wa=0 wb=0 il=2.14 [RMS 32] nz=0.67 0 0.67 np=1 wa=0 wb=0 il=1.34 [RMS 37] nz=0.5 0 0.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 10] nz=0.11 0 0.11 np=1 wa=0 wb=0 il=0.22 [POZYCJA] id=6 pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0333-08 4-01 0333-08 0 na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej op=0 0 0 0 0 0 nu=6 ob=10 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=10 1 10 [RMS 36] nz=0.36 0 0.36 np=1 wa=0 wb=0 il=3.6 [POZYCJA] id=7 pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0333-09 4-01 0333-09 0 na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej op=0 0 0 0 0 0 nu=7 ob=3 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [RMS 36] nz=0.5 0 0.5 np=1 wa=0 wb=0 il=1.5 [POZYCJA] id=8 pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0323-02 4-01 0323-02 0 na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. op=0 0 0 0 0 0 nu=8 ob=10 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=10 1 10 [RMS 36] nz=0.49 0 0.49 np=1 wa=0 wb=0 il=4.9 [RMS 6] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=20 [RMS 3] nz=0.99 0 0.99 np=1 wa=0 wb=0 il=9.9 [RMS 5] nz=0.56 0 0.56 np=1 wa=0 wb=0 il=5.6 [RMS 2] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.05 [RMS 9] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [RMS 37] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 11] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1 [RMS 8] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2 [POZYCJA] id=9 pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0323-03 4-01 0323-03 0 na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. op=0 0 0 0 0 0 nu=9 ob=3 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [RMS 36] nz=0.63 0 0.63 np=1 wa=0 wb=0 il=1.89 [RMS 6] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=9 [RMS 3] nz=1.2 0 1.2 np=1 wa=0 wb=0 il=3.6 [RMS 5] nz=0.67 0 0.67 np=1 wa=0 wb=0 il=2.01 [RMS 2] nz=0.006 0 0.006 np=1 wa=0 wb=0 il=0.018 [RMS 9] nz=0.003 0 0.003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.009 [RMS 37] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 11] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.03 [RMS 8] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [POZYCJA] id=10 pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0706-01 4-01 0706-01 0 na=Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach op=0 0 0 0 0 0 nu=10 ob=26 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=26 1 13*2 [RMS 36] nz=0.45 0 0.45 np=1 wa=0 wb=0 il=11.7 [RMS 4] nz=0.0005 0 0.0005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.013 [RMS 7] nz=0.0005 0 0.0005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.013 [RMS 2] nz=0.0027 0 0.0027 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0702 [RMS 9] nz=0.0007 0 0.0007 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0182 [RMS 37] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.26 [ELEMENT 1] na=INSTALACJA WYWIEWNA wa=0 kn=0 0 0 id=23 nu=2 wn= [POZYCJA] id=11 pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-17 0102-04 2-17 0102-04 0 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % op=0 0 0 0 0 0 nu=11 ob=8.76 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=8.76 1 0,36+8,4 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 36] nz=1.67 0 1.67 np=1 wa=0 wb=0 il=13.9709 [RMS 13] nz=0.61 0 0.61 np=1 wa=0 wb=0 il=5.3436 [RMS 16] nz=0.43 0 0.43 np=1 wa=0 wb=0 il=3.7668 [RMS 22] nz=0.18 0 0.18 np=1 wa=0 wb=0 il=1.5768 [RMS 27] nz=0.97 0 0.97 np=1 wa=0 wb=0 il=8.4972 [RMS 1] nz=0.19 0 0.19 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6644 [RMS 32] nz=0.3 0 0.3 np=1 wa=0 wb=0 il=2.628 [RMS 37] nz=0.5 0 0.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 10] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5256 [POZYCJA] id=12 pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-17 0102-05 2-17 0102-05 0 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % op=0 0 0 0 0 0 nu=12 ob=20.11 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=20.11 1 1,05+2,88+1,88+1,6+2,4+9,6+0,7 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 36] nz=1.3 0 1.3 np=1 wa=0 wb=0 il=24.9666 [RMS 14] nz=0.61 0 0.61 np=1 wa=0 wb=0 il=12.2671 [RMS 17] nz=0.43 0 0.43 np=1 wa=0 wb=0 il=8.6473 [RMS 23] nz=0.13 0 0.13 np=1 wa=0 wb=0 il=2.6143 [RMS 28] nz=0.78 0 0.78 np=1 wa=0 wb=0 il=15.6858 [RMS 1] nz=0.14 0 0.14 np=1 wa=0 wb=0 il=2.8154 [RMS 32] nz=0.23 0 0.23 np=1 wa=0 wb=0 il=4.6253 [RMS 37] nz=0.5 0 0.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 10] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2066 [POZYCJA] id=13 pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-17 0138-01 2-17 0138-01 0 na=Kratki wentylacyjne typ A o wym. 100x250 mm - do przewodów stalowych op=0 0 0 0 0 0 nu=13 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 36] nz=0.92 0 0.92 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7572 [RMS 19] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 29] nz=1.04 0 1.04 np=1 wa=0 wb=0 il=2.08 [RMS 35] nz=0.003 0 0.003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [RMS 37] nz=0.5 0 0.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 10] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.04 [POZYCJA] id=14 pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-17 0138-02 2-17 0138-02 0 na=Kratki wentylacyjne typ A wym. 300x300 mm - do przewodów stalowych op=0 0 0 0 0 0 nu=14 ob=3 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 36] nz=1.22 0 1.22 np=1 wa=0 wb=0 il=3.4953 [RMS 20] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=3 [RMS 31] nz=1.04 0 1.04 np=1 wa=0 wb=0 il=3.12 [RMS 35] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [RMS 37] nz=0.5 0 0.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 10] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [POZYCJA] id=15 pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0333-08 4-01 0333-08 0 na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej op=0 0 0 0 0 0 nu=15 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 36] nz=0.36 0 0.36 np=1 wa=0 wb=0 il=0.72 [POZYCJA] id=16 pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0333-09 4-01 0333-09 0 na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej op=0 0 0 0 0 0 nu=16 ob=3 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [RMS 36] nz=0.5 0 0.5 np=1 wa=0 wb=0 il=1.5 [POZYCJA] id=17 pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0323-02 4-01 0323-02 0 na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. op=0 0 0 0 0 0 nu=17 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 36] nz=0.49 0 0.49 np=1 wa=0 wb=0 il=0.98 [RMS 6] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.99 0 0.99 np=1 wa=0 wb=0 il=1.98 [RMS 5] nz=0.56 0 0.56 np=1 wa=0 wb=0 il=1.12 [RMS 2] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [RMS 9] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.004 [RMS 37] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 11] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [RMS 8] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.04 [POZYCJA] id=18 pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0323-03 4-01 0323-03 0 na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. op=0 0 0 0 0 0 nu=18 ob=3 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [RMS 36] nz=0.63 0 0.63 np=1 wa=0 wb=0 il=1.89 [RMS 6] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=9 [RMS 3] nz=1.2 0 1.2 np=1 wa=0 wb=0 il=3.6 [RMS 5] nz=0.67 0 0.67 np=1 wa=0 wb=0 il=2.01 [RMS 2] nz=0.006 0 0.006 np=1 wa=0 wb=0 il=0.018 [RMS 9] nz=0.003 0 0.003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.009 [RMS 37] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 11] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.03 [RMS 8] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [POZYCJA] id=19 pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0706-01 4-01 0706-01 0 na=Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach op=0 0 0 0 0 0 nu=19 ob=10 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=10 1 5*2 [RMS 36] nz=0.45 0 0.45 np=1 wa=0 wb=0 il=4.5 [RMS 4] nz=0.0005 0 0.0005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.005 [RMS 7] nz=0.0005 0 0.0005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.005 [RMS 2] nz=0.0027 0 0.0027 np=1 wa=0 wb=0 il=0.027 [RMS 9] nz=0.0007 0 0.0007 np=1 wa=0 wb=0 il=0.007 [RMS 37] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1 [ELEMENT 1] na=NAGRZEWNICA GAZOWA wa=0 kn=0 0 0 id=24 nu=3 wn= [POZYCJA] id=21 pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-17 0321-06 2-17 0321-06 0 na=Montaż nagrzewnicy gazowej o mocy 30 kW typu Miller op=0 0 0 0 0 0 nu=20 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 36] nz=16.29 0 16.29 np=1 wa=0 wb=0 il=15.557 [RMS 38] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 25] nz=2.04 0 2.04 np=1 wa=0 wb=0 il=2.04 [RMS 33] nz=3.7 0 3.7 np=1 wa=0 wb=0 il=3.7 [RMS 34] nz=0.15 0 0.15 np=1 wa=0 wb=0 il=0.15 [RMS 37] nz=0.9 0 0.9 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 10] nz=0.34 0 0.34 np=1 wa=0 wb=0 il=0.34