Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA NAWIEWNA 1 d.1 KNR 2-17 0102-03 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % m2 1.06+0.5+2.5+2.12+3.0+0.39+1.06+0.8+6.0+2.2+1.0+0.21 m2 20.840 RAZEM 20.840 2 d.1 KNR 2-17 0102-04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % m2 4.65+4.08+21.84+0.6+7.8+0.64+11.64+0.55 m2 51.800 RAZEM 51.800 3 d.1 KNR 2-17 0102-05 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % m2 7.56+1.05 m2 8.610 RAZEM 8.610 4 d.1 KNR 2-17 0138-01 Kratki wentylacyjne typ A o wym. 100x250 mm - do przewodów stalowych szt. 20 szt. 20.000 RAZEM 20.000 5 d.1 KNR 2-17 0134-01 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o wym. 400x300 mm szt. 2 szt. 2.000 RAZEM 2.000 6 d.1 KNR 4-01 0333-08 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 10 szt. 10.000 RAZEM 10.000 7 d.1 KNR 4-01 0333-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 3 szt. 3.000 RAZEM 3.000 8 d.1 KNR 4-01 0323-02 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt. 10 szt. 10.000 RAZEM 10.000 9 d.1 KNR 4-01 0323-03 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 3 szt. 3.000 RAZEM 3.000 10 d.1 KNR 4-01 0706-01 Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach szt. 13*2 szt. 26.000 RAZEM 26.000 2 INSTALACJA WYWIEWNA 11 d.2 KNR 2-17 0102-04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % m2 0.36+8.4 m2 8.760 RAZEM 8.760 12 d.2 KNR 2-17 0102-05 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % m2 1.05+2.88+1.88+1.6+2.4+9.6+0.7 m2 20.110 RAZEM 20.110 13 d.2 KNR 2-17 0138-01 Kratki wentylacyjne typ A o wym. 100x250 mm - do przewodów stalowych szt. 2 szt. 2.000 RAZEM 2.000 14 d.2 KNR 2-17 0138-02 Kratki wentylacyjne typ A wym. 300x300 mm - do przewodów stalowych szt. 3 szt. 3.000 RAZEM 3.000 15 d.2 KNR 4-01 0333-08 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 2 szt. 2.000 RAZEM 2.000 16 d.2 KNR 4-01 0333-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 3 szt. 3.000 RAZEM 3.000 17 d.2 KNR 4-01 0323-02 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt. 2 szt. 2.000 RAZEM 2.000 18 d.2 KNR 4-01 0323-03 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 3 szt. 3.000 RAZEM 3.000 19 d.2 KNR 4-01 0706-01 Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach szt. 5*2 szt. 10.000 RAZEM 10.000 3 NAGRZEWNICA GAZOWA 20 d.3 KNR 2-17 0321-06 Montaż nagrzewnicy gazowej o mocy 30 kW typu Miller szt. 1 szt. 1.000 RAZEM 1.000