rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Konsultacje - 2018 Dzisiaj jest: Wtorek, 05.03.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Konsultacje - 2018

Znaleziono 26 plik(ów) do pobrania.

Konsultacje - 2018

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Konsultacje - 2018
konsultacje.pdf [] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.09.2018 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmian Statutu Gminy Krzyżanowice 56 KB
ZWG_0050_161_2018.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.161.2018 z 05.10.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 539 KB
ZWG_0050_153_2018_1.pdf [539 KB] Zarządzenie Nr 0050.153.2018 z 17.09.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. dokonania zmian Statutu Gminy Krzyżanowice 391 KB
konsultacje_SPZLA.pdf [391 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.06.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. dokonania zmian Statutu SP ZLA z/s w Krzyżanowicach 570 KB
konsultacje_zezwolenia.pdf [570 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21.06.2018 r. o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia dla terenu Gminy Krzyżanowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (...) 61 KB
konsultacje_zasady.pdf [61 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21.06.2018 r. o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (...) 58 KB
konsultacje_99.pdf [58 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.06.2018 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia dla terenu Gminy Krzyżanowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (...) 265 KB
konsultacje_98.pdf [265 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.06.2018 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzyżanowice 220 KB
magda.pdf [220 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.04.2018 r. dot. wyników konsultacji społecznych projektu uchwały w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 58 KB
renata.pdf [58 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.03.2018 r. dot. wyników konsultacji społecznych projektu uchwały RG Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowisk 42 KB
magda_1.pdf [42 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.04.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s podziału Gminy Krzyżanowice na stałe obwody głosowania 399 KB
magda.pdf [399 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.04.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 310 KB
aniela.pdf [310 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2018 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (...) 1.1 MB
magda.pdf [1.1 MB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2018 w/s wyników konsultacji społecznych projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice (...) 60 KB
magda.pdf [60 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s podziału Gminy Krzyżanowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice 59 KB
Oglopszenie_konsultacji_przedszkole.pdf [59 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.03.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 41 KB
magda.pdf [41 KB] Ogłoszenie z dnia 15.03.2018 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s podziału Gminy Krzyżanowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice 234 KB
renata.pdf [234 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.03.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 905 KB
4.pdf [905 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.02.2018 r. o wynikach konsultacji społecznych 67 KB
3.pdf [67 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.02.2018 r. o wynikach konsultacji społecznych 56 KB
2.pdf [56 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.01.2018 r. o wynikach konsultacji społecznych 63 KB
konsultacje.pdf [63 KB] Ogłoszenie z dnia 12.02.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 310 KB
konsultacje_magada_27.pdf [310 KB] Ogłoszenie z dnia 09.02.2018 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017 w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 320 KB
konsultacje.pdf [320 KB] Ogłoszenie z dnia 12.01.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez 319 KB
ZWG_0050_13_2018.pdf [319 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2018 z 11.01.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice (...) 218 KB
magda.pdf [218 KB] Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 132 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2019-01-08 12:54:41)
Odwiedzin na tej stronie: 1136 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM