rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2023 Dzisiaj jest: Piątek, 29.09.2023
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2023

Znaleziono 70 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2023

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2023
URG_LVIII_70_23.pdf [] Uchwała Nr LVIII/70/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.08.2023 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na wykonanie promocyjnej waluty "0 Euro" 250 KB
URG_LVIII_69_23.pdf [250 KB] Uchwała Nr LVIII/69/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.08.2023 r w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 979 KB
URG_LVIII_68_23.pdf [979 KB] Uchwała Nr LVIII/68/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.08.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 3.42 MB
URG_LVIII_67_23.pdf [3.42 MB] Uchwała Nr LVIII/67/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.08.2023 r w/s zmiany uchwały Nr XXI/47/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XLI.36.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcie Programu Rewital 941 KB
URG_LVIII_66_23.pdf [941 KB] Uchwała Nr LVIII/66/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.08.2023 r w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 258 KB
URG_LVIII_65_23.pdf [258 KB] Uchwała Nr LVIII/65/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.08.2023 r w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieni 871 KB
URG_LVIII_64_23.pdf [871 KB] Uchwała Nr LVIII/64/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.08.2023 r w/s uchylenia uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXII.73.2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubi 265 KB
URG_LVIII_63_23.pdf [265 KB] Uchwała Nr LVIII/63/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.08.2023 r w/s trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krzyżanowice 254 KB
URG_LVII_62_23.pdf [254 KB] Uchwała Nr LVII/62/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 933 KB
URG_LVII_61_23.pdf [933 KB] Uchwała Nr LVII/61/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s w sprawie zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.42 MB
URG_LVII_60_23.pdf [3.42 MB] Uchwała Nr LVII/60/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 258 KB
URG_LVII_59_23.pdf [258 KB] Uchwała Nr LVII/59/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s opłaty targowej 287 KB
URG_LVII_58_23.pdf [287 KB] Uchwała Nr LVII/58/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krzyżanowice 323 KB
URG_LVII_57_23.pdf [323 KB] Uchwała Nr LVII/57/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowan 315 KB
URG_LVII_56_23.pdf [315 KB] Uchwała Nr LVII/56/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pienię 727 KB
URG_LVII_55_23.pdf [727 KB] Uchwała Nr LVII/55/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023 r. 368 KB
URG_LVII_54_23.pdf [368 KB] Uchwała Nr LVII/54/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice 440 KB
URG_LVII_53_23.pdf [440 KB] Uchwała Nr LVII/53/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 269 KB
URG_LVII_52_23.pdf [269 KB] Uchwała Nr LVII/52/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w inst 333 KB
URG_LVII_51_23.pdf [333 KB] Uchwała Nr LVII/51/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Raciborzu i Rybniku oraz Sądu Okręgowego w Rybniku na kadencję 2024-2027 258 KB
URG_LVII_50_23.pdf [258 KB] Uchwała Nr LVII/50/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice 264 KB
URG_LVII_49_23.pdf [264 KB] Uchwała Nr LVII/49/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Krzyżanowice będących w posiadaniu PW 703 KB
URG_LVII_48_23.pdf [703 KB] Uchwała Nr LVII/48/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2.05 MB
URG_LVII_47_23.pdf [2.05 MB] Uchwała Nr LVII/47/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s przyjęcia Koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice 23.38 MB
URG_LVII_46_23.pdf [23.38 MB] Uchwała Nr LVII/46/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzyżanowice. Krzyżanowice 2030+ 2.07 MB
URG_LVII_45_23.pdf [2.07 MB] Uchwała Nr LVII/45/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r, w/s przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzyżanowice na lata 2023-2030 1.61 MB
URG_LVI_44_23.pdf [1.61 MB] Uchwała Nr LVI/44/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 277 KB
URG_LVI_43_23.pdf [277 KB] Uchwała Nr LVI/43/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s statutu samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny zespół Oświaty w Krzyżanowicach 505 KB
URG_LVI_42_23.pdf [505 KB] Uchwała Nr LVI/42/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmiany uchwały nr LIV/32/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego 255 KB
URG_LVI_41_23.pdf [255 KB] Uchwała Nr LVI/41/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 1.02 MB
URG_LVI_40_23.pdf [1.02 MB] Uchwała Nr LVI/40/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.3 MB
URG_LVI_39_23.pdf [3.3 MB] Uchwała Nr LVI/39/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 w/s wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Krzyżanowice Spółdzielni Energetycznej 252 KB
URG_LVI_38_23.pdf [252 KB] Uchwała Nr LVI/38/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2022 rok 6.48 MB
URG_LVI_37_23.pdf [6.48 MB] Uchwała Nr LVI/37/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2022 rok 254 KB
URG_LVI_36_23.pdf [254 KB] Uchwała Nr LVI/36/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 1.62 MB
URG_LVI_35_23.pdf [1.62 MB] Uchwała Nr LVI/35/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzyżanowice 251 KB
URG_LV_34_23.pdf [251 KB] Uchwała Nr LV/34/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 11.05.2023 r w/s wyrażenia woli przystąpienia Gminy Krzyżanowice do Raciborskiego Klastra Energii. 248 KB
URG_LIV_33_23.pdf [248 KB] Uchwała Nr LIV/33/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 roku w/s rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 265 KB
URG_LIV_32_23.pdf [265 KB] Uchwała Nr LIV/32/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 roku w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego 253 KB
URG_LIV_31_23.pdf [253 KB] Uchwała Nr LIV/31/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 roku w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 777 KB
URG_LIV_30_23.pdf [777 KB] Uchwała Nr LIV/30/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.43 MB
URG_LIV_29_23.pdf [3.43 MB] Uchwała Nr LIV/29/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 r w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej 4.58 MB
URG_LIV_28_23.pdf [4.58 MB] Uchwała Nr LIV/28/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 r w/s nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 377 KB
URG_LIV_27_23.pdf [377 KB] Uchwała Nr LIV/27/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.04.2023 r w/s utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 249 KB
URG_LIII_26_23.pdf [249 KB] Uchwała Nr LIII/26/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice przy ulicy Tworkowskiej 568 KB
URG_LIII_25_23.pdf [568 KB] Uchwała Nr LIII/25/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Gminy Krzyżanowice 261 KB
URG_LIII_24_23.pdf [261 KB] Uchwała Nr LIII/24/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 1.01 MB
URG_LIII_23_23.pdf [1.01 MB] Uchwała Nr LIII/23/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.45 MB
URG_LIII_22_23.pdf [3.45 MB] Uchwała Nr LIII/22/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice 261 KB
URG_LIII_21_23.pdf [261 KB] Uchwała Nr LIII/21/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 254 KB
URG_LIII_20_23.pdf [254 KB] Uchwała Nr LIII/20/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzyżanowice 263 KB
URG_LIII_19_23.pdf [263 KB] Uchwała Nr LIII/19/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023 r. 364 KB
URG_LIII_18_23.pdf [364 KB] Uchwała Nr LIII/18/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022 471 KB
URG_LII_17_23.pdf [471 KB] Uchwała Nr LII/17/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 553 KB
URG_LII_16_23.pdf [553 KB] Uchwała Nr LII/16/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 595 KB
URG_LII_15_23.pdf [595 KB] Uchwała Nr LII/15/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 254 KB
URG_LII_14_23.pdf [254 KB] Uchwała Nr LII/14/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 446 a.m. 1 położonej w Chałupkach 257 KB
URG_LII_13_23.pdf [257 KB] Uchwała Nr LII/13/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w/s zmiany uchwały nr III/3/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 266 KB
URG_LII_12_23.pdf [266 KB] Uchwała Nr LII/12/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w/s zmiany uchwały nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w 264 KB
URG_LII_11_23.pdf [264 KB] Uchwała Nr LII/11/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 248 KB
URG_LII_10_23.pdf [248 KB] Uchwała Nr LII/10/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia gminy Krzyżanowice do realizacji Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 329 KB
URG_LI_9_23.pdf [329 KB] Uchwała Nr LI/9/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice 282 KB
URG_LI_8_23.pdf [282 KB] Uchwała Nr LI/8/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach 248 KB
URG_LI_7_23.pdf [248 KB] Uchwała Nr LI/7/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 815 KB
URG_LI_6_23.pdf [815 KB] Uchwała Nr LI/6/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.42 MB
URG_LI_5_23.pdf [3.42 MB] Uchwała Nr LI/5/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 261 KB
URG_LI_4_23.pdf [261 KB] Uchwała Nr LI/4/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s zmiany uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 264 KB
URG_LI_3_23.pdf [264 KB] Uchwała Nr LI/3/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 270 KB
URG_LI_2_23.pdf [270 KB] Uchwała Nr LI/2/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ui 313 KB
URG_LI_1_23.pdf [313 KB] Uchwała Nr LI/1/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 434 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2023-01-03 10:19:58)
Odwiedzin na tej stronie: 1143 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM