rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2023 Dzisiaj jest: Wtorek, 28.03.2023
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2023

Znaleziono 17 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2023

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2023
URG_LII_17_23.pdf [] Uchwała Nr LII/17/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 553 KB
URG_LII_16_23.pdf [553 KB] Uchwała Nr LII/16/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 595 KB
URG_LII_15_23.pdf [595 KB] Uchwała Nr LII/15/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 254 KB
URG_LII_14_23.pdf [254 KB] Uchwała Nr LII/14/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 446 a.m. 1 położonej w Chałupkach 257 KB
URG_LII_13_23.pdf [257 KB] Uchwała Nr LII/13/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w/s zmiany uchwały nr III/3/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 266 KB
URG_LII_12_23.pdf [266 KB] Uchwała Nr LII/12/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w/s zmiany uchwały nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w 264 KB
URG_LII_11_23.pdf [264 KB] Uchwała Nr LII/11/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 248 KB
URG_LII_10_23.pdf [248 KB] Uchwała Nr LII/10/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia gminy Krzyżanowice do realizacji Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 329 KB
URG_LI_9_23.pdf [329 KB] Uchwała Nr LI/9/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice 282 KB
URG_LI_8_23.pdf [282 KB] Uchwała Nr LI/8/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach 248 KB
URG_LI_7_23.pdf [248 KB] Uchwała Nr LI/7/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 815 KB
URG_LI_6_23.pdf [815 KB] Uchwała Nr LI/6/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.42 MB
URG_LI_5_23.pdf [3.42 MB] Uchwała Nr LI/5/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 261 KB
URG_LI_4_23.pdf [261 KB] Uchwała Nr LI/4/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s zmiany uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 264 KB
URG_LI_3_23.pdf [264 KB] Uchwała Nr LI/3/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 270 KB
URG_LI_2_23.pdf [270 KB] Uchwała Nr LI/2/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ui 313 KB
URG_LI_1_23.pdf [313 KB] Uchwała Nr LI/1/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 434 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2023-01-03 10:19:58)
Odwiedzin na tej stronie: 272 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM