rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2018 Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2018

Znaleziono 87 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2018

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2018
URG_II_22_18.pdf [] Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s ustalenia diet dla Radnych 1.45 MB
URG_II_21_18.pdf [1.45 MB] Uchwała NR II/21/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 7.51 MB
URG_II_20_18.pdf [7.51 MB] Uchwała NR II/20/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżąnowice 1.81 MB
URG_II_19_18.pdf [1.81 MB] Uchwała NR II/19/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s nadania nazwy ulicom w miejscowości Tworków 2.37 MB
URG_II_18_18.pdf [2.37 MB] Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 1.26 MB
URG_II_17_18.pdf [1.26 MB] Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 1.22 MB
URG_II_16_18.pdf [1.22 MB] Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2018 roku 1.34 MB
URG_II_15_18.pdf [1.34 MB] Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 8.29 MB
URG_II_14_18.pdf [8.29 MB] Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku w/s przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2019 rok 1.33 MB
URG_II_13_18.pdf [1.33 MB] Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku w/s budżetu Gminy Krzyżanowice na 2019 rok 21.8 MB
URG_II_12_18.pdf [21.8 MB] Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2026 14.72 MB
URG_II_11_18.pdf [14.72 MB] Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s zmiany uchwały Nr.0007.XXXVI.75.2018 Rady Gminy Krzyżanowice w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 4.35 MB
URG_I_10_18.pdf [4.35 MB] Uchwała Nr I/10/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2018 r w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017r w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 4.53 MB
URG_I_9_18.pdf [4.53 MB] UCHWAŁA Nr I/9/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 5.13 MB
URG_I_8_18.pdf [5.13 MB] UCHWAŁA NR I/8/2018 RADY GMINY W KRZYŻANOWICACH z dnia 20 listopada 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 1.25 MB
URG_I_7_18.pdf [1.25 MB] Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2018 r w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 6.5 MB
URG_I_6_18.pdf [6.5 MB] Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2018 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 5.85 MB
URG_I_5_18.pdf [5.85 MB] Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy 1.19 MB
URG_I_4_18.pdf [1.19 MB] Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rady oraz składów osobowych tych Komisji 1.67 MB
URG_I_3_18.pdf [1.67 MB] Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice. 1.05 MB
URG_I_2_18.pdf [1.05 MB] Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice. 1.24 MB
URG_I_1_18.pdf [1.24 MB] Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 1.87 MB
URG_XLVI_65_18.pdf [1.87 MB] UCHWAŁA NR 0007.XLVI.65.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Krzyżanowice Pana Grzegorza Utrackiego 173 KB
URG_XLVI_64_18.pdf [173 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLVI.64.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Krzyżanowice 287 KB
URG_XLVI_63_18.pdf [287 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLVI.63.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 539 KB
URG_XLVI_62_18.pdf [539 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLVI.62.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 399 KB
URG_XLVI_61_18.pdf [399 KB] Uchwała Nr 0007.XLVI.61.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt 443 KB
URG_XLV_60_18.pdf [443 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLV.60.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabełkowie Panią Iwonę Krupa 131 KB
URG_XLV_59_18.pdf [131 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLV.59 .2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 września 2018 r. w/s wyników przeprowadzenia kontroli działalności Wójta Gminy Krzyżanowice i gminnej jednostki organizacyjnej tj. Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki z sie 132 KB
URG_XLV_58_18.pdf [132 KB] Uchwała Nr 0007.XLV.58.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 25 września 2018 r w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowie z dnia 21.12.2017 r w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 982 KB
URG_XLV_57_18.pdf [982 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLV.57.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 821 KB
URG_XLV_56_18.pdf [821 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLV.56.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (Urbanek) 471 KB
URG_XLV_55_18.pdf [471 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLV.55.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Krzyżanowice Pana Grzegorza Utrackiego 129 KB
URG_XLIV_54_18.pdf [129 KB] Uchwała Nr 0007.XLIV.54.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2018 roku w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 1015 KB
URG_XLIV_53_18.pdf [1015 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLIV.53.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 810 KB
URG_XLIV_52_18.pdf [810 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLIV.52.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 137 KB
URG_XLIV_51_18.pdf [137 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLIV.51.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności Wójta Gminy Krzyżanowice i gminnej jednostki organizacyjnej tj. Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki z siedz 131 KB
URG_XLIV_50_18.pdf [131 KB] Uchwała Nr 0007.XLIV.50.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice oraz przekazania go Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wod 405 KB
URG_XLIII_49_18.pdf [405 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLIII.49.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora GZOKSiT Panią Darię Wieczorek 132 KB
URG_XLIII_48_18.pdf [132 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLIII.48.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 171 KB
URG_XLIII_47_18.pdf [171 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLIII.47.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabełkowie Panią Iwonę Krupa 127 KB
URG_XLIII_46_18.pdf [127 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLIII.46.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 578 KB
URG_XLIII_45_18.pdf [578 KB] Uchwała Nr 0007.XLIII.45.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 124 KB
URG_XLIII_44_18.pdf [124 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLIII.44.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzyżanowice 174 KB
URG_XLIII_43_18.pdf [174 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLIII.43.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Krzyżanowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w m 178 KB
URG_XLII_42_18.pdf [178 KB] Uchwała Nr 0007.XLII.42.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie współpracy z gminami partnerskimi 125 KB
URG_XLII_41_18.pdf [125 KB] Uchwała Nr 0007.XLII.41.2018 Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017 r w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice. 438 KB
URG_XLII_40_18.pdf [438 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLII.40.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 932 KB
URG_XLII_39_18.pdf [932 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLII.39.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2017 rok 643 KB
URG_XLII_38_18.pdf [643 KB] Uchwała Nr 0007.XLII.38.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2017 rok 127 KB
URG_XLII_37_18.pdf [127 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLII.37.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 520 KB
URG_XLI_36_18.pdf [520 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLI.36.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2023 3.1 MB
URG_XLI_35_18.pdf [3.1 MB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.35.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi na Dyrektora GZOKSiT Panią Darię Wieczorek 128 KB
URG_XLI_34_18.pdf [128 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLI.34.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 1001 KB
URG_XLI_33_18.pdf [1001 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLI.33.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 764 KB
URG_XLI_32_18.pdf [764 KB] Uchwała Nr 0007.XLI.32.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 126 KB
URG_XLI_31_18.pdf [126 KB] Uchwała Nr 0007.XLI.31.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach 124 KB
URG_XLI_30_18.pdf [124 KB] Uchwała Nr 0007.XLI.30.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy części działki Nr 446 a.m.1 położonej w Chałupkach 135 KB
URG_XLI_29_18.pdf [135 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.29.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Krzyżanowice 125 KB
URG_XLI_28_18.pdf [125 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.28.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanowice na stałe obwody głosowania 294 KB
URG_XLI_27_18.pdf [294 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.27.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 169 KB
URG_XL_26_18.pdf [169 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XL.26.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 345 KB
URG_XXXIX_25_18.pdf [345 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXIX.28.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 502 KB
URG_XXXIX_24_18.pdf [502 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.24.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice. 137 KB
URG_XXXIX_23_18.pdf [137 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.23.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokume 171 KB
URG_XXXIX_22_18.pdf [171 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXIX.22.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 353 KB
URG_XXXIX_21_18.pdf [353 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.21.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice 263 KB
URG_XXXIX_20_18.pdf [263 KB] Uchwała Nr 0007.XXXIX.20.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Krzyżanowice będących w posiadaniu PWK "Górn 444 KB
URG_XXXIX_19_18.pdf [444 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.19.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27.03.2018 r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroc 530 KB
URG_XXXIX_18_18.pdf [530 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXIX.18.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017. 341 KB
URG_XXXVIII_17_18.pdf [341 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXVIII.17.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 luty 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 399 KB
URG_XXXVIII_16_18.pdf [399 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXVIII.16.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 luty 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 425 KB
URG_XXXVIII_15_18.pdf [425 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.15.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice. 123 KB
URG_XXXVIII_14_18.pdf [123 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVIII.14.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie: określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Krzyżanowice oraz zasad ich wypłacania 124 KB
URG_XXXVIII_13_18.pdf [124 KB] U C H W A Ł A Nr 0007.XXXVIII.13.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.80.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy 412 KB
URG_XXXVIII_12_18.pdf [412 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.12.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2018 r. w/s zmiany uchwały o nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10 2017 r. w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wyc 170 KB
URG_XXXVIII_11_18.pdf [170 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.11.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 168 KB
URG_XXXVIII_10_18.pdf [168 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVIII.10.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzyżanowice 137 KB
URG_XXXVIII_9_18.pdf [137 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVIII.9.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2018 r. 364 KB
URG_XXXVII_8_18.pdf [364 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVII.8.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017 r w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 232 KB
URG_XXXVII_7_18.pdf [232 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXVII.7.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 751 KB
URG_XXXVII_6_18.pdf [751 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXVII.6.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP" 205 KB
URG_XXXVII_5_18.pdf [205 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVII.5.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwał dotyczących zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w 129 KB
URG_XXXVII_4_18.pdf [129 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVII.4.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szko 140 KB
URG_XXXVII_3_18.pdf [140 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.3.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowad 260 KB
URG_XXXVII_2_18.pdf [260 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.2.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów ni 171 KB
URG_XXXVII_1_18.pdf [171 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXVII.1.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 127 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2018-01-11 23:01:36)
Odwiedzin na tej stronie: 3663 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM