rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2019 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 25.03.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2019

Znaleziono 20 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2019

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2019
URG_IV_20_19.pdf [] Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzyżanowice a Powiatem Raciborskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Rakowca, Głównej 54 KB
URG_IV_19_19.pdf [54 KB] Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Krzyżanowice 1.18 MB
URG_IV_18_19.pdf [1.18 MB] UCHWAŁA NR IV/18/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 r. w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 97 KB
URG_IV_17_19.pdf [97 KB] UCHWAŁA Nr IV/17/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019 - 2026 844 KB
URG_IV_16_19.pdf [844 KB] UCHWAŁA Nr IV/16/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 443 KB
URG_IV_15_19.pdf [443 KB] Uchwała Nr IV/15/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 48 KB
URG_IV_14_19.pdf [48 KB] Uchwała Nr IV/14/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 52 KB
URG_IV_13_19.pdf [52 KB] Uchwała Nr IV/13/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 56 KB
URG_IV_12_19.pdf [56 KB] UCHWAŁA NR IV/12/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 r. w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 158 KB
URG_IV_11_19.pdf [158 KB] UCHWAŁA Nr IV/11/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26.02.2019 w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kszta 129 KB
URG_IV_10_19.pdf [129 KB] UCHWAŁA Nr IV/10/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lu 807 KB
URG_IV_9_19.pdf [807 KB] Uchwała Nr IV/9/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2019 r. 391 KB
URG_III_8_19.pdf [391 KB] Uchwała Nr III/8/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Bolesławiu 1.93 MB
URG_III_7_19.pdf [1.93 MB] Uchwała Nr III/7/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 4.16 MB
URG_III_6_19.pdf [4.16 MB] Uchwała Nr III/6/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s opłaty targowej 2.36 MB
URG_III_5_19.pdf [2.36 MB] Uchwała Nr III/5/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie 2.51 MB
URG_III_4_19.pdf [2.51 MB] Uchwała Nr III/4/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s upoważnienia Kierownika OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10. 1.77 MB
URG_III_3_19.pdf [1.77 MB] Uchwała Nr III/3/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "P 2.25 MB
URG_III_2_19.pdf [2.25 MB] Uchwała Nr III/2/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 3.5 MB
URG_III_1_19.pdf [3.5 MB] Uchwała Nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 1.72 MB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2019-01-08 12:33:51)
Odwiedzin na tej stronie: 285 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM