rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2017 Dzisiaj jest: Wtorek, 26.09.2017
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2017

Znaleziono 42 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2017

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2017
URG_XXXII_42_17.pdf [] UCHWAŁA NR 0007.XXXII.42.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIV.65.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gm 213 KB
URG_XXXII_41_17.pdf [213 KB] Uchwała Nr 0007.XXXII.41.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXVIII.18.2017 z dnia 30 marca 2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 125 KB
URG_XXXII_40_17.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXII.40.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu "Udostępnienie dolnej Olzy i dorzecza górnej Odry“ przezn 143 KB
URG_XXXII_39_17.pdf [143 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXII.39.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów" przez 144 KB
URG_XXXII_38_17.pdf [144 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXII.38.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu "Atrakcje turystyczne Dorzecza Górnej Odry“ przeznaczoneg 145 KB
URG_XXXII_37_17.pdf [145 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXII.37.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXI.31.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania 281 KB
URG_XXXII_36_17.pdf [281 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXII.36.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.77.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2 827 KB
URG_XXXII_35_17.pdf [827 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXII.35.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 811 KB
URG_XXXI_34_17.pdf [811 KB] Uchwała nr 0007.XXXI.34.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.I.5.2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy 127 KB
URG_XXXI_33_17.pdf [127 KB] Uchwała nr 0007.XXXI.33.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.I.4.2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rady oraz składów osobowych ty 127 KB
URG_XXXI_32_17.pdf [127 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXI.32.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 808 KB
URG_XXXI_31_17.pdf [808 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXI.31.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP" 204 KB
URG_XXXI_30_17.pdf [204 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXI.30.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych z 513 KB
URG_XXX_29_17.pdf [513 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXX.29.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.77.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020 249 KB
URG_XXX_28_17.pdf [249 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXX.28.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 803 KB
URG_XXX_27_17.pdf [803 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXX.27.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2016 rok 584 KB
URG_XXX_26_17.pdf [584 KB] Uchwała Nr 0007.XXX.26.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2016 rok 126 KB
URG_XXX_25_17.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXX.25.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 22.69 MB
URG_XXIX_24_17.pdf [22.69 MB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIX.24.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 145 KB
URG_XXIX_23_17.pdf [145 KB] Uchwała Nr 0007.XXIX.23.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice. 134 KB
URG_XXIX_22_17.pdf [134 KB] Uchwała Nr 0007.XXIX.22.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzyżanowice. 135 KB
URG_XXVIII_21_17.pdf [135 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.21.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzo 266 KB
URG_XXVIII_20_17.pdf [266 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.20.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niez 176 KB
URG_XXVIII_19_17.pdf [176 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.19.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 351 KB
URG_XXVIII_18_17.pdf [351 KB] Uchwała Nr 0007.XXVIII.18.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 126 KB
URG_XXVIII_17_17.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.17.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.77.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-202 360 KB
URG_XXVIII_16_17.pdf [360 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.16.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 797 KB
URG_XXVIII_15_17.pdf [797 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.15.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30.03.2017 r. w/s określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno 184 KB
URG_XXVIII_14_17.pdf [184 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.14.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dni. 30.03.2017 r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekro 542 KB
URG_XXVIII_13_17.pdf [542 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.13.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016. 345 KB
URG_XXVII_12_17.pdf [345 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVII.12.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 397 KB
URG_XXVII_11_17.pdf [397 KB] Uchwała Nr 0007.XXVII.11.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 marca 2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice 129 KB
URG_XXVII_10_17.pdf [129 KB] Uchwała Nr 0007.XXVII.10.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2017 r. 361 KB
URG_XXVII_9_17.pdf [361 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVII.9.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia, że przepisów art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody nie stosuje się do innych drzew i krzewów. 178 KB
URG_XXVI_8_17.pdf [178 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVI.8.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.77.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020 344 KB
URG_XXVI_7_17.pdf [344 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVI.7.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 127 KB
URG_XXVI_6_17.pdf [127 KB] Uchwała Nr 0007.XXVI.6. 2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 126 KB
URG_XXVI_5_17.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVI.5.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu "READY TO HELP – system wspólnej ochrony gmin granicznych w E 148 KB
URG_XXVI_4_17.pdf [148 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVI.4.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 626 KB
URG_XXVI_3_17.pdf [626 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVI.3.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły w 140 KB
URG_XXVI_2_17.pdf [140 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVI.2.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 687 KB
URG_XXVI_1_17.pdf [687 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVI.1.2017 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice. 175 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2017-01-10 09:33:59)
Odwiedzin na tej stronie: 655 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM