rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2014 Dzisiaj jest: Wtorek, 23.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2014

Znaleziono 80 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2014

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2014
URG_II_20_14.pdf [] UCHWAŁA 0007.II.20.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Owsiszcze 347 KB
URG_II_19_14.pdf [347 KB] UCHWAŁA 0007.II.19.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Tworków i Rudyszwałd 1.21 MB
URG_II_18_14.pdf [1.21 MB] UCHWAŁA Nr 0007.II.18.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014r w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2017" 3.4 MB
URG_II_17_14.pdf [3.4 MB] U C H W A Ł A Nr 0007.II.17.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 188 KB
URG_II_16_14.pdf [188 KB] Uchwała Nr 0007.II.16.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krzyżanowice 120 KB
URG_II_15_14.pdf [120 KB] UCHWAŁA Nr 0007.II.15.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych 123 KB
URG_II_14_14.pdf [123 KB] Uchwała Nr 0007.II.14.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 1.11 MB
URG_II_13_14.pdf [1.11 MB] Uchwała Nr 0007.II.13.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dn.22.12.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia "Zbi 1.51 MB
URG_II_12_14.pdf [1.51 MB] UCHWAŁA Nr 0007.II.12.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 530 KB
URG_II_11_14.pdf [530 KB] UCHWAŁA Nr 0007.II.11.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2014r. 152 KB
URG_II_10_14.pdf [152 KB] Uchwała Nr 0007.II.10.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2015 rok 288 KB
URG_II_9_14.pdf [288 KB] Uchwała Nr 0007.II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 roku w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2010 1.06 MB
URG_II_8_14.pdf [1.06 MB] Uchwała Nr 0007.II.8.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 r w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XXXV.90.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019 279 KB
URG_II_7_14.pdf [279 KB] UCHWAŁA 0007.II.7.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2015 rok 1.1 MB
URG_I_6_14.pdf [1.1 MB] UCHWAŁA Nr 0007.I.6.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 193 KB
URG_I_5_14.pdf [193 KB] Uchwała nr 0007.I.5.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy 119 KB
URG_I_4_14.pdf [119 KB] Uchwała nr 0007.I.4.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rady oraz składów osobowych tych Komisji 127 KB
URG_I_3_14.pdf [127 KB] Uchwała nr 0007.I.3.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 118 KB
URG_I_2_14.pdf [118 KB] Uchwała nr 0007.I.2.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 118 KB
URG_I_1_14.pdf [118 KB] Uchwała nr 0007.I.1.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 236 KB
URG_XLV_60_14.pdf [236 KB] Uchwała Nr 0007.XLV.60.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 10.11.2014 r. w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu 232 KB
URG_XLV_59_14.pdf [232 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLV. 59.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 10.11.2014 roku w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XXXV.90.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2013 roku w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019 363 KB
URG_XLV_58_14.pdf [363 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLV.58.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 442 KB
URG_XLIV_57_14.pdf [442 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLIV.57.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice. 126 KB
URG_XLIV_56_14.pdf [126 KB] UCHWAŁA 0007.XLIV.56.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia nazwy dla ronda w miejscowości Chałupki 272 KB
URG_XLIV_55_14.pdf [272 KB] Uchwała Nr 0007.XLIV.55.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wystąpienia Gminy Krzyżanowice z aglomeracji Krzyżanowice - Bohumin 126 KB
URG_XLIV_54_14.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLIV.54.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIX.17.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu z póź. zm. 126 KB
URG_XLIV_53_14.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLIV.53.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 720 KB
URG_XLIV_52_14.pdf [720 KB] UCHWAŁA 0007.XLIV.52.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2015 rok 184 KB
URG_XLIV_51_14.pdf [184 KB] UCHWAŁA 0007.XLIV.51.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 100 KB
URG_XLIII_50_14.pdf [100 KB] Uchwała nr 0007.XLIII.50.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanowice 123 KB
URG_XLIII_49_14.pdf [123 KB] Uchwała nr 0007.XLIII.49.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice. 117 KB
URG_XLIII_48_14.pdf [117 KB] Uchwała nr 0007.XLIII.48.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.09.2014 roku w/s poparcia działań Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego planowanego wprowadzenia opłat za przejazd autostradą A-1 na odcinku Sośnica (Gl 120 KB
URG_XLIII_47_14.pdf [120 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLIII.47.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.09.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na działalność Gminy Krzyżanowice w zakresie telekomunikacji. 126 KB
URG_XLIII_46_14.pdf [126 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLIII.46.2014. RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 września 2014 w sprawie przyjęcia "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2022" 2.34 MB
URG_XLIII_45_14.pdf [2.34 MB] Uchwała Nr 0007.XLIII.45.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.09.2014 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Racibórz w zakresie prowadzenia zajęć religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego. 131 KB
URG_XLIII_44_14.pdf [131 KB] Uchwała Nr 0007.XLIII.44.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.09.2014 w/s ustanowienia hipoteki na rzecz WFOŚiGW z siedzibą w Katowicach w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjn 140 KB
URG_XLIII_43_14.pdf [140 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLIII.43.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 831 KB
URG_XLII_42_14.pdf [831 KB] Uchwała nr 0007.XLII.42.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice 117 KB
URG_XLII_41_14.pdf [117 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLII.41.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28.08.2014 r. w/szasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekrocze 519 KB
URG_XLII_40_14.pdf [519 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLII.40.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.08.2014r. w/s przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomoderniz 210 KB
URG_XLII_39_14.pdf [210 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLII.39.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.082014 r. w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.1.2014 z dnia 06.02 2014 r. w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bie 128 KB
URG_XLII_38_14.pdf [128 KB] UCHWAŁA Nr 0007XLII.38.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.08 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXV.90.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2013 r. w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019 355 KB
URG_XLII_37_14.pdf [355 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLII.37.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 589 KB
URG_XLI_36_14.pdf [589 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.36.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 180 KB
URG_XLI_35_14.pdf [180 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.35.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za 541 KB
URG_XLI_34_14.pdf [541 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.34.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 czerwca 2014 roku. w sprawie poparcia działań Rady Gminy Kobiór mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia doch 126 KB
URG_XLI_33_14.pdf [126 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.33.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie 446 KB
URG_XLI_32_14.pdf [446 KB] Uchwała Nr 0007.XLI.32.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXIX.17.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 132 KB
URG_XLI_31_14.pdf [132 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLI.31.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXV.90.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-201 353 KB
URG_XLI_30_14.pdf [353 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XLI.30.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 717 KB
URG_XL_29.14.pdf [717 KB] Uchwała nr 0007.XL.29.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanowice. 125 KB
URG_XL_28_14.pdf [125 KB] Uchwała nr XL.28.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu 118 KB
URG_XL_27_14.pdf [118 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XL.27.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2013 rok 556 KB
URG_XL_26_14.pdf [556 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XL.26.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2013 734 KB
URG_XL_25_14.pdf [734 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XL.25.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 199 KB
URG_XL_24_14.pdf [199 KB] Uchwała Nr 0007.XL.24.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2013 rok 124 KB
URG_XL_23_14.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XL.23.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013 934 KB
URG_XXXIX_22_14.pdf [934 KB] Uchwała nr 0007.XXXIX.22.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie skargi Pana Joachima Kasza 118 KB
URG_XXXIX_21_14.pdf [118 KB] Uchwała Nr 0007.XXXIX.21.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.04.2014 r. w/s: ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w celu zabezpieczenia spłaty 138 KB
URG_XXXIX_20_14.pdf [138 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.20.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE Z DNIA 29.04.2014 R. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 142 KB
URG_XXXIX_19_14.pdf [142 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXIX.19.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2014 roku w sprawie zmian w uchwale nr 0007.XXXVI.2.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 125 KB
URG_XXXIX_18_14.pdf [125 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.18.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla 193 KB
URG_XXXIX_17_14.pdf [193 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXIX.17.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 125 KB
URG_XXXIX_16_14.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXIX.16.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXV.90.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014- 354 KB
URG_XXXIX_15_14.pdf [354 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXIX.15.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 853 KB
URG_XXXVIII_14_14.pdf [853 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVIII.14.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.03.2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice 356 KB
URG_XXXVIII_13_14.pdf [356 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXVIII.13.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. 150 KB
URG_XXXVIII_12_14.pdf [150 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.12.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 597 KB
URG_XXXVIII_11_14.pdf [597 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVIII.11.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.03.2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Krzyżanowice od roku budżetowego 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 132 KB
URG_XXXVIII_10_14.pdf [132 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXVIII.10.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 161 KB
URG_XXXVII_9_14.pdf [161 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVII.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2014r w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice 127 KB
URG_XXXVII_8_14.pdf [127 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVII.8.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.02.2014 roku w sprawie: przyjęcia aktualizacji “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020" 3.39 MB
URG_XXXVII_7_14.pdf [3.39 MB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXVII.7.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 luty 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 345 KB
URG_XXXVI_6_14.pdf [345 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.6.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 6 lutego 2014 r. w/s zmiany uchwały Nr 0007.XXXIV.82.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.11.2013 r w/s wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w poda 192 KB
URG_XXXVI_5_14.pdf [192 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXVI.5.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 6 luty 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 613 KB
URG_XXXVI_4_14.pdf [613 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVI.4.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 06.02.2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 124 KB
URG_XXXVI_3_14.pdf [124 KB] Uchwała Nr 0007.XXXVI.3.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.80.2011 z dnia 29 grudnia 2011r. przyjmującej "Aktualizację programu ograniczenia niskiej emisji na terenie G 346 KB
URG_XXXVI_2_14.pdf [346 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXVI.2.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 06 luty 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 124 KB
URG_XXXVI_1_14.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXVI.1.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 6 luty 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bieńkowicach" 129 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2014-01-21 10:02:45)
Odwiedzin na tej stronie: 4468 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM