rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Praca Urzędu Załatwianie spraw Przyznanie dodatku mieszkaniowego Dzisiaj jest: Wtorek, 23.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 1. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o dochodach. Wniosek należy potwierdzić przez właściwą administrację domu, która wpisuje kwotę wydatków za mieszkanie za ostatni miesiąc. W deklaracji o dochodach wykazuje się dochody za ostatnie 3 miesiące, nie licząc miesiąca, w którym składa się wniosek.
 2. Celem udokumentowania ww. danych podłącza się stosowne zaświadczenie z zakładu pracy. Sposób obliczenia dochodów jest wyjaśniony na odwrocie deklaracji. W przypadku rencistów i emerytów przedstawia się ostatnią decyzję z ZUS lub 3 ostatnie odcinki z renty, emerytury, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Urzędu Pracy.
 3. Aby ubiegać się o dodatek, dochód na jednego członka nie może przekroczyć w chwili obecnej 607,89 zł przy rodzinie wieloosobowej. Przy gospodarstwie domowym jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 175% najniższej emerytury, tj. 1 113,51 zł, natomiast przy gospodarstwie wieloosobowym - 125%, czyli 795,36 zł. Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek.
 4. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • 35 m2 dla 1 osoby,
  • 40 m2 dla 2 osób,
  • 45 m2 dla 3 osób,
  • 55 m2 dla 4 osób,
  • 65 m2 dla 5 osób,
  • 70 m2 dla 6 osób,
 5. w razie zamieszkania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.
 6. Dodatek nie przysługuje, jeżeli powierzchnie użytkowe zajmowanego lokalu przekroczą powierzchnię normatywną o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 7. Szczegółowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71 poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. nr 156 poz. 1817).

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek
 • deklaracja o dochodach

Plik Rozmiar Pobierz
Wniosek

25KB

12KB

20KB

Deklaracja o dochodach

33KB

27KB

38KB

 


Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej
Jednostka obsługująca:
Referat Budżetu i Finansów
I piętro, pokój nr 14
tel. (32) 419 40 51 w. 121


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00Udostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-02-16 15:38:14
Czas wytworzenia: 2009-01-22 10:02:59
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 4045 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM