rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Praca Urzędu Załatwianie spraw Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży Dzisiaj jest: Wtorek, 23.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek zawierający:
  • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
  • przedmiot działalności gospodarczej,
  • adres punktu sprzedaży,
  • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
 • tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis właściwego rejestru;
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.


Opłaty:


wydanie zezwolenia po raz pierwszy:

 • na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 525,00 zł,
 • na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (bez piwa) - 525,00 zł, 
 •  na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - 2 100,00 zł;


wydanie zezwolenia po raz kolejny:

 • na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł,
 • na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (bez piwa) - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł,
 • na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 2 100,00 zł.


Jednostka obsługująca:
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami - Lokalne Okienko Przedsiębiorczości
parter, pokój nr 1
tel. (32) 419 40 51 w. 140


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00Udostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-02-16 15:38:36
Czas wytworzenia: 2009-01-22 10:10:19
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3810 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM