rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Formy Pomocy Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Jednorazowe świadczenie "za życiem"

 

 

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa (z dnia 4 listopada 2016 r.) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", która ma na celu wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
tj. diagnostyki prenatalnej, świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, wsparcia psychologicznego, rehabilitacji leczniczej, zaopatrzenia w wyroby medyczne, opieki paliatywnej i hospicyjnej, poradnictwa laktacyjnego oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Jedną z form wsparcia, którą określa ustawa jest również możliwość ubiegania się
o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

 

Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, w wysokości 4 000,00 zł, bez względu na dochód.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Zatem o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia można ubiegać się na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie
12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Do wniosku o jednorazowe świadczenie należy dołączyć:

·        zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza,
z którym Narodowy Fundusz Zdrowie zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

·        zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie takie może wystawić lekarz lub położna, wzór zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku
z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką. Wymóg dostarczenia ww. zaświadczenia nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

 

 Udostępniający: Małgorzata Krzemien
Wytwarzający/Odpowiadający: OPS
Czas udostępnienia: 2019-05-06 11:04:51
Czas wytworzenia: 2018-06-25 11:47:33
Ostatnia zmiana: OPS (2018-06-27 08:58:05)
Odwiedzin na tej stronie: 1720 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM