rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Projekt Dzisiaj jest: Sobota, 13.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Projekt "Drugiemu Człowiekowi"


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu realizuje projekt „Drugiemu Człowiekowi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Celem projektu jest promowanie i rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców powiatu raciborskiego. W ramach projektu podejmowane są działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

            Adresatami Projektu „Drugiemu Człowiekowi są osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze -  nie pozostające w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z  następujących działań:  

- udział w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających zdobycie, utrwalenie bądź aktualizację kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,

- udział w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych,

- terapii psychologicznej,

- doradztwo zawodowe

- usługi asystentów dla osób niepełnosprawnych.

Skorzystanie z w/w form jest uzależnione od tego jakie formy wsparcia organizowane są przez dany Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Udostępniający: Małgorzata Krzemien
Wytwarzający/Odpowiadający: OPS
Czas udostępnienia: 2017-11-17 09:42:41
Czas wytworzenia: 2017-11-17 09:15:43
Ostatnia zmiana: Krzemien Małgorzata (2017-11-17 09:42:41)
Odwiedzin na tej stronie: 1991 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM